004.cz

Vedlejší účinky léčby

Jaké jsou nepříznivé vedlejší účinky terapie HIV?

Mnoho lidí se obává kombinované léčby pro její známé vedlejší účinky, ale:

  • Většina je jich mírná.
  • Často je možné se s nimi vypořádat
  • Riziko vzniku závažných vedlejších účinků je mírné
  • Velká většina lidí přijme jejich léčbu jako normální část jejich každodenního života.

Zeptejte se proto svého lékaře, zkušených zdravotních sester, na nejčastější vedlejší účinky léků, které chcete užívat. Zeptejte se též jak často k nim dochází a kolik pacientů kvůli jejich vzniku muselo léčbu přerušit – obvykle to jsou výjmečné a ojedinělé případy. I přibližné odhady vám pomůžou k představě o tom, o jaké komplikace může jít.
Obecně je to nevolnost, průjmy a únava jsou nejčastějšími vedlejšími účinky léků používaných při terapii HIV. Po prvních dnech či týdnech se zmírňují. Lze při tom použít i jiná farmaka na potlačení těchto vedlejších účinků.

Závažnější vedlejší účinky

Periférní neuropatie je vážnou a bolestivou komplikací, která se však rozvíjí velmi pomalu. Jedná se o poškození periferních nervů, které projeví snížením citlivosti, rukou a nohou. V takových případech požádejte o změnu léků, které by to mohli zůsobovat(ddC, ddl, d4T, ritonavir příp. 3TC) Pokud se během užívání těchto přípravků podává i hydroxyurea, zvyšuje to riziko periférní neuropatie.
 Můžete požádat o předpis L-acetyl-karnitinu, který má určitý pozitivní vliv na tuto poruchu.
Pokud je možné změnit léky, je to vždy lepší upřednostnit tuto variantu před použitím analgetik a zmírňování vedlejších účinků.

Lipodystrofie je souborný název pro skupinu vedlejších účinků, který lze pozorovat zejména v poslední době. Vztahuje se na změny hladin tuků a cukrů v krvi. Zařazují se sem i tvarové změny určitých partií těla a změny v distribuci tělesného tuku.
Má se za to, že určitá léčiva, která si jsou chemicky, nebo svým účinkem podobná vyvolávají odlišné vedlejší účinky. Nahromadění tukového vaziva (nejčastěji oblast žaludku, prsou a plic) se pozorovalo při podání léčiv inhibující proteinázu HIV a pravděpodobně i při podávání NNRTI(nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy). Na druhé straně mizení podkožní tuk v oblasti končetin, tváře, zadku je spojiováno s užíváním nukleotidů.
Příčiny vedoucí k lipodystrofii nejsou stále ještě úplně objasněné, ale ví se, že podpobné změny nastávají i u lidí, kteří léky proti HIV neberou. Její příznaky se vyvíjejí několik měsíců. Proto se dá odvrátit včasnou změnou léků. Pomoci mohou i změny diety a zvýšený tělesný pohyb.
Dbejte na měření tělesných partií  - obvod stehen, boků, pasu, prsou, tloušťka podkožního tuku apod., které provádí lékař, nebo dietní sestra zaměřená na problematiku HIV, abyste mohli zavčas zpozorovat nastupující změny.
Pokud podstoupíte léčbu, projevy vedlejších účinků se kontrolují pravidelnými laboratorními testy krve. Pokud spozorujete nějaké potíže, informujte vašeho lékaře a ujistěte se, že se problému věnuje dostatečná pozornost.

Jaká je nejlepší kombinace?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Některé léky, kteří lidé obecně dobře snáší, jiní lidé nejsou schopni tolerovat. Je nutné, abyste se ujistili, že:
- užíváte kombinaci léků, která je u vás natolik účinná, že snižuje hladinu virové zátěže pod hranici důkazu dnes používanými laboratorními vyšetřeními. Tato kombinace může znamenat použití i více než tří léčiv.
- snášíte dobře předepsané léky, dodržujete předepsaný léčebný režim a dietu.
- požádejte o informace o režimu léčby, dávkování a vedlejších účincích. Doporučujeme navázat kontakt s Domem světla v Praze – Karlín.

Váš lékař vám doporučí, které kombinace léků u vás sníží hladinu vaší virové záteže. Pokud jste již nějaký lék užívali, ovlivní to účinnost kombinované léčby.

Je možné žádat o změnu léčby?

Pokud kombinace, pro kterou jste se rozhodli je pro vás příliš zatěžující, nebo léčebný režim nemůžete z různých příčin dodržovat, nebo se vedlejší účinky léků nezměnili, můžete požádat vašeho lékaře o změnu léku, který vám způsobuje obtíže.

Je možné léčbu přerušit?

Vliv přerušení léčby se klinicky zkoumá. Přerušení léčby se studuje jako případný způsob pomoci lidem, u kterých vznikla rezistence vůči léčbě a neexistuje již jiná léčebná alternativa. Výsledky několika studií ukázali na změny v rezistenci, pokud se kombinace po nějaký čas přerušila. Jiné zkoušky se zaměřují na to jak přerušení působí na imunitní systém.

Je však možné s určitostí říci, že není vhodné léčbu bezdůvodně přerušovat. Zastavení léčby na týden může způsobit zvýšení virové zátěže z nedekovatelné hranice na několikatisícovou. V průběhu několika týdnů se můžete objevit tam, kde jste byli na začátku před nasazením kombinované léčby.

Pokud se však rozhodnete přerušit léčbu, informujte o tom svého lékaře. S léky je potřeba přestat naráz, avšak některé je nutné vysadit až později po zbylých.

Vedlejší účinky léčby - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |