004.cz

Zkrocená láska pod horou Brokeback

Režisér Ang Lee, z jehož rukou vzešla například půvabná Svatební hostina (u nás uvedla ČT), natočil diskutovaný a v ČR očekávaný snímek Brokeback Mountain, poněkud nesmyslně uváděný českou distribucí v překladu Zkrocená hora. Film bude uveden v české premiéře 2. března 2006, avšak milovníci filmového umění si již jistě našli způsob, jak tento klenot, kterým Brokeback Mountain nepochybně je, shlédnout. Protože jsem ke snímku vytvořil české titulky, mohl jsem poněkud hlouběji nahlédnout do charakterů jednotlivých postav i příběhu samotného.

Musím přiznat, že málokterý film mě tak silně zasáhnul, jako právě Brokeback Mountain. Všednost postav, prostota příběhu i neobyčejná citlivost zpracování (bohužel) stále ještě kontroverzního a nekonvenčního tématu, jsou v tomto snímku jedinečně a nenásilně sesazeny do nesmírně harmonického celku. Obdivuhodné je, jak si Ang Lee prostřednictvím příběhu mistrně pohrává s emocemi a snímek tak po celou dobu neobyčejně emočně graduje. Ang Lee několika málo záběry (kamera Rodriga Prieta) do detailu vylíčí atmosféru poklidně plynoucího života provinčního maloměsta amerického středozápadu (stát Wyoming) a načrtne charaktery obou představitelů Ennise a Jacka i první typ znázorňující budoucí konflikt (odporný farmář Aguirre). Následují působivé záběry syrových přírodních scenérií westernové krajiny Marlboro. Žádný záběr není bezobsažný, žádná scéna není chladně popisná. Pozoruhodně realisticky stylizované dialogy plné na odiv dávané mužnosti (Ennis: „Zastřelil jsem tam nahoře kojota. Byl obrovskej, kripl. Koule měl velký jako jablka.“) střídají nádherně a citlivě vykreslené momenty sbližování, prvního doteku, sexuálního kontaktu, ale i rozpolcenosti Ennise, popírání sexuální identity (v kolika obměnách jsme ji každý zažili…; Ennis: „To, co se stalo, byla jednorázová záležitost.“, Jack: „Je to pouze mezi námi, nikomu do toho nic není.“, Ennis: „Nejsem teplej...“, Jack: „Já taky ne...“) a svíravě teskného blížícího se konce letní romance s nejasnou nebo naopak příliš jasnou budoucností. Právě scénu, kdy se Ennis s Jackem loučí, ačkoliv oba touží po něčem úplně jiném, považuji za mistrovský moment filmu. Tolik nevysloveného, co je v té chvíli ve vzduchu… jak silně to kontrastuje s frázemi, které, poplatní morálce, během loučení pronášejí…

Následují krátké trpké obrazy plné šedivé každodennosti, tušeného obrovského osobního neštěstí, odlidštěné bezvýchodnosti a neschopnosti se mu postavit čelem. Jak příznačné, jak univerzálně platné! Nevinnost Almy je v kontrastu s cílevědomostí Lureen. Sebezapírání Ennise a odhodlanost Jacka pak dávají tušit nezvratné osobní tragedii všech. Výmluvný je detail absolutního pohrdání (Aguirre žvýkající párátko), který nezadržitelně odhání Jacka od svých snů. V této atmosféře působí jako pohlazení plné naděje slova Almy („Ennisi, ty znáš nějakýho Jacka?“, Ennis: „Možná. A proč?“, Alma: „Protože jsi z General delivery dostal pohlednici.“). Moment pohledu na pohlednici, která patří k artefaktům snímku, je jedním slovem úžasný. Stejně jako detail na pohled Ennise z okna (kolik toho vystihnul Heath tou drobounkou grimasou!) a samozřejmě shledání Ennise a Jacka, což je nepochybně nejsensuálnější moment celého snímku. Zde museli oba protagonisté věrni svým charakterům přesvědčivě nastínit kdesi ukrytou, ale stále silně doutnající vášeň. A zvládají to famózně! Z obou přímo čiší žár citů a Ang Lee vše opět brilantně kontrastuje s jemnou (šokovanou) tváří zakřiknuté nic netušící Almy (divákovy emoce lítosti nad její situací se zde po právu synergizují s přáním, aby Ennis a Jack našli naplnění svých citů).

Zajímavě si Ang Lee pohrál s chronologií příběhu. Nenajdeme zbytečné střihy pohledů do minulosti plné sentimentu, vše plyne srozumitelně kupředu, jak tento silný lidský příběh vyžaduje. Ennis se rozchází s Almou, přichází o své dvě dcery, které pro něj symbolizují naplnění jeho snu o rodině, který jemu nebyl v plné míře dopřán. Jack doufající v příležitost přijíždí na jeho ranč, ale je překvapivě odmítnut. Opět – kolik nevyřčeného v této krátké scéně zůstává. Pochopení pro Ennisův postoj však již vyžaduje od diváka podstatně více. Tím je tato pasáž až naturalisticky drásavá. Je to druhý osudový moment celého snímku, zlomový okamžik, který o dalším vývoji na dobro rozhodne. Pláč ujíždějícího Jacka v autě, jsem přesvědčen, musí zatřást i s nejotrlejšími povahami…

Velmi rafinovaně, ale nikoliv podbízivě, vypadá paralela oslavy Dne díkůvzdání. Arogantní Jackův tchán a unavená Lureen v přepychu je v protikladu ke zdánlivé idyle znovu se sešlé Ennisovy chudé rodiny. Dramatická scéna v kuchyni, kam Ennis přináší nádobí, je katarzí Ennisova vztahu, který byl předem odsouzen k zániku. Ennisova otcovská láska k oběma dcerám ostře kontrastuje s prázdnými city k Almě (Alma: „Já s děvčaty se o tebe bojíme, když jsi teď pořád sám.“, Ennis: „No, jednou jsem se už spálil...“) a tušením Almy o jeho vztahu s Jackem, který Alma v rozrušení poprvé jasně formuluje. Osobní neštěstí Ennise a Jacka, vzdálená od sebe 1200 mil, se tak nutně začínají zvolna přenášet i do jejich vzájemné komunikace a vztahu.

Jednoznačným dramatickým vrcholem filmu je poslední obraz setkání Ennise a Jacka. Je vlastně kvintesencí celé tragédie jejich zapovězené lásky, která se mohla rozvinout pouze pod vrcholem hory Brokeback, daleko od pokrytectví a bigotnosti americké plakátové morálky šedesátých let a hora Brokeback proto zůstala jejím jediným svědkem. Jackův nesplněný (a nesplnitelný) sen i Ennisův strach, bolest a poprvé (a naposledy) vyjádřená bezmocnost i hluboká touha po Jackově lásce, řadí tento dialog k tomu nejsilnějšímu, co je v americké filmografii tohoto žánru obsaženo. A pramálo na tom mění syrovost použitého jazyka a nic na tom nezmění ani fakt, že aktérem dialogu jsou dva muži. Musím říci, že když jsem připravoval české titulky k filmu, tak při této scéně mi stékaly po tváři slzy jako hrachy.

Telefonát Ennise s Lureen je překvapivě klidný. Jako by byl moment, ve kterém se ocitli, dlouho očekávaným rozuzlením jejich lidského příběhu, kde oba stáli na opačné straně Jackova tragického osudu. Emočně mohutná, jímavá a filmařsky vděčná, je celá scéna příchodu Ennise k Jackovým rodičům. Ve farmářském dřevěném domku prosyceném klidem, prostotou a pokorou se příběh lásky, kterou nedokázali Ennis s Jackem zcela naplnit, uzavírá. Je katarzí snu Jacka o společném farmaření s Ennisem. Je protikladem k divočině pod horou Brokeback. A je zlomovým bodem Ennise v přijmutí a pochopení sebe samého. Nenalézám vhodná slova, jak popsat scénu příchodu Ennise do Jackova pokoje.

Takto hluboký film musí obsahovat jistou dávku schématičnosti postav. Jinak by k barvitému a plastickému vykreslení celého dramatu nestačil čas, který je snímku vyhrazen. Ang Lee však svoje (anti)hrdiny obdařil mimořádnou dávkou životnosti. Obě ústřední postavy, Ennis a Jack, jsou dostatečně charakterově odlišní, dostatečně rozporuplní, aby byli uvěřitelní lidé z masa a kostí. A nutno dodat, že měl Ang Lee také při výběru protagonistů velmi šťastnou ruku. Heath Ledger a Jake Gyllenhaal jsou esencí kovbojské mužnosti a stylizované sexuality na straně jedné a společenské bezvýznamnosti na straně druhé. Avšak jsou také dostatečně rozdílní, aby nesplynuli divákovi do jednoho prototypu kovboje zamilovaného do muže. Ennis, v podání Heathe Ledge, je mužný ve výrazu tváře a okázalých gestech (ony rysy tváře pod hluboko do čela sklopeným kloboukem či tendence k násilí), ale jinak je silně introvertní a pasivní. Jack (Jake Gyllenhaal) je naproti tomu sexuálně vyzývavější, jeho citlivý pohled očí je neopakovatelný (Ang Lee si jednoznačně vychutnává detailní záběry do Jakeovy senzitivní tváře a dosahuje jimi pozoruhodného efektu), je hýbatelem příběhu a působí více sebejistě i sexuálně emancipovaně. Kolik takových reálných dvojic existuje! Přesto nebo právě proto je Ennis dramaticky působivější postava. Projde během filmu silným vývojem a Heath je po právu za svůj vysoce charakterní výkon oceňován. Role Ennise by mohla svádět herce k siláckým nebo naopak bolestínsky přehnaným gestům. Heath však hraje přirozeně, přesně dle kréda, že méně někdy znamená více. V této souvislosti je zajímavé, jak v jednom z rozhovorů Jake Gyllenhaal novináři sdělil, že očekával osloven Angem Lee roli Ennise.

Nesouhlasím s názorem, že Jake Gyllenhaal působí v závěru snímku nepřesvědčivě. Ona nesmírně emotivní sekvence, kdy se na okamžik promítne obraz chvilkového společného štěstí roku 1963, ze kterého následuje krutý návrat do reality plné bezmoci, dá tušit, že vše směřuje k tragédii. Já v jeho detailu krásných očí i tváře všechnu tuto lásku, touhu, sny a jejich nenaplnění viděl…

Schematičnosti odpovídá Jackův tchán nebo charakter Ennisových dcer. Naopak vděčné byly role obou představitelek manželek (Lureen v podání Anne Hathawayové a Almy v podání Michelle Williamsové). Obě se zhostily svých drobných rolí mistrně, lze lehce pochopit jejich citové strádání i bez velkých dialogů a otřepaných hollywoodských klišé.

Film Brokeback Mountain nespěje ani na okamžik k patosu nebo lacinému sentimentu. Vše ve filmu je podřízeno líčení hluboce lidského příběhu. Příběhu o době, která sama o sobě ale nehraje žádnou významnou roli, příběhu o netoleranci, o citech, ať už patří komukoliv. Působivost celku velice umocňuje neobvykle statická široká kamera, která spolehlivě vtáhne diváka do příběhu, a dále jemná až kultivovaná hudba, která jen místy podbarvuje emocemi dýchající obrazy.

Vkrádá se myšlenka, jak by film vypadal, kdyby Ang Lee obsadil Jake Gyllenhaala do role Ennise a Heatha Ledgera do role Jacka. A nebo, jak by se materiálu zhostil původně zamýšlený Gus van Sant (např. My Own Private Idaho). Nevím… lze spekulovat, ale byl by to jednoznačně jiný film. Podobně Brokeback Mountain nelze srovnávat s jeho knižní předlohou, povídkou od Annie Proulx. Jsou to dva umělecky svébytné útvary, stejně jako Othello Shakespearův a Otello Verdiho.

Režisér Ang Lee dosáhnul ve svém (teprve!) desátém velkém snímku geniální syntézy všeho, co se za léta filmařiny naučil. Jeho film je důkazem, s jakým nadhledem a současně vnímavostí může neamerický filmař zpracovat tak výsostně americkou tématiku, tématiku nekonvenční lásky dvou kovbojů. V jeho režii by se však mohl film klidně odehrávat jinde s jinými typy postav. Je to tím, že Ang Lee obdařil snímek nadčasovostí. Ke mně tak promlouvá jazykem, kterému jakoby bezděčně rozumím. Ang Lee mířil umělecky velmi vysoko a zdá se, že dosáhnul ještě výše…

Zkrocená láska pod horou Brokeback - komentáře

Komentář ze dne: 28. 08. 2023 21:15:19     Reagovat
Autor: Poet - neregistrovaný
Titulek: Zkrocená láska pod horou Brokeback
Krásný film.

Komentář ze dne: 29. 11. 2015 09:10:41     Reagovat
Autor: Ano,ja - neregistrovaný
Titulek: 10 rokov po...
Tento film mal jedinu vadu-
Ang Lee mal rannu scenu kde ennis s jackom polonahy behaju po luke,objimaju sa a zadrapkuju,pod prekvapenym-alebo nie?-elvirovim okom spoza dalekohladu,

tak tuto scenu mal natiahnut z par sekund na par minut,tak krasne sa na chalanov pozeralo,

ze to muselo mat iba sekundy,ako vsetky sceny prchaveho stastia...

Komentář ze dne: 07. 03. 2016 01:54:01     Reagovat
Autor: Mary Ann Kotleb - neregistrovaný
Titulek: Re: 10 rokov po...
Aka skoda,
ze je toto forum vyhasnute,
pritom kazda nova generacia,ktoru zasiahne BBM ci Donci Darko ako blesk,sa nema kde vykecat,jedine,co tu nebolo spomenute,ze mlady Gyllenhaal a Pavel Kriz boli v mladosti ako dvojicky,skoda pre svet,ze sa neponahlaju s detmi,mali by ich mat ako Boris Kolar:-)

Komentář ze dne: 09. 02. 2008 23:04:02     Reagovat
Autor: Roman Albach (email) - neregistrovaný
Titulek: Ennis, I swear...
V březnu před dvěma rokama jsem si založil složku, kam jsem dával všechny výstřižky z novin o Zkrocené hoře, o Jakeovi, o Heathovi... já vím, staromódní. Nikdy, nikdy bych nevěřil tomu, jaký výstřižek bude poslední... Ennis, Heath, I swear, I never forget...

Komentář ze dne: 29. 01. 2008 16:00:23     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ach jo, takové smutné navázání na tuhle skvělou diskuzi...
Heath Ledger zůstane už navždy Ennisem, protože už nic lepšího nenatočí...
RIP

Komentář ze dne: 23. 01. 2008 22:24:50     Reagovat
Autor: X - neregistrovaný
Titulek: Neskutečná škoda
Taky jsem tomu nechtěl věřit, když jsem koutkem oka zahlédl ten titulek - doufal jsem, že snad už i seriozní média po vzoru bulváru zvyšují čtenost pomocí absurdních titulků... Bohužel.
Je to strašná škoda a já se pořád vzpírám tomu uvěřit. Osmadvacet let je strašně málo na to, aby člověk zemřel - ať už dobrovolně, nebo nešťastnou náhodou - což je nakonec jedno, protože to na výsledku vůbec nic nemění.
Zůstaly nám sice filmy - ale i ty už budou jiné.

Komentář ze dne: 23. 01. 2008 13:32:12     Reagovat
Autor: lariska - neregistrovaný
Titulek: Ennisov plamienok vyhasol
Nemozem tomu uverit pred styrmi dnami som videla Skrotenu horu poprvykrat celu a s original zvukom a bola som mimo aj vdaka tejto bezva diskusii, az doteraz, dnes 23,1,2008 som sa dozvedela cosa stalo a som absolutne naprasky.. este ze kuchinske noze doma su tupe..

Im memmoriam HEATH LEDGER

Komentář ze dne: 23. 01. 2008 14:20:05     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Ennisov plamienok vyhasol
Musela jsem ten titulek ve zprávách číst několikrát, než to můj mozek byl schopný přijmout - a pořád jsem to ještě nepřijala úplně a napůl doufám, že se probudím a nebude to probuzení do světa bez Ennise. Svět včera přišel o neskutečně schopného člověka, který navíc měl všechno teprve před sebou. Smutné, děsivé a strašné, je mi líto všech jeho blízkých, nás, kteří se už nedočkáme žádného krásného filmu a kluka, kterého podle všeho svět spíš bolel než co jiného...

Komentář ze dne: 23. 01. 2008 20:25:28     Reagovat
Autor: jana - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Ennisov plamienok vyhasol
Olgo, jsem rada, ze ses tu zas. Precetla jsem v rijnu vsechny prispevky a snazila jsem se nekoho z vas zkontaktovat, ale marne. Ozvi se mi, ja tomu take nemuzu stale uverit.

Komentář ze dne: 24. 01. 2008 11:30:35     Reagovat
Autor: Olga (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Ennisov plamienok vyhasol
Jani, jsem tu - i když bych si tolik přála, abych tu byla z odlišných důvodů. Včera jsem měla pořád pocit, že je to zlý sen, a dnes jsem se vzbudila do světa bez Ennise Del Mara. Mám pocit, že život naprosto zešílel...

Komentář ze dne: 24. 01. 2008 14:02:07     Reagovat
Autor: jana - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Ennisov plamienok vyhasol
Ahoj Olgo, diky za e-mail, napisu ti, bude to delsi. Je mi lito, ze tahle diskuse pokracuje tak smutne. Ze zabili Jacka, s tim se jeste dalo nejak vyrovnat, ale tohle neni JAKO, to je doopravdy!!! Strasne moc jsem si prala videt je oba jeste jednou spolecne pred kamerou......uf....

Komentář ze dne: 21. 11. 2007 08:43:59     Reagovat
Autor: Cold - neregistrovaný
Titulek: Pls: Olga
Ahoj,
muzes mi prosim (nebo kdokoliv z vas) poslat na mail pokracovani od "Olgy"?

Dík moc (!),
C.

e-mail je (udelam prr mezer pro zmatnuti robotu:-)) cold @ email cz

Komentář ze dne: 22. 07. 2006 00:07:05     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Nemůžu jinak...
...ale lákalo mě přidat po tak dlouhé době příspěvek :-))) Útok spammerů byl zažehnán, všechny diskuze zase jedou. Ale tady tato byla jednoznačně nejlepší. Snad všechny, co se jí zúčastnili, hodně ovlivnila, změnila pohledy na všerůzný věci a pomohla poznat plno zajímavých lidí, a to nejen takto virtuálně, ale i osobně. A za to všem moc díky. Jéžiš, já jsem sentimentální, to je tím, že mám v sobě už nějaký to vínko...ale in vino veritas...


Komentář ze dne: 10. 07. 2006 17:06:04     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ahoj, je tu ještě někdo????????????
Že bychom se po půl roce vyčerpali?????
Co říkáte na "novouOlgu"???

Komentář ze dne: 09. 07. 2006 20:15:27     Reagovat
Autor: ladikladik; - neregistrovaný
Titulek: Re:
tedy uz je tady mrtvo nebo se mi to neaktualizuje

Komentář ze dne: 10. 07. 2006 15:39:03     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
No jo - je to krize - totálně nás odstřihli...než to vždycky najdu...:o) Ani se mi tady nezobrazil příspěvek, co jsem sem dávala před pár dny. Ať se mrknete na čsfd na dva nové tříhvězdičkové komentáře - je to hnus fialovej. Ani mi tak nevadí ty 3*, když už má Hora 80 %, ale úžasné postřehy typu "jedna noc lásku nedělá" nebo "ani jeden z těch dvou nebyl homosexuál"...;o) No zkrátka co slovo, to perla...;o) Asi si tuhle diskusi opravdu pokusím překopírovat, ať nám ještě nezmizí úplně...:-(

Komentář ze dne: 10. 07. 2006 17:42:13     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: rada
1.-))uloz si to do oblibenych a jen klepnes a jsi tam jako ja,tedy nez se to nacte na konec je nekdy tezsia tim padem rada cislo 2.-)tohle uz bude hoodne mb nez si to zkopirujes.-)))

redakce: Zdravím, nejedná se o zásah na fórum Zkrocené hory, ale o atak spammerů na všechna fóra na 004. Byl jsem nucen je momentálně vypnout, ale doufám, že se situace brzy uklidní.

Komentář ze dne: 06. 07. 2006 20:02:36     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: Re:
http://www.novink y.cz/mffkv_2006/d enpodni/film--jak y-je-novy-almodov ar-_89940_qmvns.h tml

Komentář ze dne: 03. 07. 2006 15:30:38     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: pozdrav
Zdravim vsechny ze zeme syrozroutu. Podarilo se mi dostat k webu, tak jsem mrknul, co je novyho.
To z ty Divky jsou fakt perly, ale v takovym casopise se to da cekat. Horsi je ze podobny blbosti jsou i v serioznejsich platcich.
to Kaca: s tim OST k Latter Days to vypada blede. Slital jsem, co se dalo a nic. Tak uz nam asi zbyde jenom ten internet.
Mejte se vsichni fajn. Koncim, maji tady na klavesnici obracene y a z a ja nejsem schopnej napsat spravne jednu vetu:-)

Komentář ze dne: 03. 07. 2006 22:56:47     Reagovat
Autor: nekdo mozna znamej.-) - neregistrovaný
Titulek: ost
ja koukal a na webu nic nenasel aj na sitich tak kaco a spol spula¨
)L

Komentář ze dne: 04. 07. 2006 08:17:14     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: ost
Ahoj Ladiku, teda, Ty se nám dneska takhle maskuješ, jo?? Málem bych Tě nepoznala :-)
Ten OST se dá naštěstí objednat přes zahraniční weby, takže to vypadá na tuhle poslední možnost.
Ještěže máme Pepu, kterýho tímhle zdravím do Hollandu!
A všem přeju hezkej den (v rámci možností...)

Komentář ze dne: 04. 07. 2006 12:37:26     Reagovat
Autor: a proc ja .-)) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: ost
no ja si objednal motocyklove deniky na cd a cena byla skorem jak za 2dvd na cz trhu...//800//tak trosku pocitej zdali se ti to vyplati
Pepca se ma taky chci za syrama nebo necim jinym tam ject.-)))


Komentář ze dne: 04. 07. 2006 13:47:44     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: ost
To si piš, že se to vyplatí :-))
Taky bych si dala říct s Holandskem a taky bych tam nejela jen za sýrama :-)) Třeba taky za tulipánama, že? ;-)
PS: a proč Ty? No poznala jsem Tě podle kyklopáckýho smajlíku :-)))))) ne, dělám si srandu, něco je i na Tvém slohu ;-)

Komentář ze dne: 04. 07. 2006 22:47:15     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: ost
no ja tam v zivote nebyl,alespon bych mohl fotografovat kytycky.-)))

m uj sloh,spis ty vynechame pismenka a "i,Y".- ))

Komentář ze dne: 04. 07. 2006 13:38:56     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: pozdrav
Pepo moc zdravím a díky za info! Já se po 4 dnech dostala k netu, tak už se mi opět vlévá krev do žil...;o) O té prohozené klávesnici mi ani nemluv - Katka ji takhle má jako ÚPLNĚ NORMÁLNĚ a tvrdila mi, že to tak má být (jako po anglicku...;-). A ještě ke všemu mě při tom nutila, abych psala na 004!;o))) No jo - já su starej konzervativec - když nám do na střední roky tloukli do hlavy tím starým způsobem, tak jsem pak taky jak praštěná, když je to někde přehozené...;o)

Ládíkovi - no neříkej, že jsi Důkaz zaregistroval až teď! Rychle to naprav a zajdi na to ještě do kina - je to super (a nejen AJ...;-))

Viol ce: Díky moc za výroky Annie. Jak je vidět, paměť máš výbornou - alespoň podle toho posledního výroku, protože ten jsem v tomto znění stáhla z komentářů IMBD taky (daly jsme ho s Káťou jako odměnu na konec pro ty, kdo přečtou ty imaginární hlášky z BBM...;-))

Komentář ze dne: 01. 07. 2006 21:40:12     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: film dukaz a hadejte kdo tam hraje.-))
http://www.hce.cz/i ndex.php?eshop& vstup&kosik& ;&&ID=962&a mp;userID=115177906 8

Komentář ze dne: 30. 06. 2006 14:43:15     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
To kača: To snad není možný.. to je teda úroveň "Dívky", že se dotyčný autor na to nešel třeba podívat:))), nebo si nenašel nějaký serioznější článek.. tohle je systém"tichá pošta":)))))
Včera jsem byla na filmu "Mnichov" - silný, násilný, dobrý, ale podruhé bych na to nešla, i když Eric Bana není špatný:))))
Dostal a jsem se k rozhovoru s Anie Proulx, nevím jestli to někdo už na této nekonečné diskuzi nezmiňoval, ale pár postřehů..
-Psaní povídky"BBM&qu ot; jí prý trvalo nejdéle ze všech, protože"dostat se do mysli a srdce dvou devatenáctiletých kluků je pro starší ženskou docela těžké":)))
-J acka Twista si představovala jinak než jej zahrál "AJ"- tvrdšího a hrubšího, ale J. jemnost a určitá romantičnost tomu prospěla"
- HL hrál Ennise přesně tak , jak si to AP představovala, ale pronikl do něj víc než ona sama:)))
Inspirací k povídce byl pro ni okamžik, kdy seděla sama v baru a pozoravala zvláštní, mnohozačný pohled stárnoucího kovboje, který věnoval skupince mladších kovbojů hrajících biliár..
-Komentář ze dne: 01. 07. 2006 00:10:48     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Teda violko díky moc! O tom Heathovi jsem to jakž takž zaregistrovala, ale nevěděla jsem, jak se staví k Jakeově podání...;) Takže to ti určitě udělalo radost, viď?;-) Potěšilo mě, že tam tu scénu s billiardem - i když v pozměněné podobě - přecijen dala...:) Jinak na Mnichov mám stejný názor...no ale musíme ocenit, že to Spielberg vůbec natočil...A že Eric Bana není špatný jsem si všimla poprvé v Troji, kde přehrál co Blooma (to také není moc velký problém...:-)), ale možná i Pitta...:)

Komentář ze dne: 02. 07. 2006 23:54:57     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Docela mě překvapilo, že je A. Proulx tak "stará" ročník 1935, takže když psala psala tu povídku, když jí bylo přes 60 let..
Moc se mi líbily věty z rozhovoru:
.. I needed an excorcist to get them off my head- o postavách E.a J.
..It took lot of 16 hours working days-jak popisuje psaní povídky
..He had a raw hunger in his eyes..- o kovbojovi, který byl zřejmě inspirací k Ennisovi
..You can¨t have Ennis without Jack..
nevím, jestli jsou ty citace přesné, píšu,
jak si pamatuju...
Mimoch odem A.P. byla 3x vdaná má 3
syny a dceru:)))

Komentář ze dne: 30. 06. 2006 12:49:40     Reagovat
Autor: Alex - neregistrovaný
Titulek: dílko
Olgo, děkuji za tvé další dílko. Četla jsem ho dnes před zkouškou. Velmi příjemně mě naladilo, venku právě také svítalo... Zkouška bohužel tak příjemně nedopadla:(

Komentář ze dne: 30. 06. 2006 00:42:44     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Dívka
V dubnovém čísle časopisu Dívka je článek o Heathovi, tak jsem se už dlouho nepobavila :-DDDD
Cituji:
&q uot;Role kovboje v dalším snímku toho roku, Zlomená hora, mu vynesla místo v žebříčku nejlepších hollywoodských herců.
Snímek Anga Leeho vypráví o Jakeovi (Jack Gyllenhaal), Ennisovi (Heath Ledger) a bossovi Joe (Randy Quaid), který oba najme na stříhání ovcí a vydá se s nimi do hor.
Ennis s Jakem se při bouři musí schovat do jednoho stanu, kde se ve vypjaté situaci fyzicky sblíží. Ráno jsou zděšeni a přesvědčují se vzájemně o tom, že nejsou gayové. Snaží se s tím vypořádat, najdou si manželky, vychovávají děti, ale vzájemnou přitažlivost pohřbít nedokážou..."

Komentář ze dne: 30. 06. 2006 02:16:50     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Dívka
:o))) No Káti díky - hustý podáníčko...;o) Už tady máme zkrocenou, ztracenou a zlomenou horu...kdo dá víc?;o)) Heathka pozdravuj - už se mi stýská...;-)

Komentář ze dne: 29. 06. 2006 07:33:47     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: AJ
Co po ránu může potěšit oko víc, než náš pan Čarokrásný :-)
http://www.you tube.com/watch?v=5l K0QdTEs7g

A někdo si dal opět tu práci sestříhat tančícího Donnieho :-)
http://www.you tube.com/watch?v=FK t2sGP1_Bg

Komentář ze dne: 28. 06. 2006 18:21:48     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
to kača: tentokrát mě Ravenuska trochu zklamala- mně prostě pubertální hlasy kluků z Hanson k BBM nějak nepasují, jedno jestli v této kombinaci zpívá písničku chlap nebo žena, ale- musí to být dospělý a zralý hlas...
to Olga: Piš, piš , piš- už jsem Tě za romantickou momentku na verandě za svítání pochválila v mailu, ale teď chváálíím tady..:))

Komentář ze dne: 28. 06. 2006 08:34:57     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Klip
Ravenuska má na triku další skvělý počin:
http://www. youtube.com/watch?v =eg7lgy7ZTfU
Přeju krásný den všem!

Komentář ze dne: 27. 06. 2006 17:29:47     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Díky za ocenění, doufám že Olga pilně pracuje na něčem novém..

Komentář ze dne: 28. 06. 2006 11:33:48     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Olga je pilná jako včelička, tedy s výjimkou takových bezvýznamných věcí jako je práce a studium :-) Měli byste obdržet do mailů můj nejnovější výplod, snad se vám bude líbit.Tímto oznamuji, že moje léto psaní začíná a všechny varuji, že od této chvíle nejen přestávám grafomanii přitahovat uzdu, ale ještě jí dám ostruhy :-)

Komentář ze dne: 27. 06. 2006 07:48:04     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Klípky
Zdravím všechny při úterku z práce, spím tady v sedě, IQ na nule, ale ani to mi nezabránilo se ráno podívat na nejnovější videa na YouTube a o tohle se s váma musím podělit, je to nádhera, výborně zvolená hudba a skvostně sestříhané scény:
http://www. youtube.com/watch?v =EH9eJ8iZrfw

A tady ještě něco pro pobavení - nechápu, jak to může někdo vymyslet :-)))))
Tančící AJ:
http://www.you tube.com/watch?v=dn lu7Awd3vs


Komentář ze dne: 27. 06. 2006 07:29:13     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: pro evcu novy svet
zdar ten film vyjde v zari a ma to by docela kvalitni dvd http://zona.bloudil .cz/ je to 2hy clanek
a rezence http://www.moviezon e.cz/movies/newworl d-the-new-world-nov y-svet/reviews

Komentář ze dne: 27. 06. 2006 11:48:22     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: pro evcu novy svet
Ládíku díky mooooc!;o) Tu recenzi jsem už četla a se Sushikou se pokusím zkontaktovat - prý má navíc nějaký krásný kalendář k filmu...K tomu, abych do října přežila, mi už pomohla Káťa...teď ještě sehnat DVD přehrávač;o) Ale pořád doufám, že někdy bude i DVD projekce toho filmu v kině:) Jdu ti napsat mail, jak dáme sraz...:)

Komentář ze dne: 28. 06. 2006 07:53:09     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: pro evcu novy svet
aa nosim drevo do lesa.-)))
hele evco tak napis jeziskovi a dej mu 1000kacek na prehravac a budes mit dvdcko.-))

Komentář ze dne: 26. 06. 2006 16:33:11     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: DVD 2
Zdravím osazenstvo,
právě jsem se vrátil ze zkoušky a koukám co novýho v mailech. Jednak děkuju za nový čtení. Už se na to moc těším.
A potom mám nějaké novinky k chystanému DVD. Vyjde v září a vydá ho Magic box. Začíná se nám to nějak všechno do toho září kumulovat. Měli bysme se na to začít psychicky připravovat nebo nás u toho odvezou:-)

Komentář ze dne: 27. 06. 2006 00:31:52     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: DVD 2
Ahojky Pepo, no dneska jsme na Tebe s Káťou pořád myslely, jak to asi zvládáš...takže určitě výborně;-) Jen se pochlub:) Po těch pár dnech jsme s Káťou mírně grogy, takže jdu zalehnout...ona už se zítra chudáček ozve z práce:-( Co se Hory v Praze týče, hrají ji tento týden - jak jsem šokovaně zjistila - poměrně dost...i v Lucerně, Atlasu, Modřanech a tak...Ale asi si dám chvíli oraz...:) Teď mi zas hlavou celkem straší Donnie, ale přesně jak říká Káťa - člověk má pocit, že to chápe, ale jakmile se ho někdo jiný zeptá na určitou skutečnost v tom, tak najednou je na vahách...Prý Káťu ta prodloužená verze ještě víc zmátla, ale já jsem nějak tak silně spokojená, i když se nedá říct, že bych už vše chápala..ale podstatu mi vysvětlila Káťa po první projekci nezkrácené verze a pak už se v tom člověk nějak tak hrabe a objevuje...a je tam několik zásadních scén s Jakem navíc...úplně k sežrání (např. když vysvětluje, proč má rád králíky:o), nebo jeho rozhovor s otcem...). Ovšem ta jedna hypnóza se ne a ne prodloužit...:) Ale i tak skvost nad skvosty...v tom se s Káťou shodnem. Stejně tak jako na Hodné holce a Bubliňákovi v originále. Casanovu jsme bohužel nestihly, z Jarheada jen pár scén:)

K Latter days - moc příjemný filmek - některé pasáže hodně silné. A z obou hlavních hrdinů mě víc - oproti původním předpokladům a většině - vzal za srdce představitel Aarona:)

Komentář ze dne: 26. 06. 2006 15:40:21     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Tak jsem bezostyšně spáchala "DUSNO"- je to rozhovor mezi Jackem a Lureen... poslala jsem to naší uznávané básnicko -
prozaistické expertce:))) Olze, aby posoudila jestli je to natolik snesitelné, aby to četl někdo jiný.. líbilo se jí to , ale nevím komu všemu to poslala... proto sem na veřejné forum píšu abych si trochu posypala hlavu popelem za úpravu, chybějící interpunkci a překlepy- pardon, nejsem žádný zkušený psavec a ta spousta přímé řeči a pracovní zápal... několikrát jsem to četla, ale přesto mně toho hodně uniklo...

Komentář ze dne: 26. 06. 2006 17:04:46     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Sarah moc se mi to líbilo, už tě mám vytisknutou a schovanou v kabelce. Před spaním si to znova přelousknu a snad se mi bude něco hezkýho zdát:-)

Komentář ze dne: 26. 06. 2006 07:20:35     Reagovat
Autor: Alex - neregistrovaný
Titulek: Dík
Děkuji Olze za povídku a Bohu za Olgu. Pokračování fakt super. Líbilo se mi jak jsi vystihla Ennisovu uzavřenost a Jackův pocit, že stojí pořád tak trochu mimo Ennisovu rodinu.
Akorát mi bylo trochu líto Almy st.

Komentář ze dne: 26. 06. 2006 08:39:48     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Dík
Mně taky, vážně.Moje drahá polovička mi vyčítala, že jsem na Almu zlá, jenže já to chtěla podat aspoň trochu hodnověrně, takže jsem se to snažila vykreslit podle toho, jak jsem vnímala povahu Jacka a Almy a především jejich vztah k Ennisovi.A těžko podle mě čekat, že se Alma a Jack usmíří a v slzách si padnou kolem krku.Je mi líto těch ženských obou, protože ani jedna nedostala od života zrovna to, co čekala, a o čem si myslely,že na to mají nárok, ale Ennis a Jack prožívali něco hodně podobného.
Jinak, vy mi dnes dáváte! Nejdřív ta Violčina famózní povídka - a jak už jsem Ti psala v mailu, doufám, že mě nebudeš podezírat z toho, že jsem od Tebe něco obšlehla, protože jsem v jednom svém rozdělaném dílku použila podobná slova :-) Ale vážně se mi to moc a moc líbilo a vy ostatní koukejte mrknout do mailů a číst!
Kači, Evi, jsem ráda, že jste naživu po tom víkendu - jak tak koukám, bylo to asi dost hustý :-) - ale teď jsem se tady asi deset minut svíjela v křečích smíchu nad vašimi hláškami a i když jsou na to tady u nás v práci zvyklí, nevím, jak dlouho mi to ještě budou trpět :-)
Jinak všem díky za ocenění mého výtvoru a jak bude čas, bude další.

Komentář ze dne: 26. 06. 2006 09:33:55     Reagovat
Autor: Alena(babi) (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Dík
Oli, moc prosím o povídku. Teď jsem teprve zjistila, že jsi ji už napsala, Evička a Katka se zmítají někde ve víru Jarheada, Casnovy, IMDB a výstavy pejsků, tak je nechci otravovat s přeposláním, ale ráda bych se tou krásou, která to určitě jako vždy je, taky potěšila. Moc děkuji předem.

Komentář ze dne: 26. 06. 2006 15:36:14     Reagovat
Autor: Káťa a Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Dík
Oli, děkujeme za přeposlání Vilolčiny povídky, přečetly jsme ji jedním dechem, měla super spád a dialogy byly výstižné a perfektně napsané :-)
Violko, máš talent, jen tak dál, budeme se těšit na další dílka :-)

Komentář ze dne: 27. 06. 2006 12:52:16     Reagovat
Autor: Alena - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Dík
Připojuji se k Evičce a Katce. Není už co dodat. Perfektní dialogy, fungovalo to. A Oli ta tvoje povídka se mi taky moc líbila. I když - pomineme-li samotný vysoce optimistický fakt, že Ennis a Jack jsou spolu - to nejdřív vypadalo dost pesisticky (zejména trpící Ennis je pro mě jako hřebík vražený pod nehet), tak konec dobrý, všechno dobré. A rozhovor Jacka s Almou byl super a popis Jacka jakbysmet:-).

Komentář ze dne: 26. 06. 2006 07:12:45     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek:
Zdravím po ránu a přeju všem pěknej den.
Doufám, že Kačka a Eva přečkaly víkend ve zdraví a bez následků a holky moc Díky za "co v BBM určitě neuslyšíte". Zvedly jste mi při pondělku náladu:-)))
To Sarah: Já měla jako holka Pavla Vítka moc ráda, takže jsem si jeho 13tku nemohla nechat ujít, moc mě překvapil svojí otevřeností. Smekám před ním, protože to muselo být hodně těžký. Co mě pobavilo bylo, jak na něj Janis zamilovaně kouká i po těch téměř 20ti letech vztahu.

Komentář ze dne: 25. 06. 2006 21:13:00     Reagovat
Autor: P. (email) - neregistrovaný
Titulek: Ach ta Oli...
...ta je jednoduše geniální, nemyslíte? Vrátím se z dovolené a to, co najdu v mailu... Přesně to, co miluju! Ách jo! :-)

Jinak vidím, že se zde nic nezměnilo, Zkrocená hora pořád frčí...

Tak hezký start do nového týdne, všechny vás moc zdravím,

Pavel

Komentář ze dne: 25. 06. 2006 22:26:45     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Ach ta Oli...
Hora tady bude asi frčet navěky:-)
Já jsem si jí ve čtvrtek doma profrčel poosmý.
Musím poděkovat holkám za ty bezva hlášky. Kam na to pořád chodíte? Koukám, že v zahraničí taky řeší fazole. Evi měla bys jim poslat odkaz na ten objev brazilských vědců:-) (byli to Brazilci, ne?)
Tak se tady mějte všichni hezky a zítra si na mě vzpomeňte. Jdu dělat tu zkoušku z marketingu.
Čau

Komentář ze dne: 26. 06. 2006 02:35:46     Reagovat
Autor: EK - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Ach ta Oli...
Milý Pepo, jak vidíš, jde to s námi z kopce...ovšem nebylo možné zapomenout na Tvoji dnešní zkoušku. Budeme na Tebe moc myslet, abys to zvládl, i když s Hodnou holkou a Horou za zády máš značně ztíženou situaci...;-) My jsme před chvílí dokoukaly Director´s cut Donnieho a teda pecka jak hrom...na poprvé jsem nechápala skoro nic, ale teď díky Kátiným informacím a i novým vychytávkám v té verzi do toho začínám postupně pronikat...i když v určitých věcech "trochu" tápeme, tak doufáme, že nám to třeba Ty po zkoušce pomůžeš rozlousknout...;o) Papa a držíme palce!!!

Komentář ze dne: 25. 06. 2006 20:09:23     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: devcata
no dyk ja koukal jak puk mi jsme v anglicky mluvici zemi????

Komentář ze dne: 25. 06. 2006 21:40:11     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: devcata
To sice nejsme, ale probíráme tady snímek, jemuž angličtina náleží a asi by vypadalo blbě, kdybychom to přeložily, protože většina z toho navazuje na jejich rozhovory nebo je jejich alternativou.
Fakt Ti to Ládíku neděláme naschvál :-)

Komentář ze dne: 26. 06. 2006 06:43:51     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: devcata
dobra dobra budiz vam odpusteno... ma draha sestra mi rikala ze k naroz mi koupi slovnik a pak ji dam pry pokoj.-)))

Komentář ze dne: 25. 06. 2006 18:05:02     Reagovat
Autor: E. a K. - neregistrovaný
Titulek: Co v BBM neuslyšíte...
Jack: "Mom! I'm missing a couple a shirts from up in my closet... You seen 'em?"
Jack's Mom: "Yeah. They had some schmutz on the sleeves so I sent 'em out to the laundry to be cleaned."

Jack's Mom : "..... a piece of cherry cake?"
Ennis: " Alright.......wait! !.....can I have two please?"

A na závěr trochu sentimentální odměny pro ty statečné, kteří vydrželi číst až do konce...;-)):

To be serious, the only line we'll never hear in BBM is "I love you."

"You can't have Ennis without Jack."--Annie Proulx

Komentář ze dne: 25. 06. 2006 18:02:21     Reagovat
Autor: Káťa a Eva - neregistrovaný
Titulek: Co v BBM neuslyšíte...
(In the motel room)
Jack: (unpacking suitcase) "Let's see here... handcuffs....whip.. ...black silk nightie.....vasolin e......
Ennis: "You didn't forget the gerbil again, did you?"

"We could have had a sweet life together. A little cow and calf operation in Wyoming. Had a Mexican houseboy to help around the house. You know I'm not much of a cook." – Jack

"If you can't fix it....call the support hot-line."

ALMA:" Ennis, you look stressed. You need vacation. Maybe you should call your buddy Jack and go on a fishing trip with him. "

ENNIS: "Jack, I got you a new harmonica. "

Ennis to Jack at the lake scene :
"Have you been to Mexico, Jack Twist? I was wondering where you learned those hot new moves in bed."
Reply from Jack :
"Hell yeah I've been to Mexico, is that a problem? I'm not you, I need variety. I can't make it on the same old high altitude f ** method every damn time. You are too much Ennis! Son of whore son b **!"
Answer from Ennis :
"Variety in bed from me? You know me Jack, the only move I know is the same old hump the hot rodeo cowboy in tight jeans. It's because of you I'm like this. "


Komentář ze dne: 25. 06. 2006 18:00:04     Reagovat
Autor: Eva + Káťa - neregistrovaný
Titulek: Co v BBM neuslyšíte aneb co by postavy nikdy neřekly…;o))
Ahojky vespolek, tak se opět hlásíme - včera, resp. dneska jsme to zalomily po 4. h. ráno u stanovek...Dnes jsme se tedy rozhodly sem konečně společnými silami vložit imaginární dialogy z BBM, které mají na triku fanatici z diskuse na IMDb. Ale prosím berte to s nadhledem - byť jsme to HODNĚ pročistily, něco z toho je přecijen až moc pro naše přecitlivělé duše (především mužského rodu...;-))

Jack: “Your folks just stop at ‘Ennis’?”
Ennis: “Yep.”

"My sis married a roughneck, moved to Casper. My brother and me worked at a ranch one summer, then he got married and then, no more room for me. That's how I ended up working here."
"What?"
Jack:
"Do you EVER shut up? Christ, you're getting on my nerves!"

En nis saying to Jack in the first tent scene :
"I'm not going too fast am I? You don't think we should put the brakes on?"

Ennis to Jack, just after the sex scene in the tent..."Okay, no more beans".

Enn is: "I'm Gay!"
Jack: "Me too!"


Komentář ze dne: 24. 06. 2006 17:37:03     Reagovat
Autor: Eva + Kača - neregistrovaný
Titulek: BBM - šťastná varianta...;)
Je to bomba - určitě mrkněte! Obzvláště zfalšovaný Jackův dopis nemá chybu! Člověk si to sice musí na určitých záběrech stopovat, protože je tam trochu víc textu, ale stojí to za to! A diskuse pod tím (plná lidí, kteří jsou už unavení truchlením nad smutným koncem...), je taky úžasná...a konec Jackova otce...:o) Oli určitě mrkni hlavně Ty, ať má múzička další inspiraci...;o)

http://www.youtube. com/watch?v=J0p7y5G k1pM

Komentář ze dne: 24. 06. 2006 18:31:50     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: BBM - šťastná varianta...;)
Holky, to je super.
Je to docela vtipný. Mě se nejvíc líbilo Ennis f**king del Mar:-)

Komentář ze dne: 25. 06. 2006 10:02:04     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: BBM - šťastná varianta...;)
:-DDD Holky, dobrý! Válela jsem se u toho smíchy. A starej Twist to má za to :-)

Komentář ze dne: 25. 06. 2006 11:25:38     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek:
a devcata jsou konecne spolu na parbe..jen tak dal...jo a jen se moc neopijte nebo radsi jo.-)))

Komentář ze dne: 23. 06. 2006 22:06:24     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Takže doufám, jestli se mě moje dcera zeptá, jak se zeptala semiletá dcera mojí kamarádky-"pro č se princezna musí zamilovat do prince a ne do jiné princezny", že ji budu schopná adekvátně odpovědět...
Omlou vám se za tento trochu osobní příspěvek, který jsem vklínila mezi Ennise a J. nebesky modré oči:))))))))))))))) )))))))

Komentář ze dne: 23. 06. 2006 22:00:57     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
To kača+Eva: A to se holky chcete dožít pondělka- no ale užijte si to -obzvláště "Santa dance" a " výzvu k souboji" a "podlstolovou scénu":))))
T o Riga: Na Tvoje upozornění jsem se podívala na 13. komnatu P. Vítka a musím říct, že ačkoliv mě nikdy nebral, tak tenhle pořad mě dostal, už jen tím, že pocity viny, zmatení, deprese a osamělosti, pocitu, že to tak nechci, jsou stejné jak v 1963 v Wyomingu tak v roce 1990 v Praze...jenom tohle mělo zatím, lepší konec...
Při dokumentu mě napadlo, že mi v tomto hledu moji rodiče, jinak tolerantní a velkorysí, zůstali hodně dlužní.Nikdy , ale nikdy i když jsme se bavili jako děti či puberťáci prakticky o všem, nazazněla od nich jakákoli zmínka o možnosti homosexuality a něco v tom smyslu, že se to prostě někdy stává aže to není nic, za co by jsem se s bratrem měli stydět a že by nás třeba v tom případě nezavrhli- sice já i bratr jsme hetero, ale vím, že v případě, kdyby to tak nebylo , otřáslo by to dost zásadně našimi, jinak pevnými rodinnými svazky a troufám si tvrdit, že nevím jestli by to zvlášť náš táta někdy rozdýchal....

Komentář ze dne: 23. 06. 2006 18:22:12     Reagovat
Autor: Eva + Kača - neregistrovaný
Titulek: Sebedestrukce...;o)
Zdravíme s Káťou všechny při pátku...Za prvé Oli - včera v noci (resp. k ránu...) proběhla "veřejná" četba Tvé povídky. Sice to byl pro nás po tom náročném dni trochu záhul, ale vyplatilo se...obzláště ty citlivé popisy pocitů Ennise a Jacka, stejně tak jako palčivý rozhovor Almy s Jackem...a Lureenino "přiznání" ;...Teď už jen doufáme, že všechny podobně závažné problémy "našich chlapců" jsou aspoň na chvíli zažehnány a necháš je příště trochu zregenerovat/zvedne š jim a nám adrenalin něčím příjemnějším...Ale každopádně úžasné dílo a obdivujeme Tě, jak to při Tvém zápřahu můžeš zvládnout...

Co se týče naší filmové akademie, momentálně jsme bohatší o domácí projekce Donnieho...(síla - na poprvé pro mě zmatek, ale některý scény člověku rvou srdce z těla tak i tak..), Bubliňáka (totální pohodovka a hlavně ze strany Jakea a herečky, co hraje jeho maminku, naprosto geniálně odvedená práce...ale HLAVNĚ - nutný originál!;-) Dále Na dotek a Telefonní budka, takže jsme trochu vycucnuté...takže jsme to spravovaly i Blbcem k večeři (konečně mám za sebou pořádnou francouzskou komedii...;-)) A teď jsme načly Latter days, ale Hora volá, takže vyrážíme (Káťa na svoji 14. projekci, já asi na 6.:-)) Je to v nějakém zapadákově, takže to bude určitě dobrodružné...no v případě, že nebude dostatečná účast, aspoň se pokusíme ukořistit plakátky...:) A zítra kromě výstavy pejsků snad zmákneme Tigerland, Jarheada a Casanovu...;) Mějte se krásně - my jdeme dál pokračovat v sebedestruktivním počínání...(Opthalm oseptonex nechť je tvůj přítel...;o))


Komentář ze dne: 23. 06. 2006 13:33:33     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ahoj Oli!
Za prvé -vůbec se neztrapňuješ:)))
Z a druhé- díky za reakce na mé poznámky"na okraj"- doufám, že jsi to vzala,tedy tak jak to ode mě bylo myšleno-laskavě:))) )
Za třetí- představy a fantazie jsou"soukromý& quot; majetek a není třeba se za ně stydět, ale ani je nevyžádaně odhalovat:)))tolik můj názor..
Za čtvrté-díky za ocenění mých vyjadřovacích schopností, ale asi by to nebylo ono...
Za páté- vidíš, že to i po té 25.jde:)))

Komentář ze dne: 22. 06. 2006 14:31:00     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
BRAVO, BRAVO.., řekla bych ještě lepší než "první část"... takže se povoluje "malá" tvůrčí pauza :)))
A co takhle díl na téma " jak Bobby, popř. jeho kamarádi či kamarádi Almie a Frany nebo okolí v Lightning Flat přijímají fakt, že Ennis a Jack spolu žijí, opravdu neměli s okolím atd žádné problémy"??? popřípadě jak to tehdy vzala Lu??,
Jako správný Gyllenhaalic jsi "ujela" na popisu Jackových/Jakeových očí...mooc sladké:))))
Jo, ta J. hláška na začátku se mi moc líbila, líbilo by se mi víc rozvést tu první scénu, ale vím, že nejsi Pedra:))))))))))))) ))))
P.S. předesílám, čistě profesní deformace- porod v akutním eklamptickém záchvatu, jak jej popisuješ by zřejmě neskončil kleštěmi ale cístařským řezem- to jsem rýpavka , co..ale to je úplně vedlejší-líbilo se mi to moc moc moc moc a doufám,že zase brzo něco napíšeš..

Komentář ze dne: 22. 06. 2006 16:49:00     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Děkuji za konstruktivní připomínky :-)
To s těmi medicínskými záležitostmi jsem se snažila sfouknout jak se dalo - přiznávám, že s tím ( naštěstí ) nemám žádné zkušenosti, v naší rodině tyhle záležitosti probíhaly vždy hladce ( ťuk, ťuk, ťuk...:-), a pojala jsem to tak, že Almie už začínala rodit, navíc bez předcházejících příznaků gestózy a preeklamptických symptomů, takže to šlo příliš rychle, ale jak říkám, jednak se v tom nevyznám, jednak, ač se pokládám za poměrně otrlou, co se různých fyzických obtíží a zranění týče, když jsem nastudovávala potřebná fakta, nebylo mi zrovna dobře po těle a mohla jsem si stokrát připomínat, že eklampsie se projeví jen u 1 promile žen a většinou proběhne bez následků, nebylo to k ničemu.Jelikož vždy musím mít něco extra, nepochybuju, že mezi to promile budu patřit :-( Vím, že jsem určitě nevystihla všechno přesně a správně, ale spoléhám na vaši velkorysost a na to, že víte, že nepíšu Nemocnici na kraji města :-))))))
Protože jsem se v minulé verzi soustředila hlavně na tu pozitivní nezkalenou idylku a zároveň se snažila dodat vám to co nejdříve, nezaobírala jsem se klasickým "co na to lidi".Taky jsem to brala tak, že se jedná víceméně o pustinu, kde vyrazit do města na nákup znamená polodenní výlet a nejbližší sousedé jsou míle daleko ( tady si vždycky vzpomenu na pasáž jedné kovbojky, kterou jsem četla jako malá : "Libbyovi bydleli jen patnát mil od nás, pokládali jsme je za jedny z nejbližších sousedů" :-)), navíc o kraj více než drsný ( v Montaně, u jejíž hranic by měl Ligtning Flat být, začíná často sněžit už v srpnu ), takže každý má dost starostí sám se sebou a s vlastním přežitím.Ne že by se to až tak lišilo od Ennisova rodiště, ležícího o nějakých cca 400 km jižněji, ale v mých představách šlo o kraj typicky venkovštější, zabydlenější - a netolerantnější.Nav íc jsem měla dojem, že i Earl a Rich spolu prožili pár spokojených let, než se jejich sousedé rozhodli, že se na něco takového jako správní "

Komentář ze dne: 22. 06. 2006 17:11:28     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
"tough guys" už nebudou dál dívat...To je také můj obvyklý argument na tvrzení mého kamaráda, který prohlašuje, že souhlasí s Ennisem a sám by se zachoval stejně - že Earl a Rich byli aspoň nějaký, i když třeba krátký čas spolu a oba věřili, že to přetrvá, zatímco Ennis a Jack neměli ani to.A protože já raději lituju toho, čeho jsem se dopustila, než toho, čeho jsem se nedopustila, vedeme na toto téma nikdy nekončící debaty :-)
Doufám, že gyllenhaalomanii se mi podaří nějak ukrotit, přece jen mi není 15, ale 25 ( už pátý den a začínám si konečně zvykat :-)) a měla bych se začít podle toho chovat :-) Snad jsem ten popis nepřesladila přespříliš, SV se nijak nezlobil a říkal, že to k Jackovi/Jakeovi celkem sedí, naštěstí nemá žárlivost v povaze.
Pedra opravdu nejsem, ta je jen jedna jediná :-) Milostné scény se u mě nekonají z mnoha důvodů.Za prvé je opravdu, ale opravdu neumím psát, zachytit představy honící se mi hlavou je v tomto případě extrémně těžké, ba nemožné.Za druhé jsem srab a netroufla bych si s něčím podobným vyrukovat na vás a na SV, který si moje dílka čte rád taky, protože jakkoli je tolerantní, strunu jeho trpělivosti jsem za ta léta napínala dost a dost, a v posledních třech měsících obzvlášť :-) Za třetí se stydím za to, že po šesti a tři čtvrtě roku po všech stránkách šťastného vztahu si vůbec dovoluju takové myšlenky a fantazie mít, ačkoli, když jsem SV naznačila, že se mi milostné scény ve filmu líbí, netvářil se nijak šokovaně a prohlásil, že mu to nepřipadá jako něco zvláštního vzhledem k tomu, že se heterosexuálním mužům líbí scény se dvěma ženami, a on si nebude hrát na pokrytce.A po diskusi, kterou jsem s ním měla dnes ráno poté, co jsme se se psem vrátili z vycházky a on si přečetl povídku, bych se už nedivila vůbec ničemu :-)))))) Za čtvrté bych k smrti nerada odradila zbytek mužů naší sestavy, kteří z podobných příspěvků až tak urvaní nebývají, protože Románka, Pepy, Pavla a spol. by byla věčná a nenapravitelná škoda.

Komentář ze dne: 22. 06. 2006 17:23:13     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
A za poslední mě vždycky braly víc scény, které ukazují spíš něhu a starostlivost než sexualitu ( samozřejmě jedno s druhým se nemusí vylučovat ), připadají mi svým způsobem i daleko intimnější, protože když na to přijde, sex nemusí být něčím, co se nám zaryje pod kůži a k čemu je potřeba, aby nám dotyčná osoba byla blízká a milovaná.Ale jen těm opravdu nejbližším dovolíme, aby nám viděli až na dno duše, nestydíme se před nimi projevit svou slabost a jen od nich můžeme přijmout útěchu a podporu.A leckdy ani to ne, protože stále mnoho lidí má zaryto, že pláč, zoufalství a pochyby jsou důkazy změkčilosti a zbabělosti.
Jinak, Violko ( a nejen Ty ), máš zajímavé a podnětné nápady a návrhy pro další povídky, proč se svými excelentními vyjadřovacími schopnostmi nezkusíš stvořit něco sama? A vy ostatní, kteří dokážete tak vtipně a zasvěceně komentovat nejen BM? Nedovolte, abych byla jediná, kdo se takhle veřejně ztrapňuje! :-)))))
Uf, to jsem se zas rozjela! :-) Radši jdu ven...:-)

Komentář ze dne: 23. 06. 2006 06:59:00     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Oli, zdravím Tě i všechny ostatní při pátku a připomínám, že dnes v 15 hodin opakují 13. komnatu Pavla Vítka - doporučuju všem a Tobě Oli doporučuju aby sis začala hledat nakladatele. Čteš se jedním dechem a náš co říct.

Komentář ze dne: 23. 06. 2006 08:03:16     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Rigi, obávám se, že autor jako já by každého nakladatele dohnal do psychiatrické léčebny, takže v zájmu lidskosti asi zůstanu u samizdatu :-)

Komentář ze dne: 21. 06. 2006 19:04:04     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Wikipedia
http://cs.wikipedia .org/wiki/ Zkrocen%C 3%A1_hora
Zdravím všechny v dnešním parném dni. Tady je něco pro pobavení. Na stránkách encyklopedie Wikipedia jsem našel převyprávěný obsah Zkrocenky. Je to doslovný překlad z angličtiny. Když jsem to četl, tak jsem si vzpomněl na svoje dětství, když paní hlasatelka vyprávěla v televizi o čem byl minulý díl Nemocnice na kraji města:-) Jsou tam fakt perly.

Komentář ze dne: 22. 06. 2006 00:21:21     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Wikipedia
:-DDDDDDD Pepo, díky :-)))
Takhle jsem se už hodně dlouho nezasmála :-DDDDD
Srandovní jsou ty proklikávací odkazy, jako například rodeo, bahnice, hypotéka, sex - ten jsem si i proklikla :-))
Ovšem potom vážně přichází ty nejlepší perly:
"Ennis se nemůže znovushledání se svým přítelem dočkat a nasadí si svůj nejlepší klobouk" :-))

Tenhle taky píše:
"O několik měsíců se Ennis dozví o Jackově smrti: při poruše na automobilu ho prý ráfek pneumatiky, kterou chtěl napumpovat, udeřil do obličeje - zemřel ve věku pouhých 39 let. Ennis si vzpomene na starý příběh z dětství a není si jist, zda Jack zemřel přirozenou smrtí." - no teda nejsu si jistá, jestli je rozmašírování obličeje ráfkem od pneumatiky zrovna ten nejpřirozenější způsob odchodu ze světa :-)))

"V Jackově starém pokoji objeví pod jednou košilí svého přítele, kterou měl na sobě při jejich prvním setkání, svou starou košili, kterou postrádal od léta na Zkrocené hoře - Jack ji nosil na sobě." - už vidím Jacka, jak se nosí po Lightning Flat v té zapráskané Ennisově košili :-)))))

Komentář ze dne: 22. 06. 2006 06:06:22     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Wikipedia
Moji milí, milejší, nejmilejší,
dorazi la jsem další kapitolu svého veledíla na téma "šťastný konec BM" a měl by spočívat ve vašich mailech, pokud se někde nestala chyba.Doufám moc, že ani tentokrát se kamenování konat nebude :-)
To na Wikipedii jsem přelouskala a jelikož jsem tak nějak nevěděla, zda se smát či plakat, zvolila jsem to první :-)
Zatím ahoj, já jdu před odchodem do zaměstnání vyvenčit psa a probudit SV.

Komentář ze dne: 22. 06. 2006 08:28:07     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Wikipedia
Olíííí je to krásný! Úplně jsem je viděla a slyšela. A s tou Lureen to byl SUPR nápad! Jenom jsi to neměla tak rychle skončit. Mohla ji to natátnout ještě o cetu zpátky domů:-)
Moc Moc díky jsi geniální a čekám na pokračování:-)

Komentář ze dne: 22. 06. 2006 10:45:28     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Wikipedia
Díky.To s Lureen mě napadlo při mé narozeninové oslavě, když nás kamarád asi postošedesáté fotil a já přemýšlela, co asi budu říkat, až se na ty fotky budu dívat řekněme za "twenty fuckin´years" a jestli nebude všechno úplně jinak...A taky kvůli SV, on je na Lureen zatížený, jak už jsem psala, a minule jsem ho lehce rozladila :-) Navíc mi přišlo, že se to jako dodatek k tomu, co říká Jack, hodí.
Už mě nenapadalo nic, co za ten konec dodat, zdálo se mi to akorát, nevím.Je fakt, že jsem byla dost unavená ( hádej, kde jsem vzala tu denní - tedy noční - dobu, kdy Kurt budí Ennise a Jacka ze zaslouženého spánku? :-)) Správně, tolik bylo v reálném čase :-))
Pokračování už mě napadlo, ale moje tvůrčí síly jsou momentálně vyčerpány a moje múza kdesi spokojeně dříme, zato práce je moc, tak to hned tak asi nebude :-)

Komentář ze dne: 22. 06. 2006 13:32:52     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Wikipedia
Ještě jednou a moc a moc díky Oli. Taky mě napadlo, že kdo jednou miloval Jacka, musí ho milovat napořád:-)
Doufám, že můza nebude dřímat zase tak dlouho:-)

Komentář ze dne: 22. 06. 2006 14:12:34     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Wikipedia
Taky doufám, ale teď ji ještě nechám spinkat, abych stíhala :-) A taky díky :-)
Ach jé, teď jsem se ve chvíli volna dívala do novinek a málem jsem se tu zřítila ze židle.Zase někdo neměl co dělat :-) Okurková sezóna zřejmě dorazila v plné parádě...:-)

htt p://www.novinky.cz/ koktejl/elvis-presl ey-pry-musel-byt-ga y_
88739_ags56.htm l

A řeknu vám, že kdyby viděl pan Rhys-Meyers garderobu mou a SV a zažil, jak se svými matkami telefonujeme hodiny denně, asi by rázem změnil názor na to, kdo je "největší gay, který kdy žil" ( ono se to dá nějak měřit????????? A kdo je největší heterosexuál, co kdy žil????? ) Pane Rhys-Meyersi, v Alexandrovi jste ušel, jako herec jste možná dobrej, ale prosím vás, rozmyslete si důkladně, než příště vypustíte z pusy něco jiného, než co máte ve scénáři!

Komentář ze dne: 21. 06. 2006 14:59:37     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: Re:
nezijem prezivame

Komentář ze dne: 21. 06. 2006 15:48:57     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
A někteří přímo chcípáme :-)

Komentář ze dne: 21. 06. 2006 12:45:14     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: AJ
Teda tady to fakt žije :-))
Asi jste všichni umlácení z toho vedra, tak aby vám bylo ještě větší horko, tak tady je jeden klípek s naším milým adorable :-)
http://www.you tube.com/watch?v=pL qeUmnJRjA

A protože veselých BBM-klipů není nikdy dost (never enough), tak tady je ještě jeden milej:
http://www. youtube.com/watch?v =WHGZ1eS3rBw

Prá vě pročítám vlákno na IHJ zabývající se nejlepšíma Jakeovýma hláškama, a tahle se mi moc líbí:
"The smallest compliment can send you smiling and running naked in the woods. Then someone saying something a little rough can have you weeping in the corner."
A následná reakce někoho na IHJ:
"Someone needs to give jake "the smallest compliment"... when the pap. are around...so we can all see him running naked through the woods" :-)))))

A u téhle se musím smát, když si představím, jakej to musel být dárerček jako dítě:
"There are 3 things I'll never do again- eat Play-doh, run with scissors, and keep my ice-cube collection in a shoebox."

Komentář ze dne: 20. 06. 2006 08:17:22     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Klipy
Tenhle je hodně "optimistickej " :-(
http://www.youtub e.com/watch?v=iY--I MVz-bo

a tenhle taky moc nepomáhá...
http:/ /www.youtube.com/wa tch?v=3zDCLKu3dpo

Komentář ze dne: 20. 06. 2006 07:39:02     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Dialogy
Jestli je tady ještě někdo stejně pomalej jako já a doteď si nestáhnul anglický titulky k BBM, tak písněte, můžu vám je poslat.
Je to úleva konečně přestat tápat, u několika dialogů jsem si nebyla jistá ani po třinácti projekcích, co tam ten Ennis huhlá :-)

Komentář ze dne: 20. 06. 2006 12:11:54     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Dialogy
Kači pošli mi ty titulky na Alfreda, jo. Moc, moc díky.
Jinak zdravím všechny a Tebe zvlášť:-)

Komentář ze dne: 19. 06. 2006 19:25:24     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ahoj , Oli , netrpělivě čekám- do toho do toho!!!!:)))))))))


Komentář ze dne: 19. 06. 2006 14:51:01     Reagovat
Autor: Alex - neregistrovaný
Titulek: Re:
Jo a jestli stojím o pokračování - to je jasná páka!

Komentář ze dne: 19. 06. 2006 14:43:50     Reagovat
Autor: Alex - neregistrovaný
Titulek: Re:
Oli, tvá povídka je klenot. Myslím, že si ji svážu a uložím k ostatním klenotům(fotkám a článkům) do šuplíčku.
Přečetla jsem ji na jeden nádech a je fakt úžasná, jak od profíka. Chvílema jsem se smála a na konci skoro plakala, protože vše mohlo být tak snadné...

Komentář ze dne: 19. 06. 2006 11:26:49     Reagovat
Autor: Alex (email) - neregistrovaný
Titulek: happy end
Ahoj všeci,
tak jsem po dlouhém týdnu, stráveném bez výdobytků civilizace uprostřed komáry zamořených mokřin zase zabrousila sem, protože jsem nejen závislá na BBM, ale i na vaší diskuzi a ač aktivně nepřispívám, vaše komentáře a odkazy hltám jedním dechem. A co to nevidím, koluje tu Příběh se šťastným koncem. A tak bych chtěla poprosit o jeho zaslání. A když už jsem u toho škemrání nemohli byste mi poslat i sountrack? Prosím, prosím, smutně koukám...

Komentář ze dne: 19. 06. 2006 14:00:00     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: happy end
Ahojky Alex, tak Tě tady vítáme - díky bohu za každého neaktivního, který se odtajní...ať tady na ty výlevy nejsme sami...;o) Moc ráda bych Ti OST poslala, ale teď bohužel nemám možnost - snad až zítra...No a poslání povídky ponechám na autorce...Oli honem! Další závislák od Tebe potřebuje svoji "pravidelnou dávku emocí";o)))

Komentář ze dne: 19. 06. 2006 14:20:14     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: happy end
Vítám Tě mezi námi, Alex, povídku posílám, snad v pořádku dorazí.Kdyžtak dej vědět, zda stojíš o zaslání pokračování, které je ve stadiu rozepsanosti a já doufám, že ho vzdor časové tísni dokončím - tedy pokud mě tady dneska z toho nešlehne ( krucipysk, za chvíli mám další jednání, dnes už je ani nepočítám :-)) a pokud ve zdraví přežiju svou 7. projekci BM ve středu.Tudíž doufám, žes na tom s časem líp jak já a povídku si vezmeš k vodě nebo na nějaké přiměřené místo a užiješ si ji.A pamatuj, horoholiků není nikdy dost!
Musím klusat, práce volá...:-(

Komentář ze dne: 19. 06. 2006 10:11:31     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: DVD
www.svetdvd.cz/arch iv/?vydani=5/2006
Tady jsem našel takovou krátkou zprávu o chystaném DVD Zkrocenky.
Nejdřív prý vyjde jednodisková verze pro půjčovny a potom bude následovat dvoudisková do prodeje. Ale bohužel nenapsali kdy.
Já už to chci!!!!!!

Komentář ze dne: 20. 06. 2006 05:04:49     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: Re: DVD 2disky u nas
u nas a 2 disky dyk je namaj ani v usa????? no uvidime a melo by to vyjit okolo srpna do prodeje

Komentář ze dne: 19. 06. 2006 08:24:29     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Zdravím všechny při pondělku ( co se dá dělat, je tu týden co týden, musíme si na něj zvyknout ), hlásím, že jsem oslavu/oslavy přežila ve zdraví a ač jsem se včera celý den poctivě věnovala školním povinnostem, ráno mě opět múza vyhnala nekompromisně z pelechu, tak jsem ještě něco vytvořila a pokračování má už přes dvě stránky...:-) Už vím, co a jak, takže ještě najít čas, tenhle týden dost obtížný úkol, a vhodná slova a snad to bude :-) Jen doufám, že se na to dokážu zmoct i tom Střeláku, začínám se psychicky připravovat už teď.A od mé poslední projekce je to pěkných pár týdnů, doufám, že mě to tentokrát nerozloží na kousíčky.Evi, Pepo, já se těším jak malá! :-)

Komentář ze dne: 19. 06. 2006 09:48:27     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ahoj Oli,
já už taky nemůžu dospat:-)
Tak doufám, že vyjde počasí, ať si to pořádně užijeme. Jsem zvědavej, co to s námi udělá. Tři horoholici na projekci, to bude nářez:-)

Komentář ze dne: 18. 06. 2006 01:24:58     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Symfonie č. 9
Jinak, tohle video stojí za vidění, Beethovenova devátá:
http://www .youtube.com/watch? v=ORzpiCEQW10

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 09:31:53     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Povídka
Oli, děkuju, děkuju, děkuju......
Eva mi včera večer poslala Tvojí povídku. Můj JS už spal, a tak nechtěl jsem rachotit s tiskárnou a řekl si, že to nechám až na sobotu, protože budu o víkednu sám doma a budu na to mít klid. Když jsem si ale přečetl, jak tady všichni o tom básní, nevydržel jsem a ráno si to vytiskl. Dočetl jsem to úplně na měkko. Dřív si člověk mohl představovat, jaký by to bylo hezký, kdyby zůstali spolu, ale tady už je to skoro hmatatelný (A neříkejte mi nikdo, že by jejich vztah léty zevšedněl nebo že je to fikce. Na to vám seru.)
To jak jsi dokázala vystihnout tu lásku a něhu, kterou k sobě cítí, je úžasný. Příští týden mě nejspíš čeká 8. projekce a bojím se, že po týhle náloži, to už nerozdejchám.
Těší m se na pokračování, tak ať Tě můzy líbají všude a pořád.
A taky se připojuju k zástupu gratulantů. Mě to čeká za necelý dva měsíce, a kdyby mi bylo 25, tak si pískám:-)

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 14:18:24     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Povídka
Ahoj Pepo! Nemáš zač :-) To jsem ráda, že ses k tomu taky dostal :-) Co se pokračování týče, neslibuju žádný pevný termín, mám toho teď moc, ale pořád se mi to honí hlavou ( když jsem tu vyřizovala poštu, tak mě přitom napadlo, jaký bych asi mohla ukončit to pokračování a uculovala se tady jak idiot, jak je mým zvykem :-) Ale je to opravdu dost kýčovité, tak se potom nelekněte :-) S tím zevšedněním s Tebou souhlasím, nevěřím tomu, že by jim něco takového kdy hrozilo.Já a SV jsme taky jako oheň a voda a funguje to, proč by to nemohlo vyjít jim? Před pár týdny jsem se parádně dožrala, když jsem hledala něco na seminárku o partnerských problémech a narazila na článek, kde autor psal něco v tom smyslu, že největší naději na přetrvání a nezevšednění mají vztahy na dálku, kdy se partneři nevídají až tak často.Podle toho dotyčného na tom zřejmě Ennis a Jack byli naprosto perfektně.A většina vztahů by pak byla předem odsouzena k zániku, protože bývá takovým uznávaným zvykem, že partneři žijí spolu.
Violko, díky, ještě že se Ti to nakonec podařilo, příště snad bude líp :-)
Rigi, jsem ráda, žes to přečkala ve zdraví, chápu, že jsi na Ennise naštvaná, ačkoli já jsem se do něj v posledních dnech vyloženě zabouchla :-) A v té mé další verzi na tom jednu chvíli nebude zrovna nejlíp, tak Tě to třeba přiměje zase ho litovat :-) SV se netvářil moc nadšeně, když jsem mu to ráno oznamovala ( "Co mu chceš provést?!" ), ale slavnostně jsem mu slíbila, že se Ennisovi nic nestane a všechno dopadne, jak má :-)
Děkuju za blahopřání, snad ten víkend nějak přežiju ( dnes s přáteli, zítra s rodinou, a to oslavy zrovna moc nemusím ).Začínám být naměkko už teď - jednak z Vašich pochval a přání, jednak mi kolegové o pauze popřáli a dali mi obrovského bílého plyšového tygra ( "Když máš tak ráda zvířata" - já spíš myslím, že proto, že se domnívají, že spíš než na 25 se chovám na 5, ale co na tom :-)) Tak zatím, jde se zase do pracovního procesu, ale už naštěstí ne dlouho :-

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 15:41:10     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Povídka
Tak opět jsem se prokousala tou krásnou záplavou a jsem naměkko z Pepy, že to nevydržel...(v to jsem taky doufala...;-)) Oli nemůžu se dočkat pokračování, protože to je opravdu naprosto hmatatelný, jak jsi to popsala! (obzvlášť pro nás, co už máme ta jejich gesta tak "načtená" a když třeba napíšeš, že se Jack koutkem pousměje, tak se při tom všichni asi tváříme jak totální měkkoni...;o)) Jinak malá prosbička - už prosím teď nenech mýt nádobí Almu, když je jí v těhotenství tak špatně (to je krize, co? jak už to beru za realitu...;o)) Mohl by se ke škopku postavit třeba Jack nebo Ennis - myslím, že by při tom určitě vypadali naprosto NEODOLATELNĚ! ;o)

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 17:44:44     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Povídka
Můžu Ti slíbit s lehkým srdcem, že Alma ml. už mýt nádobí nebude, a že tam bude mít důležité místo.Příště to ošpláchne třeba Fran, co má vlastně co lítat u koní, když práce stojí :-) Jenže ona má tu školu, no jo :-) Já jim tam asi budu muset dohodit nějakou další ženskou, akorát nevím, co by tam dělala :-) Tedy kromě mytí nádobí :-) Jak to píšeš Ty, jsem to zprvu byla v pokušení napsat, ale zase takovou komedii jsem z toho dělat nechtěla :-) Anebo sci-fi, protože představa, jak drsný kovboj/rančer po obědě bez remcání vstane a jde drhnout talíře jarem, nevím, nevím :-)
Něco na namlsání : bude to tentokrát drama, bude se trpět ( ne hlavní dvojka, aspoň ne fyzicky ), dopadne to tak dobře, že se autoři harlekýnek budou moct jít klouzat a ten dialog, o kterém jsem se zmiňovala, že už ho mám zčásti ( malinké ) napsaný, povede Jack s Almou.S Almou starší, ano - tohle je důvod, proč jsem nikdy neměla v oblibě, když se dětem dávají jména po někom z rodiny, protože je v tom zmatek a většinou to vede k tomu, že se na odlišení začne říkat "starej" a "mladej." Dávný rodinný přítel, kterému táhne na šedesátku a je pořád "mladej," by mohl vyprávět :-) Ale teď vážně musím být disciplinovaná, škola a pracovní závazky jsou neúprosné, přitom SV je skoro tak nedočkavý jako vy tady, a to jsem mu včera večer vykládala domnívám se docela solidní příběh a on kňoural, že chce pokračování BM, že se mu potom hezky usíná...:-)))))) Tak si asi zase budu muset na pár dní upřít spánek, což se mi díky oslavě asi povede tak jako tak :-) Ale radši bych svoje bdění trávila vymýšlením dalších zápletek, věřte mi :-) Tož se uvidí...
P.S. Kači, Tvoji pejskové jsou MAGNIFIC!!!

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 17:58:57     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Povídka
Teda já jsem napnutej jak špagát:-) Už se těším na pokračování.
A k tomu nádobí, místo další ženský, jim tam šoupni myčku a máš to vyřešený:-)

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 19:10:12     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Povídka
Ach ach, můj pracovní optimismus byl předčasný, doma jsem až teď, při pátku se tady asi všichni zbláznili...:-)
Pe po, teď ještě kdo bude to nádobí odnášet a do té myčky ho skládat? Tak jako tak mě feministky utlučou! :-)))))
Uvidíme, jak rychle se mi to povede stihnout...
Lidi, krásnej víkend, já jdu slavit.Slibuju, že na Ennise a Jacka nepřestanu myslet ani na vteřinu.Nic tak těžkýho to není, problém je spíš na ně nemyslet :-)

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 21:51:51     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Povídka
To je dobrá připomínka. Z vlastní zkušennosti můžu potvrdit, že se o to taky hádáme, kdo bude skládat nádobí do myčky a zase ho uklízet:-)
Ale teď vážně, moc se těším na ten rozhovor Jacka s Almou sr.
Jinak jsem před chvílí dokoukal Latter Days. Tak Zkrocenka to není, ale obstát vedle ní je asi nemožný. Ale ronil jsem slzy, tak je to dobrý:-). Bohužel tam byly trochu slabší herecké výkony. Hlavně ten herec, co hrál Aarona mi místy připadal takovej prkenej. Ale konec to napravil:-)

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 22:31:03     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Povídka
No taky jsem na ten rozhovor Jacka s Almou natěšená - v reálu by to bylo určitě kouzelné...:) A pro Olgu - tak tam ženskou šoupni pro Bobbyho, ať se hoch trošku vyklidní...ale jestli je "po Jackovi", tak to je zase problém no...to už fakt nevím, co s další ženskou tam - aby se tam pak o ně jen nepřeráželi...:) (ale jeden heterosexuál mužského pohlaví by tam třeba mohl být...snad mě tady neukamenují...stejn ě tak jako nějaká slečna pro Francine...ježiš to už je asi překombinovaý...;o) ) No ale když Alma už je těhotná, tak s Francine bych naložila takto a tím by se to mohlo uzavřít...

Nebo tam šoupnout nějakého "černocha na výpomoc" - jako to navrhoval Jack Ennisovi ve fiktivních humorných dialozích z IMBD (prý "víš přece, že já na vaření nejsem...";o)) U těch našich dvou si jsem celkem jistá - s tím, jak jsou pro sebe přímo stvořeni, že nějaká žárlivost z jejich strany asi nehrozí...(no i když tedy pomyslím na Mexiko..no jo vlastně Olgo - Mexiko se v té tvojí verzi odehrálo? Nebo kdy spolu vlastně začli žít takto natrvalo? To je otázek, co? Promiň!;o))

Komentář ze dne: 17. 06. 2006 04:01:19     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Povídka
Lidi, to je docela tristní, po vlastní oslavě vlastních narozenin musím konstatovat, že jsem jediná, kdo z mé partičky zůstal střízlivý, tedy v rámci možností...Vlastně SV na tom taky není nejhůř, má akorát trochu jiskru v oku a nejistotu v kroku :-) Ne snad, že bych byla tak vzorná, ale vím o sobě příliš dobře, že pít neumím, tak to ani nezkouším, a dneska mě čeká ještě oslava s rodinou, tak se musím šetřit :-) Zítra touhle dobou doufejme už budu mít klid :-)
Teda koukám na ty vaše nápady a návrhy ( Evi :-))))) Ale je pravda, že bych měla trochu dovysvětlit pozadí událostí té své verze, ono to z toho úvodu asi nebylo tak úplně jasné.Suma sumárum : protože a jelikož je moje verze OPTIMISTICKÁ ( a taky jediná a pravdivá :-)), Ennis a Jack se dohodli hned po Ennisově rozvodu ( a následoval rozvod Jackův, of course ) - pokud mi bude moje múza příznivě nakloněna, dohodím kdyžtak svou verzi toho, čemu ve filmu říkám "porozvodovka. " Taky mám ještě rozpracovanou verzi toho, co bylo předtím, ale prosím o strpení, já, ač to tak nevypadá, opravdu nestíhám, a konkrétně zítřek a příští týden musím věnovat spíš jiným věcem, ne že by se mi chtělo :-( Zpátky k ději : nekonalo se žádné Mexiko, žádný soused v Texasu ( ani nikde jinde :-)), prostě nic, co by ty dva ještě mohlo oddělit, a jak jsem se tam zmiňovala, Alma a Lureen se vdaly znova, a Alma po nějaké době dovolila holkám, když trochu odrostly, žít s Ennisem a Jackem ( na vlastní přání Almie i Frannie ), Twist senior se mezitím odebral tam, kam musíme všichni...Snad jsem na nic nezapomněla.Jo, ještě na sebe prásknu, že jsem ještě teď nevydržela a napsala jednu scénu, která mě napadla na té oslavě díky jisté asociaci ( SV to četl a tvrdí, že je to mazec, ale nevím, jestli vám s promile v krvi nepřipadá jako mazec i Parta brusiče Karhana :-)), takže už mám tohle, část onoho zmiňovaného dialogu a poznámky k jednotlivým částem, tak ještě vyčkat vhodného času a náklonnosti mé múzy.Teď mě tak napadá, jestli je to pořád

Komentář ze dne: 17. 06. 2006 04:07:52     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Povídka
ještě stejná múza jako předtím, když dosud mi poroučela Euterpé, takto patronka lyrické poezie, zatímco na epickou prózu, pokud vím, žádná určena není :-) Ale snad nade mnou podrží ruku nějaká soukromá...:-)
Kač i, Ty máš odvahu! A vnitřní sílu...Když vidím, jak se držíš Ty po více než dvojnásobném počtu projekcí, které mám za sebou já, zatímco já jsem naprosto regulérní cvok :-) A Tvoje přirovnání nemají chybu :-)
Děti, dobrou noc ( ráno :-))

Komentář ze dne: 18. 06. 2006 01:23:48     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Povídka
Oli, zdání klame...

Komentář ze dne: 17. 06. 2006 00:05:36     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Povídka
Ahoj Pepo,
no Latter Days rozhodně Hora není, tu už nepředstihne ani nedostihne nikdy nic :-)
Aaron, pravda, byl trošku muž jednoho výrazu, ale když vezmeš v potaz, že to byla jeho filmová premiéra, tak to bylo pořád dost dobrý :-)
Jinak jsem se právě vrátila ze své třinácté projekce (nebo komnaty? :-) ) a oproti včerejšku mě smích zase nějak přešel... tentokrát obecenstvo na jedničku, lidí bylo víc jak včera, ale nikdo ani nepípl. Akorát zase ta bába na konci byla otravná jak devátej guláš :-(

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 00:37:10     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Oli, díky moc za druhý posílací pokus, s menšími problémy se mi to ,analfabetovi, podařilo otevřít- a nemám slov- mohla bych Ti to poslat mailem, ale zasloužíš si pochvalu"před nastoupenou jednotkou"..
OMG-neboli OH MY GOD!!!!!!!, já jsem to nejenom četla , já jsem to viděla příme před očima a ROZHODNĚ CHCI POKRAČOV'ANÏ.. .
Zvlášť ta úvodní scéna rána a ten telefonát jsou naprosto bezkonkurenční, prostě hotovej scénář, který se podle mě dá okamžitě převést do "obrazu". .
Rigo, tak jak je po X-té projekci? já jsem byla v těch 19 00, vletěla jsem už do ztemnělého sálu při "FOCUS FEATURES", ponořila jsem se do toho a s pár krátkými vynořeními na nádech jsem vypadla z děje až s posledními titulky...prostě jako vždycky, co mě ale strašně štvalo, bylo ,řekla bych, jedno z nejhorších publik, co jsem zažila, dokonce se chechtaly blbě i holky:((((třeba na začátku 1. stanovky, když si J. "přivlastní&qu ot;E. ruku...
Za těch 8 nebo 9 svých projekcí jsem ale nepochopila,jak se někdo může smát při pohledu na zděšenou Almu, která vidí E. a J. pod schody- to je na jedné straně tak dechberoucí nádherná scéna na druhé straně vlastně hluboce tragická...

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 01:11:19     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Taky mám za sebou dvanáctou a svým způsobem nejšíĺenější projekci :-)
Knečně se stalo to, co jednoho dne přijít muselo - tedy, že jsem si vybavila všechny parodie, vlákna na IMDb, hlášky, které by postavy nikdy neřekly a v kombinaci s kamarádčiným dost brutálním černým humorem (ale taky to není žádná začátečnice :-) ) z toho v jednu chvíli vznikl slušněj záchvat smíchu, ale rozhodně ne u nějaké vypjatější scénky.
Ty proběhly všechny za hrobového ticha, až jsem se zaradovala, že mám tu čest se skvělým publikem, teda kromě smíchu při pohledu na Almu - to mi taky hlava nebere...
Trochu nám to zkazil konec, kdy uvaděčka rozsvítila hned na začátku titulků, načež se všichni zvedli a odešli, ale my jsme tvrdošíjně v první řadě seděly až do úplného konce, ačkoliv jsme cítily, jak nás ta bába doslova propichuje pohledem :-(
Jinak, jako dobrou terapii doporučuju film Latter Days, řeší se tam podobné téma, ale poněkud otevřeněji a hlavně! - Má to Happy End!! :-))))

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 06:42:29     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Děti moje, jsem ráda, že žijete, měla jsem o vás vážně strach, tak jsem vám teď poslala takový vtípek ( Eva už zná ) na oddechnutí.A protože jste a jsme holt ty děti, je to na téma maminky a jejich nepostradatelnost, možná to znáte, ale připomenout si to nikdy neuškodí :-) Děkuju vám všem za krásné ohlasy, mám strašně moc mě těší, že se vám to líbí, vaše pochvaly jsou ten nejkrásnější dárek, co jsem mohla dostat, protože v neděli mi bude 25...NE!NE!NE! Já nechci bejt tak stará, pamatuju se, že když jsem se někde ve 14, 15 dívala na lidi, kterým bylo přes dvacet, říkala jsem si, co to je za starce, a tohle je hádám trest :-) Tak tohle je asi naposledy, co veřejně přiznávám svůj věk :-) SV mi tvrdí, že ta pravá krize přijde s třicátinami, on už tu zkušenost má, známí nám zase vyhrožují depresemi srovnatelnými s PBMS, které přijdou se čtyřicátinami, o těch pozdějších už asi ani nemluvě...:-)
Dost i depresí horoholických, věkových i jiných :-) Pokračování bude, zápletka vymyšlena, část jednoho dialogu už dokonce napsaná ( no jo, zase jsem po ránu neměla co dělat :-), jenom varuju, že to bude tentokrát dramatičtější a vyhrocenější, ale předem vás uklidním, že to vážně skončí dobře, doufám, že to zvládnu tak, aby to nebylo až americky-kýčovitě dobře :-)

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 07:29:15     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Oli, děkuju za vtípky :-)
A zároveň gratuluju k narozeninám, užij si oslavu a nevěš hlavu :-) Ale vím, o čem mluvíš, u mě se tenhle pocit dostavil s 26. narozeninami a od tý doby to jde z kopce... ale nechcu Tě deptat.
Vždycky si vzpomenu, co říká můj děda, kterýmu je 97: "Jó, do devadesáti to bylo krásný, ale od tý doby to stojí za prd" :-)))

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 09:55:16     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Oli neblbnin neplýtvej vyjadřovacími schopnostmi při lamentaci nad svým věkem , a koukej psát další pokračování:)))))
Z vlastní zkušenosti Ti můžu říct, že 25 je super věk, kdeže ty dávné časy jsou... a co se týká třicítky, tak to jsem deprese neměla, protože jsem byla těhotná:))), takže za nějaký čas mě čeká deprese z pětatřicítky, ale zatím je to OK.. takže nevěš hlavu...

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 07:10:35     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Zdravím Kači při pátku a chci Latter Days:-)))))))))

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 07:32:18     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Neboj, pošlu po Romanovi :-)

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 07:38:58     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
I Love You:-)))))))))))
r azím do terénu, zatím se mějte

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 07:03:32     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
to sarah: Já měla v 16:30 publikum skvělý, celou dobu nikdo ani nepípl. Možná to bylo tím, že nás tam bylo přesně 5. Dvě holky s klukem a já samotná, soustředící se a vytočená, že obě stranovky byly skoro černý. Já to nechápu! Proč to dělají!? Jackovi vůbec nebylo při FNIT vidět do obličeje:-((((( Po skončení filmu mě přepadl smutek ze všech smutků nejsmutkovatější, protože mi hlava nedokázala vzít, jak to mohlo skončit tak tragicky, když to mohlo skončit tak, jak napsala Olga. Zkrátka - zase jsem se nasrala na Ennise. Naštěstí to 3 piva v příjemné společnosti spláchly a já usínala s krásnou představou, jak se Jack probouzí vedle toho syčáka (díky Oli)

Komentář ze dne: 16. 06. 2006 09:49:25     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
To Riga:
No v 19 00 tam bylo lidí cca 20, ale během filmu pořád někdo chodil sem a tam (na WC??), nebo si jedna slečna dokonce zašla koupit novou porci popcornu, ach jo:))) Stanovky mi připadaly tak "normálněw&quo t; tmavé, možná ta druhá trochu víc než je zdrávo...

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 22:36:24     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: If it could be like this, just like this...:)
Jsem si to trošku pozměnila...ale musím tedy složit poklonu Olze, protože to je tedy něco, co se jí povedlo vytvořit! Ta nová verze BBM mě silně dostala - je to tak naplněný láskou a takovou tou dlouholetou a nikdy nevyprchající něhou, že to je tím tak erotický, až to není hezký (teda co to říkám - je;o)) Ale chci tím říct, že mi tam vůbec neschází žádný hard core, na který zde byly návrhy, protože je to prostě naprosto dokonalý i bez toho...obzvláště začátek a konec, ale vlastně celé...naplněné tolika láskyplnými gesty a pohledy...o tom píšu, jako bych to viděla, ale ona to Olga skutečně napsala tak DOKONALE, že to člověk úplně vidí před sebou...co k tomu dodat - kdo to nemá, rychle si zažádejte! Nebudete litovat a usnete po tom šťastní jako miminka...;o)))

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 16:45:04     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Snad se mi to konečně podařilo...:-)
...nebo je ten mail začarovanej, ale zkoušela jsem to otevřít a šlo to, tak jsem to zkusila poslat ještě jednou.Chudinko Violko, takhle Tě šidit...:-)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 17:05:12     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Snad se mi to konečně podařilo...:-)
Tak děti - jsem opět z5 a už konečně relativně svobodná! Zkoušce zdar - semestru nazdar!;o) Teď tady zírám, jaké krásné příspěvky se nám to zde vyrojily...(že - Oli, Káti, Rigo, Violko...), a dokonce dorazili i příležitostní návštěvníci...;o)) Jinak kdo budete mít možnost, mrkněte do Šťastného Jima - je tam malá fotka AJ z předávání MTV, jak ho Justin drží opatrně na bezpečnou vzdálenost za ruku...;-) A u toho je text o tom, že byť Jake nedostal oficiálního Oscara, tak dostal rovnou 3 Oscary od mladých lidí, kteří to vidí jinak (píší tam, že tyto MTV ceny jsou takoví malí Oscaři...). A prý mj. i za nejlepší herečku! No chápete to?;o))) Buď si dělají nehoráznou legraci, nebo ho v tom vztahu pasovali za chabou náhradu nějaké ženské...;-)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 17:12:14     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Snad se mi to konečně podařilo...:-)
Jo k povídce Oli - už tisknu a jdu číst. Doufám, že to zvládnu dřív, než se doma vrhnu dohánět spánkový deficit za poslední dny...A taky mě pobavilo, jak se Riga s Violkou domlouvaly na srazu...őő (toto jsou Jakeova očička - kdybyste to třeba nepoznaly...;o)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 17:40:47     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Snad se mi to konečně podařilo...:-)
Evuš, ještě jednou VELKÁ GRATULACE a jsem ráda, že se teď už zase budeš moct naplno a nerušeně věnovat svému horoholismu :-)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 17:50:40     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Snad se mi to konečně podařilo...:-)
:-)) Jojo - za pár dní tomu už popustím uzdu na maximum...pro začátek tam asi hodím Střelák...;o)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 16:12:01     Reagovat
Autor: Helcak (email) - neregistrovaný
Titulek: povídka
Oli, dík. Jsem unešena, je to nádhera. Takový pěkný život vedou,.... :) Jsem také pro pokračování.

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 15:26:48     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek:
MĚJTE SE VŠICHNI SUPER - JÁ JDU DO KINA:-)))))

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 15:32:25     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re:
Užij si to a přežij to ve zdraví!
Mě to čeká za 4 hodiny :-)))

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 13:08:49     Reagovat
Autor: Helcak (email) - neregistrovaný
Titulek: šťastný konec
Oli, pošli mi taky TU povídku. Díky.

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 14:50:49     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: šťastný konec
Dámy, měly byste to mít v mailech.Pokud jsem zase nehmátla někam, kam jsem neměla...:-)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 10:35:21     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Pokračování?!
Jinak vám všem díky, ovečky moje :-)Aspoň že někdo to ocení, když tu na mě SV o půl jedné ráno bezmála řval ( což jinak nemá ve zvyku ani doma, ani v práci, ani nikde jinde ) : "Pojď si lehnout, krucinál! Ennis s Jackem čekali na šťastnej konec osm let ( myslel tím od vydání povídky - taky ji četl ), tak to snad do rána vydržej!" "Nevydržej, a holky taky ne, chtějí na to jít znova, tak potřebujou protilék, a navíc to byl původně vlastně tvůj nápad, tak klid! Nehledě na to, že na šťastnej konec čekaj už od třiašedesátýho...&q uot; Ale přitom mi celou dobu stál za zády a hltal každé slovo, napnutý jak kšandy :-)"Paráda, konečně mají klid a my taky..." zkonstatoval na konec...Aby se nedivil...:-)))Mome ntálně mě taky stíhají školní starosti, ale že by to mé múze dělalo hlavu, to se nedá říct.Jenom se děsím toho, co nastane, až budu mít víc času, nerada to říkám, ale právě ta proklínaná práce, škola a ostatní mě udržují aspoň zdánlivě fungující.A to už mi v hlavě teď straší pokračování, které je sice o dost dramatičtější a hrdinové se budou trápit ( ale ne kvůli sobě, a vše se zase v dobré obrátí, tak žádné strachy, já bych je stejně nedokázala trýznit, Annie je podle mě normální sadistka ), ono by bez nějakého toho mráčku na obloze nebylo až tak moc o čem psát, protože o idylce se dá napsat právě jen těch pár stránek, které jste už přečetli.Takže pokud chcete další verze toho, co mohlo být ( Co to kecám? Co BYLO!!! ), tak dejte vědět.A pošlete mi kytky na pohřeb, až mě SV jednoho krásného dne zabije - jak se dívám ven, dneska by to šlo :-)))Sice ten nápad vzešel původně od něj, sice se mu to líbilo, sice mi řekl, že je na mě pyšný, ale stejně si myslím, že to už nemůže dlouho trvat...:-)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 11:39:35     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Pokračování?!
Jestli chceme další verze??? YOU BET!!! :-)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 12:00:27     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Pokračování?!
Dobře, uvidíme, co se s tím dá dělat, ale nezapomeňte, co následovalo po "you bet" v původní ( prolhané, nezapomínat! ) verzi, a sice šestnáct pro všechny strany mučivých let.Takže jestli tady budu ještě ve čtyřiceti sedět a drásat další dílka na téma BM, tak potěšpánbu :-)Ale když tak nad tím přemýšlím, nevadilo by mi to až tak a SV to snad vydrží - vždycky měl moje příběhy rád, ale jak říkám, od něj se objektivní kritiky dočkám stěží.Hned tak to ale asi nebude, přece jen mám ještě tu práci a školu ( a vzhledem k mému studijnímu zaměření mi BM neustále asociuje, což je občas docela problém :-))Tak si udělám zatím jen pár poznámek k tomu, co mě napadlo a dál se uvidí.Ale předem upozorňuju, že to nezkrocená idylka už nebude.Ne že bych chtěla kluky trápit ( a taky nebudu trápit přímo je, to ode mě nikdo chtít nemůže :-)), jenže musím mít něco, o čem se dá psát.Aletragických konců jsme užili ažaž, takže konec dobrý, všechno dobré...:-)
Jinak se tu zatím mějte, doba mého hájení skončila a musím aspoň předstírat, že něco dělám :-)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 13:30:34     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Pokračování?!
Oli, prosím Tě nejvíc piš dál! Klidně kluky trochu potrap, dělej si s nima co uznáš za vhodné, ale piš. Hynu nedočkavostí, až si od Tebe zase něco přečtu. Jsi fakt dobrá značka:-)))

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 14:58:18     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Pokračování?!
Možná i víc než trochu :-) Ale nic se nestane přímo jim, I swear! I kdybych měla před svou múzou padnout na kolena a přinášet jí krvavé oběti :-) On je trochu problém v tom - a každý, koho znám a zkoušel někdy psát, mi to potvrzuje - že to nejste vy, kdo si s hrdiny dělá, co chce, ale že si žijí vlastním životem a často to jsou naopak oni, kdo přivádí k šílenství autora, poněvadž si zcela bez zábran dělají, co sami uznají za vhodné ( klidně i na úkor svého duševního otce či matky ).Vždycky si tady vzpomenu na Agathu Christie ( ne že bych měla tu drzost se s ní srovnávat :-)), která o jedné ze svých postav prohlásila : "Já se tolik snažím, aby byl okouzlující, a on je to pořád mrzutý parchant." :-) Což naštěstí neplatí o té naší dvojce, ale pravdou je, že kluci si dělají, co uznají za vhodné, se mnou, ne já s nimi :-)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 06:50:47     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: It could be like this, just like this, always...
Děti moje takřka vlastní,
tak jsem dorazila to své masterpiece a měli byste ho mít v mailech.Kdyby nastal nějaký problém ( můj email nedávno dost zlobil a nechtěl si dát říct ), tak dejte vědět.
A prosím, prosím, nekamenovat!
Zatím se všichni mějte, já jdu pracovat, ať trochu vynahradím šéfovi ten včerejšek, i když se projevil jako gentleman ze všech největší ( "To nic, stejně jsem to sako chtěl dávno vyhodit" :-)))) Aspoň na mě bude mít památku.Kolega se svým zapráskaným tričkem zrovna tak - ale já ho varovala, ať ke mně nechodí :-)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 07:47:10     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: It could be like this, just like this, always...
Oli obdržela jsem tvůj mail. Povídku už jsem si vytiskla, uložila a přehrkla jsem úvod. Už se těším jak se na ni vrhnu a hned Ti dám vědět, jak se mi líbila. Moc Ti děkuju! Jsi poklad!!!!!!!!

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 07:51:35     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: It could be like this, just like this, always...
Olinko, děkuju, děkuju, děkuju!
Teď jsem to dočetla, slzím dojetím a nemám slov. Je to nádhera, obzvlášť ten konec se Ti vážně moc povedl. A taky jsem s potěšením našla moji oblíbenou citaci "Je lepší litovat toho, cos udělal, než toho, cos neudělal" - na to můžu řict jen - jak příznačné, jak univerzálně platné! :-)
Asi to bude večer v kině pěkná sprška, ale pro všechny případy si s sebou vezmu jeden výtisk, kdyby bylo nejhůř :-)
Ještě jednou díky, za tohle by Tě měli vsadit do zlata :-)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 08:09:42     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: It could be like this, just like this, always...
Hergot, Ty jsi rychlík!!! :-)
Já děkuju Tobě, byla jsem z toho dost vyklepaná, jak asi budete reagovat.Ale řekla jsem si přesně totéž, o čem se zmiňuješ.A taky jsem moc a moc myslela na vás všechny, kteří jste tu včera ohlašovali další projekci a chtěla jsem se aspoň pokusit vám trochu pomoci.A jsem vážně ráda, že se Ti to líbilo.A nezapomeň, až budeš mít náběh na protrženou přehradu při závěrečných titulcích ( nebo, pokud jsi jako já, už při loučení v třiašedesátém ), že to tak VÜBEC nebylo a Annie a spol. nám zatajili pravdu! Ve skutečnosti to bylo samozřejmě tak, jak to naznačila moje maličkost...:-)
Jd u to ještě poslat Pavlovi, nemám tu po ránu co dělat ( oni se snad vážně ještě bojí, že jakmile po mně začnou něco chtít, nastanou moje další soukromá jatka, ale zbytečná starost, po včerejšku ve mně žádná krev nezbyla :-)), takže jsem brousila po starých příspěvcích a našla his adress.A to mu nemůžu udělat a připravit ho o to, když ( ostatně jako my všichni ) tak miluje šťastný konce...:-) Evča už to má, ale je chudinka dosud zaměstnaná školními povinnostmi, takže se k tomu dostane asi až později, Cibulka by to měla mít taky.Myslím, že Violka rovněž projevila přání přečíst si alternativní (=šťastný ) konec, ale na ni kontakt nemám, tak ať ho sem kdyžtak hodí.

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 08:22:36     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: It could be like this, just like this, always...
Tvoje povídka dostala přednost před vším, zabarikádovala jsem se v kanclu, dokonce jsem odložila ranní rituál s půllitrem kafe, bez kterýho jinak neexistuju a vrhla jsem se na povídku :-)
Jinak, co se týče přehrady, tak u mě je teď spouštěcí mechanismus Jackův dojemný pohled ráno po první stanovce :-(
Vůbec mám poslední dobou náběh na přecitlivělost, včera jsem v obchodě měla problém projít kolem regálů s koláčema (cherry cake), o fazolích nemluvě, a když si kolega nedávno postěžoval "to su z toho jelen", málem jsem uronila slzu, když jsem si asociovala, jak by ho Ennis s Jackem bývali v listopadu lovili :-)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 08:49:35     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: It could be like this, just like this, always...
Oli Ty jsi geniální. K tomu není co dodat. Shltla jsem to jedním dechem. Je to nádhera. Prostě neuvěřitelný a ta atmosféra! Jsem z toho fakt hotová. Vůbec nevím jak tu dnešní projekci zvládnu, pořád budu muset myslit na to jaké to mohlo být:-((

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 09:18:46     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: It could be like this, just like this, always...
Mně taky , prosím, prosím, smutně koukám!!!
misa lejskova@seznam.cz

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 10:14:01     Reagovat
Autor: Olga (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: It could be like this, just like this, always...
Violko, děsně mě to mrzí, ale ať dělám, co dělám, vrací se mi to zpátky, prý kvůli chybně zadané adrese ( a to jsem vyzkoušela všechny varianty, které mě napadly ).Ale dost možná je na vině jen můj totální technický analfabetismus :-)Jestli máš čas, tak to sem hoď znova, popř. mi napiš na mou adresu a já Ti to zašlu, ať si spravíš chuť před či po projekci :-)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 12:22:29     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: It could be like this, just like this, always...
Porucha není na tvém přijímači.. misa.lejskova@sezna m.cz-chyběla mi tam tečka...tak už se těším:)))

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 09:35:42     Reagovat
Autor: Alena (babi) - neregistrovaný
Titulek: Re: It could be like this, just like this, always...
Oli, ty jsi fakt přírodní úkaz. Katka zlatíčko mi přeposlala tvojí povídku, teď jsem měla to štěstí a chvilku času jí přečíst a jsem z toho mírně rozrušená. Zase mi to nedá, abych se sem nevecpala a nevyslovila svůj hluboký obdiv. Je to strašně hezké, nádherně jsi tam zamontovala ty odkazy na dobu minulou, ty něžnosti mezi nimi, je to krásně optimistické, já bych chtěla, aby to tak opravdu bylo. Hrozně jim to přeju. Ty už si vážně říkáš o vydavatele. Pullitzerova cena by tě neminula. S Annie bys se svým lyričtějším pojetím tvořila dobrou dvojku. Fakt krása.

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 00:05:29     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: marinak
ten uz by snad mel vyjit oficialne ale na film city zatim pisou jen o 1 disku.. a usa maj 2.-))))

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 22:07:54     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Re:
Swoff vchází nahý do sprchy s ručníkem v ruce- samozřejmě jen silueta proti ostrému světlu z okna a jde do sprchové koje a je tam záběr "hodně nízkých zad".. naopak dnes záběr začal až v okamžiku kdy stojí v koji a má ruce za hlavou atd. atd..no možná jsem měla chvilkové zatmění.. nevím..:)))
5. Asi války v Zálivu , Koreji, Vietnamu jsou spíš americké téma, ikona nebo jestli se to tak dá říct kulturní mýtus- evropani na to asi nejsou tak "touchy" , spíš je bere např. téma holokaustu II. světové a tak , takže asi jako (proti) válečná agitka dobrý...

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 21:59:32     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Dnes večer jsem si vyla doplnit "nutné vzdělání"- byla jsem na Mariňákovi... takže několik postřehů
1. Rozhodně to není špatný film, ale taky nic co by mě srazilo na kolena, jako BBM, ale jsem ráda že jsem to viděla, rozhodně jeden z nejlepších filmů v poslední době..
2. "AH" byl chvilkama výbornej, chvilkama dobrej, přesvědčil mě hlavě v těch "zoufalejších& quot; polohách, kdy vyl fakt "just believable"- takové to pouštní šílenství v očích, okamžiky strachu a zranitelnosti a zmatku, moc jsem mu nesežrala to zabíjení "i was hooked".. P. Sarsgaard byl velmi uměřený, má trochu smůlu, že vizuálně bez vlasů je takový "nevýrazný&quo t; a ztrhaný, což možná ale pro tu roli nebylo od věci.. trochu mi chybělo, že nebylo zřejmé proč n a konci zemřel, sebevražda, drogy, nehoda , nemoc???
3. Ve druhé půlce jsem měla pocit, že se to trochu S. Mendesovi nějak "rozpadá" ... nemělo to ten spád..
4. POZOR všichni Gyllenhaalics- nevím jestli jsem měla vlčí mlhu nebo momentální výpadek, ale mám pocit že tam byla vystřižena zvlášť důležitáscéna pro Gyllenhaalics-

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 23:13:05     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Samozřejmě "AJ" ne "AH"- aspoň jsem při psaní po několika deci prozradila svou pravou"orienta ci":))))))))))
Mimochodem , když se teď nad tím tak zamýšlím, "AH" si v roli Swoffa opravdu, ale opravdu nedokážu představit. ale třeba by překvapil...
P.S. Omlouvám se za překlepy výše..

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 11:53:46     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Milá Riguško:)))), jestlipak víš, jako Olomoučanka, že se zítra hraje v Cinestaru BBM?? A odoláš??
Já zatím nevím:)))

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 11:59:55     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Holky, jestli neodoláte, tak si užijte projekci, u nás v Brně hrají BBM zítra, v pátek i v sobotu a já ve stavu totální nepříčetnosti uvažuju, že zkusím co vydržím a půjdu na všechny tři projekce :-))) Tak trochu 3 v 1 :-))) A pak už jen Chocholoušek...

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 16:45:29     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Trochu masochistka, že?:-)))))))
Neměla bys šetřit svoje křehké duševní zdraví?

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 17:37:21     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Ale opravdu jenom trochu ;-)
Momentálně jsem ve stavu, kdy si myslím, že už nemůže být hůř, tak otestuju, co je na tom pravdy.
Oli, kde seš s tím optimismem?? Heeelp!!

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 13:08:40     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
to sarah Teď na to koukám, nic jsem nevěděla:-( a dokonce bratru za 69,- Kč. Chtělo by se říct unmöglich. Mě by se hodilo neodolat, ale už v těch 16.30. Jak jsi na tom s časem Ty? V případě, že bys neodolala:-)

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 13:13:38     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Jestli neodolám, tak až v 19 oo:))

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 13:38:38     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Když by na to přišlo, mohla bych (po nezbytném prověření) neodolat i v těch 19.00:-) Mohla by ses utrhnout už hodinku před?

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 21:46:17     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Ahoj Rigo, taky mě napadlo, že bych ráda někoho z naší diskuze poznala "face to face" a šla s ním na kafe, ale bohužel, já stojím apadám s možnostmi hlídací babičky naší dcery a manžela takže mi to vyjde tak na sprint tam azpět.
Ale kdybys fakt šla v 19 00, já jsem vysoká , s černými vlnitými vlasy a budu mít v ruce ne karafiát, ale s časopis cinema, třeba si aspoń stihneme říct ahoj..:)))

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 07:32:31     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Necháme to na jindy, jdu v těch 16.30, hodí se mi to víc. Ale až budeš mít někdy volno, dej vědět a můžem si někde dát kafe nebo karamely:-)
Možná že se tam alespoň mineme a to ahoj si říct stihneme. Vysoká černovláska, takovou jsem nikdy nepřehlídla:-)

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 10:28:25     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Kdo nemusí krev, nečtěte dál...:-)
Jinak se s musím podělit o důvod, proč mám teď volnější režim, zatímco ostatní kmitají :-)Sotva jsem totiž dneska dorazila do práce, připravila pár nezbytných věcí a dorazil první klient, zničehonic se mi z nosu spustila krev proudem ( Ennis hadr :-))Za jiných okolností bych se tím, co nastalo, docela bavila, protože to dost připomínalo tu pasáž ze Saturnina, kdy dědeček spadne ze skály a zaklíní se v rozsedlině a ostatní se ho snaží vytáhnout ( "Táhněte doprava!" "Táhněte vzůru!" "Táhněte k čertu, vždyť mě přetrhnete!" ).Protože jeden z mých kolegů hulákal : "Zaklonit hlavu!", druhý : "To je blbost, předkloňte jí hlavu!" a já : "Dechte bdě bejt, zvláddu to saba," přičemž jsem krvácela na stůl, podlahu, klávesnici, právě vytisknutou dokumentaci, šéfovo sako atd., protože se mi zaboha nedařilo si ten nos ucpat.Jeden z mých kolegů doběhl do umývárny pro mokrý ručník a snažil se mi ho dát na krk a já ho odstrkovala se slovy : "Zdičíš bi vlasy!" Nato někdo - a může poslat do nebe poděkování, že jsem v tom zmatku nezjistila, kdo - vytáhl z ledničky led, a zákeřně mi ho zezadu položil na krk, což jsem absolutně nečekala a jak jsem sebou leknutím škubla, sjel mi ten kus ledu za límec...Všechny do jednoho jsem je proklela, načež jsem si konečně zvládla zacpat svůj čichový orgán klientovým kapesníkem rozměrů prostěradla.Jeden z mých kolegů, který se absolutně nevyzná v cizích slovech, ale přesto je používá, prohlásil, že by to chtělo skoro transplantaci ( "Tradsfúzi, vole!" zněla má reakce ), zatímco druhý si neradostně prohlížel své tričko, na které jsem také přispěla pár stříkanci, já se mu huhlavě omlouvala s tím, že se mu triko podepíšu a až se jednou proslavím, bude mít nedozírnou cenu :-)Tak teď mám klid téměř božský, protože se všichni bojí zadat mi nějakou práci z obav, že začnu na protest prolévat krev nanovo, takže tu jen vyřizuju maily a přemýšlím nad další pasáží svého dílka, o které

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 10:31:45     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Kdo nemusí krev, nečtěte dál...:-)
si myslím, že tam patří...

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 11:19:07     Reagovat
Autor: Cibulka (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Kdo nemusí krev, nečtěte dál...:-)
Ježíši Oli, takhle jsem se už dlouho nepobavila!! Samozřejmě je mi líto, že takhle krvácíš, ale ten tvůj popis si tisknu a dávám na nástěnku... :o). Nemám slov, bravo!!! :o).
Jsi prostě talent... A zároveň taky prosím o zaslání šťastnýho konce. Děkuju moc!!!

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 16:49:07     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Kdo nemusí krev, nečtěte dál...:-)
Tak to je masakr!;o))))) Oli na hrad!;o)

Komentář ze dne: 13. 06. 2006 22:51:19     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Happy End
Oli, šup sem s tím! Teda jsem tak nedočkavý, že jsem zapomněl smeknout před tvým dalším dílem! Asi mám nějaké zatmění. :-)
Jinak miluju happy endy, scény, při kterých se přitrouble usmívám a uroním samým štěstím nějakou tu slzu. Tak se zkus podělit. Já jsem měl na BBM hlavně Unchained Melody, ale znáte to, jak na to hledíte pořád dokola...

Dííííí ky!

P.S. Díky tomu jak to zde čtu, prožívám, rozebírám a na youtube na to hledím, jsem vůbec neměl PBS! Ještě že tak!
P.S.2. Tu sedmu klidně hodím, se stavte. Akorát jsem se divil, že na to, co jsem při svém posledním shlédnutí BBM vypil (nebyly zase úplně dvě), to mé psaní nebylo až tak hrozné (teda aspoň formálně).
Tak hezký den všem!

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 00:36:23     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Happy End
Nazdar Pavle a všichni, večer jsem na ten svůj výplodek koukala a ještě ho trochu zpracovávám, aby to bylo čitelné a ne polotovarovité - a taky aby se tam něco dělo.Ale bude to asi trošku dlouhé ( ne zase tak drasticky, víc jak pár stránek určitě ne, ale vidím to spíš na maily ).Tak tu tvořím a přemýšlím nad tím a moje drahá polovička, která tenhle nápad původně iniciovala ( protože po první projekci byl tak totálně odrovnaný - u mě to postupovalo opačně - že mě prosil, ať speciálně pro něj vymyslím šťastný konec ) mi tu do toho kecá, střídavě je spokojená a střídavě nadává, protože tam prý dělám z Lureen mrchu ( on na ni trpí :-)).Jinak i v té mojí verzi hrdinové řeší problémy, ale jsou spolu a to je hlavní a konec vyznívá myslím DOST nadějně :-)Miluju šťastný konce! Je to zvláštní, myslela jsem si, že čím budu starší a dospělejší ( ne snad že by něco takového hrozilo :-)), tím líp budu snášet špatné konce, jenže je to úplně naopak, a zatímco v pubertě jsem snášela nejsrdceryvnější scény s naprostým klidem, tak teď se div nerozeštkám, když jsem v marketu nucena projít kolem regálu s plechovkama fazolí - děs.A kamarádka, se kterou jsme téma "pláč u filmu nebo televize či youtube" probíraly, se mi svěřila ( snad mě nezabije, že to tady na ni prozradím ), že se nedávno rozbrečela, když se s neteří dívala na Včelku Máju a všichni včetně dětí se na ni koukali jak na blázna.To se teda mám na co těšit.
A Unchained Melody zbožňuju, sice ji přenechávám pořád spíš Demi a Patrickovi, ale to video je tak nádherný a člověk tam nemusí koukat na nic drastickýho, takže rozhodně uprostřed všech těch depresí krása :-)Tak zatím, spánek se mi opět rozhodl vyhnout obloukem, tož jdu ještě něco vytvářet...

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 06:55:19     Reagovat
Autor: Riga (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Happy End
Oli, tak se mi to líbí:-) s chutí do toho a půl je hotovo. Pro jistotu Ti nahoru přihazuju svou adresu. Jo, a prosím Tě, atˇ je tam nějakej sex:-) Objednala bych si ho zejména poté, co hoši vylezou z vody:-) už je nemusíš ani svlíkat:-)))) ušetříš tím odstavec:-)
Všem krásné ráno a Kače zejména.

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 07:54:07     Reagovat
Autor: Kača (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Happy End
:-DDDD
Děkuju za zvednutí nálady po značně prodepkované noci :-(

Ohledně požadavku se jednoznačně připojuju k Rize a taky prosím o zaslání na mailík :-)) A Oli, neupejpej se, jo? :-))

Přihazuju další klípek, tentokrát žádná deprese, pouze krása v podání AJ:
http://www.you tube.com/watch?v=io kJYMzoO-4

Have a nice day :-)


Komentář ze dne: 14. 06. 2006 10:07:06     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Happy End
Holčičky moje, já milostné scény psát neumím, to o sobě vím už léta.Nehledě na to, že jsem to slíbila dát přečíst i SV a nerada bych, aby ho kleplo :-)Snad někdy najdu tu odvahu a pokusím se sáhnout na dno svých vyjadřovacích schopností, ale musím říct, že i když se mi scény s fyzickým kontaktem Ennise a Jacka ve filmu líbí moc a moc a zpočátku jsem žehrala na to, že jich tam není víc a otevřenějších, pak jsem si postupem času uvědomovala, že právě ta jistá zahalenost a náznakovitost ( a nejen co se milostných scén týče ) je právě to, co dává tomu snímku takovou sílu.Jak to psal T. Baldýnský v té recenzi, člověk by čekal sáhodlouhé dialogy o hloubce vzájemných citů, strhující vyznávání lásky ( pokud možno na kolenou ), explicitní milostné scény, konec šťastný nebo vypjatě tragický - to mě trochu zarazilo, protože se mi zdá tragický ažaž, ale pak mi došlo, že myslí konec klasicky slzyždímající ( a díky Bohu a Angovi a spol., že to tak neudělali, protože po zhlédnutí scény, kdy Jack umírá Ennisovi v náručí - případně naopak - bych si nejspíš rovnou dala horkou koupel s balíčkem žiletek ).A právě díky tomu, že u toho filmu je všechno jinak, než na co je člověk zvyklý a co by očekával, vycházíme z kina s pokleslou čelistí a životem naruby.Takže milostné scény se nekonají, alespoň tentokrát ne, ale pár něžnějších gest jsem tam propasovala a konec taky myslím v tom smyslu vyznívá nadějně :-).A protože mám teď shodou okolností trochu čas, půjdu na tom ještě trošičku zapracovat a s trochou štěstí by to snad během dneška mohlo být.

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 10:25:19     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Happy End
Ale to je bez debaty, že ve filmu je úspora všech těchhle věcí ku prospěchu, ale tohle bude jenom "mezi náma", takže se toho vůbec neboj, a už vůbec ne se svýma vyjadřovacíma schopnostma :-) Nebuď přehnaně sebekritická, nemáš nejmenší důvod :-)
Tak udělej dvě verze - jednu pro SV a jednu - s hvězdičkou - pro nás :-)))))

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 10:30:49     Reagovat
Autor: Pedra - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Happy End
Teda ty si s tím koupáním v jezeře nedáš pokoj:))))
Jsem na tété diskuzi intermitentně jako čtenář a čím dál víc mi připadá, že je to diskuze pár hetero?? holek (Riga, Olga, Kača, Eva, Sarah..) a občas "nějakého místně příslušného chlapce".:))
P.S.Bohužel na "přelud" u jezera zatím není inspirace, ale třeba se promítač vrátí...

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 10:44:17     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Happy End
Jo, tohle už tady řešil Ladik :-))
Ale je to bohužel pravda, většinu chlapů jsme už myslím vyplašily, což je škoda, protože jejich názory tu byly přínosem!
Tak kde jste?? Chemlonku, Tebe je velká škoda! :-(

A Pedro, Ty vydej rozkaz svýmu promítači, dejte s Olgou hlavy dohromady a to by v tom byl čert, abyste něco hezkýho nestvořily :-))
To jsem vám to pěkně nalajnovala, co? :-)

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 11:00:42     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Happy End
Jo, to mě taky napadlo, že bych si já nechala ty komornější scény a dialogy a Pedra povolala do zbraně svou soukromou múzu, splácly bychom to dohromady a na své byste si přišli všichni...:-)Tak ale už vážně musím, jsou tu sice ke mně dnes šetrní, ale nebudu to zbytečně pokoušet.Jdu aspoň předstírat, že tu nejsem jen do počtu, ale moje múza tu naštěstí dnes poletuje, takže to přitom snad, snad dovymyslím...:-)

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 00:01:58     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Happy End
a co jsme resil to jsme byl ja ja nic nevim nic nepovim.-))

a mne a vydesit ja o tom nic nevim jen ctu a smeju se..-)) a ne sam sobe.-))

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 10:52:46     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Happy End
Já hetero jsem, tedy aspoň myslím...:-)
To víš, podobné scény asi berou opravdu spíš nás holky a heteračky, protože to má příchuť exotičnosti a jisté zapovězenosti ( tak si to aspoň vysvětluju ), a taky to bude tím, že AJ a AH jsou i z hetero hlediska neskutečně přitažliví, takže se na to našinec koukne rád, plus to jiskření navíc, plus to, že mezi AJ a AH funguje chemie a vzájemná přitažlivost daleko víc než u dvojic v jiných filmech - už dlouho se snažím vybavit si jiný filmový pár, u kterého by to bralo dech stejně a žádný mě nenapadá :-)Na jedné diskusi někdo psal, že měl problémy uvěřit hetero hercům homosexualitu, což lehce nechápu, protože já jsem měla spíš potom problém jim uvěřit heterosexualitu :-)
Jinak ten můj příběh se odehrává až nějaký pátek po "jezerovce&quo t; ( no, hezky to začíná, když tomu už teď tak říkám :-)), a je to spíš taková romantika všedního dne.Takže jestli někdy najdu odvahu a sáhnu na dno svých literárních schopností, pokusím se na tohle téma zplodit něco samostatného, ale vážně nic neslibuju.Já milostné scény VÁŽNĚ neumím, on je to totiž už opravdový kumšt vybalancovat rovnováhu mezi hardcorem a červenou knihovnou a prostě, přiměřeně, citlivě a esteticky zachytit scénu fyzické roviny vztahu.Nehledě na to, že nevím, zda mám vůbec právo o tom jako ženská a heteračka můžu psát, protože je to trochu mimo mou parketu a nerada bych, aby mě pak tady kluci kamenovali, že píšu bludy :-).Můžu psát o tom, co znám, o lásce naplněné i nenaplněné, štěstí a stesku, touze a pocitu životní prohry ( ale v té mé verzi převládá to pozitivní, tak žádný strach ).O jiných věcech zatím moje múza mlčí, ale uvidíme, uvidíme...

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 11:46:26     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Happy End
Oli, neboj, my Ti to právo dáváme a pokud můžu mluvit za sebe (a určitě i za Rigu :-)) ), tak se ani nemusíš bát, že bys nezvládla ten balanc mezi HC a červenou nebo jakoukoliv jinou knihovnou, osobně se přimlouvám za tu první možnost, navíc, můžeš to pak poslat jen komu uznáš za vhodné :-)))
Ale víc Tě už nebudu lámat, věřím, že i tak to bude povedené dílko :-))
Jinak tvoje historka mě pobavila, teda ale že už seš se svou horoposedlostí tak daleko, že napodobuješ Ennise :-)))
Doufám, že už jsi OK :-)

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 11:49:11     Reagovat
Autor: Pedra - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Happy End
To Oli:Přesně tak to je... aspoň pro mě...(viz tvůj první odstavec)
Sama taky vážně pochybuju jestli já umím aspoň trochu "milostné přeludy" viz druhá stanovka a motelovka, nevím jestli jsem balancovala aspon trochu úspěšně mezi červenou knihovnou a ..., opravdu to nevím, ale je to asi spíš o drzosti dát takový pokus na diskuzi..
A co se týká práva o něčem psát- to neřeším, protože si neosobuju monopol na nějaké věrohodné popisy-což jako ženská a heteračka- těžko můžu, ale je to jen soukromá fantazie a záleží na místním foru, jestli to přijme nebo zavrhne jako blbost...

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 11:54:57     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Happy End
Pedro, myslím, že podle ohlasů na Tvoje přeludy už nemusíš pochybovat vůbec o ničem :-))
A klidně tu drzost kdykoli v budoucnu měj zase :-))

Komentář ze dne: 14. 06. 2006 18:20:14     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Happy End
A co bys čekala na serveru 004? :-o

Komentář ze dne: 13. 06. 2006 14:07:31     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
To Oli: Sem s tím:))). Jinak co se týká vztahu k dětem, myslím, že Jack by se necítil nijak ochuzen, kdyby prošel životem bez dětí, když už měl syna tak jej damozřejmě měl rád, ale myslím, že byl víc"man and lover than father", na rozdíl od Ennise...viz povídka ai jak to vyznělo ve filmu..Protože kdyby E. udělal tu jedinou správnou věc, kterou měl udělat a to nevzít si Almu a mít s ní děti, byl by sice "svobodnější&q uot; ve svých rozhodnutích, ale zase by přišel o po Jackovi nejsilnější a nejopravdovější vztah svého života.. prostě žádné dobré řešení neexistuje:(((((
J inak na ennisjack je diskuze o tom, že ve filmu i povídce chybí nějaká (aspoň):)) erotika v pozdějších letech.. po motelu a tak- Pedro, kde jsi???

Komentář ze dne: 15. 06. 2006 16:35:05     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Violko díky moc za tenhle příspěvek - s těmi jejich vztahy jsi to vystihla myslím dokonale:) Taky jsem kdysi řešila, že po motelovce už není žádná do očí bijící vášeň, jak je to popisované i dále v povídce, ale pak mě zas uklidnilo, jak spolu krásně spinkají ve stanu před tou závěrečnou scénou u jezera...ale je fakt, že bych se nezlobila, kdyby tam toho bylo víc...že:)

Komentář ze dne: 13. 06. 2006 06:43:36     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Tak jsem vymyslela nový scénář ( chudák Annie, Ang, Larry a Diana :-)), protože po své první projekci BM z toho byl chudák SV pěkně zdeptaný ( u něj to postupuje opačně, já jsem první tři přežila relativně ve zdraví ) a řekl mi, ať tomu vymyslím šťastný konec, tak jsem mu to vyprávěla v nové verzi :-), ještě že jsem ten film netočila já, to by byla červená knihovna non plus ultra.Dokonce jsem si to i stručně napsala, pak jsem si vynadala, že tak znásilňuju předlohu a řekla si, že když už o BM psát i prózu, tak aspoň trochu realistickou, ale uložené to mám pořád a pro útěchu se na to občas dívám, ne že by to kdovíjak zabíralo :-)
Ach jo, má grafomanie se opět rozjela naprosto nekontrolovaně, přitom času mám jak šafránu.Raději mažu, nebo nic nestihnu, což asi po té ( kolikáté už? ) takřka probdělé noci nezvládnu tak jako tak.

Komentář ze dne: 13. 06. 2006 07:49:37     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re:
Oli, opět klobouk dolů před Tvým talentem!!
Jenom dodávám klípek BBM na "Total Eclipse of the Heart":
http: //www.youtube.com/w atch?v=YyWlCoy-YWo


A doufám, že se s námi podělíš i o ten šťastný konec, až bude nejhůř, ať máme po čem sáhnout :-)

A tady je ještě jeden nový klípek věnovaný Enniskovi, ale je hrozně smutnej, asi si tím náladu po ránu nezvednete:
http:/ /www.youtube.com/wa tch?v=BK3hu4MhnUg

Komentář ze dne: 13. 06. 2006 08:22:52     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re:
Připojuju se ke Kače! Taky si přeju šťastnej konec. Klidně ať je kýčovitě uhoznej, to mi nevadí:-) Hlavně nás s ním obeznam. Čítala jsem i Paula Févala, a to bez duševní újmy, takže jsem jaksi kýčivzdorná. Nenech se dvakrát pobízet Olgo, sakra!!!
Jinak všem hezkej den:-)

Komentář ze dne: 13. 06. 2006 08:33:18     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Přesně tak :-) A taky by nebylo špatný, kdyby ses nechala inspirovat Pedrou :-) Ale na to bychom měly založit nějaký spešl stránky, nebo nás už odsud vážně vyštípou :-)))

Komentář ze dne: 13. 06. 2006 12:42:48     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Naopak, myslím si, že by se mám zvedla návštěvnost:-)

Komentář ze dne: 13. 06. 2006 06:37:20     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
To já jsem si řekla zatracenej pitomej život a svět ( případně jadrněji ) a měla jsem vystaráno :-)Ale od té druhé projekce jsem už litovala všechny, i když Ennis a Jack zůstávají v popředí.Jenže utrpení a žal není něco, co by se dalo vážit na kila, takže opravdu těžko říct, kdo se trápí víc.Na různých diskusích jsem narážela na názory, že Ennis je bezohledný sobec, který týrá Jacka i manželku, případně že Jack má vlastně všechno a na Ennise kašle.Nevěřím ani jednomu z toho, protože je naprosto očividné, jak strašně moc nešťastní jsou oba, což je tady už asi zbytečné rozebírat.Mě možná víc sráží na kolena Ennisova bolest, protože je skrytější a o to působivější, když se konečně vydere na povrch.SV zase pro změnu strašně lituje Lureen ( i když ho soukromě podezírám, že proto, že se mu líbí :-))Ale jinak souhlasím s tím, co píše ve své recenzi Tomáš Baldýnský, že utajený ( jak se to vezme ) vztah Ennise a Jacka postupně láme hřbet úplně všem, kdo se k němu nachomýtne.Všechny to semele s neúprosností hodnou antické tragédie a proto je mi líto hlavní dvojice, manželek, dětí, které by jinak byly určitě moc šťastné, kdyby byli šťastní jejich tátové ( a tady si vždycky doplňuju představu, jak by bylo prima, kdyby je Ennis a Jack vychovávali spolu - jen pro chuděry Almu a Lureen mi v tom scénáři nějak nezbylo místo, tak jsem jim pro jistotu vymyslela nové partnery, v případě Almy jsem vlastně ani nemusela, v případě Lureen to bylo těžší, protože si nedokážu představit, že by někdo, kdo miloval Jacka, mohl být ještě někdy šťastný s někým jiným - proto mi taky dělá potíže najít cokoli třeba jen málo pozitivního na konci BM, jak se píše v některých recenzích.Jak by mohl být Ennis bez Jacka ještě někdy šťastný? )

Komentář ze dne: 13. 06. 2006 06:23:57     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Pavle, vítám Tě zpátky mezi námi feťáky, ale se třemi projekcemi na tom ještě nejsi tak zle :-)Jo, já jsem začala děkovat osudu za svůj "fuckin´good life" a toho svého po BM, předtím to byla milá, ale přece jen samozřejmost a teď se často přistihnu, že uprostřed práce nebo ve škole najednou přemýšlím, zda je O.K. a nakonec mi to nedá a jakmile to jde, tak mu volám nebo píšu mail.A připadám si jako v pitomém seriálu, když se mu desetkrát denně vrhám kolem krku.On na to vždycky tvrdí, že je to proto, že Ennis a Jack jaksi nejsou po ruce :-), no je na tom trošku pravdy, ale SV na tom rozhodně netratí, protože má sám pro sebe všechno, o co by se jinak museli dělit všichni tři.Stejně je zvláštní, jak ten film spoustě lidí zamával se životem, jako mé spolužačce, která konečně našla odvahu oslovit kluka, který se jí už léta líbí a ona doteď neměla odvahu mu to říct.Po projekci BM prohlásila, že se raději na pár minut ztrapní, než by celý život litovala, a riskla to ( a podařilo se ).Díky vám, kluci!
Co se týče té lítosti s jednotlivými hrdiny snímku, při první projekci jsem se příliš soustředila na ty dva hlavní, než abych si všímala těch dalších.Pak při opakování mi docházelo, že peklem si procházeli všichni, byť ne každý se stejnou intenzitou a stejným způsobem.A pohled na plačící Almu s dcerkou v náručí, když se dívá za odjíždějícími Ennisem a Jackem, mě ničí, třeba ne tolik jako scéna loučení na konci léta 63 nebo po rozvodu nebo poslední setkání Ennise a Jacka nebo flashback...doplňte si další sami, je jich moc :-).Stejně tak večeře o Díkůvzdání, kdy člověk vidí, že to v ní ještě po těch letech všechno vře a pochopí, že Ennise opravdu milovala a zřejmě miluje pořád.SV, který z duše nesnáší, když se někomu ubližuje, zprvu zuřil na Ennise, že ubližuje Jackovi, pak na Jacka, že Ennisovi neřekne, co skutečně cítí, poté na Aquirra a Newsoma, že ubližují Jackovi, pak na Ennise a Jacka, že podvádějí manželky, pak na Ennise, že ani po rozvodu se nic nezmění, násle

Komentář ze dne: 13. 06. 2006 06:48:55     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re:
dovala Alma, že je při Díkůvzdání k Ennisovi bezohledná, Ennis, že odmítá dceřino přání, John Twist, nechávající Jacka pohřbít v cizí a studené zemi, daleko od všeho, co miloval.Prostě se chudák tím filmem víceméně provztekal :-)

Komentář ze dne: 13. 06. 2006 06:01:56     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Zatmění srdce 2
Kdysi tu byla láska, co nově procitá,
teď můj život se v troskách ocitá.
Činy nezmění,
že na srdci mám zatmění...
Kdysi světlo tvé ode mě zahnalo strach,
teď na mou lásku černý stín sáh.
Slova zkamení,
když na srdci mám zatmění...

Obrat em nastává okamžik, kdy vím, žes nikdy nebyl tím, čím sis vždy přál být.
Obratem nastává okamžik, kdy vím, žes byl jediný mě i s mými chybami chtít.
Obratem nastává okamžik, kdy vím, že na nebi ani na zemi nikdo po paty ti nesahá.
Obratem nastává okamžik, kdy vím, že nad tebe není a říci ti to neváhám.

Refrén

Komentář ze dne: 13. 06. 2006 05:54:59     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Zatmění srdce
Pojednou jsou tu chvíle, kdy osamělost se po mně sápe a tebe nikde nevídám.
Pojednou jsou tu chvíle, kdy hlavu skláním a vyčerpaně jen zvuku vlastních slz naslouchám.
Pojedn ou jsou tu chvíle, kdy úzkost mě svírá a nedá mi spát, že má léta nejlepší jen okolo mě prochází.
Pojednou jsou tu chvíle, kdy jen tiše stojím, do očí se ti dívám a jejich zář mě zamrazí.
Ta zář očí tvých, svěží vítr ve větvích...

Najed nou přichází čas, kdy tep neklidně mi buší a já budím se ze snů divokých.
Najednou přichází čas, kdy cítím se bezmocně jak dítě, když ležím v pažích tvých.
Najednou přichází čas, kdy zloba mě zmáhá, před temnotou utíkám a pláč je to jediné, co mi neschází.
Najednou přichází čas, kdy jen tiše stojím, do očí se ti dívám a jejich zář mě zamrazí.
Ta zář očí tvých, polibky na skráních...

Refr én : Kéž bys jen teď tu se mnou byl,
novou sílu do mých žil vlil.
Jedinkrát stiskni mě v náručí
a štěstí nikdy neskončí.
Tou pravou cestou půjdeme dál,
kdo by se po tvém boku bál?
Nic než dojít na konec nám nezbývá,
tvoje láska jako stín na mně ulpívá!
Netuším, co dělat mám, když věčně bloudím v tmách
a škrtám sirkou nad sudem, v němž skrývá se prach!
Když tvoje paže mě objímá,
tak věčnost pro nás začíná!

Komentář ze dne: 13. 06. 2006 05:45:51     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Total eclipse of the brain...
...tak asi přesně to mě postihlo, když jsem ( víceméně na příkaz SV ) začala překládat jednu ze svých milovaných skladeb.A protože se v posledních dnech nějak obrátila karta a já začínám pomalu, ale jistě podléhat Ennisovi, připadalo mi, že slova té písně přesně vystihují jeho pocity.
P. S. Bonnii Tyler se tímto omlouvám.

Komentář ze dne: 12. 06. 2006 14:30:07     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ahoj všichni při pondělku!!!!!!
Mus ím se omluvit MTV- opravdu byli "AH" a "AJ" nominováni na best kiss jako pár.. jinak videa z MTV Awards na Youtube jsou super... jenom si Timberlake mohl odpustit to plácnutíí J. po zadku:)))

Komentář ze dne: 12. 06. 2006 14:06:27     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: AJ
Dnešní polední pauzu jsem strávila broušením po IHJ v sekci Eye Candy :-)
Mlátím se ještě teď, když si vzpomenu, co všechno ohledně AJ tam řeší :-))))
Jsou tam stovky vláken rozebírající každý detail jeho úžasného těla :-)
Takové zásadní věci jako jeho oči, pusinka, ďolíčky na tvářích, krk, boky, žíly na rukou mě nepřekvapují, ale musela jsem se smát diskuzi o jeho nejdokonalejších ušních lalůčcích a o tom, jestli jeho dlouhé palce u nohou jsou nebo nejsou sexy :-)))))

Komentář ze dne: 12. 06. 2006 14:10:02     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: AJ
Ještě dodávám - jak může někdo jenom zapochybovat?! :-))

Komentář ze dne: 12. 06. 2006 07:14:23     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek:
Přeju všem krásné slunné ráno:-)))))
Oli, Ty jsi překročila vlastní stín a já už si Tě tisknu.
Kači, zdravím do Brna a doufám že se Derry daří líp.
Tento týdem budu mít, tak jako poslední dobou všechny, narvanej prací. Nečekejte tudíž ode mne nic duchaplného, páč budu muset svůj intelekt plýtvat na své okolí.
Pavlíkovi vzkazuju, že je fakt super, že ten parník chytil a až se bude zase nalívat, ať po mě taky jednu sedmu hodí:-)

Komentář ze dne: 12. 06. 2006 07:54:33     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ahoj Rigo a všichni ostatní, tady máte něco na nastartování při tak strašným dni jako je pondělí:
http://ww w.youtube.com/watch ?v=e4YziptRJx8

P S: Derry už je naštěstí líp :-)

Komentář ze dne: 10. 06. 2006 01:42:41     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Welcome back
V první řadě se přiznám, že mám v sobě skoro dvě sedmičky (Shiraz 2002 a Chardonnay 2001 - obé Austrálie :-). A že jsem neodolal, a skoro po dvou a půl měsících se znova podíval na Brokeback Mountain. A došla mi řada věcí:

1) že je asi dobře, že jsem vydržel tak dlouho, jinak bych se byl možná oběsil
2) že mi přišlo strašně líto Almy
3) že mi taky přišlo líto, že my buzny nemůžem mít děti (to by se ten můj musel ale sakramentsky hóóódně snažit :-))), ale zas by naše děti byly krásné :-)))
4) že jsem skoro zapomněl, jaké má AJ krásné modré oči a jak úžasně se usmívá (i když na moje Modroočko rozhodně nemá!)
5) že mám asi fuckin' good life, když jsem před devíti lety narazil na SNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNN (sympaťáka, za N si doplňte superlativy, jaké vás napadnou; přičemž to poslední N je za nejúžasnější), a jsme pořád spolu
6) že Osud(?) si s náma neuvěřitelně hraje (představa, že by mi tenkrát ten parník ujel?!?!)
6) a že úhlopříčka 82 cm je sice bomba, ale že kino je kino

Tak mě přivítejte z5 mezi horoholiky (slzy jsem nepočítal). Oli, nemám slov k tvým dílům, to přece víš,; vás ostatní moc zdravím a kdybyste zase chtěli vidět Zkrocenou horu, taxe ozvěte. Dobrou noc či ráno, P.

Oli

Komentář ze dne: 10. 06. 2006 10:34:55     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Welcome back
Tak tě vítám Pavlíku zpět - ještě v lepší formě než jsi kdy měl koukám...;-) Almy mi bylo nejvíc líto odhaduju při třetí projekci...to mi bylo nejvíc líto všeho...každý vteřiny...každý gesto bylo jak bodnutí nože...Teď už mám za sebou projekcí 6 a pomalu do toho padám znova...;o) Při páté nebo kdy jsem měla strašnou krizi zase ohledně AJ, a teď naposledy s Alenkou to byla taky síla, i když si už myslela, že nemám co objevovat...opak byl pravdou. O tom napíšu ke konci týdne - teď mám zkoušku a raději se nebudu moc rozrušovat...na to mi bohatě stačil ten Tvůj příspěvek...;) Drž se a užívej každé minuty se svým SNNNN;o)) pa

P.S.: Káťa si u toho tvého příspěvku zaslzí asi až v neděli večer...jinak taky Tě čím dál víc dostává Maker makes? Obzvlášť po tom geniálním překladu Olgy?!;-))

Komentář ze dne: 11. 06. 2006 18:56:42     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Welcome back
Zdravím a gratuluju ke třetí projekci. Ale uvědomuješ si, že 3 projekce na této diskuzije jako nic?:-)
A k tomu "fucking good life", taky mi nějak došlo, že jsem poslední dobou ten náš vztah s JS bral jako samozřejmost. A teď mi dochází, že jsem měl asi z prdele kliku, že jsme se poznali.
Jinak jsem si myslel, že už jsem skončil s projekcemi v kině, ale to by tady nesměla být Evča pokušitelka:-) Nejdřív přišla s tou podzimní projekcí v Lucerně a teď navíc budou 21. 6. u nás hrát Zkrocenku v letním kině na Střeleckém ostrově. Jestli vyjde počasí, tak to bude krása nesmírná.....
P.S. Abych nezapomněl na ty modrý kukátka, tak občas zkouknu něco na youtube:-)

Komentář ze dne: 11. 06. 2006 21:05:32     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Welcome back
:o)) Já se musím ohradit, že prapůvodní pokušitelkou s letní/podzimní Lucernou byla Alenka (babi), když nám sháněla ty plakátky...;-) Ale tož to proč bych se s tím nápadem neztotožnila, co?;p))) No už zase mizím k marketingovým strategiím nákupů...youtube a vše ostatní, co souvisí s Horou (až na vaše 2 nové milé příspěvky) teď absolutně vytěsňuji...:o

P .S.: Bohužel se ke mně doneslo, že hezky má být jen tento týden do středy a pak hnusně až do srpna, tak ten Střelák nechci zakřiknout...:-( Ale jinak by to byl myslím (obávám se:-)) životní zážitek...;o)

Komentář ze dne: 11. 06. 2006 18:58:21     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Welcome back
Vítej zpět, už bylo na čase, abys sebral odvahu a mrknul se na to znova :-)) Já zatím sbírám síly na 12. projekci, koncem týdne hrají BBM v Brně :-)
Jinak, co se týče Tvého druhého bodu, tak musím s kapkou studu přiznat, že ač jsem se pokaždé snažila sebevíc, Almy mi líto nepřišlo :-( Ano, dokážu pochopit její situaci, i to, jak se cítí, ale nepoměrně víc jsem v tu chvíli na straně E+J, tudíž všechno/všichni ostatní, co/kdo by jim mohlo stát v cestě, jde stranou.

Tento víkned jsem díky Cibulce viděla Půlnoční míli, no a musím uznat, že AJ tam byl naprosto k sežrání, snad ještě víc, než v DD, a to už je co říct :-)
Ale zase kvalitou ten snímek nebyla žádná pecka, v porovnání s DD.

Nakonec, to bych to nebyla já, kdybych sem nedala aspoň jeden link :-) tak tady je - video na "The devil's right hand", trošičku jiná verze, než je na soundtracku:
http: //www.youtube.com/w atch?v=5zX1WBlUsfk


Komentář ze dne: 09. 06. 2006 10:49:49     Reagovat
Autor: Alena(babi) - neregistrovaný
Titulek: Maker makes
Olgo, nádhera. Mám slzy v očích. Už se tu na diskusi nevyskytuji, práce mi moc nedovoluje, ale tohle mi nedalo a musím ti složit poklonu za to nádherné přebásnění mojí nejoblibenější písničky z Hory. Je to přesné, výstižné a dojemné. Tajně jsem doufala, že se toho ujmeš. Moc se ti to povedlo. Díky.

Komentář ze dne: 09. 06. 2006 10:55:48     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Maker makes
a já se přidávám k Alence, protože tohle je zatím vrchol toho, cos tu zveřejnila. Vážně nádhera, díky.

A zárověň se na 3 dny loučím, bude mi bez vás smutno, ovečky moje :-)
Přeju krásný a slunečný víkend!

Komentář ze dne: 09. 06. 2006 14:35:30     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Maker makes
Já vám posílám díky zrovna tak, protože je to nepopsatelně krásnej pocit, když člověk dělá něco, co ho strašně moc baví ( v mém případě poezie a překlady ) a ještě ho za to ostatní chválí.Alenko, moc ráda Tě zase vidím ( tedy čtu :-)), doufám, že jste si s Evou užily film.Já se teď taky odmlčím, za hodinku vyrážíme se SV k jeho rodičům do kraje rybníků :-)

Komentář ze dne: 09. 06. 2006 15:24:41     Reagovat
Autor: Alena (babi) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Maker makes
Oli, děkuji za znovupřivítání, ale z existenčních důvodů už zase mizím z diskuse (ač nerada, nerada). Alespoň vidíš, jakou sílu tvoje poezie má, že mě přiměla přes mé předsevzetí se sem znovu vetřít. Na to se nedalo nezareagovat. Krásný víkend u rybníka.

Komentář ze dne: 09. 06. 2006 10:23:11     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Co jen Bůh smí 2
Pane můj, já už to dobře vím,
na vlastní oči teď pravdu zřím.
Jen Ty mě můžeš dál životem vésti,
jen Tvoje moc mi může navrátit štěstí...

" Mé děti nejdražší, zapomínáte příliš snadno,
že v nenávisti k sobě žít vám není radno.
Přece ne proto jsem vám lásku dal,
abyste někdo vlastnímu srdci lhal..."

Komentář ze dne: 09. 06. 2006 10:51:15     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Co jen Bůh smí 2
Oli to je nádhera...jak ty vždycky dokážeš vystihnout tu hloubku, která se na poprvé ani nezdá...fakt slova jsou marná na to, abych vystihla, co při tom překladu cítím...děláš toho pro nás tímhle tak moc, že to snad ani nemůžeš tušit...

Komentář ze dne: 09. 06. 2006 10:20:56     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Co jen Bůh smí
Ještě jednou v duchu ten řetěz přetínám,
co stále těsněji mě k tobě upíná.
Jen Bůh mě může z okovů zachránit
a dalším ranám do mé duše zabránit.

Ještě jednou do pažby zářez vyrývám,
na tebe nemyslet už síla mi nezbývá.
Jen Bůh může mé bolesti zmařit,
na mou tvář utrápenou nechat zas slunce zářit.

"Mé děti nejdražší, ovečky moje,
měly jste láskou žít, ne zkázou a bojem."

Ješ tě jednou se o úsměv falešný pokouším,
v hledání marném toho, co utěší.
Jen Bůh mi snad zpátky zas úsměv přivolá,
protože před Ním svůj smutek neschovám...

Komentář ze dne: 09. 06. 2006 10:15:45     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Přeju všem krásný pátek ( u nás je poprvé po velmi, velmi dlouhé době opět krásně ).Evi, která sis to přála ( a všichni ostatní ) včera jsem si po práci a umění dopřála odměnu a konečně se vrhla na toho Rufuse Wainwrighta ( myslím na jeho písničku, samozřejmě :-)) a snad se mi podařilo z toho něco vytvořit.Znovu platí, že to rozhodně není přesné, ale význam jsem se snažila zachovat, ale ten refrén jsem nakoncipovala tak, aby vyzněl jako promluva Boha k nám a je ve druhé verzi trochu delší.Ale je tam řečeno snad víceméně totéž co v originále, byť více slovy - v češtině mi to tak připadalo lepší.Tak tu je The Maker Makes...

Komentář ze dne: 09. 06. 2006 07:59:53     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: MTV Movie Awards
Co by to bylo za páteční ráno, kdyby sem Kačenka nedala pár odkázků :-)
Na IHJ už mají kompletní videa z předávání cen MTV, a opravdu stojí za to se kouknout na AJ a jeho děkovací řeč :-)))
Dole na stránce jsou videa ke stažení:
http://ww w.iheartjake.com/aw ardshows.htm

Komentář ze dne: 09. 06. 2006 07:42:16     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek:
https://addons.mozi lla.org/firefox/239 0/

snad vam to pujde otevrit je to podpora pro mozillu a moznost stahovani v tom servru,ve kterem temer vsichni ulitame.-)

Komentář ze dne: 09. 06. 2006 08:04:17     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: Re:
zkousel jsem tohle http://youtube.com/ watch?v=HRXYJLVFS78 ma to 21 mba musel jsem to enchat dohrat dokonce a pak stahnout ..dole na liste je mala ikona na tu kliknete a ulozite ...ten odkaz prvni vede nba nejaky konvektor flash videa.... FLV player http://www.simtel.n et/product.download .php?id=95201&u rl=http://wcarchive .cdrom.com/pub/simt elnet/win95/mmedmis c/flvplayer_setup.e xe&itn=1&Si teID=simtel.net& ;mirrorsite=US,%20M innesota%20(HTTP) ja vim pres mozillu to bude snazsi si najit ten odkaz

Komentář ze dne: 09. 06. 2006 08:05:20     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: jeste jednou ja a lepsi odkaz a stahnete si oba odkazy
http://www.martijnd evisser.com/blog/ar ticle/flv-player-up dated

Komentář ze dne: 09. 06. 2006 08:14:42     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: hmm
a tak to zukousim a mam to v pc... pokud by to neslo spustit dej.flv.....

Komentář ze dne: 08. 06. 2006 13:40:52     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Už jsem se zase zmenšila..:))
Jo, jo, autoři článku asi mysleli, Middle East ne Middle Earth:)))
Je to fakt strašně vtipný:))) sice naprosto mimo mísu, ale o to lepší..

Komentář ze dne: 08. 06. 2006 19:58:45     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
No jo no - já su hold "expert"; o) Tak jsem konečně mrkla na novou Ravenusku a zpomalený španělský video - oboje hustej nářez. A taky na tatínka Jakea - vypadá na sympaťáka a ztotožňuji se s nadějí Rigy:)

Komentář ze dne: 08. 06. 2006 11:38:38     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Ahoj lidi, dneska se tu jen otočím a hned zase musím frčet - práce se mi tu sype pod rukama a uvažuju, že se opravdu nechám raději uvěznit, jen zatím nevím za co ( Evi, díky! :-))Nevím, zda se mi podaří urvat se na toho 21.6., ale rozhodně se pokusím - vidím to tak, že by to chtělo vyskuhrat v práci na následující den volno, z časových i emocionálních důvodů :-), ale nevím, propukla nám tu akutní pracovní horečka :-), kdyžtak dám vědět.Jinak jsem vážně moc ráda, že jsem Tebe a ostatní pro změnu pobavila a ne zdeptala.A SV? No, už nějakou dobu je mi jasné, že je mimozemšťan.Pokusím se vyzvědět, odkud přiletěl a zda by nemohl přizvat nějaké své soukmenovce, pokud byste měl někdo zájem :-)
P.S.Violko, to Tvoje probuzení nemělo chybu :-)

Komentář ze dne: 08. 06. 2006 11:13:25     Reagovat
Autor: SARAH VIOLKA - neregistrovaný
Titulek: Re:
Sorry, teď nemám čas to hledat, ale bylo to ve složce paparazzi photos, pojenované Jake with dad walking... tak nějak..

No jako otec Jacka rozhodně nevypadá, spíš jako Jakeův starší bratr, stejně sexy pusa a "srandovní nosík"

Cita ce z nějakého srandovního , ale vtipného článku o BBM..
"Jake Gyllenhaal and Heath Ledger as lovers and boyfriends is gay equivalent of something so dreamy and umbeliveable like peace in Middle East"

Komentář ze dne: 08. 06. 2006 11:41:04     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
:o)))))) No to je je hustý;o) Sice mi chvilku trvalo, než se mi vybavil zase Páníček, ale je to přesný;-) díky moc za tip - večer tam snad juknu. Koukám, žes nám nějak "vyrostla" ;;o) Že by Caps Lock?:)

Komentář ze dne: 08. 06. 2006 12:13:13     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Citace super :-)
Jen nechápu, jakej Páníček... ?
Link na fotky s taťkou jsou tady:
http://www.i heartjakemedia.com/ thumbnails.php?albu m=506

Komentář ze dne: 08. 06. 2006 12:58:36     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
No hele já jak to přelítla, tak jsem si to spojila se Středozemím v Pánovi prstenů...film k filmu;-) Ale on to spíš bude Střední Východ, co?;o)) Ach jo:p)

Komentář ze dne: 08. 06. 2006 12:30:08     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Tak to mě rozesmálo:-)))))


Jinak, ta podoba je fakt síla! Doufám, že takových dětí jako je Jake, starý pán nabouchal co to dalo! Ja to služba lidstvu.

Komentář ze dne: 08. 06. 2006 10:21:48     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Dnes jsem měla probuzení jako z "dne šíleného horoholika"- ráno někdo hrál pod našimi okny na foukací harmoniku- v polospánku si říkám- tak to je konec, už jsem se fakt zbláznila, teď už mě čeká jen uzavřené oddělení PL a "odmašťovna&qu ot;- neboli detox... zachránil mě až manža, který se zeptal, jestli jsem ráno taky slyšela tu harmoniku... takže zatím dobrý... a on horoholizmem rozhodně netrpí-jednu z největších krizí našeho manželství::)))), způsobil jeho komentář první stanové"ježiš, až tak??", no pak si to vyžehlil na konci velmi pozitivním komentářem BBM jako celku, i když se mu víc líbil "aj"- na rozdíl ode mě..:)))
P.S. I když , jak všichni víte, nepatřím mezi nadšené "gyllenhaalics ", z čistě vědeckých důvoůl:))), jsem mrkla na vámi opěvovované IHJ a co mě nejvíc zaujalo, bylo jak dobře vypadá otec "AJ" na to, že je mu téměř 60.. jejich podoba je výrazná, ale řekla bych, že "AJ" bude v jeho letech vypadat, ještě o trochu líp:)))

Komentář ze dne: 08. 06. 2006 11:03:10     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Prosím violko můžeš hodit link?:o) Takže nevypadá jako otec Jacka...?:o)

Komentář ze dne: 08. 06. 2006 08:12:52     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Pero que bella es la vida
Tohle vidět po ránu se rovná sebevraždě.
Myslím , že by měli zakázat zveřejňovat jakýkoliv ZPOMALENÝ videa z BBM, tím spíš pokud se jedná o schodovku:

http: //www.youtube.com/w atch?v=EPcesBLlgO4


Komentář ze dne: 07. 06. 2006 20:11:06     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: You'll be
Ravenuska je zase ve formě :-(
http://www.you tube.com/watch?v=ix bxqIOs39U

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 10:22:10     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Všední den horoholika 5
Jdu si lehnout.Moje láska životní v zamyšlení mne si nos :
"Zlato, seš si jistá, že tahle postel je pro čtyři velká dost?"
Pro sebe si ale říká : "S ní ještě něco zažiju,
je zvrhlejší než Messalina, než Lukrécie z Borgiů!"
Milu ju ho víc než život, jen to mě na něm točí,
že chrupká si spokojeně, zatímco já do stropu čučím.
Nespavost je host potměšilý, viď, Hegerová Hanko?
Na spánku mám za ty tři měsíce už solidní manko.
Panebože, pomoz mi, všechny tři mám ráda,
jak by řekl Ennis, to se kočírovat nedá!
Bože, sám jsi trojjediný, tak nemohl bys to zařídit
a ty tři smíchat do jednoho, ať mám zase klid?

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 11:51:22     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Všední den horoholika 5
Oli, já se z Tebe zblázním, to je fakt masakr :-DDDDDDD
Takhle jsem se už dlouho nepobavila, DÍKY!!!!!!! :-DDDDDDD

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 23:45:49     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Všední den horoholika 5
Káti no konečně jsem si to přečetla a taky u toho tady řvu smíchy!:o))) Olgo jseš hustá:-D Koukám, že mám ještě co dohánět...asi to bude chtít kvalitní PC a nějakého SV (ale vypadá to, že ten je jen jeden:-)) Nechci vidět, co bude, až skončí zkouškové...teď mě škola drží "nad vodou", ale Káti - v Tišnově na Horu radši zapomenem, ne?;o))) To by jinak skončilo špatně - jak chodící hromádka neštěstí ploužící se po městečku, v každé ruce vyhublý jezevčík, který by za nás jednal v obchodech a objednával by nám panáka whisky...:o) Oli k tomu tě fakt inspirovala modrá punčoška? To jsem tedy skutečně ráda, že jsem sem - byť i tak rozdílnou báseň - hodila:o)) Fakt BOMBA!:o)))

A to jen tak pro info - Káťa mě s Alenkou předevčírem dorazila tím, že v té písničce Maker makes ty závěrečné verše (get along little doggies či jak:-)) znamenají "vycházejte spolu, moje ovečky" - můj volný překlad:o)) Jakože to říká Bůh lidem na zemi...a když si to člověk dá dohromady s filmem, Jackem a Ennisem, tak je to dost velká podpásovka...:o Takže odteď zdrhat z filmu vždy před touto závěrečnou, jinak nemáme šanci..(btw. Oli - 21. 6. hrají Horu na Střeleckém ostrově v letním kině...zavání mi to silným zážitkem po všech stránkách...ten vzduch venku, měsíc, hvězdy, atmosféra...od 21 h...nebudeš mít náhodou po zkouškovém?:o)) Ještě jsem tam nikdy nebyla...jako ne že bych měla roupy...teď jsem Horu viděla, ale bůhví jak na tom budu za 2 týdny...:o)

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 12:22:03     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Všední den horoholika 5
Oli já nemám slov! Je to bomba!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
Dlouho jsem se tak nepobavila.
POmalu už by se to dalo vydat knižně:-))
POzdrav uj toho svýho:-)))))
Tak nějak je mi sympatický, kluk jeden ušatý:-)

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 13:07:14     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Všední den horoholika 5
Oli, já naprosto smekám. To je super!!!! Tak vtipný, perfektně zveršovaný, jednoduše dokonalý. Ty jsi neuvěřitelně šikovná a nadaná. Tohle si teda musím vytisknout. Jen název bych opravil - na Všední den neobyčejně geniálního horoholika.

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 17:55:11     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Všední den horoholika 5
Lidi, já všem strašně moc děkuju, zase se opakuju, ale je to tak fajn číst si Vaše ohlasy, zvlášť když ještě pořád trčím v práci :-)Jsem moc ráda, že se mi podařilo Vás popisem svého typického dne :-) pobavit...Toho svého budu pozdravovat, i když poslední dobou přemýšlím, kdy mi při slově "Brokeback&quo t; už vážně hodí něco na hlavu.Že to zatím neudělal, je podle mě důvod k tomu, aby byl prohlášen za svatého.Tak ještě napíšu děkovný komentář k básničce těch holek, co mě na tenhle nápad přivedly a musím překontrolovat údaje ze skladu.To je takzvaná poezie všedního dne :-)

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 10:17:50     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Všední den horoholika 4
Mariňák je pravý lék na naše chorá srdíčka,
do kina si to dnes šine asi půlka městečka.
Ve švech praská biograf, nikde kousek místečka,
jak jinak, když tam AJ běhá žhavou pouští bez trička!
Těm, kdo čekali střílečku, ve spánku hlavy padají,
že "Santa scénka" konec nemá, v to ostatní doufají.
"Luc ifere, králi pekel, klidně vezmi si mou duši,
dej, ať na chvíli jsem naftou, co na AJ prší!"
A o pár dní později sedíme v kině znova,
na koni k nám přicválal sám Giacomo Casanova.
Z údivu já nevycházím : Heath se směje, žertuje,
tři postele za noc střídá, se Siennou šermuje.
"Toh le že má být náš Ennis?" na plátno oči vyvalím.
"Pro č ti zapšklí páprdové Oscara mu nedali?"
Zvol na domů vracíme se, nechce se mi, nechce,
tuším, že mě Nemesis nepotrestá lehce.
Je hodina po půlnoci, nad učením se hroutím,
v myšlenkách svým profesorům s rozkoší krkem kroutím.
Kačka píše, že Ravenuska má zas nový klip,
jdu se na něj mrknout, snad pak mi bude líp.
Náno jedna pitomá, sama na sebe se čílím,
pětadvacet na krku mám a jak batole tu kvílím!
Z toho, co jsem se naučila, mi zbyl v hlavě jen šum,
ze zírání na videa už oči mám jak Glum.

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 10:10:56     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Všední den horoholika 3
Jdu zavolat kamarádce, chápe víc než káže mrav,
vždyť i u ní doma vládne nezkrocený stav.
Přítelkyně povzdechne : "Na rady já nejsem ta pravá,
ty raději řekni mi, zda duševně jsem zdravá.
Nádobí mám neumyté, dítě hlady brečí,
a já na IHJ už dvě hodiny trčím!
Myslíš, že se v Čechách někdo jako AJ narodil?
I swear, že v tom případě se s tím svým moulou rozvádím!"
Ta k teď aby se každý rozvodový soudce bál,
že v kolonce Důvod bude stát : Jake Gyllenhaal.
Tohle není žádná prča, to jednou špatně skončí,
uznávám a pomalu se s kamarádkou loučím.
Kámoška však pokračuje : "Ty máš vážně štěstí,
že jste jako hrdličky, slyším samé zvěsti.
Prý cicmáte se na dvorku a neodtrh by vás párem volů,
prozraď mi jen, jak to děláš, skoro sedm let jste spolu?"
Telef onem chce se mi třísknout a vztekle syčím do záclon :
"Tahle naše drbárna je horší než jak celej Riverton!"
Mů j drahý má ze mě srandu, však volí vážný tón :
"Kotě, víš sama, že tohle místo je jeden velkej telefon.
Drby patří k maloměstu jako uhry k pubertě.
Tak usměj se a buď ráda, že je nám krásně na světě!"
To mu vřele odsouhlasím a jdu nám vařit čaj,
snad nám alespoň při tomhle sousedi pokoj daj´.
V televizi opět běží jakási blbost posté,
nahlas skučím jako hejkal : "kovbojové, kde jste?"
S výmluvou víc než chatrnou se na youtube plížím,
a s pocitem provinilým se ve známých tvářích vzhlížím.
Všechny moje starosti rázem předaleko leží,
když zjistím, že Mariňák konečně v našem hnízdě běží!

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 10:01:32     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Všední den horoholika 2
A o dalších deset stupňů klesá moje nálada,
když ve dveřích šéf zahlásí : "Děti, je tu porada!"
S kluky k němu naklušeme, sedáme si u stolu,
do tváří svižně nahodíme výraz pilných debilů.
Když náš vládce přestane nám moudrost do hlav nalívat,
na fotky z bioscopu se honem ženu podívat.
Poledne v tom okamžení, všude plno roboty,
a já si před monitorem div neslintám na boty.
Každý, kdo je v dohledu, do sebe jídlo háže,
já se činím s tužkou v ruce, jak moje múza káže.
Ač počasí je dušičkové, potím se jak kůň,
myslet mám na faktury a myslím na oči jak tůň.
Lidi, je to se mnou hrůza, od zdi ke zdi lítám,
hned směju se jak blázen, hned v pláči se zmítám.
Vše naštěstí (?) má svůj konec, i můj proces pracovní,
jsem zvědavá, jak šéf při výplatě mou "výkonnost&quo t; ocení.
K domovu si to rázuju přímo mílovými kroky,
než můj poklad přijde z práce, trvá to snad roky!
Ženu se mu naproti, nač s city hrát si na schovku,
Jack s Ennisem zírali by, jakou umím schodovku!
S přáním "ať je to jako v Brokebacku" si můj milý poradí,
před polibkem uvítacím mě na zeď lehce nahodí.
Rameno mám z kloubu venku, v duchu ječím bolestí,
láskyplné "son of a bitch" si přesto cestu z mých úst proklestí.
Přes plot na nás pohoršeně soused odnaproti zírá :
"Ti mladí dneska nevědí, kde slušnosti je míra!"
Smějem e se oba tak, že na trávu padáme,
sílu vstát a dojít dovnitř dlouho marně sbíráme.
Notujem si spolu shodně, že práce je fakt vůl,
sežere ti všechnu radost a života půl.
Pak v předtuše infarktu se milý za srdce popadá,
když táži se jej naléhavě : šmajdá Jake či nešmajdá?

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 09:50:14     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Všední den horoholika
Je tu ráno deštivé, zas rozlámaná vstávám
a skutečnost od snu jen s bídou rozeznávám.
Je tu ráno mlhavé, čajem s citrónem se křísím,
v mých představách Jack s Ennisem a tím mým se mísí.
S vidinou těch dlouhých hodin zas do práce klušu,
málem jak Ennis při loučení hlavou do zdi tluču.
"Nazda r, chlapi, jak se vede?" na všechny strany zazpívám,
bundu dávám na věšák, počítač svůj zapínám.
Při pohledu, jak se na mě z obrazovky AJ s AH culí,
dostávám chuť neodbytnou panáka si nalít.
Nápadu to bláznivému rychle mávám na pozdrav,
blbá věc je holt dneska padesát tři paragraf.
Svým kolegům solidárně ranní kafe uvařím,
když hotovo je, bez otálení na diskusi zamířím.
Evča o filmu informuje, Kačka klípky trousí,
Riga si hned po ránu na Jakea zoubky brousí.
Á, Pedřina další vize! To vysoce se cení,
na klienty, na kolegy se jak magor křením.
Jenže dlouho nevydrží tahle malá pohoda,
Not a day goes by poslouchám a mám zase oči doruda.
"Co se děje?" žasnou všichni."Pověz , co tě trápí?
Je ti ten tvůj nevěrný nebo dokonce tě mlátí.
Zachvátil tě světobol, že čas jak vítr letí?
Rozbolel tě zub nebo šéf ti málo platí?"

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 09:42:22     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Jsem zpět...:-)
Vlezla jsem sem, hned jak jsem se probudila ( půl čtvrté ráno ) a našla jsem ten příspěvek o básničce na modrooké podkolence.Tak jsem tam mazala hned zčerstva, abych omrkla konkurenci.A třebaže jsem nebyla v náladě zrovna nejrůžovější, po tomhle mi stoupla! :-)Ty holky na to šly o moc chytřeji než já - pochopily, že se na to dá dívat i s trochou nadhledu.Tak jsem se pokusila o totéž a vyplodila jsem do svého zapojení do pracovního procesu tohle.Zmiňuju se tam o pár místních lidech, tak se prosím nikdo neuražte ( a ti, o kterých tam nic není, vydržte -možná příště :-))Jinak, Evi, jak jsi tehdy navrhovala, abych si na tapetu dala koláž 1. stanovky, tak k tomu jsem sice odvahu nenašla, ale nakonec jsem si na plochu svého pracovního PC dala fotku AJ a AH na koních.Tak jdem na to, ať to stihnem, bude to dlouhý...:-)

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 07:52:49     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Konečně jsem zase na příjmu - byly to dlouhé dny! A takových nových dojmů a postřehů :-)
Kati, moc a moc blahopřeju Tobě i pejskům! Po tom svém naštěstí vyžaduju jen to házení na zeď.Zatím :-)Ono to úplně stačí - uvidíš v následující básni :-)
Pavle, Ty máš výdrž! Já mám pokaždé takové déčko, že to hrozí v práci áčkem, ale stejně mi to nedá.Jsem blázen, co víc se dá říct?
Evi, Ty a Alenka se máte! Hned bych šla taky, ale práce jako na kostele, a pokud jsem v Praze, zpravidla nevím, kam dřív skočit...Je to bída.Snad v tom září...
Jinak tou demonstrací jsem byla nucena se téměř proboxovat - ne z agresivity, ale protože jinak bych se nedostala do školy.Ona by to vlastně taková škoda zase nebyla, přinejmenším bych měla originální výmluvu.Proč když se něco takového děje, musím být vždycky přo tom?
Co je G. Bush Jr. zač, víme asi všichni,ale není v tom sám.Když jsme ve škole probírali rodinnou politiku, tak nám náš přednášející vyprávěl, že se ve státě Mississippi chystají postavit mimo zákon soužití nesezdaných párů.Co se na tohle dá říct? Hurá, středověk neskončil, středověk trvá!
Já se teď na chvíli odmlčím, času málo, práce plno, ale hned jak budu moct, hodím sem svoje nové dílko - a bude to něco úplně jiného než dosud! Je to trochu dlouhé, teď bych to zaručeně nestihla, ale vyčkejte...:-)

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 11:43:45     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ahojky Oli, téda to je strašně dlouhý - musím si to vytisknout a pak přečíst - za odměnu po seminárce;-) Jinak poslední projekce Hory byl totální masakr - Světozor na hrad!;o) Ale už jsem se hodně vykecala Alence (babi) a Kátě, takže jsem zde zatím neprudila...ale pár postřehů se sem chystám napsat (byť tedy odhaduju, že už o tom dávno všichni vědí - jen já v tom nacházím - díky pomalejšímu zapalování - stále něco nového...;-))

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 07:26:36     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: Re:
no tedy pan paroubek a porno a a mtv tady je to jak v ctk.-)))
ja jen uz se taky tedsin na "české vydani dvd" obou filmu...ted nevim zdali toho aj toho P.-vlastne kod tam hraje.-)))))

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 08:04:15     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
:-DDD
Ladiku, Tys to vystihnul :-)) ČTK :-)))
No ale aspoň nemusíš chodit na žádný jiný servery - tady se dozvíš všechno podstatný :-))
Mimochodem - já už se udržuju nad hladinou pouze pomocí videa 500 Miles, nic těžšího bych teď nerozchodila.
A včera jsem našla ještě jedno o trochu míň depresivní, než 99% všech BBM videí - na písničku The Shoop Shoop Song, nejdřív jsem se vyděsila, co je to za úchylnou kombinaci, ale dá se na to koukat :-)
http://www.you tube.com/watch?v=yg LiXaMqeIM

Pavle - ano, Yellowstone leží ve Wyomingu :-)
Mimochodem, kousek od něj leží Grand Teton National Park - neměl Ennis hnát dobytek v Tetonským údolí?? :-)


Komentář ze dne: 06. 06. 2006 22:57:13     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Pár věcí
1) Byl jsem pár dní za hranicemi (ale pořád diskutujete! :-)) a představte si, že na placených kanálech v hotelu dávali ob den asi šestkrát zaráz Brokeback Mountain a Jarhead (+ 2 porna) :-o

2) K horoholikům: mým snem je vidět národní parky v USA, ale já jsem si oproti ostatním říkal, že do Wyomingu bych rozhodně nejel, bo bych z toho měl depresi. Stačí mi vidět ty hory... Není v onom státě Yellowstone?

3) Oli, vydržel jsem tak, že jsem si vzpomněl vždycky na déčko, který jsem z BBM měl, a dojímal se pak u youtube. Toť vše. Ale vidiíš, už jsem tady stejně nabízel projekci na širokoúhlé televizi s úhlopříčkou 82 cm! :-)

Všechny vás zdravím!

Komentář ze dne: 06. 06. 2006 14:38:38     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Superman
Se poseru :-)))))
http://www .novinky.cz/ kultura /87314

Komentář ze dne: 06. 06. 2006 15:58:59     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Superman
Káti huš!;o)))

Komentář ze dne: 06. 06. 2006 13:41:32     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Pěkný vidoe, dobrá, vtipná poznámka!!!
Jenom nevím, jestli by nebylo příhodnější, jako nejlepší "kiss" nominovat dvojice, protože se na něm podíleli oba:))) a to famozní entrée-+step+step+s tep +hat off+slam KISS+ bylo spíš "AH",ale ten by zřejmě při přebírání takových cen "trpěl"- mně stačilo, když přebíral BAFTu za D.Ossanu a L. MCMurtryho a měl jenom přečíst děkovný dopis- jak byl zoufalej:)))
Někde na netu jsem četla článek o oblečení v BBM mimo to , že se tam řeší, kdo nosil, jestli kovbojvé, rančeři nebo roderiders Wranglerky nebo Levisky:))) tak je tam jedna dojemná poznámka hlavní kostymérky, která našla pro MW v nějakém sekáči šaty, které ji připadaly vhodné a chtěla, aby si je zkusila a když to udělala, obě měly při pohledu do zrcadla slzy v očích protože ty staré"pitomé&q uot;šaty přesně vystihovaly Almin život...

Komentář ze dne: 06. 06. 2006 13:56:52     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Tak to je síla...jinak co se týče nominace polibku, naprostý souhlas, ale Heath by to asi fakt nevzal s klidem;o) už má dost "romantických hrdinů" a tohle by mu to zase připomnělo...(naopa k Jake vyjádřil touhu si zahrát podobnou odlehčenou postavu jako Heath Casanovu...;-))

Komentář ze dne: 06. 06. 2006 17:30:26     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Nemyslela jsem přímo, že by mu asi vadilo, že je to cena za "best kiss", spíš to, že veřejné vystupování je pro něj, jak už jsem mockrát psala,i jak je vidět ze všech možných videí, dost "uncomfortable ".. Na rozdíl od "AJ":)))

Komentář ze dne: 07. 06. 2006 00:20:25     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Jojo - taky jsem to tak pochopila, že to myslíš, ale donapadlo mě k tomu ještě tohle...jak on se staví k podobným rolím, do kterých byl tlačen a nestál si za nimi...(což tedy ale u Hory snad není...:-)) Dneska jsem narazila na kamarádku, co o Hoře snad vůbec neslyšela! Je to úžasná holka, ale ve filmech moc nejede...až když jsem o tom po chvíli opět začla a zmínila to trochu víc, tak jí došlo, že "to je vlastně o těch dvou, žejo?:-))" Prý "stačí říct a vím":o) Ale tak dobrý - prý že do ní to můžu hustit hlava nehlava, pač v tomhle přehled moc nemá:) Je to možný, že někdo skoro neslyšel o Hoře?:o))

Komentář ze dne: 06. 06. 2006 12:59:07     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Chytrák Bush...
Už jste to slyšeli, že chce zahájit novou válku? A to proti homosexuálům - prý chce zakázat jejich sňatky, aby to jako nerozvracelo symbol rodiny či co...ale prý mu to tentokrát asi neprojde:o Ježiš já žít v Americe, tak bych fakt musela vypadnout, co tam mají s prominutím (nebo bez) za opici...Jinak kdo je z Prahy, asi víte - dnes od 17 h. velká demonstrace na Václáváku pro Paroubkovi...

Komentář ze dne: 06. 06. 2006 08:01:10     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: MTV Movie Awards
Dobré ránko všem (teda pokud tu ještě někdo je :-) )
Rigo, díky! :-)
Tady je kratičký video z předávání MTV Movie Awards, kdy AJ přebírá cenu za Best Kiss:

http://www .fuzion-studio.com/ jakeclips/media/IE- 2006MTVMovieAwards. wmv

8.6. to poběží na MTV, tak kdo máte, tak koukněte, jinak potom určitě bude na IHJ kompletní video :-)

Komentář ze dne: 06. 06. 2006 09:09:33     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: MTV Movie Awards
Zdravím Kači a přeju hezkej den!
Nejde mi ten odkaz otevřít:-(((((((((( (((
Ach jo:-((((((

Komentář ze dne: 06. 06. 2006 09:26:42     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: MTV Movie Awards
Mělo by se Ti rovnou nabídnout stažení toho souboru.
Pošlu Ti ho mailem, má asi 1,2 MB.

Komentář ze dne: 05. 06. 2006 12:45:59     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Dabing
Narazila jsem ještě na tohle video - je to setkání po 4 letech nadabovaný španělsky:

http: //www.youtube.com/w atch?v=nFD6oISUl78


Myslím, že by za dabing tohoto filmu měli rovnou střílet.
Ennisovo zvolání Jack fuckin´ Twist - Hej Puto Jack Twist - mě odrovnalo, nejsem sice znalec španělštiny, ale stačilo mi najít si rozdíl mezi slovy Puta a Puto :-)

Taky jsem si zkoušla představit, jak by to vypadalo, kdyby vypustili všechny sprostý slova - což určitě v dabingu pro TV udělají (když si vzpomenu, co vzniklo například z Deníku Bridget Jones na TV Nova :-)))
Ale i v originále - si představte, jak by působilo Ennisovo veselé zvolání po 4 letech - "Jack Twist!!" :-))
Nebo Jackovo "Once in a while? Every 4 years?" :-)))
Děs.

Komentář ze dne: 05. 06. 2006 13:40:04     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Dabing
Káti ty válíš!;o)) Jen to ne proboha - naplánujem hromadnej atentát na všechny dabéry a dabingové režiséry...Jinak taky jedna megagratulace Tobě a pejskánkům (to sakra vypadá, jako že jich máš doma 20 a ne 2..3;-))

Komentář ze dne: 05. 06. 2006 16:07:07     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Dabing
Kači moc moc gratuluju Tobě a Tvým čtyřnohým přátelům:-)
A nemohu než souhlasit se vším co tu píšeš, ale jsem strašně busy, takže se mnou teď nic není. Všechno čtu, ale reagovat nestíhám:-((((( Doufám, že se to brzy ustálí a bude víc času.

Komentář ze dne: 05. 06. 2006 20:33:34     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Dabing
Nějak mi to nejde načíst, tak to zkusím později.
Jinak dabing Bridget na Nově, byl fakt děs. Tam, kde ty sprostý slova byly vtipný, tak je nedali a naopak, některý šoupli tam, kde to vtipný vůbec nebylo.
No nic, zbývají mi dokoukat poslední tři díly Městečka Twin Peaks, tak to jdu dorazit. Musím přiznat, že tam je dabing excelentní.

Komentář ze dne: 05. 06. 2006 12:35:42     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: My Heart Will Go On
Tak kde jste kdo? :-)
Snad vás ten volební víkend tolik nezmohl :-)
Popravdě řečeno, po návratu z divočiny první věc, po které jsem šla byla, kdo vyhrál MTV Movie Awards a ne, kdo vyhrál volby :-) Ostuda, co? :-)

Na YouTube je nové video - byla jen otázka času, kdy někdo použije tuhle písničku, když už i tvůrci filmu se nechali inspirovat Titanicem :-)))
http://www.y outube.com/watch?v= HINq6KThWE4

Komentář ze dne: 05. 06. 2006 00:16:09     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: IHJ
Tak to vypadá, že AJ se snad vrhá na další filmek :-) Zodiac je dotočen, tak proč otálet, ne? :-)
Na IHJ je plno jeho nových roztomilých papacích fotek z nějaké schůzky, ze které si odnáší něco jako scénář :-)
A taky si u oběda luští křížovku... no bodejť by ne, když předtím bumbá SMART WATER :-))
Jo a taky má rozkošně odřenej loket :-)
A já už to raději balím, nebo se tady po těch třech dnech AJ-abstinence rozplynu :-)))

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 20:34:58     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: z5
Zdravím všechny, hlásím návrat mezi normální horoholiky od bandy kynologických bláznů :-) Vezu 9 pohárů, 2x klubového vítěze, 6x vítěze plemene, Junioršampiona a Šampiona Slovenska :-) Huráááá :-)))
Teda to se dělá, takhle tady řádit? A takových novinek!!
Tak hezky popořadě - Sláva vítězi!!! Já věděla, že to AJ musí vyhrát! Však jsme se taky snažili a poctivě hlasovali, ne? :-) (Evi, určitě se jedná o scénu setkání po 4 letech, o tom bych nepochybovala :-) )
Oli, jsme na tom podobně, já se taky ztotožňuju téměř se všema bodama, ale pobavil mě Tvůj bod č.4, napadlo mě, jestli třeba nejsou i jiné praktiky, které po svém životním partnerovi od časů BBM nevyžaduješ :-)))
Jinak, další Tvoje dílko je opět unikát.
Pavli, to je tedy vážně podpásovka - o té košili jsem nevěděla, taky jsem si to hned musela ověřit :-) A netušila jsem to ani o Ennisovým jméně, holt se mám pořád čemu učit :-)
No nic, vzhledem k tomu, že jsme o víkendu komplet promokli a většinu věcí mám zapráskaných od bahna, se jdu pustit do praní (že bych si na to vytáhla kovbojské boty? :-) )

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 21:11:55     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: z5
Blahopřejeme všem muchlacím vítězům - pejsánkům i AJ :-)
AJ to vyhrál opravdu za líbačku po čtyřech letech. U nejlepšího představení tam byla z BBM ukázka z posledního setkání J a E u jezera a přišlo mi to nějaký divný než mi došlo že na MTV vystříhali všechny slova fucking - we coulda had a good life together! real good life......and you measure the short leash you keep me on - oni jsou fakt cinklí

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 21:24:52     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: z5
Díky :-)
:-))) oni to fakt vystříhali? :-)))
Mimochodem, začínám mít akutní absťák po BBM, takže bez vytáček ohlašuju, že jakmile zjistím, že to kdekoliv v okolí Brna budou hrát, ženu se tam jako žíznivá čára :-)
Tak se zatím aspoň léčím na YouTube, tohle je docela příznačná písnička:
http://w ww.youtube.com/watc h?v=yKCwf7MOXME

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 21:35:54     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Broken
Myslím, že tahle písnička už tu byla, ale určitě stojí za připomenutí:
http: //www.youtube.com/w atch?v=JBG3VCYWWCs

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 00:23:46     Reagovat
Autor: martin (email) - neregistrovaný
Titulek: ahoj
Zdravim,kouknete na youtube/anastacia.a custic Pieces of a dream/to nem chybu,

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 11:42:36     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: ahoj
Ahojky Marti, to je super, že ses objevil;-) Tyjo nová Anastacia? Tak to bude něco...kdo jiný by na ni měl hodit odkázek než Ty;-)

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 16:22:41     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: ahoj
Fakt to nemá chybu, těžká melancholie. Pomalejší, ale je v tom strašný napětí. Anastázka válí....

Komentář ze dne: 03. 06. 2006 22:47:09     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Trochu jiná básnička o Brokebacku...;o)
Určitě mrkněte - napsaly to asi nějaké mladé holčiny. Ale myslím jako, že s trochou nadhledu se to dá vzít...;-):

http ://modrowokafusekle .blog.cz/0605/pribe h-cowboyu#komentar- 6

(je tam i celkem povedené odvyprávění filmu a dvě složičky věnované Heathovi a Jakeovi - ten tam má naprosto úchvatnou fotku ze Dne poté...;-)

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 10:57:16     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: Trochu jiná básnička o Brokebacku...;o)
Básnička je dost srandovní, ale výstižná. Holky mě pobavily a to se cení. Ovšem lidem v akutním stádiu smutnění nedoporučuji :-)
Kdyby tady byl náhodou ještě někdo pomalejší než já, kdo to ještě neví - Ennis Del Mar prý znamená ostrov v moři - to je hezkýýýý!!! A po první stanovce pere Jack v potoce (mimo jiné) Enniskovu košili (TU košili). Asi už to všichni víte, ale třeba pro nováčky....

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 11:36:40     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Trochu jiná básnička o Brokebacku...;o)
Ahoj Pavli, no s tím mořem jsem se to dozvěděla taky teprve nedávno, ale ta košile - uaaaa! Kde jsi to zjisitla? Nebo natrefila v nějaké košili? To je teda síla...z toho Kaťulka spadne, jestli to ještě neví...;-)

Jinak úžasná zpráva pro všechny, kdo hlasovali pro Jakea na MTV za ten nej polibek a nej představení! On obě dvě ty ceny vyhrááál!;o))) Teď je to na www.iheartjake.com - píší o tom hned na úvodní stránce a má tam z toho večera i fotky. Děkují tam všem gyllenhaalicům, takže to jsme tak trochu i my, ne?;-) (jen teď nevím, jestli byl myšlen polibek při shledání po 4 letech, nebo při druhé stanovce...bylo to tam nějak rozčleněný? už si nepamatuju...:o))

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 11:40:49     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Trochu jiná básnička o Brokebacku...;o)
Hm, takhle to dopadá, když někdo spěchá a nemyslí..."koš ila" je synonymum pro "diskuse" :-D

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 12:49:31     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Trochu jiná básnička o Brokebacku...;o)
Jsem na to narazila v "košili" :-) na www.ennisjkack.com a hned jsem to musela zkouknout - to zase byla podpásovka

Komentář ze dne: 03. 06. 2006 14:02:58     Reagovat
Autor: Terrnica (email) - neregistrovaný
Titulek: Vyborne, ale ..
Tento film ve mne zanechal plno rozporuplnych pocitu. Strasne jsem se na nej tesila, protoze vim, ze filmy s takovymi namety, jako je homosexualita, transsexualita apod jsou vzdy vyborny (zde davam dalsi priklad krome BM treba Boys don't cry, kdo nevidel, urcite si to sezente). Ale rekla bych, ze konec je moc "usekly". Jak uz tu nekdo psal, film mohl byt klidne jeste delsi, a vsechny emocni sceny vice prohloubene. Ale i tak to je skvely film, na ktery se musim podivat jeste nejmene 2x aby mi dosly vsechny spojitosti .. A vykony Ledgera a Gyllenhaala - no nemam slov ..

Komentář ze dne: 03. 06. 2006 22:23:36     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Vyborne, ale ..
Ahoj, chápu tě a díky, že jsi napsala. Ten film se opravdu musí vidět min. 2x, ale člověku došlo vše nedořčené, co v něm je...Lee totiž neháže emoce člověku prvoplánově pod nos, ale musí se tam hledat...v každém gestu, pohledu...A pokud to člověk vidí už několikrát, je to teprve pořádný nářez (tím spíš, pokud si přečteš povídku od Annie Proulx, pustíš soundtrack a třeba se pustíš do čtení této diskuse, podíváš se na pár videí na youtube...jestli chceš, můžeme Ti to poslat...;-)) Na poprvé a někdy i na poprvé má po skouknutí člověk takový ten podivný tísnivý pocit a neví vlastně, co přesně si o tom myslet...ale chce to tomu dát šanci. Není to jednoduchý film, byť se to tak na první pohled může zdát...někdo říká až nudné. Což může říct opravdu jen zaslepený kritik, který to viděl jedním okem a to ještě jestli vůbec...Také záleží, s kým na filmu jseš, na divácích, na atmosféře v kině...A opravdu čím víc to člověk vidí, tím větší nával emocí to vyvolá...(nejvíce od třetí projekce dále...;-)) Kdyžtak jestli máš zájem poslat nějaké materiály, tak dej vědět...

Komentář ze dne: 03. 06. 2006 22:27:41     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Vyborne, ale ..
A ještě poznámka...nejdřív si člověk opravdu někdy říká: Nemělo být v tomto místě těch emocí víc? Nemělo zde být přeci jen nějaké víc do očí bijící milující gesto či věta? Víc křiku či pláče? Ale to opravdu jen do té chvíle, než do toho filmu člověk pronikne...Pak totiž zjistí, že naprosto vše je jak má být - vše má svůj význam a je odměřeno tak, jak to být mělo a jak režisér a herci chtěli, aby to působilo...A to možná v Americe právě nepřekousli - to, že tam nejsou plačtivě vyjadřované emoce, ale vše doutná mnohem víc pod povrchem...Jinak jestli budeš mít dostatek trpělivosti a pročteš si postupně poznatky z této diskuse, stane se z Tebe jeden z největších odborníků na BBM v této republice;o)

Komentář ze dne: 03. 06. 2006 22:54:01     Reagovat
Autor: Tereza (email)
Titulek: Re: Re: Vyborne, ale ..
Moc bych te chtela poprosit o ty materialy apod.. Budes moc hodna, kdyz mi nejaky odkazy atd posles na mail - Terrnica@centrum.cz .. A tuhle diskuzi snad neni mozne precist celou, ale pomalu se k tomu kousu :) Muzu se zeptat, videla jsi Boys don't cry? Docela by me zajimal tvuj nazor ... Diky :)

Komentář ze dne: 03. 06. 2006 22:56:30     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Vyborne, ale ..
Amen!!:))
Dnes jsem četla v Premiere, že Randy Quaid(Aquirre) se soudí s producenty o honorář, protože byl nucen akceptovat nižší honorář s odůvodněním, že jde o "low budget film",který vznikl za "pouhých" 14 mil. dolarů a vydělal 165 mil. a on se cítí ošizen..:)))
Někde jsem se dočetla zajímavost o kaskadérech, že "AH" a "AJ" měli dubly, je naprosto jasné, např."AH" určitě nepadal z koně po střetu s medvědem, "AJ" měl dubla na skok do vody, na všechen ten "bullriding&qu ot;, dokonce se objevily názory , že i scéna"blbnutí s ručníkem" jed ublovaná, ale na co potřeboval R. Quaid dubla, který je uveden v obsazení, mi teda není jasné:)))
To Terrnica:
Zkus to víckrát a už tě to nepustí, my to známe:))) Chce to aspoň třikrát...

Komentář ze dne: 03. 06. 2006 23:18:43     Reagovat
Autor: Tereza (email)
Titulek: Re: Re: Re: Vyborne, ale ..
Mám to v plánu :)

Komentář ze dne: 03. 06. 2006 23:20:31     Reagovat
Autor: Tereza (email)
Titulek: Re: Re: Re: Vyborne, ale ..
Mám to v plánu :)

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 11:31:58     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Vyborne, ale ..
Ahojky Teri (tu tady ještě nemáme, takže super:-)) Materiály Ti pošlu dnes večer nebo zítra - dnes budu celý den pryč a je to trošku na dýl:-) Prozatím si udělej hodně místa ve schránce (jinak seznam přijímá normálně asi i 10MG přílohy, co máme zkušenosti, takže to je dobré...). Ještě k Hoře - napoprvé jsem z toho měla v hlavě taky trošku zmatek, ale v člověku zůstane něco strašně silnýho, že to prostě musí vidět znova, aby na to přišel, co ho na tom tak dostalo...K těm filmům, co píšeš - bohužel jsem to ještě neviděla, ale plánuju (to je s Hillary Swank, že?:-)) Mám v tomhle mezery - ještě jsou asi 2 filmy, o kterých se říká, že je tam ta láska vyjádřena lépe než v BBM - alespoň jsou to názory některých, co se objevily ze začátku diskuse...ale slibuju, že to napravím!;o) Jinak až si pročteš alespoň něco z této diskuse (zvlášť tak od první třetiny dál myslím...), tak budeš každý okamžik toho filmu vnímat úplně jinak - to mi věř;o) Zatím papa

P.S.: Prozatím doporučuji zaregistrování na www.youtube.com či na www.iheartjakemedia .com:-)) Je to jednoduché - nic se neboj:) Pak ti to usnadní práci s tím, co ti pošlu...

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 11:24:25     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Vyborne, ale ..
Ahojky Violko, o tom Randym jsem to psala už trošku výše, ale asi už to zapadlo:) Taky tedy nechápu, na co Aquirre potřeboval dubla...možná jak přijel za Jackem na tom koni?;o)) Ale jsem nějaká dutá - teď mi nedochází, kde bylo blbnutí s ručníkem...ještě že to zítra uvidím znovu (určitě jak to odešlu, tak mi to docvakne...kéž by;-))

Komentář ze dne: 04. 06. 2006 21:28:27     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Vyborne, ale ..
Evi, dík za upozornění, ale ani já už se v té naší diskuzi moc neorientuju- takže to bylo nošení dříví do lesa:)))
"Blb nutí s ručníkem" je moje osobní označení scény, kterou vidí Aquirre dalekohledem- jak J a E jsou do půl těla a chytají se na place před stanem a nakonec E. J. tak srandovně složí na zem:)))

Komentář ze dne: 02. 06. 2006 22:55:20     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Teda , ty už si mu to i naplánovala a myslíš takhle dopředu:))))

Komentář ze dne: 03. 06. 2006 11:53:30     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
No jasně...;o)

Komentář ze dne: 02. 06. 2006 15:18:02     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Evi, neváhej a běž! :-)Já tu úpím pod kombinací absťáku, PBMS, úkolů pracovních a školních a stesku po SV ( zrušte někdo služební cesty!!! Jsem bez něj sedmdesát osm hodin a ještě pět nebo šest budu, fňuk, fňuk... :-))Registrovaná nejsem nikde, zakázala jsem si to z toho prostého důvodu, že bych pak nedělala už vůbec nic jiného :-)
Jinak na sebe ještě prásknu, že jsem tu básničku psala u tohoto videa, které si tady nevímužpokolikáté pouštím a mí rozmilí spolupracovníci to komentují po svém ( "Co to ku...a je?" "Nějaká zas...ná romantika!" )Asi to znáte - je to motiv z mého oblíbeného snímku Pravidla moštárny ( knížka taky rozhodně stojí za to ) a já u toho měknu jak vosk :

http://www.you tube.com/watch?v=t7 B4k4hDXDU

Komentář ze dne: 02. 06. 2006 20:30:28     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Iris...
Kaťulka tady teď není, tak ji musím zastoupit...nové krásné video na youtube (ale ta písnička už ta myslím byla...ale stejně síla:o)) Jinak Káti spinká teďka někde v lese s pejskama...ale vyhráli - jsou to pašáci;o)

http:/ /www.youtube.com/wa tch?v=rmXz17mDn9Q

P.S.: K Natalii Portman - ta je vážně kouzelná, chytrá k tomu...ani si neumím představit to nádherný dítě, který by z těch dvou vzešlo, když by si s ní Jake začal i něco víc než kamarádství...;-) Kdo viděl Na dotek, pochopí....;-)

Komentář ze dne: 02. 06. 2006 11:01:26     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Děkuji 2
Vděčím vám za odvahu zlořádu se postavit,
tomu, koho miluji, své city projevit.
Za všechno posílám své díky a objetí,
doufám, že až k vám do nebe doletí.

Že kvetou růže v sutinách, je vaší zásluhou,
to jen díky vám se držím na nohou.
A když někdy zdá se, že na mě život zuby cení,
vzpomenu si na vás a vím, že tak zlé to není...

Komentář ze dne: 02. 06. 2006 10:58:58     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Děkuji
Vám díky za to, že jste do výbuchů min
přinesli zpěv kosů a vůni kopretin.
Vděčím vám za třpyt démantů v záplavě mědi,
za modř lučních zvonků ve vojenské hnědi.

Děkuji za vzpomínku o všedním kalném ránu,
kdy do tváře cákám si vodu z ledového džbánu.
Děkuji vám za útěchu o bezesných nocích
se svítáním v nedohlednu a rozumem v koncích.

Díky, že jste dokázali vrátit mi mé sny,
za to letní slunce, co mi prozářilo dny.
To jen díky vám zní mi v uších píseň,
neúplatný strážce, který plaší tíseň.


Komentář ze dne: 02. 06. 2006 10:55:17     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Pokr. pokr. :-)
Takže, Kačko, díky...
Pavle, Tobě díky za chválu, ale jak jsi dokázal odolat dalším projekcím BM? Ptám se čistě proto, že já jsem ukázkový případ jedince ploužícího se "už vážně naposled" do kina...:-)
Jinak jsem na dnešek vyplodila následující epos :-), přemýšlela jsem totiž o tom, jak mi BM ( a nejen mně ) změnila život, že spoustu, ne-li vůbec všechny věci teď vnímám úplně jinak.Tudíž těm klukům dlužím strašně moc a jediné, čím jim to můžu splatit, jsou moje výtvory.Viz dále...

Komentář ze dne: 02. 06. 2006 10:48:53     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Pokr.
Ale když tam T. Baldýnský dále píše něco ve smyslu, že věří, že Paul Bettany po zhodnocení svého hereckého výkonu v Šifře se sebemrskačstvím nepřestal, připadá mi to trochu nepatřičné - právě Bettany, Alfred Molina a Ian McKellen to podle mě herecky zachraňují.Ale to je konečně jen názor.
Kati, tvůj test horoholika je dokonalý, našla jsem se ve všem, až na to praní v kovbojských botách! Nebylo tam ještě nějaké bodové ohodnocení? V mém případě by znělo : "Internovat, okamžitě! Nebezpečná pro sebe i okolí!" Ale ještě bych něco dodala - trpím i příznaky zde neuvedenými a vy se raději také překontrolujte, zda to o vás neplatí :-)
1.Nic netušícímu kolegovi, který vám nadšeně líčí, jaké jeho přítelkyně včera připravila skvělé fazole po mexicku, vynadáte do odporných sadistů a s prásknutím dveřmi opustíte kancelář.
2.Když se váš nadřízený ptá, proč klient neodpovídá na maily, které mu už dva týdny ( marně ) posíláte, odseknete : "Já sakra přece nemůžu za to, že ten chlap má k technice všeobecně a k elektronické poště zejména vztah jako Jack k fazolím!"
3.O d premiéry BM odmítáte nosit cokoli jiného než džíny.
4.Po svém životním partnerovi vyžadujete, aby s vámi předtím, než vás políbí, mrsknul o zeď.
5.Vzlykáte při pohledu na ramínka ve skříni.
6.Při přednášce ve škole, kdy přednášející pronese větu, že sociální intervence může být i "jednorázovou záležitostí" ,
jste nuceni předstírat, že vám něco upadlo na zem.
7.Milovanou osobu oslovujete zásadně "son of a bitch."
8.Kdy ž dítěti vysvětlujete, že se olympiáda koná každé čtyři roky, máte co dělat, abyste neřekli "every four fuckin´ years!"
9.Ač jste celoživotní a zapřisáhlý nekuřák, pociťujete pravidelně takřka nepřekonatelnou chuť si zapálit.

Komentář ze dne: 02. 06. 2006 11:19:09     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Pokr.
'Teda Olgo dílko jako vždy nádhera...úplně mi to vehnalo slzy do očí...Jinak k výše uvedenému:) Nejvíc mě pobavily body 4 a 7;o) K bodům 5 a 8 - ty jsme tam myslím s Kačkou taky našly...Kdyžtak bych Ti mohla hodit odkaz na celé to vlákno, ale půjde Ti to, jen jestli jsi zaregistrovaná na IMBD:)

Jo a další věc - s "hrůzou" jsem zjistila, že tento týden (až do 7.) dávají Horu ve Světozoru...tak nevím, jestli se mám ovládnout a bojovat s tím syndromem vplížení se kamkoli, kde to jen zavání tímto filmem, nebo už skutečně NAPOSLEDY:) vidět film na velkém plátně, a to tam, kde jsem ho ještě neviděla...(kromě multikin mám neodbytnou chuť vyzkoušet si Horu ve všech kinech v Praze;o)) Ale měla bych fakt dodržovat půst a další projekci si dovolit až s Kaťulkou tak za 3 týdny z CD, ale když si tak vezmu, že průměrný horokolik ji má za sebou 20x-30x...

Jenže mám do 14. ještě zkoušky, tak bych neměla zlobit...ta kina nám nedají možnost si ten absťák pořádně užítl...v tom Světozoru až asi budou jen opravdoví zavilci...a taky jsem slyšela, že to není hezké kino, tak mě v tom někdo prosím utvrďte...;o) Díky;p)

Komentář ze dne: 02. 06. 2006 15:44:42     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Pokr.
Evi, jen vyraž. Já myslím, že to kino je v pohodě. Tam to bude mít lepší atmosféru než v multikině a bude tam určitě inteligentní publikum.
Ale bude na "napředposledy ", ne?
Naposledy to bude v září v Lucerně:-)

Komentář ze dne: 02. 06. 2006 18:13:05     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Pokr.
Ahoj Pepí:) No jo...se mnou je to drsný...a to jsem navíc zjistila, že nám Horu hrají v Praze během června ještě v Aeru a v Modřanském biografu, který je prý teď nově zrekonstruovaný, ale je to zase dost daleko no...jo a taky v Atlase v malém sále - tam jsem ji viděla 2x - ve velkém:) Ale je to zase dobrý - člověk musí šetřit na Horu a neutrácí za kraviny...:) A navíc jsem zlákala Alenku (Babi), která už filmek opravdu dlouho neviděla (celkově asi jenom 2x nebo 3x, což je hřích, že?:-)), tak asi neodolá a půjdeme spolu...A na netu už jsem se dívala, že ten malý sál v tom kině je moc hezký (já už su zvyklá, že Pepo?;-)) V tom velkém bych se ještě bála - jsou tam jen dřevěná sedadla a moc útulně to nevypadá...V tom malém je řd 6, ale plátno se zdá poměrně velké...Prosím kdo chcete, připojte se k nám!!!;o) I když tedy Lucerna to snad jistí...;-)

Tak a ještě poznámečka - kdo budete mít možnost, jukněte v nové Premiere na stranu 10.Je tam fotka (zřejmě záběr mimo natáčení), jak sedí Jake s Heathem u ohýnku a u toho text: "Proč nám jenom tak špatně platí, Heathi?":) No a je to článek o tom, jak se Randy Quaid, který hrál Aquirra, soudí s natáčecím studiem, protože prý musel přistoupit na velmi nízký honorář s tím, že půjde o malý nezávislý film, ale že Hora vydělala 165 mil. a Quaid se cítí ošizen...Takovéhle neshody vždycky zamrzí, ale je fakt co tam píší - že ta filmová studia si kupují dobrá jména s tím, že nepůjde o velký film, a pak když na něm hodně vydělají, že to jde zpět do propagace (stejné problémy měl prý i Crash, Dobrou noc a hodně štěstí atd.)

Komentář ze dne: 03. 06. 2006 23:30:37     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Pokr.
kino jak z 80 let ale super atmosfera a zadny popcron

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 20:14:22     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Milé děti...
k vašemu dnešnímu svátku vám přeji všechno nejlepší a užívejte života! Už jste si asi zvykly, že vás tady takto oslovuju, no děti jsme všichni, ne?;o) Tak to hezky oslavte a Hoře zdar!;o))

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 23:39:31     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Milé děti...
Dobrou noc děti:
http://www.y outube.com/watch?v= 5h3RcwHHqNA
A né že tady budete přes víkend moc řádit, kdo to má potom všechno dohánět, když je out of reach...

Komentář ze dne: 02. 06. 2006 10:27:13     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Milé děti...
No, já jsem momentálně spíš out of reason...:-)
Teda, to se dělá? Kdo to má po čtyřech dnech všechno dohánět a číst?! Ale díky za všechno! Já jsem trávila velmi neutěšené dny školními povinnostmi, teprve včera večer jsem se zase vrátila na náš rozmilý venkov, uf :-)A takových dojmů...
Nejdřív ale něco mimo obor.Kamarádka mě ve středu vytáhla v rámci občerstvení mysli na Šifru mistra Leonarda.Přiznávám, že jsem jedním z těch asi sedmi buranů na světě, kteří nečetli knižní předlohu, ale na druhou stranu, dosti kontroverzní a církvi nelibý pohled na Ježíšovu osobnost podal už Nikos Kazantzakis v Posledním pokušení ( za kteroužto knihu byl exkomunikován, takže už to je samo o sobě doporučující ) a různým spikleneckým teoriím už dostatečně nakopal zadek Umberto Eco ve Foucaltově kyvadle, takže nic nového pod sluncem, a při vší úctě k panu Brownovi, pochybuji, že dosahuje kvalit těchto autorů.Ale musím říct, že jsem si film docela užila, přestože jsem znala pointu předem a přestože jsem ho neshledávala příliš originálním, a herecké výkony v případě hlavní dvojice celkem nic moc, což mě v případě Toma a Audrey docela překvapilo.Ale jinak to nebyla zdaleka taková hrůza, jakou by člověk podle recenzí očekával.Docela to tepal Tomáš Baldýnský, který navíc název filmu "zašifroval&qu ot; do titulku nad článkem "Orál firem straší Dana," což mě docela pobavilo.V tom, že hlavní dvojice toho moc nepředvedla a navíc nepůsobí dojmem, že se vzájemně přitahuje, bych s ním souhlasila.Jenže na druhou stranu přiznávám, že nejsem objektivní, protože milostné jiskření každé dvojice na plátně nebo v televizi mi ve srovnání s tím, co plane mezi Ennisem a Jackem, připadá jako chabě doutnající popel z táborového ohýnku vedle hořícího naftového pole.

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 14:37:37     Reagovat
Autor: SARAH VIOLKA - neregistrovaný
Titulek: Re:
Jo , jo, Pedra taky psala něco o znovounalezených dokonale padnoucích částech hlavolamu:)))

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 11:39:41     Reagovat
Autor: Helen (email) - neregistrovaný
Titulek: "pocení zlata"
Narazila jsem na roztomilý mini článek o AJ v časopisu Joy:

To nejlepší - Jake nemá práci vůbec zapotřebí, ten chlap totiž doslova "potí zlato". Poté, co byla jeho stará flanelová košile ze "Zkrocené hory" vydražena za více jak 100 000 dolarů, přinesla rezavá dodávka z filmu (se sedadlem řidiče nasáklým Jakeovým potem) přes 60 000 dolarů. K čemu se Jake honí za další rolí? Stačilo by přece, kdyby prodával své propocené tréninkové oděvy a mohl by získat celé jmění!


Až budu mít doma zbytečných 100 000 dolarů, taky si koupím nějaký jeho propocený oděv :-)))

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 11:51:54     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: "pocení zlata"
:-DDDD
To je hezký :-)
Já zase pročítám další vlákno n IMDb, kde na sebe lidi práskaj, kolikrát mají shlídnutou Horu :-)
Průměrnej Horoholik tam má za sebou 20-30 projekcí, ale našel se tam jeden, kterej to zvládnul 65x :-)
Se divím, že je po něčem takovým schopen napsat souvislou větu, mě už by dávno vodvezli.

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 12:49:13     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: "pocení zlata"
No nechci časopisu Joy nějak sahat do svědomí, ale myslím, že tohle je originálně na internetu- že se jednalo o dražbu na internetu a šlo o "ty dvě" důležité košile,okolo kterých se vlastně ten film točí- které sice H. a J. opravdu noslili, ale jsou samo polité pouze barvou, nejde teda o "nějakou "propocenou košili...:)))
Něko likrát se mi zdálo, že zdroje v některých českých "lehčích " časopisech, ale i např. Premiere přebírají nedokanalé překlady z internetu,některé citace přesně předpokládám, že vím, odkud jsou, ale autor či autorka čk¨lánku zřejmě "missed the point"..ona ta angličtina je občas složitá:))))

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 13:05:22     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: "pocení zlata"
To teda je složitá.
Zrovna dneska ráno jsem přemýšlela nad tím, o kolilk to mají psi, kočky a zvířátka vůbec jednodušší, když používají jednu řeč.

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 13:21:35     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: "pocení zlata"
Že sem zase tahám IMDb, ale je tam jedna nádherná diskuze o scéně setkání po 4 letech a hrozně se mi líbí, jak to někdo nazval jako "two halves of one body trying to get back together".
Mi mochodem, prý se tahle scéna točila jako vůbec první scéna z filmu!
Teda zahrát takovejhle emoční nářez z fleku, to musí vyžadovat dokonalý položení se do role :-)

Ale chudáček AJ, jak mluví o tom natáčení:
"He ath almost broke my nose in [a kissing] scene. He grabs me and he slams me up against the wall and kisses me. And then I grab him and I slam him up against the wall and I kiss him. And we were doing take after take after take. I got the [bleep] beat out of me. We had other scenes where we fought each other and I wasn’t hurting as badly as I did after that one."

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 14:55:12     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: "pocení zlata"
Moc díky, hezky se to čte, až zase narazíš na něco zajímavýho, tak to sem hoď. Vůbec se mi chchce věřit, že to pro AJ bylo tak tvrdý. Na plátně to působí lehce a přirozeně jako balet.

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 23:03:39     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Prosím, mohl by mi někdo sem hodit link na recenzi Spáčilové z iDnes- jsem nějak mimo a nemůžu to najít a chtěla bych to dát někomu přečíst-prosím , prosím smutně koukám:)))
DIK

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 07:08:58     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
http://show.idnes.c z/show_recenze.asp? r=show_recenze& c=A060301_194944_sh ow_recenze_kot
Měl o by to být tady, jinak je to článek z 2. března 2006

Přeju všem hezký ráno a přepínám na úsporný režim - asi mi pukne hlava:-((((((((( lots of beer

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 07:19:28     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Mrkni sem, třeba Ti to zvedne náladu :-)
http://www.you tube.com/watch?v=qT j4VurBZbc

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 07:27:03     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Tuhle písničku jsem vždycky milovala, ale až v souvislosti s BBM to dostává ten pravej význam:
http://www .youtube.com/watch? v=j7yxBfwPZuw

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 09:28:40     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Je to nááádhera! On je naprosto dokonalej a nedostižnej!

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 22:02:43     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Brokeback is... everything
Tak tohle video je nádhera!!!!
Hlavně , jak se to ve druhé polovině rozjede....
fakt doporučuju:
http:/ /www.youtube.com/wa tch?v=YddTvhdUQZE

Komentář ze dne: 01. 06. 2006 07:43:51     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Brokeback is... everything
Moc pěkný Kači.

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 20:50:09     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Jsem ztracenej případ... právě jsem otevřela MF Dnes, kde na sportovní stránce je foto J. Železného a Makarova... s titulkem "Jdeme na ryby- s chlebem a vodkou" a já jsem měla jednoznačnou asociaci:))) ach jo..

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 21:07:07     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Tak to nejseš sama - já jsem se právě vrátila z Walk the Line, kde se bratr Johnnyho Cashe jmenoval Jack, a aby toho nebylo málo, tak mezi nima taky proběhl rozhovor o rybaření :-))) Hotovo :-)
Ale jinak super film :-)

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 22:01:59     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
No žejo...jak pořád mluvili o těch rybách...:o Ale bylo mě ho hrozně líto, když přišel o toho bráchu...jak jsem pořád z tý BBM tak přecitlivělá, tak jsem z toho teda byla vyfluslá...a taky scény z věznice...bomba! A nedivím se, jestli ta jeho vášeň pro June trvala ty roky...jestli byla jako Reese...:) Tak jsem ráda, že se ti to líbilo - na řadě je Riginka;o)

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 20:11:44     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
no nevím, Olivia a Asleigh jsou jeho polo-sestry z druhých manželství jeho rodičů a jsou výrazně mladší- jedna o 10 let a druhá o 15??:))) Takže asi spíš "vzhlížely&quo t; ony k němu.

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 20:44:45     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Bych taky vzhlížela...no naštěstí mám taky staršího bráchu, ale jen o 15 měsíců;o) A úplně opačná povaha.)

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 18:05:10     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Jo, Ledgerova máma se asi do té knížky dost zbláznila- jeho starší sestra se jmenuje Kate:)))
Mimochode m to tetování co má "AH" na levém zápěstí něco jako náramek je KAOS- začáteční písmena křestních jmen jeho matky a sester K-Kate, A- Asleigh, O-Olivia, S-Sally.

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 19:40:22     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
To je krásný, že má sestřičky...muselo být u nich veselo;o) A malej "Ennisek" mezi nima...jenže ho nenechaly tak na holičkách jako jeho...:o (doufám:-))

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 14:29:10     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Jake a Jack se fakt pletou :)))
Ale jinak je to jak jistě víte
Jacob Benjamin Gyllenhaal
Heathcl iff Andrew Ledger:)))))))))))) ))))
Ta zkratka je nedokonalá
+step+s tep+step+hat off+slam+ KISS (end of the world):)))))


Komentář ze dne: 31. 05. 2006 17:00:08     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Benjamin...to přesně vyjadřuje, jakej on je...;o)

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 17:32:56     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Tohle se mi vždycky vybaví při jméně Heatcliff ....Největší muka mého života byla muka, kterými trpěl Heathcliff - znala jsem je a prožívala je s ním odmalička -podstatou života je mi on. Kdyby všechno ostatní propadlo zkáze a jen on tu zůstal, žila bych i já, kdyby tu ale zůstalo všechno ostatní a jen on zmizel, svět by se mi proměnil v úplnou cizotu - neměla bych tu co dělat. Moje láska k Lintonovi je jako list v lese - čas ji zeslabí, to vím, tak jako v zimě opadají stromy. Ale má láska k Heathcliffovi je jako ty věčné skály pod lesem - ne oku pro radost, ale podstata života....

Kdyby Emily tu knihu nenapsala Heath by se asi nejmenoval Heath:-))))

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 17:37:25     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
To je nádhera...že já blbec jsem to ještě nečetla.-( I jsem myslím někde slyšela, že to jméno dostal od té postavy...

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 17:44:13     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
No jo, ale stejně si Kateřina nakonec vezme Lintona:-(((((

E vi opatruj se, já musím do hospody. Mám nějaký deficit co do konzumace alkoholických nápojů.

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 17:46:52     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Jasně - chápu:) Taky bych vyrazila, ale ta dnešní zkouška mi nestačila - nemám dost:) Takže další seminárka:-( Ale pálej mě oči - zkusím na to nějaký video na youtube, jestli to třeba nepomůže....;o)

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 09:16:29     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
No ještě nesplňuju všechny výše uvedené body, ale i přesto dost z nich:)))
Nevím jestli jste někdo viděl "BBM cast on Oprah"- kde "AJ" říká, že kdyby věděli, co se z toho filmu stane a co bude znamenat pro dost lidí, že by jej asi nikdy nebyli schopni natočit, na otázku proč, říká- musíte do toho skočit po hlavě a pokud během natáčení budete myslet na reakci diváků "you just can¨t do it", H. jej přerušuje-vlastně pro sebe předstíráte, že to nikdo neuvidí, protože byste si nemohli dovolit "expose yourself and be vulnerable"-zv kášť v případě věcí, které my předvádíme- oboustranný smích:)))

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 09:31:23     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Taky jsem se v mnohém objevila:-)

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 11:36:38     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Jsem ráda, že to sem Kačka dala - já bych se k tomu dohrabala oproti mým předsevzetím asi až tak v pátek (navíc s tímto "superrychlým PC" a ke všemu když nás teď z pravé strany vytlačila pedofilie...:o :-( Ale člověk u některých z nich slzí dojetím a pochopením...;o) Ještě tam byla abeceda BBM - hodím ji sem odpoledne:)

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 11:50:59     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Je ta fakd dobrý, hodně jsem se u toho bavila. I když tak daleko abych představovala strany při jednání " Tohle je Karel fuckin Novák a tohle Roman fuckin Albach:-) jsem se zatím nedopracovala:-)

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 12:09:52     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
No pro mě je hlavně pochopitelný "there is never enough time, never enough":o), rozbory Jackova "sorry", plížení se do promítacích sálů, abych to už "naposledy&quo t; viděla na velkém plátně...no ale o kapesníky o diváků jsem ještě nežebrala a to prádlo taky neperu jen v kovbojských botách:o A košile a klobouky jsem ještě taky nesháněla, i když jsem se teda tudle rozplývala nad jedním obrázkem kovboje...už už jsem ho málem koupila:o)

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 12:38:04     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
No pro mě jsou hodně aktuální tyhle dvě:

*you can't go a single day without checking any BBM forum/message board :-)

*when your life becomes divided into "Before Brokeback" (B.B.) and "After Brokeback" - (A.B.)

a tahle taky nemá chybu:
*When you can't quite remember: Is Gyllenhaal's first name Jake or Jack? :-)))

Ale pravda, k praní prádla na kovbojský způsob jsem se taky ještě nedopracovala :-)))

A ještě se mi hrozně líbí jak mají na IMDb uživatelé pod svýma příspěvkama citaci z nějakýho filmu, tak tahle mi přišla nejroztomilejší:


*step* *step* *step* *hat off* *KISS!*
- Brokeback Mountain

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 14:10:56     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Stejně je úžasný, kolik nás je na tom podobně, miluju internet - je to taková naše terapie.

pro mě je hodně aktuální ( mimo jiné ) tato
*you newer know there there was a YouTobe before

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 14:35:11     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Asi tak :-)
Mimochodem, 30.6. hrají v Brně Mechanický pomeranč, připadám si jako analfabet, že jsem ho ještě neviděla, tak snad mi tentokrát neunikne :-)
A vůbec, v červnu je v kinech tolik zajímavých snímků, but there is never enough time, never enough :-(

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 08:58:39     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Jak se pozná pravý horoholik 5
*You quote the movie to people who have no idea you're quoting anything. They just think you talk funny.

*...you greet people with the question "Have you already seen Brokeback Mountain?" instead of asking the usual like "Hi, how are you doing?"

*.. .when you have to leave this message board and shut down your computer, for whatever reason, and all you can think is: There is never enough time, never enough!

*When you've watched the second tent scene for the 100th time on youtube (13 days till the DVD is out here) and you start arguing with yourself over whether Ennis says "sorry" or not, because none of your friends understand the movie the same way you do (mind you, I guess that explains the need to read this forum all the time)

*you start saving money in a coffee can.

*...you can unbuckle your belt with one hand.

*When you can't get the words "You know I'm going to meet you on that final day, water walking Jesus, take me awaaaaay" out of your head.

*When you can't quite remember: Is Gyllenhaal's first name Jake or Jack?


*When you realise that almost all the above (and more) applies to you !!!!!!!!!!!!!!!!!

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 08:56:13     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Jak se pozná pravý horoholik 4
*You call people by their full names with a "fuckin'" in between. Never leave out the "f ckin'". It just sounds so much better.

*Even though your back is hurting and your eyes are watering, it's too damn hard to get off the computer and go to sleep.

*You find yourself playing Naughty By Nature's "OPP" just cause that's what Jake did his nasty little naked-butt dance to in Jarhead.

*You find yourself watching 10 Things I Hate About You so you can see Heath Ledger say to Julia Stiles "well maybe you're not afraid of me, but I'm sure you've thought about me naked". And then you imagine its Ennis saying it to Jack.

*Your friends hint about you joining the local BA (Brokies Anonymous) support group...

*when you wanna see this movie only to see Heath and Jake make love in the tent

*When somebody asks you out to a fancy restaurant and you prefer to stick with the beans...

*When you're so addicted to posting and reading that you don't get in the shower till the time you're supposed to leave the house to get somewhere.

*you know you're a fan when "you keep licking your upper lips the way Jack does"

*when you suddenly adopt the strange habit of doing your laundry naked with only cowboy-boots on.

*..you've never in your life read anything on the IMDb's message boards, but all of sudden absolutely devour everything written about Brokeback and end up posting yourself. Like now, for the first time..

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 08:53:27     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Jak se pozná pravý horoholik 3
*Everytime time you go to take off your belt you think about the first tent scene.

*You cancelled a coffee date with a friend because you found out another friend was going to see the movie at the same time and she'd be 'a good person to go with' for your 4th viewing.

*you can't go a single day without checking any BBM forum/message board

*you cut yourself and put your own blood on denim t-shirt then leave it to dry and hang it behind a wall in your closet, then hold it and cry all over it every day

*You never used to care much for country music, but since you bought the soundtrack, you've decided it's not so bad after all.

*when you're considering breaking up with your boyfriend if he keeps refusing to see it

*when your life becomes divided into "Before Brokeback" (B.B.) and "After Brokeback" - (A.B.)

*When you hear an advertisement for The Winter Olympics that says "every four years" and you immediately think "every four *f-ing* years".

*yo u haven't had one good night's sleep since you've seen the movie and it's the first thing on your mind when you wake up.

*you know you're a fan when heterosexual intimacy looks awkward

*When you look at a ciggarette and say "I wish I knew how to quit you!"

*beca use BBM has not come out on DVD you watch Donnie Darko and Ten Things I hate about you, all day.

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 08:50:11     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Jak se pozná pravý horoholik 2
*You tell the family you're going shopping on a Sunday afternoon and instead sneak off to the movie theater for the 8th time to see the movie "just one more time" on the big screen. Just like Ennis who never comes back with any fish for Alma, you never come back with any packages.

*You find yourself watching OLN (a cable station) because they are showing a bull riding competition and it reminds you of Jack riding the bulls.

*you imagine yourself sandwiched between them when they're makin' out!

*You're lying to your friends and family about seeing it

*You say to yourself that you can "quit anytime" but you can't

*You train yourself to sleep on your feet "like a horse."

*Yo u cut your friends out of your life because they refused to go see Brokeback Mountain with you (You had to see it by yourself twice)

*when you start having sex with men (And you are also a man!).

*when you start drinking whisky straight (even though you hate the taste)

*you never knew there was a YouTube before

*you're going to stay up and watch as much as you can of BBM tonight even though you're tired and your eyes are bloodshot from all those YouTube videos!

*You now have the urge to see every movie with Jake

*You now have the urge to see every movie with Heath.

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 08:48:34     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Jak se pozná pravý horoholik :-)))
Takže - tady jsou ty nejvytříbenější hlášky z IMDb na téma "jak poznáte, že jste pravý horoholik".
S nažila jsem se vyfiltrovat ty nejlepší, abych tady nezasekávala diskuzi, ale i tak je toho několik stránek.
Ale opravu to stojí za to si je pročíst :-)))
Já jsem se tam našla téměř na 100% :-)))

You know you're a Brokeback Mountain fan when:


*you stay up till 1am on YouTube.com watching clips.

*you stay up until 5am to read/post on this thread..

*you think of BBM in the middle of King Kong..

*you keep considering travelling to Wyoming for vacation.

*you keep inviting people to go with you, just so you have a reason to see it again

*you randomly send one of your friends a text message that says, "Ennis", hoping they'll reply with, "Jack."

*when someone asks why 1963 was a landmark year, meaning JFK, you go, "That's when Jack and Ennis met!"

*you want to find someone you can re-enact the flashback sequence with.

*you say Ennis' name outloud when you're alone just because you like the way it sounds.

*everyti me you see the movie, you discover something new and can't stop talking about it.

*From the day you've seen BBM for the very 1st time, all your new
logon passwords at work or at home are words like.... Ennis+Jack4ever, How2QuitU, Brokeback1963, Trailer17park, RivertonWY, nofishingnofish, 4yrs20yrsNolife, sweetlife, sheepskin, blueparka, 2in1shirts, forceofnature, AngProulxLee, ChildressTX67, kingoftheroad14hrs, kickassnextweek, etc.....

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 20:18:47     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: I swear
A ještě jedno vysvětlení.
Mimoch odem, taky tam dost probírají ty jejich košile a údajně to byl sám velký Heath Ledger, kdo vymyslel, že se ty košile obrátí :-)

"...If I may offer my 2 cents on this. "I swear" is a common expression in the part of Texas I come from. It is usually followed by an ellipsis... It's an acknowledgement that the speaker has no words to express his feelings... it's a shorthand for everything and nothing... It is interchangeable with phrases like, "You don't say?!" or "Well, I never..." a way of keeping the conversation going without actually adding anything to it.
I don't mean to give the impression that anyone on this thread is off the mark in their interpretation, as I said... everything and nothing...
Personally I don't think Ennis could find any words to follow these. It's just not in him. Those feelings will always and ever remain inside him.
I agree though, his willingness to go to the wedding is a kind of redemption..."

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 20:12:11     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: I swear
Narazila jsem na vlákno, kde probírají, co znamenalo Ennisovo Jack, I swear, a tuhle reakci bych sem ráda zkopírovala:

... "No, Ennis always knew he loved Jack but could never define it AS love. Once he found the shirts he then understood all this time what he had never faced with his heart.
When I read the short story years ago upon reading "JACK,I SWEAR" I knew it meant that this was Ennis's proclamation that he regretted the way he was with Jack and if he had the chance to be with him again KNOWING how much he has always loved him he would find the courage to be with him no matter what since their time together was so short.
There have been several offerings of what JACK,I SWEAR means but I always thought the above when I read the story then once I heard Heath say it in that tone of deep sorrow and regret I was certain.
ENNIS always loving JACK was a given but ENNIS didnt realize what he had until it was too late and given the chance he would move Heaven and Earth to have that back again..."

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 21:10:01     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: I swear
Ježiš to je síla...pak si to budu muset vytisknout a pořádně rozpitvat. Tak dialogů, které bysme v BM nikdy neslyšeli se Ti zachtělo, jo?;o)) No vidím to tak na pátek:-( Ale už jsem z nich udělala hodně úzký výběr...teď už to jen trpělivě nastrkat sem...;o) (jako nechci, abych tady byla za zvrhlíka...souvislo sti mezi jejich stravou a polohami jsem raději co nejvíc vynechávala...;o)) Ale jejich fiktivní rozmluva o Mexiku je skvostná...;o))

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 07:32:55     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: I swear
Kači, tohle vysvětlení "JACK,I SWEAR" zní docela dost logicky. Asi mu dám přednost před Romanovým výkladem. Sorry Romane:-))))

Jak to tady tak čtu, tak my jsme podle těch ostatních horoholiků úplní žabaři:-(((((((

Přeju všem krásnej den.

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 07:52:29     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: I swear
Ahoj Rigo!
A už jsi četla, jak se pozná správnej horoholik??? :-)))
Jestli ne, tak to sem brzo hodím, ale nejspíš v angličtině, za prvé se mi to nechce překládat, a za druhé - angličtina je tak krásná, že by to jakejkoliv překlad (a obzlášť ten můj) jen doprznil.
Mimochod em, v noci jsem si stáhla Hodnou holku a dneska ráno jsem málem přišla pozdě do práce, protože jsem se potřebovala ujistit, jestli je to správně stažený :-)) Je!!! :-)))

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 08:21:18     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: I swear
Je tam ke sežrání, že jo?:-)))))))) Málem jsem přežízla obrazovku:-))))

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 18:15:46     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Můj komentář k tomu- pokud to fakt KD osobně bulváru řekl a , pokud si to někdo nevymyslel, aby zvýšil náklad, nebo pokud to není od třetí osoby, která je buďto viděla, nebo nedej bože od nějakého jejich přítele nebo známeého- je to fakt smutný a ona je pěkná ..., ne že by na tom něco bylo(kdo občas něco takového nezkusil:)), ale prostě takové věci si člověk asi nechce přečíst na první stránce, a ještě když tím bulvár nakrmil jeho dlouholetý ex-partner... prostě ty vzpomínky nepatří jenom jedné osobě...

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 18:24:58     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: BOMBA - BM rádio!;o)
Violko naprostý souhlas (kabinky jinak ale dobrý:-))

Ale co jsem objevila - pro změnu na diskusi IMBD - odkaz na internetové rádio, které hraje jen hudbu inspirovanou BM! (takže nejen hudbu z ní, ale plno dalších věcí - teď např. z 21 gramů, určitě tam bude i plno těch věcí z youtube atd...) Zde je odkaz (stačí jen kliknout na "zkoušecí" ; link - žádná registrace)

http ://www.live365.com/ stations/dampier

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 19:33:39     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: BOMBA - BM rádio!;o)
No hezky odsud všichni postupně expandujeme :-))
Já taky dneska od rána visím na IMDB a teda oproti nim jsme totální břídilové :-)))
Stačí si projít jen názvy některých vláken a ležím, čím vším se tam nezabývají a do jakých podrobností to nerozpitvávají :-)))
Například, jestli číslo 17, které má Ennis na schránce nějak souvisí s počtem písmen v názvu Brokeback Mountain :-))) Oproti tomu stojí názor, že 1 a 7 jsou význačná čísla, protože dohromady dají 8 - a 8.měsíc je srpen, měsíc, který Ennis s Jackem ztratili dvakrát - poprvé kvůli bouřce (před koncem léta 63) a potom jejich zmařené setkání v srpnu posledního roku, kvůli Ennisové práci...

No a další zajímavý vlákno - věty, které byste v BBM určitě neslyšeli :-)))
Ale to přenechám na zpracování Evči :-))) Evi, honem, a bez cenzury, prosím!!! :-))
Tam se s tím totiž vážně nemažou :-))))))))

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 21:39:07     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: BOMBA - BM rádio!;o)
Co se týká "Jack, I swear" tak je to moc pěkně napsané, musím s tím souhlasit, ale přesto si myslím, že Ennisova přísaha (jakoby v té první rovině) vyplývá z návštěvy Almy, kdy si Ennis uvědomuje jak hloupě se choval, jak zbytečně Jackovi ubližoval a že teď bude takový, jakého by ho chtěl Jack. A na to se samozřejmě dají navázat další a další podtexty, smysly...Je úžasný, jak 3 slovíčka dokážou vystihnout tak moc...

Teda, jak čtu, tak na IMDB skutečně řeší zásadní věci :-) Je to fakt vtipný. Nicméně, co se týká 17, tak to je přece jasný, ne? Co jinýho by to mohlo být než....kchkch...no prostě vzpomínka na Jacka v měrných jednotkách...:-)))

No, radši odcházím, než mě ukamenujete, že je to málo. Téda, já jsem vulgérní :-)))
Už tu nejsem.

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 21:52:41     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: BOMBA - BM rádio!;o)
:-DD No to ho teda podceňuješ! Počkej na Rigu!;o))) (ježiš ale to máte vlastně v rodině...tak možná se s tebou shodne...;-) Jinak co se závěrečné scény týče, tak jsem na nějaké zahr. diskusi taky zaznamenala, že až to konečné setkání Almy Jr. s Ennisem tomu dává tu skutečnou rovinu vyústění nebo jak bych to řekla...no tam se určitě najdou desítky názorů, ale hádat se v aj teda nebudu:o)) Bych řekla, že to možná ví přesně jen samotná Annie...a možná ani ona ne. Asi ani nedoufala, jak se to bude pitvat, a teď si možná sama před sebou musí určité pasáže zdůvodňovat...;o)

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 08:38:30     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: BOMBA - BM rádio!;o)
Evi nejsem si jistá, jestli byl v tomto směru Jack podceněný. Vycházev z toho, že Ennis s největší pravděpodobností užíval US měrné jednotky:-))))))))) )))))))

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 16:57:02     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: BOMBA - BM rádio!;o)
:o)) No jo - to mně nějak nedošlo...řídila jsem se spíš podle toho Romanova dovětku o tom, co by ho od nás mohlo postihnout...;)

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 22:09:49     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: BOMBA - BM rádio!;o)
:-DDDDD
Romane, já u té scény, jak Ennis lepí to číslo, běžně brečím jako želva, tak Ti dík, že si při každé další projekci vzpomenu na Tvoje verzi :-))))
Stejně tak, jako nemůžu potlačit myšlenku na Jack´s in the Army při loučení E+J.
Já to vlákno na téma "17" ani nedočetla, věřím, že se tam k něčemu podobnýmu taky mohli dobrat :-))) Podle toho, co je tam za esa :-)))
No teda už jen ze zvědavosti si to jdu dočíst :-)))

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 22:39:21     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: 17
Romane, tak Tvoji teorii na IMDB nikdo nepotvrdil ale asi to bude tím, že oni mají inche :-)))
Každopádně je tam pár zajímavých úvah:

*If they met in the 1963, reunited in 1967 and Jack died in 1983 (at least he does in the book, not so sure about the film) then the year of the trailer scene is 1984, cos its meant to be a year later. 1984, thats 17 YEARS since they were reunited.

*refer enced Chinese symbology that the number 8 represents Rebirth. There are other symbols of new life in that scene as well: Alma, Jr.'s, impending marriage, Ennis's newly awakened sense of the importance of making sacrifices for loved ones, and the view of the young green crops seen from the window in the last shot

*The numbers 1 and 7 on Ennis' mail box, when turned upside down, read L and I, Li, which is the phonetic spelling for Lee! It can't be a coincidence!
Not only that, but LI in Roman numerals equals 51, which is Lee's age!!!

*somebody mentioned the clock in Jack's bedroom, which has stopped at 8:45. 8+4+5=17

*Someon e else mentioned that the 17 letter of the alphabet is "Q" , could represent Ennis' acceptance of his nature

*"17 inches, the size of the monitor I'm viewing this right now

*I don't think Ennis had any thought or power of his own to number his mailbox "17", because the address shall be given by authorities of this camping park or range owner.
Putting the number on the mailbox would be shown that Ennis either has just moved in or Ennis decided to open up his life to have contact with outside world.

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 00:06:06     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: 17
Tyjo to nějak tak zní vznešeněji v tý angličtině...;o) No ale fakt nechápu, jak to můžou řešit až takhle do hloubky (co mě taky pobavilo - někdo psal, že až po šesté mu došlo spojení slova "honey", na který byla reklama v letáku, kterým Alma přikrývá pohlednici od Jacka, s jejím oslovením Ennise...:o)) hustý, co?:)) No ale jinak s tou 17 - asi se odporně realisticky ztotožním s první větou posledního příspěvku, co jsi sem Kači dávala;o) I když to i to zakončení zní slibně...;p) Já mám pocit, že ty lidi jsou už na ten film větší odborníci než Annie, Ang a oba hoši dohromady!;o))) Z toho až mrazí, jak to mají rozpitvaný...a pak že my jsme závislí blázni - kdeže!;p)

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 07:39:32     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: 17
Hezké ráno!
Evi, tak spojení slova honey na letáku s Alminým oslovením Ennise mi došlo až teď v neděli při 11.projekci :-))) Mám ještě co dohánět.

Tady je nový klípek věnovaný Enniskovi:
http:// www.youtube.com/wat ch?v=Fe37jGfTPCk


A tenhle je nádhernej, soustředící se na Jackovu tragickou lásku k Ennisovi:
http://w ww.youtube.com/watc h?v=ZvIOqmjtXQM

Jeden "optimističtěj ší" než druhej, tak opatrně.Komentář ze dne: 31. 05. 2006 08:28:29     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: BOMBA - BM rádio!;o)
17 - poněkud zemité vysvětlení:-) nicméně vysoce pravděpodobné:-)))) ))

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 17:07:02     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: BOMBA - BM rádio!;o)
Myslím, že to ale Amíci na rozdíl od nás měří v palcích! :-o)

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 17:27:25     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: BOMBA - BM rádio!;o)
No jo - taky už jsme k tomu došli...že to tak asi bude:) V tom případě by měl Ennis tedy fakt "hezké" vzpomínky....;o)))

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 18:10:04     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Právě jsem se "odtrhla" od diskuzí na Ennisjack. com- no musím vám říct, že v některých směrech jsme břídilové- tam jsou dokonce jakoby "kvízy" kdy se vzájemně sanží dostat na neznalost těch naprosto malých a nevýznamných detailů z filmu, např. jak se jmenovala silnice na které se zabili E. rodiče a kolikátý je to kilometr, ?? co je napsané na dveřích Aquirreova karavanu? jakou barvu a značku má auto Almy jr. když přijede na konci za Ennisem???
Diskutu je se tam v globále o stejných věcech jako tady, za chvíli jsem pronikla i do jejich názvosloví SNIT FNIT- tedy first night in tent, second night in tent???::)))
Ale jedna "hamletovská&q uot; otážka, která mě napadla,ale tady se neřešila- pokud si vzpomínám ,ale tam jo, týká se Jacka- o Ennisovi není pochyb:))
FNIT-"byl&qu ot; jack nebo "nebyl"?? Neshodli se...
A Rigo co se týká toho výtahu, KD po rozchodu s "AJ" poskytla bulváru info- že mezi jejich oblíbená místa patřily pláže, zkušební kabinky v obchodech, koupelny, auta.. no třeba by se výtah taky hodil???:)))

Komentář ze dne: 31. 05. 2006 07:24:57     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
SNIT a FNIT - smekám před Tebou:-))))) jsi hlava otevřená.

S FNIT jsi mi nasadila brouka do hlavy:-) V případě, že nebyl, napadá mě pro změnu otázka Nerudovská "Kam s ním?" :-))) Osobně si myslím, že Jack úplně klidně být mohl - a podle toho jak se ráno tvářil:-)))))

KD je hloupá, jestli to teda fakt někde vykkládala:-(
Měl by se držet Natálky je krásná, chytrá, vzdělaná, zná se s Jeanem Renam a taková nějaká éterická.


Komentář ze dne: 30. 05. 2006 07:05:51     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek:
Přeju krásné ráno všem spřízněným duším. Dneska se mi, ostatně jako každý den, nechce pracovat:-)

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 07:30:17     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re:
Tak to jsme na tom stejně :-( A včera mi chlapci (hlavně díky Pedře) zabrali 99,9 % mozkové kapacity, takže tady mám dneska co dohánět :-(

Podívej se na tohle "AJ" video, to Ti určitě zvedne náladu, ale pracovat se Ti potom asi nebude chtít už vůbec :-)))

http://www .youtube.com/watch? v=8t2edBix1ZM

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 08:28:03     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
náááááááááááááádher a!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 08:53:26     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Hlavně to, jak si stáhne kaťata a začne utíkat, co? :-)))))
To bych řekla bylo z natáčení Bubliňáka :-)
A už jsi viděla ten rozhovor, ve kterém AJ popisuje, jak se na Halloween převlíkal za krabici brusinkovýho džusu nebo za dům a jeho hlava byla komín? :-)))))) V tom rozhovoru je obzvlášť cute :-)))

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 11:17:48     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Ten rozhovor jsem neviděla:-( hoď odkázek, prosííím:-)

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 11:33:27     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
http://www.youtube. com/watch?v=TNHV9Iv dHtM

Su zvědavá, co na něj řekneš :-))))

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 13:03:16     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
To snad není ani možný!!!!!!!!! On je tak vtipnej a krásnej! Moc díky, hodila jsem si odkázek na tohle video na plochu, ať ho mám po ruce vždycky, když se naštvu:-))))

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 13:23:23     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
:-DDDD
Mimochodem, na IHJ se dobře rozjela debata na téma "Co byste dělali/y, kdybyste uvízli/y s AJ ve výtahu" :-DDDD
Některý příspěvky jsou fakt k popukání :-)))

http://ihe artjake.suddenlaunc h.com/index.cgi?boa rd=gyllenhaalics&am p;action=display&am p;num=1148696304


Dneska jsem se taky konečně zaregistrovala na IMDB, a teda některý vlákna tam jsou hodně hustý :-)))

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 15:13:05     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Je to zábavný:-))))))))
Netušila jsem, že se tolil lidí bojí výtahů:-)

Já tam s ním uvíznout, tak ho v nestřežený okamžik něčím praštím po hlavě a jak by omdlel, už bych si s ním dělala, na co bych měla chuť:-) nemohl by se bránit:-) Vím, je to trošku cruel, ale člověk musí využít situace, když už se naskytne:-))))))))

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 17:41:58     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Teda Rigo!:o))) No ale já myslim, že by toho ani nebylo třeba...že by se 2x nutit nenechal...;o) (jestli ovšem taky netrpí klaustrofobií...:-) )

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 17:24:03     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Ten je zásadní! :-)

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 03:57:37     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Hurt
Tohle asi nebude nejlepší lék na nespavost, co?
http://www.you tube.com/watch?v=vZ vy1L12ZUQ

Evi, jestli se Ti líbil Walk the Line, tak bys tenhle klípek mohla ocenit, zpívá to Johnny Cash.
Pravda, na tuhle pozdní/brzkou hodinu moc optimistickej není :-(
Ale je věnován Enniskovi...

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 04:03:40     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Without You
A tohle nebude o moc lepší...
Harry Nilsson - Without You:
http://www.yo utube.com/watch?v=E aEoBs4SNeY
Tu písničku můžu...

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 22:22:54     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Jeden odkaz
Jenom jedním okem sleduju, to co se úplně netýká BBM, to jméno tady zaznělo, tak nějaký drb: :-o

http://www.n ovinky.cz/koktejl/8 6613-herec-jared-le to-priznal--ze-je-g ay.html

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 22:40:27     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Jeden odkaz
Jojo, dávala jsem na to link už výše :-)

A nepohoršuj se tady nad Pedrou, jo? :-))))
Já myslím, že udělala vetšině přítomných radost :-) a o trošku hezčí a veselejší pondělí :-))

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 22:58:50     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Jeden odkaz
Já se taky přimlouvám...ale P. sám přiznává, že ne že by se mu to jako vyloženě nelíbilo...;o) No my byli po popisu druhé stanovky taky celkem v šoku - holky asi v tom pozitivním, někteří kluci se nás snažili krotit, abychom jim nechali tu nevinnost a každému vlastní fantazii...ale co s náma, no?:) Jsme rádi, že se Pedra vrátila tam, kam "patří";o ))) A že se nad námi smilovala její soukromá múza...;)

Jinak teda umírám z té vaší diskuse tady - dokonce jsem se dneska učila celkem efektivně, abych sem pak mohla jít, ale stihla jsem si diskusku jen vytisknout...mlátím se ještě teď nad vašimi rozbory, kdo je ten "lepší" (což se nedá říci že...:o)) Asi bych tak souhlasila s Olgou...jo ale nezdá se mi, že to Heathovi v té motelovce vyloženě nesluší...je jen krapátko ztrhanej a přeleželej...ale krásně šťastnej a to se mu naštěstí dostatečně zračí na tváři...ale je fakt, že AJ je tam fakt neodolatelnej...Jin ak taky Heatha miluju v té scéně, jak se směje Jackovi, který předvádí rodeo..nebo takové ty záběry v podvečer - stmívá se a on je tak jakoby opálený..jo a taky tam, jak čeká na Jacka po 4 letech...Jo a jak se naposledy setká s Cassey. Kde se mi naopak moc nelíbí, je závěrečná scéna u jezera, kde je chudáček takovej pomuchlanej, jak to v něm vře...jo a ten účes na Den díkůvzdání taky nemusím:)

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 22:08:36     Reagovat
Autor: P. (email) - neregistrovaný
Titulek: All I Know
Tak dneska pecka ze všech nejpeckovatějších - Oli a její naprosto neskutečné přebásnění Vše, co vím.
Jinak bych až řekl, jaký jste čuňata a na co nemyslíte, já bych se teda styděl takhle psát, i když... :-o

Suma sumárum, dneska mě teda zase dostala maximálně Oli a její All I Know a to si pořád říkám, jak hezky měsíc a půl odolávám s pouhými dvěma shlédnutími BBM.

Hezký večer (a dost kapesníků) vám všem!

P.

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 22:24:17     Reagovat
Autor: pedra - neregistrovaný
Titulek: Re: All I Know
A jako za co by ses styděl??:))) Mě se ta fantazie zalíbila a vidím, že podle reakcí nejen mně a na stud za takové, řeklabych, inspirující věci jsem už trochu moc velká holka...
Ale chápu, že každý má tu hranici studu někde jinde....

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 22:29:04     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: All I Know
Já něříkám, že se nelíbila. :-)))

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 19:47:53     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Téda...
tady se to dneska rozjelo :-) Pedra svým příspěvkem zvedla krevní tlak snad ve všech krajích republiky. Moc se mi to líbilo. Na konci to nenásilné napojení na povídku a film, fakt povedené. Doufám, že se promítač zase brzo ozve :-)
Olgo, tvoje verše byly zase (nečekaně) famózní. Tak zvukomalebný. Člověk hned vidí, jak je čeština krásná.
A Kači, to bylo teda překvapení :-) Myslím, tvůj víkendový výtvor. Ta báseň má skvělou atmosféru. Congratulation. Myslím, že můžeš klíďo brďo pokračovat... :-)
A co se týká diskuze AH vs AJ - zrcadlo pověz mi, kdo je na světě zdejším nejhezčí a nekrásnější - tak to jasně AJ. A AH je v těsném závěsu :-) Vždycky když ho vidím při umývání plecháčku v zurčící řece s vyhrnutýma rukávama a riflama, tak nemůžu. Jak se ztrápeně koukne na oblohu...je u toho tak klučinovsky neodolatelný.
Ale Paul Bettany taky není k zahození. Jako Silas byl asi největší překvapení Šifry. Jeho výkon byl podle mě nejlepší. Když jsem se pak díval na jeho profi fotky na stránkách Šifry, tak jsem musel uznat, že je to fakt taky pěkný kousek.Komentář ze dne: 29. 05. 2006 23:20:22     Reagovat
Autor: pedra - neregistrovaný
Titulek: Re: Téda...
Dík za mužský pozitivní komentář, u "zdejších holek" jejich a vlastně i svou "strunu "znám,ale reakce místních chlapců jsou pro mě občas velkou neznámou, takže moje upálení na hranici se ještě odkládá..

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 18:12:26     Reagovat
Autor: petrada - neregistrovaný
Titulek:
teda 3000 j=o=o=o=o? no už nemám sílu to vše číst ale gratuluji k "závislosti&qu ot;

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 17:41:23     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Jared :-)
Zprávička pro obdivovatele/ky Jareda Leta:
http://www.n ovinky.cz/koktejl/8 6613

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 15:08:46     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek:
Holky zdravím,
prolítnul jsem ty dnešní příspěvky a to je zase síla:-)
Hlavně pedra i pěkně zamotala hlavu. Ještě, že jsem šel dneska brzy do práce a nekouknul se sem. Kdybych si to přečetl ráno, tak do tý práce asi neodjedu. Ale asi sem budeme muset dát za chvíli hvězdičku:-)
No ale Olga mi zase vehnala slzu do oka, tak jsem se trochu uklidnil.


Komentář ze dne: 29. 05. 2006 15:22:47     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re:
Haha, já bych Pedře dala hvězdiček hned 5 :-)))))))

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 16:11:24     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Jí taky Kači!!!! Ja to holka talentovaná:-)

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 15:03:06     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Teda Evi, co je na mojem příspěvku hustýho???:))) Já umím být ještě hustší, ale toto je příspěvek od "hodné holky"- hustej je někdo úplně jiný, viď Pedro??
P.S. Jaktože nejsi ještě v knihovně??")))

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 14:20:34     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
A ještě jsem o víkendu byla na "Šifra mistra Leonarda"- netroufám si říct, že je to špatný film, ale mě nějak nazaujal a nevtáhl a podotýkám, že knížku jsem nečetla-Reno výborný, Hanks dobrý, ale Audrey Tatou- favoritka mého manži, kvůli které na ten film vlastně šel:)), byla podle mě slabá, prostě z toho mám nijaký pocit. A hlavně já opravdu nemusím flagelanství ajiné mučící i sebemučící scénky- přitom já zajíždím do sedačky a odvracím pohled..

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 14:25:36     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
No co se tam s Audrey četla rozhovor, tak ona sama se na tu roli vůbec necítila a navíc měla problémy s angličtinou - nepřišlo mně, že by se s tou rolí moc ztotožnila...Šifru odsunu až do půjčoven, a to asi hlavně kvůli Bettanymu a taky prý kvůli hudbě...ale to Walk the line fakt vřele doporučuju! Totální nakopávačka...:o

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 15:36:50     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
P. Bettany??? Mám v tom trochu zmatek- to je Silas- ten flagelantský vraždící mnich??? Nehrál tenhle herec náhodou v "Knight¨s tale"??
Já ho neznám, jediný čeho jsem si všimla, jak tak sojí (skoro)nahý před křížem před začátkem své mrkačksé exhibice, že je to pěknej chlap??? Pak už mi tak vadil, že jsem se jej snažila nevnímat, ale zřejmě to zahrál dobře...

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 15:46:00     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Jo to je on.
Mě to zase tak drsný nepřipadalo a to jsem docela měkkota. Takový Kladivo na čarodejnice je podle mě mnohem větší nářez. S tím má problém se vydržet na to dívat.

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 15:48:57     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Přesně ten.Taky hrál v Čisté duši ( i když tam jsem si všímala asi víc Russela :-)) a v Master and Commander ( a tam mě pro změnu bral víc než Russel, asi proto, že Stephen Maturin je mému naturelu bližší než "Lucky Jack" Aubrey ).

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 15:21:22     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Já jsem by na Šifře minulou středu a celkem se mi to líbilo. Knížku jsem sice nečetl, ale myslím, že to asi nění nějaké veledílo, takže jsem nečekal nějakýho "Hamleta" . Byl jsem na tom s partičkou známých, z nichž někteří to četli. Těm se to líbilo míň. kamarádka říkala, že lepší je asi nejdřív vidět film a potom si přečíst tu knížku. Co se týká hereckých výkonů, tak podle mě tam vlastně nebylo moc co hrát. Jediný Reno (a toho já zase moc nemusím) tam měl trochu vděčnější roli. Ale nevím jestli zrovna já jsem ten, kdo to může hodnotit. Jsem takový divák, kterýho musí tvůrci detektivek milovat. Nechám se zmást každou falešnou stopou a potom se všemu divím, všechno je pro mě překvapení. Policajta bych určitě nemohl dělat, nenašel bych ani ztracenýho křečka:-)

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 14:08:29     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Uaa , Pedro, hot hot hot!!! Nechceš mi toho svého promítače půjčit?:)))
Do mojich představ ses teda trefila vrchovatě- je to tak akorát, reálný, vzrušující, přiměřeně popisný, něco naznačující a je v tom i trocha "ženskýho " pohledu:)))
To o těch hlavolamech je úžasný, a dík, žes je nenechala "jet na sucho":))))))) ))
Já sama jsem se natvrdo zeptala asi 5 svých kamarádek, které BBM viděly, jestli je napadlo, co asi bylo před zobrazenou motelovou scénou- 4 z 5 :))) mi odpověděly ve smyslu- to si teda piš , že jsem o tom přemýšlela, jenom ta jedna se držela reailty a začala povídat o světlech, úhlech záběru, make-upu , aby se neleskli atd:)))
To Riga- teda takový silný slova na adresu "AJ", třeba je úplně nemožnej a blbej:)))- to asi ne, že ??:))) A KD na něm zřejmě mimo jiné)podle netu) vadilo, že je "stay-at home-boy:)))

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 14:13:44     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Violko hustej příspěvek...;o))) A KD asi nebude kulturní dům...?;o))) Klidně ať si je "stay - at home - boy" - to teď Heath taky...vůbec by mi to nevadilo - myslím že doma to s nima nemusí být k zahození...;-)) A fakt už jdu do tý knihovny!:)

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 14:21:52     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
KD vysvětleno;o) Já ji nějak vytěsnila...;o))) No potřebuje doma oporu a ne lítačku asi...ne?:-))

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 15:09:03     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Nemožnej a blbej určitě není, jinak by se s ním "nekamarádila& quot; Natálie Portmanová ( prý je to neuvěřitelně vzdělaná intelektuálka - sem četla:-)) I když, teď mě napadá, že protiklady se přitahují a možná Natalie vyhledává jeho společnost hlavně protože "sprostá nádoba víc pobaví" - Jak říká Švejk:-))))
Ať je to jak chce, já mu nepropadla kvůli jeho intelektu. Jeho přednosti jsou úplně jinde:-)))))) a je jich tolik, že i kdyby se uměl podepsat jenom křížkem, má před většinou s nás náskok jako Zločin a trest před Honzíkovou cestou:-)

Pokud jde o KD - stejně se mi k němu nelíbila:-) vůbec si AJ nezasloužila s tím svým tuctovým a nezajímavým obličejem:-(

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 15:26:10     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Ahoj Rigo, tak si to tak neber, já to jenom na tebe tak zkoušela:))) abys neztratila reálný náhled- ale o to ty jistě nestojíš- tak se nezlob:) Já si samo taky nemyslím, že je nemožnej a blbej- naopak , to se pozná i z každýho interview, že má něco v hlavě a o jeho vzhledu- to je samozřejmě bez komentáře. Co se týká KD, taky bych řekla, že je spíš"zajímavá& quot;, ale hlavně, že to bylo "ono" pro něj , ne?
Ale musím dát zapravdu A.Lee nebo kameramanovi??, který říkal, že Heath se líp snímá, že je fotogeničtější... H. nemá sice takové "dechberoucí&q uot;okamžiky jako J., ale zase vypadá vždy ze všech úhlů, při všech svých tisíci grimasách dobře nebo velmi dobře- a to i v live- záběrech..Zato J. vypadá v profi fotkách opravdu dokonale, ale občas v live záběrech, některých momentech je trošku srandovní, ale jenom trošku:))) Už mizím...

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 15:31:06     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
HUŠ!!! :-))))

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 16:05:33     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Srandovní?????????

Važ slova!!!!!!!! Jsem taky z Olomouce, tak abych si Tě nenechala zjistit!:-)

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 16:12:58     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Jestli se do toho můžu taky vložit, tak AJ vypadá všude dobře. Naopak myslím, že By AH neměli zabírat moc zespodu. V Motelový scéně, ho zabírá kamera zespodu a připadá mi, že tam vypadá trochu (ale fakt jenom maličko) divně.
Tak mě nestřílejte:-)
Ste jně jsou oba k sežrání:-)

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 16:20:32     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Když už jsi to otevřel, tak se připojuju! Nechtěla jsem tu motelovku vytahovat, ale je to fakt - vůbec mu to v tom záběru zespoda NESLUŠÍ:-)
zatím co AJ je AJ pořád:-) dovolím si tvrdit, že i na záchodě:-))) sakra, zase jsem se nechala unést:-)

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 16:23:59     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Ring volný! :-)
A můžete se do sebe s Violkou pustit, já vám to ale neodpískám, pro mě jsou oba dokonalí ze všech stran - zepředu, zezadu, zboku, zespodu i zvrchu :-)))

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 16:30:11     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
:-))))))))) Je u Vás taky tak krásně?

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 16:44:27     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Lovely! Just my kind of a good weather :-))

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 16:48:53     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Pomalu dnes končím:-) Kači a vůbec vy všichni užijte si zbytek krásnýho dne.

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 18:39:45     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Házím bílý ručník do ringu:)))- je fakt, že ten motelový záběr není pro "AH" zvlášť lichotivý, ale obávám se, že to by nebyl asi pro skoro nikoho... ale J. je v té scéně fakt k sežrání, dokonalý a ten úsměv:))Světlo na něj dopadá ale daleko měkčeji a jakoby pásovitě, zatímco na H. tvrdě a na plno...
Teda uznávám některé neddiskutovatelné kvality "AJ", který je obecně určitě "pohlednější&q uot;, ale pro mě prostě H má to správné charisma a sexappeal, o který člověk(ted já:)) zakopává...
P.S. miluju klip od Ravenus- Hungry Eyes- mám na tu písničku velmi sentimentální vzpomínky a v téhle kombinaci...

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 18:56:56     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
AJ tam je opravdu k sežrání (ale kde není, že:-)) a AH tam má tak divně vlasy. Už se to tady taky řešilo, podle mě mu nejvíc sluší ten sestřih úplně nakrátko, který měl ve filmu o filmu. A pro mě je AH nejvíc k sežrání ve scéně, kdy Jack předávdí jak jede rodeo a on se na něj ze strany dívá a má v ruce ten plecháček.....
Ach jo, raději končím:-)

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 18:57:57     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Neházejte nikdo nic nikam :-)Kdybych se měla rozhodovat mezi AJ a AH, bylo by to jako vybírat mezi východem a západem slunce, jako mezi sametem a hedvábím, jako mezi růží a lilií - jsem už s tím trapná, ale mezi nimi si člověk ( teď já, Violko :-)) vybrat prostě nemůže.Oba z mého pohledu mají něco ( moc!!! :-)) do sebe, oba jsou nesmírně inspirující ( viď, Pedro? :-)), a i když mě AJ inspiruje spíš zevnějškem a AH/Ennis ( omlouvám se, ale herci se mi beznadějně smíchali s rolemi ) spíš hlubinami své utrápené duše, rozhodně to neznamená, že bych AJ považovala za hlupáčka a AH za ošklivce.Proto tímto slibuji, že se ode dneška budu snažit věnovat stejnou pozornost fyzičnu i duchovnu obou.Tedy pokud budu stíhat, jako že už teď nestíhám pranic - už před hodinou jsem se chtěla začít učit...

Komentář ze dne: 30. 05. 2006 08:43:27     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Vždyť mi si rozumíme:-))))))))) )
AJ je v té motelové scéně skutečně neskutečnej:-) Při pohledu na to, jak otočí hlavu k H. usměje se a zašeptá, mi pravidelně začíná haprovat tlak:-) Za to, být v té chvíli Ennisem, bych dala rok života.

Na sentimentální vzpomínky pozor:-)))))))

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 12:25:55     Reagovat
Autor: pedra - neregistrovaný
Titulek: Re:
Díky za ocenění mého "přeludu" doufám, že jsem se aspoň někomu z vás trefila do představ:)
Jinak zbrojní pas mám, ale na na představy:)) Není to nic výjmečného-"ju st fantasy"

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 12:35:06     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
To Pedra: nojo, ale většina z nás nemá tolik odvahy a zručnosti hodit svoje představy na papír :-)

To Olga: teda opět klobouk dolů, obzvláště ten překlad je nádhernej!!!

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 12:56:02     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
U mě nejde ani tak o nedostatek odvahy, jako o nedostatek vyjadřovacích schopností:-) a vyjadřivacích schopností má Pedra přehršel:-)

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 13:28:18     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Rigo, ty že máš "nedostatek vyjadřovacích schopností"? To neříkej ani ve srandě! Právě že tvoje příspěvky mají neskutečný drive a vtip;o)) Umíš přesně volit slova...No nic - jdu mrknout na ten Pedry výtvor - Katka mně na to už ráno házela echo...ale bojím se, že když se potřebuju do večera učit v knihovně, tak z toho pak bude prd...nebo někdo víte, jak souvisí body zvratu s Ennisem a Jackem? Ještě musím hodit echo na film Walk the line. Naprostá bomba a nevyhrát Oscara Seymour, asi bych ho dala Phoenixovi (sorry Heathe...:o)) já jsem zírala a nechápala, jak se mohli s Reese naučit tak famózně zpívat...střídavě jsem se smála, brečela a mrazilo mě...ten film má tak neskutečný náboj...první film od Zkrocené hory, která mě fakt totálně dostal (mnohem víc než Match Point...:-)) A rozhodně nedoporučuju dabované (i když zpívané pasáže asi nechají...ale i tak:-)) Jo a Libertin je prý výjimečný, nejednoduchý, ale nádherný, hudba úžasná...asi k tomu budu muset taky časem dospět. Jenže odtud mám už takové zprávy, že nic moc, tak nevím...:o

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 15:18:22     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Jsi si jistá, že tvoje první řádky patří mojí osobě?????

Jinak na Wakl the line jsem viděla upoutávku a chystám se jít. Děkuju za doporučení:-)

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 12:07:50     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Lidi, dneska s těma mezema fakt opatrně - výjimečně bych se v tomto případě neromanticky přimlouvala za útulný domov :-)Doufám, že Ennis a Jack tam, kde jsou, mají máj permanentně, ach jo... máj přece není období roku, ale stav mysli ( když jsem včera tuto převratnou myšlenku sdělila rodičům a SV, dost divně se na mě podívali a táta řekl, že v tom případě má on už asi třicet let únor :-))

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 12:01:13     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Máj
Přišel máj, lásky čas.
Krev se bouří v každém z nás.
Cit nás zpíjí jak piva máz,
láska zimě láme vaz.

Přišel máj, voní sléz.
I Brokeback tone v květech dnes.
Vykroč tam, kde roste vřes,
kde večer září nejvíc hvězd.

Přišel máj, šumí les.
Srdce tepe a láká mez.
Opusť město, opusť ves,
zjistit běž, zda kvete bez.

Přišel máj, oheň vzplál.
Rozum odhoď na podpal!
Nejvíc získá, kdo se všeho vzdal,
kdo jen s láskou chce kráčet dál.

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 11:56:25     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Vše, co vím
Jedno jsme, já a ty,
v životě i ve smrti!
Se srdcem lehkým pravdu přiznávám :
vše, co vím, je, že ti propadám!

Budouc nost má jen na tobě závisí,
nenech ji, ať se zadusí!
Nech mě říct, co víš už sám :
vše, co vím, je, že tě v srdci mám!

Konec, ten vždy bleskem přicválá,
však tíseň mi sbohem nedává.
Těm, co nechápou, já pouze vzkazuji :
vše, co vím, je, že bez tebe nežiji!

Jsi světlem mým a máš tu moc
ve slunný den změnit černou noc!
Dovol mi teď svůj omyl smýt :
vše, co vím, je, že chci s tebou být!

Proč končit má, co teprv začíná,
i má naděje nevinná?
Říkám těm, co city skrývají :
vše, co vím, je, že tě miluji...

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 22:01:06     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Vše, co vím
Oli, po stoprvé (a stejně pořád málo), ty jsi neskutečná!!!

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 06:50:26     Reagovat
Autor: pedra - neregistrovaný
Titulek: Re:
že je někdo uslyší. Bylo to, jakoby jej někdo i s kořeny vytrhl ze samoty tichého zoufalství několika posledních let, když byl E. zase za chvíli schopen vnímat okokolí, první , co uviděl, byla Jackova tvář, sklánějící se nad ním, Jack mu odhrnoval zpocené vlasy z čela, jeho tvář byla sice ztrhaná vzrušním, ale oči se smály, trochu smutněji, než si je Ennis pamatoval, ale smály se.
Ennis na nic nemyslel, měl pocit, že ani tělo mu nepatří a všechno je jak má být, aspoň pro tuhle chvíli. Opřel se Jackovi o rameno a ten mu zapáli cigaretu, protože Ennisovi se tak klepaly ruce, že toho nebyl schopen . Jack zašeptal " Čtyři roky, sakra.."

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 07:27:44     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Pedro, a můžeš prosím ještě napsat, jak mám dneska po tomhletom normálně fungovat??????????? ??

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 07:37:22     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Kači, to je pecka co!!!!!!!! Já si to musím zkopírovat a uložit bokem, abych se k tomu mohla vracet:-))))))
Jin ak super básnička a víkendová diskuse.
Musím si půjčit Den poté!
Miluju Jakea!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! a potřebuju studenou sprchu!!!!!!!!

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 08:23:49     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
:-DDD
Taky jsem si myslela, že mě dneska po tomhle obzvlášť náročném víkendu nic neprobere, ale tohle teda byla pěkná podpásovka :-))))))
Už jsem přestávala doufat, že se tu Pedra objeví a ona si to umí tak hezky načasovat :-)))
Vivat!

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 10:20:57     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Teď mě vytočila jedna kolegyně - škatule pitoná, vylízaná, škaredá jak nepřítel, blbá jak práce, jejíž inteligence stačí tak maximálně na to, aby rozeznala světlo od tmy:-((((((((( Úplně mě nabyla negativní energií:-(((((((( Musím si znova přečíst Pedřin výtvor ať se trochu uklidním. Díky Pedro!

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 13:31:42     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
:-DDD Hele dneska se asi dopracujem na 3000. příspěvek...co vy na to?;o))

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 12:11:22     Reagovat
Autor: pedra - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
blbě, jako já:))

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 08:07:24     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Tak jsem si říkala, jak se asi při pondělku přinutím probrat, ale zbytečná starost :-)Můžete mi někdo říct, jak mám asi teď jít jednat s klientem o nákupu brzdových lanek a tvářit se u toho normálně?! :-)

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 08:23:43     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Oli, mimochodem krásná básnička:-), co jsi ji tu poslední nechala.

Jinak k těm klientům, já se tvářím tak mile, že si to možná někdo brzy vyloží jako nabídku k čemukoli:-))))) Pedra by měla mít na ty svoje představy zbrojní pas.

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 11:51:20     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
:-DDDD A já se pořád divila, proč se na mě všichni tak významně dívají a usmívají :-DDDD Já se asi podle Tvé rady chovala a ani o tom nevěděla :-)))
Jinak, Riguško, kolegy, šéfy, podřízenými a spol. se nenech vytočit, rozčilovat se znamená mstít se na vlastním zdraví za cizí blbost :-)Od Pedry je fajn, že nás donutí myslet na úplně jiné věci, i kdybychom nechtěli :-)Jinak já jsem včera večer ( a dnes ráno ) konečně dorazila překlad All I Know, se kterým jsem se zapletla už před nějakým časem ( a jen doufám, že jsem přitom nedorazila All I Know samotnou a hlavně Arta Garfunkela ).A navíc ve dvou verzích, protože jsme včera byli na návštěvě u našich, já si tu písničku pořád pohvizdovala, jak mi nešla z hlavy a mamka řekla, že to zná, že to prý zpívá v češtině Bob Frídl...Zavětřila jsem a začala z ní tahat informace, ale nemohla si na nic moc vzpomenout, jenom že to začíná nějak jako "přišel máj, kvete ráj," a v tom stylu dál, něco o vonících břízách a očích jak olivín - pokusím se to někde splašit, čistě pro srovnání :-), i když já se tedy víc klaním textařům, kteří dokáží zachovat původní smysl textu.Ale stejně jsem cestou do práce a ještě teď složila takovou májovou hříčku, kterou přikládám ( konečně mám dost času na to to sem všechno vypsat ), čistě pro vylepšení nálady, i když souhlasím, že ty verše při pohledu z okna zavánějí spíš provokací...:-)

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 13:38:18     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Nevím co říct...Olgo a Pedro - vy dvě byste se měly chytnout za ruce a odkráčet do nejbližšího nakladatelství...:o Taky už jsem nedoufala, že se - milá Pedro - navrátíš, ale naštěstí jsi naše tajné prosby vyslyšela...;o) Častokrát jsem si vzpomněla na tu tvoji múzu, co asi dělá...a jak je vidět, připravovala se na naprosto vrcholný počin...;o) Ještě se tady kdysi mluvilo o scéně skoku do jezera a toho, co se mohlo odehrát předtím/potom...to jen tak pro inspiraci třeba za pár měsíců, až to zas budeme nejméně čekat...;o)) DÍKY!/

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 06:41:53     Reagovat
Autor: pedra - neregistrovaný
Titulek: Re:
Sám Jack to ale chtěl jako tenkrát, otočil ještě omámeného Ennise na čtyři, netrpělivě odhodil nezavřenou tubu nazem, vnikl do něj, možná ne tak hladově, ale o to zkušeněni a okouzleně zjistil, že se nic nezměnilo, zapadali do sebe jako dvě části ztracenéha znovunalezeného hlavolamu, pro Jacka to bylo vzrušující a uspokojující hlavně prot, že viděl, jak jej Ennis chce a cítil, že se mu ochotně a odevzdaně podvoluje..snažil se soustčeit na každý E. pohy b a vzdech a všípit si jej do paměti, na dlouhé obodbí samoty, které věděk, že příjde, i když o tom ted nechtěl Přemýšlet. Ennisův první hlad byl nasycen, byl uvolněný, ale přesto jej Jackovy ruce na bocích, jeho tiché přerývané povzdech a rytmické přirážení znovu vzrušilo, že jakmile se J. z něj po chvíli spokojeně svezl, nemohl si pomoct a zkusil to znova- sice už bez prvotní naléhavosti, ale už se byl schopen soustředidit víc na sebe i něj, na to, co už tolkirát prožil ve své fantazil, když si to dělall sám- ke straně skloněná tmavovlasá hlava, široká ramena a snědá záda a svoji ruku , pevně objímající J. kolem pasu..Z představ jej vytrhlo Jackovo přidušené, vášní rozostřené"Poj ď"-pevně se je chytil aještě naposledy několikrát tvrdě přirazil- I když J. několikrát bolestně zasyknul, neuhnul Ennisovu naléhavému rytmu ani o kousek a ten za pár sekund beznadějně tlumil svoje sténání na J. zádech, ve strachu,

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 07:30:20     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Tak tomu říkám pondělní probuzení:-) Pedro je to super:-)!Zrychlil se mi tep i dech:-))))))) Vůbec se nemůžu tvářit normálně, usmívám se jak debil:-))))))) Božéééééé!!!!!!!!
Kači co Ty na to???????

Komentář ze dne: 29. 05. 2006 06:28:29     Reagovat
Autor: pedra - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ahoj, po dlouhé době jsem ase tady, takže slibovaná "overuraa" ; k motelové scéně...pozdě, ale přece, noční promítač zase nastoupil směnu..
... sotva se dostali z dohledu, jak se Ennisovi zdálo, podrzíravého motelového recepčního, přestali se ovládat a zopakovali si to "přítelské uvítání" jestě o něco vášnivěji apak už konečně po čtyřech letech nebylo na co čekat, na koho brát ohledy- košile, klobouky, kalhoty, všechno leželo rozmetané po podlaze i židlích, prudce oddechující Ennis už tlačil Jacka na postel, tan však jako ve hře apřeto nekompromisněvydech l"tak ještě ne" a opřel Ennise na záda o polštáře a rychle se svezl hlavou níž... Ennis se užasle, trochu zděšeně a hladově díval, na to co Jack dělá, ale nabránil mu, v polosedě zvrátil hlavu na čelo postele a všechno zmizelo.. jediné, co bylo důležité a reálné blyly vlny dlouho postrádaných pocitů a Jackovy vlasy, které byly stejně husté a nepoddajné jako tenkrát... Cítil, že, už bude, chytil Jacka za rameno asnažil se jej odstrčit, ale tne mu téměř surovým stisekm ruku odtrhl a přitiskl k pelesti a nepustil ji, dokud Ennis nepřestal dusit svoje vzdehc hřbeten druhé dlaně...

Komentář ze dne: 28. 05. 2006 01:11:41     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Překvapení...
Chystám pro vás něco...snad to stihnu do zítřka. Jsem jaksi zavítala na diskusi na IMBD a neměla jsem to dělat...ale jsou tam 2 naprosto úžasná vlákna a pokouším se vám z toho vyklovat ty nejlepší hlášky...člověk slzí smíchy i dojetím:o)) Držte palce, ať to dotáhnu do konce na tomto polorozpadlém PC...:-(

Komentář ze dne: 28. 05. 2006 04:04:43     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Překvapení...
Zdravím pozdní noční směnu :-)
Evi, teda to je lákadlo ty Tvoje popisy Dne poté, hned příští týden letím do půjčovny mrknout, jestli to nemají :-)
My jsme právě s Pavlou dokončily filmový maraton - Test, Strach a hnus v Las Vegas, Requiem za sen a na závěr nezbytný Donnie Darko :-)

A podle těchto ukázek soudím, že Moonlight mile bude další snímek nutný do mojí sbírky :-)
http://www.you tube.com/watch?v=RC NRVX_AWx0

A tenhle rozhovor s Jakem taky stojí za to :-)
http://www.you tube.com/watch?v=TN HV9IvdHtM

Dobrou noc - dobré ráno :-)

Komentář ze dne: 28. 05. 2006 18:01:13     Reagovat
Autor: Cibulka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Překvapení...
Konečně jsem se dostala k PC... Jo, víkendy jsou holt náročný.. :o). Teda Kačko, ty teda máš výdrž! Já už bych u třetího filmu byla hotová.. :o). Kačko, Evčo, pokud budete chtít, tak vám Den poté můžu vypálit a poslat. Jako malej dík za to, jak jste se mě hezky ujaly.... Kači, já už se nemůžu dočkat toho Donnie Darka. Písnu ti mailíka. Ještě jsem se vás chtěla zeptat na jeho další filmy. Nevím, jestli už se u nás objevily a jak se překládaj: Proof - přeložili to jako Test nebo Zkouška nebo jak? A Highway - je to Dálnice? Máte ponětí? Já se pokouším rozhodit sítě po všech čertech, tak abych dávala správný český názvy... :o). Díky a hezkej den!

Komentář ze dne: 28. 05. 2006 23:34:32     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Překvapení...
Ahoj Cibulko!
Nojo, víkendy jsou náročný, to mi povídej :-)
My máme po včerejším maratonu za sebou ještě Horu, kterou jsem, jak vidíš, oproti předpokladům přežila...ale nemám už sílu popisovat pocity, na to jsou všechna slova krátká...
K těm filmům - Proof je překládán jako Důkaz a Highway ani nevím, jestli do ČR vůbec dorazila, spíš bych tipovala, že ne.
Díky za nabídku Dne poté, to bych byla moc ráda!

Komentář ze dne: 28. 05. 2006 18:04:34     Reagovat
Autor: Cibulka - neregistrovaný
Titulek: Re: Překvapení...
Evčo, prosím, prosím, dej mi tip na tu půjčovnu, kde maj Půlnoční míli. Díky!!

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 05:15:22     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Omluva
Já se opravdu stydím za to, že moje výlevy tady zabírají asi polovinu diskuse a upřímně se kaju.Tohle je sice mimo mísu, ale na ČT2 dnes v 17.10 dávají Dům duchů, který upřímně doporučuju.Knihu od Isabel Allende ještě víc, ale bodem pro film je obsazení - Meryl Streepová, Jeremy Irons, Glen Closeová, Antonio Banderas.Pro zřejmě deštivý den ideální :-)Já jsem si právě šlehla svou pravidelnou denní dávku ( Hasta mi Final, Written in the Stars, You Raise Me Up, Fields of Gold, All I Know, Tears in Heaven, All Out of Love, Waiting for You, Not A Day Goes By, Who Wants to Live Forever atd...), to je skutečně léčba PBMS jako hrom :-), ale moje múza se zřejmě odebrala na kutě, zatímco já bych mohla čilost exportovat - chci to vidět přes den :-)Můj hafík se tu ometá, natěšený představou ranní vycházky, takže vodítko, nepromokavá bunda a obuv a jde se...

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 15:01:24     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Omluva
Zdravím Olinko a Káti! Teda Oli - mě vyhrkly slzy při tomto verši: Kde teď leží dlaně, co mi tvář hladily...Komu taky ne, co? Ty jeho nádherný ručičky...hned jsem se musela vzpamatovat a říct si, že je v pořádku, že je to "jen" film a fikce a kdesi cosi, ale nepomáhá to...A Káti ty začínáš fušovat do řemesla - ale pěkně teda! To jsi fakt napsala?!:o Síla...koukám, že tady byla včera vůbec veselá nálada...

To my to máme teď doma i ve škole taky na prd, ale konečně jsem se předevčírem dostala k tomu, abych 1x (bohužel) skoukla to basketbalové video s Jakem (kouzelný - jak i když hází mimo, je k sežrání), no a to video SAG. Ježiš mně tam bylo Heatha tak strašně líto! Jak tam jen tak napůl odchrochtával ten šílenej výplod a asi nevěřil svým očím a uším...(btw. - upřímně přiznám, že smích Heatha je pro mě mnohem nakažlivější než Jakea - možná proto, že u něj to není tak časté a je to přecijen už nějak tak víc chlapský smích...:)) Škoda, že je to video tak krátké - mohla bych se na tu komedii dívat pořád. Jen by mě opravdu zajímalo, jestli na těchto cenách BM nějakou dostala...;o)) Jinak Olinko stoprocentně dám na podzimní BM projekci vědět - taky se tam doplazím, i kdyby měl přijít konec světa;o)) No a ještě napíšu o Dni poté, ale to do dalšího příspěvku...

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 15:47:37     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Prosba a Den poté:)
Napadla mě ještě jedna velká prosba...moc prosím šel by přeloži Maker makes od Rufuse? Ta moje dřív až nenáviděná, dnes milovaná písnička, při které slzím jak krokodýl? (navíc poté, co jsem se zprostředkovaně dozvěděla, že "maker" je zde ve významu "bůh", a nějak si to vztáhnout k tomu konci filmu a tak...ta slova se zdají jednoduchá, ale stejně si na to netroufám:-( Vřelé díky pro případného zájemce;-)

A teď je Dni poté - včera jsem si tenhle katastrofickej film konečně půjčila na VHS s tím, že nebudu ztrácet čas a přetočím si to jen na scény s Jakem (kterých - jak jsem myslela - tam nebude moc...). Omyl byl naštěstí pravdou - má tam jednu z hlavních rolí. Tyto typy filmů mě skutečně neberou (navíc dabované to prý hodně ztratí na síle - jako téměř vždy - no Gyllenhaala daboval Saša Rašilov - to mně k němu nějak nešlo....:-( ) Scénář je dosti vachrlatý, někdy se člověk musí smát nad tou absurditou, ale za co bych hvězdičky dala - za prvé za výběr Jakea do té role syna, postupně se měnivšího na hrdinu..samozřejmě především kvůli své lásce...:-)), a druhou hvězdičku za nějaké ty efekty a legrační roli jednoho bezdomovce...Co se týče Jakea - už to nebylo takové "ucho" jako v Bubliňákovi nebo v Donniem..(toho odhaduju:-)) - konečně už vím, z jakého filmu je ten záběr, jak si Jake přehazuje tašku přes rameno u auta a kouká za sebe - přitom vlásky naprosto dokonalé - ten střih...:o)) Kdykoli se objevil na plátně, tak jsem se buď musela smát nebo jsem se o něj strašně bála, ale především jsem mu hrozně fandila ve všem, co dělá...Kvůli němu ten film stojí za shlédnutí (a pozor Rigo a Kači - promočený nebo mrznoucí je tam tak půlku filmu...přičemž ho jeho láska po jedné takové šílené anabázi, kdy se Jake málem utopí, zahřívá vlastním tělem, aby to přežil...to je prostě scéna do mých Top 10:-)) A přitom to ona ještě neví, že on se do všech těch průšvihů dostal jen a jen kvůli ní...a jak ji pak zachraňuje...i když je to absurdní, tak je to nádh

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 16:04:35     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Prosba a Den poté:)
nádhera, jak to zahrál...ty rozpaky a všechno...no radši nemyslet:) Postupně se tam mění z trošku rozmazleného žárlivého chlapečka (ale jak s ním člověk cítí...:)) v hrdinu, který vše bere do svých rukou...(nehledě na to, jak se nááádherně bojí v letadle a řeší to tím, že neustále papá - ano Rigo - pozor!:) teda jestli já tady dělám agitku a vy už jste to všichni viděli..;o)

Určitě to chci vidět ještě znovu a s titulky - i kvůli tomu, že kazeta asi tak od třetiny přeskakovala a zrnila! Fakt utrpení! A to půjčení stálo 39,-, tak mě napadlo, že jim to tam řeknu a tím pádem by ten film mohli přeřadit do kazet za 9,-, což už je celkem snesitelná cena pro vyřešení AJ absťáku...Ale prý to asi dají do defektů (z čehož kouká prodej kazetky za 50,-, ale fakt to za to asi nestojí - ten dabing a tak...). Některé scény prostě MUSÍM slyšet v originále...až uvidíte pochopíte...Za toho Jakea (byť to asi není film, který by si dal za rámeček...), jim odpouštím i ty leckdy absurdní dialogy a příhodičky...Jo a Jake tam má cca 10 minut z celkového času kapucku na hlavičce, takže se mně vždycky asocioval Donnie...:o Už to bez něj moc dlouho nevydržím...;-)

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 17:10:07     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Prosba a Den poté:)
Přesně to jsem s Maker makes zažívala taky - zprvu mě vůbec nebrala, jenže nenápadně si zabírala v mé hlavě víc a víc místa, a když jsem včera a dnes při učení ( ehm ) poslouchala soundtrack, vzala mě snad nejvíc...Tak uvidíme, co se s touto skladbou dá vykouzlit.Z DP znám sice jen ukázky, ale vidím, že asi vyrazím do půjčovny zrovna tak :-)A Jakeovy ruce? Stačilo představit si, že už nikdy nepohladí Ennise po tváři, nebude mu ošetřovat rány, nevezme ho za ruku ( mimochodem, to mě teď na 2. stanovce dostává, když na začátku tak zlehka položí ruku na Ennisovu, aby ho uklidnil ) a bylo hotovo.Nedomýšlím, co se stane na té podzimní projekci - ale stejně se klepu nedočkavostí už teď! Konečně, venku to podzimně vypadá :-)Tak zatím, já jdu na ten film, to zase bude...

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 17:35:05     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Prosba a Den poté:)
Tak nějak cítím, že už jsem fakt dlouho (asi tak 3 týdny) neviděla žádnou stanovku...si říkám, proč jsem tak nervní...;o) K tomu Dni poté - je tam právě jedna úžasná scéna, kdy Jake (Sam) letí do NY a vedle něj ta jeho "vyvolená" ;. A on má tak strašný strach, že do sebe pořád hází takové ty buráky, co roznášejí v letadle, a má je rozsypané všude kolem sebe...No a ta slečna vedle, jestli se cítí dobře, a on se pořád chudáček snaží dělat, že je v pohodě...a když jde kolem něj letuška, tak mu tak rychle položí ruku na rameno a on se tak nádherně usměje...No ale pak začnou turbulence a to je něco na chudáčka AJ - až uvidíte tu jeho mimiku při nich! A pak v šoku chytne té Lauře vedle sebe hrozně pevně ruku a nepustí ji, ani když ty turbulence skončí - až mu to musí říct ona sama...No zkrátka se musí vidět...;-)

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 20:07:00     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Prosba a Den poté:)
Musím to vidět!!! :-)Akorát nevím, jak to stihnu :-)
Já jsem si Sag Awards ( a Jakeovo přebírání Ceny Bafta ) musela dneska pustit poté, co jsem sepsala ten svůj neukrocený splín, abych si natloukla do hlavy, že Jake a Heath jsou živí, zdraví a v pohodě, že jsou šťastní a že je s nimi sranda ( Jake "nenápadně&quo t; ukazující Heathovi, že ten mikrofon je trochu jinde, než kam míří, nemá konkurenci, a ten Heathův projev taky ne - chudák :-)).Trochu to zabralo, ale ne zase tak oslnivě.A nevím jak vy, ale když se já pokouším chlácholit se tím, že je to "jen film," nějaká moje sadistická část mi sdělí : "No jo.Ale máš představu, kolik takových příběhů se muselo odehrát ve skutečnosti? Možná jejich protagonisté neměli ty nejúžasnější modré oči pod sluncem, ani se tak podmanivě neusmívali a netrousili vtipy o harmonikách a fazolích, ale tady jde o něco jiného." K tomu se přdají úvahy, v jakým zparchantělým světě to žijeme a na bezesnou noc je zaděláno...

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 23:04:09     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Prosba a Den poté:)
To je přesný - když si člověk začne namlouvat, že to není realita, tak v něm vždycky začnou hlodat takovýhle představy...Takže ceny SAG a Bafta spolu nemají nic společného - "jen" tu Jakeovu vysmátost? Zkusím mrknout na imbd, jestli se nad nimi při těch SAG někdo slitoval...;o) Ještě musím pořádně prozkoumat, kdo se jim to tak smál - zaznamenala jsem zatím jen Sandru Bullock...

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 03:54:47     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Pokračuji v samomluvě :-)
Kačko, to Ty jsi psala, že v nejtěžším stadiu tady člověk rozmlouvá po nocích sám se sebou? Tak už je to tady...:-)To je neuvěřitelný.Právě jsem dorazila poznámky pro svého vedoucího diplomky ( mám takové tušení, že bude dost zírat ) a straším tady, spánek v nedohlednu a ráno taky.To už by vážně chtělo Rohypnol či Diazepam, nejlépe v kombinaci se sklenkou vodky, jenže v naší takřka abstinentské domácnosti se žádný alkohol nenalézá a z prášků maximálně Paralen :-)Pro povzbuzení mysli jsem se byla podívat na ve sladkých snech ztraceného SV.A jakkoli je AJ ve svých "spacích" scénkách ( ráno po 1. stanovce, flashback ) k sežrání ( jako kdyby někdy nebyl :-), musím zcela objektivně ( no ) přiznat, že na toho mého přece jen nemá ( nebo v nějakém filmu AJ ve spánku visí hlava z postele dolů? :-)okamžitě chci vidět!!! :-) čistě pro srovnání :-)).Tak jsem mu tu hlavičku šetrně vrátila do bezpečí polštáře, než se mu překrví mozek, a šla se podívat na diskusi, ale jak vidím, Morfeus dostihl i vás - já to všem moc přeju, ale závist je veliká :-)Ale berme to optimisticky, za hodinku, hodinku a půl bude svítat a budu moct vyrazit ven na procházku nebo na psychiatrii vytlouct konečně něco proti PBMS ( něco přece proti tomu už museli vynalézt :-), přece nemohli předpokládat, že každý má duševní sílu SV, který se z toho dostal bez následků, ale se mnou je to snad čím dál tím horší ).Jdu na youtube dělat jeden překlad, možná usilovná práce trochu pomůže :-)Ale nesázela bych na to :-)

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 01:47:45     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Jinak Evi, pokud bude ta podzimní a hromadná projekce, dala bys mi prosím vědět? Hrozně ráda bych to viděla a následně probrala s někým podobně postiženým - i kdyby to mělo skončit hromadnou psychózou :-) - a protože jsem venkovský balík, navíc z místa, kde BM dávali jediný den, jak už jsem psala, není k tomu moc příležitostí.Pokusí m se urvat a udělat si na to volno, i kdyby to znamenalo dát výpověď ( konečně kdo by řešil něco tak přízemního, jako je zaměstnání, když je v sázce kinoprojekce BM - mám absťák, achich ach :-))Tak předem díky, přeju všem dobrou noc a hezký víkend a jdu se ještě věnovat školním povinnostem - já nechci, nechci, nechci...:-)

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 01:41:00     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Elegie za Jacka
Kde je teď léto? Kde vítr, co vane z hor?
Kde rozkvetlá je louka a šumící bor?
Kam zmizelo slunce a hukot peřejí,
kam odešly letní dny, co konec nemají?

Kde je teď tvůj dotek a polibky rtů tvých,
kam se náhle vytratil tvůj nakažlivý smích?
Kde hledat mám tvůj hlas a tvá objetí,
kam zmizelo vzájemných citů vypětí?

Kde teď leží dlaně, co mi tvář hladily,
kde vášeň je a touha, když noc se nachýlí?
Kam odešla útěcha z tvé ruky na mém rameni,
kam pojednou vymizela naše šťastná znamení?

Všechno s sebou odnesl chmurný stařec čas,
víc na tváři neucítím lechtání tvých řas.
Nikdy víc už nepoložím hlavu na tvou hruď,
jak bez tebe mám žít, to už sám Bůh suď.


Komentář ze dne: 27. 05. 2006 03:53:24     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Elegie za Jacka
Oli, to je hotovo! 16 řádků a člověk tady (ostatně jako vždy) řve u počítače. Ty jsi fakt neskutečněj talent!!!!!!!!!!

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 04:02:09     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Elegie za Jacka
Ježíši, Pavlíku, promiň! A děkuju :-)Tušit, že tady v tuhle nekřesťanskou hodinu nestraším sama, byla bych k Tobě i ostatním šetrnější.Jenže mě poslední dny válcuje PBMS velikosti afrického slona, navrch to zkouškové, navrch v práci konec měsíce a práce, kde se člověk podívá, navrch hnusné, hnusné počasí - znáš to :-)Nějak je stále těžší a těžší zachovávat veselý pohled na život.Ach jo, tyhle moje noční výplody - vždycky, když se na ně dívám za bílého dne, mám pocit, že jsem to buď nepsala já, nebo jsem v sobě musela mít pěknou porci nelegálních produktů farmaceutického průmyslu :-)

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 09:14:57     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Elegie za Jacka
Tak to mě dneska stačilo si přečíst první 4 řádky a měla jsem jasno :-(
Poslední dobou se snažím urdžovat v psychicky akceptovatelným stavu, ale jak to mám za pomoci Tvých výtvorů zvládat??? To se nedá!!! Takovýhle rána po ještě smutnějších nocích...
Oli, přiznej se, že Tys to psala u tohoto videa???

http:// www.youtube.com/wat ch?v=ovd_ymwax2o


Teď jsem se na něj mrkla a málem to se mnou v kombinaci s Tvou básní seklo, je to o Ennisových vzpomínkách a smutku.
Začínám se upřímně děsit toho, co se mnou zítřejší projekce udělá, z toho nemůžu vyváznout bez následků.... no i když, ty si už s sebou ponesu do konce života i bez 11.projekce...
Oli , tak znovu - je to nádhera, Tvoje básně jsou čím dál tím krásnější, ale taky čím dál tím smutnější :-(

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 09:23:18     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Elegie za Jacka
A když už jsme teda u poezie a u samomluvy (kdo by taky trávil sobotní den u PC?), tak sem taky přispěju kapkou tvořivosti, ale Oli, neboj, nebudu Ti fušovat do řemesla :-) (to ani nejde)...

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 09:33:05     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Slza
Krásný den,
slunce, které opět zapadá,
zpěvy ptáků,
kteří v očekávání noci
se skrývají do svých hnízd.

Stromy, které střeží věků klid,
voda, která znamením je času,
mraky, jež oponou jsou dne,
vítr, který se Ti prohání ve vlasech.

Pódium dne pohltí tma
a v hledišti již nikdo netleská,
jen melancholická vzpomínka lavic
na osamělé diváky.

Tisíce vyhaslých hvězd,
ne, nedokončily tohle představení,
kde láska odtekla potokem krve.
A brány pekel již nikdo nehlídá.

Jen vzpomínka na prošlý čas,
co zmizel za obzorem věčného zapomnění.
Noci probdělé po krátkých dnech,
kdy dotklo se Tě štěstí.

Času je příliš málo
a bolesti příliš mnoho.
Tam, kde to nečekáš,
tam bude konec.
Jen slzy v očích...

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 09:40:27     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Slza
Moc prosím, nekamenujte mě, raději se koukněte na tohle video, to je taky "optimismus&qu ot; :-((

http://www. youtube.com/watch?v =XQ7iQadpDP0

Já ho teď sjela 5x, ještě se párkrát kouknu na "Imaginacion&q uot; a už raději půjdu...

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 16:59:14     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Slza
Jaký kamenování?! Vždyť je to krása...Vidím, že moje noční veselá nálada byla nakažlivá :-)Souhlasím, moje básně se čím dál víc topí ve splínu, doufala jsem, že je to tím, že prožívám dost hektické období, ale asi je to jen výmluva...A Ty sis přála nějaký sonetek pro "Adorable Heath," viď? Uvidíme, co s tím, ale v té mé momentální náladě, darmo mluvit :-)Ta videa mi taky zrovna nepřidala, byť je to vážně nádhera, líbí se mi hlavně to druhé a lituju, že moje znalost španělštiny končí u Buenos diaz :-)

Komentář ze dne: 28. 05. 2006 13:24:33     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Slza
Oli, děkuju :-)
Ano, sonetek pro AH by bodnul :-)
Mimochodem, na IHJ je několik nových roztomilých fotek ze setkání AJ a Natalie Portman :-) Na diskuzi už z nich dávno udělali páreček :-)
A určitě se koukněte na ten rozhovor s Jakem, odkaz jsem dávala někam o kousek níže, je to na YouTube.
Jake tam mluví o BBM, Mariňákovi, Zodiacovi a hrozně roztomile a vtipně popisuje, za co chodil převlečený na Halloween :-)
Tak, a teď se jdu psychicky připravovat na večerní projekci BBM :-)
Přeju všem hezkou neděli :-)

Komentář ze dne: 27. 05. 2006 01:34:58     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Zdravím noční šichtu - tedy pokud ještě někdo dorazí...:-)
Přest ože jsem z práce dorazila ve večerních hodinách, přestože nestíhám absolutně nic, přestože jsem před chvílí dočetla šestnáctou kapitolu velmi, velmi otravné učebnice, přestože mám nemalou chuť zachovat se podle toho vtípku, o kterém jsem se tu zmiňovala - přes tohle všechno jsem tu se svým novým produktem, nadrásaným právě během toho všeho ( a pak se samozřejmě divím, že nestíhám ).Měla jsem během učení puštěný soundtrack BM a přemýšlela o tom, že mi tam - jak už jste tu někdo psal - docela chybí ta instrumentálka po 1. stanovce.A když jsem si teď za odměnu ( odměňovat já se umím :-)) pouštěla ukázky na videích, tak jsem zjistila, že stejná hudba zní i při té Ennisově vzpomínce na to, co ho kdysi přinutil vidět jeho otec.A teď mě při tónech té hudby studí za krkem ještě víc.Já vím, mám opravdu postřeh, když tohle odhalím po šesti projekcích, tak snad raději k té básničce :-)
Evi, Tys tuším ve svých dojmech z kinoprojekce BM říkala, že by to chtělo něco o Ennisových pocitech z Jackovy ztráty, viď? Tak tady to je ( nejsem normální, když mi tohle múza našeptává na začátku víkendu - jsem zvědavá, jak depresivní bude to, co mi sdělí v pondělí ráno, pokud něco vůbec ).A jelikož jsem měla dojem, že stejně jako já ujíždíš na těch scénách, kdy Jack bere Ennisovi hlavu do rukou, vrazila jsem tam o tom jeden verš ( ale nebyl to zase takový problém ).Jinak se omlouvám, že mi tam zase nějak vlítly ty Jackovy/Jakeovy řasy, ale to se vážně nedá...

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 15:17:56     Reagovat
Autor: Cibulka - neregistrovaný
Titulek: Páteční pozdrav
Teda Kačko, to by bylo boží!! Písnu ti toho mailíka a určitě se domluvíme.... :o). Ten klípek Hungry Eyes se mi zatím líbí ze všech nejvíc. No comment.. Ale je fakt, že jsem zdaleka ještě neviděla všechny. Je to hrozný, není čas... A to jsem se ještě nestihla prokousat ani touhle celou diskuzí a vy už tady házíte nový odkazy na další stránky... to mě fakt zabije :o).. Ale to si nestěžuju.. Hlavně mě napadlo, že Ládík má pravdu. Co budu dělat, až tahle diskuze zmizí? Měli bysme mít nějakej plán!! Tak se zatím mějte, já jedu objíždět půjčovny... Doufám, že něco objevim... Jinak přeju krááásné páteční odpoledne.

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 15:42:29     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Páteční pozdrav
Odkazů není nikdy dost :-)
Mě právě totálně odrovnalo video Jakea skotačícího s balónem v NY (nechci přímo psát hrajícího basketbal - to by bylo silný označení :-) ), nedávno jsem sem dávala odkaz na fotky, ale vidět ho v pohybu je prostě trošku něco jinýho :-)))
Elegantní, ať se pohne jakkoliv :-) a vůbec nevadí, že to střílí totálně mimo :-)
Najdete to na adrese:
http://www .splash-video.com/i ndex2.pgi
pod částí LOGIN kliknete na VIDEO a potom - **EXCLUSIVE** Jake Gyllenhaal playing basketball in New York.

Mimochodem , já jsem se odhodlala načít druhou destíku, od poslední depky už uběhlo 14 dní, za kterých jsem stačila nahodit reload a posbírat kuráž a v neděli mě čeká 11. projekce :-)

Hezkej víkend všem, pro mě možná ten poslední :-)

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 17:46:03     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Páteční pozdrav
Neříkala jsi náhodou, že si dáš několik měsíců pohov:-)
Ale chápu, že se to nedá vydržet. Tak přeju pevný nervy a inteligentní publikum:-)

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 18:16:36     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Páteční pozdrav
No já vím, však se taky stydím :-)))
Ale přece si nenechám ujít jednu z posledních možností vidět tu krásu na velkým plátně :-)
Už to pak hrají jen příští víkend v Artu, ale to jsem mimo.

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 18:32:15     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Páteční pozdrav
No děti - jak mám tak zprávy od Alenky (babi), která byla orodovat za plakátky v Lucerně (poté, co mně už s tím rupaly nervy:o)), tak ji tam budou opakovat prý někdy v září nebo tak! Takže myslím, že kdo je z Prahy (i kdo není - že Kači:-)), by se mohl pak do ní přemístit a udělala by se grupen projekce, ne? Fakt mě zajímá, kolik na ni na ten podzim přijde lidí...se uvidí, jak je ta závislost velká...Umíte si představit, že třeba 3 měsíce neuvidíme Horu v kině a pak by najednou zase byla možnost? Teď už jsme těma projekcema dost zmlsaný, ale pak to s náma asi bude hodně vážný...budeme slintat každý týden nad programem, jestli už...a ono furt nic. A najednou se tam ten spásnej název objeví a budeme kvůli němu ochotni přijet kamkoli po republice...;o)

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 21:03:13     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Páteční pozdrav
Tak to bude super září.
Opakovaná projekce Zkrocenky, nový film od Almodóvra....
Co víc si člověk může přát:-)

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 21:35:24     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Páteční pozdrav
Ještě bych si prosila Candy :-) Ale to bude vlastně až v říjnu :-(
A kdy má vůbec startovat Zodiac? :-)

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 23:04:21     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek:
nový film od Almodóvra.... ten bude uz v zari???

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 23:25:30     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ahoj Ladiku!
Jo, 28.září:
http://ww w.novinky.cz/kultur a/85972

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 17:48:53     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Páteční pozdrav
Cože? Tady se objevilo něco lepšího než What´s left of me, Renouncement, Anastacia, Kissing you, You raise me up a spol.?;o)) to teda musím mrknout - ale ty odkazy se nedají stíhat! Holky brzděte! Teprve včera jsem skoukla pár těch diskusí (sprchovací, surfovací a papací Jake, + diskuse o hlavičce:o)) No co vám mám na to říct...nejvíc mě pobavil tenhle příspěvek - stručný a výstižný:"His head isn't BIG, but it's .. jake's head. " :-DD No u těch sprchovacích člověk fakt nechápe, na čem mu ty plavky či co to je za protivnej hábit držej...a leetercolka nemá konkurenci;o)) Ze surfovacích je na umření ta první.

Jo a pak taky ty profily uživatelů - jeden jak Jake hladí toho malýho pejskánka - štěňátko kokršpaněla či kýho výra - v tom je tolik citu...vždycky si vzpomenu, jak takhle hladil to svoje mimi v BM...;o) No a pak jak má někdo v profilu takovou tu hejbací koláž Ennise a Jacka - vždycky takový ty srdceryvný momenty (setkání po 4 letech, druhá stanovka...) - to by jeden vraždil:o Dneska jsem si půjčila Den poté, ale asi to přetím jen na scény s ním...;o)

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 18:29:02     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Páteční pozdrav
:-DDDD
Protivnej hábit :-DDDDD To je přesný :-DDDD
Mimochodem, hezky se rozvíjí i diskuze na téma: "Jake please find someone" :-))

http://ihea rtjake.suddenlaunch .com/index.cgi?boar d=gyllenhaalics& ;action=display& ;num=1148624510

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 22:46:01     Reagovat
Autor: Cibulka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Páteční pozdrav
Koukám, že je tady mrtvo, ale stejně mi to nedá, abych vám nenapsala. Právě jsem se vrátila z hospůdky, kde jsem všem bývalým spolužačkám vyprávěla o své lásce k AJ. Mám pocit, že mě nepochopily..... Ale to neva... :o). Každopádně zde je můj pocit z návštěvy třech videopůjčoven: Jsem přímo zhnusena, protože jsem tam neobjevila ani jedinej film (teda kromě Dne poté - ten ale zrovna mám). Ach jo... Takže prosím, prosím Evčo, kdybys byla od té lásky :o).... poraď kde v Praze maj tu Půlnoční míli.. Ukecám kamarádku, aby si to pučila a vypálila mi to. Díky ti!!! Jinak se zatím loučím a přeji hezký víkend!!!

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 11:44:39     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek:
Všem hezkej víkend.
Zavřete oči, odcházím:-)

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 11:39:45     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: Re:
tedy tedy ja jen koukam devcata ze by jste si meli zaridit nejaky "webblog" ci jak se to jmenuje,nebot az tento clanek jednoho dne zmizi,tak nevim jak to prekousnete.Ale jen tak dal tedy zatim.
zatim zvladam cist tak slabou pulku.-(((

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 06:40:49     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek:
Zdravím do nového dne moji drazí. Konečně pátek:-) Než si vypiju ranní kafe mrknu na IHeartJake:-))))))) ))))))

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 07:34:20     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re:
Vím, že od IHJ je těžké se odlepit, ale určitě ještě mrkni na nové video od Ravenusky, tohle je vážně maximální:

http: //www.youtube.com/w atch?v=bt282fzIe8Q


A ještě jedno nové:
http://www.y outube.com/watch?v= r5bqixYvkcA

Hezk ý pátek :-)

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 08:17:05     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Kačuli, připadám si jako magor:-( Čumím na jeho fotky, přiblble se usmívám a každou druhou minutu zopakuju "To snad není možný, to snad není možný, jak může být někdo tak dokonalej" Mrknu na Ty tvoje odkázky a konečně začnu pracovat.
by the way ta Kirsten je ale mrcha hubená:-((((

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 08:33:59     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
:-D
Tak tohle je sice totálně mimo mísu, ale našla jsem to na YouTube :-)))
http://www.y outube.com/watch?v= qYTbGLBK62M

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 18:06:06     Reagovat
Autor: Cibulka - neregistrovaný
Titulek: Jupíí
Tak jsem to konečně viděla!! Tak to fakt stojí za to... a to surfování taky nemá chybičku :o). Ten jeho úsměv fakt miluju!! Těma linkama se tam opravdu z nějakýho mně nevysvětlitelnýho důvodu nedostanu (ale na tom zas tak moc k divení není, protože v surfování na netu jsem úplnej začátečník), ale díky za popis tý cesty - tak jsem se tam dostala. Tak jsem to zkoukla a teď už musím běžet. Jdu s mamčou do divadla na Netopýra. Tak snad ten uměleckej zážitek nepřebije zážitek z BM..... :o))))). Díky vám všem za pomoc. A ještě jeden dotázek na koneček :o). Máte ponětí jakým způsobem sehnat filmy AJ na DVD? Já mám jen Den poté a to mi fakt nestačí.... :o).

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 19:46:39     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Jupíí
Joo holka...no když bys hezky poprosila:), tak možná by se našel u holčiček Donnie Darko (u mě taky, ale nemám ho kde přepálit...), no a tak za měsíc asi i October Sky...Jinak ve Filmovém klubu by i prázdninách mohli dávat Krásní a úžasní - tam hrál fakt kouzelně (no kde ne, že?:-)) Hodnou holku jsem zatím viděla jen na VHS, Půlnoční míli bys myslím v půjčovně sehnala i na DVD (jestli jsi z Prahy, můžu poradit kde:-)) Ještě k těm linkům - nejde Ti to náhodou, protože bys nebyla zaregistrovaná? Když se tam zaregistruješ a kdykoli jdeš na ty stránky, tak se tam musíš nejdřív přihlásit (přes login), pak dáš continue a jakýkoli odkaz odtud a mělo by Ti to naběhnout v normálním velkém formátu...Ale taky mně to někdy blblo - to je fakt:-(

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 23:21:21     Reagovat
Autor: Cibulka (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Jupíí
Tak jsem se právě vrátila z Netopýra. Zážitek to byl, ale ne zas tak velkej, abych zapomněla na JA... :o). K těm linkům: už je mi všechno jasný! Já se sice přihlásila, ale pak jsem nepokračovala tím continue.... takže na to zejtra hopsnu a všechny odkazy si projedu... :o). A ty filmečky.... no to by byla paráda, kdybyste byla některá tak hodná a přepálila mi toho Donnie Darka.... Z Prahy nejsem, ale mám tam ségru a spoustu kamarádů, který určitě budou od tý dobroty a vyzvednou mi to... Nebo kdyby to šlo poslat na dobírku do ÚL..., ale to už bych si moc vymejšlela, co? Zejtra hned oběhnu půjčovny a poptám se alespoň po tý Půlnoční míli. Na ostatní je asi zbytečný se ptát... Jo! A ještě jsem zapomněla pochválit Olze ty básničky - jsou fakt hezký. Máš super "básnický střevo" :o). Tak čusík, já jdu do hajan. Ale zejtra se určitě ohlásim. Vypěstovala jsem si na tuhle diskuzi závislost :o)....

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 23:44:23     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Jupíí
No kdybych měla možnost to přepálit, tak klidně dám s někým srázek v Praze, ale bohužel:-( Domluv se tady na Donniem kdyžtak s někým, kdo má možnost...ale upozorňuju - co jsem tak slyšela, je to soda!:o Kdybys chtěla něco na odlehčení od Hory, tak je prý úžasná pohodovka Bubliňák...to by mohli mít na VHS. Tak se po tom kdyžtak poptej, až budeš pátrat po té Půlnoční míli;)

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 00:33:37     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Jupíí
Nojo, závislost tohoto druhu vzniká velice snadno a rychle :-)
V tom nejtěžším stádiu si tady budeš psát po nocích sama se sebou :-)))
Donnieho Ti přepálím, to není problém, ale na vlastní nebezpečí :-)
Za 14 dní budu mít do Ústí cestu, tak se můžem domluvit, nebo Ti to pošlu poštou. Napíšem si maila.
Dneska jsme byli na Casanovovi a koukat na něj přímo z první řady byl fakt zážitek :-)))

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 00:38:16     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Jupíí
:-DDD (patří ke druhé větě...;o))

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 00:42:59     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Jupíí
No konkrétně my dvě raději zůstanem u mailů :-DDD

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 14:47:20     Reagovat
Autor: Cibulka - neregistrovaný
Titulek: Help!!
Holky pomoc!! Ať dělám co dělám, tak když si spustím ty vaše linky s odkazem na IHeartJake... tak se mi vždycky spustí jen ta hlavní stránka... já si fakt připadám jako absolutní pako..:o)... Co dělám špatně? Já ty sprchovací fotky prostě musím vidět!! POMÓOOC :o)!! Jsem asi absolutní negramota, fakt mi to odpusťte... ale proč píšete AJ?? Víte co mi to dalo práce, než jsem pochopila, že myslíte JG??? No, mám se furt co učit... a to oproti vám už jsem v pracovním procesu.. a to už dost dlouho :o(...

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 15:29:20     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Help!!
Ty jsi ještě nepřečetla celou diskuzi, co? :-)
No že se ptám, to už se asi ani nedá :-)
Takže - ty linky jsou rozdělený do několika částí po určitým počtu znaků, všimni si, že je tam mezera, tak tu musíš smáznout a mělo by se Ti to zobrazit v pohodě.
Kdyby náhodou ne, tak ty sprchovací fotky najdeš v sekci Community - Wha? - Jake takes a Shower.
AJ = Adorable Jake - to už se prostě vžilo, myslím, že je to docela výstižný pojmenování :-)
Nic si z toho nedělej, já už su taky pěkně dlouho v pracovním procesu :-(

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 16:57:46     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Help!!
Ten neodolatelný termín "AJ" pochází z jednoho neméně neodolatelného článku ( http://www.msnbc.ms n.com/id/10342237/, bez mezer - na to si třeba zvyknout :-))Je to takový návod pro heterosexuální muže, dovlečené na BM svými manželkami a přítelkyněmi, aby ten film "přežili" :-)Dočteš se tam o téhle přezdívce, o tom, že vlastně naši muži mohou za gyllenhaalomanii, jak prožívají muži a ženy Mariňáka ( "Když už se konečně začne v tom filmu zabíjet?" - "Prosím, víc ´Santa scén´" ), rady, jak vydržet "nejdelších 60 vteřin ve Vašem životě," ( tj. v životě "straight" ; mužů, sedících na projekci BM ), argument pro zhlédnutí filmu ( "je to western!" ) a naprosto neukecatelný argument na konci, proč je pro hetero chlapy přímo povinnost to nějak vydržet...No, nebudu se dál rozepisovat, ať Tě nepřipravím o zábavu.Já a můj milášek ze všech nejdražší jsme se při čtení a překládání královsky bavili :-)

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 14:33:01     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek:
Všem krásný zbytek dne:-)

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 12:13:41     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
To Olga: :)))))))))))))))))) ), přesně tak .. "AJ"..&qu ot; iit is not only about friendship, its about love- they are two men having sex, there is nothing hidden there.."

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 13:53:33     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Aspoň že AJ to umí nazvat pravým jménem - konečně on je nejpovolanější, že? :-) Nic, právě jsem se totálně rozhodila tou písníčkou ( až 19.10?! Já to nevydržím, nevydržím, nevydržím...:-)), na učení nemám sílu, zato mi nějaké rýmy poletují v hlavě, tak to zkusím sepsat, než mi to z ní zase vypadne.

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 14:06:10     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Je to hrůza - ještě 147 nekonečných dní !!! :-(
Plís, přeorientuj na chviličku svoji můzu na Heatha/Ennise/Dana ! :-)
Můžeš jí pustit třeba trailer ke Candy, kdyby ho měla náhodou ještě málo okoukanej :-)))

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 09:32:30     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Tak a jdu opět dřít v potu tváře :-)Ááách jo...

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 09:28:52     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Óda V pokr.
Když ty se usměješ, svět k tobě se přidává,
na chvíli nám hořkost ochutnat nedává.
Se smíchem tvým bledne smutek a zoufání,
na stranu štěstí se váhy přiklání.

Tvé slzy mi vrážejí do srdce nože,
horší než válka je pro mě tvé hoře.
Tvůj žal jak úder do tváře bolí,
jak rána krvavá, léčená solí.

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 09:35:46     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Óda V pokr.
Já už nenám slov!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
Oli, vždyť ty jsi talent jako hrom! To jsou verše hodné mistra!
Je to krásný a neuvěřitelně přesný. Myslím, že přesně takhle to uvnitř sebe cítil a prožíval Ennis. Jen by to nikdy nedokázal vyslovit.

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 10:00:08     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Óda V pokr.
Olinko fakt nádhera! To mně rve srdce tohle...jak se mám jít teď učit na test?!;o) Ten vtípek znám - je dokonalej a nikdy neuškodí si ho - hlavně ve zkouškovém - připomenout:) Se složkou výplodků nespěchej - teď si to musím stejně zakázat číst, pač to bych se zbláznila:o Tak - jdu mrknout na ten klípek Hodný holky, jestli jsou tam všechny podstatné scény;), a na SAG awards a jakési pré nové fotky Jakea snad odpoledne nebo navečer nebo v noci a tak:o)

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 10:10:35     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Óda V pokr.
Krása, krása, krása!
Na to se nedá nic jinýho říct.
Oli, jestli chceš poslat písničku, která je v traileru ke Candy, tak mi sem písni Tvůj mail.
Dá se na ní docela slušně ujet :-)
Akorát nevím, jak to vydržím do 19.10. :-(
Dneska hrají v našem místním starém kině Casanovu, tak aspoň něco :-))
Četla jsem na csfd komentáře, pěkně to tam ztrhali (uznávám, že pro mě ten film víceněmě stojí a padá s Heathovou rolí :-)), napsat, že:
"Heath je prostě dřevo a tím to hasne!" je trošku moc... :-(

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 12:17:02     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Óda V pokr.
Kačuli klid:-) Že je Heath dřevo mohl napsat jenom závistlivej úchyl nebo zatrpklá čů.. :-)
Hele, všimnula sis jak AJ strašně moc sluší, když má na hlavě čepici? Mám pauzu, musím se jít projít, nebo u toho monitoru uschnu:-(

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 12:27:21     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Óda V pokr.
Nevšimla :-))))))))))))))
A hlavně tu santovskou, co? :-))
Jak už jsem jednou psala, i kdyby si AJ nas... na hlavu, tak bude vypadat úchvatně :-)
A to říkám i po shlídnutí latrínové scény v Mariňákovi :-)))

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 12:35:18     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Óda V pokr.
Tak pod tuto hlubokou myšlenku se podepisuji:-))))))) ))))

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 12:41:07     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Óda V pokr.
Ten hlubokomyslný anonym byl můj...aby si někdo nemyslel, že se za něj stydím :-))))
A doporučuju kouknout na AJ, jak serfuje:

http:// iheartjake.suddenla unch.com/index.cgi? board=wha&actio n=display&num=1 148424562

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 12:48:24     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Óda V pokr.
Chtěla bych bejt to prkno:-)))))))))))) )

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 13:02:21     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Óda V pokr.
A čím bys chtěla být na těchhle fotečkách? ;-)
Je tam toho 6 stránek, ale většina příspěvků opravu stojí za shlídnutí :-)))))

http://i heartjake.suddenlau nch.com/index.cgi?b oard=wha&action =display&num=11 44251706

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 13:10:25     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Óda V pokr.
Když jí, tak je k nakousnutí:-) mňam

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 13:12:06     Reagovat
Autor: Olga (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Óda V pokr.
Konečně pauza na oběd a něco mi říká, že se na oběd vykašlu :-)Moc všem děkuju, jsem ráda, že se Vám to líbí a slibuji snahu i do budoucna :-)Kači, Tobě díky i za nabídku, ale ty komentáře jsou teda vážně něco.Přesně jak říká Riga, napsat o Heathovi něco takového mohl jen závistivý zakomplexovaný ubožák a bezděčně mě napadá to přísloví o třísce v cizím oku a trámu ve vlastním, když už je tedy řeč o dřevě...Uznávám, že některé z Heathových starších filmů se asi nedají považovat za kinematografické skvosty, ale jeho výkon je vždycky profesionální a poctivě odvedený, i když jde jen o komedii pro teenagery.Já s jeho filmy zrovna moc zkušeností nemám, ale až někdo dokáže to, co Heath zvládá ve věku, kdy se spousta lidí teprve rozhoduje, co vlastně se životem, tak může dělat kázání a ne si takovými komentáři zvedat sebevědomí.Heathovy schopnosti pro mě dosvědčuje už to, že když jsme byli se SV na Casanovovi, tak SV skoro nevěřil, že jde o toho kluka z BM.A kamarádka, která zvládla během čtyř dnů Legendy z Dogtownu, BM a Casanovu ( sebevrah!!! :-) výslovně prohlásila, že kdyby se někdy s Heathem setkala, padne na kolena a bude bít čelem o zem...V jedné z těch zahraničních recenzí na amazonu někdo přirovnal Heatha k Marlonu Brandovi zamlada a já s tím vřele souhlasila, ale teď si říkám, že to, co Heath předvedl v BM, by možná nedokázal ani sám božský Marlon.

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 13:20:17     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Óda V pokr.
Máš to v mailu :-)
Kašli na oběd, podívej se na papajícího AJ a budeš zasycená ažaž :-)))

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 13:29:34     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Óda V pokr.
Taky si říkám...:-) a znovu díky.Jinak jsem našla tohle video, opět, pokud znáte, promiňte :-)Krásnej text a navíc k tomu přidanej - že by dozrál čas na další překládek? :-)Evi, nepřeháněj to s tím učením, znáš to přece, čím víc se učím, tím víc vím, čím víc vím, tím víc zapomínám...Já jsem si sem dneska přinesla skripta a přednášky, že se ve volných chvílích budu učit, a vidíte, jak to dopadá :-)No, jdu omrknout situaci...
Ještě ten odkaz, že?

http://www.y outube.com/watch?v= 24V31OeYiJ4

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 13:43:06     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Óda V pokr.
Hlásím propuknutí další závislosti :-)Já to chci vidět! Teď! Hned! A tady!

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 09:25:58     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Óda V
Když tvou ruku tisknu, mám sílu medvědí,
najednou o mně starosti nevědí.
Najednou zvládnu i skály lámat,
dokážu všechno, jen ne sebe klamat.

Když do očí s modří jezerní pohlížím,
co zdálo se děsivé, už mě víc netíží.
Mžiknutím zdá se být staletý věk,
když dívám se do očí s barvou pomněnek.

Když vlasy půlnoční smím dlaní hladit,
vše na světě zbytečné mi přestává vadit.
Všechny mé žaly mizí jak proutku mávnutím,
když ve tvých vlasech já své rty utápím.

Když své smím přitisknout na rty s chutí ostružin,
tisíckrá t zemřu, než se jich nabažím!
Za jeden tvůj polibek dát život je směšné,
vždyť s ním, co pomíjí, je najednou věčné!

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 09:21:04     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
To Kačka : moc moc díky za Candy, našla jsem čas se na to podívat teprve teď ráno a třesu se jak osika :-)Zřejmě to bude zase další nezkrocená depka, ale už se nemůžu dočkat.Jak kvůli síle, která vyzařuje i z těch ukázek, tak kvůli Heathovi, tak kvůli Geoffreymu Rushovi, kterého rozhodně můžu už od dob Záře a Quills.
To Eva : dávám ty svoje výplodky do kupy, ale jak správně říkáš, konec školního roku - no comment :-)Nestíhám opravdu těžce, byť jako dálkaři máme jiný režim, ale do prázdnin bych snad měla být schopná dát tomu hlavu a patu, aby ses v tom vyznala, a poslat to.
Mimochodem pro všechny, kdo někdy byli, jsou, nebo uvažují, že budou ( varuji!!! :-)) postiženi studiem, tu mám něco, o co se prostě musím rozdělit, ten vtípek mi mluví přímo z duše.
V bytě vysokoškolského profesora ve tři ráno zazvoní telefon, profesor po něm hmátne a ospale říká : "Ano?"
Z telefonu zaševelí milý hlásek : "Probudil jsem vás?"
"Á no," zívne profesor.
"To je dobře, ty hajzle, protože já se ještě učím!"
Tak to byl jen takový ranní úlet, ale mám občas chuť udělat totéž :-)
To Cibulka : vítej k nám! Je to fajn vidět, že horoliků neustále přibývá a jsou stále při síle.Tak tu pro Tebe na přivítanou a pro ostatní na zahájení dne mám svůj nový výplodek.Nevím, na jakém z našich báječných chlapů na koních víc ujíždíš, u mě je to tak na střídačku, ale momentálně mé múze přikazuje AJ, takže opět sonetek...

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 09:08:37     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Zdravím ranní směnu :-)V rychlosti jsem si projela všechny příspěvky, zjistila, že na něco nebyl čas reagovat, tak se do toho hned dám, ale napřed něco ze života : ve škole jsem si ve chvíli volna listovala od kamarádky vypůjčeným Cosmopolitanem a narazila na stránku věnovanou slavným a jejich sourozencům a úplně dole byli vyblejsknutí Jake a Maggie.Byla to opravdu pidifotečka, určitě se nedá srovnávat s těmi, co tu popisujete, ale stejně krása.Na místě jejich rodičů bych asi už dávno praskla pýchou...Tak konec rozplývání a k věci.
To Violka : jak jsem psala o těch recenzích o neuvědomění si životní lásky, měla jsem na mysli kritiky, co o tom píšou, ne Ennise a Jacka.Těm to sice taky nějakou chvilku trvá, ale u nich to člověk ještě celkem chápe.Ale jak to po špičkách obcházejí recenzenti, to je někdy k smíchu, někdy k pláči.Když jsem na osobnostech narazila na to výrazy typu "nejlepší přátelé" a "přátelé na celý život," padala jsem tady ze židle.Jasně, zprvu to přátelství je, z Ennisovy strany určitě, a vlastně jiného blízkého člověka ti dva celou dobu nemají ( Jack možná matku ), takže se to tak dá trošku charakterizovat, ale odbýt to tak celé, to je síla...Je to druh cenzury nebo se bojí, že odradí diváky nebo co? Alena Prokopová se v tom taky trochu motá - o tom omylu následkem osamělosti a letním vzplanutí už jsem psala.A k tomu Casanovovi : pravděpodobně se mezi klasiku stříbrného plátna nezařadí, ale je to tak milá věcička, že jí to mileráda odpustím.Hlavně proto, že je takovej balzám na duši vidět, jak se Heath zase směje...:-) Sienna Miller je jinak vážně hezká, tady mám dojem, že maskérům a kadeřníkům něco provedla a oni se mstili :-)Jinak souhlas, "podstolovka&q uot; je prostě boží :-)

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 20:09:29     Reagovat
Autor: Cibulka - neregistrovaný
Titulek: Díky
Ahojky lidičky! Ještě jednou děkuju Kače a Evče, že se mě tak hezky ujali a zásobily mě vším co se týká BM a Jakea. Jakmile jsem dneska měla čas, tak jsem všechny odkazy "sjížděla" ; a parádně si to užívala. Už mám vypálený i písničky a tak si je teď pouštim... Před chvílí jsem dočetla povídku a jsem zase plná dojmů... Ach jo. Toho se snad člověk ani nemůže zbavit :o). A je fakt, že teď ani nechci. Už si začínám zvykat, že pro okolí jsem se stala "magorem" :o). Můžu poprosit o vysvětlení co je to IHJ? A kde najdu ty zmiňovaný sprchovací fotky? Díky moc!!!

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 20:29:43     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Díky
Není zač :-)
IHJ jsou ty nejlepší a nejobsáhlejší stránky o Jakeovi: www.iheartjake.com

Stačí kliknout na Gallery, tam se jednoduše zaregistrovat a můžeš si prohlížet všechny fotky v nejvyšším rozlišení :-) A že je na co koukat :-)
Ty sprchovací fotky budou někde mezi paparazzi photos, ale už nevím kde, je jich tam strašně moc, ještě jsem to ani celý neprošla, na to si budu muset vzít týden dovolenou :-) A prášky na uklidnění :-)

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 20:58:41     Reagovat
Autor: Cibulka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Díky
Tyjo... nemám slov... snad to se svojí chabou angličtinou zvládnu.... Musim :o)!!! Tak já du na to.... díky

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 21:43:36     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: Díky
Cibulko čau, ty sprchovací fotky jsou tady, ale opatrně!!!!
http:/ /iheartjake.suddenl aunch.com/index.cgi ?board=wha&acti on=display&num= 1143074357

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 21:56:39     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Díky
Ty jsou opravdu hodně hraniční :-)))
A ty komentáře pod tím :-DDDDDDDDDDD To se nedá :-DDDDDDDD

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 07:21:07     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Díky
Zdravím všechny a přeju hezkej den.
Kači, prošla jsem si po ránu ty komentáře pod sprchujícím se Jackem a pod mnohé z nich bych se podepsala:-) on je prostě sooooooo cute:-))))
Tyhle jeho stránky jsou naprosto vražedný, vždycky, když se na ně chci jen tak trochu kouknout, strávím tam minimálně půl hodiny a mám obrovskej problém s vůlí, když je chci opustit.
Jo! Včera jsem viděla Hodnou holku s Jennifer Aniston a AJ. Byl v tom filmu neuvěřitelně sladkej:-) Hned bych Jenni zaskočila při milostných a líbacích scénách. Ta jeho pusinka mě hypnotizovala celej film snad víc než jeho smutný oči.

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 07:54:36     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Díky
Ahoj Rigo,
Na jakých stránkách si myslíš, že zrovna teď su??? :-)))
Přesně jak píšeš - vždycky po ránu chci jen nakouknout, co je novýho a když se do toho člověk začte (a zakouká), tak neví, kdy přestat :-)
Ale teď se musím odtrhnout a jít pracovat :-(
Na Hodnou holku (teda spíš zlobivýho kluka) se chystám kouknout taky, ale pode ukázek nevím nevím :-)
Vidělas ten klípek?
http://www .youtube.com/watch? v=i3pU6TZbDBQ


Komentář ze dne: 25. 05. 2006 07:54:36     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Díky
Ahoj Rigo,
Na jakých stránkách si myslíš, že zrovna teď su??? :-)))
Přesně jak píšeš - vždycky po ránu chci jen nakouknout, co je novýho a když se do toho člověk začte (a zakouká), tak neví, kdy přestat :-)
Ale teď se musím odtrhnout a jít pracovat :-(
Na Hodnou holku (teda spíš zlobivýho kluka) se chystám kouknout taky, ale pode ukázek nevím nevím :-)
Vidělas ten klípek?
http://www .youtube.com/watch? v=i3pU6TZbDBQ


Komentář ze dne: 25. 05. 2006 07:56:15     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Díky
No tak vidíš, co to se mnou dělá :-)))

Komentář ze dne: 25. 05. 2006 08:24:44     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Díky
Ten klip znám je skvělej:-)

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 17:09:23     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek:
Všem přeju krásnej zbytek dne, já jdu do postele.-)
Zítra ahoj.

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 14:38:48     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Já si taky myslím, že nějaké plánovité zlehčování v tom mohll vidět jen někdo opravdu "touchy". A v sále se, jak to vypadá, dobře
bavili...
A kdo viděl pár rozhovorů a tiskovek s H., si všimn, že mu chybí k nervoze daleko míň,než takovej průšvih před plným sálem... a jak jste psaly, to je se "položil" do Ennise, vylučuje jakoukékoliv spekulace o homofobii:)))))))

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 18:53:49     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: SAG Awards video
...tak kluci jsou naprosto k sežrání :-)) Heath byl fakt nervózní a tak to profesiálně naprosto neustál, ale o to byl víc okouzlující a bezradný. Prostě on je ten typ, kterýmu naprosto nevyhuje velká publicita. A Jake, ten si to užíval, protože on byl vždycky takový rošták...
A taky nechápu tu vlnu kritiky. Vždyť kluci o tom filmu už mluvili v nesčetném množství rozhovorů a naprosto vážně a seriózně, tak si klidně nějaký veselý vystoupení dovolit můžou. A navíc to nebyl žádnej kalkul, ale fakticky improvizace, která byla nakonec strašně vtipná..

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 19:10:08     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: SAG Awards video
A ještě k těm včerejším paparazzi fotos. Naprosto nechci hodnotit morálnost tady toho jednání. Chci říct jen jedno - když si představím, že bych se procházel po NY a náhodou v nějaké backstreet uviděl Jakea jak hraje basketbal, mohl se k němu přiblížit, pozorovat ho při něčem tak přirozeném a bez ječících fanynek, tak se musím jít rychle opláchnout studenou vodou, protože jinak bych si už bookoval letenku do NY.
Mimochodem, proč jsem se nemohl narodit o 20 let pozdějš jako malý černoušek...nebo alespoň jako malá blonďatá holčička (která pro mě z naprosto nepochopitelných důvodů utíká a to ještě špatným směrem).

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 19:26:04     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: SAG Awards video
:-DDDDDDD
Vidím, že sourozenci mají naprosto shodný vkus i způsob vyjadřování :-)))
Jinak se teda tentokrát pod Tvůj příspěvek můžu podepsat :-))))

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 19:33:09     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: SAG Awards video
Jinak teda z téhle série je dokonalá fotka č. 16, oni se tam tváří jak dva uličníci, kterým spadl balón do cizího okna :-)))
Každopádně je dobře, že Jake trošku přistřihnul svůj plnovous, už začínal být zarostlej jak Ezop :-)))
A nezdá se vám, že je nějakej pohublej?

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 12:59:08     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Odolnost proti paparazziům asi závisí na osobnosti a taky třeba na tom, že Jake v tom prakticky vyrostl je na to více méně zvyklý...
Dokonce se spekulovalo o tom, že HL a MW se přestěhují do Evropy, protže mediální tlaky v období Oskarů , když měli 4 měsíční dítě pro ně byly neůnosné, nakonec to vyřesili přesunem z LA do NY.
HL o paparazzich rekl, že to nesnáší, ale že kvůli něčemu tak odpornému nebude měnit svůj život, takže když se chce koupat nahý ve svém bazému, tak to prostě dělá, nebo když chce propařit celou noc tak taky a je mu jedno , kde jej kde vyfotí..:)))))
Náh odou jsem na netu narazila na fotku, kde Heatha někdo vyfotil jak sedí v zahrádce u baru, pije kafe a čte noviny, nejskandálnější na tom je, že během toho dvakrát zívne:)))- ale ten vražedný pohled , když zjistí, že jej někdo fotí...

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 13:11:02     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Sakra, já je nakonec začnu litovat:-)))))))Komentář ze dne: 24. 05. 2006 13:13:43     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
K té akci, jak J&H představují BBM - když jsem to viděla napoprvé, tak mi to jejich hihňání taky přišlo trošku přitažený za vlasy, ale když jsem se na to potom koukala znovu, tak bylo vidět, jak je Heath hrozně nervózní, viz ty jeho ruce, vůbec nebyl ve své kůži, kdežto Jake jako vždy sebevědomý a reprezentativní :-)
A ze své zkušenosti vím, že se něco takovýho může stát, když je člověk v takovýmhle presu a stresu, že se začneš smát v naprosto nejmíň příhodnou dobu :-)

K papparazi - o Heathovi jsem to právě četla, jak je nesnáší, ale Jake OK, viz diskuze a rozhovory zde:

http://ihea rtjake.suddenlaunch .com/index.cgi?boar d=FAQ&action=di splay&num=11477 33995

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 13:20:48     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Jeho odpověď na otázku, jestli zvládne všechnu tu tíhu, kterou s sebou přináší "status hvězdy" je všeříkající:
" ;I can handle it! I feel like I know it comes with the job. I like grew up with this and im psyched about it and I feel pretty strong within myself so I have no fears."

Tak že aspoň o Jakea strach mít nemusíme :-)

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 13:23:09     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Kačuli, nebylo to vůbec přitažený za vlasy! Bylo to skvělý a Ti co byli u toho na to hned tak nezapomenou, bylo by s toho perfektní kabaretní číslo.

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 13:32:24     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Ale jasně, mě to prostě tak přišlo jen v první moment co jsem to viděla, ve stavu těžké depky - když jsem viděla, jak se tomu smějí, ale než jsem to dokoukala, tak už jsem se válela smíchy taky :-) Chlapci byli prostě trošku spontání - žádné plánované zesměšňování bych v tom nehledala. To by byli přece sami proti svým perfektně zvládnutým rolím!

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 13:36:10     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Taková roztomilá nevinná klukovina:-))))

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 12:40:24     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Kači, Rigo, nemusím si to ani pouštět- určitě jste tak unešené z mého oblíbeného SAG awards, kde jsou oba k sežrání...
No ono to tak srandovní nebylo, protože po Heathově hihňání se a ruce v bok a jeho specifickém "projevu" se zvedla vlna kritiky, že paroduje gaye, že zhlehčuje téma filmu, on sám říká, že to bylo jenom z nervů a jeho chyba, protože tím opravdu nic jiného nemyslel protože si nepřečetl scénář topho večera a dozvěděl se to asi pár minut před jejich vystoupením, takže neznal text, a že se úplně z toho průšvihu rozklepal, že nemohl skoro mluvit a četl ten text z předčítacího zařízení slovo po slovu, takže proto ty pauzy a významné pohjledy na Jakea, který se snaží nesmát. A ke všemu mluvi s fakt "dreadfull&quo t; přízvukem- když to srovnáte s Jakem..
Jak je zmatený je vidět hned v úvodu, kdy namísto k mikrofonu, míří úplně na opačnou stranu podia. No ještě ,že Jake byl připravený, uvolněný a vstřícně kamerový jako vždy...A k těm paparazzi- "AH" prý taky kvůli nim, prakticky opustil Austrálii, prodal svůj dům, bylo tam dokonce nějaké napadení, a oni na něj zase při premiéře BBM v Sydney stříkali vodu z pistolí...

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 13:05:29     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Smekám, ten klip jsi popsala úplně přesně, když jsem ho viděla poprvý, nechápala jsem, kam to má Haeath namířeno. Mě se to jeho hihňání a jejich pohledy strašmě moc líbí, vůbec nechápu, jak to mohlo někoho popudit:-( Je to tak neotřelý a svěží podání:-)))))
Naví c, po tom jak zahrál Ennise, by ho nikdo neměl napadat, že zlehčuje téma filmu:-(
A k těm paparazzi-
No jo, nemají to hoši lehký, ale je to jejich chyba, nemají být tak okouzlující. Hlavně Jake:-)))

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 00:30:39     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Heath & Jake
No asi jsem úplně poslední, kdo tohle ještě neviděl, ale teď jsem na to narazila a málem jsem se umlátila smíchy :-)))
Heath a Jake představují BBM velice osobitým stylem, no a jak se u toho řehní :-)))) obzvlášť Heath je kouzelnej :-)))))))
Taková krásná řeč a oni to takhle "zkopou" :-))))))))))))))))


http://www.youtu be.com/watch?v=IduS MK1tx2U

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 07:08:54     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Heath & Jake
To je úúúplaně nádherný video, sjela jsem to hned několikrát a měla jsem co dělat abych se nahlas neřehnila smíchy:-)))
Přeje krásný ráno všem:-)
Olomouc hlásí zataženo, šedo a pochmurno, tak si to video sjedu ještě jednou:-)

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 07:30:37     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Heath & Jake
Brno hlásí taky pochmurno, nejen počasím.
Ale tomu videu se fakt musíš smát, i kdybys nechtěla :-)
Heath roztomile neví, co s rukama a jak se na sebe kouknou při slovech "two young men" :-)
Ale hihňat se u věty "...and tragedy is their fate" je teda černej humor :-)))

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 07:52:29     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Heath & Jake
No tak tohle je taky náááádhera!!! :-)
On umí profesionálně i mávat :-)))
http://www.y outube.com/watch?v= I24IYUQE9ro

No a tenhle film snad raději nechcu ani vidět, to bude po mně!!!
http://www. youtube.com/watch?v =i3pU6TZbDBQ

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 10:25:34     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Heath & Jake
Tak kde jste kdo??? :-))
Na IHJ je plno nových fotek z toho, co dělal Jake včera (!) - hrál v NY basketbal, mrkněte na to, protože tam je opravdu superadorable :-)
Mimochodem, v diskuzi hrozně řeší jeho přesun do New Yorku, je to sranda :-)
Nevíte, jestli existují podobné stránky o Heathovi? I když ten by asi narozdíl od AJ všechny paparazzi postřílel :-)
Jake si snad užívá i tohle, protože většinou když zjistí, že ho zase mají v záběru, tak se na ně ještě usměje nebo jim dokonce zamává :-)

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 11:43:33     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Heath & Jake
Hned se tam mrknu:-)

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 13:14:41     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Heath & Jake
Moc mu to při sportu:-) sluší. Škoda, že nesundal to triko, nebo třeba nezmokl, aby se na něj pořádně přilepilo:-)

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 13:25:51     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Heath & Jake
:-DDDDDD
Běž se pokochat pohledem na Tvoje oblíbené Jakeovy sprchovací fotky :-)))
Ještě je taky dobrá ta sada, jak se učí serfovat :-)

Komentář ze dne: 24. 05. 2006 13:40:43     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Heath & Jake
Kači musím to vypnout a začít dělat! Už hodinu slintám obrazovku a za to mě neplatí:-(

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 23:40:39     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Everything on Jake
Něco sladkého na dobrou noc :-)
(nebo spíš na dobré ráno pro ranní směnu, tady už to teď asi všechno spinká :-))
http://www.yo utube.com/watch?v=o qZUfiozJLE

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 15:48:34     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Kači, chtěla jsem se podívat na dva linky na "ennisovské téma" , které jsi dala 21.5., ale jsou obě "unavailable&q uot;, dokonce se mi nepodařilo oživit ani další linky z posledních dní- buďto nedostupné nebo stažené úplně ???????????
Cibulk o, vítej, tohle my všechno známe:)))), a už se tady plácáme několik měsíců, když si dáš tu práci a přečteš celou diskuzi až do teď , staneš se jedním z nejfundovanějších odborníků na BBM v našich zeměpisných šířkách:))))), včetně všech dostupných i méně dostupných datailů "AJ" a jeho "špagátových řas a "lištiččího obličeje" či dokonalých detailů Ledgerova zjevu atd..:))))
A připrav se , že závislost vzniká velmi rychle
Horoholikům zdar!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 19:56:08     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Taky jsem ty linky včera konečně projížděla a nějaké mi už nešly...ale Kaťulka je odborník na hledání i těch, které se zdají být vymazané...:o)

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 22:31:20     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Ahoj Violko!
Zkoušela jsem mrknout na ta videa a pravda - jedno hlásí, že je odstraněno uživatelem, ale druhý mi jede:
http://www.y outube.com/watch?v= -HDfzdc2oUA

A myslím, že teď jsem našla to první, každopádně je dokonalý:
http://w ww.youtube.com/watc h?v=S3YspeUAMCA

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 14:36:45     Reagovat
Autor: Cibulka - neregistrovaný
Titulek: Ty jo.... :o)
No to je boží!! Nejradši bych vypadla z práce dřív, abych už se do toho mohla pustit. Jenže nemůžu, ach jo :o(. Ještě jednou díky moc!!! Jdu pracovat, ale odpolko se sem určitě přídu podívat..... Měj se zatím fajn. Čusík!

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 13:58:24     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: FAQ
Doporučuju všem Gyllenhaalikům přečíst si na Iheartjake, jaké jsou FAQ ohledně Jakea a následnou diskuzi :-)))))

http://i heartjake.suddenlau nch.com/index.cgi?b oard=FAQ&action =display&num=11 43761366


Komentář ze dne: 23. 05. 2006 13:25:09     Reagovat
Autor: Cibulka (email) - neregistrovaný
Titulek: Moc díky!!
Díky moc!! Jste zlatý!! Hned jak bude v práci trochu volno, tak si to stáhnu... A z domova (v klidu) si budu pročítat diskuzi. Už se těším!! Co máte to dáte? Toho bych využila!! Moh byste mi teda někdo poslat i tu povídku? Moje angličtina sice není moc dobrá, ale vezmu do ruky slovník a budu jí hltat... Ještě jednou díky moc a už se těším na odpoledne :o)!!!

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 13:54:35     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Moc díky!!
Povídku Ti posílám v originále i česky :-)
Večer Ti pošlu soundtrack, jestli ho ještě nemáš.
A svoji pozornost věnuj hlavně klípkům z YouTube, ty Tě v závislosti ještě utvrdí :-)
Odkazy na ty nejvydařenější najdeš v průběhu diskuze.
Hodně zajímavých informací o Jakeovi a tisíce fotek najdeš na www.iheartjake.com stačí se tam jen jednoduše zaregistrovat a otevře se Ti nepřeberné množství pokladů :-)
Takže jestli se na to všechno cítíš, tak hurá do toho :-)

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 15:38:17     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Moc díky!!
Tak už jsem Cibulce poslala asi tak 50 linků na ta nejlepší videa, ať to má hezky při sobě...:o) Měla jsem to zrovna po ruce:) A někdy během týdne bych se možná zmohla na scan soundtracku, nebo jestli to někdo máte?;-)

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 11:32:46     Reagovat
Autor: Cibulka - neregistrovaný
Titulek: Prosba
Ahoj lidi! Po shlídnutí filmu teď ve čtvrtek (v našem "úžasném" městečku to dávali teprv teď) se ze mě stal BM maniak. Jsem BM naprosto posedlá a známý si ťukaj na čelo, protože nejsem schopná se na nic soustředit a furt jen myslím na ten film. Nejenom že na něj myslim, ale furt mám potřebu o něm mluvit a rozebírat ho.... Proto jsem úplně nadšená z tohohle vašeho povídání a "rozpitvávání& quot;. Je to super!! Pomalu se tím prokousávám, ale stojí to vážně za to :o). Mám na vás velkou prosbičku. Někdy v dubnu někdo psal, že je možnost si ze stránek Bioskopu stáhnout obrázky z BM a dát si je jako tapetu. Já to samozřejmě hned udělala, ale ty obrázky jsou malý a maj jen kolem 20 kb. Takže když je dám jako tapetu tak jsou absolutně rozmazaný. Poraďte prosím PC amatérce jak to udělat!! Díky moc. PS: Samozřejmě že v neděli jsem musela jít do kina znova. Hráli to naposledy, tak teď nevím co si počnu. Musím to sehnat na DVD... :o)

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 11:56:22     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Prosba
Cibulko zdravím! Prosím postarejte se o ni někdo;o) Já budu moct až odpoledne, tak aby nám zatím neuvadla...;-)) A nabídněte co máme - to dáme;-)) Vítej mezi horokoliky a věř - diskuse bude čím dál tím lepší...hlavně jak začnou básně;o))

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 12:07:59     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Prosba
Cibulko, tady na této adresa si můžeš tapetky vybrat http://www.filmklub .sk/m/movie_wallpap ers.php?id=9024

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 13:04:00     Reagovat
Autor: Kača (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Prosba
Cibulko, vítej, seš na správném místě :-)
Kdyžtak sem hoď svůj mail, nebo napiš na můj a já Ti pošlu pár věcí, bez kterých by se pravý závislák neměl obejít :-)

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 23:42:39     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Jake :-)
Čeho všeho si ti Gyllenhaalikové nevšimnou :-DDDDD

http://w ww.youtube.com/watc h?v=fT5AStf82LI

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 07:12:14     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Jake :-)
To je milý, hned po ránu mi to zvedlo náladu:-)

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 07:31:58     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Jake :-)
Tak mrkni ještě na tohle, desetiletý Jake ve své první roli :-)
Je hrozně miloučkej :-))
http://www.yo utube.com/watch?v=A fL3lWNOOoQ

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 13:35:45     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Děkuju.Mám konečně pauzu, tak tu sedím a dívám se z okna, vymýšlím další a uvažuju taky nad tím, jak rozveselit kolegy po včerejším národním selhání, jsou nějací přešlí.Jenže mě nic nenapadá, snad jenom to, že pouštět jim teď do uší na plný pecky Funeral Song asi nebude to pravé ořechové :-)

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 08:45:12     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Výš, než kdy mohl jsem snít 2
Jen ty mi dáš sílu se do výšin hnát,
jen s tebou se dokážu i bouřím smát.
Jen malou chvíli tě u sebe mít
a vznáším se výš, než kdy mohl jsem snít...

Když tvou dlaň držím, jsou kopce rovinou,
zuřící bouřka přeháňkou nevinnou.
Jen malou chvíli po tvém boku žít
a vznáším se výš, než kdy mohl jsem snít...

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 09:53:48     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Výš, než kdy mohl jsem snít 2
Oli, nádhera
Ale číst tohle při pondělku je vražedný. Dneska mám
sice volno, ale ještě mě čekají 4 dny práce:-)

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 12:08:55     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Výš, než kdy mohl jsem snít 2
Oli jsi talent jako hrom! Ten překlad je úžasnej! Vím, že já sama bych v životě nic podobnýho dohronady nedala. Smekám a ať Tě překladatelská a tvůrčí můza neopouští:-)

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 18:42:46     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Výš, než kdy mohl jsem snít 2
Oli, to je bomba! Tu už by vážně chtělo zapřemýšlet, jestli se nedát na dráhu poety a textaře :-) Já myslím, že bys celé řadě dnešních "umělců" vypálila rybník.

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 08:43:09     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Výš, než kdy mohl jsem snít
Když ke mně žal vtíravý zavítá,
když i mé srdce dále tlouct odmítá,
v tichu tu stojím a až přijdeš, vyčkávám,
s tebou, já vím, už nikdy nebudu sám.

Jen s tebou se ocitám až na horských vrcholcích,
s tebou se nebojím jít mořem běsnícím.
Jen malou chvíli v tvém náručí být
a vznáším se výš, než kdy mohl jsem snít...

Bez tebe nedýchám, jen sotva živořím,
jaký má smysl tlouct čelem do mříží?
S tebou je hračka, s čím jindy se potýkám,
s tebou se denně věčnosti dotýkám.

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 08:39:59     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Přeji krásné pondělí ( tak tohle je příklad vyloženého protimluvu :-)) a předkládám další následek takřka bezesné noci a své překlatelské činnosti, tentokrát na mou oblíbenou You Raise Me Up.Opět - není to rozhodně přesné, ale snažila jsem se jakžtakž zachovat význam, i když současně to je pojaté jako Ennisovy niterné myšlenky ( ten Ennis mi včera ne a ne dát pokoj a mně to ani nevadilo :-)).Trochu jsem si s tím hrála u druhé sloky a protože se tam refrén opakuje hodně často, dělala jsem totéž, ale trochu jsem ho obměňovala, byť jsem se pokoušela uchovat význam.

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 08:01:34     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek:
Zravím všechny při pondělku a děkuju za krásný víkendový postřehy:-)

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 07:55:22     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: What´s Left of Me
Zdravím všechny při pondělku a dávám sem link na nové video od Ravenus, které musíte všichni naprosto bezpodmínečně vidět, protože to je špička!!!
Je opět na písničku "What´s Left of Me" a opět geniálně sladěné scény s textem!
A co je hlavní - jakoby Ravenuska tušila, co zrovna chci (a nejen já) vidět - video je věnováno Ennisově straně pohledu:

http:// www.youtube.com/wat ch?v=6bk5QOGXSKI

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 08:12:38     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: What´s Left of Me
A tohle je další video od Ravenus, tentokrát žádná deprese, ale veselé odlehčení :-)

http://www.y outube.com/watch?v= UAudgAWE-2U

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 01:30:11     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ennis neměl jiné mužské partnery, ani je nehledal, těžko říct, jestli měl strach nebo mu občasný sex s J. stačil, jinak byl ale citově fixovaný na J. možná víc než J. na něj- v povídce mu dokonce i řekl, že si nedokáže představit , že by to dělal s nějakým jiným mužem a že i při masturbaci myslí na něho.. Sice ale připouští, že se miluje rád i se ženami, i když "tomuhle se nic nevyrovná" Takže jelikož orientace je to do koho je člověk schopen se zamilovat, ne to s kým je schopen mít sex.. souhlasím s tím, jek píšete výše, že Jack i Ennis jsou homosexuálové, různými okolnostmi dotlačení k bisexuálnímu chování, které hlavně u J. je jen ústupek konvencím..
Tak končím svůj noční rozbor a jdu se ještě jednou podívat na trailer ke Candy:))))))))

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 01:16:24     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: pokrač
A i vzhledem k tomu, že Ennisovi,. co se týká partnerského sexu ,nemělo co chybět, protože před setkáním s J. nebyl zvyklý na nějaký "pravidelný sexuální provoz"( fuj, to je hnusně technický obrat:))))..
Oli, že je to opravdová, celoživotnía osudová láska se vším všudy, začíná být jasné až v okamžiku, kdy oba zjistí, že i přes dostatek hetero sexu, přes manželky, které bych řekla, je milovaly, běžný " normální" život, je to,co prožili spolu jedinečné a vše zastiňující a stále to trvá...
A jejich orientace- i když existují škály sexuální orirentace s mnoha stupňi(Kinsey, Freud), myslím si, že oba byly jasně v té homosexuální půlce, Jack možná trochu víc nez Ennis, ale k bisexuálnímu chování hlavně Jacka víceméně dotlačila společnost. Kdyby si on mohl opravdu svobodně vybrat, dával by přednost jen mužům a i když Ennise miloval, potřeboval sex zjevně víc jak E. a z toho vyplývaly jeho úlety, ale byly to podle mě jen úniky z nouze, kdyby mu E. byl schopen poskytnout víc, rozhodně by dal přednost jenu a na Mexiko a jiné by se vykašlal- tak t je i v povídce..

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 01:01:26     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
1. Přesně tak, napsat, že flashback je vzpomínka Ennise a ne Jacka, je u kritika u takové dost zásadní scény značně nelichotivé..
2. Spáčilová v té "slovně rozvité" recenzi zřejmě myslela, že ze začátku to mohlo být pro Ennise jen nahrážkové sexuální chování, z mnoha důvodů,které jsem tu asi před měsícem už taky rozpitvávala...je to do určité míry"zmatená&q uot; situace, kdy dva kluci pod 2o, překročili hranici do zakázaného území a i kdyby se dokázali (jakože E. rozhodně nedokázal) vyrovnat se ze zcela pro společnost nepřípustným sexuálním stykem, topí se oba v pocitech které neznají a kterých se tak trochu bojí a které nazažili, Jack je více- méně vyhraněný gay, Ennis sám neví, jak to s ním v ten okamžik je a možná si trochu přeje, aby po návratu z BM mohl zapomenout a vrátit svůj život znovu "pod kontrolu", přitom z reakce v průchodu je vidět, že on je ten, který v tento okamžik trpí víc..Co se týká faktoru osmělosti- jistě, byl to určitě katalyzující faktor, který jejich sblížení podpořil a zřejmě i umožnil, ale jejich "osamění" nebylo tak dlouhé, aby vysvětlilo naléhavost hraničící s násilím, se kterou E. serval z J. ty džíny:)))

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 22:51:54     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Fear and Loathing
Totálně mimo mísu:
Na YouTube jsem objevila jeden špičkovej klip na dokonale padnoucí hudbu na film Strach a Hnus v Las Vegas, takže kdo viděl tak:

http://www. youtube.com/watch?v =PVwXapl9_1A

BOM BA!
Johnny Depp, Benicio del Toro a Tobey Maguire ve svých životních rolích :-DDDD

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 17:31:28     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Óda aneb Jackovo vyznání 2
Pro pohled očí soumračných by člověk zabíjel,
muka trpně snášel, s radostí na smrt šel.
Úsměvy snad šetříš, ale když je nasadíš,
více než moc Médeina mě tím okouzlíš.

Máš síly víc než vichr, než z kamene sloup,
s tebou já se nebojím v prudké bouři plout.
Když večer nastane a tiskneš mě v náručí,
vím, že zlo žádné na nás dva nestačí...

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 18:48:11     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Óda aneb Jackovo vyznání 2
Oli, díky.
...pro pohled očí soumračných by člověk zabíjel...
To je přesný.

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 20:25:32     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Óda aneb Jackovo vyznání 2
Pepo, nemáš vůbec zač.Jak říkám, byl to okamžitej nápad, nějak mi v tu chvíli v hlavě scvaklo, co jsem tam nosila poslední dny.A možná to trochu ovlivnil ten fakt, že mám doma někoho hodně podobného ústřední postavě té básně.

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 22:45:24     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Óda aneb Jackovo vyznání 2
Oli, to je nádhera, děkuju i za Ennise :-)
Musím vám poreferovat, jaký jsem měla "povedený" ; dnešní večer :-)
Od včerejšího vítězství našich hokejistů o postup do finále jsem měla obrovské dilema, co budu dneska večer dělat - buďto fandit jako poslední roky, nebo půjdu na plánovanou projekci Mariňáka, na kterou už jsem se těšila už týden.
Po dlouhých úvahách jsem zvolila druhou možnost, přece jenom zakuklení hokejisté nemůžou konkurovat téměř nahému Jakeovi :-)
Ale už od včerejška ve mě hlodaly pochybnosti, aby vůbec promítali, přece jenom se finále časově tlouklo s Mariňákem.
V 8 hodin jsme přišly před kino, kde podle očekávámí nebyla ani noha a otrávená pokladní nám oznámila, že se pro nezájem nehraje, nebo si musíme koupit aspoň 10 lístků :-)))
Takže nakonec chtě nechtě zvítězil hokej a ještě dopadl takovým debaklem :-(
Ještěže mi Riga nejzlatější sehnala Mariňáka na CD, takže si to vynahradím teď :-)

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 22:55:44     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Óda aneb Jackovo vyznání 2
Chápu Katko, že jsi asi pěkně vytočená, ale musel jsem se smát. Vzpomněl jsem si na Vesničko má středisková, "ale holka málem jsme to nehráli, prodala jsem všehovšudy 6 lístků":-)
Ta k se na mě nezlob:-)

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 23:17:07     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Óda aneb Jackovo vyznání 2
Tak přesně na tohle jsme si vzpomněly taky :-)))
Ale jedna projekce, i když Mariňáka, za 500, to už je trošku moc :-(

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 17:28:31     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Óda aneb Jackovo vyznání ( no jo, není nad originalitu :-))
Pro ostatní zůstáváš dál tím z ledu balvanem.
Pro mě jsi mým stinným a ochranným platanem.
Pod tvou paží smím se schoulit a dlouze si snít,
zpěvu ptáků naslouchat a dýchat vůni lip.

Z tvých rukou tryská síla jako říční proud,
každý se v tvé přítomnosti bojí jenom hnout.
Já ti ale bez obav tvou tvrdou dlaň svírám,
touhou nikdy nepustit ji teď doslova zmírám.

K tvým vlasům toužím dlouze tisknout tvář,
jsou víc než jantar od Baltu, víc než slunce zář.
V životě už sotva něco víc svedu,
než vnímat z nich vůni lesního medu.

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 14:56:56     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Ennis
Zdravím všechny!
Vzhledem k tomu, že je tu poslední dobou (já vím, i díky mě :-)) opět silně přeJakeováno, musím sem dát linky na dvě nová videa na YouTube zaměřená právě na Ennise:

http://w ww.youtube.com/watc h?v=Ho82J0JvcLU

http://www.youtube. com/watch?v=-HDfzdc 2oUA

Poslední dobou se u mě začíná karta obracet a já opět těžce propadám Ennisovi / Heathovi.
Včera jsem to ještě podpořila Casanovou a několikrát zkouknutým trailerem ke Candy, no už aby ten film byl tady!!! :-)

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 17:24:10     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Ennis
To je zajímavý...Právě jsem totiž po třech dnech půstu a řehole ( bez youtube a diskuse, zato s učením ) zabrousila na youtube a našla tam tohle, chvíli jsem se dívala a poslouchala, a během toho napsala konečně ten sonet o Ennisovi...Heathovi ...hrome, o kom vlastně?:-)Ale klid, neřešme to.Je to zase takový kříženec mezi sonetem a Jackovým vyznáním, snad to bude čitelné.Pokud to video znáte, omlouvám se, ale nešlo to sem nedat.V životě by mě nenapadlo, že mi k BM sedne španělský text, ale tohle je fakt, fakt, fakt nádhera...

http: //www.youtube.com/w atch?v=ceRZ4lYUfsE


No a teď už snad konečně k tomu Ennisovi-Heathovi.. .

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 21:17:41     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Ennis
Casanova se mi taky moc líbil(jak jinak, že:)))), ale měla jsem pocit, že mezi ním a Francescou Bruni ta přitažlivost nějak nefunguje, nevím čím to bylo, ale bylo to tak, neměli spolu ani půlku napětí jako Jack a Ennis v BBM. Je to takový "lehký film", člověk se zasměje, pokochá, ale za chvíli je to pryč..
P.S."& quot;Podstolová scéna a scéna vyzývání k souboji jsou dokonalé:))))

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 07:22:28     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Ennis
Přesně, přesně, přesně - vůbec to mezi nima nejiskřilo:-( Francesca Bruni vypadala jako jeho matka, minimálně o 5 možná i 10 let starší:-( vůbec nechápu jak je mohli dát k sobě. Heath byl ovšem slaďoučkej a to vyzvání k souboji bylo maximální:-)))))))

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 09:25:15     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Ennis
Ježiš už to musím konečně vidět! Jinak o tom, že tam scházelo to jiskření, psali v každé druhé recenzi - škoda no...:-( Taky že Heath povídal, že při tom natáčení pořád musel myslet na Michelle...ale při Hoře byl do ní určitě blázen ještě víc a mezi ním a Jakem to jiskřilo až až...:)

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 10:09:54     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Ennis
S tím jiskřením je to bohužel pravda.
Navíc Francesca je typově naprosto nezajímavá (aspoň podle mě).
Ale to nesnižuje Heathův výkon a rozhodně je tam na co se koukat :-)
Prostě oddechovka, která aspoň na chvíli odpoutá od PBS :-)

Už aby byl/a v kinech Candy!
Oficiální stránky filmu jsou:
http://www.d endyfilms.com.au/ca ndy/

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 10:13:46     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Ennis
Přitom Sienna Miller, která hraje F. Bruni, je o něco málo mladší než "AH", tak o rok, dva??, ale vypadala teda starší, možná proto, že Ledger v Casanovovi vypadá křehčí , jemnější a tedy maldší než v BBM. Snažila jsem se na to přijít, proč to "nefunguje&quo t;, čím to je, jestli typem herců, dialogy, režií, ale na to nemám:)))
A jinak A. Lee i když on sám je taky "straight" ;, když uviděl H. a J. spolu sedět u stolu, a v té době se prakticky naznali- hned cítil" že by to mohlo fungovat":)))

Jedna novinářka na tiskovce k BBM v Torontu se H. A J. ptala, jak se jim podařilo vytvořit "chemistry of attraction" mezi oběma hrdiny a oni z toho vybruslili, že to bylo "written on the pages of the script, in the words, we just have to portrait it"- no nevím, napsané může být cokoli, když to není tak to prostě není...")))

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 10:26:11     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Ennis
Přesně tak :-))
Ještě k Sienně - ona je v civilu naprosto jiná - krásná, zajímavá ženská, ale co z ní udělali v Casanovovi...stačí kouknout pro porovnání třeba na tyhle fotky:
http://www. stratosfera.cz/cosm opolitan/cos.clanek .php3?clID=42853
B lond k ní jde prostě neporovnatelně líp :-)
Nojo, ale asi nebyl účel, aby tam byla za modelku nebo křehkou dívku, její role byla trošku víc emancipovanější :-)

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 12:53:07     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ennis
Jako blondýnka je fakt dost hezhá, ale na 23 fakt nevypadá:-(

Komentář ze dne: 23. 05. 2006 12:39:02     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Ennis
No tak to zírám:-( ona se narodila 1982?:-( Vypadá tak o 10 let starší, než ve skutečnosti je! Udržovaná třicítka.

Těžko říct, proč to někdy mezi herci jiskří a někdy ne. Je to strašně zvláštní. Vždycky si vzpomenu na Sedmý hřích (hrozná blbost) s Angelinou Jolie a Bandesrasem. Chtěla jsem to vidět, protože jsem si myslela, že když dáš vedle sebe tyhle krásný lidi, bude to vzrůšo jak blázen. Ona to byla nuda jak blázen, vůbec jsem nechápala proč spolu vlezli do postele:-(
To co dokázal Ang Lee s Heathem a AJ v BBM podle mě nemá konkurenci. Dokázal tam dát tolik erotickýho napětí, až se to místy skoro nedá rozdýchat.

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 10:25:17     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: 7. projekce
Zdravím,
už jsem zpátky z Maďároše.
Abych se tam nenudil, tak jsem po večerech (spíš nocích) čuměl na filmy. Začal jsem Mariňákem, pokračoval Kikou, no a to nejlepší samozřejmě nakonec. 7. projekce Zkrocenky. Protože jsem s sebou měl i daťák, tak jsem si to promítnul hezky na zeď. Sice byla taková béžová a trochu vroubkovaná, ale ani to nevadilo. Vlezl jsem si do postele, po pravý ruce krabice s kapesníčkama a po levý se mi kupily ty posmrkaný. Začíná to se mnou být špatný, poprvý mi zvlhly oči hned na začátku, při scéně, kde zpoza horizontu vyběhnou ovečky. Nebudu to tady dál rozebírat, jednak to nemumín tak hezky jako holky a hlavně by to bylo nošení dříví do lesa. Tak jenom dvě věci, který mi tentorkát nějak uvízly v hlavě.
V scéně v Mexiku, ten Jackův pohled, když si jde vybírat mezi ty chlapy. Tam je vidět jak je nešťastnej a jak je to, podle mě, pro něj ponižující.
A při sledování jejich posledního setkání jsem si vzpomněl, jak v některých recenzích psali, že se jim nepodařila vystihnou úplně proměna během dvaceti let. No nevím, ale když srovnáte Jacka z roku 63, toho veselýho a bezstarostnýho kluka s tím zlomeným chlapem o 20 let později, tak je to podle mě dost velký rozdíl. A skvěle zahraný.
Dokoukal jsem to asi v půl třetí ráno, vyhodil tu posmrkanou hromadu a kupodivu unsnul. Ale vrátil jsem se včera večer v takový divný náladě.
Čím to asi bylo:-)

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 16:46:08     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: 7. projekce
...já jsem jsem v Maďárošovi byl před 2 týdnama, naštěstí ne pracovně, ale na dovolenkové obhlídce Budapešti. Maďarština mě přišla strašně komická, prostě zvláštní žvatlání, kterýmu nemůže nikdo rozumět :-))) (co si asi říkají o češtině). A dokonce jsem u jednoho kina viděl plakát na Zkrocenou horu. Tak mě to potěšilo, že jsem vyjekl "ty jó, Brokeback Mountain" až lidi kolem mě nevěděli, co se mě děje. A když jsem si přečetl název v maďarštině Sékéš fékéš spermitéš (nebo tak nějak :-)), tak jsem se musel zasmát...

A co Kika, jak se ti líbila? Je to skutečně spíš komedie? Mě to k Almodovarovi moc nesedí... Určitě v tom bude něco hlubšího, že jo.

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 18:44:03     Reagovat
Autor: wezr-pepa (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: 7. projekce
Kika byla fajn. Pokud bys čekal něco jako Vše o mé matce, budeš asi zklamaný. Místy je to docela bizarní, je tam spousta veselých scén, spousta černého humoru, ale konec je vážný a aspoň pro mě i překvapivý (i když jsem něco tušil už od začátku, tak mě to překvapilo). Jenom komedie to tedy určitě není, ale oni se ty jeho filmy stejně nedají nějak žánrově zařadit. Stylově to má blíž k těm jeho filmům z 80. let. Je to, kromě jiného, taková kritika médií, hlavně televize.
Jestli to budeš chtít přepálit, tak mi napiš na mail, nějak se domluvíme.
Dneska jsem si ještě dostahoval Ženy na pokraji nervového zhorucení, to je dokonce z roku 1988. Pamatuju si, že to tehdy dávali i u nás v kinech, ale to jsem byl ještě na základce a bylo to nepřístupný (stejně bych to asi tenkrát nepochopil:-)). Mě se vždycky hrozně líbil ten název a chtěl jsem to vidět. Tak snad nebudu zklamanej. Byla to jeho první nominace na Oscara.

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 18:53:19     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: 7. projekce
Jak tak čtu, tak Kika nemusí být vážně špatná :-) I když daleko zvědavější bych byl právě na ty Ženy na pokraji nervového zhroucení. O těch jsem si už něco kdys přečetl a to téma mi na Almodovara přesně sedí. To je právě to, co mám rád :-)) A navíc nám tam hraje mladičký Banderas a ten určitě taky není k zahození.
Pokusím se obrátit na mé zdroje a kdyby se nám nezadařilo, dovolil bych se teda obrátit na tebe :-)

Komentář ze dne: 22. 05. 2006 19:11:35     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: 7. projekce
Banderas hraje ve většině jeho filmů z 80. let. Byl to jeho dvorní herec. A hlavně díky Almodovarovi si ho všiml Hollywood. Debutoval před kamerou v jeho druhém filmu Labyrint vášní. A ve filmu Zákon touhy dokonce ukáže úplně všechno:-)
Jinak mrkni se na iDnes do sekce Show nebo na Novinky do sekce Kultura, jsou tam moc hezké články o jeho posledním filmu. Už se na něj těším.

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 20:01:52     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: 7. projekce
Ahojky Pepo, teda soukromá projekce na zeď - to musí být bombastická romantika!;-) K tomu Jackovi je to přesný - v tom mým megavýplodu jsem taky psala (i Olga myslím:-)), jak je tam v tom Mexiku vlastně nešťastný, ponížený, ztracený, ale že prostě hledá v tu chvíli - byť jen v sexu - víc citu, který mu Ennis v tu chvíli nebyl schopný dát...A k té jeho proměně taktéž - srovnávala jsem tam chvíli, kdy říká někdy v 67. roce Ennisovi: "Představ si, že by to takhle bylo pořád...jenom takhle..." a pak střih na tu jeho tvář, oči plné výčitek po 20 (16) letech...No jo - cítit se "divně" po Hoře - čekal jsi euforii?;-)) No teď ten hokej - to je taky maso...:-(

Jinak k tomu problému, jak jste řešili s Romanem - homosexualita/heter osexualita/bisexual ita atd., tak co se filmu týče, tam se naprosto shodneme - byť si to třeba Ennis nepřizná, tak jsou oba vnitřně jen a jen homosexuálové. Ale co se skutečného života týče, nemyslím si, že by to bylo až tak jednoduché...není to třeba tak obvyklé (nebo si myslíme, že to není tak časté jako klasické jednostranné zaměření), ale jsou i tací, kteří stejně silný cit určitě mohou cítit k oběma pohlavím...Ale to by už bylo na složitější rozbor...:)

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 20:22:07     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: 7. projekce
Ta Jackova proměna je naprosto fantastická, mrazivá, bezkonkurenčně zahraná a nevím jak ještě to popsat.Mě vždycky totálně rozhodí ten kontrast z flashbacku, kdy se za Ennisem dívá s takovou láskou a nadějí - a pak střih, a ten jeho pohled v podobné situaci, ale v době, kdy už on i my víme, že naděje je definitivně pryč, i když láska trvá.I kdybych to viděla pětsetkrát, vždycky mě z toho bude mrazit.Jinak s tou bisexualitou/homose xualitou mě to docela mate, jak se o tom píše skoro všude jinak, když mně to připadá jasné : Ennis a Jack milují jeden druhého, štěstí a vášeň pociťují jen spolu, tak co se tu vlastně řeší? Vždyť všechny jejich "hetero" vztahy jsou prezentovány jako něco, do čeho jsou víceméně dotlačeni a fungují v nich jen pasivně, berou je jako daň společenské přetvářce a jak už bylo řečeno, nemají žádný vliv na pouto mezi nimi, zatímco když se Ennis dozví o Jackových výletech do Mexika, reaguje klasickou žárlivou scénou.Proto mě docela zarazilo, když o nich jako o bisexuálech mluví i Ondřej Vosmík v dubnové Cinemě v tom jinak skvělém článku o tom, proč na Oscarech zabodoval Crash a ne BM.Tak nevím...

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 20:40:39     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: 7. projekce
Přesně, ale nejde z toho usuzovat, že skutečná bisexualita nemůže existovat...o tom by se zase mohl natočit jiný fillm;)

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 20:57:07     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: 7. projekce
Jasně, to bych si ani netroufla tvrdit, rozhodně o tom tolik nevím, abych to mohla nějak posuzovat.Prostě mi jen v případě BM přijde nepatřičné mluvit o bisexualitě.Jinak si, Evi, nedělej starosti, kdyby ti nějaký z mých výplodů unikl, mám je všechny u sebe a zálohované ( všechny zde uvedené plus pár teoretických úvah o BM, které hodlám použít jako součást své diplomky, pokud se mi je tam podaří propašovat, plus jedno dílko z prostředí BM, tentokrát v próze ).Takže pokud nastane problém, dej mi vědět na mail a já ti to pošlu.
P.S.Díky za tip na Alexandra, mám s ním podobnou zkušenost - když jsem za svých počátků na youtube hledala něco o něm, kde nic, tu nic - ale pomalu se to lepší :-)Ať si kdo chce co chce říká, já ten film miluju!

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 20:45:12     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: 7. projekce
Plus ještě k recenzi v Cinemě - jedna pasáž mi tam připadá vyloženě podivná, a sice ta, že to, co se stalo mezi Ennisem a Jackem v létě 63, se dá nazvat stejně dobře letním poblázněním jako omylem způsobeným osamělostí nebo naprostým selháním tradiční představy o mužském chování.No, připusťme si, že se stávájí nejrůznější věci.Ale že by vztah mezi těmi dvěma byl vynucený dlouhou samotou nebo byl pokračováním letního flirtu, to se mi vážně nezdá.Proč by pro všechno na světě "omyl, způsobený dusivou osamělostí" pokračoval s vášní, intenzitou a zoufalstvím dalších 20 let, kdy už hrdinové rozhodně osamělí nebyli ( dobře, asi všichni víme, že člověk může být sám i uprostřed davu, ale o to tady nejde ), měli rodiny a žili celkem normální životy? Proč by stejnou dobu přetrvávalo nějaké letní poblouznění, mající zpravidla výdrž jepice? A do třetice proč - proč se lidi tak cukají, když jsou nuceni připustit existenci skutečné, vášnivé, osudové a životní lásky? To se o tom stydí napsat, že hledají takové obezličky? Nebo na lásku prostě nevěří? V tomhle případě bych skoro chápala, že se to stydí přiznat.

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 22:27:42     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: 7. projekce
No jo - je pravda, že v té recenzi v Cinemě, byť je tak kladné hodnocení, je vidět, že do toho filmu asi nepronikli "na dřeň"...tohle vidím tak maximálně na 2 projekce...;o) Díky moc za tu nabídku dílek -uvítala bych mít to všechno pohromadě v jedné složce, ale asi se k tomu dostanu až po zkouškovém. Tak kdyby Ti to nepřidalo moc starostí, tak bych byla moc ráda, kdybys mi to kdyžtak poslala;) Stačí do prázdnin - vytisknu si to a budu si to číst na cestách;-)) Teda o BM do diplomky - to je bomba! To si s Tebou SV ještě užije, ale aspoň už to budete moct brát jako součást "studijní činnosti", co?;-) Do Alexandra se teprve ještě chystám pořádně proniknout - zatím mám za sebou jen jednu projekci na VHS s dabingem, a to fakt není ono:( Stejně jako BM - tomu filmu se musí dát několikerá šance...a obávám se, že Alexander je ještě méně "líbivý" než BM (v uvozovkách, protože BM prostě je nádherná, ale pro někoho málo bijící...že:-))

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 22:44:17     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: 7. projekce
Ahoj Evi,
soukomá projekce na zeď byla krása. Zvuk jsem si dal do sluchátek, abych si to mohl pustit pěkně nahlas a nevzbudil přitom půl hotelu. Kdybyste viděli tu posmrkanou hromadu kapesníčků, bylo by všechno jasný:-)
Ještě mě napadla taková malá zajímavost, jak se teď dívám na Twin Peaks. Jeden díl (tuším, že 28.) natočil Jakeův otec.

Komentář ze dne: 20. 05. 2006 20:48:28     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Jake
Tak tu máme další video o středobodu našeho vesmíru:
http://ww w.youtube.com/watch ?v=s8Ip64rh-_M

P říznačná písnička :-)
Jeho by člověk vážně vykoukal :-)))

Komentář ze dne: 20. 05. 2006 21:49:48     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Jake
tu písničku miluju - ten pomalej nájezd...;o) Fakt je nádherný - vřele doporučuju! (to video teda...a on taky - to víte už, ne?;-))

Komentář ze dne: 20. 05. 2006 23:12:04     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Jake
Dobrý, ale mám ji spíš spojenou s Ally McBealovou. :-)

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 00:53:45     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Jake
:-)) Dobrý Pavlíku. No tak tady máš něco jinšího - myslím, že je to pro Tebe obzvlášť příhodné...(možná už ne:-)) No už to není tak veselý no... Jinak co fotečky - líbily?:)

http:/ /www.youtube.com/wa tch?v=-HDfzdc2oUA

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 20:11:59     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Jake
Fotky super, děkuji!

Komentář ze dne: 20. 05. 2006 18:35:56     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Cinema - recenze BM
Tož to jsem objevila stránky Cinemy - nevím, jestli nové, každopádně stojí za mrknutí:) A tady je kdyžtak ta recenze BM (krásná), kdo jste ji náhodou ještě nečetl...;p)

htt p://www.cinemamagaz ine.cz/recenze/269/ zkrocena-hora

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 10:50:20     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Cinema - recenze BM
Tak jsem přečetl tu recenzi. Ona sice je krásná, dala filmu 100%, ale nevím, nějak se mi nelíbila. Připadá mi, že se do toho Alenka trochu zamotala.
1. Píše, že flashback je Ennisova vzpomínka!!!! Je to Jackova vzpomínka, nevím, kam dala oči.
2. cituji:"Každor oční „rybolov“, připomínající stále víc každý vybydlený partnerský vztah, je jen pokusem připomenout si nevratný okamžik, kdy se tento vztah zrodil a kdy byl ještě plný svěžesti, síly a naděje". Já jsem měl do teď pocit, že na intezitě jejich vztahu se léty nezměnilo nic. Navíc, upřímně, o partnerském vztahu v pravém slovy smyslu se tady asi nedá mluvit. Protože ten vlastně nikdy nevznikl. Jejich "rybolov" , byla jediná možnost, jak mohli vůbec aspoň chvíli být spolu.
3. Já mám pořád trochu problém s těmi bisexuály. Já myslím, že byli homosexuálové (už jsme to kdysi řešili s Evčou). Navíc v té recenzi napíše, že byli bisexuálové a o pár řádek níž, že se Jack i mimo vztah s Ennisem vyhraňuje jako homosexuál. Tak co si z toho máme vybrat?
Zatím se mi ze všech recenzí, co jsem četl, nejvíc líbila ta od Mirky Spáčilové na iDnes. Dokázala jasně napsat v čem je síla toho filmu, bez nějakýho mlácení prázdný slámy.

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 16:33:56     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Cinema - recenze BM
Mám stejný problém jako ty - bisexualita Jacka a Ennise. Strašně mi vadí, když v nějaké recenzi napíšou, že byli bisexuálové. Nebyli! Jack a Ennis byli prostě homosexuálové. Pravé poblouznění, zamilovanost, slabost v kolenou, lásku prostě mohli cítit jenom k muži, ne k ženě. S tou mohli mít sex a mít ji rádi. Ale to je všechno. Tečka.
Například situace, když Jack se Ennisovi svěřuje, že chodí za ženou souseda. Ennis se jenom usměje, nežárlí, nereaguje tak jako v poslední scéně, kdy se dovídá o Jackově nevěře v Mexiku, protože žena pro něj prostě není konkurence. Ennis ví, že Jack nikdy nebude a nemůže k ženě cítit to, co k němu...

Ona vůbec otázka bisexuality je ošemetná. Já osobně si myslím, že bisexuálové neexistují. Můžou existovat lidé, kterým dělá potěšení mít sex se ženou a i s mužem, ALE zamilovat a cítit pravou lásku (jako Jack a Ennis) můžou jenom k jednomu pohlaví. Takže nakonec mluvíme o hetero nebo homosexuálovi. Člověk prostě není tak univerzální.


Komentář ze dne: 21. 05. 2006 18:34:18     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Cinema - recenze BM
Ahoj Romane,
teď jsi mi promluvil z duše. Já na bisexualitu taky nevěřím. Tedy v tom smyslu hetero nebo homosexuality. To že někdo dokáže mít sex s mužem i ženou (podle mě by to dokázala asi většina lidí) neznamená, že je schopen navázat plnohodnotný vztah také "na obě strany".

Komentář ze dne: 19. 05. 2006 22:56:27     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Candy!!!
A je to tady!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
Trai ler k filmu Candy!!!!!!
http:/ /www.youtube.com/wa tch?v=k6u005jICic

Jen jsem na to koukla, a málem mě vyskočilo srdce z těla!
Myslím, že tenhle snímek se mnou slušně zamává!!!

Komentář ze dne: 20. 05. 2006 04:00:19     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Candy!!!
No to jsem taky zvědavá - netušila jsem, že někdy budu jásat z nových trailerů s Heathem...;o) Jdu mrknout:) Jinak prý že chudáček při natáčení nemohl vůbec na pláž, aby byl věrohodně bílej...:-( Co se týče MP - mě Chrise nějak líto nebylo...(možná je to tím, že nejsem na tyhle "ubrečený" ; typy...) vlastně mně na tom filmu něco vadilo... Ale když se to vezme komplexně, tak je to zážitek a film, co člověka vtáhne do děje...Ale "už" jdu spát - pozdní návrat z oslavy narozenin...a když tak vidím, jak "vadilo" píšu na třikrát, tak to je se mnou už vážně asi hodně špatný...:o)

Komentář ze dne: 20. 05. 2006 04:07:19     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Candy!!!
Uaaa tak to chci vidět - hned teď!;o) Jako Ledger s tmavejma vlasama v lese - to je moje smrt:o) A jestli to skončí zas nějak blbě...že von radši nezůstal u těch komedií...tohle nám dělat:o

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 23:02:12     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Candy!!!
Uaaa dvakrát... jenom ten hlas na začátku- umírám.... jinak tmavé vlasy- taky dobrý- nevím kolik barev a účesů už vystřídal, ale myslím ,že nic moc nového už asi neobjeví..
Ale bude to stejně zřejmě "masox" se špatným koncem, protože takové příběhy asi dobře skončit nemohou...
Buhvíkd e jsem četla nějaký Ledgerův komentář k natáčení...že si byl vždy schopen udržet dostatečný odstup od prožívání ve filmu, ať už se jedná o emocionálně vypjaté scény, hetero i homo sex, násilí atd, ale v tomto filmu je prý nějaká scéna potratu, která byla natočena daleko naturalističtěji než je nakonec ve filmu, a že mu to i jako muži strašně vadilo ,protože MW byla v té době těhotná a v NY a že on ji hystericky pořád volal a kontroloval, jestli je vše OK...
no rozšiřuje svůj repertoár po homosexuálním cyklistovi skatebordistovi Skipu Engblomovi- středověkém rytíři- středoškolském grázlíkovi- nemeckém pohádkáři Grimmovi- Ennisovi- Casanovovi - a narkomanovi ( a to jsem určitě dost vynechala)- co bude asi dál???

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 23:47:42     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Candy!!!
:-DD Ještě synovi sadisticko-rasistic kého dozorce věznice a nezbedného syna vlasteneckého farmáře Gibsona;o)

Komentář ze dne: 19. 05. 2006 22:52:23     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Video
Něco na dobrou noc:
http://www.yo utube.com/watch?v=1 8-UpudYVkM

A pro příznivce Jakea - Donnieho (Pavli? :-) )
http://www.youtu be.com/watch?v=Aj1J x-abZTY

Komentář ze dne: 19. 05. 2006 15:31:08     Reagovat
Autor: gabby - neregistrovaný
Titulek: Re: Zrocená hora vs.Šifra mistra Leonarda
Včera jsme se s kamarádkou rozhodovaly mezi Šifrou a Zkrocenou horou.A ač jsme knihu Šifra... zhltly hodně rychle, jsme z ní nadšené a určitě si film, i díky ne zrovna prvním příznivým ohlasům, nenecháme ujít, včera vyhrála Zkrocená hora. Věděla jsem na co jdeme, ale netušila jsem jak moc to s námi emočně zamává. Smekám klobouk před všema, co se na vzniku toho filmu podíleli, v kině jsme seděly jak přimražené a husí kůži mám ještě teď.Děkuji za skvělé titulky a báječnou recenzi. Je to přesně ten film , po kterém jdete domů a máte potřebu o něm pořád přemýšlet a ty silný emoce v sobě zpracovat.V neděli jdeme znovu !!!! A určitě vezmeme někoho dalšího..... pa gabby

Komentář ze dne: 19. 05. 2006 17:39:44     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Zrocená hora vs.Šifra mistra Leonarda
Tak si to užijte - pro ten pravý zážitek je minimum tak 3x;-) A obdivuju tě, jestli toho tolik cítíš hned napoprvé...Jinak titulky pro kina dělala Dana Hábová, SimonX asi pro DVD, jak to tak vypadá:) Kdybys chtěla poslat knížku, soundtrack apod., stačí říct (resp. napsat sem mail:-))

Komentář ze dne: 19. 05. 2006 22:59:40     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Zrocená hora vs.Šifra mistra Leonarda
Ahoj Gabby, vítej mezi horoholiky, upozornˇuju tě ale zároveň, že na tento film vzniká závislost velmi rychle a jsou mezi námi tací, kteří mají za sebou i 8- 9 projekcí..
:))))))

Komentář ze dne: 19. 05. 2006 13:02:14     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Šifra mistra Leonarda
Tak asi trochu odbočím od diskuze o velikosti hlave Jakea :-)) Včera jsem spěchal na českou premiéru Šifry mistra Leonarda, protože knížka se mi velmi líbila. Tak se podělím o své pocity...
Knížku jsem jako většina přečetl velmi rychle, za 2 dny. Byl jsem překvapený jak čtivě to Dan Brown napsal. Samozřejmě to není kniha, ke které by se člověk vracel, protože se podobá scénáři a nějaké hluboké lidské zamyšlení postrádá. Ale kniha si dokáže udržovat tajemno, kouzlo pomalého rozmotávání složitých šifer a postupné odhalování tajemnství,které se lidstvo nikdy nemělo dozvědět. Postavám je samozřejmě věnováno daleko více prostoru a jsou lépe propracovány. Čtenáři všechno postupně dochází a zapadá do sebe jako puzzle a v tom je právě její kouzlo.

Ale film....
ten právě toto všechno postrádá. Je to jako na horské dráze. Rychle sem, rychle tam. Šifra sem, šifra tam, kdo bude první, máme málo času, ať to není dlouhý. Snažil jsem se u toho bavit, moc jsem od toho očekával, ale bohužel. Kniha je jednoznačně lepší. Chápu autory filmu, kteří se snažili držet předlohy, aby nezklamali čtenáře, film je tak poměrně věrný (až na několik detailů, které by vždycky čtenáři odpustili), ale jenom držet předlohy se nestačí. Na plátno se prostě nepodařilo převést to, čím je kniha tak krásná. Mystično, tajemno, příjemné šimrání z toho, že se dovídáte něco zakázaného...

Co se týká hereckých výkonů, určitě bych zmínil Paul Betannyho,který hraje mniha z Opus Dei. Ten je fakt velmi předsvědčený a perfektně mluví. Možná ho znáte z Příběhu rytíře. Hrál tam pobočníka Heatha Ledgera...


Komentář ze dne: 19. 05. 2006 17:43:08     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Šifra mistra Leonarda
Díky moc za zhodnocení - knížku jsem ještě (jako snad jediná na planetě) nečetla, ale o filmu už ano - Mirka Spáčilová k němu rozhodně nebyla tak přívětivá jako k Hoře...(no přívětivá..špatné slovo:-)) Kdyžtak v Mladé Frontě teď ve čtvrtek o tom bylo plno - i v příloze velký rozhovor s Hanksem a tak...Jinak Paul Betanny je vynikající - znám ho z Čisté duše (dnes už je manželem Jennifer Connelly - dřív jsem nechápala, proč zrovna on - proč ne Crowe:-)), ale dnes už chápu...), pak z Master and Commander a taky z toho Příběhu rytíře...a teď hraje ještě někde s Harrisonem Fordem záporáka a právě tady...Jinak jdu posílat snad už konečně toho Williamse - chcete ho s Rigou taky?:)

Komentář ze dne: 19. 05. 2006 21:32:21     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Šifra mistra Leonarda
Evi, neboj, nejseš jediná na světě, já to taky nečetla. Na film jsem se docela těšila, ale podle toho, co o něm čtu, ho asi vynechám.
Velice zábavná recenze se objevila na Novinkách, u té jsem se válela smíchy :-)))
http://www.n ovinky.cz/kultura/8 5647
Je to opravdu až takové utrpení, jak popisuje Stanislav Dvořák? Podle jeho hodnocení bych se na to šla podívat spíš jako na komedii :-)))
Jinak, máme za sebou s Pavlem Match Point a moc se nám líbil, ten konec byl fakt exkluzivní :-))) Akorát, když jsem před filmem četla, že celou dobu nevíte, s kým sympatizovat, tak já jsem v tom měla poměrně jasno - s Chrisem, bylo mi ho chudáka celej film hrozně líto :-(
Evi, díky moc za RW! :-)

Komentář ze dne: 21. 05. 2006 11:05:15     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Šifra mistra Leonarda
Když už jsem v těch recenzích, tak jsem kouknul i na novinky. Film jsem ještě neviděl a ani jsem nečetl tu knížku, takže to nemůžu nijak hodnotit. Ten film je možná kravina, ale tenhle blábol je podle mě sračka první třídy.
Prozradit hned v první větě poitu filmu (byť je sebeblbější) je fakt prasárna. Já myslel, že i recenzenti mají nějakou stavovskou čest.
Potom mě zaujalo, že námět je téma pro pár kavárenských intelektuálů a že neví, pro koho vznikl ten film. O těch desítkách miliónů prodaných knih zřejmě nic netuší. Fakt "profesionální " práce.
Kromě toho, že se mu ten film nelíbil, jsme se nedozvěděli nic. To stačilo napsat v jedný větě.
Koukám, že jsem se nějak rozohnil. Tak abych tady jenom nedštil síru, ten konec s Cimrmanama byl docela vtipnej.

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 17:19:57     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: IHJ
Už jste byli na iheartjake.com v sekci Community? :-)))
Možná su trošku opožděná, ale já tam vlezla až dneska a je to pořádnej nářez :-)))
My jsme tady totální žabaři :-)))
Fórum je tam rozděleno na několik sekcí, z nichž nejzajímavější je určitě "Gyllenhaalics ":
http://ihe artjake.suddenlaunc h.com/index.cgi?boa rd=gyllenhaalics


Najdete tam témata jako například:
If u could have any part of Jake...
Jake's new girlfriend....?
What is your fav thing about Jake?...
...dokonc e jsem tam našla i nesčetně básní o Jakeovi (Oli bacha, konkurence! :-)))

Další zajímavou sekcí je "Wha":
h ttp://iheartjake.su ddenlaunch.com/inde x.cgi?board=wha
kd e vdycky někdo hodí do placu nějaké Jakeovo foto (nejlépe nějaké pikantní bulvární - ale fuj!) a další to tam houfně rozebírají - co asi zrovna dělá, na co asi v ten moment myslí...:-)))
Nejd řív jsem se trochu zastyděla, že podporuju tak příšernou věc jako paparazzi foto, ale bylo to silnější než já a musela jsem tam vlézt :-))) Ty komentáře fakt stojí za to :-)))))))))

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 18:15:10     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: IHJ
:-)))) Tam jsou strašný věci -oni tam řeší jestli nemá Jake velkou hlavu - tak jsou blbí???? Vybaví sei někdo z vás dokonalejší hlavu?

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 18:32:38     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: IHJ
Čím větší, tím dokonalejší :-) V případě Jakea, samozřejmě :-)
Ale ne, má úplně normální hlavu...co se velikosti týče :-)))

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 19:56:24     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: IHJ
Taky bych řekla - jinak co se týče jiných věcí než velikosti - jeho hlava je tak dokonalá, až to fakt bolí:o)) Jdu vám poslat radši toho Williamse - na takovýhle rozebírání asi nemam:o)

Komentář ze dne: 19. 05. 2006 09:06:23     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: IHJ
Vidělas ty fotky jak se sprchuje? Je boží! Mlask:-)

Komentář ze dne: 19. 05. 2006 09:41:18     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: IHJ
No to si piš! :-)
Od IHJ jsem se odtrhla ve 2 hodiny v noci :-) Projet všechny fotky je teda pěknej záběr na moji psychiku :-) Nejvíc se mi líbí ty, na kterých je s pejskama :-) nebo papá :-) A potom ještě jak 9.5. vychází z baru :-) Už musí být chudák zvyklej, ale na jeho místě bych ty fotografy hnala bičem.

Komentář ze dne: 19. 05. 2006 10:19:45     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: IHJ
Ti fotografové to je daň za slávu. Chvála bohu za ně! Lidi chtějí co nejvíc Jakea a já s nima! S těma pejskama je k sežrání, je vidět, že zvířata miluje. Už by ho někdo mohl nachytat bez šatů, úplně nahýho!!!!!!!!

Komentář ze dne: 19. 05. 2006 10:37:53     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: IHJ
:-DDDDDDD
K tomu nemám co dodat! :-DDD
Jen, že se těším na odpoledne ;-)

Komentář ze dne: 19. 05. 2006 10:50:26     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: IHJ
Zařiď v Brně hezký počasí!
V Olomouci se situace, co do počasí, mění každým okamžikem.

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 13:11:36     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: First time ever I saw your face...
Nádherné nové video na youtube...nekýčovit á romantika - podmanivá hudba...znáte to...ale musíte vidět!;o)

http:/ /www.youtube.com/wa tch?v=RqcyACBxXqY

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 09:25:25     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Já se zatím loučím, přece jen jsem v práci a to značí, že bych měla pracovat.Teď si sem zřejmě nějakou dobu netroufnu, tak se prozatím mějte hezky.

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 12:58:34     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re:
Oli je to fakt nádhera! Myslím, že takto krásně to není určitě ani v originále...Už si musím konečně začít ty básně (a odteď i překlady:-)) tisknout, pač se bojím, že by to zmizelo a já bych byla bez toho!!!

P.S.: ještě k Alexandrovi - doufám, že víš, že na youtube je z něj plno klipů - některé fakt nádherné (třeba zaměřené jen na Hefaistonovu lásku a obětavost...). A taky tam jsou samozřejmě samotné scény - např. "balkonová&quo t;, smrt Hefaistona atdatd...Začli to tam dávat teprve nedávno, když zjistili, že tam je těch "5 lidí", co Alexandra milují...a od té doby to tam jede:) Kdysi totiž když jsem tam hledala věci s Farrellem, tak tam o Alexandrovi skoro nic nebylo - až teď nějak poslední měsíc...;-) Tak až budeš mít chvilečku mezi školou, prací, básněním, SV, BM a hudbou, tak mrkni;o)

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 09:19:14     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Láska, jíž souzeno je nestárnout
Noc poslední spočiň zde v mém náručí,
tam, kde se vždy plní tvé sny nejsladší.
Je to snad bláznovství, co nutí mě vykřiknout :
Je to láska životní, jíž souzeno je nestárnout?

Refr én : Teď znám lásku, jíž souzeno je nestárnout
Už znám lásku, jíž souzeno je nestárnout.

Až ráno vzbudíš se, svět bude jinačí,
však žádné dálky nás oddělit nestačí.
Dík smíchu v tvých očích světla v noci nehasnou,
smíchu, co nutí plachty vstříc dálkám se rozepnout.

Refré n

Vedle mne ulehni, nech naše srdce spolu bít,
ještě dlouho chci ze síly tvých paží týt.
Kam půjdeme dál tou cestou sježděnou,
tím světem, co naši lásku nazývá hanebnou?

Refrén : Teď znám...
Už znám...
Tam pod horou, horou zkrocenou...

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 09:53:43     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Láska, jíž souzeno je nestárnout
Tys mě vyslyšela! Je to super Oli. Fakt se Ti to podařilo:-)))
Dělá š mi samou radost.

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 12:15:59     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Láska, jíž souzeno je nestárnout
Obavy nebyly, Oli, vůbec namístě. Je to skvělý. Tak vidím, že můžeš brousit i do vod Gábiny Osvaldové :-))

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 09:13:31     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Noc pro vraha
Dnes na svou návykovou diskusi vstupuji opravdu s děsem, protože nesu svou kůži na trh takovým způsobem, jaký v mém dosavadním životě nemá obdoby.Ale na druhou stranu, kdybych to neudělala, považovala bych sama sebe za zbabělce a každého zbabělce stihne zasloužený trest, tak to zkusím, i když pranýř a kamenování, které po právu zaslouží každý, kdo nějakým způsobem zprzní cokoli souvisejícího s BM, rovněž nepatří k věcem, na které bych si extra potrpěla.Ale k věci.Včera jsme si užili fajn procházku, nakonec nepršelo, vrátili jsme se, já si projela poznámky z přednášek a dopsala jednu rozdělanou seminárku, SV se usadil před fotbalem a já před youtube, abych dohnala resty :-)Pustila jsem si mj. Love that Will Never Grow Old a najednou mi moje poťouchlá múza začala našeptávat : zkus to, zkus to...Bránila jsem se, že na něco takového absolutně nemám, že s psaním textů k písním mám pár zkušeností ještě z dob puberty a absolutně žádné zkušenosti s překladem textů cizích.Jenže zároveň mi nedala moje hrdost, tak jsem se usadila před monitorem, poslouchala a poslouchala a dělala si poznámky.Potom jsem to nicméně utnula a šla zalehnout s tím, že to nemá cenu.Jenže jsem se probudila krátce po půlnoci a múza mě nekompromisně hnala z vyhřáté postele.Znovu k počítači, znovu poslech, znovu psaní.Moc a moc jsem se snažila zachovat smysl, ale zároveň docílit jakž takž rýmů a zpěvnosti - pokud to můžu posoudit, zpívat se to dá, ale zkoušela jsem to velmi, velmi potichu, nechtěla jsem té překrásné písni kroutit krkem ještě víc, než už se stalo.V zájmu toho, aby to mělo smysl v češtině, jsem občas měnila smysl, který to mělo v angličtině ( týká se hlavně refrénu a závěrečné sloky ), navíc ( ač český překlad názvu snímku se mi opravdu zdá nelogický, tady mi připadl vhodný, tak jsem z něj udělala dovětek na závěr :-))Ráno jsem referovala SV o své vpravdě vražedné noci a on nekompromisně trval na tom, abych to sem dala, tak ho budu jako poslušná žena respektovat :-)A celý den se klepat, co

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 09:23:52     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Noc pro vraha
vy na to...Ale neodpustila bych si, kdybych tomu nedala šanci se projevit, čistě kvůli tomu, abych se ujistila, že mám zůstat u vlastních naivních veršíků a nepouštět se do něčeho, na co nestačím, anebo se na svou "uměleckou&quo t; činnost vykašlat rovnou a věnovat se praktičtějším věcem, které mě sice ani z poloviny tak netěší, ale tak už to v životě holt chodí, a co se nedá zařídit, to se musí vydržet.

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 21:52:25     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
A představ si , že jestli se dá věřit některým filmovým časopisům, tak Alexandra Velikého měl původně hrát Heath, ale tu roli odmítl:)))

Jedna moje kamoška po své 3. projekci BBM mně sdělila" že na to, že je jim bylo (HL a AJ )v době natáčení BBM tak málo let - 23,5 a 25 a jsou oba údajně hetero jsou nějak zatraceně přesvědčiví- až příliš:)))

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 07:29:59     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Přesvědčivý teda jsou. Věřím jim každej pohled, každej pohyb, každej úsměv, každý polknutí:-) Je až neuvěřitelný, kolik vrstev se dá odhalit v jejich výkonu. Třeba ta scéna po 4 letech, kdy jsou zase v přírodě a večer sedí u ohně. Když se na sebe usmějou, je tam všechno, pocit absolutního štěstí, hlubuká láska, touha, obdiv k tomu druhému a obrovskej pocit uvolnění. Úplně z nich odpadává ta křeč ve které se pohybovali, někdy víc - někdy míň, ta předcházející 4 léta. Nechápu, jak tohle může někdo zahrát. Jsou tak sexy, že se mi o nich přestalo zdát teprve před pár dny:-))))

Jinak přeju všem krásné ráno.

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 08:27:53     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Prozraď mi, prosím, jak jsi toho docílila :-)

Komentář ze dne: 18. 05. 2006 10:00:09     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Těžko:-))))))))

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 21:42:45     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Ahoj
Milí přátelé,
na tři dny se s vámi loučím. Jdu zalehnout, protože musím ráno brzy vstávat. Snažte se tady nějak rozumně ukočírovat počet příspěvků, ať se z toho v neděli nezjančím:-)

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 17:22:28     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Kati, bomba!!! Ještě teď to rozdýchávám, dva moji miláčkové v jedné scéně! Nevím, jak ti poděkovat, tak snad malé varování : Alexandr je bezvadný, působivý a neobvykle pojatý film, rozhodně se na něj mrkni, ale pozor.Jared coby Héfaistión dohnal k pláči i moji mamku, a ta rozhodně sklony k prolévání slz u filmů nemá ( táta samozřejmě taky ne, tak mě napadá, jestli nejsem adoptovaná :-))Dnes jsem si dokázala splnit předsevzetí a od návratu z práce jsem se poctivě učila, tak jsem si teď dopřála odměnu ( Highway + pár mých oblíbených scének ).Zrovna jsem zhlédla scénu, které teď díky SV říkám zásadně "s cizím chlapem v cizím pokoji" ( tedy motelovku, jinak SV vymyslel ještě pro tu začáteční pasáž, kdy Ennis a Jack ženou ovce do hor, krycí název "Ještě, že tě, lásko, mám, s tebou mířím k výšinám" - to je zase jeho oblíbená, protože, jak říká, je v ní tolik krásy, mládí a naděje ).A napadlo mě, že ta poloha, kdy Ennis spočívá Jackovi na rameni a Jack ho současně objímá paží na stejné straně, musí být pro Jacka hodně nepohodlná - a snáší to tak ochotně a rád, což mluví samo za sebe...A že Ennis udělá trošku bolestnou grimasu, když Jack mluví o Lureen...a Jack zase, když dostane odpověď na otázku, co dál, vlastně ani nehne obličejem, má přivřené oči, a stejně je z jeho výrazu znát, jak strašně v té chvíli trpí.
Tímto se pro dnešek loučím, za chvíli se SV bereme našeho čoklíka a vyrážíme ven ( a nebude-li pršet, nezmoknem, chce se po zkušenostech s dnešním počasím dodat ) a až se vrátíme, musím se bezpodmínečně dát znova do učení, jinak to bohužel nejde.Snad mě aspoň při procházce navštíví múza...Tak hezký večer, dobrou noc ( a hodně štěstí :-))

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 14:29:40     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Tak, lidi, koukejte se topit :-)Já se jdu topit v pracovním procesu, ale už jenom chvilku, hurá, hurá...

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 14:25:06     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Moře lásky 2
V mém srdci zvedla se vlna závratná
a život na souši mi hořkostí zachutnal.
Nebudu už váhat, strach mít je zbytečné,
moře je věčné, ale já ne!

Láska je jak moře, je snadné v ní utonout.
Já házím vám zpátky vestu záchrannou.
Do vln po hlavě skáču, zkusím moři navrhnout,
ať silou lásky překoná horu zkrocenou...

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 14:22:06     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Moře lásky
Láska je jak moře, je snadné v ní utonout.
A je nesmysl chtít moře skokem překlenout.
Chci se po něm plavit tam, kde city nevadnou,
moři se zaslíbit, víc na zemi nestanout.

Na břehu mořském stojím a hledím za obzor,
u nohou voda mi šumí, ten pradávný tvor.
Jako příboj pěnivý se v mé duši bouří cit,
šeptá, že po moři smím kráčet, že stačí jenom chtít...

Mám po hladině jít nebo čekat na tvou loď,
co odveze nás oba na nenávratnou pouť?
Mám do vln se vrhnout? Už nechci jen naslouchat,
do písku bořit se a v nic víc nedoufat.

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 14:16:46     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Prášky proti grafomanii jsem nesehnala :-)
To Kačka : Náhodou krásnej výběr! ( ostatně jako vždy ) Nevíš, jestli nepoběží Krkonošské pohádky? To je pro změnu zase moje :-)Ne, vážně se mi to líbí, a na toho Spalovače snad nakonec nějak vyšetřím čas mezi školou nebo po ní a půjdu ( Rudolf Hrušínský je můj velký, velký favorit...) "Co kdybych tě, drahá, oběsil?" ( Tak to brzy hádám řekne SV mně, jestli se nepřestanu chovat jak blázen :-))No a to video...Zkoukla jsem ho teď o polední pauze a sedím tu jak špatně vyřezaný svatý a nezmůžu se na slovo.On snad vážně v naší době ještě někdo těm pseudovědeckým kydům věří?! Asi jo, ta událost v Laramie svědčí o mnohém...Ale dnes jsem se rozhodla zůstat optimistou, kluci tu mají puštěné rádio a dopoledne jsem slyšela písničku, kterou vůbec neznám a pochopitelně si ji nepamatuju, ale uvízlo mi, že se v refrénu zpívá "Sea of love." Kruci, to je námět, řekla jsem si, a co takhle to zkombinovat s tím, jak moc Jack miluje Ennise a právě si to poprvé uvědomil a chce s tím vyrukovat? A po tom děsném videu ( ale hudba krásná ) jsem si sedla a začala to čmárat a cítila jsem to jako vzdor proti tomu, co tam bylo řečeno."A nazývejte si mě bláznem, ale já vidím jen dva lidi, kteří se milují." A já klidně budu za blázna, ale věřím tomu, že láska nakonec překoná všechno.

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 14:37:06     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Prášky proti grafomanii jsem nesehnala :-)
Kačka má krásnej výběr no - toho Heatha v PC jsem si taky už všimla, ale už to dnes končí:-( Až bude takhle výběr s Farrellem (třeba Budka, Alexandr, Test, Nový svět!!(asi ne:-((), tak razím hned...Jinak Hrušínský je geniální - o tom žádná. Stejně jako Kopecký a Medřická...Spalovač e hráli tudle v Aeru - to muselo být hodně velké psycho...To je dobře, že tady takhle brojíš za Alexandra - aspoň Katku nalákáme...no ona to chce vidět taky hlavně kvůli Jaredovi (jinak Hopkinse celkem můžu, ale v Alexandrovi mi až vadí no...). A Val Kilmer mě překvapil, jak je ještě mladý - v Alexandrovi zestárl tak o 10 let.

Owen by byl jako Bond vynikající (o 200% lepší než ten, kterého vybrali - řekla bych...). Klasický anglický typ...Ve výběru byl taky Farrell, ale toho by na to bylo myslím škoda. Ale Owen má vynikající medailonky na youtube, jak se točily takové ty malé reklamní příběhy s auty - např. s Madonnou a tak. Je to kultovní - mám už to mezi favority, ale ještě jsem to neviděla:) Stačí si dát ale do vyhledávače na youtube Owena a už to všechno vyleze..;-) Na Spojence se taky chystám...Jo a prosím tě - viděla jsi tenkrát ty ukázky z filmu Highway, co dávala Katka? Hrál tam jak Jake, tak Jared - fakt mazec! Kdyžtak myslím, že ráda hodí odkaz znova;o))

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 14:44:17     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Prášky proti grafomanii jsem nesehnala :-)
http://www.youtube. com/watch?v=6Y3fkLF VZos

Nepřekonate lná scénka :-))))) Jak se tam Jake culí :-)))))

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 14:38:12     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Prášky proti grafomanii jsem nesehnala :-)
Oli, to si piš, že takových lidí je pořád ještě plno :-(
A mohla bych Ti jmenovat i konkrétní ze svýho okolí :-(
Teda, Ty ty verše sypeš přímo z rukávu!!! Neminula ses povoláním? :-)

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 13:48:26     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
To Eva : za nabídku Robbieho děkuju, už ho máme komplet a donedávna u nás zněl dost často, teď chudák chytá prach na poličce, protože na jeho místo nastoupil Gustav, Art Garfunkel ( All I Know ), Josh Gorban ( You Raise Me Up ), tvoje jmenovkyně Cassidy ( Fields of Gold ), Freddie ( Who Wants to Live Forever, Love of My Life ) a další a další...Jinak Jared je vážně neuvěřitelnej, pro mě další z těch vzácných přírodních úkazů, kdy krásnej chlap hraje snad ještě líp než vypadá.Rekviem jsem neviděla ( po téhle debatě začnu shánět ), ale v Alexandrovi jsem ujížděla speciálně na něm ( i když Colina rozhodně taky můžu a Valu Kilmerovi a samozřejmě Herci s velkým H Anthonymu Hopkinsovi musím říct, že bez nich by ten film rozhodně nebyl tím, čím je, ať si kritici píšou, co chtějí, je to krása! ), protože Héfaistión je nádherná, úžasná postava, sympaťák, jakého jsem na plátně neviděla, dokud se nepřihrnul rozvrzanou károu Jack Twist.Asi jsem vážně něčím postižená, ale ti dva mi něčím připadají moc podobní - hlavně svou láskou, dávanou bez výhrad, a u té scény s umírajícím Héfaistiónem jsem bulila jak malá.A teď, když si ji vybavím, mám před očima Ennise a Jacka v podobné situaci - běs!!! Clive Owen nemá chybu a mrzí mě, že nedostal roli Bonda, ale říkám si, že tak dobrej herec to snad ani nemá zapotřebí - jo a příští týden se chystám na Spojence a těším se na Clivea i na svou velkou favoritku Jodie...
To Riga : Děkuji...Oproti vzkazu pro Evičku trochu stručné, ale na tak povznášející poklonu nemám co říct...

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 13:32:00     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Vítej, vítej, Violko! Teda přiznám se, že se tady dusím závistí - Benátky a Heath! Na druhou stranu nevím nevím, zda bych teď takovou kombinaci unesla.S chutí jsem si přečetla tu "jezdeckou&quo t; vložku," fakt je, že Heath jezdil na koni v každém filmu, v kterém jsem ho zatím viděla, ale ta sekvence, kdy se žene tryskem k té zabité ovci, se mi ze všech jeho jezdeckých scén líbí asi nejvíc :-)A AJ...Když jsme rozebírali BM, tak SV povídá : "Nechci tebe ani Jakea nějak urazit, ale v tý scéně po ,první noci´ mi vážně připadá, že trochu šmajdá." Já jsem mu vysvětlovala, že to nutně nemusí být tím, čím myslí, ale že Jake ( jak jsem tu vyčetla už ve starších příspěvcích ) se na koni teprve učil jezdit a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jsou to ze začátku dost muka - já jsem začínala ve 12 letech a hezkých pár týdnů jsem mohla jen stát nebo ležet ( na břiše ), protože jsem měla zadek takříkajíc jako ze železa, ovšem ne tak pevný, ale tak modrý :-)Ale vydrželo mi to dlouho, jenom teď v posledních letech nestíhám ( práce, škola, SV atd. ), ale po BM jsem se definitivně rozhodla, že se k ježdění vrátím, kdyby nevím co - zatím to nevychází, ale budu bojovat! A když ne teď, tak o prázdninách určitě, ale v srpnu se chystáme do Rumunska, ne k moři, ale do hor - sakra, už tuším, že v každém kopci budu vidět Brokeback :-)

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 13:51:46     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ještě k tomu Jakeovýmu šmajdání (nebo šmatlání Evi? :-))) - on to vážně asi nehraje, všimla jsem si toho už v několika filmech, naposled teď v Mariňákovi, když se v noci vzbudí a jde s pískem (tady myslím doslova s pískem :-))), tak jak kráčí v těch trenečkách, tak tam je to krásně vidět :-) A myslím, že před tím na koni zrovna nejezdil (možná tak v myšlenkách na Brokeback, když si vzpomenu na Jack´s in the Army :-)))

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 12:07:36     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Anne prý taky na koni celkem uměla, i když na tu zásadní "barelovou scénu" měla dublérku ,jediný Jake, jako správný" city boy" z intelektuální losangelské rodiny nikdy předtím na koni neseděl a snad živou ovci ani neviděl:((( ale učí se rychle co??
Evi- na otázku proč i když se Jack hnal jako žizlavá čára na něj Ennis čekal až do večera?- v scéně kdy odjíždí po diskuzi o bundě ž s Lureen tak jí říká, ahoj čeká mě 14 hodin jízdy, bylo to
z ruky a pokud nechtěl jet v noci..
Ta scéna , když Ennis dává před" rybářskou výpravou " Almu jr. Almě do náruče je srandovní nejen v tom, že je holčičce vidět mikroport pod pyžamem, ale i to, že ona se jej pustí okolo krku tak o půl sekundy dřív, než on ji začne podávat Almě..
Evi- řekla bych, že Ennis v motelové scéně "já ani nevím" neodpovídá na Jackovu repliku o "žižlavé " čáře, ale spíš na to , jak žil celou dobu, co byl bez Jacka, který se jej na to vlastně po popisu svého života ptá..
Tak- hladina BBM v krvi vyrovnána, jdu se věnovat uklízení..:)))

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 14:21:04     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Violko vítej! Benátky jsou fakt skvostné, i když jsem je zažila asi jen na 3 dny, a to nestačí:o) No ale na to hlavní ano (bohužel ale bez gondoly - usmlouvat se nepodařilo:), ale i parníky jsou nádherné, a ty uličky a náměstí Sv. Marka s holuby a masky a korálky a mosty a tak...;-) To je přesně to, jak mně to přijde - že kluci v BM jezdí na těch koních trošku ala ty filmy s Heathem (První rytíř, Patriot, 4 pírka a tak...). Není to to klasické jezdectví z westernů, ale myslím, že ani tak to být nemělo - nehledě na to, že ten film je vlastně ze současnosti...Vždyc ky umírám z těch Tvých postřehů o chybách - já jsem se zařekla, že se na ně budu snažit nesoustředit - jen jsem zaregistrovala to Heathovo ucho při scéně s Almou na sněhu, ale jinak tetování, auto při jejich loučení, Heathův propíchlý ušní lalůček a tak raději igoruju...;o)) Jak dává Ennis Almě tu holčičku do náruče, to je právě na tom tak kouzelně smutný - že ji pomalu až pustí na zem...ale v poslední chvíli ji zachytí Alma...Proč "žižlavá" čára?:o))) S tím Ennisem máš pravdu - odpovídal na celý život, ale když by to bylo v knížce, tak tam je Ennis mnohem víc otevřenější - svěřil by se Jackovi o tom, co zažíval když Jack odjel, jak i fyzicky strádal, ale ten filmový Ennis nic...a Jack si to zas musí všechno domýšlet...ach jo...:o

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 11:47:16     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Taaak! Ahoj všichni, přesně tohle jsem potřebovala- fakt, vráttla jsem se po 5 dnech v Benáítkách, kde jsme romanticky dovolenkovali s mým drahým manžou... no ale ani při prohánění se na parníčku igondole po kanálech mě jaksi BBM neopustila a ještě je všmu jsme náhodo narazili na rohu Via misericordia na velkou půjčovnu divadelních kostýmů a výloha byla plná kostýmů z Casanovy s obrovskými Heathovými fotkami, takže aspoň něco... hned jsem se vrhla na naši diskuzi a nadšeně se prokousla příspěvky od čtvrtka- tada Oli, to je nádhera ty Tvoje rozbory, Evi, Kači, Romane, Oli, všichni jste mě zase dostai z mého "absťáku" . Rigo, ty jsi taky z OL???
Teď pár postřehů k vašim postřehům:))))))))) )
1. Evi- souhlasím, že "AH" jezdí na koni opravdu dokonale, sám řekl, že jezdíl už jako kluk a na bonusu k DVD je rohovor s učiteli jízdy na koni, kteří měli H, J,a Anne připravit na filmování, o Heathovi tam říká, že jej prakticky nebylo co učit, jen že jezdí víc anglickou školu než "western" takže jen pár drobností,že jezdí jako profesionál

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 13:23:46     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
To jsem:-)

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 10:45:03     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Poselství
Já vím, že tohle je nošení dříví do lesa, ale když jsem to viděla a četla, tak se mi málem zastavilo srdce:

http://ww w.youtube.com/watch ?v=Sfln-GJ2D6E

V ážně hodně silný kafe, přečtěte si komentář autora, hlavně ten konec...no comment...

Tak jo, už raději končím, nebo se zase dostanu tam, kde jsem byla...

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 09:22:48     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
To je prozatím vše, jenom bych dodala, že Jake je jedním z mála herců, jejichž smích na mě působí absolutně nehraným a přirozeným, a právě proto tak podmanivým dojmem ( ale Heath to umí taky hezky, samozřejmě, a právě to, jak se zvládá usmát jen tak malinkou grimasou, je krása ).Tak a už jdu vážně makat.Jak praví Jack : "Shit..."

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 09:59:43     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re:
Oli, tak ta se Ti opět vyvedla :-)
Nejlepší je tenhle verš:

"Při pohledu na tvůj úsměv vězni pouta padají,
chromý svou hůl odhazuje, mrtví z hrobů vstávají."
Svatá pravda :-)

A aby toho optimismu nebylo málo, tak sem dávám link ještě na jedno hezký a svižný video na písničku "I will never let you go":
http://w ww.youtube.com/watc h?v=6WuTNRoJMGU
Já prostě miluju tu scénku, kdy Jack začne hopsat a mává kloboukem nad hlavou :-)))


Komentář ze dne: 17. 05. 2006 11:43:33     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re:
Oli nádhera - no poté, co mi došlo, že mu ten úsměv zmrazil Ennis (prosím tě nějak mu to vyřiď, ať se probere, než bude pozdě!;-)) Tady je zas tolik nových příspěvků a linků na youtube - už jsem tam nebyla asi týden:-(( A navíc se teď nemůžu dostat na mail - včera jsem si měnila heslo a teď mi nejde přihlásit se na nové ani na staré, tak čekám, co mi napíšou:o Takže Káti - vydrž;o) Dneska musím poslat toho Williamse (Oli nechceš ho taky?:-)), ale jestli se nedostanu do mailu, tak nevím nevím...K tomu Jakeově úsměvu - já mu to věřím jak kdy...ve filmech asi ano, ale někdy je na mě trošku hrr:-) Ale na červeném koberci na Oscarech byl neskutečnej...:)Ale třeba jak přijede za Ennisem po tom rozvodu, tak je to nářez - tam je to vlastně naposledy, kdy v něm je vidět ještě ten kluk z Brokebacku v 63. - takový ten úsměv nakřivo a "myslel jsem teď...tak jsem tady";) (jinak taky ujíždím na Cliveu Owenovi - je to možný?:-)) Na Na dotek se raději ani neptám..:) A Jared Leto je tady nově objevem Kaťulky;) Viděla jsi Rekviem za sen? Nebo Alexandra?

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 12:00:12     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Nojo, Jared Leto byl fakt v tom Rekviemu bezkonkurenční :-)

Jinak, pro všechny brněnské příznivce Pedra Almodovara:
5.-6.6 . hrají v Artu Špatnou výchovu a 7.-8.6. Mluv s ní!

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 12:25:49     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Mrkla jsem se ještě ze zvědavosti na pražská kina a teda upřímně závidím ten výběr!!!
Několik filmů s Heathem (Casanova, Kletba bratří Grimmů, Legendy z Dogtownu - i když dva poslední mě dost zklamaly)
Dál mě zaujalo:
Saló aneb 120 dnů Sodomy (pro trošku otrlejší povahy :-))
Takoví normální zabijáci (srdeční záležitost mého mládí :-))
Můj oblíbený Spalovač mtvol (Čarokrásná :-))
Věčný svit neposkvrněné mysli (skvělá Kate Winslet)
Kusturiců v Arizona Dream s Johnny Deppem v hlavní roli...
A samozřejmě pásmo pohádek - Pat a Mat, Štaflík a Špagetka, O pejskovi a kočičce :-)))))

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 12:29:28     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
No teď si to po sobě čtu a to jsem teda fakt vybrala reprezentativní vzorek z mých oblíbených snímků :-))))

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 18:01:13     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Saló aneb 120 dní sodomy je pro opravdu hodně otrlé povahy. Se mnou to pěkně zamávalo.
A Spalovač mrtvol v kině na velkém plátně je super zážitek. Doporučuju.

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 18:44:32     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Sákriš, Mluv s ní jsem v kině ještě neviděl :-( , jenom na DVD. Tak to určitě zajdeme. Takže Kači díky za typ. Almodovar je můj moooc oblíbenej režisér. Jsem zvědaný na jeho Návrat, bude soutěžit v Cannes a snad se brzo dostane i k nám. Hlavní roli lorda Rorfa hraje Vladimír Rorejs (a řekněte to 3
x :-)) ...jsem odbočil, samozřejmě Penelope Cruze.


Komentář ze dne: 17. 05. 2006 18:59:45     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Na ten jeho nový film se už těším. U nás by měl mít premiéru 28.9.
Almodóvara taky žeru:-) Podařil se mi teď z intenetu stáhnout jeho film Kika. A teď jsem k tomu spalšil i český titulky. Je to už starší, z roku 1993. Tak jsem na to zvědavej.

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 21:24:45     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Jó, Kiku, tak tu jsem neviděl. Myslím, že je to nějaký film s komediálníma prvkama z oblasti televize, či tak nějak. Tak určitě poreferuj, až to zvládneš :-) Jinak, co říkáš na Vše o mé matce...pro mě je to ten nejlepší Almodovarův film. Vždycky mě to dostane. Taková moje druhá Zkrocená hora :-)

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 21:33:41     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Tak to sme na tom podobně. Zrovna nedávno jsme se na to díval a dopadlo to stejně, jako když se dívám na BBM:-) Já tam ty ženský miluju. Nevím, která z nich je lepší. Podle obsazení to vypadá, že ta novinka bude zase spíš dámská záležitost.
Před lety běžela jeho retrospektiva na karlovarském festivalu. Bylo to zhruba v době, kdy byla Kika novinka (ale tenkrát mi to nějak uniklo). Dala se tam vidět spousta jeho filmů z 80. let, který jsou zatím asi u nás nedostupný. Pamatuju si na jeden, kterej mě obzvlášť zaujal, Zákon touhy, ale zatím jsem to nikde nesehnal.
Kiku, zkouknu, poreferuju, vypálím. Co bude potřeba:-)


Komentář ze dne: 17. 05. 2006 09:19:43     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Óda IV pokr.
Když tě vidím smát se, je ze zimy máj,
z mokřadů zahrada, z očistce ráj.
Proč tedy úsměv tvůj najednou vybledl,
stal se růží v bahně, jíž nikdo nezvedl?

Mluv, kdo smích na rtech ti zmrazil?
Svěř se mi, kdo tvou radost ti zkazil?
Úsměv ti ukrást je zločin nad jiné ohavný,
prozraď mi jen, kdo byl tím nehodným?

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 11:58:39     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Óda IV pokr.
Nemán slov! Ty jsi geniální! Verš "Proč tedy úsměv tvůj najednou vybledl,stal se růží v bahně, jíž nikdo nezvedl?" je hodný mistra Shakespeara. Moc díky za náádhernou báseň.

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 09:17:15     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Óda IV
Když tebe Bůh na svět přizval, dal ti mocnou zbraň,
mocnější než Excalibur, než trojhlavá saň.
Dal ti úsměv, co bez námahy kovadlinu zlomí,
a při kterém v duchu slyším cval divokých koní.

Při pohledu na tvůj úsměv vězni pouta padají,
chromý svou hůl odhazuje, mrtví z hrobů vstávají.
S tvým smíchem je země nádherné místo,
odkud je do nebe snad na krůček blízko...

Ten úsměv tvých očí vrací mi víru,
že svět je království lásky a míru.
S tvým úsměvem dokážu své sny si plnit,
věřím, že nic v životě mě nemůže zlomit!

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 09:13:02     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: What a wonderful day...pokr.
Jak jsem předeslala, byl to nádherný den, vzdor počasí, vzdor nestíhačce v práci i ve škole, protože Riga, která mě dokáže nějak vždycky ponouknout, mi nasadila do hlavy ten nápad s Jakeovým/Jackovým úsměvem a mně se začaly za čelem líhnout verše, samozřejmě opět během přednášky ( pane Komenský, já se fakt strašně stydím, ale kdybyste znal AJ, pochopil byste :-))Pak jsme měli pauzu, já jsem s blaženým (=připitomělým ) výrazem zírala do prázdna a spolužák chtěl vědět, proč mám tak dobrou náladu, že on by tu svou potřeboval vylepšit.Řekla jsem mu stále s oním úsměvem idiota, že je přece krásnej den...Můj studijní kolega se nechápavě zahleděl z okna, za kterým toho času zuřil největší liják od potopy světa, a bylo vidět, že svůj názor na mé duševní zdraví si neodvolatelně utvořil.No ale těžko jsem mu mohla říct, že se v duchu loudám po úbočí Brokebacku, slunce letně pálí a já si trhám divoké orlíčky ( fuj, já jsem kazisvět :-))A pak jsem jela domů, SV na mě čekal a já řekla, že je to super, že si uděláme hezký večer, jenom my dva "...a Ennis a Jack, já vím," zubil se."No jo, co naděláme," já na to.A on : "Tak chvilku počkej, já si jenom skočím pro pásmo a něco vyměřím.Budou potřeba menší stavební úpravy?" "Proč?" já totálně nechápavě."Víš , pro čtyři je to tady trochu těsný, musíme to krapet přestavět." "I love you a that´s all I know," řekla jsem mu a vážně bych ho v tu chvíli nosila na rukou, nehrozit to kýlou :-)A v noci jsem pak dopsala tu novou ódu, tak ať tu máte ranní povzbuzovák :-), i když ten konec jde trochu do depresivna, zkombinovala jsem to s jedním starším nápadem...

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 09:12:07     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Něco pro fajnšmekry :-)
No tak teď mě totálně odrovnalo tohle video!!!
Jak jsem doteď tvrdila, že mi nesedí kombinace BBM a vážné hudby (kterou jinak miluju), tak teď se kaju a beru všechno zpět!!!
Tenhle klípek musíte bezpodmínečně vidět + přečíst si komentář autora :-) Obzvláště Ty Evi, Alenko, Pavli (ano, smyčce!!) :-)

http://www.y outube.com/watch?v= 8tyjdX7tHvU

Opra vdu úderná hudba :-)

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 08:56:19     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: What a wonderful day...
Lidi, nebuďte smutní, prosím! I když Kačka a Pavel to zachraňují za nás za všechny :-)Evi, promiň, že jsem tu v pondělí nevydržela na tvůj skvělý, báječný, nádherný příspěvek a na Romanovu odpověď - ale znáte to, když se člověk pustí v pondělí večer do něčeho, co musí mít v úterý hotové do školy - horor, kam se hrabe Psycho a Ptáci dohromady :-), jinak dvojka HL+AJ na mě z monitoru kouká doma, v práci jsem si raději prozatím nechala tapetu, ze které se na mě culí táta a SV ( budu to ale muset nějak nakombinovat, abych měla čtyři nejmilovanější chlapy svého života pohromadě :-), celkem mi stačí vtípky mých rozmilých kolegů, oni jsou jinak fajn, ale občas dělají všechno proto, aby je člověk roztrhal :-)Šéf je celkem v pohodě, dokonce si se mnou poslechl Fields of Gold a řekl, že je to krása, ale na monitor přitom nekoukal :-), takže těžko může posoudit, jaká krása to až je :-).Jinak jsem ráda, že nelítám sama v problému nespavost, ač to byl včera báječný den, stejně jsem spala hodinu a půl.A jinak, na to je nějaký zákon, že každý, kterého berou tmavovlasí a modroocí chlapi s podmanivým úsměvem, skončí s blonďákem? Jako já, které se pravidelně lámou kolena před Jaredem Letem, Clivem Owenem a Piercem Brosnanem ( chlapi sorry, že na vás jsem při výčtu svých hereckých oblíbenců nějak zapomněla, nebyla jsem v odpovídající psychické kondici - ostatně jako vždycky ) a mám doma světlovlasého a zelenookého SV? Chraň Bůh, že bych si stěžovala! :-)Ale o tom níže...

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 07:32:10     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek:
Zdravím všechny skvělé lidi zde a doufám, že je u Vás hezčí počasí než v Olomouci:-( Piju ranní kafe, do parapetu narážejí kapky deště, poslouchám Funeral song a chce se mi spát:-( měla bych veškeré svoje myšlenky upírat k práci a místo toho je upínám k "úžasnému Sauvignonu 2003", který tady kdosi hodil do placu:-( Nechce se mi nechce pracovat, ale musím, protože vše čeho člověk užívá z šlechetné práce vyplývá, buď práci čest:-) No a vzhledem k tomu, že já potřebuju užívat nové řasenky a pudru (maskovacího na obličej a bělícího na zuby), nezbude mi nic jiného, než se začlenit:-(
Takže si ještě poslechnu A love that will never grow old, zamáčknu slzu a během dne mi snad vyjde čas na to, abych Vás zkontrolovala jestli se neflákáte:-)

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 07:51:48     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ahoj Rigo!
To nemůžeš takhle po ránu dávat takový depresivní vály, hoď tam třeba tohle :-)))

http://www .youtube.com/watch? v=FbStBbHrUMk

to je zaručenej povzbuzovák :-)))
Ta část, kdy zpívá "jump a little higher" a u toho skákající Jack (Jumping Jack :-))) Tě musí zvednout ze židle.... :-)
...mám po téměř probdělé noci nějak podezřele moc energie.... :-)

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 22:29:32     Reagovat
Autor: P. (email) - neregistrovaný
Titulek: Nejste samy/i!
Ahojte!

Rozhodně jste nezůstaly/i samy/i! Každý den fórum čtu a je to pořád bomba!
Mám to vzít jednotlivě?
Oli! Tvoje poezie je naprostá, ale naprostá bomba! Vždy už asi u druhého verše se mi pravidelně derou slzy do očí a to jsem třeba v práci. Jedním slovem: obdivuhodné, co taky říct víc?!
Evi: díky za postřehy, hodnocení, rozbory. Ale máš materiálu a nepošleš, ty jedna soukromnice!!! :-)
Kači: tebe žeru, fakt! Kdybyste ji viděli, to je taková sympaťanda, ženská, hezká, chytrá, vtipná, pohotová! Teda nebýt teplej, nevím... :-) Ale měla jsi nějaké předsevzetí a to nějak vzalo za své, ne? :-) Nabídka níže. :-)
No a Pepík: to je mazel, že jo! :-)
Já takto statečně odolávám, oproti ostatním totální žabař, s pouhými dvěma Zkrocenými horami v kině. Ale jak jsem rád, že jsem v pohodě!

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 22:36:43     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Nejste samy/i!
Nicméně další projekce mě jaxi láká. Pořád nevím, jestli se chci zase dostat do takového stavu, jako po druhé BBM. Teda vím, že nechci, bylo to hrozný. :-((( Snad už se do AJ znova nezamiluju, přece jenom mám svého SV doma. :-) Ale zkuste to někdo s lepšíma vyjadřovacímo-popis ovacíma schopnostma pojmenovat, proč to chci/nechci znova vidět.
Jinak zvu v Brně se vyskytující, máme obrazovku úhlopříčky 82 cm a CD od Katky/Pepy. Katko, Pepo, Pavli? To by byla věc, ne?
Mějte se a hezký večer/den vám všem.

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 22:50:43     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Nejste samy/i!
Hm, to by byla věc.
Ale aby to neskončilo nějakým hromadným zešílením:-)

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 23:15:07     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Nejste samy/i!
Právě jsem se vrátila z kina a válím se u Tvýho příspěvku smíchy :-)))
Pavle, přiznej se, že Ty jsi byl na tom bowlingu s někým jiným??? :-)))
Ne, vážně, děkuji převelice, a musím na oplátku prásknout, že i Pavel je úžasnej sympaťák, moc hezkej chlap, no prostě kocourek ;-)
Jinak k tomu filmu (Čas, který zbývá) - ten mě teda téměř ničím neoslovil, pustila jsem ho z hlavy snad ještě dřív, než začaly titulky. V podstatě se tam skoro nic nedělo, jen to všechno tak nějak podivně plynulo, poté, co jsem četla recenze, tak jsem se těšila, jak si začne užívat těch posledních pár týdnů života a ono skoro nic :-( Takhle usedle jsem teda nežila ani v nejpoklidnější fázi svýho života :-)))
Když to srovnám se snímkama s podobnou tématikou, tak třeba Invaze barbarů byla naprostá bomba, která měla spád, představovala jsem si prostě něco akčnějšího.
Takže už se těším, až se v neděli napravím Mariňákem :-) Tam i když se nic neděje, tak se to děje mnohem intenzivněji :-)))
Teda Pavle - ta Tvoje nabídka, dělám že jsem to ani neslyšela :-))))
Dokážeš si představit, jak by společná projekce dopadla??? Na to se raději neodvážím ani pomyslet!!! :-)))
Evča se zítra chystá na Match Point, v Brně ho hrají od čtvrtka, tak počkám, jak se jí to bude líbit a asi na něj vyrazím taky. Tak kdyby se Ti chtělo zajít, tak mi písni na mail :-)

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 23:32:14     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
Teda Kačeno!!!
Víš, jak jsou tady na 004 v pravým rohu jenom začátky příspěvků! A tam se objeví: Zkrocená láska pod horou Brokeback: Právě jsem se vrátila z kina a válím se u Tvýho příspěvku smíchy :-)))...
Sem si říkal, to si snad ani nezasloužím! :-(
Ale jasně, super, ono to naštěstí pokračuje, strašně moc rád jsem tě poznal. Katka je FAKT kus! Bowling byl super, navíc, když jsem to v životě nehrál a ještě jsem vyhrál. :-)
S tou další projekcí se ale zamyslete, myslím, že by to bylo super. Můj S(K)V (krásnej) by z nás měl asi bžundu, ale poslali bychom ho do práce a užili si to.
A samozřejmě jsem se díval, že Match Point hrají od 18., tak se snad domluvíme a půjdem.
Ještě jednou dobrou noc, hezky se vyspěte, ať nejste v práci mrtvolky.

Ahojte , P.

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 23:41:36     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
:-DDDDD "...poslali bychom ho do práce a užili si to..." super :-)))
OK, Match Point platí, mailem doladíme detaily :-)
Dobrou noc, to s těma mrtvolkama u Tebe v práci platí dvojnásob, co? :-)))

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 23:44:21     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
Jo. Fakt tě žeru! :-))))))))))))

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 23:52:30     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
:-DDDDDDD
Mě sousedi vystěhujou, v tak nekřesťanskou hodinu tady řvat smíchy :-)))
Už se těším na čtvrtek :-)))
Evča Ti už prý poslala fotečky AJ, takže když se nebudeš dlouho ozývat, tak víme co se děje, jo? :-)))

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 23:49:23     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
Tak mrtvolky, jo?!;o))) Hele už bys tam měl mít 4 složky Jakea, tak hlavně pozor na to, abys do toho po prohlídnutí zase nespadl...Jo a jinak - 2 projekce jsou zoufale málo! Všechno pořádně doklapne až tak po třetí...ze zdejších zkušeností (no ale jsou i tací, co jim vše dojde mnohem dřív - i po čtení téhle diskuse a tak...;p) No a lidi jako já, co jim to dochází dýl (asi už jsem tady sama:-)), tak se v tom rochněj dál a bude jim to docházet až do konce života...

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 06:23:09     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
Pavel evidentně netuší co s máma dokáže udělat alkohol a Hora :-)
Ale aspoň by byla při ruce odborná pomoc až to s náma sekne....
Pěkný den a zdravím ranní šichtu a myslím na tu noční :-)

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 07:44:52     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
Nočně-ranní šichta hlásí nástup :-)))
Tak OK, já jsem pro každou zvrhlost, i když myslím, že tady nám bude odborná pomoc na dvě věci, když si bude lítat někde v oblacích :-)))

Tady máte po ránu něco na rychlejší otevření očí :-))

http://www. youtube.com/watch?v =SYWcwvrpolU

A tady jeden z mála klípků o BBM, který na mě nepůsobí depresivně:

http ://www.youtube.com/ watch?v=LqSFV4eDSTU

Asi už jsem na něj dřív dávala link, ale dneska se mi na něj podařilo "náhodou" natrefit, a úplně mě to zahřálo u srdce :-)

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 23:07:54     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Nejste samy/i!
Nicméně další projekce mě jaxi láká. Pořád nevím, jestli se chci zase dostat do takového stavu, jako po druhé BBM. Teda vím, že nechci, bylo to hrozný. :-((( Snad už se do AJ znova nezamiluju, přece jenom mám svého SV doma. :-) Ale zkuste to někdo s lepšíma vyjadřovacímo-popis ovacíma schopnostma pojmenovat, proč to chci/nechci znova vidět.
Jinak zvu v Brně se vyskytující, máme obrazovku úhlopříčky 82 cm a CD od Katky/Pepy. Katko, Pepo, Pavli? To by byla věc, ne?
Mějte se a hezký večer/den vám všem.

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 23:11:33     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Nejste samy/i!
Tek jsem myslel, že už to umím, abych nepsal 2x. Zas nic.
Tak aspoň dva dodatky: 1) dobré červené mám 2) Match Point bych taky rád viděl.
Tak dobrou noc!

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 23:32:19     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
Ahoj Pavlíku, no za prvé - Káťa je na bílé - co já vím...;-) Jinak byls na tom bowling určitě s ní, pač ten její popis odpovídá...;o) A ona o Tobě taky chválou nešetřila... Match Point bude hustotka - Káťa tedy prý čeká, co já na to. No snad když bych jí napsala jako u Času, že to za kino nestojí, tak by na to nešla jak na něj;-) Ale myslím, že to bude jiná úroveň než Čas...A že soukromničím? Já to jen nemůžu posílat někomu, kdo je rád, že se odmiloval od AJ, ne?;-) To jsem posílala jen nám - dobrovolným závislákům...;o) No ale dobře no...jestli si dobře pamatuju ten mail (BMfan?:-)) S tou projekcí je to silně lákavý - to bysme se těch slz nedopočítali..:o Ale plánuju se tak za měsíc přiblížit hodně blízko k Brnu. No ale takovej sen by nemohl vyjít...:)

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 23:42:20     Reagovat
Autor: P. (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
Ahoj Evi!

Já samozřejmě vím, s kým jsem na bowlingu byl!!! :-))) Byť jsem asi introvert, kterému chvilku trvá, než se otevře, takže nevím, jak jsem zapůsobil. Jinak teda díky teda za poštu!
Když je Katka na bílý, tak musím říct, že jsem objevil úžasný Sauvignon 2003 - výběr z hroznů od mého nejoblíbenějšího vinaře pana Tetura. Můj SKV z něho byl naprosto nadšen (jakože z toho vína, tak by se asi líbilo i Kačence).
Tak to snad dáme dohromady a projekce se uskuteční, ne?
Byl bych rád.
Čágo, P.

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 23:56:12     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
:-)) No já taky doufám, že víš, s kýms tam byl - to já tě jen chtěla podpořit, pač Kaťulka se zdála, že ti snad nevěří či co;-) Taky nebýt opačně zaměřená, tak nevím nevím...Vidíš Kati, co tady způsobuješ za střety:-D No Jakea už bys měl mít plný mail - hezky si to spolu užijte:) Snad Ti nepřijdou jen bílý obrysy od toho, jak už jsme ty fotky vykoukaly(i):-))

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 00:09:44     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
Díky, plná pošta! :-o
Vypadá ale Jake starší na 25letýho kluka, ne? I když je fakt, že se skro blíží mýmu ideálu, tj. černý vlasy, modrý oči a náááádhernej úsměv - ten mě vždycky dostane. Asi proto jsem si našel modrookýho bloňďáka. :-)
Už slyším toho mýho (SKV), až uvidí na ploše tu hromadu obrázků: "No aby ses z něho nezblázni!l", eventuelně ještě jadrněji.
Ale fakt už dobrou noc, díky a ahoj! Pavel

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 00:15:14     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
Jemu je jen 25? Já myslela tak o 2 roky víc...Ale on podle toho, jak má zrovna vousy a vlasy...(třeba v Donniem vypadal jak chlapeček a už mu bylo přes 20). Tak si to hezky užij a ať jsi zítra v práci čerstvý...;) (jinak zkratka SKV - vysvětlit;o)) SV známe, K je něco speciálního?;-))

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 00:20:30     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
Evi, styď se, Ty neznáš základní data? 19.12.1980? :-)
Ale stejně je nejsladší na těch mladších fotkách, myslím série č. 3 :-)))
Dobrou noc, teď hlavně na ty fota nekouknout, to by zase byly sny :-)))

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 00:25:04     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
;o) No já zas na ta data tak nejsem no...:-( Tak přesně za dva roky pak jsem nějak tak vznikla - heuréka:) Ten byl teda krásnej vánoční dáreček...Ty mladší ti nebudu brát no...jsem ráda, že jsem se ti strefila do vkusu;) dobrou;)

Komentář ze dne: 17. 05. 2006 07:44:57     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejste samy/i!
Zdravím ranní směnu po bezesné noci. Bohužel bezesné ne díky BBM, ale protože se nějak zase probudil k životu můj nevyrostlý moudrák:-(
Ale vaše příspěvky po ránu jsou fajn vzpruha.
Ještě k tomu bowlingu, Kačka s Pavlem fakt válí. To co jsem já lopotně uhrál za 4 kola, Pavel sfouknul za jedno. No aspoň jsem ostatní přítomné pobavil svým "elegantním&qu ot; stylem.
A taky se mi líbí tmavovlasý chlapi, tak mám doma pro jistotu taky modrookýho blonďáka:-)

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 22:21:27     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek:
Tak jsem zatím v rámci léčebné kůry dospěl k 8. dílu Městečka Twin Peaks.
Napadlo mě, jestli někdo nechcete OST. Mám to stažený. Kdo ho bude chtít, tak mi písněte na mail. Zkusím to poslat přes tu úschovnu.
Je to takový příjemný posouchání, který podle mě funguje i bez znalosti seriálu.

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 18:38:52     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek:
Já taky žiju:-)
Poctivě to tady každý den čtu, ale přiznám se, že někdy na nějaké psaní už nemám sílu.
Poslední dobou chodím někdy z práce tak vyždímanej, že jsem rád, že to aspoň přečtu.
A ve čtvrtek odjíždím do Maďarska, nebudu na internetu. Nevím, jak to tam vydržím:-)
Ale v neděli jsem zpátky.

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 19:35:37     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re:
No bude na tebe myslet, ať to tam zvládneš! Ale ne že pak budeš psát příspěvky hatmatilkou!;o)

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 19:52:44     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
No snad ne:-)
Ale ja fakt, že domluvit se tam, je věc. Ta jejich řeč není ničemu podobná, pokud nenarazím na někoho, kdo mluví anglicky, tak je to celkem legrace.
Ale těším se na uherák:-)

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 20:34:27     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Že bych si nějakej "objednala&quo t; pro mamku?;-) Já na uzeniny teda moc nejsem, ale jestli je tam nějakej vyhlášenej...;-) Do Maďarska se asi jen tak nedostanu...tady doma je úchylka na Itálii;o)

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 13:06:25     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Video
Melancholický klavír a vokál - to jsou přesně ty pravé věci, co jdou k BBM nejlíp:

http://w ww.youtube.com/watc h?v=we5rqJfRJMQ

(nenechte se odradit začátkem...)

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 20:05:41     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: BM projekce - Lucerna
Takže konečně se dostávám k jakés takés zhodnocení mé včerejší návštěvy Lucerny, i když se obávám, že to nebude mít ani hlavu ani patu vzhledem k mému momentálnímu rozpoložení...takže omluvte prosím případné chyby a nelogické návaznosti:o) Od učení jsem k pokladně kina dorazila za pět minut začátek, a u okénka se vybavovala zrovna nějaká ženská o naprosto nedůležitých věcech! Zatímco mně hořela Hora, a za mnou lidem taky...Naštěstí vnímavý manžel oné dámy si povšiml mého probodávajícího pohledu a ženu usměrnil k odchodu...Sleva uplatněna, lístek dán se slovy "slečno už můžete kamkoli":o) Ještě jsem zaslechla, jak za mnou ten mladý pár: "Je tady teď ta Zkrocená hora či jak..." - zkrátka totální znalost díla:o Bohužel to byli asi ti, kteří se za mnou tak prapodivně projevovali během projekce, ale o tom po tom:) Naprosto úžasná starší paní uvaděčka - taková hodná babička:) WC a bar taky dobrý - to je tak pro info, kdo v Lucerně dlouho nebyl jako já...:)

Vlezla jsem do sálu, když už byly ukázky, a i v té tmě mě to naprosto ohromilo...zajela jsem do páté řady (která kupodivu byla tak akorát - plátno ne extra velké a ne příliš blízko, ale bohatě stačilo po tom zážitku v Ládví:o)) Podíváte se nad sebe a vidíte jakoby starý palác - strop enormně vysoko, okolo staré balkóny, sedačky žádné polstrované, ale nevadilo. Ale co bylo hlavní - ta atmosféra! Nadechnete se a cítíte tu starou vůni biografů - ne nepříjemnou, ale krásně nostalgickou, která je pro něco jako je Hora naprosto dokonalá...Teď mě napadá - opravdu by bylo záhodno se zamyslet nad tou technologií pouštění vůní k filmu, jako se to už někde dělá...jako představte si, když byste v sále skutečně cítili tu vůni, kterou tam měli Heath a Jake, když natáčeli, nebo by všichni cítili vůni Jackovy košile, když ji v závěru Ennis objímá...no ale to jsem odskočila:o

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 20:16:43     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: BM projekce - Lucerna 2
Pro začátek myslím, že možná držím rekord, protože jsem se v návalu těch emocí ze sálu rozbrečela už při ukázce z Tristona a Izoldy..:o) Ale pak naštěstí bylo Prime, tak jsem se zas trochu uklidnila...Zhruba do jedné třetiny filmu to vypadalo, že jsou tam všichni už poněkolikáté, protože se nesmáli na místech, u kterých bych to předpokládala (fazole apod.), ale pak jsem bohužel zjistila, že jsem se asi krutě mýlila...No nic - nebudu předbíhat. Jak už jsem zmiňovala, čím dál tím víc mě začíná dostávat postava Jacka, ale přiznám se, že i při páté projekci se dokážu na některých místech smát, a dokonce mě napadjí další věci, které mně předtím vtipné nepřišly (ovšem nesměju se nahlas jako někteří že...:-)) tak například mě fascinuje, jak Jack skutečně Ennise neustále nalévá tou whisky! Vždycky mu tak nenápadně naleje do hrníčku, ten jen zamručí "thanks", Jack nenápadně mrkne...znáte to:) Taky mě fascinuje, jak si Gyllenhaal vyhrává se slovíčkem "point", které tam jeho postava použije několikrát...A taky jak nadává, že stráví půl dne číháním na kojoty, ale (omlouvám se Jacku:-)) - přitom žádného nestřelí! A Ennis jakmile se vrátí první ráno z hlídání, tak už vypráví, jakého kojota dostal!;o)))

Jinak miluju tu scénu, jak Jack vytáhne nad ohniště v saku to dříví a jede si pak na koníčku, přitom se rozhlíží okolo a ten les a tak...už jsem to kdysi psala, že tuhle scénu miluju:o) vůbec jak na začátku se začínají poznávat při té "dělbě práce", to je tak kouzleně výmluvný...Taky je úžasný se zaměřit na změnu Jackova výrazu, když Ennis přijede zraněný - tam se musel chudák Jack tak! přemáhat, aby nahodil ten naštvaný ksichtík po tom úlevném...Taky jsem si dávala pozor, jestli pak náhodou nezaberu Ennisovu tvář, na které by měl mít jizvu, ale bohužel si dávají pozor a pořád tam strkají jen tu nepoškozenou pravou:-(

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 20:30:53     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: BM projekce - Lucerna 2
No a pak přišla první stanovka - bohužel v kině fakt není vůbec vidět, jak je Jack tak nádherně rozmrzelý a hrábne si do vlásků, když volá na Ennise, ať jde za ním...ale bylo vidět, že zřejmě nespal - měl očička jen přivřená...:o) Stanovka tmavá - to jsem zvyklá, ale na co tedy nejsem, že se ve chvíli, kdy se Ennis "chystá", z řady za mnou ozve nechutné zařehtání jakéhosi dospělého chlapa (který tam byl se svojí slečnou...). Taková směsice překvapení, rozpaků a snad i odporu, co si to vůbec dovolují předvádět na plátně, že jsem myslela, že z něj fakt udělám druhého Earla nebo jak se jmenoval ten chudák, o kterém Ennis Jackovi vyprávěl...Takže to mi úplně zkazilo tu scénu...Dále - chtěla bych taky poznamenat nějakou chválu k Heathovi - na koni jezdí fakt úchvatně...napříkla d ten den, jak odjíždí poprvé hlídat nahoru a Jack se na něj kouká, tak jen tak nonšalantně sedne na koně, vždycky na něj tak krásně zamlaská - jednou rukou drží otěže, druhou si potahuje z cigára...no zkrátka mu to na konci strašně sluší a je znát, že už s tím má z předešlých rolí zkušenosti. Taky má na svědomí jednu z nejakčnějších scén filmu, a to když úprkem uhání k těm ovcím po první stanovce...to je prostě jízda snů:o

No pak přišlo moje oblíbené "Me neither"...no a druhá stanovka. Tady mě zas napadlo, že Jack už tuší, že za ním Ennis přijde...přeci jen moc teplo v tom stanu asi nebylo a jen tak by tam na něj takto odhalený nečekal...lišák jeden:) Věděl, že se to v chudákovi Ennisovi zlomí a přijde za ním zkroušeně, jakoby říkal "a co teď", ale zároveň "dělej si se mnou, co chceš"...a Jack opět nezklamal a moje milované souhvězdí "Come, Sorry a That´s all right" tam bylo...a taky nechápu, jak mi asi během prvních dvou projekcí mohlo uniknout pokračování druhé stanové, kdy už Ennis Jacka "přitulí" k sobě...a přijde mi to čím dál tím víc useklé...;o)) Pak scéna "Aquirrův dalekohled" a za mnou opět nepříjemný výsměch - pro

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 20:34:38     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
- pro změnu od slečny z páru, aby náhodou nezůstala pozadu...:o

Taky mi porád vrtá hlavou, jak si pořádně vysvětlit Aquirrova slova o tom, že "dole s tím taky nic neuděláš...pokud bys to ovšem neuměl vykurýrovat" a pak ty významné pohledy. Asi jsem dutá, ale vidím v té scéně jen to nevyřčené mezi Jackem a Aquirrem, ale k těm slovům si tu výčitku pořád nedokážu přiřadit...Stejně obdivuju Jacka, že měl dost odvahy na to se jít další rok ptát, co je s Ennisem, když podle tohoto musel tušit, že Aquirre tuší...no ale nebyl jako Ennis a co se tohoto týče, šel do toho jak víme po hlavě:)

Pak ta rvačka - tady jsem si zas nemohla pomoct, ale napadlo mě, že Jack už když dával Ennisovi tu ránu, tak myslel na to, že od něj potřebuje dostat tu košili! Protože předpokládal, že si ji Ennis bude muset převléknout, což byla jeho jediná možnost, jak ji ztopit;o) Ale to byl jen takový úlet no...já jen že v Jackově povaze nebylo se takto prát, a taky jak pak začal Ennise ošetřovat, tak možná to vše podstoupil jenom kvůli získání té jeho košilky...;o) Při loučení jsem díky bohu okamžitě zahnala myšlenku na parodii "Jack in the army";o) A pak jsem byla zas vyřízená z toho hereckého koncertu Heatha v podchodu...jak postupně dojde až k dětskému naříkání...:o

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 20:43:48     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
Tak nevím, jestli stihnu napsat vše, co jsem chtěla - za 10 minut mi tady zavírají:-( Kdyžtak to dopíšu později...No zkrátka a dobře - tentokrát mě strašně sebralo, jak se protlouká dalším životem Jack. Nemá v podstatě žádnou jistotu, žádný záchytný bod...Jezdí rodeo, ale je tam úplně SÁM - jeho otci nikdy nestojí za to, aby se na něj byť jen přišel podívat, když ne trošku přispět radou, byť jim Jack jezdí pomáhat na farmu...Strašně mě naštvalo, jak ho odkopne ten klaun a jak se pak zachová...ten Jackův výraz plný naděje, když se snaží seznámit, a pak ten jeho pohled za sebe na tu partičku chlapů a pak to vypěnění...No a pak seznámení s Lureen - dostalo mě, že ona jak tam v tom baru sedí, tak u ní se ještě předtím staví nějaký chlap a ona ho jakoby s díky odmítne a pořád pokukuje po Jackovi...je to prostě kouzelný. Ten jejich tanec pak, jak on se o ni stará jak o květinku a ona k němu tak vzhlíží...já vím - teď si myslíte, že je to takhle v raných fázích zamilovanosti normální, ale oni dva tvoří vstkutku rozkošný pár...;o)

A pak jak jeho osud přechází dál do rodiny, ve které být svým způsobem musí, ale opět - stejně jako doma - se mu nedostane žádného uznání. Lureen ho sice miluje a v duchu obhajuje, ale tváří tvář svému otci to přichází vniveč...:-( Stejně tak mě dostalo, když si ho ti chlapi dobírají, že se pokoušel dělat rodeo...A scéna Díkůvzdání - moje srdeční záležitost...podle mého ten tchán musel od všech těch svých poskoků vědět už mnohem dřív, než si Jack začal s tím Texasanem, o tom, že je Jack jiný...a že to nespočívá jen v tom, že jezdil jím opovrhované rodeo...měl své zvědy všude - velká ryba. A s tímhle pocitem musel Jack žít a přežívat tam vedle něj...něco neskutečnýho. Jeho zoufalý pohled, než začne konečně krájet toho blbýho krocana...kde je ten šťastný Jack z 63.? Toto je naprosto nešťastný vyhaslý člověk, kterému sebrali už i poslední naději, že se vše může ještě urovnat...Stejně tak při scéně tance s tou blondýnkou...u toho stolu je Jack tak

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 20:44:49     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
Tak nevím, jestli stihnu napsat vše, co jsem chtěla - za 10 Stejně tak při scéně tance s tou blondýnkou...u toho stolu je Jack tak šíleně vnitřně sám, ale přesto se přemůže a snaží se chovat tak, jak se patří..Pokračování později - omlouvám se:-(

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 21:31:30     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
Ahoj Evi,
moc se mi líbilo, jak si zdůraznila životní postavení Jacka. I když se to možná na první pohled nezdá, tak Jack má život těžší jak Ennis. A to z jednoduchého důvodu, jak píšeš. On je celý život tím, kdo dává lásku, zatímco Ennis je jenom tím, kdo přijímá a není schopen něčeho podobného. Jack musí ukázat obrovskou sílu, že přesto všechno je schopný Ennisovi neustále odpouštět, protože o jeho lásce k němu ví, ale časem se utvrzuje v tom, že nikdy nebude naplněna. A Ennis na straně druhé, ač prožívá životní kotrmelce (za které si víceméně může sám) má život proto jednušší. A strašné je, že si to neuvědomuje. Neuvědomuje si to celých 20 let. Ale to jsme už probírali nesčetněkrát. Díky za to, žes nám připomněla, jaká byl Jack silná a nesobecká osobnost.


Komentář ze dne: 15. 05. 2006 23:08:48     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: BM projekce - Lucerna - pokračování
Románku moc díky - no k Tvé a ostatních smůle jsem ještě neskončila:o)) Já vím, že se s tím opakuju, ale mě zkrátka až teď začíná pořádně docházet ten Jackův osud, a jsem ráda, že některé holky jsou na tom podobně...nebo už jim třeba došel mnohem dřív, tak teď už můžeme být na stejné lodi;-) Co ještě zdaleka nemám dotažené, je navazování jednotlivých scén, jak jste si jistě všimli;-) Takže skok opět někam jinam - schodovka:) Tentokrát mně přišla asi tak 2x zrychlenější než obvykle, a víte proč? Za prvé - když je Alma uvidí, tak se zezadu ozval smích - jak jinak. To by nebylo tak hrozné, ale v tu chvíli páru za mnou začal zvonit mobil!!! A zvonil asi tak 10 vteřin...fakt nechápu! A já měla výčitky, když jsem tam během reklam před filmem ještě psala Kátě, jestli mám zdrhnout...:o) Kdyby si to nechali aspoň na vibrace, když ne vypnout...no takže totálně zkažený - měla jsem z toho jen závěrečné muchlnutí...;-)

Pak motelovka, kde mě zas při Jackových slovech napadla taková blbost - když hnal jak žíznivá čára, proč na něj sakra chudák Ennis musel čekat celej den až do večera?!;o)) Ale dobrý no...budeme mu to věřit;) Veškeré záběry na Almu mě totálně dostávají - to už jsem zde rozebírala. A styl, jakým šoupne Ennis Almě tu malou do náruče tak strašně bolí...ale i tak je nezapomene na rozloučenou tak jakoby smířlivě políbit - je v tom hodně něhy...moře citu v tom jednom rozlučkovém polibku - víc než při jejich dvou postelových scénách dohromady...byť Ennis tuší, že k ní cítí úplně něco jiného než k Jackovi. Alma pro něj znamená právě tu jistotu, ten rodinný krb, který on zažil tak krátce - jakési spojení s tím, co je běžné...Možná i proto si tak těžko přiznával svoji orientaci, protože na druhou stranu cítil, že potřebuje nasát ještě ten rodinný život v kruhu nejbližších, který mu byl odepřen...a jak mohl tušit, vedle Jacka sice zažíval neskutečné city, ale úplnou rodinu s ním vytvořit nikdy nemohl...Zatímco Jack - jak je zřejmě alespoň podle povídky, nechtěl ani dítě a

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 23:24:21     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: BM projekce - Lucerna - pokračování
Zatímco Jack - jak je zřejmě alespoň podle povídky, nechtěl ani dítě a o Lureen se vyjadřuje jako o "hloupé" - ve filmu přeloženo jako "krasavice&quo t;, tak si vyberme:) Ale jsem ráda, že ve filmu je ten jejich vztah popisován "alespoň" tak láskyplně, jak je, když ne vášnivě...přesně jak říkal Jake ve filmu o filmu...Co mě ještě zaujalo - vždycky jsem si myslela, že ta dost drsná roztržka mezi Almou a Ennisem, když ona zdrhá do té práce, je až mnohem blíž k té scéně rozvodového řízení. Zatímco to vůbec tak není - pak jsou ještě minimálně dvě scény jejich "normálního soužití"...tak že jestli si Alma začla s Monroem skutečně už tenkrát a nebyla to jen služba vzaná za někoho jiného, tak si s Ennisem neměla zas tak moc co vyčítat...:) Ještě se musím vrátit k té scéně, jak Jack tancuje s tou blondýnkou a k tomu naprosto paradoxně hrají "I don´t want to say goodbye", přitom ten by určitě nejraději zdrhnul co nejrychleji ze sálu, ale to už jsem zde asi zmiňovala dřív. A pak, jak povídá o ženských, které se pudrují před a po, tak v tu chvíli mi nějak tak docvaklo, jak šíleně je tohle pro Jacka vzdálený ve srovnání s postavou Ennise a toho jejich soužití v divočině...Jak se tam vždycky naprosto osvobodili od jakýchkoli konzumností (kterých ale Jack při svém založení jinak třeba rád využíval:-)) a žili naprosto v souladu s přírodou...

Samo zřejmě mě vždycky rozhodí brutalita hádky na Den díkůvzdání mezi Almou a Ennisem a to, jak to pak nenápadně Ennis začne před Jackem rozebírat...ten mu navrhuje, že by se měl podívat někam jinam, a hádka mezi nimi, která se do člověka zařezává tím víc, čím víckrát to vidí...protože si uvědomuje, jak je ta situace "neřešitelná&q uot; - samozřejmě především pro Ennise - Jack si jen dovolí myslet nahlas a ani se mu nedivím...co mě i v tak vypjaté scéně pobavilo, byl ten hrníček, jak Ennisovi uplave - zajímalo by mě, jestli to tam mělo tak být nebo to záměrně nepřetáčeli...:-)

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 23:38:43     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: BM projekce - Lucerna - pokračování
Jen zmínka o scéně v Mexiku - je to fakt drásající, jak tam - jak poznamenala Olga - Jack působí jak malé ztracené dítě...stejně jak ty děti, co jsou slyšet v pozadí...Vůbec nechce udělat to, k čemu nakonec dojde - v jeho očích by člověk v tu chvíli hledal nějaký chtíč marně. Je tam zoufalá snaha dostat aspoň od někoho kousek toho, co tak nutně potřebuje a co mu schází...a je ochoten pro to v tu chvíli zajít i tak daleko, že zazdí myšlenky na Ennise...nebo si snad chce aspoň na chvíli představit, že takto to mohlo být ve stejnou chvíli o kus dál mezi nimi...nevím. Každopádně je v tom hora zoufalství a opuštěnosti, kterou Jake v tu chvíli dává do každičkého gesta, pohledu očí - tak prosebného, každého zmoženého kroku...jakoby snad ani nechtěl jít vpřed, ale vrátit se už nelze...

No a opět nemůžu vynechat poslední společnou scénu Jacka a Ennise, protože ta prostě člověka naprosto fascinuje...a s tím, jak začínám Jackův osud tak nějak víc prožívat, tak je tahle scéna pro mě čím dál tím víc bolestnější...Napro sto šílený, jak se Jakeovi zlomí hlas při tom "You don´t know HOW BAD IT GETS..." A v tu chvíli člověk skutečně cítí, jak absolutně na dně Jack je...JEHO SEN to byl, co se rozplynul - ani on nemá v tu chvíli nic, není ničím, byť v očích Ennise možná ano...Ale když si uvědomíme, jak Jack v tom soužití s Lureeniným otcem a jeho poskoky zkoušel, jak byl každý den vystavován opovržení, zatímco Alma před Ennisem taktně mlčela a on pak - když zůstal sám - nebyl na očích nikomu a mohl se v sobě dál pohodlně rýpat, jak byl zvyklý...Ennis sice toužil po úplné šťastné rodině a nepodařilo se mu ji udržet, ale ty vztahy se tam nerozbily - ta nejdůležitější pouta mezi ním a jeho dcerami zůstala zachována...

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 00:00:49     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna - pokračování
Jack byl ten, kdo celý život na Ennise jen čekal - čekal na každý jeho skoupý projev citu (například po schodovce by člověk řekl, že snad Ennis Jackovi aspoň přizná, že mu sakra scházel, a on jen "Já? Nevim...":-( To muselo Jacka taky hodně ranit, i když věděl, jak to Ennis myslí...A za celý ten svůj krátký život, který každou hodinou hořkl víc a víc, se od něj nedočkal žádného pořádného vyznání - neříkám, že mu měl Ennis do ouška šeptat něžná slůvka - na tom tam byl Jack, ale za těch 20 let aspoň o něco vyšší stupeň sblížení než jen to fyzické a než ty jeho věty "Co se nedá vyřešit, musí se vydržet" a "tohle se ukočírovat nedá". Ano - chápu - toto byla jeho vyznání lásky, stejně tak jako "Já už to nevydržím Jacku...". A Jack to moc dobře věděl, že toto je Ennisovo maximum (mimochodem - poprvé jsem si všimla, že Jack dokonce v poslední chvíli Ennisovi sevře i hlavičku, když ho objímá po té poslední hádce...dřív jsem se vždycky soustředila jen na to, jak ho drží v náručí, ale teď jsem si všimla i té Jackovy ručičky, která Ennise obejme na tom jeho klobouku...) a víc z něj prostě nedostane, ani kdyby na něj tlačil...Na jedné straně tak šíleně potřeboval toho citu víc, na druhou stranu ale tušil, že v Ennisovi je toho citu celý oceán, který by se před Jackem mohl otevřít...A za touto nadějí on těch 20 let šel...miloval samozřejmě Ennise takového, jaký byl navenek - tvrdý a poznamenaný krutými zážitky z dětství, ale někde uvnitř pořád doutnala jiskřička naděje, že se mu Ennise podaří "uzdravit" ;...

A dřív, než toho mohl být svědkem, byl jeho život ukončen - možná tak, jak sebe i Ennise během těch let přesvědčoval, že "k tomu dnes už dojít nemůže"...Jako by Ennis čekal, až se naplní jeho "věštba", a teprve pak mu dochází, jakou šílenou chybu dělal, když v tom všem Jacka nechával...A Jack byl sice hodně otevřený, ale nikdy se mu nesvěřil s tím, jaká pro něj určitě ponižující muka zažívá v rodině Lureen

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 00:17:00     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna - pokračování
...věděl, že Ennis má svých problémů dost, a klást mu na bedra další, mohl by opět ještě více zahořknout...Proto se v tom páru i sám pasoval na toho, kdo vše galantně vyřeší, pofouká bolístky a utěší, ale přitom za to zaplatil tak šílenou daň (tím nemyslím jen tu smrt...). Omlouvám se, že je ten výplod dneska tak nějak dost až proti-Ennisovsky zaměřen, ale nějak to tak ve mně doutnalo od včerejška...protože v těch Jackových slovech je tolik pravdy. Ta hádka působí jak rána do hlavy už na poprvé, ale čím víckrát člověk ten film vidí, tím ta slova nabývají nových a nových rozměrů...Když si vedle sebe postavíte Jacka, jak vypadal při tom, když Ennisovi říká:"You know it could be like this...just like this...always" - Jack plný naděje, který si neumí představit, že se budou scházet jen jednou za x let/měsíců - s tím Jackem, který v závěru Ennisovi spílá, to je prostě masakr...Ale i tehdy, když se Ennis složí, si opět uvědomí, proč se od něj prostě nemůže odtrhnout a opustit ho - protože ta Ennisova slova - ten jeho "projev citu", mu najednou zas připomenou, že i Ennis v sobě chová hluboké city, byť zasuté až do morku kostí...

Oba dva jsou uvěznění - Jack tím, že Ennise opustit zkrátka nedokáže, a Ennis svým strachem, že odejít s Jackem na farmu a žít tam s ním se rovná jisté smrti...A co se nakonec stane? K té smrti dojde, i když Ennis se celá léta úzkostlivě chová tak, aby k ní dojít nemohlo...A ta nemilosrdná rána osudu dopadne na toho nejmilovanějšího, koho v životě poznal, a i díky jehož citům byl možná schopen dávat tolik lásky svým bližním...Asi jsem už fakt blázen, když jsem v závěru došla k tomu, že Ennis vlastně předával svým dcerám Jackovu lásku, kterou ten do něj pral jak to šlo...Teď by to tady chtělo na vyvážení Oli nějakou ódu na to, jak na tom byl Ennis špatně, jak skončil opuštěný a vědom si svých vlastních chyb, když jsem to tady dneska takto zamořila projackovskými ódami...Ale tak jsem to prostě po včerejšku cítila - byť ze začát

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 00:20:50     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: BM projekce - Lucerna - konec:)
Ale tak jsem to prostě po včerejšku cítila - byť ze začátku jsem Jacka vnímala jako "toho hezkého frajírka, co si s ničím nedělá hlavu" (to tedy hodně ze začátku...:-)), tak teď jsem skončila u naprosto opačného extrému...Ono to taky vyplývá z toho, že Ennisova postava neprojde až na ten konec žádnou zásadní povahovou změnou (když nebereme v úvahu ty jeho chvilové projevy něhy...), zatímco Jack se změní kompletně, a to na základě zničených nadějí, které do svého vztahu s Ennisem vkládal...a byl pro těch pár společných chvil na farmě s ním ochoten riskovat i život. A ten mu byl nakonec sebrán, aniž by si toho "hříchu" s Ennisem, za který by byl pak následně potrestán, aspoň chvíli užil...Konec pohádky. Jdu se spláchnout - no stejně budu asi zítra (dnes) vyhoštěna z fóra...;o)

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 01:52:19     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: BM projekce - Lucerna - konec:)
U těch Queenů mě ještě napadlo...když začly jet titulky, tak mě ještě najednou praštilo do očí jméno "William POHLAD", což mně samozřejmě pitomě asociovalo pohled Brokebacku...A jak už jsem se zmiňovala - čím dál tím víc propadám té závěrečné písničce Rufuse, která mně dřív přišla tak nepochopitelně utahanaaa:o) Ale teď ji prostě žeru a strašně mě dojímá, byť všechna ta slova úplně nepobírám...(nejlep ší je si při ní zavřít oči, když je kino ještě setmělé - výhoda Lucerny, že rozsvítili postupně až úplně ke konci...pak jsem se rozhlédla a viděla jsem, že v sále sedím už v podstatě poslední - naštěstí tam stála zas ta hodná paní uvaděčka a držela venku lidi, co šli na další film, dokud se milostpaní "neprospí" ; závěrečnejma titulkama Hory...:o) Tak jsem ji dojatě pozdravila a za chvíli mě tam má znova - asi na Match Pointu...

No a jak jsem pak šla domů, tak už jsem tady nakousla, že jsem vystoupila o stanici dřív, že se z toho jako "vyjdu", pač jsem v tramvaji cítila, že na mě zas jde příval emocí...Jenže to by cestou k baráku nemohli tak nádherně zpívat ptáčkové, ve vzduchu by nemohla být ta omamná vůně šeříků a ze zatáčky by se proti mně nesměl zrádně vynořit pickup s rozsvícenými reflektory...Takže místo abych se od toho oprostila, měla jsem najednou před sebou Brokeback jak vyšitej...No noční směna to pro dnešek balí a jde se zabalit do peřin...dobrou noc, strýčku Fido (když jsme u těch večerníčků...;-))

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 23:00:17     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
Ahoj Evi,
už se moc těším na pokračování.
Děkuj u za připomenutí těch všech báječných okamžiků. "Me neither" miluju:-)
Jinak jsem se začal léčit Městečkem Twin Peaks a funguje to báječně. Poslední dobou jsem měl pocit, že už nevydržím snad ani Vílu Amálku:-)

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 00:47:43     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
No to věřím - Víla Amálka je nářez - ale fakt!;o) Jinak kdo nechce číst ten můj šílenej traktát, co jsem stvořila, tak stačí si přečíst to Romanovo geniální shrnutí výše...já jsem si k tomu prostě musela dojít tím svým hlemýždím tempem...;o))

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 07:36:17     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
Zdravím ranní šichtu, ta noční asi po svém náročném výkonu dospává :-)
Evi, co k tomu dodat,vystihla jsi to, jako vždy, naprosto famózně.
A aby tady náhodou nebylo málo Jakea, tady je link na nejčerstvější video - je sice trošku chaoticky sestříhaný, ale zato fotky jsou vybrány opravdu kvalitně :-)))))
Takže přeji hezký start do dnešního dne :-)

http://www.y outube.com/watch?v= THEGpLevZ8A

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 15:12:06     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
Já ti dám vyspává - nejel nám net! Asi jsem ho tím včerejším výplodem nějak zavařila či co...:o) Spíš ale koukám, že to tady nějak utichlo...aby se lidi nelekli, že tady už zbyli jen blázni...Kde jste kdo? Pojďte zkusit obnovit existenci i přes ty kilometrový slohy (musíte si najet úplně dolů - asi po dvou minutách jízdy se sem dostanete!;-)))

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 15:23:34     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
No a nezbyli? ;-)
Nojo, člověk už je z toho všeho tak strašně exhausted, že už jaksi nezbývají síly :-(
Doufám, že je načerpám dneska večer na "Času, který zbývá"...
Noj o, blbej vtip :-)

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 15:35:47     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
No ten film měl být smutný, ale zůstalo to nějak na půli cesty...:( Já dneska asi podniknu ten filmek, jak radil Chemlon - Já, ty a všichni ostatní nebo jak se to jmenuje. A zítra Match Point. A mezitím bych se taky měla učit;o) A ještě Spojence a Tristona a Izoldu. Nevíte o nějakém sponzorovi?;-))

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 15:41:57     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
Však já ani nečekám, že na mě odvede tak kvalitní "práci" jako BBM :-)
Oproti ní už je všechno relax :-)
I Requiem for a Dream...
Na Match Point se chystám už delší dobu, do konce týdne bych ho ráda zvládla (ale to bude muset mít týden aspoň 10 dní)
A hádej, na co jdu v neděli?
Pro změnu na Mariňáka :-)
Zjistila jsem, že ho hrají v Ivančicích, kde bydlí kamarádka, takže neděle večer to jistí :-)
2x nestačilo :-)))

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 15:49:54     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
Ale Káti - on se neotočí...;o) dobře - už mlčim:-) Hele my jsme tady zůstaly asi fakt samy:-( Fňuk...se bojim, že se nám všichni ztratili v tom zmatku, co jsem předvedla nahoře:-((( Chtělo by to přivolat bernardýna se soudečkem...(nebo salašnickýho psa - ten je lepší;-))

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 16:24:48     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
Evuš, žádnou paniku! Jistím Vás ze zálohy!!

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 16:34:38     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BM projekce - Lucerna 2
Jee Pavlínka žije!;o)) Tak dobrý - už se začínáme sbírat...Já teď letím pryč, tak se tady mějte hezky děti (zkusím poslat toho Wiliamse - dnes nebo zítra:-))

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 20:41:28     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: poslusne hlasim.ze jsme porad tady
ale fakt to nestiham cist,kort ty dlouhe slohove prace.-)

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 20:53:47     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: poslusne hlasim.ze jsme porad tady
No teda Ladiku - fňuk;o) Ale že jseš to Ty, tak "odpouštím&quo t;...;-)) Tak to nečti - taky bych to nečetla - jsou to jen výplody chorýho PBMS zasaženýho mozku;-))

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 17:50:41     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Nelze se o to nepodělit :-)
Evi, tak jsem doprostudovala vše došlé a konečně ( po dlouhých týdnech váhání ) mám novou tapetu.Předtím jsem se pro žádnou z těch x fotek nemohla rozhodnout, ale jak jsem uviděla tu černobílou ( pro ty mám obzvlášť slabost ) s oběma našimi skvělými chlapy, bylo rozhodnuto.Jenom jsem zvědavá, kolik toho odteď udělám, protože ani zatím to nebylo zrovna nejsnadnější, ale když jsem se teď chtěla pustit do záznamu z praxe, zapnula jsem počítač, sedla před něj...a zírala a zírala.To toho asi zase udělám.Snad to časem a zvykem přejde, ale moc bych na to nesázela :-)

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 19:50:55     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Nelze se o to nepodělit :-)
Teda Oli to jsem ráda, že zmiňuješ zrovna tudle...o té jsem si ještě s nikým nepsala...;-) Hodila jsem ji tam tak, aby to Ennisovi nebylo líto (tedy Heathovi...), jestli tedy myslím tu, co myslíš Ty. Ale mrkni do mailu, jestli nebudeš náhodou pozadí měnit...;o) Momentálně jsem úplně vyřízená, ale pokusím se něco spĺodit...Takže nejdřív krátce k té prezentaci. Fakt to nemám moc ráda, a navíc tohle byla první, u které se hodnocení skládá jednak z bodů od vyučující a jednak z průměru, co člověk dostane od ostatních spolužáků, kteří anonymně napíší plusy a mínusy. Z toho jsem měla největší strach, protože vím, že můj ústní projev fakt nic moc - jsem nervózní a třese se mi hlas. No nakonec byl větší problém, že jsem podle učitelky ujela od tématu (jo to ještě neví, co je to "ujet od tématu" - kdybych jí tam začla básnit o Hoře, by se asi divila...). Prý jak souvisí BOZP a stres v zaměstnání a pracovní prostředí se stimulací zaměstnanců?! Snažila jsem se to obhajovat no...ale něco mi za to strhnout musela, navíc jsem fakt už neměla na to si zjišťovat nějaké legislativní novinky:-( Hlavní pro mě byl ten můj blbej projev, i když tedy prezentaci jsem se snažila udělat hezkou - hýbací vtipné obrázky a tak, aby se lidi taky bavili, když se mnou zábava moc nebyla (vzhledem k tomu, že jsem spala asi 2 hodiny...i díky Hoře samozřejmě...;o))

Ale naštěstí spolužáci byli shovívaví a ohodnotili to krásně - byla jsem úplně dojatá, když jsem si pak roztřeseně četla potají ty papírky, které se k člověku dostanou...měla jsem pocit, že to snad ani nehodnotili mě:) No nic - radši jdu psát ale o Hoře. Jen na těch pouhých 15 minut prezentace jsem ji úplně vytěsnila z hlavy, ale jinak na ni pořád myslím. Teď mám sice v hlavě prázdno a ráda bych šla znova do Lucerny na Match Point a zároveň tam vysomrovala nějaké ty plakáty Hory, ale uvidíme, jestli mě přemůže lenost či touha opět nasát tu neskutečnou vůni toho kina...:o

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 19:52:16     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Nelze se o to nepodělit :-)
Jo a jinak Oli - měla sis dát na plochu tu velkou "koláž" první stanovky (doufám, že Ti přišla...) Myslíš, že by to šéf "ocenil"? ;-))

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 12:57:27     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Tak to byl závěr a la jedna notoricky známá básnička, kterou jsme se všichni kdysi učili, takový záchvěv nostalgie :-) a v nostalgii budu vesele ( no ) pokračovat.Na začátku pauzy jsem brouzdala na youtube a našla jsem tohle.Při mé "akčnosti" ; to asi všichni už dávno znáte, ale kdyby náhodou ne, je to video na mou milovanou Fields of Gold, o které mě před pár dny napadlo, že by se k BM hodila.Měla jsem na mysli spíš tu verzi od Roda Stewarta, tady to nazpívala mně neznámá Eva Cassidy, ale opravdu nádherně.Je to něžné, řekla bych lyričtější, je tam pár záběrů Jakea, které jinde tolik nejsou ( tedy pokud vím ), hlavně ten skoro úplně na začátku :-) a ta Ennisova "svlíkací" ; scéna ( až tady jsem si všimla, že Jack tu nejen polkne nasucho, ale i si tak těžce povzdechne a škubne ramenem, fakt krása - už bych se vážně měla jít léčit :-)), a pohled na Jacka v Mexiku ( taky jsem si předtím neuvědomila, jak zoufale a ztraceně tam působí, jak dítě v lese ) a další a další...Text jde krásně dohromady s videem ( ten pohled na Jacka v poslední společné scéně, když se zpívá "Many years have passed since those days" nebo na Ennise v Jackově pokoji s "You´ll remember me..." jsou vážně síla, asi jako když se v tom s Who wants to live forever zpívá "There´s no chance for us" při scéně loučení nebo "Love must die" při svatbě ), mám z toho husí kůži i v dnešním teple :-)Tady je ten odkaz :

http://www.you tube.com/watch?v=oc wLOQcGaow

Komentář ze dne: 16. 05. 2006 01:24:57     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re:
Oli to video je fakt nádherný...jsou tam záběry, co jinde ne - taková lyrika, klid a přitom ty geniální střihy...díky moc za to! Gambrinuss je zkrátka dobrej;o) Já jsem zase někdy předevčírem slyšela a nahrávala z F1 Love of my life od Queenů (které jinak moc nemusím...), ale tohle je fakt nářez...hlavně ta hlavní linie...to člověk musí bulet, když si představí, že to říká Jack...nebo i Ennis...Doufám, že na ni už jsi video viděla;o) Tady kdyžtak je:

http://www.y outube.com/watch?v= NRKC8inA-lk

(to je bonusy naživo od Freddieho to člověka mrazí..nejdrsnější je vždycky to "I still love you"..:o))
ht tp://www.youtube.co m/watch?v=idlq0DuWA jA
http://www.yout ube.com/watch?v=U9Y VugaHJT8

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 12:31:54     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Óda III 2 ( vypadá to blbě, ale což :-))
V té síti spočívám a záchrany není,
myslí snad někdo, že o ni stojím?
O život bez očí jak křídla modrásků,
jak letní nebe, jak hra říčních oblázků?

Jak mohu srovnávat tvé oči se safíry,
s mrtvými kameny bez lásky, bez víry!
Já spíš je přirovnám k studánkám nejčistším,
zářící m tam, kde les je nejhlubší...

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 12:49:14     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Óda III 2 ( vypadá to blbě, ale což :-))
Je to nááádhera!
Oli Ty jsi genius!!!!!!!!! Sypeš to ze sebe jako Villon! Já bych v životě nic takovýho vestvořila.
Tak mě napadá, písnout ještě ódu na ten jeho úsměv:-)
Je tak podmanivej a odzbrojující!

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 13:15:30     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Óda III 2 ( vypadá to blbě, ale což :-))
Zkusím...Už mě na téma AJ napadá začátek další, ale je to něco trochu jiného, uvidíme.Každopádně díky za uznání, budu se snažit pro vás vytvářet další a další, teď zrovna mám něco rozdělaného ( až tak to s Aj nesouvisí, ale nechte se překvapit - snad to bude překvapení příjemné, ale momentálně si mou múzu okupuje AJ a ona mu to mileráda dovoluje :-))Jenže s prací to moc dohromady nejde, asi navrhnu šéfovi, aby mě platil ne za psaní objednávek a faktur, ale básní - teď se tu vzdor nostalgii vyvolanou Fields of Gold culím př představě, co by na to asi řekl :-).Jenže pak by mi podle zákona schválnosti asi to básnění moc nešlo :-)

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 13:01:01     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Óda III 2 ( vypadá to blbě, ale což :-))
Oli, teda opravdu smekám před Tvým talentem!
To je vážně nádhera!
Jak se teď má ale člověk soustředit na práci??? :-)

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 13:44:10     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Óda III 2 ( vypadá to blbě, ale což :-))
Nesnaž se, tímto vyhlašuji stav nouze a ztížené možnosti soustředění, pročež je každý zaměstnavatel povinen zaměstnance uvolnit a v rámci rehabilitace poskytnou neomezený přístup k netu, uklidňování, kafe, oběd a prášky na srdce :-)Je to jediná možnost, protože já teď mám odepsat klientovi a mám sto chutí odpovědět mu : Zklidni hormon, chlape, co jsou nějaký problémy s ráfkama proti tomu, čím si prošli Ennis s Jackem, tak se trochu nad sebou zamysli a buď rád, že seš rád :-)No, prostě mi už definitivně hráblo, a musím přiznat, že mi to ani nevadí, ale okolí asi chvíli potrvá, než si zvykne...Jestli si zvykne :-)

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 17:07:36     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Óda III 2 ( vypadá to blbě, ale což :-))
Blbě to teda vůbec nevypadá, Oli, přiště změň jenom Titulek :-)) Verše jsou vážně krásný.

Verš...
Jak mohu srovnávat tvé oči se safíry,
s mrtvými kameny bez lásky, bez víry!
...
ten je tak geniální. Tak moc toho vyjadřuje a naprosto odpovídá Jackovi.
Fakt jsi šikovná, porád se opakuju, ale co mám dělat, když taky máme takovou talentovanou básnířku :-)

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 17:40:03     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Óda III 2 ( vypadá to blbě, ale což :-))
Románku, já se budu taky opakovat, ale děkuju, děkuju...Vždycky si říkám, co bych o Jackovi ještě mohla napsat, pak se mu jedinkrát podívám do očí, vezmu tužku a ruka už píše sama.Nechápu, jak to ten kluk dělá, aby nepromluvil slovo a přitom řekl úplně všechno.

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 18:07:05     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Óda III 2 ( vypadá to blbě, ale což :-))
Tvoje poslední věta mi připomněla Jean-Baptistu Gasparda Deburau - největšího s Pierotů:-)))))))))) ))))) na hrobě má epitaf " zde leží ten, který řekl vše, aniž promluvi" nebo tak nějak.-)

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 20:07:18     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Óda III 2 ( vypadá to blbě, ale což :-))
Romane přesně - tenhle verš mě taky dostal nejvíc! A s tou sítí taky nejvíc...:o) Oli jsi génius - nevadí Ti, když Ti to říkáme pořád? Ale to nejde vyjádřit jinak....;o)

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 12:28:04     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Óda III
Hamlet a Romeo? Galahad, Tristan?
Víc pro ně nemám v srdci svém místa.
Chci se vzdát bez boje tvým modrým očím,
nechat se dobýt, když noc bezesná končí.

Ať žádná přetvářka teď skutečnost nemlží,
tvůj pohled pálí jako cejch na kůži.
Řeže a zraňuje jak dvousečný meč,
proč do cesty kladeš mi tu blankytnou leč?

Tvůj pohled se do srdce jak šavle vbodává,
na únik šanci nejmenší nedává.
Hladí a hýčká mě jak matka dítě,
každého zamotá do hedvábné sítě.

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 09:59:27     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek:
Zdravím všechny při pondělku:-)
Jak budu mít trochu času začnu se prokousávat nahoru Vašimi komentáři - moc se těším na nové postřehy:-)
Teď jsem bohužel zavalena prací:-((((((((
ac h jo:-(((((

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 12:22:51     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re:
Vítej zpět, Rigi! Jdeš jako na zavolanou :-)Evička moje zlatá mi včera poslala pár Jakeových fotek ( Evi, s tou schránkou to už snad konečně půjde, udělala jsem pár úprav - a jestli zase bude problém, ať už si mě moje nejmenovaná internetová firma nepřeje - jsou čilí, co se inkasování poplatků týče, jakmile nastane nějaký zádrhel, jako že pár jsem jich už dík mailům měla, připomínají medvědy v únoru :-))Nicméně fotky zřejmě udělaly své, při prohlížení mě napadlo pár veršíků, tak jsem popadla tužku a jelo se...Nadrápala jsem to během pár minut, holt AJ je vizuálně inspirativní, jak už jsem k velkému pobavení SV řekla ( kruci, to je zkratek ), mimochodem SV mě u psaní sledoval a ptal se, o čem to je, já jsem nechtěla ztratit nit a tak jsem jen levou rukou kreslila do vzduchu J :-) "J jako Jack - nebo Jake, když na to přijde," vysvětlovala jsem mu potom.Culil se : "No, mně došlo, že J jako Ježíš to asi nebude." Tak jsem rychle vymýšlela další sonetek i pro ten můj poklad, což byla větší dřina, protože on má oči spíš do zelena a mě samozřejmě napadala romantická přirovnání jako brčál nebo láhev od piva ( beryl, moře a jarní lístečky jsem už vypotřebovala v těch minulých...:-))Ale dosti žvástů, je tu nový sonet pro našeho AJ a tentokrát se soustředí na jeho zvláště dechberoucí část - mám na mysli samozřejmě oči :-)

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 12:51:05     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Oli tak Ti jdu zkusit poslat tu poslední várku a letím - večer snad klovnu o včerejšku. Jen jsem sem chtěla hodit, že na csfd je asi 5 krásných nových komentářů! A myslím, že to má na svědomí včerejší Lucerna...;o)) To kino je fakt magický...byť i tam, jak jsem zjistila, se dostanou prapodivná individua...(hlavně že měli u pokladny velkými písmeny napsáno: Do 15 let nepřístupné!) No nic - radši běžím - s tou prezentací to vidím špatně...:o Jinak šeříky jsou hodně zrádný...naprosto je zbožňuju, a teď navíc v době Hory (byť tam asi nekvetly...ale to je mi fuč - jsou krásný jak to léto v 63.:-))

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 13:34:50     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Dík, už se nemůžu dočkat, až zasednu v klidu do křesla a místo toho, co jsem chtěla ( učit se, učit se, učit se ) se budu kochat, kochat, kochat.A taky se těším, až si přečtu tvůj příspěvek.Páni, to je najednou věcí, na které se člověk může těšit, jenže zrovna teď se můžu těšit leda tak na vyřizování pošty s klienty.Sakra :-)

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 20:23:15     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Léto 63
Evi, hodně síly a štěstí, pokud se rozhodneš vyrazit, ale za sebe ti radím - vyraž a neváhej! Právě jsem si doupravila schránku, tak snad už by měla být schopná pojmout toho více ( samozřejmě pokud se mi tam jako dosud nebudou hromadit vzkazy od kamarádek, rodičů, zaměstnavatele, spolužáků atd., které průběžně zapomínám likvidovat ).Jinak jsem před chvílí zkoukla to video a SV má opět šoky, když tu kvílím : "Búúúú, já chci, aby bylo pořád léto 63, bééééé...":-), takže naše domácnost zůstává nadále v "nezkroceném&q uot; stavu :-)
To wezr : já bych SV nosila na rukou neustále, ochotně a ráda, ale vzhledem k tomu, že já mám 52 a on 80 kilo ( a jeho oblíbenou zábavou je hodit si mě přes rameno a pobíhat po baráku a okolí s pokřikem "držím a nepustím!" ), by to asi nedopadlo dobře :-)Tak jsem aspoň dneska upekla jeho oblíbený tvarohový závin s ořechy, a to dvojnásobek, než co dělám obvykle - ať má nějakou satisfakci za to, co se mnou zažívá a čím jsem ho nakazila :-)
Jinak všem přeju vydařený nedělní večer a jdu doučesat svůj poslední výtvor, abyste tu něco měli do nového týdne.

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 21:59:10     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Léto 63
Ahojky Oli, no přežila jsem, ale dneska fakt nestíhám...ale zkrátka Hora v Lucerně byla nutnost! Jdu Ti zkusit poslat ty fotky (nevím, co Ti včera přišlo či ne...:-)) a další info o tom dnešku zítra...jdu dělat jakousi podělanou prezentaci a v hlavě mám jenom tu vůni v Lucerně (ne popcorn, ale takovou tu nostalgickou starou..), vůni šeříků u nás, to jak tady zpívají ptáci a auto vyjíždí ze zatáčky jako v 63. a Jackovy řasy a to, že mě jeho osud začíná brát čím dál tím víc...(jak jsem zjistila - to je celkem pravidlo u všech...dřív Ennis, teď Jack...). A taky to, že se za mnou jeden chlap absolutně nevkusně zařehtal při první stanovce...měla jsem chuť mu skočit...ani nebudu psát kam...jeho přítelkyně zas při tom, když je viděl Aquirre, ale naštěstí zmlkli tak od půlky... No radši skončím, protože dnes by to stálo za houby - jakýkoli výplod (snad ještě víc než ty jiné:-)) zatím se loučím...jo a zítra jdu somrovat do Lucerny o plakáty - co by tam s nima taky dělali...;o)

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 22:19:13     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Léto 63
Evi, díky, hodně síly a nápadů na prezentaci ( nezávidím :-)), nám kvete dvojice šeříků přímo tady pod oknem, takže mám otevřeno, i když se začínám klepat, ale studený máj...znáš to :-)) a zítra nebo kdykoli až budeš mít čas a náladu, poreferuj a důkladně! Jinak - jestli ještě někdy budu na BM v kině a někdo v okolí se opováží uchechtnout jinde než na "povolených&qu ot; místech ( "harmonika&quo t; apod.), půjčím si od Ennise tu bouchačku a rovnou střílím!! ( Ale jinak jsem docela tolerantní, vážně :-)) a vzhledem k tomu, že se moje střelecké umění spíš než Ennisovu blíží Jackovu ( "Shit!" a kojot mizí v dáli :-)), tak se asi nic tak strašnýho nestane :-)Jinak my jsme se SV dohadovali, koho je nám vlastně víc líto a kdo nás bere víc a nějak se pořád nemůžeme rozhodnout, ale už proto, že Jack mi SV hodně připomíná ( tedy spíš povahou než vzhledem, to už bych asi fakt nepřežila :-)), mám pro něj taky slabost čím dál tím víc...

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 22:08:03     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Léto 63
Tak Oli jedna ta várka Ti snad došla, ale teď už tam zase neprojde ani obyčejný mailík...a to mám pro Tebe ještě jednu várku tak o 8 mega. Tak až si to prosím někam uložíš nebo smažeš (ty Benátky), tak dej zas vědět:) Ale fakt by bylo nejlepší to centrum - dost lidí si tady založilo extra schránku jen na Horu;o) Nebo jakékoli jiné centrum nebo seznam, ale hodně volný...:-) díky papa

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 19:41:44     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Další projekce
Tak vás všechny zdravím při nedělním večeru a ačkoliv jsem se dušovala, že sem, ani na YouTube ani kamkoliv, kde bych mohla natrefit na Horu, nepolezu, porušila jsem všechna svoje předsevzetí a su tady :-)
Když jsem si představila, co všechno bych měla pročítat, až to nevydržím, tak jsem to preventivně nevydržela hned a koukám, že Olze i Evče opět došly prášky :-))) A opovažte se běžet pro nový :-))) Protože je to vážně balzám vaše příspěvky číst :-)
Proč všechna ta embraga? Já vím, po úterní deváté, osudové projekci jsem si slibovala, že se svojí závislostí skoncuju, ale to by nesměl přijít pátek, Bubliňák, Mariňák a pěkná dávka alkoholu a navíc mít vedle sebe někoho, kdo mě v tom blbým nápadu pustit Horu ještě podpoří (díky Pavli :-)) ...
Takže - je asi zbytečný probírat všechny věci, co mě dostaly, jednodušší by asi bylo říct, co mě nedostalo.
Ve filmu zůstal jediný moment, kdy jsem schopná se ještě pousmát - a to když se Jack s Ennisem pustí do rozdělování ovcí :-)
Jinak, musím hezky zčersvta naprášit na Evču, že má za sebou další projekci (hurááá, přežila to!!!), tak snad se k nám dostanou podrobnosti :-)
A teď se jdu přesunout k hokeji, ve třinácté minutě 3:0 pro Čechy, to je masakr :-)))
Aspoň něco je jak má být :-)

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 20:37:32     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: Další projekce
Jé, Tebe bych tady nečekala :-)
Já vím, že jsem Tě v tom blbým nápadu podpořila, ale budiž mi omluvou, že jsem byla dost pod vlivem, čili prakticky nesvéprávná. A po Bubliňákovi jsme byly dost cool :-)

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 21:22:26     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Další projekce
:-DDD Však já tady taky vůbec nejsu :-DDD
Nojo, Bubliňáček je hustotka :-) Pokusím se sehnat dvouvrstvou vypalovačku nebo to nějak jinak obelstít a snad se mi ho konečně podaří přepálit :-)

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 21:32:16     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Další projekce
Jo a mimochodem, už mi vážně solidně hrabe - léta sleduju hokej a vždycky si říkám, co znamená ta zkratka AJ, co mají rozhodčí na dresu :-)
Jé, góóóóóólll :-DDDD

Komentář ze dne: 15. 05. 2006 06:30:14     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Další projekce
ja ji mam.-))

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 01:38:39     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Nostalgie...
Nové krásně mile nostalgické video na hudbu z BM..jak by to asi bylo, kdyby byl jen 63. rok...(a pozor Oli - speciálně zaměřené na ty Ennisovy pohledy...:))

ht tp://www.youtube.co m/watch?v=h9486MCWe Kk

Komentář ze dne: 13. 05. 2006 20:21:32     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Jdu se odpojit a konečně zase něco dělat.Začínám pracovat na trochu ambicióznějším uměleckém počinu, týkajícím se BM, tak doufám, že to dobře dopadne :-), vzdor snahám SV od poslední BM se potácím mezi temnotou a nadějí, v pátek mě nedokázalo pobavit ani heslo dne jednoho z mých spolupracovníků : NEBERTE PŘÍSLOVÍ DOSLOVA.VRABEC V HRSTI JE VÁM V PRAXI STEJNĚ MÁLO PLATNÝ JAKO HOLUB NA STŘEŠE, NEHLEDĚ NA TO, ŽE SE PRUDCE ZVYŠUJE RIZIKO NÁKAZY PTAČÍ CHŘIPKOU.Tak to snad pobaví aspoň někoho z vás :-)
Jo, SV přišel ve čtvrtek z práce a povídá : "Tak jsem se zbláznil taky.Kolega začal něco o tom, jaká je vlastně pitomost trávit třetinu života v práci, a já na to, že to je fakt, na co vůbec vydělávat, když ti prachy sežere berňák nebo inflace ( přála bych vám slyšet ten tón - Jack jak vyšitej :-)).Tak jsme si svorně notovali a přilít ředitel a oba nás sjel a ten blb na to, co prej je, že on tady sedí jak myška a vůbec nic nedělá, a říďa na to : No právě, milej zlatej, no právě."
Ennis i, Jacku, musím vám pogratulovat.Udělat z celkem rozumných ( co bych se nepochválila, nikdo to za mě neudělá :-)) lidí dvojku nesmyslně hláškujících magorů, to je výkon hodný mistrů :-)

Komentář ze dne: 13. 05. 2006 17:01:11     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Od zdi ke zdi, Lureen, sourozenci a to ostatní
To je klídek :-)Asi máte lepší počasí než my tady, před chvílí jsme se vrátili úplně promáčení.Aspoň jsem si ale při vysušování promyslela to, co ve mně hlodá poslední dny, přesněji řečeno od poslední kinoverze BM.Musím přiznat, že jsem se potácela opravdu od zdi ke zdi.Během a bezprostředně po filmu deprese, chvíli poté se SV podařilo mě rozesmát k slzám ( kdyby pro nic jiného, za tohle prohlašuji : I will always love you ), další dny podivná nálada mezi smutněním a rozjařeností.Ale popořádku.
Do kina jsme se SV vyrazili po pro mne velmi, velmi hektickém dni, a já byla lehce navztekaná, protože pro projekci BM vyhradilo kino v našem rozkošném městečku jeden jediný den ( zatímco pro Rafťáky tři ), navíc takový, kdy se mi extrémně nehodilo, takže kdybych si na BM neurvala čas v Praze mezi přednáškami či po nich a o Velikonocích nepřemluvila SV k návštěvě kina v sousedním městě, nakonec bych možná BM ani neviděla ( neskutečná představa ).Ale překážky byly překonány, úderem osmé jsme seděli v osmé řadě ( naše oblíbená :-)) a já jsem značně poklesla na duchu ( a to jsem už předtím byla někde na úrovni Macochy ), když se za námi usadila parta výrostků kolem 16, 17 let.To bude žrádlo, pomyslela jsem si, když tu se na plátně objevilo FOCUS a já na vše zapomněla.A přiznávám, že jsem se uvnitř roztřásla už při pohledu na ten osamělý náklaďák, křižující krajinu.Hezky to začíná, řekla jsem si a poručila si, že jsem přece dospělá, je léto 1963, všechno je fajn a já se podle toho budu chovat a štípla se do ruky, což jsem během filmu učinila přesně sedmadvacetkrát ( divné, že se to obešlo bez modřin :-))Předsevzetí celkem vycházelo, soustředila jsem se na to povzbudivé, zjišťovala, že Ennis není takové neviňátko, jak se tváří

Komentář ze dne: 13. 05. 2006 17:16:35     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Od zdi ke zdi, Lureen, sourozenci a to ostatní
( u Aquirra v té boudě se prvně po Jackovi podívá on, potom ten jeho pohled za Jackem, odjíždějícím po jejich prvním rozhovoru - "vždycky se leknu, aby nepřepad," poznamenal SV, když jsme film poté rozebírali - nebo ten ustaraný výraz, když při mytí nádobí mrkne k vrcholu hory, kde se houfují mračna ) - SV k tomu poznamenal, že na počasí tam měli dost smůlu, "a kdyby jenom na počasí," dodal.Řekla jsem mu, že hory jsou nevyzpytatelné léto neléto :-).Ale říkám si, jestli i počasí tam nemá svůj význam ( třeba ta podmračená obloha po 1. stanovce, kdy Ennisovi ani Jackovi není jasné, co bude dál, i když prý díky počasí byly problémy i s filmováním ), ale to odbíhám.Přišla tedy 1. stanovka, u níž se mi vždycky zdá, že Jack, vybízející Ennise, aby "zalez dovnitř" vypadá dost otráveně - ovšem vzhledem k tomu, že byl probuzen ze sladkého spánku - ale spal vůbec :-)Toť otázka :-), ale na druhou stranu, když se Ennis natáhne vedle něj, ohlédne se po něm docela s nadějí.Chtěla jsem využít Kačenčiny skvělé poznatky, což se mi dařilo tak napůl.Neustále jsem totiž šilhala po SV, zda nezajíždí pod sedadlo.Při první projekci jsem jeho klid přičítala šoku, ale teď věděl, do čeho leze - a seděl, díval se a pozorně, chvála mu! Zbytek diváctva si rovněž uložil bobříka mlčení ( anebo to s nimi možná švihlo :-)), takže jsem v klidu zaznamenala, že si Jack opravdu rozepíná pásek levou rukou, což mi doteď nijak nepřišlo ( kluk je šikovnej, a to jsem si o sobě myslela kdovíco, když dokážu oběma rukama psát :-)), že se pokouší shodit Ennisovu ruku z ramene ( možná se v tu chvíli zalekl Ennisovy skryté síly, ale přesto se jí ochotně poddá ) i to, že ho Ennis opravdu hladí po vlasech.Předtím jsem měla dojem, že ho za ně spíš drží, prostě Ennis a nadbytek něžných gest, to mi nešlo dohromady ( ale změnila jsem názor, když jsem si pak u "schodovky&quo t; všimla, jak Ennis v rámci "odtrhávání&qu ot; zlehka přejíždí dlaněmi po tváři ).

Komentář ze dne: 13. 05. 2006 17:34:10     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Od zdi ke zdi, Lureen, sourozenci a to ostatní
Načež přišlo ráno a pohled na nešťastného Jacka, dívajícího se -nikoli naposled - za odjíždějícím Ennisem ( "Hajzle!" ucedil v tu chvíli na Ennisovu adresu SV - "Klid, počkej," mírnila jsem ho ), na scénu s vysvětlováním, že tady nikdo není "queer," na Jacka, který mi v téhle scéně, kdy střídavě zvedá oči k Ennisovi a zase je klopí do trávy, nevímproč připomíná Ennise v 2. stanovce, kdy také neví, kam s očima, dokud si ho Jack nepřitáhne k sobě...Nepokrytě jsem si svou oblíbenou scénku užívala a asi se podle toho tvářila ( "Měla ses vidět," prohlašoval SV později nad sklenkou červeného."Já vím, měsíček na hnůj," kála jsem se.Můj milý si útrpně odfrkl."Nechci se tě dotknout, ale v tu chvíli vedle tebe měsíček nad hnojem vypadal jako těžkej intelektuál." ).Jenže pak konec, rvačka, moje obligátní, tentokrát dušené "řekni mu to, řekni to," následované ".otoč tu pitomou káru, otoč ji" - zase neposlechl.Pak to šlo ráz na ráz, štípanců do ruky přibývalo - svatba, děti, manželské scény, znovushledání, "co se nedá zařídit," a ta scéna, která mi cupuje srdeční předsíně i komory na kousky - Jack se svým truchlivým pohledem hladící Ennise po tváři.Teď jsem si uvědomila, že je vlastně divné, že Ennisovi po tom pádu z koně nezůstalo v následujících scénách ani škrábnutí, přitom by mu po takové pecce musela zůstat jizva do konce života - ale nač se v tom zbytečně šťourat a hledat chyby.Jinak mě tady většinou napadá, jak jasně tyhle scény fyzického kontaktu ukazují, jak blízko Jack - jako jediný na světě - k Ennisovi má, protože když někomu dovolíme, aby se nás dotýkal na hlavě ( počítaje v to i polibek ), znamená to naprostou a bezmeznou důvěru, protože se jedná o naše nejzranitelnější místo

Komentář ze dne: 13. 05. 2006 17:50:57     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Od zdi ke zdi, Lureen, sourozenci a to ostatní
Nelze si nevzpomenout, jak Ennis ucukne před Jackovou rukou při "šátečkové&quo t; scéně, i když by asi reagoval stejně, i kdyby se ho Jack dotkl jinde ( třeba na ruce, abyste hned nemysleli na nejhorší :-)), jak se naopak podvoluje jako v 2. stanovce nebo ve výše zmíněné scéně, a zase opačně při "porozvodovce& quot; nebo při rvačce na konci léta 63 ( a navíc přidá ránu pěstí ).Film běžel dál, já jsem s lehkou útrpností myslela na toho pána, co napsal, že po polovině filmu ztratíme napětí a ignorovala občasné pohihňávání v sálu.Čímž nechci říct, že já se u BM nezasměju, mám své oblíbené pasáže, ale je to ten Čechovův smích skrz slzy, zapříčiněný tím, že si člověk užívá vtipnost dané chvíle a nechce myslet na to, co přijde ( SV se při Ennisově odpovědi na Jackovu otázku, co je na nebi tak zajímavého, smál nahlas, pak mým směrem šeptl : "Sorry," a já mu neodpověděla, neboť jsem se culila taky ).Moji oblíbenci jsou v tomhle ohledu "harmonikovky, " "už mě nebavilo, jak pořád střílíš vedle" a přiznávám, že ať jsem v jakémkoli rozpoložení, vždycky mi cuknou koutky při tom Ennisově "Shit," přeloženém decentně jako "kurňa," což dost dobře nechápu ( minulý týden jsem se musela smát při snímku Igby, kdy někdo přeložil "fuck off" jako "trhni si" )A teď jsme si se SV vyměnili pobavené pohledy při manželské scénce Jacka a Lureen ( "Zlato, nevidělas moji modrou bundu?" ..."Já tu tvou zatracenou bundu nemám.Jsi nepořádnější než Bobby."), člověku to asociuje leccos z vlastního života...Jenže to bylo naposledy.Bojovala jsem jak tygr, štípala se, mačkala opěradlo sedačky a zápěstí SV ( "Au," postěžoval si u scény "Jack+auto+smě r Mexiko+Love that Never Grow Old" ) a říkala si, to vydržíš, to vydržíš.Nato všem mým předsevzetím podkopla nohy ta jediná větička "Sometimes I miss you so much..."

Komentář ze dne: 13. 05. 2006 18:04:10     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Od zdi ke zdi, Lureen, sourozenci a to ostatní
V nose mě zaštípalo, v očích jsem měla rázem dost vláhy na zaplavení Sahary a věděla jsem, že je konec.Závěrečnou společnou scénu jsem strávila otíráním tváří, flashback jsem odkoukala jakž takž ( tady jen takovou drobnost.Než jsem poprvé viděla BM, zahlédla jsem fotku z flashbacku někde na netu a říkala si : "páni, to je krása." Potom jsem šla na film, netrpělivě na ni čekala, i když tam byla takových úchvatných scén spousta, a - protože se mi zarylo, že tam hrdinové ještě vypadají dost mladě a především Jack nemá knír - vzdychala : "Ach jo, asi to vystřihli." A dostala pořádnou šlupku do zad, když mou očekávanou scénu vrazili do té nejvypjatější, a soptila : "Angu! Ještě líp než filmy o lásce bys točil filmy o sadismu, s tím máš totiž bohaté zkušenosti! ).Poté přišla další krize s Cassiiným "Holky se nezamilujou, protože si užívají!", bylo mi strašně líto i jí, taky si nevybrala, kdy a do koho se zamiluje...Návštěvo u u Jackových rodičů jsem se prokousávala jako hodně hořkým soustem a moc nepomáhal ani fakt, že se i SV podezřele leskly oči.Přišlo "I swear" a SV pro změnu stiskl ruku mně...Pak už jen Wings, Willie Nelson, Maker Makes, lidé se zvedali a já seděla jak zařezaná a SV solidárně se mnou.Jen si vzpomínám, že jsem se podívala na tu partu zezadu, když procházeli kolem nás a užasla, když jsem viděla, jak jsou zamlklí a holkám tečou po tvářích slzy, a pomyslela si, že to s nimi není tak zlé.SV mi poklepal na rameno s tím, že bychom měli jít, než nás tady zavřou."Ale ne hned domů, stejně bych neusnula," žadonila jsem."Nápodobn ě.Tak pojď." Usadili jsme se v přilehlé vinárničce a já jsem na návrh SV, že by to chtělo nejmíň absint, řekla, že kombince alkoholu, PBMS a ranního vstávání do práce je dost vražedná a že tentokrát zůstanu u minerálky.

Komentář ze dne: 13. 05. 2006 18:17:00     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Od zdi ke zdi, Lureen, sourozenci a to ostatní
SV řekl, že riskne víno, i když by bral, kdyby se právě teď zjevil Jack s flaškou...Chtě nechtě jsem se pousmála, SV pravil, že to bude dobrý, já jsem si šla odskočit dát se trochu do pořádku, aby si personál nemyslel, že jdeme z pohřbu, i když jsme vlastně šli.Po návratu jsem se jala sondovat : "Tak co tomu říkáš? Posledně tě to dost sebralo a podruhý to bývá ještě horší." SV prohlásil, že ještě nikdy neviděl něco tak silného a nechápe, jak o BM může někdo tvrdit, že je to červená knihovna, když je o něčem úplně jiném."Nejde mi do hlavy, proč se tvrdí, že je to film pro holky a gaye.Každej v něm musí najít to svoje, každej!" rozčiloval se.Ocitovala jsem mu pár těch "vydařených&qu ot; recenzí.Prohlásil : "Aspoň už vím, co dělají absolventi pomocných škol.Píšou recenze." "Ale spousta jich zase byla moc krásných," konejšila jsem ho."No dobře, ale jak může o tom filmu někdo napsat, že je chladnej? Vždyť to mezi nima jiskřilo víc než u koho jinýho, věřil jsem jim to spíš než hetero dvojicím v jiných filmech - mimochodem, OPRAVDU jsou oba hetero?" "Jo.A vážně ti nevadily milostné scény." "Za prvé jich bylo dost málo, za druhé byly dost decentní skoro až moc, skoro nic neukázaly.A těžko tam mohly nebejt, museli jsme přece vidět, proč to všechno.A dodal, že mu spíš vadily "manželské&quo t; milostné scény Ennise a Almy, kdy bylo znát, že šlo jen o zvyk a přání dělat to, co se patří."Ennis a Jack dělali aspoň to, co si oba přáli a mám dojem, že to bylo fajn." "Ty mě přímo šokuješ," řekla jsem."Ale v tom motelu vypadali vážně spokojeně." "Počkej...mote l...jo, ty myslíš tu scénu ,s cizím chlapem v cizím pokoji?´"

Komentář ze dne: 13. 05. 2006 18:31:38     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Od zdi ke zdi, Lureen, sourozenci a to ostatní
Přiznám se, že tady jsem se skrze zasychající slzy zasmála...Musím ještě podotknout, že SV se zamiloval do Lureen a zatímco poprvé litoval Jacka, teď se objektem jeho soucitu ( a nejen toho :-)) stala Lureen ), takže se k prosbám typu "více milostných scén Ennise a Jacka přidává " více scén s Lureen na koni, ale bez klobouku a s rozpuštěnými vlasy." Vysvětlovala jsem mu, že Lureen Jacka šíleně milovala od první chvíle ( což naznačují i slova té písně, při které tančí ), jinak by si ho těžko vyvzdorovala proti vůli rodiny a zůstala s ním celá ta léta.Že pro ni Jack do poslední chvíle znamenal přítele, oporu a spojence proti otci a společnosti, jíž v skrytu duše pohrdala, byť do ní patřila ( Lureen se na první pohled může zdát jako tatínkova holčička, ale ten její malinký úsměv o Díkůvzdání hovoří za vše ).A i když se při telefonátu s Ennisem snaží tvářit chladně a vyrovnaně, má ke konci slzy v očích, jako by chtěla říct : "Jo, já vím, byl to nepraktický snílek s myšlenkama jinde, nic pro život.Ale za co stojí svět bez snílků?" "Dobře," pravil SV."Ale napíšeš básničku i pro ni, viď že jo?" "Napíšu, ale víš, jak to se mnou je.Neumím to na zadání.Chtěla jsem nadrásnout ten sonet o Ennisovi, ale nějak to vázne." "To je divný.O Jackovi je sypeš z rukávu, ne?" "Když on je Jack tak nějak vizuálně inspirativnější.&qu ot; SV se poprskal vínem a málem se poroučel ze židle."Vizuáln ě inspirativnější!&qu ot; dusil se."Já z tebe budu mít jednou smrt.Proč prostě neřekneš, že ti připadá hezčí? Myslíš, že ti utrhnu hlavu?" "Když mně to bylo před tebou přece jenom blbý." "Blbý je, když někdo posuzuje lidi podle toho, koho si tahaj do postele.Blbý je, když ti někdo kecá do toho, jak máš žít.Blbý je, když někdo zůstane sám jako chudák Ennis."

Komentář ze dne: 13. 05. 2006 18:48:06     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Od zdi ke zdi, Lureen, sourozenci a to ostatní
Nato jsem mu vyprávěla, jak mě při první projekci zarazilo, že v příběhu nehrají žádnou roli Ennisovi sourozenci, myslela jsem totiž zprvu, že by pomocnou ruku mohl najít právě u nich.Jenže pak mi došlo, že v takovém prostředí a s takovou výchovou by možná Ennisův bratr byl první, kdo by se zachoval stejně jako kdysi jejich otec ( "Možná v tom měl prsty sám, co já vím" ) a jeho sestra by reagovala se stejným zmatkem a znechucením jako Alma.Ale stejně jsem si nemohla pomoct a říkala si, že když to dokázala akceptovat Jackova matka a Alma mladší, která tátu miluje a respektuje takového, jaký je, není důvod, aby i Ennisova sestra nemohla pochopit, v čem se její "malý bráška" plácá a nepokusila se ho aspoň psychicky podpořit...Což by ovšem předpokládalo aspoň minimální zájem z její strany, zatímco z těch Ennisových pár vět cítíme, že se jeho sourozencům ve chvíli, kdy se o sebe dokázal postarat sám, ulevilo, že ho mají z krku...Docela mě překvapuje, že z Ennise vyrostl celkem normální chlap, navíc schopný hlubokého citu, a že se z něj nestala zrůda typu Charlese Mansona ( abych zůstala v 60. letech ) a dnes jsou vězení a psychiatrické léčebny plné lidí, kteří nezakusili polovinu toho, co on..."Ta Ennisova věta ´když se oženil, už pro mě nebylo místo´mě snad nejvíc z celýho filmu srazila do kolen a v tu chvíli bych toho jeho bráchu nejradši uškrtil," zuřil SV."Jak mu tohle mohli udělat? A potom se o něj vůbec nezajímat? Umíš si představit, že se tvůj brácha nebo ségra v něčem takovým topí a nic ti neřeknou, protože předem vědí, že se na ně vykašleš? Neskutečný! Pak se člověk diví, že se Ennis všeho bojí a pořád jenom čeká, kdy dostane další kopanec.Co v životě dostal jinýho?" Tady bych jenom chtěla poznamenat ( poté, co jsem si přečetla všechny příspěvky ), že Jack na Ennise víc "netlačí" možná právě proto, že chápe ( konečně právě jen jemu se Ennis se vším svěří ), čím si Ennis prošel a nechce být jako ti ostatní, kteří

Komentář ze dne: 13. 05. 2006 19:00:37     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Od zdi ke zdi, Lureen, sourozenci a to ostatní
po Ennisovi neustále něco chtějí a berou, aniž by dávali.Zatímco Jack po něm chce jen lásku a bere ji i s podmínkami, které si Ennis klade, protože doufá, že jednou jej dokáže vyléčit...Podle mě se totiž láska skládá z naděje, porozumění, vášně a důvěry.Ty druhé dvě pro Ennise a Jacka nejsou problém, ty první váznou.Resp. Jack má nadějí do budoucna a porozumění - tedy soucitu, starostlivosti, péče, pochopení, empatie a respektu k druhému - na rozdávání, Ennise život naučil nehledět kupředu s velkým očekáváním a s tím, jak na něj dopadaly životní rány, není časem už schopen pochopit, že ani pro Jacka není situace nikterak růžová.A postupně naději, které měl dřív dost pro oba ztrácí i Jack, když vidí, že léta běží a kde nic, tu nic.Jenomže tím, že i po těch letech stále dodržuje Ennisovy podmínky, dělá možná stejnou chybu jako on, začíná zapadat do vyježděných kolejí, nedokáže situaci už řešit se svou dřívější rozhodností ; nemůžu si pomoct, ale myslím si, že jakmile se jednou dopustíme nevěry, je s naším vztahem něco v nepořádku, ať si třeba stokrát namlouváme, že to byla jednorázovka a vlastně se nic nestalo.Jasně že by se Jack na jediné Ennisovo slovo přiřítil zpátky jak "žíznivá čára," ale v tomhle okamžiku už ani on není schopný říct : "Podívej, já tě miluju, nechci a neumím bez tebe žít, ale takhle žít už taky nedokážu.Čekal jsem léta, dal jsem ti všechno, co jsem měl, ale teď už dál nemůžu.Nechci ti ubližovat, nechci ti dávat ultimátum, ale taky nechci, abys ubližoval ty mně.Pojďmě si o tom promluvit a vyřešit to.Vyřídíme to tak nebo onak, ale vyřídíme to hned a na rovinu, bez lží, podvádění a zraňování."

Komentář ze dne: 13. 05. 2006 19:14:20     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Od zdi ke zdi, Lureen, sourozenci a to ostat
Tím, že tohle všechno v sobě dusí dvacet let, dělá ve výsledku totéž, co Ennis, a právě on by měl vědět, že se Ennis nikdy nedokáže vyjádřit.Je v pořádku, když dává Ennisovi čas, když se ho snaží nezraňovat, když ho k ničemu nenutí, ale všeho s mírou.Možná právě "porozvodovka& quot; byla pravou chvílí - jenže "pravá chvíle" je to, co obvykle zmeškáme.Ale, a tady se budu opakovat, nemůžeme nikoho soudit, pokud jsme nebyli v jeho kůži.Protože Ennisův strach z toho, co jim hrozí, není strach z nějaké imaginární hrozby, ale z věci zcela reálné.A my většinou houby víme, jaké to je, mít obavy o život, holé přežití, základní existenci.A tak jen žasneme, když slyšíme o tragédiích jako ta v Laramie, když na naši pohodlnou existenci sáhne děs z toho, že se něco takového děje ne ve středověku, ne v nějaké zaostalé rozvojové zemi, ale v univerzitním městě vyspělého státu před směšnými osmi lety.Potom se člověk nechápavě ptá proč a odpovědi se nedočká.Ono je totiž asi třeba nejen se ptát, ale něco dělat.Vysvětlovat, chápat, pomáhat, utěšovat, léčit, učit děti, že mají lidi posuzovat ne podle nálepek, které společnost všem dává, ale podle toho, jací jsou...Horlivě jsem to všechno vykládala SV, naslouchajícímu mi s andělskou trpělivostí a ten nakonec prohodil : "Když tě poslouchám, cítím se, jako by Ennis a Jack byli skuteční." Řekla jsem mu, že Ennisů a Jacků musel a musí být bezpočet, a oni dva jsou dnes už pro mě reálnější než spousta skutečných lidí, protože mě mnohem víc naučili a víc ovlivnili můj život."Hlavně díky nim vím, jaký mám zatracený štěstí," dodala jsem.SV vzhlédl a řekl : "Chlapi, díky!" A potom jsme konečně vyrazili domů...

Komentář ze dne: 13. 05. 2006 19:25:23     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Od zdi ke zdi, Lureen, sourozenci a to o
Ještě než vyrazím na ambulanci pro ty pilulky proti grafomanii, něco bych dodala:
1.K tomu tématu stárnutí a přitažlivost mladších/starších mužů : stárnutí herců v BM mi připadalo zvládnuté nadmíru profesionálně a přesvědčivě, na rozdíl od takového Alexandra Velikého ( ten se mi jinak dost líbil a zlobila jsem se na Tomáše Baldýnského, který ho strhal, ale za tu přesnou recenzi na BM vše odpuštěno, Tomáši ), kde Angelina Jolie, která hraje matku Colina Farrella, přičemž jsou oba stejně staří, vypadá po celou dobu spíš jako jeho milenka.Jinak mně je 24 ( už ne dlouho ) a hrdě se hlásím ke klubu "Obdivovatelky starších herců," a BM byla první film, díky kterému mě chytli herci přiměřenější mému věku.Předtím jsem ujížděla na R. Fiennesovi ( jeho Heathcliff v Bouřlivých výšinách, mňam! :-)) a Danielovi Day-Lewisovi, ale taky na Seanu Connerym a Anthonym Hopkinsovi a SV si ze mě vždycky dělal legraci, že "jsem na dědky." Vida, nakonec BM dokazuje, že jsem normální - kdo by to byl řekl :-)
2.V rámci detoxu jsem vytáhla SV v pátek na Casanovu, kterého už jsem viděla sama a v Praze.SV byl u vyjevení : "ON UMÍ MLUVIT?"
A teď už vážně konec...

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 00:34:29     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Páne jo!;o)
Teda Olgo - sice nevím jak, ale přečetla jsem to, a jedním dechem;o) Asi že mně bylo dneska celej den blbě a teď jsem psala pár hodin jednu seminárku, tak mi to opětovné hluboké noční ponoření do BM přišlo nadmíru vhod...;) (jinak co se grafomanie týče - předávám Ti mileráda žezlo, jen mi pak prosím dej vědět, jak se zevou ty pilulky...;-)) Nevím, na co mám reagovat dřív...no nedřív na toho Baldýnského (Alexandr vs. Hora) - přesný postoj jako Ty k němu - taky si tou recenzí na Horu u mě spravil toho Alexandra (jak by řekli na youtube - ano, jsem jedna z těch pěti lidí na světě, kterým se Alexandr líbil:o)), byť Angelina skutečně nevypadala jako jeho matka, ale neměla jsem jim to problém uvěřit - za prvé v té době mívaly ženy děti dost brzy, za druhé jak ona, tak Farrell disponují nadpozemskou dávkou charismatu, a za třetí Angelina bude asi i v 80 vypadat nejvíc na 40 - víc po ní nemůžeme chtít;))

Znovu Ti musím zopakovat, že obdivuju kromě Tebe i Tvého SV;o), a hlavně asi i pro něj pošlu jednu ze sérií fotek z uvedení BM na benátském festivalu, kde jim to všem třem (tj. Anne, Heathovi a Jakeovi fakt hříšně sluší...) - ona je tam mezi nimi jak poupátko, Jake krásně vysmátý, a co mě překvapilo - ve srovnání s Heathem hodně drobný, no a Heath nakrátko s baretem, opálený a namakaný, s těmi nenápadnými jiskřičkami v očích, že v něm jen občas zahlédneme Ennise...). Ale to jsem ujela od tématu...takže zpět k BM (já jen abys věděla, co Tě čeká za zásilku...:-))

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 00:47:59     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Páne jo!;o)
Takže jen zkratkovitě, protože musím jít ještě dodělat tu seminárku, kdyby mně náhodou zítra ruplo a MUSELA jsem vyrazit na poslední projekci Hory do té Lucerny...K Ennisovi - taky si teď už mnohem víc všímám i těch jeho pohledů za Jackem - člověka to hned netrkne, protože on nemá ty oči tak "žádostivé&quo t; a pronikavě čitelné, jako Jake, ale zas mají jiné kouzlo, a když se třeba Ennis na Jacka směje u ohně po nějakém tom vyprávění - jen očima, tak je to prostě kouzelné objevovat, jak se v něm pomalu, ale jistě probouzí ta dosud nepoznaná něha...a už od chvíle, když se vypravují na Brokeback, se na Jacka často jen tak starostlivě zadívá, jak ten většinou odjíždí na nějakém splašeném koni, ale je v tom zároveň i něco jako: "Proboha, koho mi to vítr zavál do cesty - je to pěkný poďas, ale vlastně jsem šťastný, že ten čas tady trávím zrovna s ním...".

O té stanovce jak píšeš - právě asi taky kvůli nim mě něco nutí zkoušet nová a nová kina, abych zjistila, jestli existuje některé, kde je záměrně neztmaví...:o)Ty jejich doteky jak píšeš - jak Ennis postupně dovolí Jackovi, aby se ho dotýkal tam, kde to předtím nesnesl - to mi myslím totálně došlo při mé třetí projekci a byl to jeden z důvodů mého složení se:) V uších mi momentálně zní - nevím proč - Jackovo "Me neither"...Jin ak s tím, jak píšeš o Ennisově odmítání a Jackově trpělivosti, musí člověk chtě nechtě souhlasit...samozře jmě ale že i Jack byl asi vnitřně nešťastný z té nevěry, které se v Mexiku dopustil (byť zřejmě nebyla jediná, ale pro diváky jediná viditelná a tak krutě zabodávající se...). Ale on nebyl jako Ennis - svůj vztek si nevymlacoval na případných bezbranných obětech, ale dusil ho v sobě, a v té chvíli zkrátka nevěděl, kam už se s tím svým zoufalstvím má obrátit...a snad i doufal, že tento chvilkový úlet mu dá na pár okamžiků zapomenout na to, co by s Ennisem mohlo být a nikdy nebude...protože se vše zaseklo na jednom bodě a nejde to už ani zpět, ani dopředu...

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 01:06:04     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Páne jo!;o)
Co se týče Ennisova strachu, je jasné, že snad většina z nás nemůže přesně pochopit, co cítil...zároveň si snažím připomínat, že během těch let neměl zodpovědnost jen sám za sebe (případně za Jacka), ale i za rodinu - za dcery, které by manželka sama stěží uživila (ale jen do doby, než se podruhé vdala...). Jack mně nepřišel na rodinu tak fixovaný (samozřejmě že syna miloval a manželka pro něj byla tichým spojencem, který mu tak trochu poskytl útočiště, ale svým způsobem tušil, že i kdyby rodinu opustil a nedejbože se mu něco stalo, o ně dva bude určitě vždy postaráno...). Ale Ennis se od toho strachu nedokázal odpoutat ani po rozvodu, navíc na jednu stranu otcovská láska, na druhou hrdost mu nedovolila, aby hodil péči o dcery jen na Almu a Monroa. Určitě chtěl Jackovi poskytnout vše, co po něm on tak žádal, ale těch překážek před něj bylo postaveno moc...možná kdyby tušil, že Jackův konec přijde tak brzy, nebo by mu Jackova nevěra snad trochu neoslabila víru v jejich lásku, našel by v sobě té odvahy o něco víc...

Jack se ho celou dobu snažil naučit, že milovat neznamená jen brát, ale i dávat - a nemůžu se zbavit dojmu, že když se Ennis dozví o Jackově nevěře, tak se v něm cosi zlomí...budoval si v sobě postupně, i když až nepřiměřeně dlouho, hluboký cit, od kterého čekal z Jackovy strany naprosto vše a bez podmínek, a najednou je pro něj Jackův úlet zradou, která mu do jeho čistých představ absolutně nezapadá...A i když mu Jack pak svoji složitou situaci víc jak jasně a logicky vysvětlí, na Ennisovi je především v následující scéně s Cassey znát, že ztratil tu dříve tak pevnou víru v Jacka (která byla živená i jeho povídačkami o neuspokojivém životě v manželství...). A až při návštěvě jeho rodičů až příliš pozdě zjišťuje, že Jackův vztah k němu nemohlo oslabit nic, byť ten o to s ironickou hořkostí prosil osud...No to bylo jen pár takových hlodů - raději Ti jdu poslat ty 3 zásilky - snad vám trošku zvednou náladu a Tobě dodají inspiraci...(jo jinak jseš si jistá

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 01:15:11     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Páne jo!;o)
, že rodiče SV jsou normální pozemšťani?!;)) Jinak prosím tě jedna ta zásilka se Ti tam vešla, ale ta zásadní s těmi fotkami z festivalu v Benátkách, kde je Anne tak neodolatelně kouzelná, ne:-( Tak jestli bys třeba měla nějakou na centrumu, nebo přítel, můžu to hodit tam...no zatím Ti zkusím vypreparovat z té složky jednu a poslat ji zvlášť...(v té, co Ti snad přišla, je jen AJ - to kdyby Ti docházela inspirace...o což se ale nebojím...:))

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 09:23:45     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Od zdi ke zdi, Lureen, sourozenci a
Ahoj Olgo,děkuju za příjemný start do neděle. To zase bylo počtení po ránu.
Doufám, že Tě z té ambulance vyhodili a žádné pilulky ti nedali. To by byla věčná škoda:-)
A ten svůj poklad, co máš doma, nos na rukou:-)

Komentář ze dne: 14. 05. 2006 15:11:50     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Od zdi ke zdi, Lureen, sourozenc
Taky bych řekla...;-) Já dneska možná risknu tu Lucernu, ale nevím nevím, jestli to stihnu - mám to naplánovaný na minuty:(

Komentář ze dne: 12. 05. 2006 12:48:58     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Novinky na YouTube
Koukám, že to tady při pátku trochu vázne, tak posílám link na dvě nový videa na YouTube, to první je moc vydařený, na ověřenou kvalitku Lonestar:
http://w ww.youtube.com/watc h?v=-mkILgCpphI

a to druhý je tak trochu šílenost (japonsky), od tohohle autora jsem viděla několik hodně vydařených kousků, a fascinuje mě s těma přeloženejma textama, docela se trefuje do scén:
http://www.y outube.com/watch?v= ZM4_EcmKtds

Přej i všem krásný a slunečný víkend! :-)

Komentář ze dne: 12. 05. 2006 16:05:08     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Novinky na YouTube
Tak jsem tady několik dní nebyl (pozor, nebyl jsem s Rigou) a tu spoustu příspěvků budu teda číst pěkně dlouho.

Je to strašný, ale Jack s Ennisem mě doprovázejí tajně na každým kroku a přepadnou, když to člověk vůbec nečeká. Jsem byl v Burger Kingovi (či něco takovýho) a měli tam hamburger Rodeo. A hned se mi spustily obrázky Jack na býkovi, Jack v porodnici u Lureen, Jack u večere Díkůvzdání. A hned jsem zase začal myslel nad ZK a nad tím, co diskuze, co se tady asi děje, jestli Olga nenapsala další verše. A to jsem měl původně úplně jiný starosti.

Jinak všem přeju pěknej víkend, já se budu muset za chvíli zase odpojit, páč jedu do města syrečků (chytrému napověz...) navštívit svoje staré rodiče. To víte, musíme opravit ohradu...

Komentář ze dne: 12. 05. 2006 16:18:15     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Novinky na YouTube
Ahojky Románku, no tady je teď krásný klídek...to víš - takový počasí venku...;o) A ve škole hafo práce:-( Jack byl v porodnici u Lureen? Já myslela, že to už byla u nich doma...to jsem asi zase mimo:o A přišly Ti ty nevinné fotečky? Snad nás za to Riga nepožene...:) No jo - o výrobě syrečků jsem tudle četla asi 3 stránky, byť je tedy vůbec nemusím...snad jim na to EU dá ten ceritifikát či co to je, když je to vlastně nejstarší výroba...Jak píšeš ten poslední odstavec, tak jsem si zas představila, jak takhle jezdil rodičům pomáhat Jack, takže si z těch "schýz" nic nedělej...;o))

Komentář ze dne: 11. 05. 2006 18:58:04     Reagovat
Autor: sarka - neregistrovaný
Titulek: Moc prosim nekoho o povidku
Ahoj lidi, vidim, ze vas elan porad neutucha a jste stejne nadseni jako na zacatku:-) Ja uz na to nemam cas, protoze se ucim na statnice (bojim, bojim), takze jsem si tyto stranky a vubec zabavu musela zatrhnout, pac vsichni vite, jaka je internet droga a to bych toho moc neudelala, uz tak jsem aposn zdarne dopsala tu diplomku...ufff.
M oc ale nekoho prosim, nejspise tedy Evu, at mi posle povidku mejlem. Jsem asi jedina, kdo ji jeste nema:-) Nejlepe v obou jazycich. Moc moc dekuji a moc vas vsechny zdravim. Az budu mit v cervnu po vsem, tak ztravim prazdiny asi jen procitanim vsech prispevku:-))
Jo a koukla jsem na Donnieho Darka a bohuzel jsem ho nejak moc nepochopila a neda se rict, ze by me nadchnul. Musim na to kouknout jeste jednou. Ale asi to bude tim, ze jsem jen hltala Gyllenhaala a jeho oci a usmevy a grimasy a nevnimala titulky:-) Ale dostala me pisnicka od Tears for fears, kdy byly ty zpomalene zabery ze skoly. Porad ji prehravam. Jinak se ted chystam na Sifru Leonarda, cetla jsem knizku a byla jsem nadsena, tak jsem zvedava.

Komentář ze dne: 11. 05. 2006 19:09:07     Reagovat
Autor: sarka (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Moc prosim nekoho o povidku
a jeste bych mohla vyplnit i email ze?:-)))) tak ted a diky

Komentář ze dne: 11. 05. 2006 19:14:32     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Moc prosim nekoho o povidku
Povídku posílám......
Donn ieho jsem zatím také viděl jen jednou a chystám se na další projekci, jednou je málo :-)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 20:58:42     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Teda vy se rozjíždíte holky!!)))))))))))) )
Takže ve stejném tonu- dnes jsem náhodou narazila na větičku-cituji "AJ":)))

I was always awkward in this situations- I remember my first-time with a girl- I was 15 and it was very clumsy and bad"
Takže i "AJ" je obyč smrtelník a možná i upřímný:)))))))

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 21:06:57     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
No tak každej nějak začínal, ale od tý doby předpokládáme nějakej posun, ne? A k horšímu těžko...;o)) Já teď momentálně ujíždím na tomhle, ale není to hora...je to krátký sestřih z filmu New World od Terrence Malicka (např. Tenká červená linie). Je to o Pocahontas a nějakém generálovi - to neřeším - hlavní je, že ho hraje Farrell:) Ona mu zachrání život a pak se tam takhle krásně nevinně seznamujou...(normá lně je u toho orchestrální hudba, ale Shakira taky dobrá....:-)) Při tom zapomínám i na Jakea (konkrétně při 01:20:-)) Té představitelce Indiánky bylo jen 15 a velký objev - no divíte se?;o)

http://ww w.youtube.com/watch ?v=Jev81f6oScU

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 21:07:01     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Teď už je to určitě lepší:-)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 21:11:30     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Ježiš Pepa!;o))) My tady vůbec nejsme vlastně...;-) Ale aspoň že máme stejnej názor:)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 21:18:15     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
To vidím, nejsme :-)
Na Jakea snad tady nikdo ani jiný názor mít nemůže, nesmí :-)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 21:35:53     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
A viděl jsi to video s "pár fotečkama", co dávala link Katka (jak jsem jí za to tak "vyhubovala&qu ot;...)? To je momentálně zdrojem naší "obživy"; o)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 22:15:47     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Ještě ne.
Já to budu muset napravit :-)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 22:27:35     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Teda lidi! Člověk je tři dny na výletě a tolik mu toho skoro uteče! :-) Oli bomba, to se člověk ani nemusí dívat na Another Day Goes By. Ty jsi ale talent! Ale stejně jsem se podíval. Tak jdu raději spát. Těším se na bowling. :-)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 22:27:17     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Tak momentálně to nejde otevřít. Zkusím to zítra.

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 22:48:53     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Jasně, jenom , že jsou věci ke kterým se my obyč i "AJ" musí propracovat stejnou cestou neboli "Ubung macht den Meister:))))
Abyst e si toho "AJ" nějak moc nezbožštili-ha ha,stejně je to zbytečný přesvědčovat někoho o pozemském původu "AJ":)))) ))))))))))))))))

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 23:10:48     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
No jo - my víme, že jsi víc na AH;o) Já tak osciluju...;o) Ale tohle je velká hustotka:-):

htt p://www.youtube.com /watch?v=6x8Ymnlfvu Y

Zatím jsem to viděla jen bez zvuku, ale je to sestřih fotek z BM na Angels od Robbieho Williamse - k tomu doplněné takové hoodně jednoduché vyprávění...;o) Ale poprvé je tam zepředu vidět dublér Jakea při scéně skok do jezera, a řeknu vám - oproti Jakeovi slabota...;o) No a ten konec - ty titulky - to si fakt nechte;-)))

Komentář ze dne: 11. 05. 2006 07:33:09     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Dobré ránko všem! :-)

Teda Evi, Angels od RW mi dává zabrat sama o sobě, v kombinaci s BBM je to vražedná kombinace!

Ale všichni se určitě mrkněte na tohle video, je to takový hezky startovací po ránu a je tam "pár moc hezkejch" (Evča má ráda tenhle výraz :-)) záběrů Jakea z BBM, Mariňáka, Donnie Darka, Bubliňáka... fakt moc povedený:

http:/ /www.youtube.com/wa tch?v=l9OFSucqtYs

Komentář ze dne: 11. 05. 2006 08:19:03     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
No a tohle video v kombinaci s hudbou Vám zvedne náladu o 200% :-) Víc takových zážitků po ránu!!!

http://w ww.youtube.com/watc h?v=ckuQZnH-pt0

Komentář ze dne: 11. 05. 2006 16:47:39     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Teda Káti, tak jsem si teď jakžtakž sjela těch tvých 5 videí s Jakem - uf;o) No to s těma ukázkama z filmů je naprosto famózní - ta holka má talent - bylo to vidět už u toho Accidentally in Love;) Jen mě vždycky píchlo u srdce, jak tam byla nějaká část z Hory - tam mně fakt přijde, že totálně dozrál a musím to od těch ostatních nějak tak oddělovat...(jo ta ta zmrzlina v Bubliňákovi...bylo to ono, ne?;)) Je to kouzelný - od začátku do konce:)

No pak jsi mi udělala radost s těma černobílýma - jak jinak že:) Stále je nejlepší ta "sed-leh" ;) a taky jakási nová, jak leží na posteli - hlava vlevo, jakoby zvrácený dozadu...kde ji sakra vyštrachali?:)

Na a to video na No doubt je taky bomba - ta holka má smysl pro humor - prý "už jste z něj unavení? myslím, že ne" a jede dál;o))) Z toho jsem hlavně zjistila, že mu (nově:-)) hříšně sluší červená barva...:) Tak a podrobnější rozbor až po projekci na lepším PC...

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 17:00:07     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek:
Děti moje, na pár dní se s Váma loučím, zatím se mějte hezky jak jen to půjde.

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 17:06:05     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ahoj Riginko, tak se měj krásně - bez tebe to tu půjde těžko, ale budem dělat, co se dá...(smutek zaženem Horou, Jakem a alkem:-))

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 13:37:16     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: A zase Jake :-)
Tak tady je opět to naše zlatíčko :-)
http://www.you tube.com/watch?v=mr L5uQgMwO0

A tady je další klípek, nelekněte se toho textu na začátku, potom je tam pár moc hezkých foteček, ne tolik provařených:
http: //www.youtube.com/w atch?v=AQoqpbEd8FE


Komentář ze dne: 10. 05. 2006 14:32:45     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: A zase Jake :-)
Jako Káti - tomu říkáš "pár foteček"? Jen tak jako nevinně?! Jsem z toho mrtvááá! Tohles mi neměla jako dělat dneska tohle...:-( Jake v trávě nebo jak si okusuje spodní ret nebo ta fotka, jak leží v bílé košili - ta je už dávno mezi mými nej:) A čím je ta fotka s ním jendodušší a míň barevná a stylizovaná, tím lepší - on je sám o sobě tak výrazný typ, že všechno ostatní ruší...;o) Jo a taky Jake u žaluzie - další smrtelná kombinace! A s pejskem a s koníčkem...no fakt jako "děkuju"! :o Mám riskovat ještě to další video?!

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 14:35:36     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: A zase Jake :-)
Jo a taky miluju tuhle houpavou písničku...náhodou je to super kombinace, když člověk čeká, co za tím textem bude za fotku...a pak zas černo a další série...to je na vraždu:o)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 14:53:06     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: A zase Jake :-)
Taky si myslím, že by mu někdo měl zakázat nosit bílou :-)))
A nechat se fotit vleže :-)))

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 15:03:31     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
Myslím, že by mu měl někdo zakázat nosit šaty. Proklínám každý kousek látky co má na sobě:-(((((((((((

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 15:07:24     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
Myslím, že by mu měl někdo zakázat nosit šaty. Proklínám každý kousek látky co má na sobě:-(((((((((((

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 15:23:21     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
Už i Ty Rigo?!;o)) Ale byl to zásadní příspěvek:o Mně se zas líbí čím víc je navlečenej...;o) Třeba mnohem víc mně přijde nabalenej v první stanovce než ve druhé, když už čeká ve stanu...:) Ale ta bílá košile je fakt vražedná...tyhle rozhalenky a široký rukávy...navíc se pořád tváří, jako že NIC! A ono všechno!;o)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 15:32:59     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
To jsem se zas projevila...snad jste pochopily, že "víc sexy" mně přijde v první stanovce, když je nabalenej, ne že mně přijde víc nabalenej v první stanovce - to asi nikomu neuniklo...;o) Káti o tom ani nemluv o tý příhodě:o

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 16:32:26     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
Mě připadá sexy v obou stanovkách! Ale sakra bez těch hader víc!

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 17:04:02     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
No ale když je má, tak je ještě stále co objevovat...(tobě přijde víc přitažlivej bez tý bílý košile než s? asi bych se nad sebou měla zamyslet...;o)) A když už bez, tak hlavně černobíle;o) (určitě víte, jaký přesně fotky mám na mysli...;-))

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 15:30:43     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
Myslím, že s tím problém nemá :-) vzhledem k jeho oblíbené činnosti - vaření a servírovaní jídla v rouše Adamově :-))))
Jen aby nedopald jako Jamie Oliver :-))) Au au :-)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 18:17:42     Reagovat
Autor: wezre-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
A kde vaří:-)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 18:25:08     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
:-DDD
Údajně se nechal slyšet, že tento striptýz předvádí jen soukromě pro svůj protějšek, ať už je jím muž či žena ;-)
A dál už na to raději nebudu zkoušet ani myslet :-)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 18:39:01     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
Zajímavý:-)
Ale asi bych nepolkl ani sousto:-)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 18:55:51     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
Chtěla jsem napsat, že já bych polykala, ale nebudu neslušná :-)))))

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 19:42:29     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
Děti - copak je už po desáté?!;o) To tady dneska nějak rozjíždíme...začlo to u košil...teď bude Riga litovat, že utekla;o)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 20:01:27     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
Taky koukám, kam už jsme se od Zkrocenky dostali :-)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 20:09:55     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
A přitom jsme v tom úplně nevinně...asi se zřeknu odpovědnosti za všechno, co tady hlavně na hlavu Jakea z mý strany padá...:o

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 20:33:34     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
Se koukni na tohle video a pak hoď kamenem :-)
http://www.you tube.com/watch?v=C5 rRA8_Un5U

http:/ /www.youtube.com/wa tch?v=K6yCaMeefYw

A pro Evičku něco černobílýho :-)
http://www.you tube.com/watch?v=1T 0P9csu-Es

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 20:44:33     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A zase Jake :-)
Hm, tak to asi až nejdřív zítra...;o)

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 22:04:18     Reagovat
Autor: chemlon - neregistrovaný
Titulek: díky
Ahoj Evo,
díky za "zásilku" zítra si to stáhnu, moc e na to těším. Mám tady dost neomluvitelnou absenci, ale musel jsem to tady na chvíli opustit, abych se totálně nezbláznil :-) Dokonce semi podařilo dostat se do skoro opačného extrému, po shlédnutí filmu Já a Ty a všichni ostatní, který jsem chytl v kině jen tak tak, dokud ho ještě hráli, jsem tak pozitivně naladěnej, že bych mohl rozdávat energii. Ten film je naprosto úžasnej, krásnej, civilní, plný lásky i absurdity současného světa, chvílema taky smutnej, ale když jsem vyšel z kina, nezmohl jsem se na nic jiného, než přiblblý úsměv na tváři. Vřele doporučuju, pokud se to ještě objeví v kinech. Takže na zaávěr jen ))<>(( forever!

http:// www.meandyoumovie.c om/

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 23:59:52     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: díky
Není vůbec zač - říkala jsem si, že ti to ještě dlužím za ten soundtrack k Hoře;o) O tom filmu, jak píšeš, jsem už něco zaslechla - teď se jich vůbec vynořilo dost výborných a těžko se to stíhá:o) Ale myslím, že to ještě někde v Praze hrají, ne? Ráda bych šla taky na Match Point, Spojence, Nepohodlného, Tristana a Izoldu...:) Podivná směsice, ale všechno tohle mě láká...Nejvíc by mě teda lákala Hora v Lucerně, ale musím odolat;o) Jinak ta hudba je nedílnou součástí jednoho z nejlepších filmů s drogovou tématikou (ne-li nejlepší, jak říkají někteří - Trainspotting hadr:-)) Hraje tam třeba Jared Leto, Jennifer Connelly, ale úplně nejlépe jedna starší herečka - Elen Burstyn nebo tak nějak...podle románu Huberta Selbyho (vřele doporučuju tu jeho knížku, podle které napsal k filmu i scénář - Rekviem za sen - mají to i v Městské knihovně - myslím že i německou a anglickou verzi:-)) Ale je to tak dokonalá kniha, že se chystám ke koupi:)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 00:29:57     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: díky
Tak tady je program, kde to všude v Praze hrají...silně uvažuju o tom Matu - krásný malý kino na Karláku. Takže díky za doporučení:)

htt p://dokina.tiscali. cz/programy/program .asp?city=1&whe re_search=movie1&am p;movie=J%E1+a+Ty+a +v%9Aichni+ostatn%E D&term=5&or der=cinema&filt r=0&multikino=t rue

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 01:11:32     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: díky
Ahoj Chemlonku!
Tvůj optimismus Ti upřímě závidím, já jsem se teď zase ocitla v naprosto opačné fázi...deprese až na dno...právě jsem se vrátila z Hory a když už jsem se v autě cestou zpátky rozbrečela sama nad sebou, tak to už je opravud napováženou.
Takže oficiální prohlášení - tohle byla na DLOUHOU dobu moje poslední projekce a jestli po čase zase začnu mít roupy, tak si mě můžete osobně přijet zastřelit. Howgh.
Jinak, přesně, jak říkal Pepa - čím víckrát to vidím, tím dřv začínám slzet. Tentokrát mě první záchvat stihnul už po první stanovce, kdy Ennis prchá na koni...a pak už jsem se jen vezla :-(
Taky to bylo poprvé, co jsem film dokoukala až do posledních titulků, je pravda, že bylo vynikající publikum (asi 20 lidí) kteří při žádné rádobysměšné scéně ani necekli. Asi už jenom ti skalní. Většina jich zůstala sedět jak přikovaná a taky to bylo poprvé, co zůstalo zhasnuto až do konce.
Jetě pár postřehů k filmu - všimla jsem si toho už dřív, ale vždycky jsem to zpomněla napsat - ve scéně, kdy se Jack po roce přijde zeptat na práci, tak při slově Brokeback se mu úplně zachvěje hlas, stejně jako ve scéně v motelu, kdy mluví to tom, jak potkal Lureen, tak to její jméno vysloví s jistou slabostí v hlase...
A všimli jste si někdy, kolik prázdných flašek má před sebou Ennis ve scéně, kdy čeká na příjezd Jacka? Minimálně 7 :-) To se pak jeden nesmí divit, že se na Jacka vrhnul s takovou dychtivostí a bezprostředností :-)))

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 01:13:56     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: díky
Rigo, a jak jsi dopadla Ty? Doufám, že to neseš statečněji než já...

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 01:57:19     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: díky
Tak vidím, že na to budu muset jít ještě jednou určitě znova, ale předtím si pro jistotu pořádně prokapu oči Opthalmoseptonexem; o) S těma flaštičkama máš pravdu - mě tam fascinuje, jak si Ennis chodí pro jednu flašku za druhou a celý den je tak mimo, že tu dovolenou totálně "promrhá" ;o), zatímco Alma tam vedle něj dře:) Ale dobrý no...aspoň že se to pak vyplatilo...teď mě napadla taková blbost, že by čekal zbytečně - to by bylo něco na parodii...pak by si šel normálně lehnout, silně podťatej...no to jsou ale blbý fóry:-( Byl by nešťastnej a šel by se někam vybít...vlastně v této scéně po 4 letech přijede pozdě Jack a pak zase Ennis pozdě na ty "ryby" s fazolema, jak si zapomene prut, a Jack už tam na něj tak nádherně čeká u jezera..

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 07:26:42     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: díky
Co to je DLOUHÁ doba :-)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 07:45:04     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: díky
Dobrá připomínka :-))
OK, minimálně několik měsíců.
Ty stavy za to vážně nestojí (navíc dnešní 2,5 hodiny spánku...fakt bomba...)
Ale i přesto všem přeju krásnej den!

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 07:52:01     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: díky
Taky přeju krásnej den
Tak jo Kači, včerejší projekce od které jsem očekávala, že mě konečně osvobodí od závislosti na BBM svoje ovoce nepřineasla:-( Jsem na tom stejně, ne-li hůř:-( Nenávidím egoistickýho Ennise za to, jak 20 let dusil Jacka a jak z veselýho a optimistickýko kluka udělal trosku se zlomeným srdcem a vháněl ho do náruče cizích mužů:-(

Pokaždé když film vidím, přepadá mě nezvadatelná touha po tom, odnést si Jacka domů a tam si chovat pro potěšení. Naštěstí pro Jakea, je tato moje úchylná touha nenaplnitelná a jediný kdo z tohoto mého rozpoložení “řekněmě těží” je moje drahá polovička:-)

Pokud by mě během produkce sledovala mému srdci blízká Amelie z Montmartru, jejíž oblíbenou zábavou bylo pozorovat, jak se lidi v kině tváří, udělala bych jí zřejmě svými kreacemi radost. Pokaždý, když se Jack usmál, usmívala jsem se jak magor taky, když se zatvářil utrápeně, tvářila jsem se zrovna tak a když jsem měla zlost na Ennise zatínala jsem zuby, že mě kamarádka musela upozornit ať s nima neskřípu tak nahlas.

Včera se mi pro změnu strašně moc líbila scéna, kdy ublížený Ennis trucuje a nechce odjed s ovcema dolů. Jakoby ani netušil, že ten den přijde, chová se jako malý kluk a všechno se v něm pere, uvědomuje co ztrácí a nenávidí za to celý svět včetně Jacka a sebe. Chudáček Jack musí všechno balit sám a přitom mu podle Ennisovy reakce taky dochází, že tohle je konec a přestože sám taky trpí je na něm vidět, že nejvíc trpí protože vidí utrápeného Ennise. Chce to odlehčit a nakonec chytne takovou pecku, chudáček můj:-(

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 08:17:23     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: díky
Přesně.
Taky jsem si včera na Ennise od plic zanadávala :-)
Teď už se ale vrhnu jen na komedie a optimistické filmy, v pátek si, doufám, spravím náladu Mariňákem, to je oproti Hoře na moji psychiku balzám :-)

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 08:25:39     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: díky
Kači, příští víkend jedu za Romanem do Brna. Mohli bysme někam zajít na sklenku a probrat ty nejmodřejší oči světa:-) Teď nemyslím ty Romanovy:-))))))))

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 08:59:27     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: díky
Myslíš víkend 20.-21.5.? Ten mám bohužel beznadějně plnej :-(
Písnu Ti maila, jo?

Komentář ze dne: 10. 05. 2006 09:05:13     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: díky
škoda:-(
co 19. 5. ?

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 19:47:28     Reagovat
Autor: martin (email) - neregistrovaný
Titulek: pekny vecer
Zdravim,na YouTube jsem nasel krasny sestrich na Who wants to live forever,tak kouknete,stoji to za to.

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 20:03:23     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: pekny vecer
Díky moc - konečně jdu na to:) Na youtube jsem nebyla pár dní, a prý je tam nějaké úžasné video na HIM - odkaz dávala Káťa:)

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 20:06:22     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: pekny vecer
Hm, tak teďka pracují na síti sakra:( Jediná možnost, kdy jsem se mohla v klidu podívat...

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 12:44:41     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ennis se rozhodl pod tíhou těchto celkem pádných i méně pádných argumentů obětovat část svého a bohužel i Jackova života..
Ovšem po rozvodu, to byl už zcela jiná situace, to už to bylo jen na něm aj eho obavách a neschopnosti to vyřešit.. vždyť podle časové linie jim bylo jen něco přes třicet.. teda celkem velká část života před sebou, s Jackem byli už x let a jejich vztah pořád fungoval, tak na co čekal...
A pro Jacka to muselo být stále těžší a těžší, když už ty celkem rozumné důvody proč nebýt spolu pominuly.. divím se, že na Ennise nějak víc netlačil-no nic už končím:))

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 13:31:51     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Teda, slavnostně jsem se prokousala třemi dny příspěvků a všem za ně moc děkuju, zejména Ole, Kače, Evě a Tobě:-). Je radost Vás číst děvčata.

Dneska jdu do kina na BBM, tak doufám, že se kruh uzavře a já ten film už konečně pustím z hlavy:-(

Jinak sarah, je mi 30 a vždycky se mi líbili starší muži-herci jako jsou Ralph Fiennes, Liam Nesson, Al Pacino, Oleg Menshikov, Sean Bean, Eric Bana..... a teď slintám při takovým kuřeti neopeřeným jako je AJ:-))) Připadám si jako ty paničky co ujíždějí na chlapečkách:-) To jsem teda dopadla:-(

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 14:51:13     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
:-))))) Nic si z toho nedělej :-)
Mě se do nedávné doby taky líbili chlapi typu Jean Reno :-)))
A včera mě navíc dostal Jared Leto v tom Requiem, a ten, i přes svůj věk (34 bych mu nehádala ani omylem) vypadá taky jako chlapeček :-)

Jestli se tu ještě najde někdo, kdo film neviděl, tak tady jsou recenze, zejména na ČSFD jsou dosti výstižné komentáře:

http: //dokina.tiscali.cz /article.asp?id=369 6
http://www.csfd. cz/film.php?14317

Ad Tvůj druhej odstavec - máš dobrej smysl pro humor :-)))
Já teda jdu taky dneska na BBM, ale na takový odvážný plány bych se neodvážila ani pomyslet :-)))

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 17:30:21     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
:-DDDDDDDDDDDDDDD Teda Kači já padáááám!;-) Za Rekviem se přimlouvám, kdo neviděl...a možná je lepší před tím nic nečíst a až pak komentáře, recenze, soundtrack a hlavně knihu Huberta Selbyho!!! (tedy teď doufám, že jsem mu nezkomolila jméno...nedávno bohužel zemřel a byl to génius...pro mě:-))

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 17:44:16     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Tak koukám, že máme podobnej vkus...;o) Viděla jsi s Pacinem Test a s Neesonem Bídníky? Moje milované filmy...k oběma mám kdyžtak DVD:)

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 17:52:57     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
No já bych na Ennise tlačila, až by se divil...jenže nejsem Jack:-( ;o)) Předtím má člověk pro Ennise fakt pochopení, ale v tý druhý půlce by ho nejradši poslal na skupinovou terapii;o)

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 18:07:23     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Kino
Jo jinak - BM dávají v kině Lucerna v Praze (které je prý po rekonstrukci nádherné..) 13. a 14. 5. Jenže to mám pak zrovna silně nabité pondělí, tak to asi budu muset oželet...Ale pak ji dávají ještě na Ořechovce - někdy po 20. 5. Dost dlouho jsem tam nebyla - je to trošku zapadlé, ale aspoň tam zas nepáchne popcorn a nesrkají vám tam do ucha...zkrátka staré dobré kino:)

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 18:09:01     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Kino
Tady má někdo zase roupy :-))))))

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 18:13:07     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Kino
Jako nee - to já jen tak;) Ale ta Lucerna by mě hodně lákala...;p) Když se nám minule s Pepou na ten sál tak "vydařilo" ;...:-(( Ale to by se musel stát zázrak a v pondělí mi odpadnout 2 testy + prezentace, což se nebojím, že se stane...:o

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 18:45:02     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Kino
V Lucerně jsem nebyl uý asi sto let:-)
Jak to tam teď vypadá? Dřív nic moc.
Už na to Ládví Evi nemysli, sice to bylo v malém sále na malém plátně, ale zase tam bylo celkem vstřícný publikum. Člověk nemůže chtít všechno :-)

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 18:54:49     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Kino
:-) No jo no...Jinak v Lucerně jsem byla taky naposled před pár lety, ale prý teď je to tam nádherný...kdyžtak mrkni na webovky Lucerny a na dokina.tiscali či jak je ta adresa, a tam názory uživatelů na kino:) To je popis, co? Jinak co dneska Closer? Držím palce, ať to vyjde...

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 19:09:47     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Kino
Na Closer se už těším, doufám, že přemluvím i toho svého miláčka, ať se dívá se mnou.
Taky nemusí furt dřepět u internetu:-)

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 19:20:29     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kino
No jasně;o) Přeju hodně štěstí při přemlouvání...myslí m, že v tom filmu si každý najde své...(i kdyby jen tu úvodní písničku;o))

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 19:24:01     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kino
Ještě mě napadlo - kdo tady třeba chce poslat ten soundtrack z Rekviemu za sen (celé to má na svědomí Clint Mansell feat. milovaný Kronos Quartet:-)), tak bych to ještě do hodinky mohla poslat (posílala jsem to Kátě přes úschovnu...). Film bych dodala případným zájemcům tak do měsíce, ale teď už mám tu hudbu nakopírovanou a za hodinu mi to zase zmizí, tak kdyby měl někdo zájem...Trochu psycho hudba, ale vynikající...jeden z nejlepších soundtracků ever, a to není jen můj názor:) Viděl tady ten film vůbec někdo kromě Káti a mě?:) No pro jistotu Pepo - posílám:) Vysvětlivky dodám kdyžtak později:) A ještě mě napadl chemlonek...:)

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 19:32:30     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kino
Neviděl, přiznám, že ani nevím očem to je.
Mrknu na čsfd. Ale díky, dobrý hudby není nikdy dost:-)
Doufám, že mě Closer moc nerozhodí. Včera večer jsem začal Zdivočelou zemí, to mě trochu rozhodilo. Pokračoval jsem filmem Všichni mojí blízcí a to mě dorazilo.

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 19:36:17     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kino
No jo no:) Já jse ze Zdivočelé země viděla něco z té první "série" a teď nedávno kousek z toho dílu, kdy ho mučili...ale jak jsem tak zjistila, tak to bude už asi všude...Nedávno byl Dejdar v Křížovém výslechu a říkal, jak má to natáčení rád, stejně tak jako vzpomíná na Učitele tance - že to jsou obě role tzv. ze života. A že prý té Zdivočelé země by se měly točit ještě další díly - až do 30.

Jojo - mrkni na čsfd - ty komentáře hustý, a taky mrkni na ty externí recenze - moc jich není, ale výborné. Ale jak jsem psala - teď nevím, jestli je dobré si o tom něco zjišťovat - když bys to pak viděl, tak už by to nemuselo být takový sado...no ale zas ne že bych tě chtěla s tím filmem nějak trápit:) Closer mě vzalo hodně a taky se to dost dobře rozkládá...;o) A hlavně si dejte proboha titulky! Nadabované je to myslím nepředstavitelné, i když možná přítel bude protestovat;o)

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 19:46:24     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kino
To jsem nevěděl, že by měli točit další díly. Ta knížka je dost rozsáhlá a končí prý až v současnosti, takže je to i celkem logický. Už dlouho se chystám, že si to přečtu.
A co se týká těch titulků, to bude boj. Tak jdu na to:-)

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 20:05:17     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kino
Držím palce, ať to vyhraješ;o) A kdyby chtěl dát dabing, tak ho nech dívat se samotného...vím, že je to krutý, ale jinak by se to totálně zkazilo! Ti herci tam totiž odvádějí životní výkony...Jinak jsem ani nevěděla, že je ZZ podle knížky, no ale podle čeho jinýho, co?:) Takže podle skutečnosti předpokládám...a kdyby ne, podobných příběhů asi bylo...

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 12:28:58     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ahoj, detox se mi moc nevede:))) ale co jsem očekávala, že ano, spala jsem blbě a málo...
ještě pár nepřínosných poznámek, ale neoduostím si je...
1. Dost jsem nechápala, proč se jinak vcelku adekvátně citlivé publikum směje u scény, kdy Ennis , poté co mu Jack rozbije nos, jej praští do obličeje a tím jej složí na zem???
2. Vždycky mě překvapí, ale asi by nemělo:)), jak je MW ve skutečnosti půvabná a příjemná, což jako Alma teda rozhodně není- alle o tom dobrý herecký výkon asi je, že??:))
3.Trochu z jiného pohledu jsem viděla vyznění motelové scény-"co teda budeme dělat-" co naděláme"Přece jenom i v tomto rozhodovaní to měl Jack jednodušší, jeho odchod od rodiny by rozhodně ani Lureen ani syna nepřivedl do nějaké materiální nouze, ještě by dostal od tchána peníze "na cestu", zato Ennis musel živit rodinu, měl dvě děti, které měl moc rád a jeho případný odchod by je rozhodně v té době sociálně poznamenal , nehledě na to, že jeho vztah s Almou, snad s výjimkou konce manželství nebyl nijak "katastrofický " i když samozřejmě ona nebyla to, co on emocionálně i fyzicky potřeboval.

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 17:39:29     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Přesně violko...:) Jinak u té jejich rvačky mám vždycky takovou směsici pocitů...kdyžtak Ti doporučuji tu písničku od Sarah O´Connor, jak jsem posílala hromadně - v ní se vlastně přímo o této scéně zpívá! (jako z pohleda Jacka...). Jestli Ti to nepřišlo, tak se mi asi vypařila Tvoje adreska z adresáře, tak sem prosím kdyžtak hoď mailík...Protože tam hrozně cítím s oběma...Ennis neví, jak se k tomu má postavit - už tam cítí, že se na něj valí něco, čemu nerozumí. Jack se ho z toho snaží dostat (umírám při scéně, když Ennisovi bere ruku do hlaví...tolik starosti v očích herce se jen tak nevidí...). A přijde mi, že jak si Jack bere z koníčka to laso, aby za Ennisem šel - ten jeho pohled, tak se mu jakoby úplně změní výraz - snad obočím či co já vím...má ho v tu chvíli mnohem hustší než v dřívějších scénách na Brokebacku...;o)

K té Michelle - ona je fakt úžasná, a překvapivě mně přišla přirozenější a milejší v tom filmu než třeba na Oscarech...ale to bylo tím tlakem tam. Ráda bych ji viděla v té Zemi hojnosti - myslím, že tak se to jmenuje. Před BM jsem ji mohla vidět jen v Dawsonově světě a tam hraje trochu přecitlivělou dívenku, ale krásně citlivě...no jak jen ona to umí. A taky jsem ji po BM viděla v tom filmu Imaginární hrdinové, který vřele doporučuji! (časem to snad budou dávat na ČT2...)

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 17:58:51     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Tak fajn - zasmějeme se mé dnešní totální tuposti a spojení "brát ruku do hlaví"! (omlouvám se - dneska jsem psala dost těžký test a pochybujuk, že to dopadne dobře...). Dneska už vořu všechno...takovej krásnej okamžik filmu a já to takhle zprzním!!!:o

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 18:04:13     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
A já jsem si říkala, že je to asi nějakej novej výraz, kterej ještě neznám :-)))))))

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 18:11:20     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Já ale teda vůbec netušim, jak jsem k tomu došla...kdyby to bylo "dlaň do hlaví", tak to chápu...ale tady ten postup fakt nezvládám...:) (hlavu do rukou je hodně trapný, ne?;o))

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 23:52:17     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
pardon, blbě počítám" jen" o 6 a7 let, ale i tak.
Přesvědčila jsem se na vlastní uši, že "přístupnost&q uot; není co co " zralost" pro tento film, při vyslechnutí rozhovoru asi 4 teenagerů cca 16-17 let- kluci hodnotili poprsí hlavních představitelek- při předklonu nebo vleže:(((( a holky" ten Ledger byl jako Casanova sladkej, ale tady byl nějakej natvrdlej nebo co"- ach ty svatá prostoto...
Tím končím svůj půlnoční mírně alkoholický výlev a jdu se vyspat, abych zítra mohla začít detox.. no uvidíme"))))

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 17:25:41     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
:-DDD Tyjo to jsou postřehy - šup s těma lidma na 004!;o)) Teda violko - tě lituju, že jsi tímhle musela projít...;o)

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 17:38:49     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Jojo, my bychom je tady patřičně zpracovali :-)))
(mimochodem, Heath byl v Casanovovi vážně sladkej :-)) )

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 18:02:55     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
No jo no - věřím:) Hlavně to jeho pokašlávání...;o)

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 22:07:39     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Naštěstí tihle pitomečci takhle"neznabo žsky" žvanili až po kině, když jsem čekala na taxiíka. Mít je tak vedle sebe v řadě při BBM byli by zřejmě o hlavu kratší:))) Přišli milánkové na ten film odhaduju tak o 10 let dřív než měli.
Ledger je v Casanovovi fakt sladkej, ale proti BBM je to jen celkem dobře zahraný svůdník, ale přecejenom v první lize Casanova- Delon, Mastroianni, Chamberlain, Gerard Philip je Ledger přece jenom nejmladší a nem,á v této roli zas takové charisma.

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 23:29:07     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Tohle řekne ženě, která s ním spávala i přesto, že věděla, že zřejmě dává přednost "mužnějším " typům"")) ). Jinak mě zase napadlo, že tahle scéna musela být pro HL i MW asi dost náročná, sice je nasnímaná dost decentně, ale i tak má své roztomilé detaily:))) a nehledě na to v jaké fázi vztahu oni dva byli- jak řekl "AJ" v rozhovoru-"ve were living in four trailers and they become quickly three, I left for 14 days and I came back and they(HL,MW)were in love":)))))))) )).
Tentokrát jsem si všimla i blbin, které jsou považovány za" chyby "-filmu- Alma jr. jako holčička v supermarketu má modré oči, Alma jr. dospělá má tmavě hnědé, ve scéně u rodičů je v detailu Ledgerovy hlavy vidět nezamaskovaná naušnicová dírka v levém uchu,má taky zamaskované jen tetování na pravé ruce, jak drží Jacka za bundu ve scéně u jezera, ale je mu vidět tetování na levé ruce , když bere obě košile z Jackovy šatny- atd- nevím proč by i kovboj v té době nemohl mít tatoo.Pod lehkým vlivem zbytkového:)))alkoh olu v krvi uznávám, že "AJ" je fakt přitažlivej sexy chlap- což vy všechny/všichni tady už víte, ale na Ledgera stejně nemá:)))))Alespoň pro mě ne- trochu mě na tom děsí skutečnostt, že oba dva jsou jaksi daleko, daleko, tedy přesně o 7 a 8 let mladší než já- doufám, že s věkem to se mnou nepůjde více "zkopce". ....

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 07:34:52     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Ahoj Violko!
Přeji Ti úspěšný detox, ať se Ti vyvede víc než mě :-)
Ten můj dopadl tak, že se dneska chystám na BBM podeváté a už teď mám obavy z toho, jak to ustojím...
K těm detailům - to Heathovo tetování je vidět ve více scénách (myslím, že hlavně při setkání po 4 letech), jeho naušnicové dírky jsem si taky všimla, ale to mě ani tak do očí nebilo, to už spíše to, že AJ je takovej svatoušek, že ouška propíchnutý nemá :-) To byla jedna z prvních věcí, kterých jsem si při těch úžasných detailech do jeho tváře všimla :-))

Přeji všem krásné ráno :-) a hurá do pracovního procesu :-(

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 23:14:53     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Highway
Před chvílí jsem dokoukala film Requiem za sen (super!), kde exceloval Jared Leto a řekla jsem si, že si dám na dobrou noc ještě nějakýho Jakea a tohle jsem našla na YouTube :-))) :

http://www.you tube.com/watch?v=3W EmQk9HWwY

http:/ /www.youtube.com/wa tch?v=zeCW_V4wuug

(mimochodem, fakt zajímavý rozhovory :-)))
Viděli jste to někdo??? Tenhle film mi nějak unikl...

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 22:57:14     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Tak a je to- ha ha- právě jsem se vrátila ze své 7. BBM. Takže pár postřehů..nevím jestli budou zrovna OK, protože tantokrát jsem vyrazila s cca O.5 litru šampaňského v sobě- ne že bych se tak "připravovala& quot; jen jedna rodinná oslava...
1. Miluju ten film i na posedmé i když tentokrát jsem už byla tak trochu vyklidněná..
2. Publikum skvělé- i když cca 150-200 lidí!!!!!!!!!!!!! v jediném nemultiplexoovém kině možná proto že za 80 Kč.
Stanovky -ticho jako v kostele- naštěstí, největší smích -při Almině zděšení v okně, já to fakt nechápu, já jsem spíš byla poprvé úplně zařezaná, úspěch měly samozřejmě "krocaní scény", Aguire vidí J. a E. dalekohledem, a "nejdu na to moc rychle, táta mě čeká před půlnocí doma"... atd, takže reakce vcelku přiměřené
3. Byla jsen nepříjemně překvapená kvalitou promítání, toto bylo před multiplexem nejlepší a největší, zrenovované kino, ale s tím novým se to nedá srovnat- film se dokonce několirát zadrhl, ozvučení nic moc, stanovky příliš ztemnělé- dokonce i ta druhá:)))
4. Mimo "klasiku" mě dostal ta scéna, jak Ennis řekne Almě v posteli, že jestli s ním už nechce děti, tak on ji rád " už nebude obtěžovat"- zvlášť v tom originále" I¨ll be happy to leave you alone"- chudák Alma au, au, au.

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 19:13:56     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
To bychom měli.Děkuju vám za vaši chválu za "První," jednoho to moc a moc povzbudí a budu na to myslet během zítřka, který asi celý strávím na služební cestě ( jakmile se šéf doslechl, že do školy potřebuju uvolnit tentokrát ve středu, zajásal : "Takže pojedeš se mnou do Litvínova!" a já : "Néééé..." ; a on : "Ale jó." To bude zase den - bez SV, Ennise, Jacka, písniček, našeho psa, zkrátka bez všeho, co dává životu smysl :-), a navíc i bez poezie, protože moje múza při vyjmenovávání vlastností sedlových brašen a ochranných helem zděšeně prchá a já se jí ani nedivím :-)).A pozítří onen neodolatelný mix práce, školy a BM, už teď se mi klepou ruce i kolena...

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 19:01:17     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Almina píseň 2
Pak jednoho dne jsem cizí jméno zahlédla.
Mělo mě napadnout, že budoucnost zešedla?
Jak mor, který náhle přijde, jak cizí zajetí
bylo, když jsem hleděla na něj v tvém objetí.

Jak zima, když nastane, jak rána kladivem
byl ten okamžik, kdy láska stala se hřbitovem.
Jak snést tu chvíli, žal a ponížení?
Tvá zrada je pastí, z níž úniku není.

Sama ve tmě ležím, ty někde v horách pobýváš.
Vím příliš dobře, na koho se usmíváš.
Tvář do polštáře bořím a slzy polykám,
na návrat svých nadějí už dávno nečekám.

Komentář ze dne: 09. 05. 2006 17:19:22     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Almina píseň 2
No tak Oli ta poslední sloka a taky ten verš s tím morem síla...proč nám to děláš?!;o)) Ale nádhera...zrovna včera jsem slyšela v rádiu jednu písničku, na kterou jsem si představila ideální video na "Almin příběh", ale bohužel už se mi to zas vykouřilo...mám teď takovou úchylku, že pitvám každou písničku, co slyším, jestli by se náhodou nehodila...;o) (prozatím vyloučeni Pet Shop Boys, Michal David a Sex Bomb;-)) Ne ale vážně...jo už vím, co to bylo - Voice within od Christiny A.:) (o zbytek příjmení se raději pokoušet nebudu...:-))

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 18:57:57     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Almina píseň
Bůh lidem kdysi uložil, že svůj kříž má každý nést.
Proč ale právě já kráčím loukou, kde vše přestalo kvést?
Já dala jsem ti všechno, co nebylo nemožné,
tak ptám se potisící, co no má a já ne?

Já doufala jsem kdysi, že láska na světě vše zmůže.
Když na Brokeback jsi odcházel, stesk mě svíral úže.
A na konci léta jsem vítala tě ve dveřích,
proč tomu, co bylo, už nikdo nevěří?

Vím, přišly dny všední, do noci na nohou,
se soumrakem vracel ses a padal únavou.
Vedle mě jsi dokázal už většinou jen spát,
kdo měl ale vytušit, jaký vše dostane spád?

Máma mi říkala, že takhle to chodívá,
že v manželství po čase slavík už nezpívá.
Přesto moje pochybnost byla šotek drzý,
ptala se, proč se všechno změnilo tak brzy.

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 18:50:03     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Přeji příjemný sváteční večer...
Výlet byl vydařený, i když opravdu hezky je tady u nás až teď.Ale hlavně se mi při něm podařilo zplodit další své duchovní dítko ( a bylo to opravdu zajímavé, když jsem si opakovala verše nahlas při dost namáhavém stoupání a poté je při zastávce na občerstvení čmárala vypůjčenou tužkou na pivní tácek :-))Múzy zkrátka nemají ve zvyku dostavovat se ve vhodnou chvíli.Tohla moje básnička je trochu jiná, dívá se na celý problém z trochu jiného hlediska.Bavili jsme se se SV o tom, jaké to vlastně bylo pro ty dvě holky, které se zrovna tak jako Ennis a Jack musely smířit s nenaplněnou ( a k tomu dost možná neopětovanou láskou, protože i když jim v několika scénkách jejich manželé city najevo dají, je jasné, že pravou lásku a vášeň už našli někde úplně jinde a ony jsou víceméně náhražkami a ústupkem společenským konvencím ).Napadlo mě přitom, jak se vlastně Ennis a Alma seznámili a dali dohromady, protože o tom není řečeno ani naznačeno vůbec nic ( na rozdíl od Jacka a Lureen, kteří ale zase nemají ve filmu tolik místa ) a říkala jsem si, že při tom, jak je Ennis obvykle iniciativní, pravděpodobně "sbalila" ona jeho ( v tomhle případě stejně jako u Jacka a Lureen ).Takže tohle je moje osobní vyjádření soucitu s Almou a zároveň taková malá osobní poklona Michelle Williams, kterou jsem před BM znala jen podle jména, ale jejíž výkon rozhodně nezaostává za jejími hereckými partnery, byť se o něm tolik nemluví.

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 17:35:13     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Join me
Tak Ravenuska má na youtube novinku, která mě totálně odrovnala, je to ten největší masakr, co jsem zatím viděla :-(((
Je to jen pro silné nátury, je tam i varování, že kdo není OK, tak by se na to raději ani neměl koukat.
Takže, kdo se na to cítíte, tak tady je link.

Je to na hudbu HIM - Join me:
http://www.you tube.com/watch?v=t0 4Jlid5_54

a text k písničce je tady:
http://www.s eeklyrics.com/lyric s/Him/Join-Me.html


Opravdu to stojí za to, a pasáž, kde zpívá "This live ain't worth living" je naprosto šílená!!!!!!

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 11:36:03     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: zas jeden umelecky spanelsky pocin
http://www.hce.cz/k atalog.php?akce=obs ah&ID=107&u serID=1147080663

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 04:47:52     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
To je zatím vše, já se jdu mrknout, zda Sympaťák vtipnej už vstává, protože za půl hodiny máme vyrazit s koly na vlak na menší cyklistický výlet ( snad mi poskytne zase novou inspiraci a ne že bezmála zmokneme jako včera :-))Jak ho znám, má SV dosud půlnoc, takže startuju, abych ho stihla probudit :-)Hezký zbytek noci a krásné ráno ( národe :-))

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 04:40:22     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: První 2
Jsem první v tvém životě, kdo ti otřel slzy?
Proč se pořád snažíš udržet vše v mezích?
Dovol, ať ti balzámem, co se jemně nanáší,
zhojím i ty nejhlubší rány na duši.

Teď v mých pažích dřímáš a já šeptám ti do vlasů,
svou tvář v nich utápím a dýchám vůni zralých klasů.
Na hrudi s důvěrou mi tvá hlava spočívá,
jsem první, kdo pochopil, co v sobě ukrýváš?

Nech mě tvář ti hladit, říkat něžná slova,
věř, že život může začít úplně a znova.
Jsem první, kdo ti do rukou svoje srdce vkládá,
zatímco se nový den zvolna dveřmi vkrádá.

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 09:31:01     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: První 2
Oli, teda tohle je něco... že už budu slzet i nad poezií, to by mě ve snu nenapadlo...
Přeče tla jsem si to několikrát a chtěla vypíchnout nějaký podařený verš, ale ono je to podařené celé :-)
Gratuluju, je to nádhera!
Doufám, že si užijete se SV výlet.
Zkratka Sv. - to asi nebude náhoda, co? :-))

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 10:32:54     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: První 2
Fakt je to nádherný celý...co k tomu říct? Ale já starej romantik jsem si tam stejně našla takovej "srdeční" verš:-):

Teď v mých pažích dřímáš a já šeptám ti do vlasů,
svou tvář v nich utápím a dýchám vůni zralých klasů.
Na hrudi s důvěrou mi tvá hlava spočívá,
jsem první, kdo pochopil, co v sobě ukrýváš?

(jak jinak že?;o))


Komentář ze dne: 08. 05. 2006 04:36:07     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: První
Ze skály ses stvořen zdál jako Brokeback sám.
Jsem první, kdo ti bez podmínek svoji lásku dá?
Doteku uhýbals, jak když uštkne tě had,
střílet ses naučil, co takhle se smát?

Do vínku jsi dostal jen trny a kamení.
Jsem první, kdo vzal hlavu ti dlaní?
Já rozumím, proč něčí blízkosti se bráníš,
jen své city zjitřené před zklamáním chráníš.

Strach od dětství tě svazoval, strach je špatný rádce.
Dříve, než se naděješ, je tvojí duše vládcem.
Pes, který se bojí, vždycky nejvíc kouše,
vím, že ty sám od sebe bys neublížil mouše!

Ani kůň bičem ztrestaný jak ty hlavu nevěší.
O žalech za tvou maskou nikdo nic netušil.
Jsi z těch, kterým život do zad ostrou dýku vrážel,
když ses povstat pokusil, znovu do bahna tě srážel.

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 04:27:45     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Vydržte, už je to tady! Tedy ne že bych po někom chtěla, aby tu hlídkoval celou noc - na dnešek se mi výjimečně povedlo i chvíli spát, takže dnes dorážím víceméně už na ranní.
A to s další "ennisovkou,&q uot; tentokrát psanou z Jackova pohledu.

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 17:40:19     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Reklama na Datart!
Nevím, jestli jste si toho všimli - včera jsem někdy po zprávách zahlédla jakousi zřejmě novou reklamu na Datart - myslím že jako úvod k Pearl Harboru. Kdo viděl - tušíte, kam mířím? Začíná to totiž úplně stejně jako Zkrocená hora! V noci se vynoří auto, objeví se světla, až nakonec vyjede úplně přesně jak to Ennisovo auto na začátku Zkroucenky! Co na tom, že je kreslené a je to jen pár vteřin - stejně jsem se z toho složila:o

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 17:00:51     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Tak ještě jednou :-)
S tou denní dobou nevím - je pravda, že v pozdních nočních a časných ranních hodinách mě napadají věci, které by mi byly za denního světla vzdálené světelné roky, podstatně jinak myslím, cítím, píšu - ale není upřímně řečeno oč stát.Protože kombinace nespavosti, únavy, PBMS, všedních starostí a plné prožívání Ennisovy a Jackovy bolesti je nevábná směs, proti které působí jen moje psaní, proto taky už ve vlastním zájmu doufám, že mi to aspoň ještě nějakou dobu půjde :-)

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 17:35:41     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Tak ještě jednou :-)
To my taktéž;o) Teda fakt obdivuju toho tvého "sympaťáka vtipného" či jak ho zde dále budeme označovat, že tě takhle nechá, abys ho "zaučovala&quo t;...ale nejlepší učitelku má doma - podle těch básní, co píšeš, do toho vidíš snad nejlépe z nás všech...takto na dřeň...Riverton jsem ještě nehledala, ale díky za tip - jdu se vloupat pro atlas...vždycky se mi u toho vybaví ta Ennisova věta, co říká u ohně Jackovi, a ten pak: "You and Alma...that´s a life...?!":-( Ve středu na Tebe budu moc myslet...možná když budeš mít takto nabitý den, tak ti to pomůže na to tolik nemyslet, až pak večer...Já když jsem na tom byla teď počtvrté, tak jsem celý den jen přemýšlela, jestli na to pojedu a případně s jakou obětí:), až pak jsem neměla ani slzy...zatímco když jsem celý den s kamarádkou lítala a něco řešila, a pak na konci kino, tak jsem se složila...ale to jsem asi radši neměla ani psát, aby ses nezalekla..no teď už couvnout nemůžeš, protože ten tvůj to chce určitě hodně vidět znova poté, cos ho takto zasvětila...Snad to bylo spíš tím, že na potřetí jsem tam šla s nejvíc informacemi, které jsem si v každé vteřině filmu víc a víc uvědomovala...takže průšvih:-( Ale držím palce!;)

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 19:20:33     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Tak ještě jednou :-)
Evičko, díky.Díky, díky a ještě jednou díky.A kdyby to nestačilo - děkuju :-)Jdu si ověřit, zda má moje múza dobrou náladu...:-)

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 20:59:44     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Tak ještě jednou :-)
:-) Zkus ještě mrknout na tu Sinead O´Connor, co jsem posílala...je to drsně vyčítavý...nejvíc jsem vyřízená z toho střihu "Jackův konec" a pak hned ten Ennisův odjezd na koni...jakoby prchal před "odpovědností& quot;. Je to zas něco úplně jiného, než ostatní videa - takový trpký...a hlavně ta slova, jak jdou k tomu (o těch košilích, ale i o tom, jak zpívá jemu, ale nikdy mu nebude tak úplně patřit - viz flashback). A střihy na život s Almou a Lureen jsou taky pořádně promyšlený...ach jo:o

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 21:06:00     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Španělské video
Ještě jestli je někdo zběhlý ve španělštině, tak tady je něco jako Pocta BM, ale se španělskými příspěvky diváků...tak kdyby si z toho někdo vzdělaný tady něco vzal, případně nám nějakou tu perlu předal:-)):

http ://www.youtube.com/ watch?v=GvYiMhabrLY

A ještě k té Sinead O´Connor - dostalo mě, že ještě v žádném jiném videu nebyla podle mého skryta ve scéně flashbacku taková výčitka, jako tady...ale když si tak vezmu - v tom 63. ještě Jack snad tolik nevnímal, že Ennis nikdy nebude patřit jen jemu...no ale zpětně si to promítá v mysli a užírá se tím...aspoň já to tak vidím.

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 21:15:51     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Tak ještě jednou :-)
Brrrrr, Evi...Winter is cold a mám pocit, že mi tady v pokoji nějak klesla teplota.Ten text, záběry a moje milovaná Sinéad, vražedná kombinace! Jdu se mrknout na jedno svoje rozdělané dílko, ať tu po ránu zase něco máte :-)

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 21:30:03     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ještě jednou :-)
Upaluj!;o) (a ta jediná vlídná věta v té písničce a do toho stanovka...uaaa - tedy na tomto PC jen tma:-( Já nejdřív vůbec nevěděla, kdo to zpívá - nejdřív mě napadla Alanis...tak jsem musela jít hledat na net:o Od Sinead znám asi jen tu nejslavnější...

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 00:11:28     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Tak ještě jednou :-)
Zdravím noční směnu, tedy jmenovitě Olgu :-)))
Už je pár hodinek a doufejme, že tu bude další výtvor :-) tak si, Oli, dej záležet :-)
Já stále pokračuji v odvykačce (haha), ale asi se neženu tím správným směrem, právě jsem totiž dokoukala Bubliňáka :-)
Jestli byl Jake v Hoře dokonalej, tak tady předvedl svůj životní výkon :-))) (to jsou silná slova v tak pozdní hodinu, co? :-) )
Tak dobrou noc a dobré ráno!Komentář ze dne: 08. 05. 2006 01:03:45     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Tak ještě jednou :-)
No vidíš - a skoro se o tom filmu neví...:o) Jinak sháním někoho, kdo byl v kině jak ve Špalíčku v Brně (sál č. 3), tak v Ládví v sále č. 1;o))) Tak trošinku se totiž s Káťou přeme, že ve Špalíčku je dle údajů na tiscali plátno velké 161 metrů čtverečních, ale podle mého je to prostě nemožné - to by muselo být obtočené kolem sálu:) V Ládví je právě to nejvyhlášenější a jak píší - jediné v ČR, největší panoramatické s tím speciálním zvukem (který tedy není ani v Palace, ale nám jde teď o velikost...:-)) V tom Ládví píší u tohoto plátna 14,6 x 6 či tak nějak, což by bylo skoro jednou tak menší než v tom Špalíčku. Ale když si vybavím Ládví, co je to za pecku, navíc zaoblené - větší plátno zkrátka už nemůže existovat:) Aspoň v mých očích no - zatím:) Prochodila jsem snad už všechno včetně Palace Cinemas ve Slováči, tak leda že by udělal Palace v Brně to plátno ještě větší - taky možný. Asi se tam budu muset vypravit, abych porovnala:) Nebo nás prosím někdo rozsuďte, kdo to zná v těch dvou sálech ve Špalíčku i v Ládví:)

P.S.: Ještě mě Káti napadlo, že o tom Ládví mají špatné údaje;o)))

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 01:16:20     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Tak ještě jednou :-)
No tak podle těch údajů tam to vypadá, že jako jediný sál v ČR (č. 11) mají ve Village Cinemas Anděl systém THX s prostorovým zvukem či co, ale v tom Palace Cinemas ve Slováči jsou asi 2 plátna srovnatelná s Ládví (ovšem rovná:)) Ale takový nářez, jako v tom Špalíčku, jestli je to tedy pravda, jsem nenašla nikde...asi se tam vypravím jen abych to viděla na vlastní oko:) V Brně musí být vždycky něco extra, že mě to tam pořád tak táhne...:) No Olgo už bys asi měla přijít a hodit sem něco s vyšší uměleckou hodnotou než tyhle moje kinovýplody;o)

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 09:36:57     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Tak ještě jednou :-)
Evi, tak už si to připusť, že Brno je prostě Brno :-)))
Ještě k tomu Bubliňákovi - Jake je tam naprosto neuvěřitelnej, jak on dokáže hrát obličejem, protože grimasy a xichtíky, jaký tam hází, to jsem ještě u žádnýho herce neviděla! :-) A jak dokáže valit kukadla, ten kdyby měl chudák nosit kontaktní čočky, tak by mu musely samovolně vypadávat :-)))

Komentář ze dne: 08. 05. 2006 10:27:49     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Tak ještě jednou :-)
:-DDD Tak to je přesný...No jo - já vim s tím Brnem - fakt mi to nedá spát...co tam hrajou o "tom" víkendu?;o)

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 16:47:03     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
A pouhých pár let stará tragédie z Laramie ( mimochodem, našla jsi na mapě Wyomingu Riverton? Mně se stáhla žebra kolem vnitřností, když jsem tu malou tečku zahlédla na mapě - navíc podle velikosti mi připadalo, že bude zhruba stejně velký jako městečko, ve kterém jsem strávila většinu života - nevím, zda je to zrovna povzbudivá asociace :-)) snadno usvědčí člověka z pokrytectví, když chce namítat něco proti Ennisově strachu a zábranám.Mně se kdysi zdálo neuvěřitelné, že v polovině 20. století bylo možné v Americe beztrestně umlátit někoho, kdo jaksi nevyhovoval obecně vžité představě o tom, jak se má člověk chovat a žít ( viz Ennisova vzpomínka z dětství ), poté, co jsem si přečetla o Shepardově případu, se už nedivím absolutně ničemu, snad jen tomu, jak to příroda s lidským druhem může vůbec vydržet...

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 17:38:16     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re:
Jak píšeš o té tragédii ve Wyomingu, tak mě to ani nepřekvapilo. Američané rádi mluví o své zemi jako o kolébce demokracie, o tom jak jsou tolerantní národ... atd. Na papíru to možná vypadá hezky, ale obávám se, že realita bude někde jinde. a nejen ve vztahu k homosexuálům. Viděl jsem v TV dokument, kde v jednom státě USA chtěli zakázat (nebo zakázali) nosit bokovky. Je to prý nemravné. to se snad ani nedá komentovat.
Jinak nedávno běžel na ČT 2 film Vojákova dívka (podle skutečné události). Bylo to o vojákovi elitní jednotky, který se zamiloval do transexuála. Nádherný film, jestli to budou opakovat, doporučuju. Bohužel dopadl podobně jako ten chudák ve Wyomingu. Umlátilo ho takový vypatlaný hovado.

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 17:49:59     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Film na HBO
Tady jsou o tom nějaké informace na stránkách HBO - fakt síla:

http://www .hbo.cz/TitleDetail .aspx?ScheduleId=31 9016

A byl podle toho i natočen televizní film, ale na čsfd k tomu skoro nic není...Přiznám se, že jsem o tom nevěděla nebo se mi to vykouřilo z hlavy, takže díky za připomenutí...dobrá protismeč pro ty, kteří se ve spojení s BM ohánějí tím, že "to by se v 80. letech přece už nestalo!" :o

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 19:33:46     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Kdyby jen bokovky, příteli :-)V onom dokumentu ( tuším, že se to jmenovalo Prohřešky proti desateru, viděla jsem to loni, nedávno to opakovali - vždy večer na ČT2 ) do bokovek navlékli policistku z mravnostního oddělení, která měla představovat prostitutku ( takže v tom státě poznáte prostitutku podle toho, že nosí bokovky - to jen pro upozornění :-)) a ta stopovala u silnice.Pokud jí nějaký "zájemce" zastavil, byl předveden na stanici a druhý den se v novinách objevila jeho fotografie, jméno, adresa a jakého mravnostního přestupku se dopustil.V jiném státě ( omlouvám se, ale ty názvy si nepamatuju ) jsou lidé, kteří se někdy dopustili něčeho podobného, uvedeni v seznamech na netu.Jsou tam celkem pochopitelně uvedeni sexuální násilníci a pedofilové, ale taky kluk, který měl ve svých 18 letech poměr s patnáctiletou dívkou ( sex je v dotyčném místě povolen od 16 let ), nicméně je tam zaznamenán stejně jako ti ostatní "sexuální delikvent," bez dalších podrobností.Ten dnes dávno dospělý člověk je dosud společensky stigmatizovaný, má potíže najít si práci ( šéfové si zřejmě potenciální zaměstnance takto prověřují ) apod.Vedle toho fakt, že jistému rozhlasovému moderátorovi zakázali jeho show pro několik použitých vulgárních výrazů nebo že byl z oběhu stažen parfém nazvaný "fcuck," protože jeho jméno připomínalo jeden právě takovýto výraz, skoro jako vtip...

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 19:43:58     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Navíc v době kolem udílení Oscarů ( z něhož byl G. Bush letos prý velmi, velmi rozčarován, protože do klání nešly obvykle vizuální pecky typu Pána prstenů nebo Titaniku a snímky typu Harryho Pottera nebo Letopisů Narnie, kde je dobré a zlé jasně odděleno, pohořely úplně - nic proti nim :-), zato jej asi rozbolela hlava ze snímků BM, Capote, Transamerica, Capote, Dobrou noc a hodně štěstí nebo Mnichov ) vystoupil jistý senátor, jehož jméno mi už samozřejmě stačilo vypadnout :-), ale pochopitelně republikán, který přednesl návrh projektu na své vlastní filmové ceny, které budou podle jeho slov "respektovat a vynášet pravé americké hodnoty." Už se nemůžu dočkat a musím naplno přiznat, že jsem opravdu, ale opravdu ráda, že žiju tady...

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 19:59:59     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Jo to je ten dokument, o kterém jsem psal. Jméno jsem si nepamatoval, ale pamatuju si to s tou prostitutkou. Oni to tam prezentovali tak, že otisknou v novinách jména "hříšníků" ;, aby všichni ve městě viděli, co jsou zač. Takovým způsobem se u nás netrestají snad ani děti v mateřské škole. Ale co mi připadá úplně nejhorší, že těm lidem tam to připadá normální (nebo se aspoň tak tváří).
Mě fascinuje, co všechnou jsou tam lidé ochotní si nechat líbit. Spoustu těch jejich nařízení, by tady vůbec neprošlo. Člověk se tomu poprvé zasměje, ale napodruhé Ti z toho běhá mráz po zádech.
A jinak souhlas, zlatá dobrá Evropa a ještě zlatější ČR :-)

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 16:36:48     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Kačko, já ti taky děkuju a gratuluju ke tvému štěstí a odvaze - my se chystáme na BM rovněž a já z toho mám třesavku už teď a nijak to nesouvisí s tím, že se venku dost ochladilo :-)Evi, projekci BM, která bude pro mě šestou a pro můj poklad nejcennější druhou příležitostí, máme naplánovanou na středu ( a zrovna tenhle týden jako na potvoru mám školu přehozenou výjimečně z úterka na středu, takže to bude vypadat asi tak, že ráno strávím v práci, den ve škole a večer v kině - jsem moc zvědavá na to, jak tuhle kombinaci přežiju - jestli ano, potvrdí se teorie, že člověk vydrží prakticky všechno :-)) a já svého Sympaťáka vtipného ( s Romanovým dovolením mu tak odteď budu říkat, je to stejně neodolatelné jako "krasavice inteligentní" :-)) už tři dny školím, na co dávat pozor a co zaručeně nepřehlédnout ( s vydatnou pomocí vašich komentářů, díky!!!), protože má pocit, že mu toho napoprvé dost uteklo, asi oprávněně, protože se mnou to bylo stejně.
K básni : vždycky mě ničily srdcervoucí scény ve filmech a to dvojnásob, pokud dotyčný v sobě svůj žal dusil, neslzel, neskřípal zuby a nemlátil hlavou o zeď a pěstí do stolu.Ennisova téměř celý film skrývaná bolest pro mě jsou vydestilovaná muka, protože na rozdíl od Jacka, který v člověku budí prostou touhu ho obejmout, vzít mu hlavu do dlaní a říkat mu, že všechno bude zase fajn ( víme, že nebude, ale co s tím ), tak před Ennisovým "zkroceným&quo t; utrpením člověk stojí jak solný sloup a žádná útěcha ho nenapadá ( a navíc tuší, že by ji Ennis možná nakonec ani nepřijal, protože co se nedá zařídit...znáte to ).

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 12:28:55     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Tak už i já dvakrát :-)To je den, to je den!

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 13:24:21     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re:
Já tu vlastně ani nejsem (probíhající detox :-) ), ale nemůžu si odpustit pogratulovat Olince za další úžasnej kousek a perfektně zformulované příspěvky!
Obávám se toho, že se mi odvykačka moc nezadařila, o víkendu se totiž událo pár neuvěřitelnejch věcí, ze kterých bylo jediný východisko, a to plán na devátou projekci BBM v úterý 9.5. :-)
Nestačím se divit zvýšenýmu výskytu zpřízněnejch duší ve svým okolí, když člověk změní pár (i když dost podstatnejch) věcí ve svým životě :-)

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 04:58:52     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Už vážně naposled :-)
Navíc, pokud by si člověk myslel, že Ennis jedná neprozíravě nebo dokonce zbaběle, je tu jeden příklad za všechny - ukázkově homofobní a bestiální vražda Matthewa Sheparda, která se prosím nestala v nějakém temném dávnověku, kterým je dnes pro většinu lidí počátek padesátých let, kdy byl Ennis svědkem toho, jak končí ten, kdo se nechová podle vžitých představ, ale v roce 1998 a sice v Laramie, které se nachází ve Wyomingu (!).Rovněž ukázkový příklad, jak to může dopadnout s tím, kdo nechce podstoupit daň společenské přetvářky.Nevím jak vy, ale já bych si po tomhle setsakra rozmyslela, jestli vyjdu s pravdou na světlo.Jasně, záleží na místě, době, kultuře, lidech, kteří vás obklopují - konečně ve filmu Capote, odehrávajícím se čtyři roky předtím, než začíná příběh kovbojů od Brokebacku, se hlavní hrdina svou orientací taky nic moc netají, ale vzhledem k tomu, kde a jak žije, se nic zvláštního neděje - ale přece jen, pokud k něčemu takovému může dojít na konci 20. století v nejmocnější zemi světa, která sebe samu hrdě nazývá kolébkou demokracie ( kdeže, chlapci, kdeže ), je to přinejmenším alarmující a osobně bych řekla děsivé...Tak a dost.Venku pomalu svítá, tak jdu ukrátit čas své nespavosti procházkou se psem.

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 14:42:57     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Už vážně naposled :-)
Oli taky Ti moc děkuji - báseň nádherná - jako vždy (ten verš s těmi vyschlými slzami mě dostal - chtě nechtě jsem si musela vzpomenout na svoji poslední projekci, když se mi jich prostě taky nedostávalo, byť bych chtěla...btw. kdy že na to jdeš Ty?;o)) A ty příspěvky pod tím jakbysmet - asi by sis měla ordinovat takovéto doby na psaní častěji...:-) Vidíš - ještě jsem si nikdy nespojila, že věk Almy mladší je v závěru prakticky shodný s tím Ennisovým v roce 63 - to Ti tedy pěkně "děkuji"; o)) A z té příhody ve Wyomingu v 98. mrazí - teď ještě víc, když jsem si ho před pár dny konečně našla na mapě...:) Stejně nechápu, jak můžeš v těch básních tak dokonale a do hloubky vystihnout tolik pocitů...přímo tuny:) Ale přeju si, aby takhle tvoje schopnost "nevyschla&quo t; ještě hodně dlouho...;o)

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 04:58:39     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Už vážně naposled :-)
Navíc, pokud by si člověk myslel, že Ennis jedná neprozíravě nebo dokonce zbaběle, je tu jeden příklad za všechny - ukázkově homofobní a bestiální vražda Matthewa Sheparda, která se prosím nestala v nějakém temném dávnověku, kterým je dnes pro většinu lidí počátek padesátých let, kdy byl Ennis svědkem toho, jak končí ten, kdo se nechová podle vžitých představ, ale v roce 1998 a sice v Laramie, které se nachází ve Wyomingu (!).Rovněž ukázkový příklad, jak to může dopadnout s tím, kdo nechce podstoupit daň společenské přetvářky.Nevím jak vy, ale já bych si po tomhle setsakra rozmyslela, jestli vyjdu s pravdou na světlo.Jasně, záleží na místě, době, kultuře, lidech, kteří vás obklopují - konečně ve filmu Capote, odehrávajícím se čtyři roky předtím, než začíná příběh kovbojů od Brokebacku, se hlavní hrdina svou orientací taky nic moc netají, ale vzhledem k tomu, kde a jak žije, se nic zvláštního neděje - ale přece jen, pokud k něčemu takovému může dojít na konci 20. století v nejmocnější zemi světa, která sebe samu hrdě nazývá kolébkou demokracie ( kdeže, chlapci, kdeže ), je to přinejmenším alarmující a osobně bych řekla děsivé...Tak a dost.Venku pomalu svítá, tak jdu ukrátit čas své nespavosti procházkou se psem.

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 04:08:36     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Zabít a nezabít pokr.
Navíc je tu ta Ennisova výmluvná zkušenost s tím, jak vlídně se společnost chová k těm, kdo mají tu drzost se něčím lišit.Nehledě na jeho vlastní dětství a výchovu, asi byl sám od sebe spíš člověk introvertní a zamlklý, ale drsnou výchovou, ztrátou rodičů a celý život se vlekoucím pocitem, že je "všem na obtíž" se to mohlo jedině vygradovat.Ennis si o sobě myslí, že si šťastný být nezaslouží, možná se o to nesnaží a snad to ani nedokáže.Za sebe si myslím, že by spoustu věcí mohlo vyřešit, kdyby si mohl s někým nezaujatým promluvit, ale to prostě ve společnosti, která předpokládá, že se lidé budou chovat jistým a předem daným způsobem ( a mezi ně rozhodně nepatřili muži, milující jiné muže ), zřejmě nešlo.A ruku na srdce, jako Ennis se chováme všichni, když ze strachu, studu, pohodlí , váhavosti nebo čehokoli jiného zvolíme jinou cestu než tu přímou.Což je myslím dnes stejně aktuální jako tehdy - a konečně to tak dávno není.Jinak jsem se pokusila Ennisovy pocity, které pramení z toho, jak se odvíjela jeho cesta poté, co se oddělila od té Jackovy, popsat v básni výše.A on si vážně nezaslouží odsuzovat, ale lítost a zároveň respekt za svůj boj, který měl být podle všech podmínek předem prohraný.A jeho památka zase to, abychom byli vlídnější k těm, které bychom jinak odsuzovali jako pohodlné nebo změkčilé zbabělce.Protože dokud nejsme v jejich kůži...ale to už tu bylo.

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 03:57:22     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Zabít a nezabít
To klopik : Jackova smrt se dá skutečně v přeneseném slova smyslu tak chápat, umírá láska, která nedostala šanci, a Jack umírá proto, jak už jsem tu někde psala, že je sám, a lhostejno jakým způsobem.A sám zůstává, v chladné a pusté zemi, daleko od místa a člověka, kterého miloval ( právě tato pasáž je v povídce mistrně vystihnuta ).Ale přiznávám, pro mě je spíš výstražným znamením, že osudová rána může přijít ve chvíli, kdy to absolutně nečekáme, že ten Damoklův meč nemoci, neúspěchu, bolesti nebo ztráty někoho blízkého se nám neustále houpe nad hlavou, a když udeří, marně si spíláme za to, že jsme si naivně mysleli, že času dost.Ono ho není dost nikdy, jak říká jeden z našich hrdinů.A pak je pozdě litovat, pozdě na prolévání slz, pozdě na zapřísahání - i když právě tak je ukázána Ennisova katarze, kdy si právě v této chvíli poprvé v životě naplno připouští, že je jaký je, a smiřuje se sám se sebou a symbolicky i s dalším člověkem, kterého miluje, svou dcerou.Když jí říká : "Je ti devatenáct, můžeš dělat, co chceš..." těžko nelze nemyslet na toho kluka, který byl onoho léta 1963 ve stejném věku a také měl příležitost být šťastný.Ale těžko ho za to odsuzovat.Nevím, kolik lidí, kteří by žili na stejném místě, ve stejné době a ocitli se ve stejné situaci, by se rozhodlo jinak.

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 03:42:22     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Závidím 2
Závidím těm, co na cestě za štěstím
schytají rány jen od cizích pěstí.
O kolik bolí víc zranění na duši,
závidím všem, co o nich nic netuší!

Závidím těm, kterým nevyschly slzy,
kteří nic nevědí o touze, co mrazí.
Mrazí a spaluje jak horečka záludná,
tys na ni lék, nic se ti nerovná!

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 03:38:05     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Závidím
Závidím hladově, závidím k zalknutí
těm, které skrývat se nic na světě nenutí.
Závidím Lureen, ta tě mít může,
já mám jen vzpomínky na vůni tvé kůže.

Závidím těm, co slovy vše zmohou,
závidím chladným, jejichž krev je jen vodou.
Mlčet a dusit se, co horší je na světě?
Srdce si zabednit a obehnat drátem?

Závidím mrtvým, ty už nic nebolí,
závidím všem, co líp než já zvolí.
Žít nebo nežít, to je ta otázka.
Žije, kdo dovolí, aby odešla láska?

Komentář ze dne: 07. 05. 2006 03:34:36     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Noční směno, kde se flákáte?:-)
A odpolední má taky solidní áčko, jak se tak dívám.A ranní tu jen tak hned nebude, máme přece jen neděli - už tři hodiny :-)Tak až se vyspinkáte, mám tu pro vás svůj nový výplod.Vím, slibovala jsem sonet o Ennisovi...Heathovi ...kdo se v nich má vyznat :-), ale můžu psát jen to, co mi pošeptá moje múza, a ta do mě nahustila tuhle variaci na text Jiřího Grossmanna, který proslavila Naďa Urbánková.Tímto se oběma omlouvám, doufám, že se na mě Jirka v nebi a Naďa na zemi nebudou zlobit, ale nedalo se odolat, abych se nepokusila v kostce shrnout Ennisovy pocity během let odloučení, které se dají schovat právě pod dotyčný pocit.Protože závist je pravda ošklivá vlastnost, ale někdy velmi, velmi pochopitelná...

Komentář ze dne: 06. 05. 2006 10:11:35     Reagovat
Autor: klopik (email) - neregistrovaný
Titulek: ještě jeden názor
Někde se v diskuzi psalo, že Ennis Jacka zabil. V podstatě v přeneseném slova smyslu, tak ho skutečně zabil, ikdyž né osobně či nájemní vraždou, ale tím jak jejich vzájemné lásce nedával plnohodnotný průchod.

Komentář ze dne: 06. 05. 2006 09:46:23     Reagovat
Autor: klopik (email) - neregistrovaný
Titulek: Mé postřehy k filmu
Již dlouho jsem neviděl tak krásný film, naposledy snad Forest Gamp. Nyní jsem BM zhlédl po čtvrté a jsem stále na měkko. Nejvíc mně dostaly scény na závěr filmu, kdy film graduje, když se Ennis dozvídá od Jackova otce, který mu zároveň nepřímo vyčítá, že již dávno na jejich farmě mohli spokojeně společně hospodařit, a to že to neudělal mělo nepřímo vliv na synovu předčasnou smrt, a aby to podtrhl, tak si odplivne do hrníčku. Ennis totiž zjišťuje, že rodiče věděli o Jackově orientaci, smířili se s tím a na důkaz, že ho mají stále rádi, chtějí aby popel zůstal v jejich rodinné hrobce. Další scéna je s jeho dcerou v přívěsu, která si otce váží a chce mu pomoci v jeho samotě, ikdyž tuší o jeho sklonech (viz rozhovor dcery se servírkou Cassey) a vrcholem filmu je jeho provolání přísahám, čímž vyjadřuje, že na Jacka nikdy nezapomene a že se shledají při posledním soudu, tak jak se o tom kdysi bavili na hoře BM.

Komentář ze dne: 06. 05. 2006 10:02:30     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Mé postřehy k filmu
Ahoj!
Budu trošku v opozici - ale nemyslím si, že Jackův otec byl srovnaný s jeho orientací, a že mu nepřímo vyčítal, že na jejich farmě mohli už dávno hospodařit - na mě spíš působí, že to stále odsuzoval (viz knížka, kde je vztah Jacka s otcem popsán podrobněji) a rozhodně s tím smířený nebyl, proto i po jeho smrti z něj čišela jeho zloba na Jacka a to, že prohlásil, že jeho popel zůstane v jejich rodinné hrobce měla být jeho "pomsta", za to jaký Jack byl, tvrdě řečeno. Jackova matka s tím určitě srovnaná byla, ale pod vlivem svého despotického manžela neměla moc šancí se jakkoliv prosazovat.
A Ennisovo I swear jsme tu už taky probírali - spíše než že přísahá, že na něj nikdy nezapomene (což je všem jasné), tak přísahá, že přestane ubližovat všem nejbližším, které miluje a kteří milují jeho (viz scéna s Almou Jr. a její pozváni na svatbu...)

Komentář ze dne: 06. 05. 2006 10:07:20     Reagovat
Autor: klopik (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Mé postřehy k filmu
Knížku jsem nečetl, tak nemohu soudit. Ale máš pravdu, je to jen můj pohled a možná jsem si ho trochu s idealizoval, prostě tak jak bych chtěl aby to bylo.

Komentář ze dne: 06. 05. 2006 10:19:34     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Mé postřehy k filmu
Posílám Ti povídku v češtině i v originále na mail, ať máš při sobotě co dělat :-)
Ještě k tomu otci - na mě působí, že by to dal Jackovi nejraději všechno "sežrat" i po smrti, proto ta zatvrzelost ohledně popela a rodinné hrobly. Ale to je zase můj názor...

Komentář ze dne: 06. 05. 2006 10:26:51     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Mé postřehy k filmu
Díky, jsem velmi potěšen tvou ochotou.

Komentář ze dne: 06. 05. 2006 10:46:02     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Mé postřehy k filmu
Souhlas s Katkou...Jackův otec se s tím nikdy pořádně nesrovnal - vidím to i z povídky tak, že vždycky chtěl mít ze syna tvrďáka, kterému nedá nic zadarmo - ani pár blbých rad na rodeo...:-( Byť Jack nikdy nezahořkl tak, že by třeba za rodiči přestal jezdit a pomáhat jim na farmě (snad i díky matce...), tak si ho otec nikdy dostatečně nevážil...(a Jack se mu skutečně nikdy se svými pocity zřejmě nesvěřoval, stejně tak byl uzavřenější i v manželství, kde ho zase deptal tchán) - skutečná "křídla" získával až vedle Ennise...Nakonec z toho plyne, že nejen Ennis, ale i Jack měl silně problematický vztah se svým otcem - bohužel ve filmu ty rozpory Jack vs. jeho otec nebyly dostatečně vyjádřeny...ale kdo dokáže vnímat, ten si to tam najde...S tím posledním soudem je to zajímavý postřeh:), ale pro to tu už byla dávno vytvořena teorie, se kterou se všichni nějak tak plně ztotožňujeme...;o) Zas bych z toho nedělala Kozinu;o)

Komentář ze dne: 06. 05. 2006 10:54:29     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Mé postřehy k filmu
Evi, ty Tvoje bonmoty miluju :-)
"zas bych z toho nedělala Kozinu"

Komentář ze dne: 06. 05. 2006 10:47:33     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Mé postřehy k filmu
Vítám dalšího závisláka :-)
Co se týká Jackova otce, kloním se spíš ke Katce. Uvidíš to sám v té povídce. Mě v tom filmu zaujalo, že ve scéně, kdy otec říká, že popel pohřbí v rodinné hrobce, tak jeho maminka se dívá na Ennise takovým zvláštním pohledem. Jako kdyby říkala, nechte ho, my dva víme, jak to je.

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 20:32:01     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Tak tady je ta odměna...;o)
Stejně není možný, že je to člověk...;o)))

h ttp://www.youtube.c om/watch?v=ac-9G95m XlY

(fakt povedený video - pěkná romantika:), a je až od 18, což tedy nechápu no...:-)) Ty záběry se tam i opakují, ale stojí za to...jak ta "kamera" po něm jezdí:)

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 20:35:24     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Tak tady je ta odměna...;o)
A pokračování...;-)):

http://www.yout ube.com/watch?v=Jzf 5P1dMp00 (na Madonnu fakt hustý...:-))

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 23:24:29     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Tak tady je ta odměna...;o)
No tak tohle video je snad ještě větší sada!!!
A ještě k tomu moje oblíbená lísnička!!!
Někdo by mu měl zakázat nosit cokoliv bílýho!!! ...a vůbec, i ostatní barvy....a vůbec, takový fotky by se neměly dělat... Jak může po světě chodit někdo tak dokonalej???

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 23:27:36     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Tak tady je ta odměna...;o)
* písnička :-)))
Už taky raději jdu :-)
Dobrou noc :-)

Komentář ze dne: 06. 05. 2006 09:03:16     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Tak tady je ta odměna...;o)
A vlastně by vůbec neměl chodit po světě, viď?;o) Chudáček malej...no může on za to, jak vypadá?! No jo - tahle videa jsou fakt krize nejvyšší - taky že na youtube ze všeho, kde je Jake, patří podle hodnocení a počtu skouknutí k těm "nej" - dál už nemám sílu hledat;o)

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 22:55:37     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Tak tady je ta odměna...;o)
A to si to sem dáš jako jen tak, jo??????????
To by mělo bejt trestný!!!!
Taková zákeřnost!
Já jsem se na to chtěla mrknout jen po očku, abych moc neporušila to svoje předsevzetí a po pár záběrech jsem nestačila valit oči :-)))
Nejvíc mě dostávají fotky, na kterých má vlásky do čela, nebo mírnej rozcuch...no a hlavně na kterých leží ;-)

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 23:18:23     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Tak tady je ta odměna...;o)
No na kterých leží je to fakt neúnosný...psychick y i fyzicky:) Už jdu:) (a to jsem to neviděla ani celý...;o)) Jinak se nezlob no - jsem ti jen chtěla zpříjemnit večer...;o)))

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 08:18:40     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: P.S.
Když jsem to recitovala tomu svému, po první sloce se začal strašně smát a řekl : "Dosti zoologie!" a la Miloš Kopecký v dialogu s Olgou Schoberovou v Limonádovém Joem, pamatujete? ( "Žabičko!" ; "Pavouku!" ; "Laňko!" "Švábe!" "Dosti zoologie!" ), načež jsem se rozchechtala taky a uvažovala o tom, že to přepíšu, ale on mě přemluvil, že je to vlastně docela roztomilý :-)Ale když jsem se konečně ovládla a pokračovala a při poslední sloce před ním padla na kolena a vykřikovala : "Jsi moje smlouva s životem...", zvážněl : "Brzdi! Jde z tebe strach! Napřed ten upír a teď smlouva podepsaná krví...Teda řeknu ti, s tebou to je síla."

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 08:29:59     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: P.S.
No to víš, že pamatujeme, to je moje oblíbená hláška a můj oblíbený film :-) Vůbec, Kopecký, to byl Herec! Třeba Svatby pana Voka nebo Hry lásky šálivé...
Oli, teda Ty vážně rosteš s každým svým dílem, děkuji Ti, že po další téměř probdělé noci mám zase nad čím přemýšlet. Jakoby toho nebylo v poslední době dost a dost :-(
Ale na tento víkend jsem si naordinovala detox BBM, a ne že se mi to bude zase někdo snažit překazit! Rozumíš, Evčo??? :-)))

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 09:01:52     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: P.S.
Jáá jsem v tom NAPROSTO nevinně!:o Pomoooc - křivé obvinění!!!;o)))

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 08:43:58     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: P.S.
Oli a Kači zdravím do krásného pátečního rána a děkuju za nádhernou báseň, je neskutečná, úžasná, moc díky. Děláš mi jenom radost:-)

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 08:55:56     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: P.S.
Holky, není vůbec zač, ale teď se musím odmlčet, šéf má dnes ráno náladu nepřímo úměrnou počasí a z nás čtyř už stihl dva seřvat, asi taky probdělá noc, ale vůbec ne z důvodů jako my :-), ačkoli co já vím :-), fakt je, že takhle ho neznám, takže si budu dávat bacha a budu dřít jako otrok a vyženu z hlavy Ennise a Jacka a fazole a košile a plecháčky a Santaonallovu hudbu a ...a tu o Šípkové Růžence znáte taky ?:-)

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 09:40:12     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: P.S.
....a k tomu všemu vtipná:-)))))))

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 09:43:42     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: P.S.
Na šéfy bacha!
Ten náš dneska slaví padesátiny, takže za chvíli se taky odmlčím, protože začíná oslava :-) Hurááá!!!
Doufám, že se nezřídím hned takhle po ránu :-)

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 17:47:38     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: P.S.
To mě taky čeká - v září s maminkou...;o) Jak to tak čtu, tak začínám mít zálusk na nějaký ten alkoholek...no abstinence během 4 projekcí Hory se zákonitě musí nějak projevit:-(

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 16:30:35     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: P.S.
:o) No spíš to vlastní krví stvrdil chudák Jake...buuuuu! Ježiš to je dusno - fuj! :) Představte si, že Káťa je na Účastnících zájezdu! To je asi dobrej relax po Hoře...no tak zase šup do práce:-(

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 17:41:08     Reagovat
Autor: Ëva - neregistrovaný
Titulek: ?!
Pokračuji v povídání sama se sebou:) - můžete mi někdo vysvětlit, že má třetí Cruisova "mise" 81 %?!!! A to na základě poměrně dost hodnocení na čsfd...A naše milovaná Hora se tam nevyšplhá ani na pitomých 80...Jen mě to tak praštilo, když jsem se tam dívala, co je zač Insomnie...no možná jsem jen zaujatá vůči Cruisovi, když jediný pohled Jakea nebo Heatha v BM stavím výš než Cruisovo 3hodinové snažení...asi si budu muset zajít pro Colaterall či co to je...:o

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 18:10:24     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: ?!
ćsfd nebude ta správná stránka:-) Nic si z toho nedělej. My víme, co je lepší, ne?
A Účastníci jsou fakt dobrej relax. Jestli si Katka naordinovala ten detox BBM, tak to je dobrej start:-)

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 18:18:36     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: ?!
Díky moc:) Na druhou stranu se snažím pochopit, že kdo vidí BM jen jednou a hned hodnotí, tak po 5* nesáhne. Zatímco když do tebe nahustí akci v kině, k tomu zvuk, efekty, pak jdeš rovnou namlátit hodnocení, tak je to něco jiného...Jinak na tom čsfd jsou zas asi 3 nové "reakce" na horu...jedna z nich haní dokonce AJ!:o A v další se začla "odborně" rozebírat homosexualita...to by člověk padl...Ježiš mě to tady v tý škole tak nebaví...při životě mě drží jen to, že až dodělám jednu práci, tak si pustím nějaké video;o)

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 18:42:09     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: ?!
Tak to se na to jdu podívat.
A co je to za novou zkratku AJ? Andílek Jake:-)

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 18:51:50     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: ?!
No teda - že bys nečetl ten úžasný návod pro hetero muže (pozor - ne pro homofoby:-)), kteří jdou na BM?:) No jo vlastně - ty to nepotřebuješ...kéž by takových bylo víc...Dával to sem chemlon, ale bůhví kde to je...strašná sranda. Sestavil to nějaký novinář - homosexuál, asi v 7 bodech, jak to oni "chudáčci" ; mají přežít, když je na to donutí jít přítelkyně/manželka /kamarádka apod. A "AJ" je oficiální označení Gyllenhaala - "Adorable Jake"!;o)) Největší hustotka je, že v tom článku to normálně používá jako iniciály - pro Heatha "HL", ale pro Jakea "AJ";o) A dává tam chlapům za vinu, že to mají na triku oni, proč se jejich drahé polovičky zblbly do Jakea, když je předtím vzali na Mariňáka...při kterém chlapi nadávají: "Sakra, kdy už tam bude nějaký zabíjení a válka?" A ženský: "Ano, prosím ještě víc Santa Claus scén!!!";o))) Je to celý psaný s nadhledem, včetně toho, jak mají tito chlapi přežít jednu minutu sexu ve filmu...;)

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 18:53:29     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: ?!
Tak nejvíc mě pobavilo, že Heath je skutečnou ženou v mužském těle. To je perla. Nechci se nikoho dotknout, ale myslím, že to trochu vychází z tý heterácký představy, že v gay páru je jeden chlap a druhej ženská. NENÍ!

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 19:11:17     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: ?!
:-)) Jasně - to bysme se zas dostali někam jinam...zajímavý je, že ten uživatel má údajně se svými známými takové zkušenosti či co;) Tak by mu to měl někdo objasnit, že identita a orientace je trochu něco jiného...(já si taky doplňuju znalosti - během těch let se toho člověku dost vykouří z hlavy...;o)) Ale napadlo mě - kdyby třeba Jake hrál transsexuála ala Johnny Depp, to by nebylo marný...ty jeho rysy a tak...nebo rovnou ženskou;o) Ale Heath je vyložená "žena v mužském těle" - jak vyšitá!;o)))

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 19:22:35     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: ?!
Jojo, rysy.
Ale hlavně řasy :-)
Ale jen jestli by to dokázala zahrát, je přece "průměrný" ; herec :-)

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 19:24:28     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?!
DOKÁZAL, to byl překlep

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 19:49:25     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?!
:o)) Jojo - je vidět, na co myslíš;) ("vtip";- )) Začínám se obávat, že ten by už zvládl všechno...ale ještě počkám do Donnieho...;-) (no ale vypadat a hrát všichni takhle "průměrně" ;, to by bylo krásně v tom filmovém světě...;))

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 21:13:20     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?!
To mi povídej :-)

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 08:10:03     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Óda II aneb Ennisovo vyznání 2
Jsi válečník a zabíjíš pohledem svých očí.
Jsi trubadúr a po ránu se vždy s někým jiným loučíš.
Jsi zloděj, který city všem bez rozdílu loupí,
jsi host,jenž nečekán do pustých síní vstoupí.

Jsem vězněm tobě vydaným bez šance na milost.
Co dělat mám, na tomhle bojišti nevítězí zlost.
A život? Nic jiného než pomalá smrt,
když vícekrát nespatřím tvé oči barvy chrp.

Jsi podzim, který přichází s vůní rudých jeřabin.
Jsi jaro a svádíš mě ulehnout do travin...
Jsi vzduch mé rodné země, co voní po mléce a strdí.
Jsi moje smlouva s životem, kterou vlastní krví stvrdím.

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 12:59:07     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Óda II aneb Ennisovo vyznání 2
Oli, vím, že se budu opakovat, ale moc se mi to líbilo. Dostalo mě (mimo jiné :-))

A život? Nic jiného než pomalá smrt,
když vícekrát nespatřím tvé oči barvy chrp.

...klobouk dolů. Ono najít dobrý verš na smrt, aby to nepůsobilo vynuceně je fakt těžký. A ten tvůj verš není dobrej, ten je skvělej :-)))

A ten tvůj manžel (přítel), to je teda sympaták vtipnej :-))
Napiš mu taky nějakou báseň, určitě si to zaslouží :-))

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 14:42:46     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Óda II aneb Ennisovo vyznání 2
Taky se přimlouvám...obdivu ju ho, že se k Olziným emocím takto statečně staví...;o) A ten verš, jak zmiňuješ, je dokonalý! Díky moc Oli;)

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 15:01:56     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Óda II aneb Ennisovo vyznání 2
Lidi, vy mě dojímáte, doopravdy...A co se opakování týče, je matkou moudrosti, a každý je rád, když slyší ( teda vidí :-)) slova chvály.A co se týče básní pro toho mého - jednu jsem pro něj napsala hned po "Pamatuj na Brokeback," kdy jsem si ověřila, že mi to po těch x letech ještě jde, a další přibývají stejně jako ty, co píšu pro vás.Sympaťák vtipnej - krásně jsi ho vystihl a kdyby byl jen to :-), právě proto jsem s ním bez pár měsíců sedm let a čestné slovo, je to čím dál tím lepší, vážně! Nevěřte, že přijde ochlazení nebo zevšednění nebo jak se tomu říká, naopak, když už oba víte, na čem jste, a že se na sebe můžete spolehnout, je to o 100000000% lepší než na začátku.Proto ho miluju a nevyměnila bych ho ani za deset Gyllenhaalů a Ledgerů, jakkoli je miluju taky a moc bych jim přála, aby byli šťastní aspoň v reálu, když ne jako Ennis a Jack :-) Takže asi při tom psaní napíšu i nějaký sonetek pro Heatha, aby mu to nebylo líto, přece jenom to, co předvádí, je výkon rovnou na tři Oskary ( a Jake samozřejmě taky :-)) a vzhledem k tomu, že jsem ho znala jen z Patriota, mi díky němu padaly oči z důlků :-) No nic, já za chvilku vyrážím do májové přírody načerpat síly a inspiraci, takže zítra vás možná něčím potěším, doufám :-) a večer mám pevné předsevzetí se konečně učit ( hahaha, až uvidím, uvěřím :-)Tak krásnej pátek i víkend!

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 15:39:01     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Óda II aneb Ennisovo vyznání 2
Tak přeju hodně inspirativní vycházku...;o) Já se to pokusím přehodit - teď práce a večer, jestli budu hodná, tak nějaké video na youtube;) Ještě se omlouvám, že jsem Ti možná v zápalu vášně z básně špatně vyskloňovala jméno...mám to už trošku zdeformované, protože většina kamarádek jsou Katky, Lucky, Terezky nebo Zuzky...a pak člověk neví, co s takovouto krásou:) Jsem úplně dojatá, když čtu, jak to mezi Tebou a Tvým milým neustále nabývá na síle...fakt si můžete gratulovat!;o) Co se týče Heatha - taky jsem ho znala hlavně z Patriota a z Příběhu rytíře - tam mě zaujal spíš jeho komediální talent:) Ale síly jeho očí (především když slzí) jsem si všimla až krátce v Plesu příšer (už tam mi něco bliklo - "pozor - tady začíná zásadní přerod";o)) no a teď v BM to je na palici do hlavy! Hlavně ke konci, jak třeba posedává v baru, setkání s Jessie, v autě s dcerou a samozřejmě závěrečná scény...tam má tak procítěný výraz, že by se možná Jake měl začít obávat o svoje výsadní právo na slunci co se kukadel týče...;o)) (jinak trofej za nejúchvatnější papulku a nos už je rozdán no...;-)))

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 08:04:01     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Óda II aneb Ennisovo vyznání
Démon i spasitel,
héros i trpitel,
tyran, co mou lásku pro sebe si střeží.
Orel i kolibřík,
panter i malý psík,
dobrodruh, který vždy do neznáma míří.

Nenávist, samota, tryzna a pusto?
V mém srdci víc nemají místo.
To vše zmizelo jak o polednách stín,
čí je to zásluha, dnes dobře vím.

Jsi vítr a rosa, co chladí na víčkách.
Jsi letní soumrak, který vítám při svíčkách.
Jsi prudká bystřina, jež temným lesem proudí.
Jsi rytíř, co při pátrání po svatém grálu bloudí.

Mne snadno jsi spoutal bez lan a řetězů.
Bez tebe jsem sirotkem stojícím na mrazu.
Jsem v hrobce vampýrem, dám kůlem se protknout,
pokud se nesmím víc vlasů tvých dotknout!

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 07:39:23     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Video
Zdravím ranní šichtu a hned hezky zčerstva dávám link na nové, velice povedené video:

http://ww w.youtube.com/watch ?v=0beQ1T64wUw

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 07:53:03     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Video
Ranní šichta poslušně hlásí, že venku je krásně, v práci hnusně a v duši bídně z předchozích dvou důvodů...Ano, je tu přejakeováno, řekla bych, že se jedná o nebezpečnou pandemii typu akutní gyllenhaalismus s poměrně jasnou diagnózou a optimismus nevzbuzující prognózou, a já tu jsem, abych šířila další ohnisko virů :-), jednoduše řečeno, Rigi, tys mi dala! Od včerejší noci mi Jake nedá pokoj, tedy co se poezie týče, samozřejmě :-)A tak jsem vyplodila další oslavu našeho miláčka se safírovýma očima, něco mezi sonetem a Ennisovým vyznáním lásky, prosím, vy, kdo se snažíte gyllenhaalismus udržet v bezpečných mezích, nekamenovat...

Komentář ze dne: 05. 05. 2006 07:59:35     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Video
Myslím, že gyllenhaalismus se NEDÁ udržet v bezpečných mezích, tato diagnóza sama o sobě vylučuje chladné a racionální uvažování :-)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 23:31:11     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Heathcliff
Poslední dobou je tu silně přeJakeováno, tak tady je něco na vyvážení :-)

http://www.y outube.com/watch?v= 1YrTmaRN1ag

http ://www.youtube.com/ watch?v=XVnqM6V23rk

http://www.yout ube.com/watch?v=TJU 1Sw0xCQc

Sladké sny! :-)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 20:57:31     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Nějaký videa
Tak,

jednak Ravenus(ka) udělala nový video:
http://www. youtube.com/watch?v =4UP32J2NL_Y
(Trac y Chapman's Baby Can I Hold You by Boyzone)

a druhak toto musíte vidět, je to zásadní! :-D)
http://www.yo utube.com/watch?v=- 2-uTAcusgc

Ahojt e!

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 21:22:55     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Nějaký videa
To první video od Boyzone jsem dávala dneska taky k dobru + ještě asi 2 další kousky, zkus je najít někde nad tou dnešní smrští :-))
A to druhý video s Jakem teda fakt nemá chybu :-)))
To má být jako na dobrou noc???!!! :-) Tak Ti ď :-)
Holt chlapec ví, jak využít svoje přednosti ;-)
Btw. v té růžové košili ke konci toho videa NEMÁ CHYBU!!!

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:12:56     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: What if
Tak a teď je definitivně po mě!!!
Objevila jsem tu největší pecku, kterou jsem kdy viděla na YouTube!!!
Navíc písnička zpívaná mojí nejoblíbenější herečkou, dokonalej text, no prostě pro mě smrtelná kombinace:

Kate Winslet - What if:
http://www.you tube.com/watch?v=uv eP0qkWVy0

Text je tady:
http://www.l yricsdomain.com/11/ kate_winslet/what_i f.html

Už to jedu potřetí a asi jdu pro Disney kapesníčky...

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:15:07     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: What if
Neeee! Počkej - ona moje milovaná Kate Winslet zpívá? A je to k BM? Uaaa - chci to vidět, ale tedy zatím to na to nevypadá...No pro určité jedince bylo největší peckou Renouncement, ale pro jiné ne, tak nevím....;o)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:20:11     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: What if
No jasně, že je to k BM!!!!
A Kate zbožňuju, viděla jsi ji v "Jako dým"???

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:23:05     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: What if
V tom ještě ne - tuším že je tam s ní Harvey Keitel a nějaký omamný látky, ne? A poušť?;o) Viděla jsem s ní samozřejmě Titanic, pak to s Careym (sakra - jak se to jmenovalo:-)), chystám se na Rozum a cit...jo a ve Vesnici hrála taky, ne?

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:36:31     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: What if
Věčný svit neposkvrněné mysli, tam byla taky skvělá!
A ještě Quills.
V "Holy Smoke" je na ni Harvey Keitel (mimochodem vyloženě nechutnej) nasazen jako vymítač poté, co si trošku ujede na jedné náboženské sektě v Indii :-)


Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:45:32     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: What if
Jojo - věčný svit - na tom jsem byla v kině:) No Harveyho vůbec nějak nemusim no...ale o tom filmu jsem už dost četla...jestli s ním chudák musela točit nějaké peprné scény...:)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:46:25     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: What if
Jo Quills jsem taky vlastně viděla - Rush je boží:)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 17:07:07     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Fajn den
Ahoj všichni, musím se s vámi podlěit o své dnešní zážitky.
Zašel jsem dneska s kolegyní z práce na oběd. Je to sice moje kolegyně, ale hlavně nejlepší kamarádka, takový ten člověk, kterému se svěřím úplně se vším a naopak. A protže jsem měli ještě čas, poseděli jsme na lavičce u Rudolfina, pod námi šuměla Vltava, koukali jsme na Hradčany a rozkvetlý Petřín. K tomu ten dnešní krásný den, prostě idyla. Kecali jsme o všem možném, ale stejně jsme se nakonec dostali zase k BBM. Ona jí viděla jen 2x, ale říkala, že je to nejkrásnější film, jaký kdy viděla. Přepálil jsem jí ho i na CD, ale dokoukala to jen do poloviny. Pak to prý musela vypnout, protože dál nemohla. Tak jí pořád hecuju ať to dokouká. Je fakt, že to "horší" jí teprve čeká. Navíc jsem jí přeposílal odkaz na to poslední "zabijácký&quo t; video od Evči, prý se z toho málem složila. Tak jsme to probírali dokola, o tom filmu se dá mluvit pořád.

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 17:12:22     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Fajn den
Jojo, některý videa jsou fakt vražedný.
Já se pomalu vzpamatovávám z minulýho víkendu, už je to skoro OK a teď jsem se blbec mrkla na novinky na YouTube a jsem zase tam, kde jsem byla:

http://www .youtube.com/watch? v=4UP32J2NL_Y

Je to nádhera, ale nevím, jestli mám sebrat odvahu se mrknout na další... ale je to silnější než já, takže jdu na to :-)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 17:20:09     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Fajn den
No tak tohle je ještě větší nářez:
http://www. youtube.com/watch?v =Q0iOYds9Mmw

Hla vně ten konec,oni tam dali písničku Mad World z Donnieho!!!

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 18:26:34     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Fajn den
hezkýýý! Trošku jsem se lekla té písně, ale není to ta provařená verze :-) tahle střízlivá je moc hezká, však klavírek stačí, že Kati?

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 18:18:41     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Fajn den
Počkej ona ten film ještě nikdy neviděla celý? Nebo v kině ano a na CD ne...:o Jinak díky za šíření osvěty...;o)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 18:32:05     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Fajn den
Viděla ho celý 2x v kině. Poprvý jsme byli taková parta, já s přítelem a přítelovou tetou a ona se svým přítelem. Podruhý jsme už šli jen sami dva. No a teď jsem jí to dal na tom CD.

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 10:35:58     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Aho všichni závisláci..
1. Díky Kači za objasnění, mě mátlo to, že jsem nebyla schopna rozeznat, jestli Jack Ennise za tu pravou ruku drží, nebo je jen "zamotaný " v dece.. to ho bouchání do země jsem si samo všimla, je to velmi expresivní vyjádření směsi ...+....+....., každý doplní, co v tom sám vidí:))) Jinak ruka sem ruka tam, jako celek je to velmi působivé..
2. Oli- asi proto ,že já jsem spíš "epický" nez "lyrický" typ smekám před Tvými úvahami na téma BBM, bylo toho tady napsáno už tolik
více či méně povedeného, ale ty by ses mohla od zítřka nechat zaměstnant jako recenzentnka:))))
3. Ennis určitě neubližuje nikomu vědomě, nejvíc ubližuje sám sobě, protože neví co se sebou a svými potřebami a touhami a protože z různých důvoddů nemá na to, aby to nějak radikálně řešil, takže se to postupně nabaluje jedno na druhé a je to čím dál složitější... začalo to vlastně v okamžik, kdy si i přesto , co prožil s Jackem, vzal Almu a pak se už jen vezl(do pekla)...

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 11:10:13     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
To Riga : není zač :-)
To Kačka : když jsem tak seděla za stolem a zavírala oči, jak jsem si vybavovala verše, měla jsem na chvíli dojem, že něco na čele cítím ( své další dojmy musím cenzurovat :-))jenomže pak jsem oči zase otevřela, abych si to zapsala a ať to bylo, co bylo, bylo to pryč - do háje! :-)
To Sarah : díky, ale svou recenzentskou budoucnost moc růžově nevidím.V pohodě bych si žila a psala, pak by přišlo něco jako BM a každý další film bych pak líčila jako úplně zbytečnou magořinu, co BM nesahá ani k podrážkám kovbojských bot, což by hádám neuvítali ani čtenáři, ani šéfredaktor :-)Což se mi děje i tak, kdykoli jsem od té doby něco viděla, byla moje reakce trojího typu : 1. "Dobrý,no" ; ( to se ale týká jen Casanovy a Mariňáka, proč asi? :-)), 2. "Ach jo, to je otrava" a 3. "Ježíšikriste, kdy ta blbost konečně skončí, ale můžu aspoň nerušeně myslet na Ennise a Jacka, snad si toho nikdo nevšimne" :-), takže asi tak :-)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 13:33:52     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
:-DDD Oli asi tak. Jinak při těch posledních třech slokách se mi taky zastavil dech...to je naprosto přesné, že Jack (Jake) je schopný pouhým nepatrným záchvěvem svých řas zmrazit čas..a nejen ten:) To mlácení rukou tady radši moc nepitvejte...nebo s Kačkou přejdeme na téma "rozepínání opasku (se speciálním zaměřením na techniku použití jedné ruky:-))" a to pak budete koukat...;o)))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 14:13:32     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re:
:-DDDD
Hele, nemusíš to tady práskat veřejně, jo??? :-)))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 14:24:20     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Až tak holky:))))))
Já jsem nic nerozpitvávala, pouze zákeřně vytečkovala:))))))) )))))
A těm opasků, proč jednou rukou, pokud vím, oba měli k dispozici obě dvě ruce- jednou to jde fakt blbě-a to v případě vlastního či jiného pasku- vlastní prověřená zkušenost:))))))))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 14:30:50     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
To my neřešíme, proč jednou - myslím, že jsme rády, že jen jednou, protože to pak...jak bych to řekla...zesiluje kouzlo okamžiku (tak nějak Kati, ne?;o))) Jinak když mě Katka nebude provokovat slovem "pacička" , tak slibuju, že se uklidním a nic se zde zveřejňovat nebude...;o))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 14:36:33     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Hele, nech toho, já v práci vážně řvát smíchy nemůžu :-DDD
Tak dobře, slibuju, že už před Tebou PACIČKU nepoužiju :-)))))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 17:27:36     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Skoro se mi chce říct: pacička pacička pacička pacička

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 17:38:29     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Nedráždi kobru bosou nohou! Počkej, až se Evča vrátí, ta Ti dá :-)))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 18:21:12     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
:-D Jojo - takový vtípky na mě - ubohou chorou osobu...;o) Se ke mně doneslo, že už téma opasek rozebíráte spolu - vy soukromnice jedny! Tak šup šup i ke mně, nebo tady rozpoutám morální peklo!;o)))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 18:34:11     Reagovat
Autor: k - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Evi, neboj, neprobíráme nic, co Ty bys už dávno nevěděla :-)))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 18:38:17     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Jááá...nevim skoro nic;o)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 18:43:40     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Evi, díky za disney kapesníčky!! Budu je používat výhradně na Horské bulení.....ba ne to by bylo hned po nich :-)) Umístím je na nějaké čestné místo

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 18:46:31     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
:-)) Nemáš vůbec zač - to je jen taková maličkost...ale taky je normálně nepoužívám;o) Je to Disney mimčo AJ, ale to Ti Káťa už asi řekla...snad Ti dodá taky Bublinku, kterou dovezla až "z daleké Prahy";o)))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 18:53:14     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
V Bubilně asi nerozdýchám ty AJ´s vlasy :-)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 18:55:30     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Tam je má naprosto rozkošný...na rozdíl od Donnieho...;o) Jako takový parůžky, ne?;) No soudím jen z té ukázky na youtube...

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:02:25     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
No tak to se neboj, že bys jeho vlasy nerozdýchala :-))
Dostane Tě první scénou, kdy při mytí oken uvidí sousedku, jak laškovně sprchuje auto :-)))
Něco "zvláštního&qu ot; se mu stane s tělem, a až uvidíš, jakým způsobem to vyřeší :-))))))))))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:04:21     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
No jo Pavli...to se fakt těš! Já to znám zatím jenom z vyprávění...ještě že má člověk tu fantazii:)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:12:17     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
hmmm nemá jenom vlasy že? Očička má docela ucházející :-)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:53:21     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Tak Pavli jestliže Ti ty jeho přijdou "docela", tak co ja pak ten zbytek?!;ooo By v nich byl schopnej utopit celý tohle fórum...:p

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 20:01:14     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Svatá pravda :-) On je kompletně muchlací bytost

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 20:06:33     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Muchlací bytost :-))) To je přesně to, co ho vystihuje :-)))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 20:16:04     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
:-DD Ježiš ještě že neumí česky...no i když ony mu asi bohatě stačí ty prudce inteligentní komentáře u jeho fotek...proti tomu jsme my tady Aristotelové;o) Co takhle podat návrh, ať začnou vyrábět plyšovýho AJ?;o) AJ do každé postýlky - pro chlapce i pro dívky...Ježiš to je krize!:O

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 20:19:47     Reagovat
Autor: Pavla - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
na to zas padne plyše....

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 20:35:33     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
No jo...nebo vystřihovánky z papíru...nebo omalovánky - já nevím:) Moc ekologický asi nebude nic...taky by se mohl nechat naklonovat, ne? Nebo už honem rychle začít pracovat na potomcích...;o))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 20:37:29     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Jo a snad to bude mít hozený jinak než Gott...mít holky jako kopie Gyllenhaala bych se bála pouštět na ulici i ve dne...:o

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:06:52     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
To by mě taky zajímalo, jak to vyřeší:-)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:13:29     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
No Pepo to je tajemství...děsně tajný!;o) Ale jedno vím jistě - určitě to hodně bolelo...:)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:16:12     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Vyřeší to hodně zajímavě, rozhodně ne "Donnie" způsobem :-))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:20:19     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Holky, vy mě napínáte:-)
Jo nevíte něco o filmu Říjnové nebe? Je to taky s Jakeem. Koukal jsem , že to mají na dvdexpress, ale za 899.

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:21:32     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Vím o tom jen to, co jsem načetla na čsfd:-( Ale 899 je teda dost no...

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:23:41     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Tam je ještě mlaďulinkej :-)
Narazila jsem na to teď v Brně v Bontonlandu, ale na videokazetě. Kolem 200,- myslím.

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 19:47:43     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Hm...no nevědět, jak má Jake boží hlásek, tak to beru...No jo - tam byl ještě takový "kužátko" ;o)))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 14:14:17     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Jasně Oli, myslela jsem to jako drobnou poklonu ...
O takovém "srdečním" ; filmu se to pak píše.. já to mám teď podobně , od BBM jsem viděla dost filmů a ik dyž se mi to líbilo
tak jenom " fajn , hezký"- pobavila jsem se, zasmála popř. zamyslela , ale druhý den ani vzpomínka... žádné post- syndromy. A to i v případě Casanovy (Mariňáka jsem neviděla).H.L. o natáčení C. v Benátkách řekl, že po BBM to bylo jako 4-měsíční placená dovolená v krásném městě, že bylo fajn, že se nemuseli brát tak vážně taky že pořád neseděli v přívěsu " in the middle of nowhere" a nečekali až přestane pršet, sněžit, až zpacifikují ovce atd ")))))))))))
Ten film taky sám sebe nebere moc vážně, je to spíš "hříčka" na věčné téma.
Několikrát jsem přemýšlela jestli je to jenom náhoda, že oba po BBM natočili opravdu 100% hetero, maskulinní film- co může být přesvědčivější než Casanova a sniper..:)))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 09:57:31     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Óda 2
Tvé ruce jsou motýli, kéž na mou dlaň usednou.
Tvé oči jsou malá nebe s mocí záhadnou.
S vášnivou prudkostí, co prý pro mě se nehodí,
já po tvých rtech toužím, sladších nad lesní jahody.

Když usměješ se zlehka, slyším harfy hrát.
Když pohlédneš na mě, svět zůstane stát.
Kdo jiný než ty umí zmrazit čas
jen lehounkým a drobným zachvěním svých řas?

Tvůj pláč, to je vánice, jež v máji přichází.
Tvé slzy jsou kopí, co hradby proráží.
Tvůj žal mi káže sevřít tě v náručí,
jak dítě tě kolébat, dát ti útěchu, bezpečí.

Já cherubům a serafům tě kladu na roveň.
Od chvíle, co tě znám, mám v srdci pochodeň.
Ten oheň věčně bude plát a nikdy nezhasne,
vždyť s ním vše skonalo by, co na světě je úžasné.

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 10:11:41     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Óda 2
Oli, je krása to číst, zvláště při posledních 3 slokách tě můza (nebo že by můzák Jake? :-) ) líbala na čelo...

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 10:27:53     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Óda 2
Oli - třetí sloka od konce mi normálně vzala dech! Petrarca hadra!:-) Fakt je to nádherný, celý - škoda, že si to Gyllenhaal nikdy nepřečte:-((((((((( ( Jsi fakt šikulka, moc moc díky:-)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 12:50:02     Reagovat
Autor: Roman Albach - neregistrovaný
Titulek: Re: Óda 2
No, Oli, ten sonet se ti moc povedl. Ještěže tě Riga tak popichovala. Se to vyplatilo. Ty verše jsou tak zvukomalebný, melodický, když je čtu připadám si jako na moři, kde se mnou lehce houpou vlny. A je to moc příjemný.
Fakt jsi šikovná. Myslím, že ti to za chvilku vydá na malou básnickou sbírku :-)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 15:11:43     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Óda 2
Romane, děkuji ti a přiznávám, že jsi mě přiměl červenat se až na patách :-)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 09:51:31     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Óda
Od chvíle, co tě znám, ptám se : Kdo je on?
Věřím, že tvou matku kdysi navštívil Apollón.
Nebo jsi snad anděl, co na zem sestoupil?
Posledn í král elfů, co sám na světě zbyl?

Nemožné je uvěřit, žes jak my smrtelný.
Jsi Titán a jsi Ariel, jsi jiný, nežli my!
Tvá vlast je tam za duhou, pod zlatými hvězdami.
Zrodil tě Avalon či Boží království na zemi?

Říkají, žes čaroděj, který mi duši, rozum vzal.
Pro mě jsi můj snílek, co mi hvězdy ukázal.
Když myslím na tvé tvé vlasy havraní, na tělo z mramoru,
jak vlaštovka, jak sokol vzlétám nad koruny javorů.

Chlad, moudrost a důstojnost teď házím do sběru.
Nechci už žít ve světě, co páchne po téru!
Na prahu novém stojím, nevím, co bude dál,
co vím, že se příběh z báje realitou stal.

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 09:42:44     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
Jak by řekl Jack : "A je to." Ale ne, sakra, takhle jsem začít nechtěla, tak znova.Je hotovo! Ona to asi nebyla úplně pravda, když jsem se tu včera zmiňovala, že psát se nedá proto, že se k tomu v tu chvíli rozhodnu.Jak se zdá, někdy to zafunguje.Ten sonet mi odpoledně ne a ne a přestat bzučet v hlavě, večer to vygradovalo a lehnout jsem si šla s hlavou jak dýně, ale pořád to bylo hodně neurčité.Načež jsem se ve čtvrt na dvě probrala čilá jak rybička a svrbějící prsty okamžitě hledaly papír a tužku.Tak jsem se usadila v kuchyni, nalila si skleničku ( džusu z černého rybízu, samozřejmě :-)), pustila si svého oblíbeného Karla Kryla a pustila se do toho...skončila jsem s bolavou rukou, ochraptělá z toho, jak jsem vyřvávala společně s Karlem ( ten můj musel být nejspíš v bezvědomí, když ho to nevzbudilo, docela zdatně jsem konkurovala kolemjdoucím vracejícím se z restauračních zařízení ).Zkrátka a dobře, Riguško, here it is, especiallly for you, ale pro vás ostatní samozřejmě taky! Je to takový dárek ke krásnému, májovému, byť pracovnímu jitru, v takové dny by se měla práce zakázat! No a přece jsem v pracovním procesu a nadále jako rybička, jenže poněkud leklá :-)

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 07:15:41     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Díky všem
Jéje, to bylo po ránu nááádherný počteníčko, moc děkuju všem zúčastněným, hned mám lepší náladu:-)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 18:57:08     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Stanovky - pokračování
Jack si mnohem líp než my v té chvíli uvědomuje, jak strašně moc Ennis potřebuje cítit, že ho někdo má rád a stojí o něj, ale neumí si o to říct - jenže to už jsme tu asi párkrát probírali, tuším že asi stokrát, tak nebudu nosit sovy do Athén :-)Ale připojila bych postřeh takříkajíc z druhého břehu.Když jsme na BM byli s mou milou polovičkou, přece jen jsem mírně trnula, co na milostné scény řekne, i při jeho toleranci je "jen heterák." No a při té první jsem viděla, že mírně tuhne, byť se odvracení očí od plátna nekonalo.Ale když jsem se ho po té na tu chvíli ptala, řekl, že mu to bylo nepříjemné, protože se na to díval z Jackova pohledu a vnímal to tak, že mu Ennis ubližuje - jak fyzicky, tak duševně, tím myslel ráno poté, kdy Ennis beze slova vyrazí pryč.Vůbec Jacka po celou dobu litoval a možná právě proto mi to pobláznění Gyllenhaalem celkem v klidu toleruje.A jeden z důvodů, proč do toho jdu znova, je objasnit mu, že Ennis není mizera, který dělá nešťastnými Jacka i Almu, ale že si sám strašlivě zoufá nad situací, s kterou není schopný nic dělat.Tak to jen tak na doplnění.Ježíši, já jsem grafomanka :-)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 19:10:23     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Stanovky - pokračování
Ennis určitě není mizera. Bohužel ubližoval Jackovi, Almě, dcerám i Cassey, ale určitě to nedělal úmyslně. Vyplývalo z jeho postoje k homosexualitě, navíc podpořené tím otřesným žážitkem z dětství. Nevím, ale kdybych viděl v 9 letech, to co on, tak by se mi to taky vrylo do paměti asi napořád. A sám Ennis připouští, že to mohl udělat jeho otec. Pokud ho vychovával takový člověk, je ten jeho postoj celkem pochopitelný. Ale to jsem tady už taky probírali xkrát.
Tak nechám sovy v klidu :-)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 19:41:14     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Stanovky - pokračování
Jasně, s takovou výchovou a takovými zážitky to sotva jde jinak, navíc Ennis je podle všeho sám o sobě uzavřenější a tišší, možná právě to k němu Jacka tak táhne, protože krom toho, že je k němu přitahován fyzicky a citově, ho zároveň lituje a soucítí s ním, snaží se mu poskytnout to, co nemá ( třeba ten jeho pohled na Ennise u ohně, když se ho ptá na to, jak vycházel se sourozenci - sice se při tom, jak mu říká, že tolik toho nenamluvil za celé 2 týdny, usměje, ale je tam mnohem víc emocí : porozumění, soucítění, radost z toho, že se mu konečně podařilo Ennise vytáhnout z ulity ), snaží se mu léčit rány na těle i na duši.Jack je ten, kdo miluje cele a bez podmínek, a pokud Ennisovi ublíží, je to zcela neúmyslně a je k tomu prakticky dohnán - kupř. když se brání při rvačce na konci léta 63 nebo v závěrečné scéně - a okamžitě toho lituje a snaží se to napravit, ne vždy ho ovšem Ennis nechá, protože ho výchova i celý život vedou k tomu, aby na sobě nedával nic moc znát a na ránu odpovídal ranou, případně ranou sám začal.Proto je pokaždé tak působivé, když v něm dlouho potlačované city vyvřou na povrch.A to i v té drobné scénce s plačícími dětmi, jak se o tom tuším zmiňovala Eva.

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 22:00:41     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Stanovky - pokračování
Přesně Olgo - jsem ráda, že to zmiňuješ...ten Jackův pohled na Ennise předtím, než mu s pousmáním řekne, že tolik toho nenamluvil za celé dva týdny...v tom je toho tolik...tolik probudivšího se citu, tolik naděje...a nejlepší je, že Ennis poté, co odtuší, že spíš za 2 roky, pokračuje v tom monologu dál;o) K těm stanovkám (i reakce na chemlonka - omlouvám se - pomalu se mi to tady načítá:-)) - vidím to tak, že v tu chvíli - vlivem alkoholu, překvapení ze strany jak Ennise (o co se pokouší Jack), tak Jacka (jak na to Ennis rychle přistupuje...), vzájemně nahromaděné touhy, tak to vše dopadne nejpřirozeněji a nejjednoduššeji, jak to v tu chvíli jde...cokoli jiného by jim v tu chvíli připadalo příliš časově, duševně i fyzicky namáhavé...Až následující den si oba dva začnou uvědomovat, co skutečně mezi nimi vzniká, ale Ennis se toho tentokrát už zalekne - nejedná se už o čisté fyzično. A Jack začne postupně Ennise učit, jak se otevřít a projevit city, aniž by z toho druhá strana měla šok, případně bolest:) (nemohla jsem si pomoct...ale platí to pro víc scén...:-))

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 20:10:07     Reagovat
Autor: chemlon - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Stanovky - pokračování
poznámka k Ennisovi: určitě nikomu neubližoval úmyslně, to je jasný, ale k těm dcerkám... mám za to, že k nim měl naprosto neuvěřitelnej vztah na to, že jeho manželství s Almou skončilo v troskách. Dokonce jim dal (víte ve které scéně) přednost před Jackem, což se zdá na první pohled nepochopitelné, ale udělal to a není se čemu až tak divit, ty holky byly to jediný, co mu v životě zůstalo, byly to jediný bytosti, který mu nic nezazlívaly.

poznámka k Olze (šok z první stanovky): ono to tak většinou, záměrně neříkám vždycky, ale většinou mezi chlapy chodí, že na to nejdřív takhle "vlítnou" a pak se teprv začne rodit vztah, takže to od Leeho nebyl možná ani kalkul, takhle stanovky uspořádat, spíš dobrý postřeh ze života :-)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 22:06:44     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Stanovky - pokračování
Ještě k těm dcerám - máš pravdu - překvapuje mě, jak krásný a pevný vztah měl Ennis především s Almou Jr. Ty holky ho braly absolutně bez předsudků a myslím, že na tom měl velký podíl i přístup Almy, která svůj žal dusila v sobě, ale dětem nedala nic znát...(ostatně jak to často v některých manželstvích bývá...). A Ennis svého otce zřejmě nikdy nepoznal jako milující bytost - spíš někoho, kdo ho učil prát se (viz povídka) a zásadového "tvrďáka" (když je vzal podívat se, jak dopadli zmiňovaní 2 chlapi...), tak se snažil přistupovat k holkám trochu jinak a dávat jim - alespoň v omezených podmínkách, které měl - trochu víc té něhy a péče, kterou on tak postrádal...

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 22:32:49     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Stanovky - pokračování
Ennis byl určitě bezvadný táta. Já jsem to myslel spíš tak, že pro ně právě kvůli tomu muselo být dost těžké, že jejich nevlastní otec byl Monroe. Člověk, který se s Ennisem nedá vůbec srovnat.

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 13:51:26     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Stanovky - pokračování
Jasně - to je vidět i v té scéně, jak jede Alma Jr. v autě s Ennisem a žádá ho, jestli by mohla žít teď s ním, protože to doma nemá jednoduché...ale zároveň ho do ničeho netlačí a s pochopením přijímá svůj další úděl. Stejně tak jako při Dni díkůvzdání, kdy jsou ty holky šťastné za každou chvíli strávenou s jejich skutečným tátou...

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 22:08:55     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Stanovky - pokračování
Nějaké vlastní zkušenosti, chemlone? :-)))

Je fakt, že první stanovka byl šok, nicméně opravdu i my jsme na to taky napřed "vlítli", i když teda ne rozhodně až tak, a vyvinul se vztah, který trvá. Mimochodem, taky bych za nic na světě neměnil! To jsem ale osobní! :-o

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 09:29:11     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Stanovky - pokračování
Vy jste to teda včera rozbalili, teď mě mrzí, že jsem šla brzo spát :-)Stejně jsem spala jako obvykle, tj. asi dvě a půl hodiny.Budu taky osobní - skoro mě teď mrzí, že jsme na to hned "nevlítli,&quo t; že to v našem případě, abych parafrázovala Humphreyho Bogarta, byl počátek krásného přátelství, které postupně přerůstalo v něco víc.Přišla jsem o něco ? :-)Ale stejně bych čas nevracela, ani kdyby ta možnost byla...

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 18:43:15     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Stanovky
Jinak bych měla ještě poznámku k těm stanovkám - pamatuju si, když jsem BM viděla poprvé ( ach, ty loňské sněhy ), jak mě ta první bezmála vyděsila.Pořád jsem čekala nějaký ten dotek, pohlazení, polibek, prostě cokoli, ale pořád nic krom pár významných pohledů a "šátečkovou&qu ot; scénu.Už jsem si říkala, jestli jsem vůbec na správném filmu :-), kdybych si blbec přečetla tu recenzi od T. Baldýnského, měla bych v tom jasněji.Takhle jsem si jen u scény, kdy to kluci poněkud přepísknou s whisky, říkala "sakra, tady se něco stane," a když se Ennis promrzle schoulí ve stanu, jsem už jásala : "Jasně, teď mu Jack řekne, aby šel blíž, že ho zahřeje, pak mu vezme ruce do svých, nakloní se k němu a ..." Jo, kdeže.Nestačila jsem zírat :-)A pak u té nádhery při druhé stanovce mě navštívil neinteligentní nápad, zda se filmařům nějak nepomíchaly záběry a tohle nemělo přijít dřív :-)Až postupně mi docházelo, že vše je, jak má, že to byl naopak geniální tah, ukázat nejdřív to Jackovo přese všechno nevinné pokušitelství a Ennisův výbuch dlouho nahromaděných touh a emocí, s nimiž si podle všeho nevěděl rady a tak postupoval přímo a bez oklik.A teprve poté nám jasně a bez příkras sdělit, že nejde o "one-shot,&quo t; ale že té noci se zrodilo něco, co bude provázet hrdiny po celý život.A ten kontrast Jackovy láskyplné a ohleduplné něhy ve srovnání s předchozí nocí, kdy se "to" prostě stalo, načež zase oba usnuli na "své straně" stanu se nedá popsat slovy.

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 17:25:43     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: 1. stanovka
Kačko, krása :-)Ne vážně krása, já bych si tolika věcí v životě nevšimla, navíc v tom diskrétním přítmí, které v tu chvíli panuje.A můžeš být naprosto v klidu, protože jestli jsi ty perverzní, tak já už jsem totálně beznadějná.Nějak minulý týden jsem chtěla psát, jenže do hlavy se mi tlačily pořád ty maniodepresivní "na život pozdě a na chcípnutí brzy," což jsem se tedy rozhodla utnout tím, že popíšu jednu z jejich radostnějších chvilek, a vybavila se mi ta společná koupel v jezeře po čtyřech letech.Tak jsem začala, docela mě to chytlo, načež jsem po pár minutách zjistila, že se mi z toho klube docela solidní péčko, no děs :-)V záchvatu paniky jsem to zmačkala a zahodila, vyděšená jednak tím, co se mi prohání v podvědomí, jednak tím, že jsem to podle svého dobrého zvyku psala v práci a to pomyšlení, že mi kolegové nebo šéf v nestřežené chvilce nakouknou přes rameno :-)Tak vidíš, moje básně jsou chabým ukrocením mé hluboké perverze.Můžu tě ujistit, že jsi naprosto normální, ve srovnání se mnou určitě! Já se hrozně styděla se k tomu přiznat, ale na druhou stranu se mi ulevilo :-)
To Eva : dík moc za vše, Renouncement jsem poslouchala v práci půl dne, krása, zvlášť kombinace té hudby a schodovky :-)Gratuluji též k tvé duševní síle při opětovné projekci, díky tomu jsem sebrala odvahu a půjdu znova, mimochodem jdeme s tím mým oba, sám to navrhl, no vyznejte se v těch chlapech! Ale říkám si, chlapče, kdybys tak věděl...:-)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 17:33:53     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: 1. stanovka
No podle toho, co o něm píšeš, to zvládne levou zadní :-)
A děkuju, ono to vzniklo uplně náhodou, já jsem jen Evču chtěla upozornit na jeden roztomilý detail a když už jsem na to koukala (samozřejmě za max jasu a kontrastu :-)) tak jsem to vzala trošku podrobněji.
Ale naštěstí v plné nevinnosti, perverznosti si necháváme na pozdější noční hodinu, já na to koukala přes poledne :-))
A naprosto normální nejsu, to zase můžu ujistit já Tebe :-)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 23:04:11     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: 1. stanovka
Ahoj Kači:))))))) jaktože ještě nemám rozbor druhé půlky první stanovky:)))) Neflákej se:))
Mám na tebe otázku- jako na zdatnou "rozpitvávačku " stanovek, schodovek jiných ovek..- kde mají J.a E. svoje pravé ruce v závěru první stanovky- mám bllbej monitor a mate mě,že barva Ennisovy bundy je stejná jako barva odhozené pokrývky:)))))

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 00:46:06     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: 1. stanovka
Ahoj Violko :-))
Rozhodně se neflákám, ale po dnešní (vlastně už včerejší) projekci Libertina mě nějak přešla chuť :-)))
Jo a k těm rukám - no teď teda na dobrou noc nemám odvahu si to pustit, ale co se týče pravých ruk - taky nemám moc jasno :-) Levý mám vyřešený - Jack se pracně podpírá a Ennis ho drží za košili na zádech. Pravou rukou svírá Jack deku a Ennis ji má bůhví kde, protože těsně před koncem mu ji Jack odtrhne :-) Aspoň co si vybavuju, ale třeba nám to někdo rozpitvá líp :-)
Dobrou noc všem!

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 08:09:12     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: 1. stanovka
Jack tou pravou rukou mlátí do země. Líp už asi vyjádřit nešlo, co se tam děje a co prožívá.
Raději vyrazím do práce:-)
Hezký den všem.

Komentář ze dne: 04. 05. 2006 09:03:27     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: 1. stanovka
Tenhle "detail" jsem v noci záměrně nenapsala (a nechtěla na to ani pomyslet), o to větší pecka do hlavy to je teď, když to od Tebe vidím napsaný černý na bílým... a teď se mám jako soustředit na práci, jo??? :-)))

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 17:45:34     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: 1. stanovka
Tedy Olgo - jestlis z té malé "nevinné" scény u jezera vytvořila něco takového, tak bychom se taky přimlouvaly, abys nám to třeba poslala...;o) Jinak vítej "v klubu";) Na stanovky jsem zjistila (na radu holek:-)), že je skutečně zásadní nastavit vyšší jas, pač na youtube je to hodně tmavé...(ale mně - technickému "talentu" , se to podařilo až včera:-)), ale ještě zásadnější je dát si velikost videa jako FullScreen (byť je to třeba o něco víc rozmazané...) Až teprve poté mi došlo, kde tam Káťa viděla tu položenou Ennisovu ruku...:) Budu držet palce na další projekci, a tomu tvému dej za nás za všechny pusu, že tě takhle chápe a drží;o)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 18:27:18     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: 1. stanovka
Bohužel mi to už nějak zapadlo, jakožto pracující student - či studující pracant, ale to by asi můj šéf umřel smíchy, kdyby to slyšel :-)toho musím držet v hlavě dost, abych z toho občas šílela, pamatuju si jen, že jsem to jejich společné koupání dost rozvedla a když konečně mozek zjistil, co ruka píše, nestačila jsem zírat :-)Ale jestli se mi podaří z hlubin paměti něco vylovit, protože je dokázáno, že člověk nezapomíná, jen si zjištěné ukládá hloub a hloub, takže později si to už nevybaví, tak ti to pošlu, abyste se mohli "kochat." Jinak můj milášek už se mnou BM absolvoval o Velikonocích, netřeba podotýkat, že z toho měl slušnou depku a sváteční pondělí proseděl v křesle.Prohlásil, že to byl nejsmutnější film, co kdy viděl, a já ho dost pitomě utěšovala, že bude hůř...:-)No a najednou přišel s tím, že by to rád viděl ještě jednou, že má pocit, že mu něco uteklo, a jestli bych nevyrazila s ním, protože žádat o doprovod kamaráda mu přišlo přece jen moc :-)Já jsem ho přemlouvala, aby to nedělal, protože když jsou v jednom domě dva lidé, které přepadne záchvat nezvladatelného pláče při pohledu na košile visící na ramínkách, není to úplně ono.Ale díky tobě jsem tu odvahu našla a protože se momentálně cítím docela silná v kramflecích, fandím si, že to zvládnu za nás za oba.No, chci to vidět :-)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 18:31:03     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: 1. stanovka
Oli to bude v pohodě, neboj.
Jestli máš doma takový poklad, tak není co řešit. To je zatím první chlap, o kterém vím, že by to chtěl vidět znovu.

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 19:02:26     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: 1. stanovka
Díky...Když ho miluješ, není co řešit.

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 19:13:04     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: 1. stanovka
Podle toho co píšeš, ho ani není možný nemilovat :-)
Ten můj chlap sice na BBM není, ale taky ho miluju a nevyměnil bych ho za nic :-)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 19:50:32     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1. stanovka
Páni, my se máme :-)Ještě, že o tom víme a dokážeme to těm svým říct.No nic, rozněžnila jsem se nad Jackem, nad Jakem, nad Ennisem, nad Heathem i nad tím svým, tak jdu psát, abyste tu ten sonetek měli co nejdřív :-)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 16:49:06     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Jake
Zdravím všechny!
Musím se vám pochlubit úlovkem - dneska jsem měla tak hnusnej den, že jediný řešení na spravení nálady bylo - jít do nejbližší trafiky a koupit si POSTERS, kde je ta dokonalá fotka Jakea, kteoru jsme si společnými silami vydupali :-)
Teď jsem to doma vybalila a mám z něj kaně až po kolena :-)))))

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 16:56:34     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Jake
Ahoj Káti:), no ten plakát jsem rozbalila před Pepou v kině, ale posteskli jsme si, že nám ho asi doma nedovolí umístit nějak trvale...;o) Tak spoléhám na Tebe, ju?;o) Jinak dneska jsem se poprvé mrkla do velkého atlasu, kde je Wyoming, a málem to se mnou praštilo...a kousek odtamtud Cleveland z Domova na konci světa..asi se tam vypravím;o)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 12:59:47     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek:
P.S. Ten sonet ( jestli teda můžu mít tu drzost to tak nazývat ) by snad mohl být, uvidíme...resp. uvidím, podívám se párkrát Jakeovi do očí při závěru flashbackové scény, kdy se dívá za Ennisem a možná se to napíše samo :-)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 13:21:29     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re:
Myslela jsem si, že to s tím překladem nebude vůůůbec jednoduché. Je to šílená práce - Pro mě je někdo, kdo dobře přeloží báseň postavený na roveň autora - někdy i výš:-)

Každopádn ě se moc moc těším na sonet pro Jacka. Koukni na ta jeho kukadla, vlásky, pusenku, tělo..... a inspiruj se
Let´s go to write!

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 15:18:49     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re:
Rigo radši s těmi motivačními stimuly přestaň!;o)) (a vůbec - má Olga popis stanovky?;-)) Ale jeden sem taky přidám no:

ttp://www.yo utube.com/watch?v=N RKC8inA-lk

Video na Queeny, které jinak zas tak nemusím, ale tohle je tak něžný...:) A ta slova jdou přesně k tomu...(vytvořil to stejný člověk, co Poctu BBM...)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 15:32:24     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
No jo Jake:-))))))))))))


Jo, konečně jsem narazila na recenzi, která straní ne Heathovi ale Jakeovi, asi jste ji už všichni četli, ale stejně ukázka:-)

...Z ústřední dvojice je zajímavěji vybudována postava Jacka v podání Jakea Gyllenhaala. Ennis (Heath Ledger) zvláště v druhé půli filmu Jakeovo charisma postrádá, také jeho příběh není tak zajímavý. Zahořklý, ale přece jen důraznější Jack mnohem otevřeněji projevuje své city než uzavřenější a odevzdanější Ennis. Jack zápolí nejen s jeho odtažitostí (jako při úletu v Mexiku), ale i se životem ve svých heterosexuálních mimikry; jak to ukazuje třeba vynikající scéna s krocanem na Den díkůvzdání....


Komentář ze dne: 03. 05. 2006 15:55:29     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re:
Nemám, právě jsem chtěla někoho poprosit, jestli byste mi ho nedodali na mail - vypadá to zajímavě :-)Na Jakea se samozřejmě kouknu a napíšu, ale nevím nevím, jestli mi ten můj nevrazí konečně už pár facek :-), takže to vidím tak, že budu muset sonet napsat i o něm :-)

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 16:52:30     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Interview s Heathem:)
Možná jste to už viděli (sarah určitě:-)), ale jsou tam fakt krásné momenty...(hlavně když moderátorka hraje scénku, ve které představuje Ennise u ohně s plecháčkem, a ten se může umlátit...;o)) A pak jak mu dává jako dárek ten mini kovbojský obleček...a plno postřehů o své roli a tak (ale něco z Ennise v něm přeci jen je - to ať se nesnaží Michelle zastírat...;o)) (jinak Olgo - jdu Ti tedy poslat tu Katčinu geniální stanovku - snad se nebude zlobit...když za to bude sonet;-)) A manžela že zdravíme;o))


h ttp://www.youtube.c om/watch?v=fkOpJsdj rEU

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 22:53:37     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Interview s Heathem:)
Jo, to víš, že viděla a ne jednou... je to moje oblíbené, protože tam Heath vypadá celkem v pohodě.. viděla jsem s ním docela dost rozhovorů a z toho mám pocit, že on tyhle "doplňkové&quo t; akce moc nerad.. Docela se divím, že dokázal být v klidu aspoń při natáčení, protže v civilu je strašně neklidný, pořád poposedává, gestikuluje dotýká se obličeje, kříží paže, popotahuje si oblečení a za sekundu vystřídá asi tak pět grimas.. možná je stresem, ale kdo ví.. zato Jake tohle miluje- pohoda, kamery na mě- jak už jsem několikrát psala..

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 12:47:03     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Re:
Rigi, upřímně řečeno, nejsem si jistá.Už jsem, přiznávám, začala čárat něco na způsob volného překladu All I Know ( to je něco trochu jiného, pravda ), ale přeložit text, aby zůstal uchován smysl a přitom to mělo spád, poezii a melodii, je práce pro těžkého zločince.Zkusím, uvidím, ale nic neslibuju - radši :-)Ona je to docela piplačka a já to, co píšu, píšu stylem "Něco mi vlítlo do hlavy a musí to ven," což se mi zásadně stává ve chvílích k tomu absolutně nevhodných ( v práci, v autě, u zubaře - což fakt nechápu :-), kupříkladu "Modlitba" ; mě napadla, když jsem včera rázovala Ječnou do školy a dotírala na mě během úděsně vleklé přednášky o rodinné politice, takže jsem pravou rukou psala poznámky a levou črtala verše, docela vyčerpávající :-)Překlad a "přebásnění&qu ot; je naproti tomu systematická práce vyžadující dost soustředění, jenže pokud bych si sedla k papíru s tužkou v ruce, nevím, nač bych se zmohla.Psaní na rozkaz mi zafungovalo jen jednou, v případě "Ještě dnes," kdy jsem po zhlédnutí flashbackové scény prostě lehla a psala ( ovšem s hlavou v klíně mého nejdražšího, jak jsem se už zmiňovala, což možná taky působilo :-)Vynasnažím se, pokusím se, samotnou už mě to napadlo, tak snad časem a po pilné práci...Mimochodem moc díky za to přirovnání k M. Hilskému, něco tak krásného mi dlouho nikdo neřekl.

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 11:05:37     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Modlitba za Ennise a Jacka 2
Pane, pokud jsi kázal nám své bližní milovat,
tak nesmím nechat je víc a víc zraňovat!
Mám zdálky přihlížet? Umýt si ruce?
Vždyť stejně jak jim i mně tluče srdce!

Bože, jsem stejná, znám smích i pláč,
tak jako je, mne halí stejný plášť.
Ten plášť, to je lidskost, tu přece znáš,
tak proč od mých bratrů jsi odvrátil tvář?

Pane, já hlavu zvedám a křičím do noci:
Což zachránit lásku není v Tvé moci?
Kde je Tvůj soucit? Kde zůstala naděje?
Pro ty dva teď možná už pozdě je!

Bože, Tys v nebesích a my zde na zemi,
ledacos nechápem, jsme zlí, jsme zmatení.
Nás všechny, jak jsme, jsi odsoudil k žití,
tak proč někdo lásku má a jiný jen bití?

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 12:19:25     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Modlitba za Ennise a Jacka 2
Oli, máš velkou slovní zásobu, není pro tebe problém najít verš a navíc to má melidii - je obdivuhodný jak ty básničky "sypeš".
Myslíš, že bys zvládla přeložit texty se sountracku, tak aby byly ve verších? Zahrát si tak trochu na Marťu Hilského:-)

A nebo alespoň vyseknout nějaký sonet pro Jacka, něco na způsob FP:
Ty zlaté vlasy, co tak sladce vlály
A co je vánek splétal v prstencích,
Ty krásén oči, co tak hořívaly
Tou něžnou září, co teď hasne v nich

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 12:20:37     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Modlitba za Ennise a Jacka 2
melodii:-)))))

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 13:13:01     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Modlitba za Ennise a Jacka 2
Uf - Olgo ty mi dáváš...podobně jsem to cítila u ústřední dvojice ze Statečného srdce, které bylo navíc víceméně podle pravdy...Mě na nudných přednáškách taky napadají naprosto nevhodné věci...takovéto nádherné básně to bohužel nejsou (že Kati a Pepo:-))

Komentář ze dne: 03. 05. 2006 11:00:13     Reagovat
Autor: Olga - neregistrovaný
Titulek: Modlitba za Ennise a Jacka
Bože, prosím, odpusť mi mé viny,
odpusť mi, ač dobře vím, co činím.
Před Tebou poklekám, nic nežádám pro sebe,
o mě teď nejde, to pro ně chci nebe!

Pane, Ty nejsi bůh odplaty, jak s oblibou tvrdí
ti, kterým v srdci roste jen jedové strdí!
Oheň a prokletí? Pekelná síra?
Na tom se nedá vystavět víra!

Otče, Ty nás znáš, jsme všichni Tvé děti,
já nevěřím, že tělo je prach a láska smetí!
Láska je žehnáním, je od Tebe darem,
proč tedy má jim být zkázou a zmarem?

Bože, já vím, svou cestu každý sám si volí,
proč ale chceš jim kalich nejtrpčí nalít?
Ptám se Tě, ač vím, že nejsem hodna,
proč právě oni z něj mají pít do dna?

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 22:33:47     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Youtube
Nevíte někdo, jestli se dají videa z Youtube uložit do PC?

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 22:40:54     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Youtube
Myslím, že je to toto:

http://jav imoya.com/blog/yout ube_en.php

Stáhn e ti to jako soubor .flv, musíš si pak akorát ještě stáhnout prohlížeč.

Jiank je myslím návod na http://www.ennisjac k.com/

Ahoj!

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 22:49:23     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Youtube
Díky

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 22:43:00     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Youtube
Jak která..když je u toho stahovací link, tak to prý jde normálně - pravým tlačítkem a uložíš. Ale já to zatím moc nezkoušela...ale Ladik je s tím prý úspěšný:)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 22:30:00     Reagovat
Autor: P. (email) - neregistrovaný
Titulek: No Kači!!!
Že bys byla taková soukromnice! :-o(

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 22:40:33     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: No Kači!!!
No to víš, já taková stydlivá duše :-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 22:41:52     Reagovat
Autor: P. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: No Kači!!!
Tak pošli, prosím :-)))

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 22:47:24     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: No Kači!!!
?! No jo vlastně...;o) Jdou tady na nás moc hrrr:( ;-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 19:45:43     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Recenze 2
Tak jsem koukal na tu slovenskou recenzi.
O jejich první milostné scéně píše, že se stane to, co ani jeden z nich nečekal. No nevím, Ennis to určitě nečekal, ale Jack se o to dost snažil, takže předpokládám, že když k tomu konečně došlo, nebyl zase tolik překvapený. No a potom, že to nechápou!!! Chápou to oba velmi dobře, to že si to Ennis nechce připustit, je jiná věc. Ale rozhodně to chápe (viz jeho zhroucení po Jackově odjezdu).
Taky by ten film zkrátil o 20 min. Já nevím, co by v tom chtěli stříhat, já bych nedokázal obětovat ani vteřinu.

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 20:02:52     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Recenze 2
Přesně...:-)) Tak se mi opět obnovily slzní zásoby...mrkněte do mailů:o)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 21:31:12     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Renouncement...
Já už tady vlastně jako nejsem, pač jsem se rozplynula při druhém podívání...silně doporučuji zvětšit na celý monitor (nebo alespoň tou jednou ikonkou na 2/3...). Ta hudba naprosto konvenuje a s tím, co se tam děje...hlavně scéna setkání a pak ten "úprk" do hor - to je tak srdcervoucí osvobození...a pak ty klidnější stísněné pasáže při Jackově "přítomnosti&q uot; a Ennisově závěru...je to prostě masochismus nejvyššího rázu...ale také něco naprosto ojedinělého, co jsem na youtube ještě neviděla...Kdybyste někdo věděl, co je to za hudbu...:

Renoun cement (drsně výstižné...)

htt p://www.youtube.com /watch?v=MPJsCQ-0Ky w

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 21:51:54     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Renouncement...
Hlásím, že slzní zásoby už mám také obnoveny :-)
Fakt zatím asi nejlepší video z Youtube. Jak tam hudba vygraduje při setkání po 4 letech, raději ani nemluvit....

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 21:35:59     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Recenze 2
Přesně tak, že by to ani jeden nečekal?? To je teda blbina- pardon Jack to nejenom "čekalo on na tom fakt "pracoval" ; možná od toho "nice to know you, Ennis Del Mar". Jediná najasná proměnná v jeho "rovnici přitažlivosti" k Ennisovi byla předpokládaná Ennisova reakce..a pokud by Jack neudělal první jednoznačný krok a "nepoddal se" tak ba zřejmě k ničemu nedošlo.. v jeho vstřícné stanové akci nebylo nic váhavého ani rozpačitého- ani poprvé ani podruhé..
Přesně jak píše Baldýnský v Reflexu..." ta velká milostná romance začala jednou v noci ve stanu, kdy se Ennis , štastně zasnoubený s Almou ,ke svému naprostému úžasu zmocní v návalu nevysvětlitelné vášně o něco méně užaslého Jacka":)))

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 21:55:06     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Recenze 2
Myslím, že na tom pracoval od tý chvíle, co vylezl z toho svýho omlácenýho pick-upu. Koukal po Ennisovi, jak mlsnej kocour:-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 17:56:23     Reagovat
Autor: wezr - neregistrovaný
Titulek: Pozdrav
Zdravím milé osazenstvo.
Před chvílí jsem se vrátil z práce a projel dnešní přípsěvky. snad mi nic neuniklo :-)
Moc děkuju Evče za ty komplimenty, i pro mě to byl moc fajn večer. Eva mi napsala trochu s obavami, jestli bych šel s ní. No to bylo něco pro mě. Vyrazit na Zkrocenku se spřízněnou duší. Můj přítel sice prohlásil něco v tom smyslu, že už jsem se úplně zlbáznil, ale dál to nekomentoval :-)
A děkuju Evče za ten vyčerpávající rozbor. Fakt hezký. Já holt na to psaní nejsem.
Jen mě napadá, že jsem si také až včera všiml toho polknutí při mycí scéně. A to jsme zrovna s Evou neprobrali. Sice jsme kecali hodinu před kinem a po kině v autě cestou domů, ale to by člověk musel objet celou republiku, ay to stihl všechno probrat:-)
Zatím jsem taky docela v pohodě, sice se mi honí film celej den hlavou, ale to ani jinak nejde.
Jo a koukal jsem na slovenských stránkách na ty "hambatý" fotky. On je chudáček Heath takovej vyhublej, malý svaly. Na to, že hrál takovýho drsňáka a bouchače.
P.S. A co si to tady posíláte za rozbory 1. stanovky? Jak to, že ho ještě nemám? Co je to za neposlušnost :-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 18:08:00     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Pozdrav
Zdravím!;o) Tak už jsme tady oba včerejší hříšníci...(jinak komplimentů bylo poskrovnu - hodně jsem se držela:) No možná kdybys sem dal odkaz na ty slovenský stránky, tak by Ti Kačka mohla poslat ten svůj rozbor stanovky...ale jen na vlastní nebezpečí - víš jak my to někdy berem...;o) Ale jestlipak už nám nepláchla za Jakeem, aby jí cosi "dokázal" ?;o)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 18:14:50     Reagovat
Autor: wezr - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Pozdrav
Tady je ten odkaz: http://brokeback-mo untain.webovastrank a.cz/home/index
Js ou to takový česko-slovenský stránky. Až se vám to otevře, klikněte na obrázky a tam už to najdete.
Tak se omlouvám, já myslel, že už to sem někdo dával. Už to fakt nestíhám všechno sledovat :-)
A s tím rozborem se nebojte, já to vydržím :-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 19:22:06     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Pozdrav
Jojo - dával, ale je to kdesi ztraceno;o) Tak díky moc:)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 18:13:31     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Pozdrav
OK, posílám a omlouvám se :-)
Na Jakea razím za chvíli!!! Uááááááááá!!!!!

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 16:57:33     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: YouTube
A ještě jedna moooooc hezká:

http://ww w.youtube.com/watch ?v=LqSFV4eDSTU

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 16:28:33     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: YouTube
Na YouTube máme vydařenou novinku!!!
Není to klasická srdcedrásavá šílenost, ale výborně zvolená hudba, text a perfektně sestříhané!!!
Půso bí to jako pohlazení po duši:

http://www .youtube.com/watch? v=m1ax9wRk5s4

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 18:42:07     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: YouTube
Ještě dva překrásné klipy od stejného autora, kde slova přesně pasují k vybraným scénám, prostě nádhera:

http:// www.youtube.com/wat ch?v=mSVvUlYk4lk


http://www.youtube .com/watch?v=OGhFKv HBoVE


Komentář ze dne: 02. 05. 2006 12:29:02     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: jiricek
no co clovek to nazor,ja zas kolikrat slysel ze jsem nejaky divny,az uchyl//to jsem se dozvedel v praci//na co to co to chodim do kina....
ale NAM se to libi a to je hlavni a nejaci nepoznani lidi nasim syndromem,nas nemuzou vykolejit.ikdyz se nekteri o to snazili

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 15:48:10     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: jiricek
No upřímně řečeno brácha mě taky nechápe...včera jsem přilezla z toho kina, a on "na čem jste byli"?:) A já: "No na čem asi?" On: "No já nevim, co teď dávaj´" A já: "No co asi tak JEŠTĚ dávaj?";o))) Nepochopena:) Až Káťa v noci mě z toho dostala:) (jinak fakt zábrany jdou stranou - jsem Kátě volala ještě během cesty k baráku - naštěstí minuta za korunu:), a asi docela nahlas jí líčila svoje pocity z filmu, přitom jsem si to štrádovala podél baráku k hřišti s lavičkama a zpět a takto pořád...No a takhle jsem jednou zašla až k jedné té lavičce (podotýkám - bylo po 23. hodině:-)), a on tam někdo seděl! Někdo docela podezřelý...tak jsem se otočila na podpatku a líčila to Kátě - fakt mě z toho chytal záchvat smíchu...bůhví co ten člověk všechno slyšel...:o No a za chvíli vidím, jak jde ten dotyčný za mnou, tak jsem se docela lekla a radši si Káťu nechala na příjmu až do doby, než jsem vlezla do baráku...Ale pak jsme to ještě museli dořešit přes SMS...některé zásadní detaily:)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 15:50:32     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: jiricek
*musely;o)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 15:58:39     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: jiricek
No to naše noční řešení zásadních detailů si budem muset zatrhnout :-)
Já si vždycky hezky v klídku usínám, v tom mi přijde SMS a v mžiku su bdělá :-)))
A ten spánek potom stojí za to :-))

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 16:02:33     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: jiricek
Hele neházej to na mě!;o))) To ty jsi začla s tou Jackovou chytající se pacičkou a už to jelo:) (nebo já s něčím jiným? asi si povedeme evidenci hříšníků...:-)) No ale je fakt, že ta rada z časopisu byla zrada...ale já za to nemůžu! Normální nevinný "předávání informací", ne?;o) Vždyť bys mi to nezapomněla, kdybych tě o to ochudila...

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 16:09:49     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: jiricek
Jojo, rada "náměsíčník&qu ot; byla pěkná podpásovka :-)))
To bych potřebovala vždycky ráno, když se nemůžu probrat :-)))

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 16:27:26     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: jiricek
No někomu jsem to napsat musela, a tys byla zrovna tak "po ruce"...;o) Ale sem to dávat radši nebudu no...jsou mezi námi čisté duše...:)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 17:08:43     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: jiricek
cool, nebo spíš hot:))))))))))
Až budeš mít pokračování, ráda se pokochám, mám tam nějaké nejasnosti:))))))) Tak posílej:)))

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 17:26:16     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jiricek
To bylo asi na Káťu...ale kdybys měla zájem o "Radu č. 28 - Náměsíčník"... ;o))

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 17:36:31     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jiricek
Hele a není to zajímavý, že zrovna u stanovek máme tolik "nejasností&qu ot;?;o)) Jinak trošku si píšu s Babi, co jsem chodila - v práci to má trošku problematický, takže už moc nemůže, ale má naprosto famózní postřehy...tak vám je sem budu někdy za ni psát:) Např. nové pojmenování pro scénu setkání po letech - "schodovka&quo t;;o))) A zamýšleli jste se někdy nad těmi jmény - Jack Twist a Ennis del Mar? Proč byla zvolena právě takhle?:)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 17:44:16     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Postřehy od babi 1):):
*omlouvám se - sem chodila - už dělám takový trapný chyby...a teď ty postřehy od babi:):

Také mezi oblíbenými tohle video : http://www.youtube. com/watch?v=MPJsCQ- 0Kyw

Ani nevím, jestli to tu už někdo objevil nebo jsem na to náhodou narazila. Je to taková Jackova vzpomínka a rezignace na štěstí s Ennisem (viz komentář), je k tomu krásná hudba, spíš klasika (což je tak trochu můj šálek čaje), ani nevím, co to je za hudbu, ale je to nádherné a smutné. Krásně tam ta hudba pasuje, obzvláště jak vygraduje u schodovky. Ale nejvíc mě opravdu zatím pořád bere James Blunt, ten text se tak dokonale hodí k ději, že to snad musel psát přímo na to video. Úplně nejvíc mě dostalo, jak Ennis říká téměř shodně s textem I swear a I cannot live without you. I když v tomto záběru vlastně nemluví, tak to "without you" vypadá, jako když to opravdu úplně říká, a přitom ten zoufalý výraz. Všimni si toho.


Komentář ze dne: 02. 05. 2006 17:47:51     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Postřehy od babi 2):):
Zeptala jsem se jí, jestli smím, protože co mi napsala mě fakt vzalo a musím se s vámi o to podělit...snad se nebude zlobit, když sem dám i tu část o její práci - psala jsem jí, že jsme na tom často podobně...je dobrá, že si dokázala říct "dost" - naštěstí to ale na její vášni k BM nic nezměnilo:):

Mys lím, že se můžu objektivně považovat za asi první skutečnou oběť PBM syndromu. Zkrátka prošvihla jsem v práci něco, co jsem prošvihnout neměla, jen proto, že jsem pořád čučela na 004 a na youtube a v hlavně jsem měla krom BBM úplně vygumováno (což se ostatně příliš nezměnilo). Nemělo smysl vysvětlovat šéfům, že hodnota nějaké připitomělé smlouvy na ještě připitomělejší součástky do tramvají se rovná nule ve srovnání s hodnotou Jackova nekonečně sladkého úsměvu, Ennisova modrého plecháčku, Jackova šátečku a něžně vábivého come, Ennisova I swear, plechovky fazolí a nikdy nepoužitých rybářských prutů, žejo! Tak teď sekám dobrotu a netroufám si ani na 004, jen si jednou za pár dní vytisknu to nejlepší a drásám si tím nitro doma před spaním. Ovšem nemůžu si i za cenu průšvihu odpustit alespoň jednou za den pár svých oblíbených videí, bez kterých mám o víkendu (protože doma nedisponuji počítačem) úplně regulerní absťák. K tomu jsem si teď přidala ještě povídku v originále, a ač je moje angličtina ubohá, čtu ji pořád dokola a pitvám se v ní a srovnávám s překladem a stále více zjišťuji, jaká je to síla a jak je ta anglická verze daleko účinnější než překlad, kde mě ostatně některé výrazy úplně rozčilují. Např. asi jen to, že překladatelka nemohla předem vidět film, ji vedlo k tomu, že slovo closet (kam Jack schoval košile), přeložila jako záchod a ne jako komora, kumbál. Neumím si představit, že by Jack něco tak drahoceného strčil na záchod. Už pitvám i samotná jména a myslím si, že ani ta nevybrala Annie náhodně. Jack Twist - rychlé, energické, živé jméno, Ennis Del Mar - krásné zvukomalebné jméno, obzvlášť když ho vysloví sám Ennis, ale jaksi pomalé, zaoble

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 17:48:57     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Postřehy od babi 3):):
jaksi pomalé, zaoblené, měkké, smutné - stále se mi tam vkrádá to slovo marnost a zmar... No tak takhle už blbnu.

Tak co na to říkáte? Káťa prý, že už nad těmi jmény taky uvažovala, ale já jsem tedy opět pozadu...:o)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 18:02:18     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Z diskuse na tiscali...:)
Drzim palce - 5.3.2006 chemlon
Normalne to nedelam, ale tohle tenhle film chci videt znovu! Je az k neuvereni, ze lze natocit tak dobrej film s takovym minimem dialogu... Davam 5 hvezdicek a drzim palce na Oscarech!

Ježiš koukám - to je náš chemlonek před dvěma měsíci! Tak přiznej se - viděl jsi to fakt zatím jenom 2x?;o))

odpověz

Re: Drzim palce - 5.3.2006 kryštůfek
já si myslím že je to právě proto že je tam tak málo dialogů. je to jeden z mála filmů kde se zbytečně nekecá a slova slouží jen k dokreslení příběhu. film vlastně staví na překrásných zelených očích Jakea Gyllenhaala což já osobně považuji za sadismus. při závěrečné scéně jsem měla pocit že se mi někdo pokouší za živa vyrvat srdce což se mi u jiného filmu nestalo. oscaři jsou naši!

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 22:37:22     Reagovat
Autor: chemlon - neregistrovaný
Titulek: Re: Z diskuse na tiscali...:)
Ahoj Evo, prosímtě, kdes to vyhrabala? :-) na tiscali, já si vzpomínám, to už je dva měsíce... od té doby jsem to ještě párkrát viděl, no, né že bych tak rád sponzoroval česká kina, ale... však ty víš, všichni víte. Celkové skóre mám 5 projekcí, ale dávám si pauzu, páč už jsem se dostal do celkem nesnesitelného stavu, kdy jsem nemyslel na nic jiného. Včera jsem si dal s kamarádkou Invazi barbarů, co radil Kačka, ještě štěstí, že tam byly i naprosto vtipné scény, ikdyž celý film je fakt husťárna na entou, nemálo podobná Času, který zbývá... nerad to říkám, ale opravdu jediná věc, která zabírá na PBS a jiné podobné filmy je alkohol, ovšem musíte vědět, kdy přestat, pokud musíte být ráno ready v práci :-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 22:46:42     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Z diskuse na tiscali...:)
No právě! Jenže je to jen krátkodobé řešení a druhý den je to ještě o něco horší :-(
Ale invaze barbarů je dobrá :-)
Já se dneska snažila zvednout si náladu filmem Proof, ale moc se mi to nezadařilo :-( Odpoutat se od Jakea takovýmhle filmem je věc zhola nemožná :-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 22:52:58     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Z diskuse na tiscali...:)
Já myslím, že v našem stavu se odpoutat od Jakea je věc nemožná jakýmkoliv filmem:-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 22:58:39     Reagovat
Autor: chemlon - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Z diskuse na tiscali...:)
Čas je lék proti všemu, i proti Jakeovi, věř mi...

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 23:04:28     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Z diskuse na tiscali...:)
To je fakt uklidňující vědět ;-)
Otázka je, jak moc člověk touží po léčbě :-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 23:10:26     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Z diskuse na tiscali...:)
Teď jsem chtěl něco podobnýho napsat.
Vím, asi jsem magor, ale já bych chtěl, aby ta "euforie" nebo co to je, trvala co nejdéle...

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 23:21:19     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Z diskuse na tiscali...:)
Řekla bych, že je to takovej zvláštní druh masochismu. I když to člověku nedělá moc dobře, tak si nemůže pomoct a pitvá se v tom a pitvá, pořád přisypává sůl do té nejbolavější rány :-(

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 23:26:27     Reagovat
Autor: wezr-pepa - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Z diskuse na tiscali...:)
To je přesně ono.
Já už jdu raději spát. Jestli teda usnu. Pustil jsem si čtyřikrát to poslední video od Evči, tak nevím:-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 23:31:18     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Z diskuse na tiscali...:)
Tak dobrou noc a sladké sny o těch nejdokonalejších modrých kukátkách pod sluncem :-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 22:56:03     Reagovat
Autor: chemlon - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Z diskuse na tiscali...:)
Krátkodobé, leč, alespoň pro mě zcela účinné :-) Příští den, o něco horší, to jo, ale aspoň pak při té námaze vstát myslíš na úplně jiný věci, než je BM a podobné "odstřelující& quot; kousky :-)))

Komentář ze dne: 01. 05. 2006 20:07:14     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re:
Uaaaaaaaaaaaaaa!
T eď jsem zjistila, že to v našem městě budou hrát v jediněm"nemult iplexovém" kině- já už nechciiii, ale asi budu muset:))
Závislost je holt závislost, no co jen uvídím BBM po sedmé:)))))

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 10:01:07     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: 4. projekce:)
Ahojky vespolek, no violko - myslím, že budeš muset...;o) Hlásím se tedy po včerejší pro mě čtvrté projekci a řeknu vám, že už se sama v sobě nevyznám...Wezrík byl tak moc hodnej, že mě v tom nenechal a vyrazili jsme spolu na BM na - jak jsem doufala - velkém zaobleném plátně, které nikde jinde nemají!:o) Bohužel ale v tomto sále dostaly přednost asi nějaké blbosti, co teď nově běží, a naši milovanou Zkroucenku tam hráli v pidisále s malým plátnem - no trošku větší DVD projekce:) Hoďku před začátkem jsme to ale ještě nevěděli, takže jsme si v klidu rozebírali, co šlo - no samozřejmě nejvíc toto fórum:) Ten šok, co jsme zažili, když jsme přišli do toho pidisálu, jsme museli chvíli rozdýchávat...navíc jsme byli v poslední řadě a před námi uprostřed vždy nějaká dvojice, takže se ani nešlo nějak rozumně posunout vpřed...Tak jsme si aspoň odsedli (bála jsem se, abych vedlejší dvojici nerušila svými návaly žalu:-)) Ale zřejmě tam už byli lidé, co to viděli víckrát (na konci se ozval vzlykot:-)), nebo se alespoň chovali rozumně...

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 10:15:49     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: 4. projekce:)
Jediné odlehčení, které nám bylo dopřáno, byla reklama na Kofolu:), a pak už mi poprvé docvakl ten Katčin Bioscop:o) Fakt jsem se bála, co to se mnou udělá po mé 3. projekci, která byla krušná, a poté, co zažila o víkendu Káťa...ale už pro začátek řeknu, že to zatím dusím v sobě a žádná lavina, jako minule, prozatím nenastala...Možná to bylo tím malým plátnem, možná tím, že jsem vedle sebe měla chápající duši, ale asi nejvíc tím, že jsem měla celou druhou půlku filmu nějak úplně vyschlé oči (snad tamním vzduchem?) a brečet mi zkrátka vůbec nešlo, navíc jsem měla druhou půlku silně rozmazanou...:-( Což ovšem neznamená, že by se mě to vnitřně nedotklo, ale mám spíš pocit jako po první projekci, kdy jsem cítila něco strašně silnýho a nevěděla, co to je...tak doufám, že zas nenačínám novou várku:)

Musím se ale opět podělit o pár drobných postřehů, které mě opět dostaly a vrtají mi hlavou (byť to nejsou žádné světobornosti...) Za prvé - miluju, jak Ennis nosí vzadu v džínách ty svoje hnědý rukavice:o (dokonce i po letech v manželství s Almou...). Za další - konečně jsem si všimla, jak Jack polknul nasucho, když se Ennis myje...to je téměř nepostřehnutelné - přirovnala bych to ke "Come", ale jakou to má sílu...i to jeho otřesení se, když se myje po první stanovce...Další maličkosti - jednou si Jack skutečně nalije do plecháčku čaj (to gesto, jak ozkušuje vodu...pomoooc:-)), no a jednou Ennisovi poté, co plecháček málem shodí tou svojí ladnou nožkou, tu zpropadenou whisky:)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 10:27:18     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: 4. projekce:)
Pak humorné scénky s harmonikou - teď mě dostalo to Jackovo pochichtávání, když mu Ennis říká: "Mít štěstí já, tak je harmonika vejpůl";o) a předtím to Jackovo frajerské: "Měla štěstí, no.";o) A taky ten nenápadný Ennisův smích, kdy jede vedle Jacka na koni, ten zas vyluzuje "tóny" z té své harmoniky, a Ennis ho napomíná, ať toho nechá, nebo jim ty holky zase vyděsí...ale říká to jen tak naoko a v duchu je v tu chvíli nesmírně šťastnej..A co jsem tak nesledovala titulky, tak jsem taky měla pocit, že Jack říká Ennisovi, že "lidi jako já se dostanou do pekla", ne my. Ale zřejmě to bylo tak myšleno na oba, jen že jsem tam zaslechla "me"...(n ebo že by "you and me"?:-))

A teď Ennisův odjezd po první stanovce - už se to tady mockrát rozebíralo, ale teď mi docvakl ten strach v Ennisových gestech, pohledu a i způsobu odjezdu - ve všem je obsažený ten strach z toho, co se stalo a do čeho se žene...ten pohled na Jacka vyjadřuje něco jako: "Do čeho mě to sakra táhneš?":o A když už jsem u tématu strachu - jak je Ennis s Almou a s dcerami na té slavnosti (kde mj. hrají Černý muž pod bičem otrokáře žil...:o)), tak mě položilo to Ennisovo "two little girls" (jasně - překlad "děti", ale tohle...:), stejně tak jako jeho starání se o dcery, když přijde domů a Alma už nemůže...tam je Heath prostě k sežrání:) No abych se vrátila k té slavnosti - Alma tam Ennisovi říká: "Půjdeme jinam" - nechce, aby dělal problémy, a až ten to pak vyřeší ručně, tak jí plně dojde to, čeho on je schopný a co se v něm skrývá...

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 10:40:40     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: 4. projekce:)
No a návštěva Jacka u Aquirra - ten jeho výraz a oči...a došla mi taky ta souslednost - že se nejdřív informuje, jak se to s Ennisem má, a až pak asi trošku rezignuje a začne si s Lureen (konečně jsem viděla to klopýtnutí;o)) Ještě jak se předtím snaží sbalit toho Jimba, tak zas ta jeho síla pohledu - stačí okamžik a Jimbo věděl, na čem je:) Ten Jackův tanec s Lureen je něco tak uklidňujícího i dechberoucího zároveň...tvoří tak krásný pár - ty jejich oči, Jackův úsměv, Lureenino zbláznění se do něj, a pak zas ten jeho pohled přes její rameno, kdy mu určitě prolétlo hlavou, jestli dělá dobře...U jejich společné scény v autě mě dostalo, jak mu Lureen shodí klobouk - stejně jako Ennis při setkání po 4 letech...pořád mu ho chudáčkovi někdo bere;o) Jak Ennis čeká na Jacka, tak jsem byla vyřízená i z Almy - je tam naprosto úchvatná, jak mu říká, že by si mohli vzít paní na hlídání...:o) No a jejich setkání jsem tady rozebírala už minule...:) V motelovce mě napadlo, že Jack sice říká, že tam hnal "jako žíznivá čára", ale nejdřív se s Ennisem jde přivítat jen tak normálně - kamarádské objetí...až když Ennis projeví, že jeho city nezeslábly, tak až poté se může tahle jeho naděje proměnit ve skutečnost...když tam jel, tak vůbec nevěděl, na čem je...

Dál se mi spojilo, jak říká Ennis Jackovi u vody, že co nejde vyřešit, musí se vydržet, tak ho Jack tak jemně hladí po té stejné tváři, jako mu před lety ošetřoval šátečkem a Ennis se nenechal...až teď, po 4 letech, se tomu poddá...pro mě trošku jako mini flashback - tím Ennisovým postojem:) No a jak se Ennis rozvede a Jack přijíždí za ním, tak mě položilo, jak už z dálky troubí rozpustile klaksonem...a pak ten jeho výraz při: "Myslel jsem, že teď..." - a pak hned ta změna...

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 10:56:21     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: 4. projekce:)
Co mě naplnilo štěstím - jak Ennis přijede pozdě s těmi fazolemi a Jack už na něj čeká u jezera a tak láskyplně pobaveně ho sleduje, jak vystupuje z toho auta...co víc dodat. Při Jackově tanci s "kecalkou" ; mě pobavilo použití písně "I don´t want to say goodbye", přitom v tu chvíli by si asi Jack přál co nejrychleji zmizet...;o) A pak ten jeho výraz venku na té lavičce...:o Pak "krocaní scény" mě vždycky totálně vyždímou...to Jackovo: "And you sit down you son of a bitch!" a ten jeho zoufalý výraz v očích nad tím, že tohle musí řešit...ale ví, že musí...(jo a nechápu, jak by se takovým lidem jako je Anne a Jake mohl narodit takový protivný spratek jako ten Bobby:-)) A zde je vidět to, jak Jack zestárnul - i při té jeho namáhavé chůzi k televizi a zpět...Oproti tomu u Ennise ta vypjatá scéna u dřezu, při které mám pocit, že mě svlékají z kůže...a Monroovo téměř nezúčastněné "Alma", když už je po všem...:o Zkrátka u tohoto se nedívat na titulky (ostatně teď už snad při ničem, ale tady obzlášť zákaz:-)) a jen sledovat ty jejich výrazy...jak to v Ennisovi postupně narůstá, až to bouchne...a pak ten jeho téměř úprk, aniž by cokoli vnímal...

Závěre čná hádka - co k tomu ještě dodat...snad jen to, že jsem se strašně lekla, jak Ennis Jackovi vyhrožuje za to Mexiko...tam je zas tak strašně nebezpečný a vzápětí, během pár okamžiků, se z něj zase stane troska...Nechápu, jak tohle mohl Jack zahrát - během toho svého monologu jestli se nadechl jednou?:o (stejně tak jako je pro mě asi vrcholná scéna Ennise jeho zhroucení se v podchodu...) Sledovat jen ten Jackův výraz, nabíhající žíly na krku a nasát do sebe ty jeho výčitky, které na Ennise sype...vždycky neskutečný záhul...(při minulé projekci jsem už u tohoto bulela jak krokodýl...). Skok na Ennisovu návštěvu u Jackových rodičů - jak mu jeho otec říká, že "ani tento svůj sen nedotáhl do konce", tak jsem úplně cítila, jak Ennisovi dochází, že tento sen nedokázal naplni

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 11:08:11     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: 4. projekce:) (poslední:-))
naplnit kvůli němu...že on mu po něm neustále šlapal...Nahoře, jak Ennis pak bere do ruky toho koníčka, tak mě napadlo, že ho Jack uchovával s pocitem, že je to vlastně Ennis (ta postava na něm...), a když si vybavím to jeho bezelstné "Yeah" poté, co mu Ennis říká, že si nahoře ještě ke všemu zapomněl košili...:o) Při závěrečných titulcích mě kupodivu dostala nejvíc ta druhá líná písnička (od Rufuse?:)) - přesně mi tentokrát sedla k náladě...v kině bylo naštěstí ticho, kdo chtěl, ten odešel, světla skoro zhasnuta, tak se člověk mohl trošku normalizovat...Co byla ale zrada - ještě musím zmínit. Při tom, jak se Ennis s Jackem v 63. roce loučí a Jack říká, že uvidí, jestli ho nevezmou na vojnu, tak jsem si prostě vzpomněla na to humorné video "Jack in the army" - to nešlo no...jsem se musela začít v duchu smát a proklínala se, že jsem to viděla...;o) Wezrík byl naprosto úžasná spřízněná duše, se kterou jsem pak mohla probrat svoje zmatené pocity:) - jen mě fakt mrzí, že to nevyšlo s tím velkým plátnem (= ovečky zleva i zprava...). I tak ale myslím, že to na nás obou opět zanechalo nějaké následky, které se postupně budou v následujících dnech projevovat...Ale Olgo tobě musím další projekci z celého srdce doporučit, protože musíš nabrat trošku pozitivní inspirace...nevím, jestli máš v sobě teď nějakou záklopku zřejmě jako já, která se možná uvolní při páté projekci:), ale rozhodně jdi do toho! (nejlépe s někým filmu znalým...;o))

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 11:34:36     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Recenze:-(
Ještě mě napadlo, než sem dám odkaz - dostalo mě, jak Jackův tchán říká Lureen, když hladí malého Bobbyho: "Povedl se TI.":o A Jack tam jen tak stojí...

No tady dám odkaz na jednu prapodivnou slovenskou recenzi - odkaz je na čsfd - nevím, jestli jste ji už četli:

http://ww w.cinemaview.sk/ind ex.php?session=0&am p;action=read&c lick=open&artic le=1144345400

Uk ázka: Pre ich rozdielnosť je medzi nimi z počiatku iba pracovný vzťah, ale keďže noci v horách bývajú dlhé a chladné, stane sa niečo, čo ani jeden z nich nečakal - pomilujú sa v stane. Obaja to nechápu a tak po skončení práce obaja odchádzajú svojou cestou. Oženia sa, ale klasický manželský život nie je vec, ktorá by bola pre nich po tom čo prežili na Skrotenej hore. (chápete, kam se mu poděl ten zbytek? v tom "jednou se pomilují ve staně" je jako všechno?:o ) Mrkněte pod tím taky do komentářů...někdo ho tam pěkně sjel, i když ne tak, jak bysme to udělali my:)

No a tady je ukázka z jedné diskuse u jakési recenze - Jiříček hustej:
autor: Jiří
datum: 1. duben 2006, 11:43
nadpis: Re: Re: Díky
je až neuvěřitelný co tenhle film vyvolal... všichni kolem mě, co ho viděli, tak jsou z něj unešený, jak nádherně a nenásilně popisuje lásku dovou kluků... ten film je skutečně nenásilnej, protože nemá prakticky vůbec žádnej obsah... v první půlce filmu jsou hlavní hrdinové celou dobu v horách a žerou fazole a celou druhou půlku se scházej "na rybách"... a nakonec jednoho z nich zabijou, aby to bylo smutný... dle mýho nudné a laciné...


auto r: Lenka
datum: 7. duben 2006, 21:45
nadpis: Re: Re: Re: Díky
Panebože. Jiříčku, je mi Tě upřímně líto.

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 12:24:40     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Recenze:-(
Evi, díky za sáhodlouhý rozbor, moc hezky se mi to četlo, jako bych tam byla s Váma.

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 16:09:33     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Recenze:-(
Já už chci jednou napsat něco nesáhodlouhýho!;o) Ale to už by asi znamenalo, že v tom filmu není co objevit...:-(

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 13:05:17     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Recenze:-(
Evi, jsem ráda, žes to přežila relativně v pohodě, já mám pořád ještě dost silný dozvuky z neděle, naštěstí jsem si dneska vzala dovolenou :-)
K tomu, jak Jack vysvětluje Ennisovi, co je to Pentacost – tak tam na 100% řekne you and me... jinak by nedávalo smysl Ennisovo Speak for yourself. You may be a sinner, but I ain't yet had the opportunity.
Mmochodem, všimli jste si, jak se Ennis po téhle větě usměje a jak na to zareague Jack? Kývne hlavou a hned mu podá whisky :-) A na to se hrozně hezky usměje, je to spíš takovej rošťáckej úšklebek, jako by přesně věděl, co bude následovat.. a že mu tedy tu opportunity poskytne :-))
Toho Jackovýho úsměvu jsem si všimla až teď naposled - takže pořád je co objevovat :-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 13:55:40     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Recenze:-(
Ten Ennisův úsměv po přiznání " no opportunity" je rozkošnej..
Ale myslím si , že v tento okamžik jaksi " jeden mluví o koze a druhý o voze"- Ennis rozhodně myslel no opportunity v hetero smyslu Jack možná myslel něco jiného.))))))), ale asi nemohl tušit, jak by případnou opportunity z jeho strany Ennis přijal, protože ten se dosud nějak gay neprojevoval...
St ejně je to divné, když vlastně s Almou už byl zasnoubený, bylo mu 20 a že by s ní nespal???

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 14:00:00     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Recenze:-(
Jojo, opportunity makes the thief :-))

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 15:27:04     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Recenze:-(
Káti ty jseš zkrátka přebor! Já to chci vidět ještě min. 1x na velkém plátně...;o) Taky jsem o tom tak uvažovala, že by pak ta Ennisova reakce neměla smysl, ale říkala jsem si, že si třeba to Jackovo "me" mohl převzít i na sebe a takhle se bránit, že jako jeho se to netýká...jen jakoby by věděl, že ho chce Jack strčit do stejného pytle:)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 13:32:11     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Recenze:-(
Ještě jedna věc mě Evi u BBM dostává čím dál tím víc. Shledávací líbačka po čtyřech letech. Dřív se mi nejvíc líbil začátek, ten zlom po chlapským objetí kdy Ennis shodí vyplašenýmu Jackovi klobouk, praští s ním o stěnu a začne ho žádostivě líbat, ale teď mě nejvíc dostává do kolen konec scény, kdy Jack nechce přestat a Ennis ho musí odstrkovat. Vůbec mu to ale nejde a sotva ho odstrčí zase se k němu naklání. Divím se, že ta dřevěnka nevzplála, jako by mezi nima při doteku přeskakoval elektrický výboj, přesně jako v povídce. Vůbec nechápu, jak toto může někdo zahrát a Jake je přitom neskutečnej, ta rozcuchaná ofinka a oddanej roztouženej pohled. No nic, jsem zralá na studenou sprchu a froté ručníky:-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 13:55:25     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Recenze:-(
O studené sprše mi povídej :-)
Právě jsem stvořila něco pro naši grafomanku Evču - při dovolené mě nenapadlo nic chytřejšího, než rozpitvat do posledního detailu a pohybu první stanovku, místo oběda si dát takovýhle žrádlo, to je teda něco :-)))
Už bych se nad sebou měla fakt vážně zamyslet...

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 14:00:10     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Recenze:-(
Nařizuju okamžité zveřejnění tvého výtvoru:))))))))))) ))))))

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 14:03:26     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Recenze:-(
Kriste! Kačo okamžitě mi to pošli na Alfred.Redl@centrum . cz hned, hned, hned a nebo ještě líp, hned to tu vyvěs!!!!

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 14:55:43     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Recenze:-(
Proboha, teď tady byl výpadek, já se lekla, že už mě buďto odstřihli, nebo jsme to tu už definitivně zbořili :-)
To není na zveřejnění, mužská část osazenstva by se mohla cítit pohoršeně :-)
Ne, vážně, není to nic převratnýho, jen jsem jednoduše popsala to, co vidím :-) a ještě k tomu jen první část, na druhou nějak nezbyly síly :-)
Ale aspoň jsem tu nahromaděnou energii využila ke kompletnímu vygruntování bytu včetně umytí oken a výměny záclon :-)
Violko, napiš mi Tvůj mail :-)
Rigo, máš to tam :-)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 15:12:02     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Recenze:-(
misa.lejskova@sezna m.cz
ass fakt nebudeme provokovat:)))))))

Nemáš ještě energii na úklid u nás??"))))))

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 15:51:25     Reagovat
Autor: Riga - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Recenze:-(
Šikovná Kačenka šikovná, ale němělas to tak brzo utnout:-)
Stejně tam ten střih na stan dali moc brzo:-(((( puritáni!!!!!

Li di musím se pro dnešek rozloučit:-(
Všem nááádhernej zbytek dne.

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 16:04:25     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Recenze:-(
Počkej ale vždyť už bylo po všem...nebo myslíš, že nás ochudili o 1,5tou stanovku?;o)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 18:00:12     Reagovat
Autor: Kača - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Recenze:-(
Já to brzo neutnula, ale vždycky se v určitej moment přestanu soustředit na okolní svět a v hlavě mám totálně vygumováno :-) A v takovým stavu nestvořím slovo, natož souvislou větu :-)
Asi si budeme muset počkat na Pedru, nebo že by měl někdo jiný odvahu? :-)
Každopádně jsem si udělala hezkou přípravu na dnešní Proof, doufám, že Jake nezklame. Jak by mohl, co? :-))

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 15:31:20     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Recenze:-(
No Rigo napsalas to přesně - taky jsem dřív byla mimo z toho začátku shledání, ale teď považuju za největší umění to jejich loučení/neloučení - o tom Jackově stavu na konci toho shledání (vlásky, roztouženej pohled, sepnutá ručička, kterou mu Ennis tak nerad musí odstrčit...), jsem včera básnila Wezríkovi...no snad má pochopení...;o)

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 13:32:35     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Recenze:-(
Ahoj Evi, vidím že jsi to tentokrát celkem ustála:))))))
Pár poznámek k Tvým postřehům...
1. To polknutí a celý výraz Jackova obličeje, když se Ennis myje a on musí vynaložit veškeré sebeovládání aby se nepodíval.. když jsem to viděšla poprvé tak jsem si říkala, že se přece musí podívat:))))
2. V scéně "hříšníci do pekla" Jack určitě mluví v množném čísle, protoře Ennis odpovídá- "speak for yourself, you maybe a sinner ,but I hadn¨t the opportunity"
Než mi docvalol, co se tím snad Jack sanží naznačit, tak jsem si říkala bože o čem to mluví, přece to nejsou žádní kriminálníci předmanželský sex snad v té době už nepatřil k hříchům.. ale Ennis to evidentně nepochopil..
3.Na slavnosti- to je ten typický příklad, jak se Ennis to všechno snaží ustát- a pak stačí nějaký celkem bezvýznamný konflikt agrese vybouchne naplno- přesně jak jsi psala Alma se děsí jaká potlačená zloba v něm dřímá..

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 13:39:20     Reagovat
Autor: sarah violka - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Recenze:-(
4. Scéna v autě- Oprah Winfrey přivedla ve své Show Jakea i Anne trochu do rozpaků, když řekla, že někde četla, že scéna v autě patří k Jakeovým oblíbeným- a o n z toho vybrusill odpovědí-"yea- it was a breath of fresh air after beeing with this guy"
V té scéně je ale vidět, že si to Jack tak nějak užívá až do okamžiku, než Lureen začne jít tvrdě " na věc"- mám pocit , že "až tak by on teda nemusel":)))))

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 15:42:17     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Recenze:-(
No teď jsem se na tu scénu v autě hodně zaměřila...:o) A vždycky mě pobaví, když si Anne odloží a on lítá očičkama z její hlavy níže a opět nahoru...neví co dřív:) Ale celkem rychle to zachrání no...:)

Komentář ze dne: 01. 05. 2006 19:43:43     Reagovat
Autor: martin (email) - neregistrovaný
Titulek:
Zdravim na slovenskych strankach ZH jsou moc pekne nove fotky Jakea a nahy Heath jak skace do vody.Kouknete na to.

Komentář ze dne: 02. 05. 2006 09:26:46     Reagovat
Autor: Eva - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ahojky, taky moc zdravím!:) Můžeš sem prosím hodit odkaz? Tady už se těžko něco hledá...Díky;)

Komentář ze dne: 01. 05. 2006 15:44:10     Reagovat
Autor: wezr - neregistrovaný
Titulek: Pro Evu
Mrkni na mail :-)

Komentář ze dne: 01. 05. 2006 12:55:47     Reagovat
Autor: ladikladik - neregistrovaný
Titulek: pro evu 2
a ty kluby to jsem ve skutecnosti nikde nevidel.No v kfc se to nedeje.-))a kort ve Stelle

Komentář ze dne: 01. 05. 2006 13:48:13     Reagovat
Autor: