004.cz

Postoje vůči rizikům HIV

S tímto tvrzením se častěji ztotožnila nejmladší (do 19 let, 30%) a nejstarší věková skupina (nad 40 let, 34%). Naopak muži ve věku 30-34 let ho nejčastěji odmítali (76%). Odmítání tohoto postoje pozitivně korelovalo s výší vzdělání respondentů (základní 53%, středoškolské 62% a vysokoškolské 68%). 

 

 

K odklonu od liberálnějších postojů mohl přispět televizní pořad(Na vlastní oči - TV NOVA) o HIV pozitivním, který přiznal, že nepoužívá vždy bezpečnější sex, protože po dvou měsících od zahájení sběru dat byl poměr restriktivních a liberálních příznivců vyrovnaný. 
Liberálnější postoje jsou častější spíše u mladších jedinců s výjimkou skupiny 35-39 let, kde liberální postoje zastávalo 47% osob. Liberálnější postoje jsou častější u vzdělanějších jedinců (se základním vzděláním 33%, středoškoláci 36% a vysokoškoláci 41%). Homosexuálové jsou liberálnější (42%) než bisexuálové (52%) a heterosexuálové (56%).

 

 

Častěji s tímto tvrzením souhlasili muži starší 35 let (92 a 97%), nejméně často pak 25-34 letí (74-75%). Vzdělaní respondenti toto tvrzení častěji odmítali (základní 10%, středoškoláci 13% a vysokoškoláci 23%). Gayové z krajských měst se cítí nejčastěji diskriminováni (87%), zejména v porovnání s obyvateli vesnic (75%) a Prahy (76%). 
Toto tvrzení poněkud častěji odmítají bisexuálové (77%) a zejména heterosexuálové (74%).

 

 

Nejméně často ho odmítali muži starší 35 let (52-54%). Muži v delších vztazích by s tímto stykem častěji souhlasili (19%), zejména v porovnání s osamělými (14%), což zřejmě odráží odlišný situační kontext. Čím větší je bydliště respondenta, tím častější je jeho ochota souhlasit s takovým stykem, ale rozdíly nejsou významné. Bisexuálové by častěji takový styk odmítli (74%) než homosexuálové (63%). Ti, co neznají svůj HIV stav, jsou spíše nejistí v této odpovědi (25%). 

 

 

Muži starší 40 let toto tvrzení odmítali nejméně často (79%), naopak nejčastěji s ním nesouhlasili muži ve věku 30-34 let (93%). Muži se základním vzděláním (82%) tento názor odmítali méně často než středoškoláci a vysokoškoláci (91%). Podle velikosti místa bydliště pak tento názor nejméně často odmítají obyvatelé menších měst (87%). Častěji s tímto názorem souhlasili heterosexuálové (11%). HIV negativní častěji s tímto tvrzením nesouhlasí (93%) proti těm, kteří svůj HIV stav neznají (85%).

 

 

Nejkritičtější ke stupni znalostí byli nejmladší muži (47%), což může signalizovat nedostatek informací o HIV pro nejmladší gaye. Naopak nejstarší podskupina mužů dvakrát častěji s tvrzením souhlasila než by ho odmítala. Stupeň vzdělání respondentů pak negativně mírně koreloval s odmítáním tohoto postoje. Čím nižší bylo vzdělání dotázaného, tím častější bylo jeho přesvědčení o nedostatečné informovanosti v gay komunitě. U mužů žijících ve vztahu byly méně časté neurčité odpovědi (12%) v porovnání s osamělými (22%). Kritičnost k informovanosti v gay komunitě korelovala s velikostí místa bydliště (Praha - 40%, ostatní města - 37%, vesnice - 24%). Nepřekvapí, že čím menší začlenění do gay komunity, tím častější jsou nerozhodné odpovědi. 

 

 

Jednoznačně nejčastější byl externí lolkus kontroly u nejstarší skupiny mužů (31%). Naopak odmítavý názor stoupal s věkem respondentů až ke skupině 30-34 let, kde interní lokus kontroly činil 82%. Vzdělání pozitivně korelovalo s přijetím interního lokusu kontroly. Čím vzdělanější byl respondent, tím pravděpodobnější bylo, že tvrzení odmítne. 

 

Postoje vůči rizikům HIV - komentáře

Komentář ze dne: 22. 09. 2014 15:41:13     Reagovat
Autor: Tereza - neregistrovaný
Titulek: Zdroj?
Z jakého výzkumu/zdroje jsou tyto grafy? Ráda bych některé z nich zmínila ve své diplomové práci, ale nevím, koho citovat. Děkuji :)

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |