004.cz

Co je penilní pletyzmografie?

Mnoho homosexuálně orientovaných kluků v období coming outu přemýšlí nad tím, je-li jejich orientace opravdu taková, jaká se zdá být. Tento proces sebepoznávání je velice náročný a jeho úspěšnost záleží na prostředí, v němž se člověk narodil a žije, a na tom, jak tuto otázku přijímá právě nejbližší okolí. Problémy s vlastním přijetím a sebepoznáním může napomoci řešit i sexuolog. Po pohovoru či několika sezeních v ordinaci se může dospět ke způsobu vyšetření sexuální preference s pomocí přístrojů metodou zvanou penilní pletyzmografie – ve zkratce PPG.

Tato metoda se využívá pro odhalení sexuálních deviací za použití vizualizace s pomocí tzv. podnětové sady.

Co si představit pod pojmem vizualizace s pomocí podnětové sady? Jedná se o postup, kdy jsou promítány obrázky (diapozitivy nebo obrázky z CD-ROM). Ty zobrazují nahé lidi, případně situace s lidmi různého věku a pohlaví. V závislosti na reakci penisu na tyto podněty je vyhodnocena diagnóza. Pro snazší představu se jedná o takový sexuální detektor lži, který známe z kriminálních thrillerů. Rozdíl je v tom, že se nekladou otázky, ale promítají obrázky a vy neodpovídáte, ale jen se měří, jak na vás obrázky působí.

Penilní pletyzmografie je velice uznávanou metodou zpřesnění diagnózy a nutno konstatovat, že nejpřesnějších a nejpravdivějších výsledků dosahuje právě při vyšetřování klientů s poruchou volby objektu, poněvadž nejčastěji se používá při diagnostice pedofilie. Při použití kvalitní sady vizuálních objektů v neutrální situaci – ve stoji prostém, obvykle nahé, s dostatečným počtem variant osob každé vývojové úrovně (např. sada Tanner I-IV) – může tato metoda u motivovaného a kooperujícího klienta přinést velice cenné informace týkající se především struktury jeho sexuality.

Poté, co výsledky prostuduje sexuolog, by se měly stát tématem několika psychoterapeutických sezení s cílem osvětlit klientovi jeho vlastní sexualitu a vybudovat či upevnit její náhled. Vyšetření je možné opakovat po určité době vývoje psychiky.

Přístroje pro penilní pletyzmografii

Přístroj i metoda penilní pletyzmografie byly objeveny a zrozeny právě v České republice. Přestože jsme zemí, kde se myšlenka PPG a první aparát zrodily, není zatím přístrojové vybavení našich sexodiagnostických laboratoří na příliš vysoké technické úrovni. Dominují analogové přístroje s kapacitou typickou pro 60. léta. Sofistikované aparáty s počítačovými programy (např. americký CAT 600A) jsou naprostou výjimkou. Kromě technické úrovně lze v zásadě rozdělit přístroje zejména podle druhu snímače, a to následovně:

  • Přístroje snímající objemové změny penisu -  volumometrické
    Tyto přístroje registrují velice citlivě na změny objemu penisu. Jejich velkou nevýhodou je konstrukce objemných snímačů, jež působí klientům značné nepohodlí.
  • Přístroje snímající obvodové změny - cirkumferenční
    Přístroje, které ve spojení s elektronikou mohou poskytovat dostatečně přesné výsledky, aniž by vcelku nepatrný snímač ovlivnil pacientovu reaktivitu.
  • Přístroje kombinované
    Snímač je u těmto přístrojů tvořen válcovitou cívkou a obvykle je měření založeno na změnách indukce. Poněkud slučuje nevýhody obou výše zmíněných způsobů. Vyšetření není příliš komfortní ani přesné.

Podnětové sady

Podnětová sada je sada obrázků zobrazující nahé objekty – muže, ženy i děti. Nejčastěji jde o sady diapozitivů nebo sady na CD-ROMu. Tyto sady nejsou bohužel nijak unifikované, a proto se na různých pracovištích můžete setkat s různými sadami, které dávají odlišné výsledky. Tím je způsobeno, že data jsou mezi jednotlivými pracovišti nepřenosná a jen těžko porovnatelná. Nedostatek konsensu je v měřítku nejen národním, ale i mezinárodním. Například v USA řada terapeutů raději rezignovala na používání diapozitivů s nahými osobami, aby se vyhnuli případným obviněním z šíření pornografie a zneužívání klientů.

Promítání probíhá podle kategorií, kdy se určitá situace či zástupce věkové skupiny vyskytuje ve více variantách. Teprve vyšší reakce v celé kategorii může být brána jako signifikantní.
Kvalita podnětového materiálu by měla splňovat požadavky na přehlednost, srozumitelnost a jednoznačnost. Doporučená doba expozice podnětu se dle různých autorů liší. Obvykle se ale pohybuje mezi pěti až šedesáti sekundami.

Na každý obrázek z promítané sady a kategorie je reakce penisu jiná. Nečekejte, že obrázky, které vám sexuologické pracoviště bude ukazovat, vám přinesou nějaké ukojení a užijete si pohledem na vytříbenou pornografii. Některé sady jsou staré jako metoda samotná a obrázky jsou i černobílé. Naskýtá se otázka, jestli sady jsou dostačující pro klienty zhýčkané a zvyklé na konzumaci kvalitní současné pornografie zobrazující nadnormativní jedince.


Hodnocení analogových křivek penilních reakcí

Většina PPG aparátů umožňuje alespoň analogový záznam reaktivity. Zde je třeba hodnotit především strmost křivky při nástupu tumescencí (zduření – naběhnutí penisu) a tuto porovnat mezi jednotlivými skupinami objektů i mezi jednotlivými stimuly navzájem. Důležitá je doba trvání jednotlivých tumescencí a také doba detumescence potřebné k vyrovnání po silné stimulaci při změně kategorie.

K dosažení výsledku není nutné, aby se penis stavěl do plné erekce při zobrazení toho pravého sexuálního objektu, aby se erekce okamžitě vytratila při změně na zcela nevzrušující objekt a při další změně kategorie aby se penis opět začal plnit krví k prasknutí. Přístroje jsou velmi přesné a dokáží reagovat i na vámi nepostřehnutelné změny.

Obecně platí, že čím menší je celková reaktivita, tím menší je validita (platnost) výsledků. Jistě je pochopitelné, že vyšetření klienta, jehož penilní reakce se během celého vyšetření pohybují v rozsahu 10 - 30 % plné erekce, bude méně přínosné, než obdobné vyšetření muže reagujícího v rozpětí od nuly do plné erekce.
V tomto bodě tkví také hlavní úskalí PPG vyšetření.

Proto sofistikovanější přístroje umožňují registraci dalších parametrů – například následujících:

Měření galvanického kožního odporu (GSR)
Tento parametr není specifický a fyziologicky se u člověka mění:
a) při orientačním reflexu (například na počátku expozice nového obrázku),
b) při stresu a nepohodlí.

Měření dechové frekvence
Doplňuje informace z penilních reakcí a může rovněž vypovídat o pocitech strachu a ohrožení při určitých podnětových obrázcích.

Vědomé hodnocení podnětů
Klient je vyzván k hodnocení erotičnosti jednotlivých podnětů po jejich zhlédnutí. Výsledky slouží k porovnání uvědomovaných a neuvědomovaných reakcí. Z jejich shody s penilním měřením – shody a neshody vědomé a nevědomé pozitivní reakce – lze usuzovat na míru náhledu a sebepřijetí u klienta. Tento aspekt je velmi důležitý v soustavné psychoterapii.

Související články:

Co je penilní pletyzmografie? - komentáře

Komentář ze dne: 08. 05. 2011 20:28:10     Reagovat
Autor: lukyyy21 (email) - neregistrovaný
Titulek: Kde
Dobrý den,

chci se zeptat, kde je možné toto vyšetření poustoupit. Děkuji za odpověď

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |