www.004.cz >Otázky homosexuality > Líbí se mi muži i ženy

Autor: -oth->, Téma: Otázky homosexuality, Vydáno dne: 13. 06. 2022
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Ne že bych se na ulici otočil po pěkné holce, ale pokud jde nějaký pěkný kluk, tak prostě neodolám nepodívat se po něm (což  bývá zpravidla častěji). Přesto se ale necítím jak homosexuál. Je to normální?

Ne že bych se na ulici otočil po pěkné holce, ale pokud jde nějaký pěkný kluk, tak prostě neodolám nepodívat se po něm (což  bývá zpravidla častěji). Přesto se ale necítím jak homosexuál. Je to normální?

BERNIE


Líbí se mi i ženy ale i muži,je to normální?

XLESAKP


Jak PŘESNĚ je to s bisexualitou?

SPEVAK 


Bisexualita jako sexuální orientace je zřejmě velmi vzácná. Znamenala by trvalou, celoživotní, vyváženou sexuální a citovou preferenci obou pohlaví. Samozřejmě většina lidí nakonec jednomu dává přednost.

Vedle toho samozřejmě existuje bisexuální chování a sebeidentifikace. Každý má právo se tak označovat. Například často to jsou ženatí, homosexuálně orientovaní muži.

Dokud nebyla jasně vyhraněna homosexuální a heterosexuální orientace (či v některých tradičních společenstvích) bylo bisexuální chování součástí širší normy a předpokládalo se jako otázka volby. Dnes v zemích, které nejsou k homosexualitě liberální, je bisexuální chování i identifikace častější než tam, kde je homosexualita přijímaná.

MUDr. Ivo Procházka

Bisexualita jako taková není některými sexuology chápána jako sexuální orientace. Často je vnímána spíše jako varianta sex. chování, zdůrazňuji nikoliv orientace, a to z důvodu osobnostní nevyrovnanosti s homosexuálními sklony a orientací. Někteří sexuologové k bisexualitě přistupují tedy jako ke stavu, který se snaží řešit trvalou sociosexuální adaptací - buď heterosexuální a nebo homosexuální se vším, co ke každé patří.

V různých ambulancích, tak můžete najít odborníky, kteří budou mít různý názor. První skupina odborníků bude bisexualitu brát jako náhražkové řešení egodystonního (nevyrovnaného) homosexuála a bude k takovému člověku po vyšetření přistupovat spíše jako k homosexuálovy, který potřebuje pomoci s onou s. adaptací. Jiní odborníci nemusí tento stav řešit takto direktivně, bisexualitu akceptuje a pokud se člověk zdá být vyrovnaný a spokojený, je nutné takto označenému jedinci pomoci s řešením stability partnerského vztahu, poněvadž pravý bisexuál obyvkle nevytváří pevný vztah. Má tendenci neustále odbíhat od jednoho partnera k druhému pohlaví, kde hledá to, co mu jeho obvykle partner opačného pohlaví nemůže nahradit. U takto promiskuitních bisexuálů je zvýšené riziko nákazy některou pohlavně přenosnou chorobou.

O bisexualitě a možnostech být částečně přitahován oběma pohlavími se dočtete na stránce bisexualita

Alca – Poradna 004

Mnoho odpovědí na své otázky získáte v archívu starších diskuzních fór webu, pro toto téma zde