004.cz

Historie starověkého Řecka - realizace

Použitá literatura

  • Jiří Fanel, Gay historie, Dauphin, Praha 2000, 527 s.
  • Robert Flacelière, Život v době Periklově, Odeon, Praha 1981, 358 s.
  • Paul Halsall, Homosexual Eros in Early Greece, seminární práce na Fordhamské univerzitě, 1986. http://www.fordham.edu/halsall/pwh/greekeros.html
  • Platón, Symposion, přel. František Novotný, Edice OIKÚMENÉ, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1993
  • Platón, Zákony, přel. František Novotný, Edice OIKÚMENÉ, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1997
  • Plutarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů I, Odeon, Praha 1967, 835 s.
  • Colin Spencer, Dejiny homosexuality, Slovart, Bratislava 1999, 295 s.
  • Xenofón, Lakedaimonské zřízení, přel. Alena Frolíková, in.: Xenofón: Řecké dějiny, Svoboda, Praha 1982

Autor tématu - Homosexualita ve starém Řecku studuje na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Historie starověkého Řecka - realizace - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |