004.cz

Kongres k sexuální výchově 2003

Od 9-11.10. se konal v Pardubicích 11. kongres o sexuální výchově, který každoročně pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, se kterou server 004.cz úzce spolupracuje na bázi jejich internetovém e-zinu www.planovanirodiny.cz, z něhož vím pravidelně přinášíme zajímavé články.
Ani na letošním kongresu jsem nechyběl a tak bych se rád podělil s některými informacemi, které na kongresu zazněly. Je to jen několik postřehů, které podávám čistě subjektivním dojmem s ohledem na téma homosexuality.

Oproti předchozím ročníkům měl tento kongres akreditaci ministerstva školství pro další vzdělávání pracovníků sexuální výchovy a tak vybrané tématické okruhy měly čistě vzdělávací charakter.
Témata letošního kongresu byla: Sexuální výchova v zemích Vissegradské čtyřky, sexuální výchova ve školství u nás, byly zmíněny její cíle, obsah a metody. Dalšími tématy byly: sexuální výchova a právo, úmluva o právech dítěte, kontracepce, prevence sexuálně přenosných onemocnění s důrazem na AIDS a konečně také homosexualita.

Referát na téma homosexualita přednesl Prof. Doc. PhDr. Petr Weiss, PhD., psycholog Sexuologického ústavu I. LF fakulty. Ve svém referátu se věnoval nejnověším vědeckým poznatkům týkajících se etiologie (původu) homosexuality. Následoval můj referát na téma Postoje společnosti k homosexualitě v ČR, který zpracovala G-Liga v roce 2003. Dalším na pořadu bylo téma Postoje českých gay mužů k infekci HIV, kterého jsem vedle MUDr. Procházky, J. Novotného a D. Janíka spoluautorem.

Na začátku kongresu vystoupil MUDr. Radim Uzel, CSc. s emocionálně zdůrazněným varováním a o nově vydané publikaci Terapie homosexuality, kterou vydalo sdružení Exodus, provozovatel stránek homosexualita.cz. Informace o této publikaci přineseme brzy v podrobném článku.

V úvodním projevu Dr. Uzla dále zaznělo, že ho mrzí relativně nízká účast nováčků, kteří by zde v Pardubicích byli poprvé a ke smyslu sexuální výchovy a kongresu dodal: "Mám pocit, že tu přesvědčujeme již přesvědčené." Měl jsem taktéž podobný dojem. Však jen do chvíle, kdy jsem přednesl svůj referát, v němž jsem se zabýval mimo jiné i současným postojem české společnosti k otázce adopce a výchovy dětí homosexuálními páry. Jeden z odborníků mi položil otázku, jak to s tou výchovou vlastně je a jak je to s vlivem na dítě. Podle známých studií jsem zdůraznil, že neexistuje reálný důvod, proč nesvěřit stejnopohlavnímu páru dítě, pokud si to přeje a splňuje předpoklady, že se o dítě bude moci hmotně a jinak dostatečně postarat stejně jako bezdětný pár muže a ženy, který má o adopci dítěte zájem. Není známo, že by takováto výchova jakkoliv narušovala psychosexuální vývoj jedince a že by se dítě významně stávalo terčem posměchu svých vrstevníků za to, že žije s dvěma ženami či dvěma muži. Tyto studie vycházejí ze zemí, kde jsou adopce homosexuálními páry možné. Domnívám se však, že česká společnost není na takovou společenskou změnu stále připravena. Prof. Weiss mé sdělení podpořil, že skutečně neexistuje důvod, proč by homosexuální páry nemohly vychovávat děti. V tuto chvíli bylo naprosto zřetelné, že se jedná o otázku, kde i mnozí, u kterých lze předpokládat liberální postoje vůči všem formám sexuality, nemají v této otázce tak liberální postoje, jak jsem čekal a sálem zazněl zřetelný šum. Jasně jsem tak nabyl dojmu, že přesvědčujeme nepřesvědčené a to mne přes smíšené pocity potěšilo.

Na závěr pár fotografií:

Prezentace referátu Sexuální výchova zdravotně postižených – známý sexuolog a psychiatr MUDr. Jiří Mellan. Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. je přes svůj úctyhodný věk stále aktivní ve svém oboru a je neméně významnou osobu při výkladu trestního práva třeba právě v oblasti sexuálních trestných činů.
Webové stránky www.planovanirodiny.cz odborné veřejnosti prezentovala budoucí výkonná ředitelka SPRSV Mgr. Zuzana Prouzová. Současným ředitelem je MUDr. Radim Uzel. Na fotografii je plukovník JUDr. Jiří Kubík. Na konferenci se zabýval významnou otázkou šikany, sexuálního obtěžování, dotkl se i gender problematiky a trestných činů s homosexuálním podtextem v armádě u nás a ve světě.
Sociální pracovník Domu Světla – České společnosti AIDS pomoc, Radek Suda, na fotografii v zamyšlení, pohovořil o problémech stávající systému a postojích vůči HIV pozitivním osobám v ČR. Páteční večer byl výborný raut, který byl zahájen hudebním vystoupením sboru Gaudium Pardubice.

Kongres k sexuální výchově 2003 - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |