004.cz

Nevěřím tomu, že se to nedá změnit!

Dobrý den,
je mi 22 let.  Myslím si, že jsem gay. Ovšem nežiji tak, nemám žádný partnerský vztah a okolí "nic neví". Střídám okamžiky, kdy se se svou orientací začínám smiřovat a okamžiky, kdy mám chuť se někam "zahrabat" a už nevyjít ven, případně se zabít. Chodím na konzultace k psychologovi i sexuologovi. Nejsem aktivní, praktikující křesťan a nesouhlasím s jejich "etickými" názory na homosexualitu. Přesto však, když někdy (většinou náhodně) čtu články v novinách, nebo teď stránky typu homosexualita.cz, nejsem si svou orientací příliš jistý. Můžete prosím dokázat či zpochybnit jejich citace různých autorit nebo "autorit" - čili sexuologů, odborníků na homosexualitu, tvrdících prý, že homosexualita lze v některých případech vyléčit a že opravdu homosexuálních, je asi jen 1% populace? Ony autority se prý mýlily a teď možnost "vyléčení" připouštějí. Údajně je homosexuální chování hodně naučeno - viz staré Řecko nebo mnohé kmeny v Africe apod.. Upozorňuji, že těmto zprávám vnitřně moc nevěřím a jejich společenská objednávka je mi jasná. Přesto mě nahlodávají dost a dost. Cítím se vyčerpaně, nemám žádné sex. představy, muži (a pochopitelně ani ženy) se mi nelíbí. Dříve jsem se uvolnil aspoň masturbací, teď už asi 2 měsíce ne(ani sny).
Děkuji za pomoc

Jirka


Ahoj Jirko,

Děkujeme za dopis. K článkům, které ti dávají plané naděje: Ti, kteří tvrdí, že dokáží homosexualitu vyléčit, se samozřejmě mýlí. Je to jen taktický tah náboženských dogmatiků, jak získat tolik potřebné ovce, jež je budou poslouchat, uznávat, pochlebovat a v poslední fázi se stanou jejich finančními donory.
Jednou takovou skupinou je NARTH.

 NARTH je sdružením lékařů majících skeptický náhled na vrozenost či neměnnost homosexuální orientace a snažících se ji léčit - povětšinou se tak děje pomocí náboženských terapeutických skupin. Samozřejmě, že pro jakékoliv zkoumáni je důležité, aby existovali i skeptici, kteří jdou proti proudu a dívali se na věc jinak. Představovat výsledek jejich práce za nejkorektnější a nejprůkaznější je vsak poněkud zavádějící, jsou jen jednou z alternativ a vykazuji tedy přinejlepším stejnou korektnost a přesnost jako jakékoliv jiné zájmové sdružení. Odkazy na stránky NARTH najdete téměř výhradně na křesťanských serverech zabývajících se problematikou odlišné orientace z pohledu věřících. Nikde jsem se nedopátral proč je potřeba aby pacient byl věřící, aby byla terapie této, dle některých tvrzeni: “získané psychické poruchy, úspěšná.“ Možná, že kdyby existoval skutečně úspěšný léčebný postup nezávislý na ovlivňování pacienta nějakou ideologii, objevovaly by se odkazy na NARTH běžně i na lékařských serverech. To samé platí i pro server homosexualita.cz.

 Server homosexualita.cz není špatně udělaný. Ba naopak pro svůj cíl je udělaný až moc dobře. Jinak autora tohoto webu jsem slyšel mluvit a je velmi demagogický. Důkazem schopností tohoto individua jsi třeba i ty. Tyto programově psané stránky u tebe dokázaly vzbudit pochybnosti a to velmi perfidním způsobem. Umí spekulovat a převracet vědecké poznání ve svůj prospěch. Znají většinu studií. Zpochybnit se dá úplně všechno, to není těžké. Nicméně myslím, že pokud vědecké týmy své projekty obhájily před komisemi a prezentují, ví podle mne, co dělají a říkají. Teorie příčin vzniku homosexuality nejsou tak jasné, jako černá a bílá, ale co jasné je, je neměnnost sexuální orientace, se kterou se člověk rodí. Církve, sekty, spasitelé guru, vezmou fragmenty výsledků a předvedou čtenáři vlastní interpretaci, tak aby dokázali, co potřebují a to tedy to, že ty potřebuješ je, aby ses zbavil své nežádoucí orientace. A výsledek?

Potlačení svého já, překrytí opravdových potřeb iluzí a vytvoření falešného velmi nebezpečného psychoidního stavu. Časté jsou deprese a výčitky, že se málo snažím, že to ve mne pořád je, i když už se vlastně dlouho tvářím, že ne. Připustím-li si neúspěch, jsem ohrožen sebevražednými myšlenkami, neb jsem zklamal nejen sebe, ale i svého spasitele. Pocity marnosti člověka pak pohltí a může se zhroutit – prostě se zblázní.

Kolik je homosexuálů? Průzkumy nereflektují počet gayů a lesbiček, ale stav společnosti a to jak tento stav vnímají samotní homosexuálové. Čím liberálnější postoje, tím se více lidí v dotazníku přizná k menšinové orientaci. Proto vychází tak malá čísla. Navíc je problém, že ne každý se identifikuje správně. Tisíce gayů a lesbiček prožijí celý život v popření své orientace.

Přitom být gay či lesbička, není nic strašného. Neznamená to automaticky nižší životní úroveň, ani méně radosti ze života či slasti. Být gay znamená, že se nemusíš smiřovat s průměrností. Řekni si, že je to vzácnost jako třeba levorukost. Leváci jsou taky normální lidé a je jich míň, stejně tak jako gayové a lesbičky.

 O léčení homosexuality jsme psali v poradně 004 – kapitoly Chci se z toho vyléčit a Léčba metodou SSAD. Homosexualitu nelze léčit. Je to jako nutit ledviny, aby pracovaly jako srdce a vyměnily si své funkce. Myšlenkami a vůlí lze ovlivnit jen některé mozkové funkce. Rozhodně si nemůžeme říct, že chceme aby nám narostl nějaký lalok kůry, zmenšil se mozeček a homosexuální hypotalamus odumřel a narostl nám heterosexuální. O léčbě homosexuality pomocí stereotaktických metod jsme též psali v projektu homosexualita.004.cz.

Píšeš, že homosexuální chování je naučeno. Ano, je možné se chovat homosexuálně, ale jen chovat, ne cítit. Vězni se chovají homosexuálně po dobu výkonu trestu, ale neudělá to z nich gaye. Jakmile mají šanci mít styk se ženou, od homosexuálních praktik upouštějí. V Řecku to patřilo k dobrým mravům, ale neznamenalo to, že se lidé stali homosexuálními a nepreferovali heterosexuální styky.

Ad absence sexuálních představ: určitě jsi to již konzultoval se svým sexuologem. Jedná se vynikající důkaz homosexuální orientace egodystonního typu. Vedle této varianty je možné, že se za tím skrývá nějaká závažná deviace. Nicméně to nebude tvůj případ. Jsi si vědom, že jsi gay, jen se ti nedaří přijmout tuto orientaci a sebe jako jejího nositele.

Muži se ti nelíbí, protože jsi si zakázal, aby se Ti líbili a ženy se ti nelíbí přirozeně. V podstatě se na sobě pokoušíš aplikovat averzivní léčbu homosexuality. Přitažlivost k mužům si spojuješ s hříchem a odporem. Je u tebe patrný smutek nad ztrátou heterosexuálního sebeobrazu. Prošel jsi mnoha fázemi a ocitl jsi se na křižovatce velmi blízko sebeakceptace, žádná jiná fáze krom sebeakceptace není. Buď popřeš sám sebe až do konce života a nebo si řekneš: Vždyť je to vlastně jedno jestli jsem gay nebo heterák, tak i tak jsem to já. Mám se rád i jako gay.  Nevybral jsem si jaký budu, ale jsem rád takový jaký jsem a to i tak, že mám třeba hnědý vlasy a ne blond atd. Nemůžu za to jaký jsem a nechci to měnit. Nebudu se zdržovat přemejšlením nad sebou samým, ale už si budu užívat jako gay a radovat se z života. Fine by bylo, kdybych někoho poznal. Sice nevím, jak by měl vypadat, ale určitě to poznám až ho uvidím. Bude sympatický, bude se mi s ním krásně povídat a do jeho očí se budu moci dívat hodiny.

Doporučuji projekt Mohu být gay? – http://sebepoznani.004.cz a projekt http://comingout.004.cz Nikam neúspěchem, ale přečti si je oba a celé. Třeba jako pohádku na dobrou noc jednu nebo 2 kapitoly.

Zkus se porozhlédnout po nějakém kamarádovi, co bude gay. Nemusíš s ním spát a chodit, to po tobě nikdo nechce, ale navázat kontakt s gay komunitou by pro tebe mohlo být zásadním krokem v sebeakceptaci. Poznáš jiné kluky a uvidíš, že nejsou o nic jiní, než ostatní lidé. Nebudeš se už tak bát být jako dřív. Třeba to, že ti už teď píšu je takový první kontakt. Sice jsme se ještě neviděli, ale podíváš-li se do průvodce na 004.cz uvidíš mne hned v té první kolonce:-) Jsem gay a jsem rád, že takový jsem.

Hodně štěstí

Nevěřím tomu, že se to nedá změnit! - komentáře

Komentář ze dne: 11. 03. 2017 17:25:38     Reagovat
Autor: Honza
Titulek: Niečo z nedávnych štúdií a vyjadrení
Najrozsiahlejšiu genetickú štúdiu uskutočnil A. R. Sanders a kol. v roku 2014 (Cambridge) na 908 jedincoch, z ktorých v 409 prípadoch boli aspoň 2 bratia v rodine s homosexuálnymi sklonmi. Predstavuje doteraz najväčšiu štúdiu tohto druhu:
„Hoci výsledky našej štúdie poskytujú ďalší dôkaz pre skoré (prenatálne) biologické vplyvy na rozdiely v mužskej sexuálnej orientácii, musíme zdôrazniť, že genetické predispozície sú ďaleko od určujúcich a predstavujú skôr časť multifaktorálnej príčinnej súvislosti (genetický vplyv a vplyv životného prostredia).“
(Psychological Medicine, Cambridge University Press 2014, doi:10.1017/S0033291714002451; s. 8)
Českí odborníci sexuológ a rodinný terapeut Vladislav Chvála a klinická psychologička a psychoterapeutka Ludmila Trapková (2014):
„...Pritom nič nie je tak nepravdepodobné ako predstava, že sa človek ako homosexuál už narodí, keď vieme, akým zložitým vývinom ešte len musí prejsť do svojej dospelosti. (s. 167)
Dieťa sa vždy rodí zvnútra von, od matky sa vzďaľuje nielen pri pôrode, ale počas celého detstva v separačnom procese. K otcovi sa približuje, aby sa nakoniec i od neho vydalo von do sveta a k rodičom sa vracalo iba na návštevu. (s. 90)
Donedávna sme nevedeli, že interakcie s okolím majú vplyv na utváranie mozgu už od prvých hodín po narodení. Preto je predstava, že by sa človek ako homosexuál alebo transsexuál narodil, takpovediac neudržateľná. (s. 167)
Vedomie, že na sexuálny vývin môže mať vplyv stav spoločnosti, predovšetkým však stav oboch podstatných subkultúr, ženskej a mužskej, je významné. V súčasnosti sa však robí všetko pre to, aby sa vplyv spoločnosti poprel a tým sa dáva priestor sexuálnemu zmätku dospievajúcich.“ (s. 168)
PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála, Žena a muž v rodine, Vyšehrad 2014.

Komentář ze dne: 11. 03. 2017 14:44:23     Reagovat
Autor: Honza - neregistrovaný
Titulek: Chápem ťa
Ahoj, som Slovák, takisto som hľadal pravdu a nemohol som sa riadiť pro-gay a anti-gay loby, lebo to by som sa ďaleko nedostal. Samozrejme, vždy som si čosi prečítal, ale nebolo to ono. Dnes asi najviac cítim, že to sú názory za peniaze a nikomu nejde o skutočného človeka a jeho šťastie, ale o masy ľudí na svojej strane. Rešpektujem genetické aj psychosociálne názory na homosexualitu, ale myslím si, že je nenormálne, aby sme nerešpektovali osoby, ktoré z osobného presvedčenia nechcú žiť ako gayovia. Veď už len to, čo sa deje na gay zoznamkách je svinstvo hrubého zrna, nenájdeš tam skutočnú morálnu oporu a aj tí NAJ NAJ ti nečakane vrazia nôž do chrbta, lebo sa k nim vráti starý frajer, lebo sa vyspali s iným, lebo si ich prestal baviť atď. Už len fakt, že som si nevedel nájsť normálneho gay kamaráta, ma prinútil viac sa zaoberať psychológiou, dnes poznám odpoveď na mnohé otázky, viac som spoznal príčiny ich správania i samého seba a som spokojnejší. Neobviňujem seba a ani nehľadám zmenu sexuálnej orientácie. Viem, že ak sa nájde dobrý kamarát, tak to bude super, ale musí mať vlastné názory, nie to, čo mu natára pro-gay alebo anti-gay loby. Odvtedy sa nepozerám na pohlavie, ale na srdce človeka a idem za tým, s kým sa cítim dobre. Mám jasno v tom, že s mužom žiť nechcem a vôbec sa pre to netrápim. Otázka zostáva, čo so sexom. Ak ho nemám, necítim sa hendikepovaný..., chuť je, ale čo z toho budem mať? Nemôžem si pomôcť, ale mať sex s mužom, ktorý je síce krásny, ale nevie sa ku mne správať a pristupovať ako k mužovi (stačí mi to, že sa na mňa muž lepí, že má blbé poznámky, že hoci je krásny, vôbec si neverí alebo sa správa ako narcis a je mi zle), to akoby som ho mal s niekým bez tváre, bez mena, bez duše a bez hodnoty. Oveľa viac si užívam život ako kedysi, lebo to, že dnešné priateľstvá sú také úbohé, to je globálny fakt, ktorý nezmením, nemôže ma to dostať na kolená. V živote som stretol asi 500 gayov a 480 malo vážny psychický alebo osobnostný problém, a tí 20-ti boli inkompatibilní. Nikdy nebudem chcieť byť šťastný na úkor ani len maličkej duševnej nepohody iného, túžim vnútorne rásť, rásť ako muž a na nič sa nehrať (akú rolu by som zastával v partnerstve s mužom a kde je ideálny partner pre mňa, ktorý vie, kým je, ktorý si dokáže uznať to, kým nie je a mal by byť, ktorý ma veľkého ducha a vie sa skloniť pred veľkoleposťou života, uznať jeho prirodzenosť?). Chcel som ti povedať aspoň to, že ti rozumiem a vôbec nie si divný, že sa netešíš z toho, že by si mal byť gay. Aspoň rozmýšľaš a zisťuješ, že málokto ťa podporí v tom, aby si nežil ako gay..., každý ťa bude nepriamo tlačiť do toho, aby si mal sex s mužom alebo partnera a prinútia ťa myslieť si, že už nič iné neexistuje. To je proste loby, ktorá zarába prachy, ale nikomu z nich nejde o šťastie gaya.
Je normálne, že chceš poznať niekoho názor, podporiť či nasmerovať. Ale ako vyzerá dnešná pomoc pre gayov? Čerpajú sa finančné prostriedky z euro fondov na podporu integrácie homosexuálov do spoločnosti. V praxi to znamená, že sa zakladajú nové gay podniky s komunitou s vlastnou subkultúrou, v ktorej platia iné pravidlá ako vonku. Finančne sa podporujú poradenské služby a centrá pomoci pre HIV+ osoby. Najviac zaujímavé je, keď sa to deje na najväčšej česko-slovenskej gay zoznamke, ktorá značnou mierou prispieva k tomu, že sa HIV šíri úspešnejšie, ako aj duševná nepohoda, hodnotová dezorientovanosť a morálna otupenosť. Druhú formu pomoci ponúkajú ľudia, ktorí majú potrebu viesť, morálne usmerňovať či zachraňovať, čím dávajú najavo to, že tí druhí sú vlastne na zlej ceste alebo menejcenní. Zameriavame sa viac na iných, ako na svoju neschopnosť milovať iných a dávať im to, čo naozaj potrebujú, pretože sami nedisponujeme darom poznania a jednoduchšie je usmerňovať iného ako seba.

Komentář ze dne: 06. 12. 2017 08:50:51     Reagovat
Autor: Pato - neregistrovaný
Titulek: Re: Chápem ťa
Honzo ty si teda ten gay z tych vsetkych 500 s najvacsim defektom. Pises tu bludy. Je mi ta luto...

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |