www.004.cz >Pohlavně přenosné choroby > STD 004

Autor: -std->, Téma: Pohlavně přenosné choroby, Vydáno dne: 13. 11. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Připravili jsme pro vás velký projekt, který zde velmi chyběl. Jedná se o stránky o pohlavně přenosných chorobách v gay populaci. Nebudeme vám zde jen říkat: chovejte se bezpečně, používejte kondom, ale najdete zde především podstatné informace o drtivé většině sexuálně přenosných chorob, zejména popisy příznaků těchto onemocnění, jež by vám měly pomoci ve včasném rozpoznání toho, že není něco v pořádku. Ke každému onemocnění jsou vám k dispozici fotografie klinických příznaků. Tento průvodce je určen především mladým gayům mezi 15 až 30 lety, kteří by měli vědět, jaká nebezpečí jsou spojena s volným pohlavním životem, zbaveným předsudků a zábran, zvláště pokud své partnery často střídají.

Právě jste vstoupili na stránky o pohlavně přenosných chorobách v gay populaci. Nebudeme vám zde jen říkat: chovejte se bezpečně, používejte kondom, ale najdete zde především podstatné informace o drtivé většině sexuálně přenosných chorob, zejména popisy příznaků těchto onemocnění, jež by vám měly pomoci ve včasném rozpoznání toho, že není něco v pořádku. Ke každému onemocnění jsou vám k dispozici fotografie klinických příznaků. Tento průvodce je určen především mladým gayům mezi 15 až 30 lety, kteří by měli vědět, jaká nebezpečí jsou spojena s volným pohlavním životem, zbaveným předsudků a zábran, zvláště pokud své partnery často střídají. Přestože některé nemoci se u nás již léta nevyskytly, přinášíme alespoň minimum informací i o těch, které se zde mohou kdykoliv objevit díky rozsáhlému cestovnímu ruchu u nás.

Pro termín "pohlavně přenosné choroby" zde budeme používat zkratku STD, což je z anglického termínu exually ransmitted iseases. Nově se můžete setkat i se zkratkou STI - sexually transmitted infections, což je obecnější pojem, protože mnohdy není přítomný klinický obraz choroby, ale pouze její původce. Pro STI je společným znakem šíření pohlavní cestou. 

Pokud nebudete rozumět některým slovům, připravili jsme zde slovník všech termínů, které se vyskytnou v textu.

V čem je tento průvodce specifický?

Jak je již z názvu patrné, jedná se o průvodce zaměřeného na specifika sexuálně přenosných chorob právě u gayů. Sexuální praktiky dvou mužů jsou diametrálně odlišné z hlediska přenosu pohlavních chorob od heterosexu, neboť gay sex bývá mnohem pestřejší, co se do proměnlivosti technik týče. U heterosexuálů je obvyklé genitální spojení penis - vagina, což se také nejčastěji projevuje v lokalizaci příznaků u heterosexuálů. Mnoho gayů zapomíná, že při souloži do konečníku se kapavka může přenést i tam. Oblast konečníku je u gayů z hlediska pohlavně přenosných chorob velmi opomíjena. Nejedná se jen o možnost přenosu viru HIV, ale i všech ostatních chorob, které se pak projeví právě na konečníku. Další možnost přenosu je do oropharyngu - krku při orálním styku, tedy spojení penis - ústa; i v krku se objevuje např. kapavka či chlamydie.

Obrazový průvodce sexuálně přenosnými chorobami je jedním ze základních stavebních kamenů těchto stránek. Myslíme si, že teprve až poté, co uvidíte doslova rozpadající se pohlavní orgány, uvědomíte si riziko, kterému se vystavujete promiskuitním a rizikovým chováním. Na obrázcích jsou zobrazeny nejčastější příznaky v plném stadiu rozvoje nemoci. Možná budete mít pocit, že jsme mohli zvolit poněkud méně odpuzující fotografie zejména pro slabší povahy, ale věřte, že vše, co uvidíte, je zcela reálné a skutečnost, se kterou se setkáte osobně, nebude na pohled o mnoho příjemnější. Věříme, že díky těmto obrázkům si budete mít možnost představit mnohem lépe něco konkrétního pod tou kterou nemocí, než kdybyste jen četli medicínský popis, kterému byste místy vůbec nerozuměli.

Než se pustíte do zkoumání a četby těchto stránek. Doporučujeme začít první kapitolou, kde se seznámíte s některými běžnými termíny, které v textu opakovaně používáme a které již nebylo možno nahradit srozumitelnějšími popisy. Tyto termíny se vám jistě budou hodit i do běžného života, neboť ne vždy jsou omezeny svou platností jen na sexuálně přenosné choroby. Jedná se zejména o názvy různých příznaků a termíny z anatomie lidského těla, bez jejichž znalosti by mohlo místy dojít ke zkreslení představ o symptomech a zbytečnému poplachu nad každým pupínkem, který na svém partnerovi naleznete.

Důležité upozornění

Informace, které na těchto stránkách naleznete, by vám mohly pomoci s autodiagnostikou vašich potíží, ale nezapomínejte, že léčba venerických onemocnění patří do rukou specialisty a často je zákonem povinná!!! Proto pokud naleznete něco, co vám připomíná některou z níže popsaných chorob, neváhejte a nestyďte se navštívit dermatovenerologa. Můžete jít přímo bez nutnosti výměnného listu od svého praktického lékaře. Trvejte na okamžitém vyšetření akutního stavu (bez objednání). Čím dříve s léčbou začnete, tím méně komplikací a tím rychleji se tohoto problému zbavíte. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE léčit sami antibiotiky. Pro sexuálně přenosné choroby je charakteristické, že se mohou sdružovat. To činí nároky na diagnostiku a léčbu. Volba vhodného léku se řídí mnoha důvody a dle případu je jednorázová, kratší, či dlouhodobá! Lék se podává injekčně nebo ústy. Syfilis se léčí při hospitalizaci, u kapavky je tomu tak pouze u jejích komplikovaných formy. Léčba vyžaduje také průběžné laboratorní zkoušky, kdy se ověřuje její úspěšnost. Z tohoto důvodu zde také záměrně neuvádíme léky, které se k léčbě používají, abyste se nepokoušeli o samoléčbu.

Odmítání léčby některých venerických onemocnění nebo vyhýbání se léčbě je protizákonné a může být trestně postihováno jako maření předepsané léčby.

Tomuto zákonnému opatření se věnujeme v další kapitole. – Zákonná opatření boje proti STD