004.cz

Jaké informace o homosexualitě a kdy?

Jaké informace o homosexualitě a kdy?

Během dětského prepubertálního věku nebývá téma homosexuality důležitým jevem. Je třeba umět reagovat na situace, při nichž se dítě s tímto jevem setká ve svém okolí. Na rozdíl od mnoha dospělých dítě bez větších problémů akceptuje skutečnost, že podobně jako se mají rádi jeho rodiče, mohou se mít stejně dobře rádi dva muži nebo dvě ženy, proto tedy žijí spolu. Podobně jako u heterosexuálních párů při této informaci nezdůrazňujeme sexuální stránku života. V prepubertě tedy žákům představujeme homosexualitu jako citový vztah, který se projevuje v tom, že vztah mezi sebou vytvářejí dva muži, nebo dvě ženy.


 Během puberty informujeme o homosexualitě všechny děti. Homosexualita by neměla být pojednána jen jako varianta lidského chování, ale jako prožívání, sebeuvědomování, hledání citových vztahů a životního stylu. Vysvětlení biologických predispozic sexuální orientace může napomoci k přijetí tolerantního a akceptujícího postoje u většiny. Tuto kapitolu o etiologii homosexuality připojujeme na závěr tohoto průvodce. Dalším kritickým momentem může být konflikt víra a homosexualita. Pedagog přednáší problematiku zcela odlišně na rozdíl od postoje např. katolické církve. Dalším momentem je, kdy je věřící přímo gay nebo lesbička – sebepřijetí je pak velmi obtížné. O problematice víry a homosexuality se dočtete na http://vira.004.cz.


 Období puberty je pro gaye či lesbičku často obtížnější než pro ostatní, protože kromě všech dalších problémů se musí vyrovnávat se svou odlišnou orientací. Někteří lidé ji v sobě potlačují a proto ji zjistí až později. Jiní se v důsledku uvědomění odlišné sexuální orientace dostávají do depresí a může dojít až k sebevražednému jednání. Se suicidiálními pokusy se u homosexuálních lidí setkáváme ve 30-50%. Tito lidé se většinou ještě nezačleňují do gay a lesbické komunity, cítí se osamoceni, neumějí najít podporu a sexuální výchova obecně pro ně může být důležitým zdrojem informací. Vedle školní sexuální výchovy mohou sehrát pozitivní vliv také některá media. Téměř 100% homosexuálů hodnotí svou sexuální výchovu jako nedostatečnou a zřejmě právě absence těchto informací je pro ně podstatná.

Jaké informace o homosexualitě a kdy? - komentáře

Komentář ze dne: 20. 01. 2014 18:45:28     Reagovat
Autor: Marlenka - neregistrovaný
Titulek: Ne.
Chápu, že se snažíte o určitou osvětu, ale z článku spíše vyplývá, že homosexualita je něco nenormálního a proto by se o tom mělo mluvit. Přijde mi to jako další vylučování homosexuálů z kolektivu...

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |