www.004.cz >Otázky homosexuality > Jak je to s transvestity?

Autor: -oth->, Téma: Otázky homosexuality, Vydáno dne: 30. 12. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Kdo jsou to transvestité?

Prosím o odpověď na otázku, jak se nazývají dva muži, kteří spolu žijí a jsou „transvestisti.“

StáňaMilá Stáňo,

Transvestitismus je neškodná deviace, nezávislá na sexuální orientaci, proto i transvestita může být heterosexuál, mít ženu a děti a nikdo to o něm nemusí vědět. Pravý transvestita dosahuje uspokojení a slasti pokud se převlékne do ženských šatů.

Nacházíme je však častěji mezi zženštilými homosexuály, kteří mohou mít někdy potřebu transvestického chování - v uzavřených společnostech homosexuálů se převlékají za ženy. Mají-li možnost alespoň na chvíli se chovat jako skutečné ženy, cítí úlevu od nepříjemného napětí, vyvolávaného neustálou nutností svou přirozenou ženskost před společností tajit.

Další skupinou jsou travestie umělkyně. Jedná se o kabaretní umělkyně – muže převlečené za ženy. Často jsou homosexuálně orientovaní, v běžném životě se chovají jako muži, či gayové. Jejich touha po naprosté skvostnosti před publikem se někdy postupně prolíná i do běžného života. Vnitřně se sžívají s identitou slavné osobnosti – zpěvačky, kterou imitují. Vztah s travestie umělkyní je z určitého hlediska tedy problematický.

Specielní termín pro transvestity v partnerském vztahu neexistuje. Pravděpodobně si to s něčím pleteš. Můžeme se setkat s mnoha jinými slangovými i odbornými výrazy.

Pro skupinu všech osob se jakoukoliv změnou v pohlavní identitě (není myšlena homosexualita) se používá termín transgenders, slangově tranďák. Patří sem transsexuálové, transvestité, travestie umělkyně a všichni ostatní, kteří se rádi převlékají za osobu opačného pohlaví. Pro travestie umělkyně se používá slangově termín transka.