004.cz

Statistické výzkumy

Přesná čísla o procentuelním zastoupení gayů a lesbiček neznáme. K určení přesného počtu homosexuálů ve společnosti není bohužel reálné sestavit reprezentativní vzorek populace, tento vzorek sexuologicky vyšetřit a očekávat, že získáme pravdivé údaje o sexuálním prožívání daných osob, a tak budeme moci jejich sexuální orientaci správně diagnostikovat.

Při odhadu výskytu homosexuálů ve společnosti jsme odkázáni na studie provedené na nereprezentativních souborech jedinců. Proto se údaje jednotlivých studií značně liší. Výskyt homosexuálně orientovaných osob v populaci je proto udáván od 2 do 10 %, nejčastěji 4 %, popř. 6 %.

Pokud jde o muže, kteří se ve svém životě chovali po určitý čas výlučně homosexuálně, uvádí americký sexuolog Kinsey číslo okolo 37 %. Nezajímal se o sexuální orientaci, ale pouze o sexuální chování. V tomto počtu je zahrnuta i mutuelní onanie v pubertě. Výlučně homosexuálně se chovajících mužů nalezl 4 %.

Údaje o výskytu homosexuálních žen jsou velmi nespolehlivé a studie na toto téma velmi vzácné. Kinsey zjistil 1 % celoživotně výlučně homosexuálně se chovajících žen.

V České republice byl proveden průzkum Weissem a kol. (1994), podle jehož výsledků se přihlásilo k homosexualitě pouze 0,4 % mužů a 0,3 % žen. 1,4 % mužů a 2 % žen si nebyla jista. Tak malé číslo je dáno tím, že se stále velké množství lidí u nás stydělo v době průzkumu přiznat k homosexualitě. Hlavními důvody bylo: krátké trvání osvěty od roku 1989 a jen několik let trvající gay hnutí. Mnoho lidí si však svou orientaci nepřiznává ani sobě. Podobné průzkumy z té doby ze západní Evropy vykazovaly mnohem vyšší čísla. Vše je velmi komplikováno tím, že homosexuální ženy nejenže se svými problémy méně často vyhledávají sexuologa, ale vzhledem k pasivitě heterosexuální ženské role je jejich- homosexualita snáze zamaskovatelná v manželství, kde se skrývá pod diagnózami sexuálních poruch. Lze však předpokládat, že homosexuálně orientovaných žen je méně než takto orientovaných mužů.

Počet transsexuálů v ČR odhaduje MUDr. Fifková okolo jedné tisícovky - tedy 1 : 10 000. Jiné odhady hovoří o výskytu 1 : 30 000 až 1 : 50 000. Homosexuální transsexualita je ještě vzácnější, jedná se o desítky případů na celou republiku.

Mnoho odpovědí na své otázky získáte v archívu starších diskuzních fór webu, pro toto téma zde

Statistické výzkumy - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |