www.004.cz >Otázky homosexuality > Kolik je homosexuálů a transsexuálů?

Autor: -oth->, Téma: Otázky homosexuality, Vydáno dne: 16. 01. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Mohlo by tu být uvedeno kolik procent z populace jsou homosexuální muži, ženy, transsexuální muži a ženy a homosexuální transsexuálové?

Mohlo by tu být uvedeno kolik procent z populace jsou homosexuální muži, ženy, transsexuální muži a ženy a homosexuální transsexuálové?


Přesná čísla neznáme. Bohužel k určení přesného počtu homosexuálů ve společnosti není reálné sestavit reprezentativní vzorek populace . Tento vzorek sexuologicky vyšetřit a očekávat, že získáme pravdivé údaje o sexuálním prožívání daných osob, a tak budeme moci jejich sexuální orientaci správně diagnostikovat.

Při odhadu výskytu homosexuálů ve společnosti jsme odkázáni na studie provedené na nereprezentativních souborech jedinců. Proto se údaje jednotlivých studií značně liší. Výskyt homosexuálně orientovaných osob v populaci je proto udáván od 2 do 10%, nejčastěji 4% popř. 6%.

Pokud jde o muže , kteří se ve svém životě chovali po určitý čas výlučně homosexuálně, uvádí americký sexuolog Kinsey okolo 37%. Nezajímal se o sexuální orientaci, ale pouze o sexuální chování. V tomto počtu je zahrnuta i mutuelní onanie v pubertě. Výlučně homosexuálně se chovajících mužů nalezl 4%.

Údaje o výskytu homosexuálních žen jsou velmi nespolehlivá a studie na toto téma velmi vzácné. Kinsey zjistil 1% celoživotně výlučně homosexuálně se chovajících žen.

V České republice byl proveden průzkum Weissem a kol.(1994), z jehož výsledků se přihlásilo k homosexualitě poze 0,4% mužů a 0,3% žen. 1,4% mužů a 2% žen si nebyla jista. Tak malé číslo je dáno tím, že se stále velké množství lidí u nás stydělo v době průzkumu přiznat k homosexualitě. Hlavními důvody bylo: krátké trvání osvěty od roku 1989 a jen několik let trvající gay hnutí. Mnoho lidí si však svou orientaci nepřiznává ani sobě. Podobné průzkumy z té doby ze Západní Evropy vykazovaly mnohem vyšší čísla. Vše je velmi komplikováno tím, že homosexuální ženy nejen méně často se svými problémy vyhledávají sexuologa, ale vzhledem k pasivitě heterosexuální ženské role je jejich homosexualita snáze zamaskovatelná v manželství, kde se skrývá pod diagnózami sexuálních poruch. Lze však předpokládat, že homosexuálně orientovaných žen je méně než takto orientovaných mužů.

Počet transsexuálů v ČR odhaduje MUDr. Fifková okolo jedné tisícovky tedy 1:10 000. Homosexuální transsexualita je ještě vzácnější, jedná se tedy o desítky případů na celou republiku.