004.cz

Jaké jsou homofobní postoje?

Postoje k homosexualitě představují důležitý test mezilidské tolerance a schopnosti přijetí menšinového, ale společensky přijatelného způsobu cítění a chování. Nicméně v každé společnosti existuje okolo pěti procent osob s nenávistnými sklony k menšinám, kteří představují, potenciální zdroj fašismu a rasismu. Právě negativní postoj k homosexuálům je jedním z typickým rysů těchto osob.

V současnosti stále stoupá procento lidí, kteří mají tolerantní postoj a v běžném životě nedělají rozdíly mezi heterosexuály a homosexuály.

To je poměrně pozitivní signál, když si uvědomíme, že dlouhá léta byla homosexualita hodnocena a pojednávána pouze jako zdravotní porucha. Snahy o zrovnoprávnění homosexuality a medicínské výzkumy nakonec napomohly k tomu, že homosexualita byla vyškrtnuta ze seznamu nemocí amerického seznamu DSM - III. Od roku 1973 nepovažuje homosexualitu za nemoc ani Americká psychiatrická asociace. V roce 1992 byla vyřazena ze seznamu sexuálních nemocí na mezinárodní úrovni světovou zdravotnickou organizací WHO.

Formálně je homosexualita akceptována jako společenský jev, ale osobní zkušenosti či představy bývají zkreslené.
I ten, kdo není přímo homofobní může chápat a posuzovat homosexualitu jako chorobný stav nebo se mylně domnívá, že homosexuál potřebuje vždy psychiatrickou nebo psychologickou péči. Souhlas s tvrzením, že homosexualita je zákonitým jevem každé společnosti nedělá homofoba tolerantním liberálem.

Součástí homofobních postojů je konkrétní tvrzení, že homosexualita a registrované partnerství ohrožuje instituci rodiny. Je samozřejmě jasné, že tyto dva pojmy jsou zcela odlišné a jediné, co může rodinu ohrožovat je homosexuální jedinec, který pod tlakem homofobní společnosti hodlá skrýt svou orientaci sňatkem s opačným pohlavím. Tento jev se bohužel stále týká nemalé skupiny ženatých a vdaných homosexuálních mužů a žen, kteří samozřejmě představují riziko pro stabilitu jejich rodiny. Registrované partnerství by tedy znamenalo snížení rozvodovosti a více šťastných lidí, kteří by nemuseli vytvářet falešné vztahy a přesto by mohli žít v právně uznaném partnerském stavu.

Zajímavým zjištěním je skutečnost, že ti kteří se necítí dobře ve společnosti homosexuálů, případně se jim i vyhýbají, se významně častěji mylně domnívají, že lidé s dobrým vztahem k homosexuálům mají sami homosexuální sklony. Existují samozřejmě i heterosexuálové, kteří  se cítí dobře ve společnosti homosexuálních lidí a sami tuto komunitu aktivně vyhledávají.

Jaké jsou homofobní postoje? - komentáře

Komentář ze dne: 29. 03. 2010 00:18:08     Reagovat
Autor: bau (email) - neregistrovaný
Titulek:
Víte jak vzniká homofóbní jedinec? Tím že některý redaktor jistého homosexuálního časopisu s "homofilními" jedinci útočí na křesťanskou víru. Nejhorší je že židů se zastanou, homosexuálů také, ti pseudo kosmopolitní měšťáci. Bez vaší "zlé a nenávistné" křesťanské civilizace by vás věšeli za koule do průvanu (Většina náboženství). Mě je opravdu víra, pohlaví a politické názory ukradené. Se spoustou kamarádů na toto téma ani nehovořím, nechci to vědět. Protože je mi jedno jestli jsou rudý, filoví a koho milují. Jsem katolík a mám stejné právo na svou víru, jako vy na orientaci. Nehoním čarodejnice, bezvěrce a podobně... (ps. výraz homofobní je ve slovníku cizích slov.net, homofilní, nikoli...)

Komentář ze dne: 01. 09. 2011 17:19:41     Reagovat
Autor: Standa (email)
Titulek: Re:
No víte, vy ne zcela chápete historický vývoj, který umožňuje homosexuálům rovnoprávnost.

V dobách, kdy křesťanství bylo důležitou nejen součástí, ale i náplní, života, byl homosexuální jedinec nejen věšen za "koule", ale byl by dokonce i vražděn, stejně jako i další "menšiny", ať už sexuální či národnostní nebo náboženské...Víte, v době středověku byli více tolerantnější muslimové, než křesťané: proč křižáci při konci 1. kruciáty vyvraždili 20 000 obyvatel Jeruzaléma a proč kronikáři mluví o krvi až po kolena v dobyté Antiochii? A proč, když Saladin(přesněji Saláh ad-Dín Júsuf ibn Ajjúb) při dobytí Jeruzaléma povolil výkupné pro "Franky" a proč ostatní nevyvraždil jako to udělali křižáci, ale místo toho z nich udělal otroku, či tzv. Mamlúky? Proč muslimové tolerovali ve středověku křesťanské židovské menšiny ve městech na rozdíl od křesťanů? Proč byla založena Svatá inkvizice?

Když kladu tyto otázky, asi mě za to budete nenávidět, ale tohle není účelem těchto otázek, protože stejně tak se mohu ptát: Proč byli křesťané vražděni za Nerona, či za jiných proti-křesťansky laděných "Imperatorů"? A též se dát ptát: Proč jsou muslimové tak nesnášenlivý v současnosti vůči křesťanům? Proč vzniká terorismus? A takových "proč" by se našlo mnoho...

Takže ono to nelze hodnotit jednostranně a je třeba najít historické souvislosti - nyní když se podíváte do Íránu, tak pan prezident-diktátor Ahmadínežád se chlubí, že nemá ve své domovině žádnou homosexuální menšinu...jak to? Homosexualita se v Íránu trestá smrtí...Takže ono.. v jistém ohledu máte pravdu, ovšem - musíte si uvědomit značný civilizační pokrok od pudů a od náboženství směrem k vědě, rozumu a lidskosti - proto je tato "křesťanská" společnost "tak" tolerantní - víte, ono nejde o náboženství, protože žádné z nich se neřídí zákony a neřídí se lidskostí, kterou se řídí "moderní civilizace". Náboženství má jiné zákony, jiné představy o světě a o člověku, o lidství a lidskosti - proč? Protože všechna náboženství mají svůj původ v době předhistorické a postupným vývojem se vyvíjí (vyvíjeli) až do dnešní doby. Čili islám ještě není náboženství, které by bylo vystřídáno moderní civilizací - na rozdíl od křesťanství - ono, každé náboženství má svůj výboj a je třeba nejdříve, aby se došlo do bodu, kdy už nezbývá hledat alternativy k danému náboženství - pak vzniká humanismus, osvícenství, doba revoluční, -ismy a nakonec se dostaneme do dnešní doby. Islám je ještě daleko za námi a tudíž nelze ho s námi srovnávat. Křesťanství je ovlivněno současnou společností a proto má mnohem liberálnější přístup k různým aspektům života a tento "trend" se bude ještě zesilovat. Kdo ví, jaké bude křesťanství za 500 let a kdo ví, zda ještě vůbec bude, zda jej nenahradí věda...nechci zavrhovat křesťanství, jen se dívám na věc objektivně a říkám, že křesťanství je postupně liberalizováno a společnost si postupně hledá alternativy (buď vytváření vlastních církví a sekt, nebo vědu). Kdo by řekl ve starém Římě, že "pohanství" nahradí křesťanství? Kdo by řekl, že se z judaismu odštěpí několik jedinců a vytvoří křesťanství? Kdo by řekl, že se z různých arabských božstev začne uznávat jeden - Alláh? Kdo by předpověděl vznik Buddhismu? Atd, atd...

Takže zde je problém spíše v chápání světa a vzájemném porozumění - já vás chápu, rozumím vám a neberu vám váš názor ani vás za něj nijak neperzekvuji a nemám potřebu být nějakým "christianofobem", protože vás více než respektuji a chápu vás, ale stejně tak očekávám od vás, že vy bude respektovat mé názory a že nebudete hledat souvislosti mezi homosexualitou a a jakýmsi neologismem, tedy onou "christianofobií". Protože já jsem člověk, který má úctu k druhým, ale totéž požaduji od těch druhým, Buďte uctivý k ateistům či "deistům" a též buďte uctiví k sexuálním menšinám. Tak jak se vy budete chovat ke mě a k ostatním názorovým či sexuálním nebo národnostním menšinám, stejně tak i já se budu chvat k vám - s důrazem na toleranci, respekt, pochopení a úctu.
Tady není spor mezi homofoby a homosexuály, ale je zde problém v malé komunikaci a pochopení, resp. úctě k těm druhým.

Komentář ze dne: 03. 10. 2005 20:09:13     Reagovat
Autor: Nillbert - neregistrovaný
Titulek:
Nabídnu vám ještě jiný příklad jak vzniká takový "homfobní postoj". Např Já jsem se na váš web dostal tak, že jsem připravoval článek o Raoulu Wallenbergovi a google mě poslalo na váš "seznam G/L osobností".... nejsem si jist zda jde o velmi nevkusný žert protože jako cílovou skupinu která by podobný materiál považovala za věrohodný si umím představit snad jen ženy v domácnosti s nižším vzděláním ...nebo homosexuáli ale pro mne je to jasný důvod s vámi nesympatizovat.

Zdraví vás příslušník skutečné minority a ne jen smutný omyl přírody dohnaný v sebeomluvném procesu až na samé dno soudnosti -
Nill
(Jewish Defense League - www.jdl.czechian.net)

Komentář ze dne: 01. 09. 2011 17:31:50     Reagovat
Autor: Standa (email) - Stastys
Titulek: Re:
Víte...články zde asi nejsou zcela odborné (tedy nemyslím si, že je uznává většina sexuologů), ale berte to s nadhledem - není třeba brát vše vážně...toto jsou jen názory ostatních, resp. názory homosexuálů, takže ze nezlobte, že vás to uráží, ale nač to brát vážně a nač se stát homofobem, když se dá s někým vycházet i když s ním v mnoha věcech nesouhlasíte...Ono, nesouhlas je naopak dobré znamení a je to znamení svobody, ale je třeba umět s jinými názory pracovat a je třeba umět mít respekt k různým charakterům a osobnostem. Nechci vás hodnotit, ale z toho co jste napsal to vyznívá, jako byste neměl žádný respekt vůči jiným názorům...

Řeknu vám to asi na rovinu - jsme v demokratickém státě (sice sužovaném mnohými podivnými praktikami - a to hlavně kriminálními a ekonomicko-politickými, ale i tak, pokud nebudete či nebudeme dělat nic proti, pak se nedivme, že tady takovéto věci jsou - koukněte se na Ukrajinu - když je špatná politika, lidé vyjdou do ulic - podívejte se na Česko - když je špatná politika, lidé brblají u lahve piva) a tudíž se musíme naučit chovat se demokraticky. Někteří lidé to nedokážou. Tací lidé nejsou lidé demokratičtí, ale buďto dogmatičtí nebo psychotičtí.

Můžeme budovat demokracii, respekt, úctu a porozumění nebo se můžeme chovat dosti nevyzrále a nemoudře - můžeme se chvat jako zvířata či pudově ovlivňovaná stádia vývoje člověka.

V ČR asi málo lidí chápe demokracii - ale není to jen v ČR...demokracie se vytrácí stále víc, jelikož je výchova dětí čím dál víc uvolněnější.

Prosím, mějme k sobě větší úctu.

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |