www.004.cz >Literatura > Queer literatura - Slovo úvodem

Autor: Waky <>, Téma: Literatura, Vydáno dne: 28. 02. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Milostné vztahy osob stejného pohlaví jsou staré jako lidstvo samo, proto se samozřejmě promítají i v literatuře. V novém tématickém celku na 004.CZ se můžete seznámit (nejen, ale především) s knihami, které jsou dostupné v současné době a mohly by nějak oslovit dnešního čtenáře.

Milostné vztahy osob stejného pohlaví jsou staré jako lidstvo samo (třebaže se v čase měnil přístup k jejich hodnocení i chápání), proto se samozřejmě promítají i v literatuře. Způsob jejich zobrazování je (podobně jako u jiných obecných kategorií lidských vztahů, jejich prožívání a reflexe) nejrůznější, co do záběru tématu i náhledu. Vzhledem k této šíři tematiky i záběru je dost obtížné je kategorizovat a rozčlenit, nehledě k praktické nemožnosti shromáždit a popsat všechna díla, kde se tato tematika objevuje.

Snažili jsme se vyjít především z knih, které jsou dostupné v současné době a mohly by nějak oslovit dnešního čtenáře, především z těch, které se dají sehnat i v češtině a je možné si je koupit nebo půjčit v knihovně. Dále máme k dispozici i některé recenze či anotace knih zahraničních, které u nás není možné sehnat a nejsou přeložené do češtiny, ale jsou zajímavé pro ilustraci, jakým způsobem je tematika homosexuality zpracovávána v zahraničí. Těm, kteří čtou v některém světovém jazyce, mohou tyto recenze a anotace posloužit jako zajímavé tipy, protože soubor zahraničních knih dostupných v češtině není zdaleka reprezentativní a rozhodně v něm nefigurují mnohé z titulů, které jsou v celosvětovém měřítku nejčtenější, nejzajímavější a nejvýznamnější. Tito literární typy mohou posloužit i případným zájemcům z řad odborné veřejnosti - vydavatelům, redaktorům a překladatelům, kteří by chtěli českým čtenářům nabídnout některý zahraniční titul z této oblasti.

V současné době nezahrnujeme do našeho zpracování poezii (z důvodů nedostatečné literární erudice tvůrců textu). Co do tematiky zde nejsou zpracována díla pojednávající o tematice transgender, jednak proto, že spadají do zvláštní tematické oblasti, jednak proto, že nám není znám dostatečný počet těchto knih. Obě kategorie budou dle možností v budoucnosti doplněny. Nečiníme si nárok na historickou či literární studii o zpracování tématu homosexuality z hlediska literárněhistorického obecně či z hlediska jednotlivých národních literatur (též z důvodů literární erudice těchto stránek). Takové zpracování by jistě bylo zajímavé, ale pro orientaci běžného čtenáře v knihách s tematikou stejnopohlavních vztahů snad není taková hloubka nezbytně nutná.

Kategorie knih

Knihy jsme rozdělili do následujících kategorií:

Hlavní vymezení a) a b) jistě není potřeba vysvětlovat, do kategorie c) jsme zařadili knihy, které pojímají homosexualitu jako základní problém sám o sobě, to jest její přijetí (či nepřijetí), coming-out, reakce okolí atd., tedy věci, které asi přijdou člověku na mysl v souvislosti s termínem "literární zpracování homosexuality" jako první (ve skutečnosti existuje řada vynikajících knih s touto tematikou, které tyto základní otázky už dávno neřeší) a knihy, které spíše vysvětlují a vychovávají svého čtenáře k pochopení a toleranci.

V kategorii d) jsou zařazeny knihy, kde se téma objevuje pouze jako součást širšího celku, ať už co do tématu nebo postav, e) oddechová četba - zařazení podle žánru, g) - vysvětleno v textu. Ve všech kategoriích jsou zahrnuty knihy nejrůznějších žánrů a literární úrovně, protože další členění by bylo už příliš složité a nepřehledné, údaje o dostupnosti a úrovni jednotlivých knih uvádíme podle potřeby a vlastních znalostí ke každé zvlášť v anotacích. (Dostupnost se týká pouze Prahy, v jiných městech nám není situace známa.)

V určitém smyslu je stanovení těchto kategorií i hranice mezi nimi neostrá a subjektivní, je tedy možné, že někdo může cítit to rozdělení i případné zařazení knih trochu jinak. Ohledně sumarizace knih přivítáme každé případné informace od našich čtenářů, budeme rádi, když nám pomůžete náš seznam rozšířit a doplnit.