004.cz

Stručná fakta

Nejprve bychom se mohli ve stručnosti seznámit se samotným pojmem homosexuality. Celá problematika je dále podrobněji rozvedena v jednotlivých kapitolách, na které jsou v textu vložené odkazy.

Homosexualita (homoerotika, homofilie). Podle sexuologického slovníku se o homosexualitě dozvídáme, že se jedná o eroticko-sexuální zaměření na jedince stejného pohlaví.

Kdo je homosexuál? Hodnocení homosexuality se v různých dobách a kulturách často diametrálně liší. To, co ve starověkém Řecku nebo Římě patřilo u mužů k "dobrým mravům" a u žen bylo vnímáno jako "feministická libůstka", je jindy a jinde považováno za sexuální deviaci nebo trestný čin. V řadě starověkých kultur byly homosexuální kontakty součásti náboženských rituálů, což je podrobněji popsáno v projektu Homosexualita a víra a v kapitole Homosexualita v lidských dějinách.

Společnosti, které homosexualitu vylučovaly, často argumentovaly i skutečností, že je to jev lidské zvrácenosti, který se v přírodě u jiných živočichů nevyskytuje. Jak ukázaly etologické studie, opak je pravdou - zejména vyšší savci, ale i ptáci se pokoušejí pářit s jedinci stejného pohlaví, nejsou-li k dispozici heterosexuální partneři. Častá jsou pozorování homosexuálních kontaktů u kopytníků (koně, krávy, velbloudi) a u šelem (hyeny, psi, lvi). Viz homosexualita u zvířat.

Výsledky biologických výzkumů posledních let však prokázaly, že homosexualita je vrozená, nejčastěji vzniká poruchou vývoje hypotalamického pohlaví na rozhraní 2. a 3. měsíce nitroděložního vývoje plodu, a proto nejsou akceptovatelné argumenty, že by dospělí homosexuálové své zaměření přenášeli na mládež a kazili ji. Esencialistické stanovisko pak považuje tuto charakteristiku za neovlivnitelnou, sociálně konstruktivistický pohled připouští existenci biologických predispozic, ale zdůrazňuje zároveň, že cítění člověka se v důsledku jeho kulturní a sociální určenosti mění (viz biologické příčiny homosexuality).

Homosexualita není v naší zemi trestným činem více než třicet let. Trestní kodex však donedávna zachovával trestnost homosexuálních styků s nezletilými staršími 15 let (na rozdíl od heterosexuálních styků). Vycházelo se totiž z názoru, že je věcí dospělých, jakým intimním životem chtějí žít, ale homosexuální kontakt dospělého s mladistvým byl považován za zvrácenost a byl trestně stíhán. Zřejmě také proto, že dlouhou dobu nebylo jasné, zda se člověk homosexuálem rodí, nebo stává na základě prvních sexuálních zkušeností. Od roku 1992 je u nás věková hranice trestnosti homosexuálního a heterosexuálního styku stejná - 15 let.

Homosexuální manželství u nás není možné. Např. v Dánsku mohou homosexuální partneři uzavřít formální svazek, který se právně řídí stejnými zásadami jako heterosexuální manželství (např. majetkové, dědické a jiné záležitosti). Podrobněji jsou tyto otázky rozvedeny v kapitole Právo a zákony.

Výskyt homosexuality se v naší populaci odhaduje na 3 - 5 %. Uvádí se, že počet homosexuálních žen je nižší, než počet mužů. Tyto statistické údaje mohou být zavádějící, protože ve společnosti je homosexuální žena svým chováním méně nápadná než homosexuální muž a snadněji uniká pozornosti svého okolí. Zajímavé jsou též názory veřejnosti na homosexualitu.

Mnoho odpovědí na své otázky získáte v archívu starších diskuzních fór webu, pro toto téma zde

Mnoho odpovědí na své otázky získáte v archívu starších diskuzních fór webu, pro toto téma zde

Stručná fakta - komentáře

Komentář ze dne: 08. 01. 2011 20:42:46     Reagovat
Autor: Lev (email) - neregistrovaný
Titulek: Statistické metody
"Tyto statistické údaje (tj. nižší podíl homosex. žen - pozn. kom.) mohou být zavádějící, protože ve společnosti je homosexuální žena svým chováním méně nápadná"
To vyvolává dojem, že tato statistika byla vytvořena při diskusi nad pivem :) Protože jinak se tyto záležitosti asi spíš zjišťují nějakou dotazníkovou metodou, takže se každý může vyjádřit, jak chce a na nápadnosti chování nezáleží.

Komentář ze dne: 08. 01. 2011 19:18:26     Reagovat
Autor: Lucík (email) - neregistrovaný
Titulek: Rok
Mám dotaz, ve kterým roce byla v české republice odebrána homosexualita z nemocí?

Komentář ze dne: 08. 04. 2007 13:24:27     Reagovat
Autor: m. - neregistrovaný
Titulek: důležitá chyba v textu
Homosexualita není v naší zemi trestným činem více než třicet let. Trestní kodex však donedávna zachovával trestnost homosexuálních styků s nezletilými staršími 15 let (na rozdíl od heterosexuálních styků).

---------------- -------------

Tipla bych to na chybu uvedeného věku. Nedává to smysl a mělo by tam být snad "donedávna zachovával trestnost homosexuálních styků s nezletilými staršími !!!!18!!!!! let (na rozdíl od heterosexuálních styků)." = donedavna hranice 18 let, ne 15 let!

m.

Komentář ze dne: 10. 04. 2007 09:47:26     Reagovat
Autor: robert - neregistrovaný
Titulek: Re: důležitá chyba v textu
Nezletilý starší 18-let v Čechách neexistuje, zkus si to přečíst znovu - je to dobře (15-17 nezletilý, nemohl mít do roku 1992 gay kontakt narozdíl od ht kontaktu).

Komentář ze dne: 04. 09. 2011 18:25:14     Reagovat
Autor: Standa (email) - Stastys
Titulek: Re: důležitá chyba v textu
Než něco řekneš (nebo napíšeš) - rozmysli si to - pak to vypadá, že máš "dlouhé vedení" :)

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |