www.004.cz >Průvodce pro pedagogy > Průvodce pro pedagogy

Autor: -ppg->, Téma: Průvodce pro pedagogy, Vydáno dne: 19. 03. 2021
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Učitel by měl být především otevřený všemu, co s člověkem a jeho vývojem souvisí. Je pravděpodobné, že tuto otevřenost nezíská v pár seminářích psychologie a didaktiky, souvisí s jeho vlastní osobností. Nelze mu ji tedy naočkovat. Průvodce pro pedagogy je příručkou pro ty otevřené z vás, kteří jste se rozhodli o homosexualitě, stejně jako o spoustě jiných problémech, s dětmi hovořit, objasňovat ji a rozvíjet v nich tolerantnější pojetí světa. Možná budete právě vy první, kterému se student svěří se svou homosexualitou a bude od vás očekávat pomoc. Víte, jak na to?

Průvodce pro všechny pedagogy, kteří ať chtějí či ne, mají ve svých třídách gaye a lesbické dívky

Průvodce pro pedagogy a učitele je určen pedagogům všech typů škol – základních, středních odborných učilišť, gymnázií a ostatních typů odborných škol. Zejména bychom chtěli upozornit pedagogy škol odborných – průmyslovek, obchodních akademicích, kde se neučí biologie, základy společenských věd či rodinná a sexuální výchova a chybí takto vzdělaní učitelé. S otázkou homosexuality se totiž mohou setkat všichni pedagogové a bude potřeba, aby se neodvolávali na své jinak odborně zaměřené kolegy, ale aby přímo sami pomohli.

Šíření správných a kvalitních informací má význam nejen pro zvyšování tolerance k homosexualitě, ale má mimořádný význam především pro gaye a lesbičky, kteří sedí zamaskování v řadách heterosexuálních spolužáků a někdy až traumaticky prožívají homofobní chování společnosti. Každý pedagog musí být připraven na to, že by se mohl setkat s tím, že se mu jeho žák či žákyně svěří s tím, že je gay nebo lesbička a bude u něj hledat pomoc a pochopení. Mladí homosexuálně orientovaní lidé bývají obecně citově a duševně křehcí a odmítavá reakce či nepochopení jim může velmi ublížit.

Během puberty je vhodné informovat o homosexualitě všechny děti. Homosexualita by neměla být projednána jen jako varianta lidského chování, ale jako prožívání, sebeuvědomování, hledání citových vztahů a životního stylu. Vysvětlení biologických predispozic sexuální orientace může napomoci k přijetí tolerantního a akceptujícího postoje u většiny. Správnost sexuální výchovy pak výrazně napomáhá positivnímu průběhu procesu coming outu u homosexuálně orientovaných lidí, kteří jsou touto výchovou zasaženi uvnitř převážně heterosexuální skupiny.

Hlavním tématem je správnost informací o homosexualitě v sexuální výchově obecně. Tato studie již byla přednesena  na konferenci o sexuální výchově v Pardubicích v roce 1995, ale její závěry jsou pro mnohé učitele i po letech zdrojem nových informací – sexuální výchova na téma homosexuality . Jaké informace a kdy by člověk o homosexualitě měl dostat se dozvíte na stránce Jak informovat?

Co je homosexualita, jaká je její bilogická podmíněnost a veškeré informace o homosexualitě a bisexualitě jsou shrnuty v tématu homosexualita . Téma homosexuality shrnuje nejnovější poznatky o homosexualitě a bylo vytvořeno pod odbornou sexuologickou supervizí, stejně jako veškerá témata 004 .

Ne každý pedagog má ale správné předpoklady pro výuku sexuální výchovy. Součástí prvního cyklu postgraduálního vzdělávacího kursu sexuální výchovy Kandela bylo vyplnění šestnácti položek postojů k homosexualitě. Výsledky tohoto sociologického průzkumu provedeného mezi učiteli je shrnut v kapitole Postoje sexuálních pedagogů k homosexualitě. Vedle sexuální výchovy ve školách, kde jsou s homosexualitou seznámeni všichni – heterosexuálové a sekundárně i samotní homosexuálové, kde není podmínkou již uvědomělý stav vlastní sexuální identifikace, existuje i sexuální výchova cílená na gay a lesbickou komunitu.

Sexuální výchova v rámci gay komunity je zaměřena dvěma směry:

Sekce poradny obsahuje vždy jedno pracoviště z každého kraje ČR, na které se můžete obrátit, budete-li potřebovat adekvátní informace - linky důvěry, sexuologické ambulance, poradny AIDS pomoci, místa testování HIV protilátekhttp://www.004.cz.

Za poskytnutí materiálů a cennou pomoc děkuji PhDr. Richardu Braunovi, MUDr. Ivo Procházkovi, a Mgr. Andree Scheansové.

Průvodce pro pedagogy podpořilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, které prostřednictvím Výzkumného ústavu pedagogického vydalo tento materiál jako součást sborníku k sexuální výchově. Sborník lze stahnout zde. Recenzety sborníku je MUDr. Antonín Brzek a PaedDr. Lenka Kubrichtová.

-pg-