004.cz

Sir Morfius a nuncius

Sir Morfius popíjel již šestý šálek lahodného čaje "Magor" a nervózně poklepával ostruhou své lýtkové kosti. Očekával důležitou návštěvu z Vatikánu.

Křesťanství se spojilo s Islámem na základě dohody papeže s ajatoláhem a vzniklo nové náboženství - Křeslám. Jeho posvátnou knihou je směs Bible a Koránu - Biblán. Tím si představitelé obou církví zajistili téměř výlučný monopol v oblasti pojištění posmrtného života a zároveň oslabili pozici konkurenčních pojišťoven tohoto druhu. Byl to prozíravý tah! Nyní vyslali svého posla za Virtuálním Monarchou, aby ho přesvědčil, že se má stát hlavní postavou transformované věrouky - Bionickým mesiášem. Papežský nuncius Giovanni Cornuto, který se měl zhostit tohoto vrcholně delikátního úkolu, byl vzácný člověk nevšední bystrosti ducha. Dorazil nedlouho po půlnoci v doprovodu svých čtyř manželek. Bylo o něm známo, že je tak velkým příznivcem akvaristiky, že si nechal voperovat žábry. Proto mu Sir Morfius připravil slavnostní snídani z těch nejvzácnějších akvarijních rybek. Když nuncius viděl tu opulentní hostinu, zbledl a vyhrkly mu slzy dojetí. Třesoucí se vidličkou obracel tělíčka delikátně upravených skvostů moře a pohnutým hlasem si šeptal jejich latinská jména. Poté, co chutě pojedli, nuncius přednesl svůj návrh. Sir Morfius chvíli rozvažoval, ale nakonec tu neobvyklou nabídku přijal. Navíc do systému rituálů, který byl již vypracován, včlenil některé svoje úpravy a inovace. Například při obřadu Přijímání budou muset věřící před zraky kněze sníst posvěcený integrovaný obvod a přijmout tak boží informaci. Po zpovědi při pokání budou hříšníci zbavováni svých hříchů pomocí elektrického proudu o vysoké intenzitě a napětí. Každý registrovaný člen církve se musí milovat se svými bližními nejméně třikrát denně, a to i proti jejich vůli. Nejsvětější světicí se stane Mesiášova konkubína a flétnistka na penis Anofeles. Třetím ze svaté trojice pochopitelně bude Pogo Suicider, prodloužená ruka vykupitelova. V každé lokalitě nad pět set obyvatel bude zřízen virtuální kostel, nebo alespoň kaplička, kde se věřící budou moci napojit svým nervovým systémem na středisko duchovních služeb. Tam se jim dostane rozhřešení v digitální 32-bitové kvalitě, takže ihned potom budou moci klidně a s čistým svědomím pokračovat ve svém zločinném způsobu života. Dále budou tato střediska za zvláštní příplatek poskytovat kvalitní náboženskou extázi a mnoho dalších exkluzívních služeb. Velmi nároční a majetní si budou moci objednat i zjevení samotného Mesiáše.

Nuncius soustředěně naslouchal a nervózně si pohrával se svým genitálem který měl barvu stejnou jako jeho fialové roucho. Podobně fialověl i jeho obličej, takže celá postava postupně dosahovala dokonalé barevné harmonie. Jeho tvář měla čím dál podivnější výraz. Nakonec prudce vyskočil a s výkřikem "huyayáágrchchff" se ten podivín svalil mrtev na zem.

Sir Morfius a nuncius - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |