004.cz

Statut serveru 004.cz

1 • VYMEZENÍ PROJEKTU: 004.cz jsou stránky o životním stylu gay a lesbických žen se zaměřením na zdravotní a sociálně-společenská témata. 004.CZ je neziskový informační, nepornografický www projekt, provozovaný občanským sdružením CODE 004. Účelem tohoto projektu je působit jako zdroj informací pro všechny, kteří se chtějí nebo potřebují dozvědět více o životě homosexuální menšiny.

2 • VLASTNICKÁ PRÁVA: Stránky 004.CZ jsou duševním vlastnictvím jednotlivých autorů, kteří se podíleli nebo podílí na realizaci jednotlivých částí tohoto projektu. Vlastnické právo autora k určité části tohoto projektu však tohoto autora nijak neopravňuje se identifikovat, rozhodovat či jakkoli disponovat s projektem jako celkem ani částmi tohoto projektu, jež jsou dílem jiných autorů.

3 • OSOBNÍ PREZENTACE: Projekt 004.CZ je v principu autorským projektem a v tomto směru je budována celá jeho struktura. Tam, kde je to technicky možné, je autor přímo uveden podle vlastního uvážení pod svou virtuální nebo skutečnou identitou, popřípadě autorskou značkou. To se týká především textů, fotografií apod. Prezentace ostatních osob, které se přímo podílejí na vývoji nebo provozu tohoto serveru, je realizována v rubrice, která je k tomuto zvlášť určena (např. technický tým, redakce apod.).

4 • DISPOZIČNÍ PRÁVA: Autor má možnost výslovně převést na provozovatele projektu 004.CZ dispoziční práva, opravňující jeho dílo zpeněžit a tím tak přispět na finanční zdroje nutné k zajištění provozu serveru za předpokladu, že budou dodržena pravidla uvedena v tomto prohlášení.

5 • ODMĚNA AUTORŮM: Stránky 004.CZ jsou nekomerční informační projekt a kdokoliv z autorů nebo dalších osob podílejících se na jeho tvorbě, provozu, vývoji a propagaci nemá důvod očekávat finanční nebo jinou materiální odměnu za své autorské nebo jiné pracovní výkony.
Pokud autor požaduje odměnu za své dílo, musí tento požadavek vznést ještě před tím, než dílo provede tak, aby bylo možné jeho provedení včas odmítnout. Dohoda o výši odměny musí být stvrzena písemně také předem. Zadání díla včetně výše požadované odměny musí být zveřejněna tak, aby kdokoli měl možnost nabídnout vypracování díla za výhodnějších podmínek.

6 •  OBECNÉ PROHLÁŠENÍ: Spolupráce na projektu 004.CZ je podmíněna souhlasem zúčastněné osoby s těmito pravidly.

7 • ZÁVĚREM: Všichni, kdo se na tvorbě a existenci serveru podílí, doufají v morální vyspělost těch, kteří se na tvorbě přestali podílet a jsou jim předem vděční za to, že server ani jeho autory veřejně nepomlouvají.

• DALŠÍ ODKAZY: Stanovy občanského sdružení 004.cz

Statut serveru 004.cz - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |