www.004.cz >Otázky homosexuality > Jsem transvestita

Autor: -oth->, Téma: Otázky homosexuality, Vydáno dne: 30. 06. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Je mi 28 a od svého dětství až dodnes jsem se tajně převlékal do ženských šatů. Co mě nejvíce přitahovalo, bylo a je oblékání nylonových punčoch. Nikdy jsem ale svou touhu neodtajnil. Vzrušovala mě a stále vzrušuje představa sexuálního kontaktu mě v roli ženy s mužem. Na druhé straně vím na 100%, že jsem i na holky.

Dobrý den. Je mi 28 a od svého dětství až dodnes jsem se tajně převlékal do ženských šatů. Co mě nejvíce přitahovalo, bylo a je oblékání nylonových punčoch. Nikdy jsem ale svou touhu neodtajnil. Vzrušovala mě a stále vzrušuje představa sexuálního kontaktu mě v roli ženy s mužem. Na druhé straně vím na 100%, že jsem i na holky. Mám přítelkyni, kterou mám velmi rád, sex s ní mi ale připadá poněkud monotóní. Poraďte mi jsem gay? Co si počít?

Martin


Ahoj Martine,

pokud muž dosahuje vzrušení při převlékání do ženských šatů(cross-dressing), nazýváme to termínem transvestitismus, který je někdy označován i jako tzv. velký fetišismus. Nemusí se jednat jen o převlékání, ale i vystupování v ženské roli. Je třeba podotknout, že se jedná o sexuální deviaci v objektu. U transvestitismu nebývá narušen pocit příslušnosti k vlastnímu pohlaví. Jak sám říkáš, jsi muž a máš i svou přítelkyni. Vztah k nylonu je fetišismem jako takovým a nemusí být podmíněn přítomností jiné deviace – jako třeba transvestitismem v tvém případě, nicméně vztah k punčocháčům a spodnímu prádlu žen je u transvestitů pravidlem.
Transvestitismus je něco zcela odlišného od transsexualismu a pojmy nelze zaměňovat. Transsexuálové se odlišují velmi zásadně – jejich tělo je ve značném rozporu s psychologickým pohlavím – cítí se tedy býti ženou v mužském těle, či opačně – mužem v ženském těle. Transsexuálové touží po trvalé změně pohlaví, transvestité nikdy.

Transvestitismus je na rozdíl od transsexuality takřka výhradně mužskou záležitostí. Transvestitismus u žen je extrémně vzácný.
I když je většina transvestitů heterosexuálních, sexuální styk se ženou jim nepřináší skutečné uspokojení a jejich sexuální apetence je velmi nízká – přesně jak říkáš – je monotónní. Podle výzkumu Doctera a Princeové* je poměrné zastoupení u transvestitů – 87% hetero, zbytek homo, bi a asexuální. Velmi častá je právě i touha po homosexuálním styku, která je často realizována, což potvrdil i tento výzkum. Více než 50% heterosexuálních transvestitů má homosexuální zkoušenost a to i opakovanou. Transvestité mohou žít ve spokojených manželských svazcích i celoživotně. Potřeba cross-dressingu se často vyskytuje při partnerské krizi, zvláště je-li její příčinou sexuální nesoulad. Převlečení do ženských šatů slouží k redukci stresu i naplnění potřeby sexuálního vybití.

Nyní se dostáváme k otázce, jestli je vhodné se partnerce svěřit se svojí potřebou, či nikoliv – budeme-li se držet stále výzkumu Doctera a Princeové můžeme nabídnout i čísla o tom, jak ženy – partnerky jsou schopny tuto libůstku u svého muže tolerovat. Celých 29% tento postoj toleruje, 19% velmi nesouhlasí, zbytek nemá vyhraněný názor. Svěřit se ženě se svou potřebou cross – dressingu není snadné a je třeba takový krok pečlivě zvážit a naplánovat. Transvestitismus je deviace společensky neškodná a je plně postačující, pokud je její nositel se svým údělem vyrovnán a nečiní mu žádné další problémy.

Osobně bych doporučil osobní konzultaci se sexuologem, který by ti mohl pomoci s překonáním některých překážek a vlastním sebepoznáním.

Pro doplnění: Existuje i termín tzv. homosexuálního transvestitismu, kdy gay, či lesbička se převlékají do šatů opačného pohlaví bez jakékoliv potřeby sexuálního vzrušení a ani potřeby být považován za opačné pohlaví. Častější je opět u gayů, zvláště s feminnímy rysy. Má-li zženštilý gay možnost být na chvíli v roli skutečné ženy, cítí úlevu od nepříjemného napětí, vyvolávaného neustálou nutností svou přirozenou ženskost před společností tajit. Někteří maskulinní gayové to mohou brát spíše jako karikaturu a způsob zábavy – označují se jako drag queens.

Transvestitusmus nejsou travesty shows, což je pouze komerční atrakce a s pravou podstatou transvestitismu nemá nic moc společného – převlékání nemá účel sexuálního obohacení, ale finančního zisku. Není však vyloučeno, že travesty umělkyně nesmí být heterosexuální transvestita. Pokud je gay, což je nejčastější případ, jedná se spíše pouze o travesty umělkyni.

Co není transvestitismus? – Tuto deviaci nelze diagnostikovat u dětí či adolescentů, kteří se jednorázově, či několikrát mohou převléknout do šatů opačného pohlaví. Může se jednat o dětskou zábavu a u o něco starších adolescentů může být původ ve zmatenosti, či frustraci typických pro psychiku dospívajících(Hyde, 1994).

Pokud bys měl problém s přijímáním sebe sama, navštiv vhodného sexterapeuta.

*Docter, R.F., Prince, V., Transvestitism: A survey of 1032 cross-dressers. Arch. Sex. Behav. 26,1997, 589-606.