004.cz

Pravidla diskusních fór

Následující odstavce obsahují nástin pravidel pro zařazování vlastních diskusních příspěvků na stránky serveru 004.CZ. Tato pravidla sice nejsou nijak vymahatelná, ale jejich dodržování přispívá k tomu, aby se jednotlivé diskuse vyvíjely ničím nerušeným způsobem a aby v nich vládla co nejpříjemnější atmosféra. Tento souhrn pravidel byl inspirován uživatelskými pravidly jiných diskusních serverů, zejména BBS Liana a Pískoviště, které kromě vlastních zkušeností volně navazují na obecné zásady netikety. Tato pravidla, citovaná v dalších odstavcích, jsou základním průvodcem doporučovaného chování uživatelů na serveru 004.CZ.

• Pravidlo č.1: Jasná identifikace 
Každý zájemce o užívání diskusních fór na serveru 004.CZ by zde měl používat svou stálou přezdívku nebo e-mailovou adresu pod kterou se obvykle prezentuje na jiných komunikačních serverech internetu. Je vhodné používat kombinaci přezdívky i e-mailu, aby mohli jednotliví účastníci diskusí komunikovat i přímo mezi sebou. Používání více různých přezdívek jednou osobou zhoršuje přehlednost diskusí, zejména pro méně zběhlé a začínající návštěvníky serveru.
Za hrubé porušení tohoto pravidla je považováno používání přezdívky jiného uživatele. Tyto případy mohou být v závažných případech odpovídajícím způsobem zveřejňovány.

• Pravidlo č.2: Respektování pravidel diskusních fór 
Každé diskusní fórum má svého správce, který je zpravidla autorem dané stránky a má možnost veškeré přicházející příspěvky automaticky sledovat prostřednictvím e-mailu. Jméno, přezdívka nebo značka autora stránky je zpravidla uvedena na konci textu té které stránky. 
Autoři mohou stanovovat pro svá diskusní fóra další pravidla, a mohou mazat nebo ignorovat příspěvky, které jsou s těmito uveřejněnými pravidly v rozporu. Tato pravidla bývají uveřejněna před začátkem výpisu diskusních příspěvků na konkrétní stránce. Kromě těchto autorů je na serveru 004.CZ přítomen některý z administrátorů s nejvyššími právy, který má, kromě možnosti sledování a editace diskuse, navíc možnost celé diskusní fórum uzamknout nebo zcela zrušit.

• Pravidlo č.3: Zákaz vulgarismů 
Znamená to, že v jednotlivých diskusních fórech můžete klít a nadávat, pokud to považujete za nutné, ale všechny hrubé vulgarismy jsou zakázány. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla by mohly být diskusní fóra o vulgarismech a sprostých vtipech, ale i tato fóra budou mít svá specifická pravidla, která je třeba dodržovat. Prosím, uvědomte si, že opomíjení tohoto pravidla může velmi negativně ovlivnit budoucnost vašich příspěvků na celém serveru. Používání nevhodných slov může také souviset s dalším pravidlem:

• Pravidlo č.4: Zákaz obtěžování 
Je velmi těžké definovat "obtěžování", a proto budeme struční a jasní: jestliže vás někdo požádá, abyste zanechal činnosti, která je pro žadatele nepříjemná, přestaňte. Pokud neuposlechnete, jakákoli další podobná aktivita bude považována za obtěžování. Používáni vulgarismů, falšování totožnosti, hrubé osobní invektivy, umísťování příspěvků omezujících provoz nebo přehlednost diskusí, to jsou všechno aktivity, které mohou být považovány (a pravděpodobně také budou považovány) za obtěžování.

• Pravidlo č.5: Ohled k cizincům 
Nezapomínejte, prosím, na to, že na serveru 004.CZ jako otevřeném systému v rozsáhlé síti, se mohou objevovat příspěvky cizinců, kteří většinou nehovoří vaším rodným jazykem.

• Pravidlo č.6: Žádná divoká komerce 
Tento systém je umístěn na serveru, jež je majetkem provozovatele, není možné v projektu 004.CZ volně prezentovat informace sloužící k přímé podpoře jiných komerčních aktivit. Není zde proto možné volně uveřejňovat komerční inzeráty, nabídky služeb, upoutávky na komerční akce a podobně. Případné komerční prezentace musí být vždy podloženy příslušnou uzavřenou smlouvou nebo dohodou o vzájemné spolupráci s odpovídajícím plněním. 

• Pravidlo č.7: Respektujte zákony  
Žádná z činností prováděné v projektu 004.CZ nesmí porušovat platné zákony této země. Správci a administrátoři projektu jsou předurčeni k tomu, aby všemi dostupnými prostředky bránili nezákonným činnostem prováděných jeho prostřednictvím. Porušení těchto pravidel může mít za následek cokoliv, počínaje výstrahou až po zákaz přístupu pro síť nebo doménu, ze které viník pochází.

Na serveru, na němž se projekt 004.CZ nachází může být zřízen a provozován „Black List“, tedy „černá listina“, kde mohou být uveřejňována veškerá porušení pravidel. Rozhodnuti administrátorů serveru 004.CZ jsou konečná a nezvratná.

Kvalita každého komunikačního serveru závisí zcela na jeho uživatelích. VY jste uživatelé, a proto vás prosíme o pomoc při vytváření příjemného a klidného prostředí. Buďte na sebe slušní a hodní - to je to nejmenší, co můžete udělat.

Děkujeme vám.

Stránka byla zpracována s využitím materiálů Kluci.cz, Liane a Pískoviště.

Pravidla diskusních fór - komentáře

Komentář ze dne: 04. 08. 2010 10:27:06     Reagovat
Autor: Lev - neregistrovaný
Titulek: Cizinci
Nechápu, k čemu mě zavazuje pravidlo č. 5? Nemám projevovat pohoršenost nad jejich špatně psanými příspěvky, mám tolerovat komentáře v cizím jazyce, nebo snad mám psát komentáře v angličtině (aby byly srozumitelné bez ohledu na jazykovou příslušnost, i když i to je pouze konstrukce) ? Nebo se to snad týká především Slováků, kteří rozumějí češtině, ale nepoužívají ji?
Opravdu mi není jasný praktický význam tohoto pravidla, protože pokud je celý server v jazyce českém, je jeho používání zcela přirozené a také je přirozené, že osoby neovládající tento jazyk nemohou (= nejsou schopny) tento server používat.

Komentář ze dne: 04. 08. 2010 12:00:14     Reagovat
Autor: gibbering.folk (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Cizinci
Asi to zahrnuje případ kdy se tu vyloupne komentář od cizince psaný kostrbatou češtinou. Nebo komentář od Slováka či Rusa, který doufá, že jsme ještě neztratili schopnost tomuto jazyku rozumět. Ani anglický komentář tu není nemožný, nad článkem mohou podiskutovat Čech a cizinec, a pak z vlastní iniciativy cizinec napíše pár řádků. Proč ne.
To pravidlo se také může snažit upozornit na nevhodné napomínání ohledně gramatické a stylistické úrovně (obvykle takto šijí do komentujících ti, kterým už došly argumenty k tématu).
Zdraví G. F.

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |