004.cz

Sňatek homosexuálů umožňuje zatím jen pět zemí v Evropě

Vídeň/Praha 30. prosince (ČTK) - Jako první země na světě uzákonilo registrované partnerství osob stejného pohlaví v roce 1989 Dánsko a v roce 2001 Nizozemsko jako první stát umožnilo sňatky homosexuálních párů. Od 1. ledna 2010 rozšíří řady evropských zemí, které mají zákon o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví, Rakousko.

Přehled zemí v Evropě, které zákonem upravují soužití osob stejného pohlaví (v oddílech řazeno abecedně):

Země, jejichž legislativa umožňuje sňatek homosexuálů:

BELGIE - Od června 2003 se v zemi uskuteční ročně přes dva tisíce homosexuálních sňatků; od roku 2006 mohou tyto páry i adoptovat dítě.

NIZOZEMSKO - První v Evropě umožnilo homosexuálům uzavírat sňatky od roku 2001; povoluje též adopce dětí.

NORSKO - Od roku 2008 umožňuje sňatky homosexuálů a přiznává těmto párům stejná práva jako párům heterosexuálním, včetně adopce dětí a práva na umělé oplodnění. Již od roku 1993 mohly homosexuální páry v Norsku uzavírat registrované partnerství.

ŠPANĚLSKO - Zákon umožňující sňatky homosexuálů byl přijat v červnu 2005. Zákon o soužití homosexuálů, včetně adopce dětí, měly již předtím autonomní oblasti Katalánsko (1998), Baskicko (2002), Navarra (2000) a Aragonie (1999).

ŠVÉDSKO - Od letošního května mohou gayové a lesbičky uzavírat manželství a od listopadu jim místní luteránská církev umožňuje i svatbu v kostele. Zákon o registrovaném partnerství přijalo Švédsko v roce 1994 a od února 2003 mohou tamní homosexuální páry též adoptovat děti.

Země, které mají zákon o registrovaném partnerství (krom ČR):

BRITÁNIE - Zákon, díky němuž mohou homosexuální dvojice uzavírat registrované civilní partnerství (bez adopce dětí), začal platit 5. prosince 2005. ČR - Zákon o registrovaném partnerství (bez možnosti adoptovat dítě) platí od července 2006.

DÁNSKO - Přijalo takový zákon jako první v Evropě; platí od října 1989; mohou též adoptovat potomka jednoho z partnerů.

FINSKO - Zákon platí od března 2002, neumožňuje však stejné příjmení ani adopce dětí.

ISLAND - Zákon o registrovaném partnerství má od roku 1996; umožňuje též adoptovat potomka jednoho z partnerů.

MAĎARSKO - Zákon o registrovaném partnerství platí od 1. července 2009, homosexuálním párům přiznává stejná práva jako v manželství s výjimkou práva na stejné příjmení, adopci a umělé oplodnění. Soužití homosexuálů ve společné domácnosti uzákonilo Maďarsko v květnu 1996 jako první z východoevropských zemí.

NĚMECKO - Registrované partnerství uzákoněno v srpnu 2001. Od roku 2004 mohou adoptovat dítě jednoho z partnerů.

RAKOUSKO - Zákon o registrovaném partnerství přijat v prosinci; platit bude od 1. ledna 2010.

SLOVINSKO - Zákon o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví přijat v roce 2006; přiznává jen omezená práva.

ŠVÝCARSKO - Zákon definitivně přijat referendem 5. června 2005; neumožňuje adopci dětí ani stejné příjmení. Země, které přiznávají homosexuálním párům zákonem některá obdobná práva, jako mají heterosexuální páry:

ANDORRA - Od roku 2005 umožňuje zákon registraci párů bez ohledu na pohlaví; takové dvojice se těší většině práv vyplývajících z manželství.

FRANCIE - Od roku 1999 mohou osoby stejného pohlaví, jakož i heterosexuální páry, uzavřít občanskou smlouvu o solidaritě.

CHORVATSKO - V červenci 2003 přijal parlament zákon, jenž zrovnoprávňuje soužití ve společné domácnosti pro homosexuální a heterosexuální páry.

LUCEMBURSKO - Zákon o občanských partnerstvích, inspirovaný francouzským modelem, byl přijat v roce 2004.

PORTUGALSKO - Od roku 2001 mají páry žijící spolu více než dva roky bez ohledu na pohlaví zaručena některá práva, zejména majetková. Tento měsíc schválila vláda zákon umožňující sňatky homosexuálů; parlament o něm bude hlasovat asi v lednu a zřejmě bude přijat. Odpůrci ovšem chtějí k zákonu referendum.

Sňatek homosexuálů umožňuje zatím jen pět zemí v Evropě - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2020 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |