004.cz

Sir Morfius - Planetární monarcha

Byl ponurý deštivý večer. Virtuální monarcha seděl na svém trůnu a temné chmury vraštily jeho čelo orosené studeným potem. Trůn byl překrásně umělecky vypracován a byl víceúčelový, neboť sloužil i jako elektrické popravčí křeslo v případě puče. Na zemi na přepychových poduškách vycpaných jemnými chloupky z ohambí horských goril pohodlně seděli jeho dva přátelé a napjatě naslouchali jeho řeči.

Rozprávěl o svém plánu na zvrácení poměru sil na planetě a nastolení chemokratického samoděržaví. V zámeckém parku měl připraveno třináct mobilních raket falického tvaru, které se lascivně tyčily mezi palmami. Každá z nich nesla množství na sobě nezávislých feromonálně-afrodisiakálních náloží hromadného souložení. Tyto rakety byly namířeny na třináct nejlidnatějších aglomerací, kde by po jejich dopadu nastal totální skupinový sex. Vzápětí by byla nasazena armáda kastrátů Jeho Veličenstva, odolná vůči účinkům bomb, která by bleskově dostala pod kontrolu klíčová místa. Vláda nad lidem a majetkem však přináší vládci uspokojení jen dočasné. Skutečného míru duše a moci nad skutečností dosáhne jen ten, kdo vládne vlastnímu já. "Nu což, k čemu moc a sláva, lepší jest sex a tráva! Anofeles moje nejsladší, dones moji oblíbenou špičku z penisové kosti rosomáka a několik silných jointů, ať zapudíme náš splín vonným kouřem!" Pak ještě chvíli pokračoval v chmurných úvahách. Přemýšlel o tom, co zanechá svým následovníkům, až za několik tisíc let konečně dojde klidu. Jeho tělesná schránka bude demontována a organické ostatky vhozeny do kráteru činné sopky, kovové pak budou překuty na šperky a zbraně. Tyto zbraně vedeny mocnou a obratnou rukou zjednají řád v údolí svéhlavých, šperky pak ozdobí panovníka coby krále Nesdílnosti.

Anofeles několikráte mocně potáhla z jointa a její pohled se stal ještě šikmější. Začala vzpomínat na své krušné mládí, které z větší části strávila službou v klášteře. Tam se věnovala askezi, celibátu, rozjímání a usilovnému studiu akčních a reakčních filmů. Jejich pečlivým psychologickým rozborem dospěla, mimo jiné, k závěru, že podstatná část lidského neštěstí tkví v tom, že si lidé kladou nereálné cíle na jejichž dosažení vynakládají neadekvátní úsilí. Dalším problémem je spojení intelektu se zvířecími pudy. Je to kombinace vrcholně destruktivní a se vzrůstající výší intelektu se destruktivita paradoxně stupňuje. V klášteře vládla tvrdá disciplína a přísná morálka. Tamní řádové sestry vlastnili unikátní vibrátor, který byl tak výkonný že způsoboval otřesy měřitelné i na protilehlé straně zeměkoule. Byl pro sestry pravým božím požehnáním, neboť se s jeho pomocí udržovaly ve skvělé kondici.

Pogo mlčky ležel na poduškách, pozoroval divoký ornament soustředných kružnic na stropě, jenž znázorňoval provázanost dějů všehomíra a oddával se slastné letargii.

Sir Morfius - Planetární monarcha - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |