004.cz

Nezavírejte oči před skutečností

 Již v dětství si většina homosexuálně orientovaných lidí začíná uvědomovat, že se v něčem od ostatních liší. Jejich blízké okolí, ač třeba nevědomě, jim často dává zpětnou vazbu, která je trochu jiná, než kterou dostávají ostatní děti. Může obsahovat zprávu, že dítě se  od ostatních odlišuje, v něčem vybočuje. Taková zpráva může být interpretována jako pozitivní nebo negativní, což je dáno povahou signálů, které dítě dostává o tom, zda je to v pořádku být sám sebou nebo zda je lepší něco v sobě skrývat.
 Navazování pozitivních mezilidských vztahů, které fungují, je obtížné, ale je nepochybně jednodušší je navazovat s otevřeností než v „klozetu“. Čím více lidí odkrývá svou homosexualitu, tím jasnější obraz toho, co to vlastně homosexualita je, společnost získává. Homosexuální životní styly tak získávají viditelnost a volnost se měnit a reflektovat přiměřeněji nesmírnou diverzitu lidí, kteří se identifikují jako gayové.
 Vztahy, ve kterých se jedinec pohybuje, a jeho fungování ve společnosti je v přímé souvislosti s jeho sexualitou a sexuální orientací. Čím více je sexualita skrývána, tím více přibývá na jejím významu a důležitosti.

 Být přitahován ke stejnému pohlaví je pro homosexuála stejně přirozené jako pro heterosexuála být přitahován k pohlaví opačnému. Stejně jako se lidé mezi sebou liší v barvě vlasů, očí nebo barvě pleti; tělesné konstrukci; dominanci pravé nebo levé ruky; nemá smysl soudit, co je dobré a co špatné, co je správné a co zavrženíhodné, zda je lepší či horší být heterosexuálem či homosexuálem – je to fakt, který je třeba respektovat.

Jedinec, který je přitahován stejným pohlavím, nemá na výběr, zda-li chce či nechce být homosexuální. Jedná se o sexuální orientaci (nikoli preferenci), která se vynořuje během života a není o nic více ani méně vědomá než „volba“ být heterosexuálem. Jediné, co si člověk může vědomě zvolit, je způsob vystupování ve společnosti, to, jak se bude pohybovat v mezilidských vztazích a také v jakém vztahu bude ke své sexualitě. Může si vybrat, zda své odlišnosti bude popírat a bránit se jim, či je pozitivně přijme.

Důležité informace
Pro doplnění informací o homosexualitě doporučujeme kompilační projekt Homosexualita na adrese http://homosexualita.004.cz , kde se návštěvník seznámí s nejnovějšími vědeckými poznatky či teoriemi o biologických příčinách homosexuality, ale též psychosexuálním vývoji homosexuálů, bisexuálů, statistických výzkumech u nás a ve světě a o zákonech týkajících se této problematiky.

V síti Internet se nachází několik serverů, které se zaměřují na gay komunitu. Nejvýznamnější servery nepornografického obsahu jsou www.004.cz, www.kluci.cz a www.lesba.cz. Tyto servery obsahují publikace a články, které by jim mohly pomoci se sebepřijetím. Server 004.cz poskytuje anonymní e-mailovou poradnu a pomáhá s hledáním odborné terapie u psychologů a sexuologů v celé ČR. S jejich pomocí může mladý gay či lesbička poznat i stejně orientované mladé lidi.

Nezavírejte oči před skutečností - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |