www.004.cz >Otázky homosexuality > Jsem transsexuál a nevím jak dál

Autor: -oth->, Téma: Otázky homosexuality, Vydáno dne: 19. 04. 2022
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Jsem žena s mužským tělem a potřeboval bych to napravit: mám na mysli to tělo. Na koho se mám obrátit? Rád bych slyšel někoho, kdo má podobný "problém". Je mi 23 let, ale má fyzická existence je mi už opravdu na obtíž.

Jsem žena s mužským tělem a potřeboval bych to napravit. Mám na mysli to tělo. Na koho se mám obrátit? Rád bych slyšel někoho, kdo má podobný "problém". Je mi 23 let, ale má fyzická existence je mi už opravdu na obtíž. Díky.

Ifigenie


Milá Ifigenie

Stav, kdy se člověk neztotožňuje s pohlavím svého těla se nazývá transsexualita. Tvůj případ lze označit jako male to female - MtF, tedy přeměna muže na ženu. Jedná se velmi složitý a dlouhotrvající proces, který je řešen s pomocí sexuologa. Délku tohoto procesu, kdy od první návštěvy sexuologie je dokončená změna pohlaví lze počítat i na roky
K prvnímu kroku patří sexuologická diagnostika transsexuality. Někdo si jasně uvědomuje, svou odlišnost a má i pevnou představu, co se sebou chce dělat. Pak je vše mnohem snazší. Avšak pokud někdo má jen mlhavé tušení a pochybnosti, může dobrání se nějakého závěru trvat i roky. Při diagnostice se často nelze opírat o většinu běžných sexuologických a psychologických diagnostických metod, neboť to nemívá jednoznačné výsledky. Teprve až si je lékař i pacient plně jist, lze přistoupit ke změně pohlaví.

Když je transsexualita potvrzena, nastává další fáze - hledání řešení. První možností je adaptace na stávající somatické pohlaví. To je ovšem věc, kterou mnoho transsexuálů zkouší často po velmi dlouhou dobu a tudíž fakt, že se ocitají v ordinaci sexuologa, je důkazem, že se to nedařilo.

Změna probíhá v několika fázích. V první fázi se zjišťuje zdravotní stav žadatele. Než se přistoupí k operativní změně předchází podávání hormonů. V tvém případě půjde o estrogeny a antiandrogeny. Antiandrogeny jsou látky, které působí proti mužským hormonům androgenům – především testosteronu. Podání estrogenů a antiandrogenů způsobí, že varlata přestávají produkovat spermie a muž se stává sterilním. Zvětší se a mohou narůst normální prsy. Zmírní se růst vousů, které velmi zjemní, avšak růst nepřestanou. K úplnému odstranění je třeba použít např. laser, nebo elektrokoagulační jehlu. Může se stát, že tělo se nedokáže této hormonální změně přizpůsobit a začne protestovat, což může mít vliv i na přerušení hormonální terapie, pokud by bylo vážně ohroženo zdraví, nebo život. K nežádoucím účinkům patří tloustnutí a zánětlivé procesy varlat.

Během podávání hormonů se dochází pravidelně na psychoterapii, která může být i skupinová. Skupinu transsexuálů vede např. MUDr. H. Fifková na poliklinice Klimentská. K dalším odborníkům patří MUDr. Ivo Procházka ze Sexuologického ústavu na Karlově náměstí, taktéž v Praze. Důležité je, aby klient začal co nejdříve žít ve své roli, obeznámil s ní své okolí a poznal tak jeho reakce. Na rozdíl od coming outu gayů a lesbiček, je coming out transgenders komplikovaný tím, že se to dozví nejen rodina, ale i třeba celé maloměsto. V této době dochází k první změně jména na neutrální. Např. René Petrů, Nikol Hořejší.

K úplné změně pohlaví dochází až chirurgickým zákrokem. O zákroku – chirurgické konverzi rozhoduje komise. Konverze je u nás hrazena zdravotní pojišťovnou, což řadí ČR ke světovým unikátům v této oblasti. V zahraničí je běžné, že si klient zákrok hradí sám, což znamená, že na něj našetří až ve vyšším věku, který s sebou přináší více zdravotních komplikací.

Zákonem je změna pohlaví definována odebráním varlat či dělohy. Po operativní změně dochází i ke změně zápisu v matrice, změně rodného čísla a rodného listu a druhé definitivní změně jména.Výkon chirurga a urologa nespočívá pouze v tom, že se amputuje penis, ale chirurg se snaží vytvořit funkční imitaci pohlavního orgánu. Chirurgické konverze pohlaví transsexuálních osob se provádějí od roku 1953. Zpočátku byl sledován zejména kosmetický efekt konverze, poznatky z posledních let umožňují vytvořit orgány, které mají i velmi dobrou funkci. Jedná se například o vytvoření náhrady poštěváčků s normální vzrušivostí, které se u mužů vytvářejí přeoperováním žaludu. Chirurgický výkon slouží k vytvoření vzhledu a funkce orgánů opačného tělesného pohlaví. Některé stávající funkce je třeba zachovat, jiné zrušit. Funkce, které by měly zůstat zachovány, mohou však být chirurgickým výkonem ohroženy. Míru rizika ohrožení těchto funkcí je třeba pečlivě zvážit. Možným rizikem je třeba hnisání v ráně, poranění střeva či porucha schopnosti udržet moč. Na druhé straně se ovšem zvažuje přínos chirurgické konverze pro pacienta, kterému úspěšný soubor výkonů přinese podobu, jež odpovídá jeho vlastní sexuální identifikaci, a zbaví ho funkcí, které přísluší pohlaví, jež si tento pacient nepřeje. U transsexuálních mužů změněných na ženy splňuje pochva vytvořená z kůže penisu a poštěváček vzniklý ze žaludu po jeho zmenšení se zachováním nervového zásobení požadavky na uspokojivý vzhled i funkci. U opačné skupiny pacientů je jedním z hlavních cílů kromě zachování erotogenní citlivosti i možnost močení vstoje. Konverze může zahrnovat nejen změnu pohlavního orgánu, nýbrž i řadu dalších tělesných prvků, jako jsou například prsa, nos či štítná chrupavka na krku. Ženské prsy se u ženského transsexualismu redukují do mužského tvaru a velikosti. V opačném případě lze dlouhodobou hormonální léčbou docílit uspokojivé velikosti prsů, případně lze doplnit hormonální léčbu implantací prsních implantátů.

Změna pohlaví je možná pouze u osob starších 18ti let. Podle dostupných informací se i u nás v sexuologických ambulancích objevují lidé mladší 18ti let. Avšak i v tomto věku lze již podniknout první kroky, docházet do sexuologické ambulance, seznámit okolí s připravovanou změnou, nechat se oslovovat novým jménem a žít v budoucí roli.