www.004.cz >Prevence hiv - aids > HIV/AIDS a homosexuální přenos

Autor: -zdr->, Téma: Prevence hiv - aids, Zdroj: MUDr. Ivo Procházka, Vydáno dne: 09. 12. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Aktuální data o šíření infekce HIV AIDS v celosvětovém měřítku se zaměřením na homosexuální přenos podle zprávy UNAIDS jsou děsivá. V Německu se zdvojnásobil přenos HIV v gay komunitě na skoro 1000 nových případů ročně, což je při přepočtu na obyvatele asi 4x více než v ČR.

Ve světě se předpokládá, že s virem HIV žije ke konci roku 2005 přes 40 miliónů lidí a v posledních letech každý rok přibude téměř dalších pět miliónů nových případů a přes tři milióny lidí na tuto infekci zemřou.
   Odhad počtu lidí infikovaných HIV stoupl v roce 2005 v USA a zemích západní Evropy na 1,9 miliónu a jejich podíl tak představuje v rozvinutých zemích půl procenta dospělé populace. Více než polovinou případů se na tom podílí USA. V posledním roce přibylo 65 000 nových případů. Díky dostupné terapii se počet úmrtí na AIDS drží na nízké úrovni a představuje necelou polovinu nově infikovaných - 30 000 zemřelých.
   Přes nárůst heterosexuálně získaných HIV infekcí, zůstává ve většině civilizovaných zemí nadále hlavní cestou přenosu pohlavní styk mezi muži a v menšině injekční užívání drog.   
   V USA představuje homosexuální přenos 63% všech nových případů, řada studií potvrzuje odklon směrem k rizikovějšímu chování. Nicméně HIV incidence (počet nových případů za rok) se v sanfranciské gay komunitě snížila na polovinu a činí 1,2%, nicméně v baltimorské je 8%. Většina HIV pozitivních mužů (62%) si však v této studii vůbec nebyla vědoma své nákazy. Celkově se přitom v USA odhaduje, že o své nákaze neví čtvrtina lidí.
   Více je HIV infekcí zasažena komunita Afroameričanů, kteří o své nákaze častěji nevědí, mají i horší přístup k léčbě, a platí to i pro ty z nich, kteří mají sex s muži. V USA také probíhá studie hodnotící nasazení postexpoziční profylaxe při selhání bezpečnějšího sexu u diskordantních (jeden HIV+ a druhý HIV-) gay párů. 
   V Kanadě stále představuje homosexuální přenos nejčastější cestu přenosu, tvoří 45% podíl z dvou a půl tisíce nových případů.
   Ve Velké Británii došlo k nárůstu HIV infekce, na němž se podílí zlepšení monitorovacího systému. Nicméně je pozorován i zvýšený výskyt jiných sexuálně přenosných infekcí. V Elfordově studii došlo k častějšímu porušení zásad bezpečnějšího sexu u mužů majících sex s muži s nahodilým partnerem.  Během posledních tří let podíl takto se chovajících mužů stoupl ze 7% na 15%. (Pro srovnání: u nás je to 32%!!). Jiná studie téhož autora zjistila, že nárůst nových případů HIV infekce je vyšší u starších než u mladších mužů. V Doddsově studii zjistili, že HIV prevalence (celkový podíl všech infikovaných) se pohybuje  v gay komunitě v Manchesteru, Londýně a Brightonu mezi 9-14% a třetina z nich o své nákaze neví. Podobně i další studie potvrdily velký podíl gayů, kteří nevědí o své HIV infekci. To může mít jak zdravotní následky (častěji je stanovena diagnóza až při projevech rozvinutého AIDS), ale i preventivní (častější šíření infekce - nejen pro přetrvávání rizikového chování, ale i proto, že vysoká hladina HIV viru není redukována léčbou).  
    Přesto obecně v Evropě došlo k mírnému poklesu počtu nových případů HIV infekce přenesené homosexuálním stykem. Výjimkou je Belgie, Dánsko, Portugalsko a Švýcarsko (pro malý podíl zřejmě nebyla zmíněna, ale do této kategorie patří i naše země), kde dochází k mírnému nárůstu. Ve Španělsku, Itálii a Norsku však nejsou nové případy HIV infekce monitorovány.
   Dramatický nárůst nových případů homosexuálního přenosu HIV zaznamenalo Německo. Jejich počet se za uplynulé tři roky téměř zdvojnásobil a dosáhl téměř tisícovky nových infekcí za rok (při přepočtu na obyvatele je to asi čtyřikrát více než u nás, ale oni jsou častěji testováni). Podíl gay mužů, kteří se nechávají testovat zůstává v Německu nadále stejně vysoký a dosahuje téměř 80% (tedy o 25% více než u nás).
   Ve Francii představuje podíl homosexuálních přenosů 20% všech nových nákaz, ale ve více než polovině (58%) šlo o čerstvé HIV infekce. V Holandsku zjistili, že pětina všech onemocnění kapavkou, syfilidem a chlamydiemi u gay mužů, byla diagnostikována u HIV pozitivních, kteří už věděli o své nákaze. Autoři upozorňují na nutnost preventivního působení i mezi komunitou HIV pozitivních. 
   Kapitola o civilizovaných zemích zůstává ovšem romantickou novelou proti kapitolám ostatním, včetně hororové situace v zemích bývalého Sovětského svazu. Rusku se během několika let podařilo s téměř miliónem HIV infikovaných dohnat USA. Ukrajina se s prevalencí 1,4%  stala bezkonkurenčně smutným evropským šampiónem. Zmapovat situaci v tamních gay komunitách je obtížné, ale drobná pilotní studie z nejpostiženějšího města Oděsy signalizuje, že téměř každý třetí gay v tomto městě může být HIV pozitivní.      
    V Číně představuje podíl homosexuálních přenosů HIV 11%. To je ale více než třetina všech sexuálně získaných infekcí. V pekingské studii gay mužů byla zjištěna 3% prevalence HIV. Podíl čínských mužů, kteří kondom většinou nebo vůbec nepoužívají se pohybuje mezi 30-40%. Podobná čísla vykazuje i kazašská studie, kde třetina mužů nikdy nepoužila kondom při souloži s jiným mužem. Ve vietnamském  Ho-Či-minově městě bylo virem HIV nakaženo 8% mužů majících sex s muži. V Laosu měla téměř desetina mladších mužů sex s jiným mužem, většina z nich ale i se ženou. V Japonsku zůstávají celková čísla HIV pozitivních nízká, ze 60% se na nich ale podílí homosexuální přenos, zejména u mladších mužů. V indické studii přiznalo soulož s jiným mužem šest procent mužů z nižší sociální vrstvy. Sedm procent z nich bylo HIV pozitivních a více než polovina z nich ženatých.   
    S výjimkou zmíněné menší studie v Oděse byla největší HIV prevalence v gay komunitě  zjištěna v bolivijském Santa Cruz (24%), peruánské Limě (23%) a v kolumbijské Bogotě, kde byl HIV pozitivní každý pátý. Blížila se jim 17% prevalence v Bangkoku a Bombaji. V Latinské Americe a Karibiku je infikováno virem HIV přibližně 6-24% mužů, kteří spí (i) s muži a tento počet několikanásobně převyšuje četnost nákazy virem HIV u prostitutek.


MUDr. Ivo Procházka (podle zprávy UNAIDS)