004.cz

Léčba infekce HIV

Informace o léčbě infekce HIV se velmi rychle mění pod vlivem mohutného vědeckého výzkumu, a proto jsme se rozhodli přinést maximálně aktuální údaje o problematice léčby HIV pozitivity. Pokud hledáte tyto informace v tisku či jinde na internetu, buďte opatrní a sledujte proto datum, s jakým tyto informace vyšly.

Co je to kombinovaná léčba?

Kombinovaná léčba je způsob, kdy se používají tři nebo více léků při terapii infekce HIV. Setkat se můžete i s názvy léčba trojkombinací a čtyřkombinací. V odborné literatuře se můžete setkat s termínem HAART ( angl. – Highly Active Antiretroviral Therapy), což se dá přeložit jako velmi intezivní antiretrovirová terapie.
Léky, které se při kombinované léčbě používají se liší ve způsobech účinku a v různých fázích životního cyklu viru HIV.
Již jistě víte, že virus HIV napadá zejména bílé krvinky a to nejčastěji CD4 lymfocyty. CD4 lymfocyt tak slouží jako malá továrna na výrobu nových virů HIV. Léky proto zasahují do tohoto výrobního procesu.

Používané jsou 4 metody.

1. nukleotidové inhibotory reverzní transkriptázy enzymu HIV
2. nenukletotidové inhibitory reverzní transkriptázy enzymu HIV
3. inhibitory proteinázy
4. inhibitory splývání infikovaných buněk

Co je to adherence?

Adherence znamená dodržování léčebného postupu, tak jak předepsal lékař. Znamená to brát léky přesně podle časového rozvrhu a dodržovat příslušnou dietu. Jedná se o denní rutinu, se kterou se nedoporučuje bojovat, ale přizpůsobit, protože je na ní přímo závislý váš další osud.

Pokud se začíná užívat nová léková kombinace, je to jedna z nejdůležitějších věcí, na kterou se musí v danou chvíli myslet. Doporučuje se proto začínat v době, kdy máte dostatek času na to, aby mohla být adherence 100%.

Vynechání jedné či dvou dávek v průběhu týdne může mít vážný dopad na šanci zahájení úspěšné léčby.

Podle americké studie, kdy HIV+ vězni kontrolovaně brali přesně každou dávku, bylo prokázáno, že všichni měli hladinu virové zátěže nižší než 400 a u 85% vězňů byla nedetekovatelná. Je vidět, že takřka vězeňský režim užívání terapie dokazuje účinnost léčby a také její udržení po dlouhou dobu.

Stupeň adherence: % lidí s nedokázatelnou hladinou virové zátěže

100-95%

81%

95-90%

64%

 90-80%

50%

 80-70%

25%

 70% a méně

6%

  
Rezistence vůči léčbě

Rezistence vůči anti HIV lékům vzniká pokud dojde k drobné mutaci viru HIV v těle. Projeví se sníženou účinností léku a stoupnutím virové nálože. Čím delší je užívání léku, tím větší je pravděpodobnost, že léčba přestane být uspokojivě účinná. Také se může stát, že se nakazíte HIV již rezistentním vůči léčbě. Při zahájení léčby je tak nutné, aby byly prováděny zkoušky každé 2-3 měsíce. Pokud se zvýšila virová nálož, je potřeba udělat kontrolní test. Pokud se v takovém případě co nejdříve změní kombinace léků, klesá pravděpodobnost vzniku rezistence. K rezistenci dochází pokud pokračujete s léčbou i přes to, že vám stoupá virová zátěž. Existuje i případ tzv. zkřížené rezistence. Tedy, že pokud vznikne rezistence vůči jednomu léky, může se to týkat i jeho ekvivalentu.

Vyhnout se rezistenci je hlavní cíl každé HIV terapie.

Léčba infekce HIV - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |