004.cz

Viktimizace

 Homosexuální orientace ovlivňuje nejen sexuální chování, cítění, prožívání svých nositelů, ale také jejich sociální postavení a životní styl. Součástí životního stylu je vytváření sociální sítě a komunikace, případně minority, která je z pohledu většinové společnosti nezřídka marginalizována(odstrkována na okraj). Proto lze u homosexuálů předpokládat zvýšené riziko setkání se s diskriminací včetně zvýšené vulnerability(zrnitelnosti) ve vztahu k nežádoucím kriminálním jevům. V průzkumu z roku 1994 zjistila Stehlíková a kol.(1995), že 80% českých gay mužů a lesbických žen se cítí ve společnosti diskriminováno. Přitom Tuček s Holubem (1994) konstatovali, že jeden z významných jevů posledních let ve vztahu k rizikům choroby AIDS je zvýšená společenská tolerance k homosexuálům.

 Hlavní příčinou zvýšené vulnerability a viktimizace(dopouštění se trestné činnosti) gay a lesbických osob může být těsné spojení až prolínání různých marginálních sociálních skupin, tedy homosexuální i kriminální komunity ve společenských podmínkách kde přetrvává kriminalizace anebo silná sociální represe homosexuálního chování, jako tomu je v některých zemích východní Evropy (Brzek, Hubálek 1988).

Jiným důvodem zvýšené vulnerability je vědomé či podvědomé vyhledávání homosexuálních osob pachateli deliktů s nadějí, že vzhledem k jejich specifikům je obtížnější oznámení i odhalení spáchané trestné činnosti. Obvykle je kriminální útok spojen s loupežemi nebo krádežemi a homosexuálové jsou opakovaně viktimizováni, protože pachatel využívá strachu z prozrazení jejich orientace, které by bylo spojeno s procesem pachatelova usvědčení.

Nejnebezpečnějším okruhem této viktimizace je oblast různých podvodníků. Konečně další důležitou motivací deliktů jsou homofobní tendence u části většinové heterosexuální společnosti, které jsou projevem netolerantních postojů k menšinám a jsou těsné blízké motivaci rasových útoků. Nejčastěji se jedná o tzv. queerbashing, fyzické napadení pro pouhé rozpoznání či předpoklad homosexuální orientace postiženého. Může se jednat také o kombinaci motivace majetkové a homofobní.

Autoři (Procházka I., Weiss P., Kodl P.)

Viktimizace - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |