004.cz

Téma pro komunikaci ve třídě

Jedním z témat, na které se studentů zkusíme zeptat, je potenciální situace, kdy chlapce osloví chlapec nebo dívku osloví dívka a sdělí hloubku svého citu vůči tomu druhému. Jak by studenti reagovali?
Při známkách homofobních reakcí zkuste navázat otázkou: A jak to máš ty? Jak je to s tebou? Co bys dělal v kůži toho druhého, nešťastně zamilovaného? Na kvalitě odpovědi záleží méně, za důležité je, že se nad tím daný člověk zamyslí. Odmítavé postoje mohou též souviset s krizí vlastní identity.

 Pokusíme se znovu připomenout, že člověk si svou sexuální orientaci nevybírá, je mu dána od narození. Gay ani lesbička nejsou nikým méně hodnotným, ale jejich city jsou upřímné a opravdové, jako u heterosexuálů. Můžete uvést následující model.

Někdy se může stát to, že hezké přátelství mezi dvěma chlapci (či dvěma dívkami) změní svůj charakter. Jeden ze dvojice přizná podstatu svého přátelství k druhému. Vyjde najevo, že nejde jen o čisté přátelství. Jde o něco víc, možná o opravdovou lásku. Nezřídka jde o pokus ukončit nešťastné zamilování a ujistit se o pocitech druhého.

Oslovený(á) může reagovat různě. Nejhorší je, když nejenže nepochopí svého kamaráda, ale ještě vše sdělí ostatním k pobavení celého kolektivu. Je to senzace, je to legrace, všichni si řeknou: "Tomáš je teplej!" A smějí se.

Dotyčný, nešťastně zamilovaný, je tak navíc zostuzován, ponížen a je terčem posměchu a urážek. Může být i vyštván z kolektivu a donucen přejít na jinou školu. O problému svého potomka se mohou poprvé dozvědět rodiče – buď od učitele, od spolužáků či jejich rodičů.

Na druhou stranu řekneme, jak by se měl gay nebo lesbička svěřit. Není vhodné začínat s vyjádřením citu k druhému. Při oslovení by měla být zachována gradace jednotlivých sdělení v pořadí, kdy nejprve sdělíme jsem gay/lesbička a vyhodnotíme reakci. Můžeme pokračovat v konverzaci na toto téma. Teprve až poté vyjádříme cit.

Povinností každého učitele je veškerými možnými prostředky vést studenty k tomu, aby odmítali stereotypní a předpojaté názory o homosexualitě.

Řekněte dětem, že být homosexuálem neznamená nic špatného. Že chlapec anebo dívka orientovaní na stejné pohlaví dokážou naplno prožívat vnější svět, prožívat naplno také lásku. Že se nejedná o lidi méněcenné. A že ti, kteří se jim vysmívají, zaslouží politování. Za malost, neinformovanost a špatnou výchovu v této oblasti.

Poučte žáky o tom, jak reagovat, když je osloví gay nebo lesbička. Řekněte, že i gay či lesbička má právo najít si někoho, kdo je bude mít rád a že se nemusí trefit do orientace druhých. Nesmí se jim vysmívat, stačí, když řeknou: "Neber to zle, ale nejsem jako ty." Musí to sdělit diskrétně, beze svědků. Nedělat z toho událost dne. Naopak, je třeba si vážit důvěry takového kamaráda a uvědomit si, kolik trápení a odvahy musel mít, než se svěřil.

Vedle kamarádských vztahů gay a lesbiček s heterosexuály mohou vzniknout i pěkné vztahy mezi dvěma heterosexuálními chlapci, které mají homosexuální podklad a nijak nesouvisí s orientací mladistvých. Je tím např. častá vzájemná onanie a první sexuální experimenty. Zdůrazníme, že jsou zcela přirozené, ale nikdo by neměl být k takovým aktivitám nucen. Jinak se jedná o trestný čin - šikanu a omezování osobní svobody.

Téma pro komunikaci ve třídě - komentáře

Komentář ze dne: 26. 12. 2011 19:57:28     Reagovat
Autor: cattte (email) - neregistrovaný
Titulek: Co s tím...
Dobrý den,
ve třídě se právě taková situace stala, chlapec se vyjádřil a samozřejmě se setkal s odmítnutím a výsměchem...navíc čelí zlým poznámkám a já nevím, jak mám teď postupovat...zpráva se šíří lavinovým způsobem.Učím na druhém stupni a nechci se obrátit na vých.poradkyni, neboť se vší úctou cítím velký generační i názorový rozpor.
Díky Catie.

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |