004.cz

Třeba to tak není

Když jsem se zamilovala do Jany, nechtěla jsem tomu věřit. Nenapadlo by mě, že právě ona pro mě může tolik znamenat. Stejně, a přece více než můj muž Tomáš. S hrůzou jsem si kladla otázku, zda jsem opravdu bisexuální nebo jestli všechno zase zmizí mávnutím proutku. Přála jsem si Janu nikdy nepotkat, ale zároveň jsem se své představy hrozila. Navíc, kdybych nepoznala ji, možná by to byla nějaká jiná. Klid mi prostě není osudem dán.

Milena

Nevěděl jsem, jak jsem na tom, miloval jsem je oba. Vlastně jeho i ji. Nechtěl jsem ztratit ani jednoho, každý mi dával moc. Chodil jsem s nimi a podváděl je oba. Věděl jsem, že se budu muset jednou rozhodnout nebo to udělají oni. Ale nevěděl jsem, které řešení je správné.

Honza

Většina lidí, kteří o své erotické orientaci pochybují, bývá homosexuálních. Neexistuje však lékařské vyšetření, které by nám pomohlo říci jednoznačně, vy jste orientován tak či tak. Sexuální orientace je sice celoživotně neměnná, ale naše hodnocení a jednání určuje mnoho vlivů.

Rozhodující je vlastní sebepoznání. Uvědomění a pochopení svých erotických fantazií a snů nebo citových tužeb a zamilování. Jestliže s věkem dochází k upřednostňování homoerotických představ, zatímco heterosexuální ustupují do pozadí, svědčí to spíše pro homosexuální orientaci. Stejně tak se mohou potlačované homosexuální fantazie objevit během sexu či masturbace až před nastupujícím orgasmem. U některých nevyrovnaných homosexuálů pak mohou být erotické fantazie potlačeny úplně.

U dívek se však pohlavní život rozvíjí zpravidla pomaleji, a tak prvními známkami homoerotického zaměření bývá často pouze silný citový vztah k jiné ženě. Někteří lidé prožili zamilování do žen i mužů, ale zpravidla jsou schopni odlišit různou intenzitu tohoto citu.

Také dlouhodobý vztah s partnerem či partnerkou může pomoci k rozeznání sexuální orientace. Během něho porozumíme, zda jsme si vybrali správně nebo špatně. V žádném případě, dokud si nejsme jisti sami sebou, bychom neměli činit ukvapená rozhodnutí.

Roli v procesu sebepoznání hraje ztotožnění se s gay či lesbickým prostředím, kulturou, která mladého homosexuála může více oslovit.

Lékař či psycholog nám může pomoci se v sobě lépe vyznat již pouhým pohovorem. Dalšími možnostmi jsou psychologické testy a tzv. falometrické vyšetření, při němž se hodnotí velikost reakcí na sexuální objekty. Vždy se jedná o pomocná vyšetření, která mají přispět ke správnému sebepoznání.

Kteří heterosexuálové bývají nejistí ve své sexuální orientaci? Nejčastěji jsou to lidé, kteří si nebývají jisti sami sebou ani v jiných oblastech života. Někdy je zúzkostní nahodilý homosexuální zážitek a vlastní kladná reakce. Ta ovšem není neobvyklá, protože mnoho lidí může sexuálně reagovat na nepreferované pohlaví. Podobně také úspěšné pohlavní styky s osobou opačného pohlaví nevylučují homosexuální zaměření. Setkal jsem se i se zženštilým chlapcem a naopak mužsky vyhlížející dívkou, jejichž nejistota plynula z reakcí okolí, které je za homosexuály považovalo.

Někdo si myslí, že homosexuál si nemůže být jist svým zaměřením, dokud nezkusil pohlavní styk s opačným pohlavím. Ten mu prý má umožnit poznat nové prožitky. Sexuální orientace ale není založena na jednorázových zkušenostech. Jedná se o mnohem hlubší charakteristiku člověka. Heterosexuální lidé většinou také nepochybují o svém zaměření ani v době, kdy jsou ještě bez pohlavních styků.

Transsexuálové se někdy zprvu domnívají, že jsou homosexuální. U nich je podstatným problémem změněná sexuální identifikace. Cítí se být zcela opačným pohlavím než je jejich tělesné uspořádání. Muž se cítí být ženou a žena mužem. Nejedná se tedy jen o volbu erotického partnera.

Třeba to tak není - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |