004.cz

Zákon o zdraví lidu

zákon ze dne l7. března l966 o péči o zdraví lidu se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 2l0/l990 Sb., zákonem České národní rady č. 425/l990 Sb.,zákonem České národní rady č. 548/l991 Sb., zákonem České národní rady č. 55O/l99l Sb.,zákonem České národní rady č. 590/l992 Sb., zákonem České národní rady č. l5/l993 Sb.,zákonem č. l6l/l993 Sb., zákonem č. 307/l993 Sb., zákonem č. 60/1995 Sb., zákonem č. 14/1997 Sb., zákonem č. 206/1996 Sb., zákonem č. 79/1997 Sb., zákonem č. 110/1997 Sb., zákonem č. 83/1998 Sb. a zákonem č. 167/1998 Sb.


§ 27

(1) Lékařské zásahy do reprodukční schopnosti jednotlivců, kastrace, stereotaktické operace a zákroky u transsexuálů se provádějí pouze na žádost osoby, u níž mají být provedeny, a po schválení odbornou komisí, kterou tvoří právník, nejméně dva lékaři se specializací v příslušném oboru a dva další lékaři nezúčastnění na provádění lékařského zásahu.
 (2) Před podáním žádosti musí být osoba náležitě informována lékařem o povaze lékařského zásahu s upozorněním na rizika a případné nepříznivé důsledky s ním spojené.

Zákon o zdraví lidu - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |