004.cz

Sir Morfius - Tvořitel ejakulátor

Virtuální Monarcha pohrdal těmi, kdož postavili své myšlenky a činy na víře. Víra je nutná jen tehdy, je-li předmět oné víry nesmyslný. Skutečná moc tkví ve vědění. Informace a energie jsou jediné věci které mají cenu, neboť ony jsou esencí fyzikálního vesmíru, alfou a omegou všech dějů.

Sir Morfius odhodil šerpu utkanou z vláken babího léta a dal pokyn hudcům, aby spustili své digitální orchestrióny. Z všudypřítomných zvukozářičů se začal linout sedmiosminový ambivalentní toxicore o síle několika gigawattů. Pogo dokončoval poslední úpravy tanečního parketu. Rovnal žhavé uhlíky a dbal na to, aby všechny žhnuly rovnoměrným žárem. Sir Morfius se chvíli soustředěně věnoval synchronizaci svého dechu s rytmem hudby a poté všemi svými tlapami rázně vkročil do žároviště. Započal divoký a sebezničující tanec Tvořitele Ejakulátora. Katakomby v podzemí paláce prosvětlovalo jen oranžové světélkování uhlíků. Všechny jeho končetiny postupně zaujímaly sled složitých figur. Správné provedení tohoto rituálu umožňuje proniknutí do jedné z úrovní nadskutečnosti a následné libovolné změny běžně vnímané reality. To bylo to umění kterému byl rod hrabat Z Makových Polí vděčen za vše, čeho dosáhl. V přesně stanovený okamžik vstoupila do výhně Anofeles a pohled jejích rozšířených zornic postrádal onu pro ni tak typickou laskavost. Několika účelnými a přesnými pohyby obejmula Virtuálního monarchu a jejich tkáně začaly překotně penetrovat. Dvě podkritická množství mozkové tkáně splynula a nastal mohutný výron Hadí síly, umožňující průlom do kýžené nadskutečnosti. Jejich duplicitní individualita koordinovaně rotovala a usměrňovala Karmické proudy nadsvětí, tak jako přehrada usměrňuje tok řeky. Teď konečně přišla ta chvíle, kdy budou psychicky znásilněni všichni falešní proroci a odporní narušitelé prastarého řádu. Slizoňové vzniklí z podlých myšlenek zděšeni chrochtají, bublají a zoufale se snaží bránit své kutlochy křehkými mléčnými zuby. Vidoucí Zasvěcení celé planety jsou svědky tohoto mystéria očištění mentálního pole od zhoubných plevelných informací. Kameny Velké čínské zdi byly přerovnány, vše se nepoznatelně změnilo, nic už nebude stejné, i když rozdíl zůstane dlouho skryt a projeví se až ve svých důsledcích.

Zatímco oba byli zaneprázdněn horečnatou psychickou činností, zrůdné dvoutělo složené ze dvou velice odlišných těl vzájemně prorostlých v oblasti břicha, hrudníku a hlavy se mechanicky pohybovalo řízeno základními systémy. Čekalo na návrat obou duší stejně jako zaparkované a nastartované auto čeká na návrat řidičův. Sir Morfius a Anofeles se ostražitě vrátili do dvoutěla. Nyní nastával ten nejriskantnější okamžik celého rituálu, a to rozdělit dvoutělo do dvou samostatných fyzických bytostí. Samo o sebe se vzepřelo rukama, prolnuté tkáně se začaly odtrhávat a přirůstat na svá místa a za chvíli bylo možno spatřit dvě zvrásněné, zkrvavené postavy jak se nekoordinovaně škubou v poryvech regeneračních křečí. Trvalo to několik hodin, než oba nabyli svých původních podob.

Sir Morfius - Tvořitel ejakulátor - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |