004.cz

Vzájemná masturbace

Svého partnera můžeme laskat mnoha rozličnými způsoby. Musíme hned na úvod tohoto textu upozornit, že muž má mnohem více erotogenních oblastí než pouze oblast penisu, jak si bohužel i dnes mnoho lidí myslí. I muž pociťuje libé pocity pokud jsou mu například laskány prsní bradavky, záda, krk, šíje a tak dále. Nyní si řekneme něco o masturbaci partnerova pyje.

Pokud jde o muže, lze o masturbační technice mluvit pouze pokud jde o masturbaci pyje a proto se budeme zabývat pouze touto.

Pro partnera je absolutně nezbytné, aby se hned od počátku naučil dobře uspokojit partnera rukou, protože to bude dělat po celý svůj sexuální život. Masturbace partnera není to samé jako vlastní masturbace a musíte poznat jak to má váš kluk nejraději.

Všichni muži jsou jakýsi masturbační originál. To vyplývá ze skutečnosti, že tato technika vyžaduje delikátní dovednost ruky spojenou s jemnou trpělivostí a také to, že v masturbaci platí pravidlo, že jakým způsobem dosáhneme orgasmu při masturbaci poprvé, techniku kterou jsme toho docílili do smrti nezapomeneme. Jedná o vštěpení do paměti nebo-li sexuální fixaci. Naším úkolem je naučit se partnerovu techniku masturbace a to v takové podobě, aby mu byla alespoň tak příjemná jako když si ji dělá sám. Obvykle je pravidlem, že muži dosahují při automasturbaci dokonalosti, což je velmi těžké překonat.

Jako dobrý start pro správnou masturbaci je společná masturbace bez součinnosti. Společně si hrajte se svým pyjem tak jak to máte nejraději a nechte se pozorovat partnerem a vy jej sami pozorujte. Nejenže poznáte jak to má partner nejraději, ale bude to i velice vzrušující podívaná. Taková masturbace jeden před druhým je vítaným zpestřením erotických hrátek a pro některé obtížně vzrušitelné to může být jediným způsobem jak dosáhnout uspokojení nebo i erekce. Žádost partnera o to, abyste se před ním uspokojil sám není ničím zvrhlým. Většina mužů je z hlediska svého vzrušení tzv. vizuálními typy a pohled na vzrušeného masturbujícího partnera je velmi atraktivní.

Je třeba rozlišovat suchou a mokrou masturbaci.

Za sucha

Masturbace za sucha má hlavně za cíl uvést do erekce ochablý pyj, jehož erekce je vyžadována dalšími očekávanými technikami. Muže se provádět přímo na nahém pyji tím, že se dráždí koruna žaludu s přetahlou předkožkou!!!, nebo nepřímo, přes tkaninu spodního prádla nebo pyžama, což bývá účinnější než přímá metoda. Taková masturbace pravděpodobně nepovede k ejakulaci u dospělých mužů, nicméně, čím mladší, tím vzrušivější.

Za mokra

Masturbace za mokra má za cíl uvést pyj do erekce a potom vyvolat orgasmus a ejakulaci. Sliny vysychají velmi rychle a časté přerušení laskání - pokaždé, kdy je znovu třeba úd naslinit - značně ejakulaci oddaluje a někdy ji i znemožňuje vůbec. Je proto nezbytné třeba použít lubrikační gel a to i tehdy, když nemáme rádi kluzké ruce.

Technika masturbace za mokra

Zde popsaná technika kompletní masturbace za mokra zahrnuje prvky a varianty ostatních masturbačních technik, více méně zjednodušených. Důležitá je při tom poloha rukou a prstů. Je to poloha pro aktivního ne příliš pohodlná, poněvadž musí postupně:

a) uchopit pyj mezi palec a prostředníček jedné ruky, stáhnout předkožku a zcela obnažit žalud a potom přitisknout ruku v této poloze na ohanbí.

b) provádět pak touto rukou současně:

malé pohyby nahoru a dolů a důkladně tak napínat pokožku.

střídavě svírat a uvolňovat palec a prostředníček a periodicky tak svírat tělo pyje.

malými pohyby laskat volnými prsty ohanbí (tj. prsteníkem a malíčkem).

c) druhou rukou, na kterou předem nabere trochu vazelíny, tvoří partner z palce a ukazováku prstenec, ostatní prsty přitiskne k ukazováku a vytvoří tak jeden celek.

d) touto rukou, kterou poněkud vytočí, sevře partner pevně žalud a dalších asi 5 cm pyje a provádí jí pravidelně a nepřetržitě pohyb sem a tam, přičemž prsty svírají žalud a ten je musí rozevřít, aby se provlékl jejich sevřením.

Tato mechanika by mela vést k ejakulaci v době kratší pěti minut. Je-li prováděna špatně nebo byla-li sice prováděna správně, ale muž z nějakého důvodu do pěti minut neejakuluje, lze doporučit, aby partneři po vzájemné dohodě masturbaci přerušili. Tento interval pěti minut je optimální, poněvadž se tak vyhneme křeči ruky a paže, pocitu netrpělivosti a podráždění.

Zjednodušená technika spočívá v tom, že se body a) a b) nahradí takto: aktivní uchopí jednou rukou úd a stáhne z něj předkožku tak, aby zcela obnažila žalud. Pokračuje pak podle bodu c) a d). Pyj v plné erekci směřuje vzhůru, masturbace se však provádí snadněji ve směru kolmém na ohanbí. Pyj klade značný odpor, nutíme-li jej zaujmout kolmou polohu, a tento odpor je zdrojem dalšího vzrušujícího účinku.

Stoupání spermatu do pyje je několik vteřin před ejakulací předznamenáno jakousi vibrací a silnějším ztuhnutím, kterou vycítí ruka, jež pyj svírá. Další předzvěstí jsou jedna nebo dvě kapky bezbarvé mazlavé kapaliny (jde o výron prostatické sekrece, ve které je málo spermií). Těsně před ejakulací se pak pyj zvětší a maximálně ztvrdne, což snadno pozná jak ruka, tak i oko a také dobře vycvičený jedinec při pasivním análním styku. Jakmile partner zpozoruje tyto příznaky, musí masturbaci ještě zrychlit a zesílit sevření. Po výronu musí zastavit masturbaci a nahradit ji jemným sevřením, protože během ejakulace a bezprostředně po ní je žalud přecitlivělý.

Vzájemná masturbace - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |