004.cz

Sir Morfius a Svědkové

Již třetí týden se smělá výprava Svědků Jehovových prosekávala neprostupnou a zrádnou džunglí. Nejméně dvě třetiny členů té výpravy už Jehova povolal k sobě, neboť všude se to jen hemžilo škorpióny, hady, moskyty a jinou jedovatou havětí, kterou sem dozajista seslal ďábel. Jejich štěstí bylo nevýslovné když konečně spatřili mezi liánami třpytící se věže ze slitin iridia a platiny. Ano, byl to onen bájný palác Virtuálního monarchy, o kterém se většina smrtelníků domnívala, že patří jen do pohádek.

Velitel Svědků z posledních sil doklopýtal k překrásně zdobeným ocelovým vratům a klepadlem z masivního titanu několikráte mocně zabušil. Po chvíli otevřel snědý nahý chlapík bizarního vzhledu s otázkou " čeho si přejete ? " " Jsme Svědkové Jehovovi a přišli jsme spasit duši vašeho pána skrze písmo Svaté. Chceme mu něco ukázat v Bibli. " Sluha chvíli telefonoval vysílačkou kterou měl voperovanou pod spodní čelistí a pak řekl :" Můj pán je žoviální bytost se smyslem pro laskavý humor a nenechá si ujít žádné kratochvilné rozptýlení. Buďtež jeho hosty !" Onoho rána se Sir Morfius zabýval ve své alchymistické laboratoři izolací elixíru štěstí z nezralých makovic,jehož recept byl rodinným tajemstím a dědil se z otce na syna. Poté co se dozvěděl o příchodu Svědků přerušil práci a potěšen pospíchal do uvítacího sálu. Konečně budou mé chmury na chvíli rozptýleny a směšné blábolení Svědků vnese změnu do jednotvárné šedi mých dnů. Vždyť i mí předkové si zvali různé zrůdy a šašky ku svému obveselení. Přivítal srdečně Svědky a pozval je ku bohatě prostřené tabuli v nádherné scenérii zahrady, s výhledem na Lotosový rybníček,kde jedli, pili, hodovali a líčili ukrutné ůtrapy na své pouti džunglí. Když se všichni nasytili a občerstvili, Sir Morfius povstal a takto k nim promluvil :"Hosté moji rozmilí, pro vaše obveselení jsem uchystal malou zábavnou soutěž v recitaci. Připravte si proslovy, prosím, nadešel čas krmení mých drahých rybiček. Chudinky pirani, už musí být asi řádně vyhladovělé, podle toho jak se v hejnech zběsile prohánějí kalnou vodou jezírka. Budu vás nyní házet do této osvěžující lázně. Pogo, můj věrný sluho, zasedni spolu s mojí milou Anofeles k rozhodčímu stolku a hodnoťte slovní projev a čistotu přednesu jednotlivých Svědků. Ale to vám říkám, buďte přísní a nestranní. V sázce je zlatá plaketa svatého Jana Zlatoůstého, která bude udělena nejlepšímu entertainerovy in memoriam. "

Poté co byl poslední svědek za nelidského řevu, neuvěřitelně sprostého klení, proseb, výhružek, zaklínání a spílání ohlodán na kost, porota udělila cenu po zralém uvážení tomu jehož smrtelný ryk byl nejpronikavější. Za slavnostních fanfár na pětimetrovou tibetskou trubku a tlučení na barel byla plaketa obřadně vhozena do jezírka.

Sir Morfius a Svědkové - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |