004.cz

Sir Morfius a Freudograd

Sir Morfius rozvážně přežvykoval krvavý steak z hýžďového svalu medvěda pyskatého a jeho mysl se proháněla neobydlenými planinami tundry. V jeho útrobách se převalovala amorfní polointeligentní tkáňová struktura, která rozkládala svalovinu mrtvého medvěda a transformovala ji na využitelnou energii. Poněkud nepřítomným pohledem sledoval Anofeles, jak plave v bazénu a lascívně flirtuje s přerostlým exemplářem macaráta jeskynního. Oba růžoví živočichové spolu dováděli a skotačili přímo neuvěřitelně.

Sir Morfius byl zneklidněn a zmítán pochybnostmi o samé podstatě lidského podvědomí. Co když se tam skrývá jakási bytost která nenápadně, ale zato cílevědomě řídí naše činy. Jednoho dne objeví tu vesmírnou Mantru která je kombinací sedmi souhlásek a devíti samohlásek. Pak bude mít klíč k bránám Freudogradu a jeho poznání bude ucelené. Učiní tak přítrž nejistotě a dozví se pravdu, ať už je jakákoliv. Příliš dlouho používal mnoho psychoakcelerátorů, aby vybičoval svoji mysl do toho stavu divoké přebuzenosti, který je dobře znám některým rockovým hudebníkům.

Dolehla na něj těžká detoxikační deprese. Něžně ovinul Anofeles výběžky svých periferních orgánů a částečně prolnul jejím nervovým systémem. Takto k ní promluvil: "Vzorky tvé jaterní tkáně jsou odebrány a dobře uschovány v kapalném héliu, má nejdražší, zatímco matrice tvé líbezné osobnosti jest sejmuta a zapsána na spolehlivém digitálním médiu a průběžně aktualizována, jak víš. To proto, abych si po tvé smrti mohl neprodleně vypěstovat z klonu novou Anofeles, která bude pokračováním tebe samé. Ty jsi již pátá v pořadí a není lichotkou když říkám že jsi po každém znovuzkompletování ještě krásnější. Až bude hezky, půjdeme položit pár konopných ratolestí ku tvým čtyřem hrobům. " Anofeles se ještě více přitulila k bionické schránce Virtuálního monarchy a něžně položila svou hlavu do retrakční prohlubně jeho hrudníku. Řekla: "Budu ti ženou, dcerou i oddanou konkubínou tak dlouho, dokud mne budeš obnovovat v této podobě, neboť jsem tvým symbiontem a život bez tebe by byl pro mne nesnesitelným. Budu s tebou až do té chvíle, než tvé mozkové buňky odumřou bez náhrady, tvé skvostné obvody podlehnou korozi a ty se staneš dementní hromádkou šrotu. Pak ostrým šroubovákem osvobodím tvou duši, připravím vše potřebné pro nového krále Nesdílnosti a společně se vydáme do oněch rajských zahrad za pramatkou Endorfis. Nač však předbíhat událostem. Vždyť oba ještě můžeme prožít několik desítek tisíc let smysluplného života a zásadním způsobem pozvednout úroveň tohoto lidstva, jehož osud nám leží v rukou a na srdci. Pogo naslouchal a poté dodal: "Mým úkolem je uchovat důležité vědomosti námi objevené a přetransformovat je do genetické struktury k tomu vyšlechtěných rostlin, které nebude možno vyhubit. Tento naučný plevel zaručí, že nic podstatného z lidského vědění nebude zapomenuto. "

Sir Morfius a Anofeles leželi vzájemně ovinuti na polštářích z hebkého krystalického plynu, dokud neupadli do hlubokého posilujícího spánku. Pogo ležel pohodlně před krbem, přemýšlel a dával pozor, aby oheň nevyhasl.

Sir Morfius a Freudograd - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |