004.cz

ČSAP - Dům Světla

Pražský "Dům světla" byl slavnostně otevřen 11. srpna 1999 pro všechny lidi postižené HIV/AIDS, jejich přátele a členy jejich rodin. Je sídlem České společnost AIDS pomoc, která vznikla koncem roku 1989. Impuls k jejímu založení vzešel ze strany blízkým známých a rodin pozitivních občanů, s cílem prakticky přispět a pomáhá jim při řešení různých problémů, které mohou vystoupit důsledkem vlastní nemoci. Vzhledem k tomu, že bývalí pracovníci ČSAP neměli dostatek kontaktů s osobami, kterých se problematika HIV přímo týkala, nedocházelo k vlastní pomoci a činnost ČSAP se zaměřovala spíše na prevenci a osvětu. Proto také byla celková činnost ČSAP v prvních letech poměrně málo viditelná. Tento stav se prolomil v roce 1993, kdy došlo k personálním změnám, během kterých se podařilo zainteresovat do její činnosti přímo osoby s HIV. Zde bych chtěl vzpomenout Jiřího Horského, který zjistil HIV pozitivitu v roce 1987 a do práce ČSAP se zapojil ve zmíněném roce 1993. V tomto roce byl též zvolen předsedou společnosti. Pod jeho vedením byly získány, ve spolupráci s Oblastním výborem ČČK pro Prahu 3+8, prostory pro sekretariát ČSAP a pro klubovou činnost. Účastnil se jako jeden z mála postižených, kteří se veřejně hlásí ke svému onemocnění, besed ve školách, učilištích a podobně. Do posledních chvil svého života se plně věnoval činnosti Společnosti. Získal pro její činnost významnou podporu ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí i dalších státních i nestátních orgánů a organizací.

Po úmrtí Jiřího Horského, bývalého předsedy ČSAP, však činnost opět částečně stagnovala až do ledna loňského roku, kdy opětně byla provedena změna vedení ČSAP, jejíž výsledkem je nová koncepce práce a rozvinutí činnosti. Obětavost pana Jiřího Horského je pro nás vzorem, z něhož chceme při naší práci vycházet.

Společnost byla založena s cílem pomáhat HIV pozitivním občanům a nemocným AIDS žít smysluplným životem nezávisle na jejich věku, sexuálnímu zaměření, sociálnímu a zdravotnímu stavu v oblasti, kde se projevují velké sociální disproporce. Slůvko dosud asi není úplně na místě, neboť podobné problémy existují i ve vyspělých demokraciích. Na řešení sociálních i jiných problémů ve vztahu k HIV infekci a onemocnění AIDS v těchto zemích se zcela běžně podílejí i nestátní neziskové organizace. A to je cesta, pro níž jsme se rozhodli i my. Představa, že tuto problematiku vyřeší jen stát, se podle mého soudu pohybuje v oblasti fantazie. Věřím, že činnost neziskových organizací se m.j. může stát jedním z pozitivních výchovných prvků v naší společnosti. Spoluúčast veřejnosti při řešení určitých problémů může posilovat např. vzájemnou sounáležitost, spoluzodpovědnost za stav ve společnosti, sociální cítění, a to jsou vlastnosti, kterých není nikdy dostatek. Myslím, že naše společnost ještě hodně dluží lidem kteří se o sebe prokazatelně nemohou postarat a jsou nakaženi infekcí HIV.

Václav Strouhal - ČSAP

Více informací se dozvíte na oficiálních stránkách ČSAP - http://www.aids-pomoc.cz

 

ČSAP - Dům Světla - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |