004.cz

Sexuální orientace

Sexuální orientace nemusí mít vždy za následek odpovídající sexuální chování. Vše je komplikováno tím, že ani heterosexuální ani homosexuální orientace nemusí být vždy vyhraněna stoprocentně. Známe lidi, ať již heterosexuálně, nebo homosexuálně orientované, kteří se jakéhokoli sexuálního chování z nějakých důvodů po celý život zdržují. Naopak známe osoby, které jsou jednoznačně heterosexuálně orientované, a přesto se v některém období života chovaly výlučně homosexuálně nebo bisexuálně. Známe také úplně vyhraněné homosexuály, tedy výlučně homosexuálně cítící osoby, které se po nějaký úsek života nebo dokonce po celý život chovaly výlučně heterosexuálně.

Homosexualitou rozumíme sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy nezaviněný stav, jenž je charakterizován tím, že nositel tohoto stavu je pohlavně přitahován a vzrušován osobou stejného pohlaví.

Vše je komplikováno tím, že ani heterosexuální, ani homosexuální orientace nemusí být vždy vyhraněna stoprocentně. Jedno pohlaví je preferováno, upřednostňováno, ale někdy je přítomna ještě slaběji vyjádřená schopnost vzrušit se také jedincem nepreferovaného pohlaví.

Pro snazší pochopení složitosti sexuální orientace a souvislostí mezi orientací a jí odpovídajícím nebo opačným chováním předkládáme následující graf:

Zakreslený obdélník představuje celou lidskou společnost nebo její reprezentativní vzorek.

Uvnitř obdélníku existuje jakési heterosexuálněh- homosexualitaomosexuální kontinuum, spojité spektrum, od levého, heterosexuálního okraje, kde jsou umístěny osoby jednoznačně heterosexuálně orientované, až po pravý, homosexuální okraj, při němž stojí osoby jednoznačně homosexuálně vyhraněné. Opakujeme, že se tato vyhraněnost týká prožívání, tedy toho, kým je osoba pohlavně vzrušována a přitahována, zda osobou stejného, nebo opačného pohlaví.

Mezi těmito krajními polohami se nacházejí osoby schopné vzrušit se jak objektem opačného, tak objektem stejného pohlaví. Čím více vlevo, tím více převažuje heterosexuální zaměření nad homosexuálním, čím více vpravo, tím více převažuje homosexuální zaměření nad heterosexuálním.

Poměr této heterosexuální a homosexuální vzrušivosti je přibližně vyznačen zakreslenou křivkou. Prostor pod čárou pak představuje míru homosexuálního prožívání, prostor nad ní míru heterosexuálního prožívání.

V pravé části grafu, kde je zakreslena přerušovaná čára, je poměr heterosexuální a homosexuální preference vyrovnán na 1:1. Tam patří lidé, kteří nedokáží rozlišit, zda je pro ně sexuálně přitažlivější muž, nebo žena. To jsou tedy praví bisexuálové, nositelé sexuální orientace nazývané bisexualita. Avšak existují polemiky, zdali je opravdu někdo schopen se nalézat na této tenké přímce.

O sexuálním zaměření jedince, jemuž odpovídá jeho poloha v grafu, je rozhodnuto dávno před narozením. Tato poloha, tedy jeho zaměření, se během života nijak významně nemění, a to ani vlivem heterosexuálních nebo homosexuálních zkušeností. Teorie "svedení", která vznik homosexuální orientace vysvětlovala naučením homosexuálnímu chování, tedy jakýmsi návykem, je dnes odborníky kriticky zavrhnuta. Přesto člověk někdy může mít po nějaký čas subjektivní dojem, že ke změně jeho sexuálního zaměření došlo právě z tohoto důvodu.

pokračování

Mnoho odpovědí na své otázky získáte v archívu starších diskuzních fór webu, pro toto téma zde

Sexuální orientace - komentáře

Komentář ze dne: 15. 11. 2014 11:17:00     Reagovat
Autor: Jana - neregistrovaný
Titulek: Frida Kahlo
Mne sa to zdá povrchne.Preco sa sexualna orientacia určuje len podla intenzity vzrusivosti voci rovnakemu alebo opačnému pohlaviu?Keď existuje heterosex.správanie aj heterosexualita,homosex.správanie a homosexualita,bisexualne spravanie..Preco by nemohla byt aj bisexualna sexualna orientacia?Nemala by sa hodnotit aj schopnost vytvářet vztahy od stupnice silno priatelske,cez mierne erotické az po čisto sexualne?Aj schopnost udrzovat ich -ci je kratkodoba alebo celozivotna.Takyto talent na vztahy ci chopnost mala napr Frida Kahlo.Pisala si s mnohymi ludmi a ci uz bol adresat muž a žena jej prejav je rovnaky.Široká škála emocii-od radosti,nadšenia,spolocnych spomienok a zvadzania i obdivu,kritiky od humoru,sarkazmu az po cynizmus.Chyba tam len nenavist a aj napriek tazkemu zivotu zatrpknutost.

Komentář ze dne: 02. 03. 2006 18:51:01     Reagovat
Autor: Hraničář (email) - neregistrovaný
Titulek: Bisexuálové hraniční osobnosti
Přesně tak.
Biseuálové hledají osobnost.

Připomínám Kriteria pro hraniční osobnost Emočně nestabilní poruchu osobnosti
diagnoza je F.60.3 (nebo F.61) (ale nejde o nemoc...pozor!)
pro tuto poruchu je typické :

Narušená a nejistá představa o sobě samém, cílech a vnitřních preferencích včetně seuálních...
sklon zaplétání se do intenzivních a nestálých vztahů.
Jde o velmi častou poruchu v populaci postihuje kolem 2-3% lidí.
Tito se často manifestují ve svéře nevyhraněné sexuality, vedoucí často k bisexuální promiskuitě,fetišismu a sadomasochismu.
Pacienti s hraniční osobností mohou být i velmi bystří lidé, kteří se dobře verbálně vyjadřují, často mluví o tom, že neví, kým ve skutečnosti jsou, ani jak se cítí.
Porucha je vlastně varianta charakteru a temperamentu odchylující se od rysů patrných u většiny lidí.
Příčina je neznámá. Bývá zvažován podíl organicity i výchovy.

Nejdůležitější je kromě léků psychoterapie. S touto poruchou osobnosti se prostě musíte naučit žít,

Komentář ze dne: 03. 03. 2006 15:19:46     Reagovat
Autor: Martin - neregistrovaný
Titulek: Re: Bisexuálové hraniční osobnosti
Je od tebe hezké, že jsi se podíval do MKN, na kódy poruch osobnosti (=nemocí, pozor!), ale situace není takhle jednoduchá.

Spojitost mezi bisexualitou a poruchami osobnosti, ať už příčinná souvislost bisexuality, nebo bisexuality jako "diagnostického" kriteria, je nulová. Samozřejmě poznámka o fetišismu a sadomasochismu prozrazuje tvé povrchní až nulové znalosti; to shledávám naprostým nesmyslem. Fetišismus/sadomasochismus nevznikají náhodně, z nudy, nebo nevyhraněnosti, čili že "někdo neví roupama coby", ale působením komplexního systému příčinných souvislostí v dětství.

Samozřejmě u poruch z kategorie F 60.x vzhledem k danému pohrdání všemi společenskými normami, popřípadě předsudky, mnozí postižení jsou schopni prakticky stejně navazovat styky s obojím pohlavím. To ovšem neznamená, že kdokoliv, schopný navazovat styky s obojím pohlavím, trpí nějakou poruchou.

A konečně terapie léky u těchto pacientů funguje pouze, jako usnadnění terapie /usnadnění pacie

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |