www.004.cz >Partnerské vztahy > Vývoj vztahu

Autor: -par->, Téma: Partnerské vztahy, Vydáno dne: 14. 03. 2022
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Vývoj vztahu je nepopsatelně složitá věc. Je to vlastně celý život. Avšak obzvláště ze začátku vztahu projdeme několika fázemi, jejichž neznalost nás může rozdělit.

Vývoj vztahu je nepopsatelně složitá věc. Je to vlastně celý život. Avšak obzvláště ze začátku vztahu projdeme několika fázemi, jejichž neznalost nás může rozdělit. S následujícími vývojovými stupni se setkáte v dalších kapitolách (zejména v části partnerská krize) ještě několikrát, kde avšak mohou umístěné v textu vyznít jako méně důležité.

Obzvláště častou příčinou nějaké partnerské krize je nepochopení či neznalost těchto zákonitostí vývoje. Záměrně zde tedy vypichuji tento vědecký poznatek.

Začněme láskou mileneckou a sexuální, kterou prožíváme na začátku vztahu.

Sexuální láska realizovaná v pravém milenectví pokud není nijak uspěchaná nebo deformovaná vzkvétá ve třech stádiích:

1. Velká fascinace - trvá 3-5 měsíců
2. Velká konzumace - trvá 5-10 měsíců
3. Dekadence - začíná nejdřív po 8, nejpozději po 14 měsících.

Ve stadiu dekadence mírně poklesne úroveň sexuálního prožívání. Podstatné je, jak se s tím milenci vyrovnají. V tomto období je totiž zásadní schopnost obratné partnerské komunikace než sex. Tuto komunikační obratnost si musíme osvojit a důkladně ji zvládnout. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou v životě potřebujeme.