www.004.cz >Literatura ze zahraničí > Zahraniční knihy pro mladé čtenáře - úvod

Autor: Waky <>, Téma: Literatura ze zahraničí, Vydáno dne: 24. 09. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Několik zahraničních gay knih pro děti a mládež

 

V této kategorii queer knih je na českém trhu asi největší mezera (jinou podobnou kategorií jsou např. knižních rádci a "svépomocné knihy") - z našeho přehledu více než osmi desítek knih dostupných v češtině je pro mladé čtenáře vhodná jen hrstka. Přitom právě tyto knížky mohou podle našeho názoru pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba: mladým lidem, kteří hledají svou identitu, můžou ukázat, že to, s čím se vyrovnávají, není nic nenormálního a zavrženíhodného a že nejsou na světě sami, a můžou jim ukázat některé možnosti.

Stejně důležité je to, že rodičům, vrstevníkům, učitelům a vlastně široké veřejnosti mohou napomoci k pochopení "cizince ve vlastní rodině/třídě/...". (Téměř 40 % homofobně motivovaných trestných činů se údajně dopouštějí lidé mladší 18 let a právě jejich předsudky snad mohou zmenšit některé z těchto knih.)

V jiných jazycích (hlavně v angličtině) je dnes knih z této kategorie celá řada, a není tedy úplně snadné se v nich zorientovat. Nabízíme zde proto výběr několika knížek, které nás zaujaly a které by mohly být zajímavé i pro českého čtenáře. Při výběru jsme se orientovali jednak podle toho, zda a do kolika jazyků byla kniha přeložena, zda získala nějaké literární ceny a jakých recenzí se dočkala.

Všechny anotované knihy jsou velmi čtivé a jazykově nepříliš náročné, a proto věříme, že někteří čtenáři možná sáhnou po anglické, německé nebo jiné verzi některého z titulů. Anotace současně mohou posloužit jako tipy pro české vydavatele.

autor článku: Mirek Pošta