004.cz

Výsledky behaviorálních otázek

Současné trendy v chování - behaviorální otázky

Muži byli dotázáni na počty sexuálních partnerů a užívání sexuálních praktik během posledních 12 měsíců se zřetelem k praktikování zásad bezpečnějšího sexu.
 
Počet sexuálních partnerů za poslední rok

Nejčastěji muži v 39% uvedli, že v uplynulých dvanácti měsících měli  2-5 sexuálních partnerů. Jednoho partnera mělo 23% a 11% nikoho. 7% souboru uvedlo 11-20 partnerů  za rok více než 20 partnerů během mělo též 7% mužů.
 Nejčastěji neměli žádného partnera muži do 19 let  - 18%, naopak nejstarší muži měli více než dvacet partnerů (14%).
Pozoruhodné je, že muži v kratších vztazích (33%) a dokonce i osaměle žijící muži (21%) měli častěji jediného partnera než muži z delších vztahů (17%). Znamená to, že 81% respondentů žijících v delších vztazích mělo v uplynulém roce více než jednoho sexuálního partnera jakýmkoli způsobem např. trojka, nevěra.
Ti, co neznají svůj HIV stav, uvedli častěji větší počet partnerů (6 a více - 32%) než ti, co byli HIV negativní (22%).

Mají čeští gayové sex s ženami?


Více než čtyři pětiny souboru takovou zkušenost neměli - 83%. Jedenáct procent mužů mělo jedinou partnerku. Zbytek více partnerek. S přibývajícím věkem respondenta bylo pravděpodobnější jeho bisexuální chování, u mužů nad 40 let měla sex se ženou čtvrtina podskupiny (26%). Více než dvě třetiny bisexuálů a 58% heterosexuálů měli ženskou partnerku proti pěti procentům homosexuálně orientovaných. 

Jak častý je anální styk?

Tato položka zjišťovala, s kolika muži měli respondenti během uplynulých dvanácti měsíců anální sex, ať již s kondomem nebo nechráněný. Třetina souboru uvedla, že to bylo s jedním partnerem. 29% anální sex nemělo vůbec. 30% jej mělo s 2-5 partnery (n-223). Pět procent respondentů uvedlo 6-10 partnerů, další čtyři procenta uvedla více než deset partnerů.
Anální sex s mužem byl nejčastější u věkové skupiny 30-34 let, kde ho uvedlo 89% respondentů, téměř v polovině případů jen s jedním partnerem. Naopak nejméně častý byl u nejmladších i nejstarších mužů (60%). U věkových podskupin 25-34 let byl nejčastější anální sex s dvěma a více partnery (47%). Podobně byl anální sex s dvěma a více partnery častější u mužů se základním vzděláním (44%).
Anální sex vůbec nepraktikovali v posledním roce častěji muži z menších měst (37%) a vesnic (44%). Naopak 14% Pražanů mělo sex tímto způsobem s nejméně šesti muži.
U bisexuálů byl anální sex méně častý (63%) proti homosexuálům (75%), nejméně častý byl u heterosexuálů - jen jeden muž uvedl nechráněné styky s více partnery.
Ti, co neznají svůj HIV stav, uvedli častěji i větší počet análních partnerů 6 a více - 11% než ti, co byli HIV negativní 8%.

Požívají gayové při análním styku kondom?

Tato otázka doplňovala předchozí položku a zaměřovala se na počet partnerů, s nimiž měli nechráněný anální sex. Téměř polovina mužů tento nejrizikovější sex během uplynulého roku vůbec neměla (n-351, 46%). Dalších 275 mužů přiznalo jediného partnera (36%). Vysoce rizikové chování, tedy nechráněný anální styk s více partnery měla necelá pětina souboru. Nejčastěji se jednalo o 2-5 partnerů (n-123, 16%).   Osm mužů uvedlo 6-10 partnerů (1%) a více než deset partnerů uvedlo třináct mužů (2%). Čtyři muži tuto otázku neodpověděli.
Ve věkové skupině 30-34 let bylo nejméně mužů (32%), kteří nechráněný anální sex vůbec neměli, více než polovina ho však praktikovala s jediným partnerem. Nejvíce nechráněných análních styků s více partnery bylo v podskupině nad 40 let (23%), naopak v podskupině 35-39 let jich bylo nejméně (14%).
Četnost nechráněného análního sexu negativně koreluje s dosaženou úrovní vzdělání. Nejméně často měli nechráněný anální sex vysokoškoláci 52% a zároveň byli nejvíce zastoupeni mezi těmi, kteří ho měli jen s jedním partnerem. S více než dvěma partnery mělo nechráněný anální sex 14% vysokoškoláků, 20% středoškoláků a 23% mužů se základním vzděláním.
Čtyři procenta Pražanů mělo nechráněný anální sex s šesti a více než šesti partnery proti dvěma procentům z krajských měst a jednomu procentu respondentů z menších měst.
Ti, co neznají svůj HIV stav, uvedli častěji nejméně dva partnery s nechráněným análním stykem (24%) než HIV negativní (16%).

Jak častý je nechráněný orální styk do úst?

Velmi podobné výsledky jako při zjišťování rizikového análního sexu přinesl dotaz na porušení zásad bezpečnějšího sexu při orálním styku (tedy na ejakulaci do vlastních úst).  Nejvíce mužů 41% takovou praktiku v posledním roce vůbec nemělo, dalších 37% respondentů ji mělo s jediným partnerem. 17% uvedlo 2-5 takových partnerů a 2% mužů  6-10 partnerů. Další tři procenta souboru měla více než deset takových partnerů.
Čím mladší byl respondent, tím pravděpodobnější bylo, že došlo k ejakulaci do jeho úst při orálním styku.
Vysokoškoláci méně často porušovali bezpečnější sex - 52% jich v uplynulém roce tuto praktiku nepraktikovalo. U těch, kteří tak učinili s dvěma a více partnery byl jejich podíl 16%, u středoškoláků 23% a u mužů se základním vzděláním 28%.
Nejčastější je ejakulace do úst u mužů v partnerství 72%.
U necelé poloviny (47%) bisexuálů došlo k  ejakulaci do úst, ale u 63% homosexuálů. S více partnery to bylo 24% homosexuálů a u 16% homosexuálů (a také dvou heterosexuálů).
Ti, co neznají svůj HIV stav, také častěji porušili pravidla bezpečnějšího styku při orálním sexu s více partnery (30%) než HIV negativní (17%).

Výsledky behaviorálních otázek - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |