004.cz

Základní pojmy

 • aberace - úchylka, odchylka od normálu
 • AIDS - acquired immune deficiency syndrome, syndrom získané imunitní nedostatečnosti
 • androfil - gay, homosexuál
 • androfilie - sexuálně erotické zaměření na dospělé muže
 • androgen - obecně typicky mužský pohlavní hormon
 • efebofilie - vyhledávání partnerů (hochů) 15-20letých. Na rozdíl od pedofilie má sexuálně preferovaný objekt řádně vyvinuté sekundární pohlavní znaky (ochlupení, svalstvo apod.)
 • egodystonní homosexualita - jedinec je se svojí orientací plně smířen, vyrovnán, přijímá ji, je schopen vůči okolí orientaci přiznat
 • egosyntonní homosexualita - jedinec tuto orientaci odmítá, je sám se sebou v rozporu, touží po heterosexuální adaptaci, není schopen před svým okolím a před sebou orientaci přiznat. Často podléhá depresím, v jejichž průběhu může dojít i k bilančním sebevraždám, které jsou pro okolí často nepochopitelné
 • endokrinologie - medicínský vědní obor zabývající se studiem tkáňových působků
 • estrogeny - ženské pohlavní hormony (jsou v nepatrném množství i u mužů) např. estradiol - řídí menstruační cyklus a způsobuje feminizaci plodu/organizmu
 • feminní - ženské
 • feminizace - výskyt ženských pohlavních znaků u žen a u mužů
 • gonáda - pohlavní žláza
 • gerontofilie - sexuálně erotické zaměření na starce
 • graeofilie - sexuálně erotické zaměření lesbických žen na stařeny
 • gynekofilie - sexuálně erotické zaměření lesbických žen na dospělé ženy
 • HIV - virus ze skupinky retrovirů způsobující onemocnění AIDS
 • hormon - organizmus je řízen dvěma soustavami - nervovou a hormonální. Hormon je chemická látka přenášená tělními tekutinami cílově působící na příslušné orgány a tkáně. Hormony jsou do těla vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí zvanými endokrinní žlázy
 • hypotalamus - součást hypotalamoh- homosexualitaypofyzárního komplexu, který řídí naše pocity a hormonální regulaci našeho těla spolu s dalšími producenty hormonů. Součást mezimozku, uložen ve III. komoře mozkové
 • chromozóm - jedná se o prostorový útvar, který se nachází v buňce v době jejího dělení. Je vytvořen z jediné molekuly DNA a podpůrných bílkovin, tzv. histonů. Počet a tvar chromozómů je pro určitý živočišný druh konstantní. V jádře tělové buňky jsou vždy dvojice zcela stejné, mající stejný tvar, velikost a obsahují stejné typy genů (jejich kvalita může být různá). Jeden pochází ze samčí pohlavní buňky a druhý v páru je samičí.
  Člověk má 46 chromozómů, tedy 23 párů, přičemž poslední 23. pár je atypický, neboť je složen z pohlavních chromozómů, které jsou označovány jako chromozóm X a chromozóm Y. Muž má poslední 23. pár tvořen chromozómy typu X a Y, žena má dva chromozómy typu X
 • incubus - sexuální role aktivní
 • korofilie - ve smyslu pedofilie u lesbických kontaktů
 • maskulinní - mužský, samčí
 • maskulinizace - výskyt mužských pohlavních znaků u mužů a u žen
 • parentofilie - sexuálně erotické zaměření lesbických žen na adolescentní dívky
 • pederast - gay, homosexuál
 • pedofilie - sexuálně erotické preference dětí do 13 let, bez zjevně vyvinutých sekundárních pohlavních znaků (ochlupení apod.)
 • prenatální vývoj - vývoj organismu před narozením v těle matky
 • recesivní gen - gen, který se v organismu neprojevuje, pokud není obsažen v obou chromozómech nebo pokud v druhém chybí úplně. Opakem je gen dominantní, který se projevuje vždy
 • somatické - tělové, tělní
 • stereotaktické metody - chirurgické metody, které dokáží rozrušit malou, funkčně významnou část mozkové tkáně, aniž přitom poškodí další oblasti
 • sucubus - sexuální role pasivní
 • testosteron - mužský pohlavní hormon, mající za následek maskulinizaci, podporuje tvorbu bílkovin v těle (anabolický účinek) a urychluje zánik růstových chrupavek. Jeden z jeho derivátů způsobuje při velkém množství vypadávání vlasů a zvýšený růst ochlupení tzv. alopecie. Produkují jej Leydigovy buňky ve varlatech
 • transsexualita - stav, kdy se neshoduje pohlavní příslušnost fyzická s pohlavní příslušností prožívanou
 • transvestismus - chorobná touha oblékat se do šatů druhého pohlaví, nesouvisí se sexuální orientací
 • travestie - zesměšňující, satirická parafráze hudebního či literárního díla - show; v současnosti obvykle komické vystoupení mužů převlečených za ženy (často imitace známých osobností)
 • uranista - gay, homosexuál

Základní pojmy - komentáře

Komentář ze dne: 04. 02. 2018 15:10:01     Reagovat
Autor: ... - neregistrovaný
Titulek:
Nevím sice, co jsou tkáňové působky, ale Vaše definice endokrinologie se mi nezdá příliš přesná. Endokrinologie se zabývá endokrinními žlázami, nebo-li žlázami s vnitřní sekrecí, čili jejich schopností vytvářet hormony a jejich dalším působením v organismu.

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |