www.004.cz >Homosexualita > Homosexualita - Úvod

Autor: -hsx->, Téma: Homosexualita, Vydáno dne: 05. 01. 2024
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Téma homosexuality je velmi široké a na těchto stránkách se pokoušíme dostat co nejblíže jádru věci. V osvětových pořadech a knihách bylo napsáno a řečeno spousta slov o tom, že homosexualita není nemoc, že je vrozená, neměnná a neléčitelná. Ale není-li to nemoc, co to tedy je? Kde se bere, čím je určená, kde je její centrum?

Na začátku všeho bylo mé zjištění, nebo spíše zděšení, že na českém internetu ani nikde jinde se dostupně nevyskytuje ucelenější soubor informací týkajících se lidské homosexuality. Tento nedostatek se ve svých důsledcích projevuje značnou neznalostí mezi heterosexuální populací, ale i mezi homosexuály. Tato neznalost dává prostor pro falešné předsudky a odmítání cizího a neznámého. Ani spousta homosexuálů není schopna svým rodičům, přátelům, či okolí sdělit víc, než že to, co cítí, je náklonnost ke stejnému pohlaví a nedá se to změnit.

Téma homosexuality je velmi široké a tyto stránky se pokouší dostat co nejblíže jádru věci. V osvětových pořadech a knihách bylo napsáno a řečeno spousta slov o tom, že homosexualita není nemoc, že je vrozená, neměnná a neléčitelná. Ale není-li to nemoc, co to tedy je? Kde se bere, čím je určená, kde je její centrum? Na tyto a spoustu dalších otázek se zde pokouším shrnout odpovědi na základě nejnovějších poznatků psychologie i medicíny.

Obsah stránek je velmi rozsáhlý a pokud jej budete chtít přečíst celý, zabere vám trochu času. Proto je zde tento projekt také ke stažení.

Prostor na konci jednotlivých stránek opět můžete využít pro své názory a dotazy.

Mnoho odpovědí na své otázky získáte v archívu starších diskuzních fór webu, pro toto téma zde