www.004.cz >Kultura > Výstava Homosexualita a umění 1800 – 2000

Autor: -cod->, Téma: Kultura, Zdroj: TZ Obrazar.com, Vydáno dne: 00. 00. 0000
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Od 1. do 31. března se na Fakultě humanitních studií UK představí panelová výstava Homosexualita a umění 1800-2000. Výstava se zabývá vlivem fenoménu homosexuality na tři média: obraz, film a fotografie.

Od 1. do 31. března se na Fakultě humanitních studií UK představí panelová výstava Homosexualita a umění 1800-2000. Výstava se zabývá vlivem fenoménu homosexuality na tři média: obraz, film a fotografie. Každou z těchto částí zpracoval jeden kurátor, obrazu se věnoval Ladislav Zikmund, vedoucí realizačního týmu, film představí Kristýna Ciprová a souvislosti homosexuality a fotografie zkoumala Jana Teichmanová. Cílem výstavy je ukázat fenomén homosexuality a queer fenomén ve světle kultury a umění, jako vždypřítomnou svébytnou inspiraci či zdroj ve vizuálních médiích. V každém ze třech zkoumaných médií se odrážel trochu jiným způsobem. Kurátoři pojali každý svůj obor tematicky, návštěvníci se tak mohou těšit na témata Saphó, Ganymédes a ti druzí, Queer chaos, Umění a pornografie, Erotická fotografie a subkultura, Kontextuální fotografie, Populární alternativa a další.

Zájemci o problematiku se mohli s výstavou setkat již v propagačních brožurách s krátkými texty na dané téma na loňském filmovém festivalu Mezipatra.

Výstava je plánována jako putovní, následně se představí znovu v Praze, kde bude doprovozena cyklem přednášek zahraničních hostů, pak by měla putovat po celé republice a plánován je i výjezd do zahraničí. Výstava doprovodí v březnu mezinárodní konferenci Homosexualita v českých zemích, kde bude kultuře, literatuře a umění věnována značná pozornost. Konference buderovněž na Fakultě humanitních studií UK. Výstavu pořádá platforma Obrazar.com, zaměřená na publishing a produkci výstav. V rámci projektu Youth Art Opportunity II. byla podpořena programem Make a connection.

Vše o výstavě najdete na webových stránkách projektu www.homosexualita.obrazar.com.

Výstava byla pro rok 2009 zaštítěna ministryní pro lidská práva MUDr. Džamilou Stehlíkovou.