004.cz

Konflikt

Proč se vůbec zabýváme konfliktem? Bylo vyřčeno a napsáno mnoho slov o nestabilitě homosexuálních svazků, a proto bych zde rád poukázal na chyby, kterých se partneři dopouštějí a jejichž následky jsou absurdně tragické. Pokud jste spojili svoje životy ve společný život v jednom bytě, domě a pracně jste vytvořili něco, co je skutečným domovem, nejde domácí konflikt vyřešit rozchodem. Je třeba se naučit umět konflikt vyléčit, neboť nelze několikrát za život budovat domov kvůli své neochotě a chybějící vstřícnosti.

Budeme-li psát o partnerském konfliktu, rozhodně slovem konflikt nemyslíme nějaké dvou-tří denní rozhádání, ale věc pro vztah zhoubnou a destruktivní trvající delší období. Konflikt je stále sycen a nepřestane nezmění-li partneři svůj postoj.

To první je rozpoznat, že v konfliktu jsme. Postihuje zejména mladá partnerství, když si nejsme schopni poradit s první vývojovou krizí. Většina párů se z krize nějak vysouká, když zjistí v čem vězí, v tom je ale často kámen úrazu. Podívejme se na nejčastější příčiny vzniku konfliktu.

Konflikt například začíná, když jeden partner je neúprosný, tvrdohlavý a nepřizpůsobivý uspořádání soužití podle vzoru kompromisního či jiného než vlastního.

Vzniká tak konflikt, doprovázený hádkami a slepými debatami. Nepokoušejte se nazývat současný stav jinak než "Jsme v konfliktu."

Zásadně se vyhýbejte debatám na téma :

  • jaký je náš vztah
  • kdo z nás dvou je lepší a kdo horší
  • proč vznikl konflikt

Často se nabourá dosavadní organizovanost soužití a partnerská komunikace je v krizi. Aby mohlo dojít k léčbě konfliktu je třeba splnit tyto nesmírně důležité podmínky:

Smíte váhat o rozchodu, nedůvěřovat, v mínění na rozchod kolísat, ale nikdy a to opakuji nikdy nesmíte zákeřně programovat rozchod a léčení konfliktu předstírat.

Musíte se umět zprostit vlastní verze konfliktu, neboli svého subjektivního výkladu, jak ke konfliktu došlo a kdo je jeho příčinou. Není většinou možné, aby verze obou byla správná, a je vyloučené, aby byla shodná.

Hned jak konflikt pojmenujete konfliktem, zavádí se změna organizace soužití od neformálního k formálnímu. Formální znamená, že soužití nerespektuje povahy partnerů a je nejsnazší formou organizace soužití. Neformální soužití je uspořádané podle povah partnerů. Pokud nezvládnou formální uspořádání, nezvládnou nic. Jak to vypadá konkrétně? Náklady na bydlení se rozpočítají rovným dílem. Nepodniká se se společnými úsporami a práce v domácnosti se dělí rovným dílem. Volný čas tráví společně, ale bez součinnosti.

Poté nastupuje oživení komunikace - dialog, diskuze. Musí se vyvarovat střetů, hádek, konfrontací. Nepokoušejte se řešit neodkladné problémy a žádné si nevymýšlejte. Daleko důležitější je naučit se nabídnout rozhovor a současně umět počkat, když to ještě nejde. Dávejte pozor na to, co říkáte a ještě víc na to, jak to říkáte. Neméně důležité je, jak dlouho mluvíte. Každé pronesené slovo je trochu riskantní. Rozhovor musí být rovnoprávný a to vyžaduje nesmírně mnoho kázně jak ve volbě slov, tak i v emocích. Není snadné dodržet tuto charakteristiku bez patřičného tréninku.

V případě ponorkové nemoci se v nás zapelešil netvor, který nás nutí popichovat, poštvávat, dloubat partnera. Prostě cokoliv udělat naschvál, nejde o věc samotnou, ale navzájem se vypěnit. Když v konfliktu nesouhlasíte s partnerovým návrhem, na co půjdeme zítra do kina a vaše nesouhlasná odpověď zní: "Nezlob se, nevím, nechce se mi o tom přemýšlet." Není zcela správné. Terapeuticky se doporučuje používat termín "NESHODA!" Dá se to vyslovit tak, že to nezní provokativně. Zakazuje se prostřednictvím této terapeutické "neshody" provokovat a popichovat za zcela upřímné a nevinné otázky. Druhý by pak mohl v srdci nést konfliktní křivdu, že musel pro vyléčení konfliktu přenést větší oběť než ten druhý a konflikt se nedoléčí.

Jak komunikovat? Střídejte se v rozhovoru přibližně pravidelně a i stejně dlouho a hovořit o shodnutém tématu, o němž je oběma milé hovořit. Soustředit se na intonaci.

Další úskalí konfliktu je sexuální porozumění. V konfliktu jsou zakázané něžnosti. Nehladit, nešimrat. Hrozí totiž dotyková antipatie, která dosahuje tří stupňů: dotyk partnera je mi protivný - odporný - štítím se dotknout. Hloubku konfliktu právě charakterizuje míra této dotykové antipatie.

Rekapitulace léčení konfliktu:

  • Uspořádat soužití podle formálního vzoru.
  • Nemluvit o konfliktu o nevěře.
  • Obnovit sexuální porozumění, dotykovou sympatii, slovní komunikaci.
  • Vylepšovat pohodu společným odpočinkem bez součinnosti.

Mnoho odpovědí na své otázky získáte v archívu starších diskuzních fór webu, pro toto téma zde

Konflikt - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |