www.004.cz >Literatura Coming out > Edelfeldtová, Inger: Šikovnej kluk

Autor: OD <>, Téma: Literatura Coming out, Vydáno dne: 27. 07. 2022
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Kniha Inger Edelfeldtové pojednává o chlapci, který od mládí zažívá strach. Z toho, že nebude ve třídě nejlepší, z toho, že si na něj spolužáci po škole počkají, z toho, že nezvládne jeden z mnoha úkolů, které se od něj jako od šikovného chlapce očekávají, a z toho, že cítí uvnitř sebe tajemství, kterému ještě sám nerozumí.

Název: Šikovnej kluk
Autor: Inger Edelfeldtová
Nakladatelství: Tichá Byzanc
Rok vydání: 2008

Jim Lundgren je kluk navštěvující základní školu, prospívající s vyznamenáním. Jim Lundgren je v kolektivu vrstevníků neoblíbený šprt. Jim Lundgren je chlapec zmatený svými pocity. Nejbližším Jimovým společníkem je Strach.

Kniha Inger Edelfeldtové pojednává o chlapci, který od mládí zažívá strach. Z toho, že nebude ve třídě nejlepší, z toho, že si na něj spolužáci po škole počkají, z toho, že nezvládne jeden z mnoha úkolů, které se od něj jako od šikovného chlapce očekávají, a z toho, že cítí uvnitř sebe tajemství, kterému ještě sám nerozumí. Toto tajemství však pro něj začne brzy nabývat konkrétních rozměrů. Jim poznává svět teenagerů mimo školu, který zahrnuje diskotéky, pití alkoholu, užívání drog, líbání, erotiku, sex a vztahy. Přes nejisté pokusy seznámit se s dívkou, navázat a udržet s ní vztah, se noří do svého vnitřního světa pocitů a myšlenek, které se začínají točit více okolo kadeřavých vlasů a vypracovaného těla kamaráda z mládí, u jehož rodičů na venkově Jim tráví jeden letní prázdninový týden. Postupně se Jima zmocňuje čím dál větší strach plynoucí z konfliktu jeho vnitřních tužeb a zásad, které díky své výchově považuje za měřítko přípustnosti a normality. Zlomovým se pak pro něj stává setkání s homosexuálně orientovaným Matsem, na jednom večírku spolužáků z gymnázia, který se nedá odradit Jimovou odtažitostí a obranným sarkasmem a ukáže mu, jak o svém vnitřním světě začít postupně hovořit s druhými, jak překonat mlčení a zbavovat se strachu. Jim tak konfrontuje se svojí homosexuální orientací nejdřív sebe, poté jednotlivé členy své rodiny a své kamarády a přátele, aby nakonec došel k poznání, že není třeba se stydět za to, že žije život podle svých představ a svého přesvědčení.

Kniha je nejen příběhem comming outu mladého švédského chlapce, ale dává také nahlédnout do života jedné z mnoha rodin, které se potýkají se svými každodenními problémy a odkazy svých rodičů v podobě pravidel a přesvědčení, které ovlivňují jejich životy. Např. stěhování do nového města, nevěra otce, narození mladšího sourozence, šikana ve škole, přemítání matky nad naplňováním přání svých a rodiny, podpora partnera v kariéře aj.

Celé Jimovo vyprávění zahrnuje jeho studia na základní škole a gymnáziu, nastoupení do povinné vojenské služby a jeho pracovní začátky. Přínosem knihy je vedle Jimova líčení událostí také pohled jeho matky, který tvoří vždy úvod každé kapitoly.

Jakožto pracovník v pomáhající profesi oceňuji styl, jakým je kniha psaná. Je přístupná jak dospělému, tak dospívajícímu čtenáři. Neomezuje se pouze na jednotvárné líčení izolovaného problému, ale zahrnuje i komplexní vývoj formativních prostředí, které mají pro dospívající určující charakter (od rodiny, přes vrstevníky až po širší společnost). Dalo by se říct, že problém přijetí vlastní (homo)sexuální orientace by mohl být bez větších obtíží nahrazen jakýmkoli jiným problémem, který je u teenagerů aktuální, a stejně by neztratila nic ze svého kouzla a poutavosti.

Vzhledem k omezenému množství v češtině publikované literatury s LGBT tematikou bych tuto knihu doporučil k přečtení každému, kdo se potýká, nebo se kdy potýkal s vlastním hledáním své sexuality. Jedná se o cenný beletristický příspěvek k tématu comming outu, který je svým zpracování přístupný široké veřejnosti.