www.004.cz >Průvodce pro pedagogy > Kontakt pedagoga s gayem a lesbičkou

Autor: -ppg->, Téma: Průvodce pro pedagogy, Vydáno dne: 30. 01. 2024
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Jak má pedagog reagovat na to, když se mu žák – žákyně svěří s homosexuální orientací? V první řadě musí zachovat okamžitou diskrétnost takového rozhovoru, nepřizvávat další kolegy k tomuto případu. Respektovat to, že si vybral(a) jeho a udržet tajemství, pokud si to bude přát. Svého svěřence v klidu vyslechněte a važte si důvěry, se kterou se vám svěřuje.

Co má učitel dělat, když se mu jeho student – studentka svěří s orientací na stejné pohlaví?

Každý učitel by měl být připraven na to, že se mu může jeho student či studentka svěřit se svou orientací na stejné pohlaví a bude u něho hledat pomoc a pochopení.

V takovém okamžiku by se měl  učitel navodit atmosféru důvěry, intimity a  bezpečí,  měl by působit vyrovnaně, nepřekvapeně a uklidňujícím dojmem. Prakticky by k tomu mělo patřit zavření dveří kabinetu, posazení na židli a nabídnutí k posazení i studentovi.

Měl by mít stále na paměti, že se jedná o intimní a velmi citlivou záležitost. V žádném případě by neměl bez vědomí a souhlasu studenta tuto informaci šířit dál. Může se stát, že učitel bude první, komu se dospívající svěří, a způsob, jakým se zachová, významně ovlivní další coming out a sebekoncepci dotyčného.

V takové situaci není vhodné přizvat další kolegy či rodiče dítěte pokud si to nepřeje. Učitel by si měl vážit toho, že tak diskrétní informace byla sdělena právě jemu. Může o situaci poradit s dalšími odborníky (např. na telefonických krizových linkách, na Internetu), v žádném případě by však neměl jmenovat, o koho se jedná.

Učitel by měl studenta v klidu vyslechnout a dát mu najevo, že mu rozumí. Pokud momentálně skutečně nemá na studenta čas, měl by si s ním v nejbližší době domluvit schůzku či ho sám vyhledat. Učitel by se měl vynasnažit, aby ve studentovi nevzbudil pocit odmítnutí, že na něj není čas.

Ne každý gay či lesbička by si však přáli, aby s nimi jejich orientaci učitel řešil. Je lepší formulovat jasně otázku, jestli si přeje pomoci či nikoliv. V případě, že nikoliv, nabídněte být pouze spojencem v problému a s dotyčným pouze v problému emočně pobýt – vyslechnout.

Vždy by měl pedagog žáka ujistit, že nejde o nic špatného. Měl by mu naznačit, že jeho homosexuální orientace ho nečiní horším či méněcenným.

Učitel by měl být chápavý k obavám a nejistotám svého studenta a vyjít mu vstříc v řešení případného problému. Odlišná sexualita přináší problémy a nezakrývejme to. Nebagatelizujte problém a upřímně připusťte, že řešení vyžaduje čas a trpělivost. Bylo by ideální, kdyby učitel dítěti nabídl, že se na něho kdykoli může obrátit a bude mu v této záležitosti oporou.

Pokud by to studentovi mělo pomoci, můžeme zvážit uspořádání ve třídě besedu na téma odlišné sexuální orientace a seznámit ostatní spolužáky s tím, co homosexualita znamená a uvést na pravou míru stereotypy, které o homosexuálech ve společnosti panují.

Učitel by měl studenta podpořit, aby se svěřil nejlepší kamarádce či kamarádovi. Přijetí vrstevníkem může výrazně pomoci s procesem coming outu.

Známe případy, kdy učitel věděl o někom známém, kdo je gay a studenta motivoval, aby se před ním se svou orientací otevřel. Přijetí výrazně napomohlo s dalším vývojem.

Učitel může doporučit kontaktování gay organizace a nabídnout jejich aktivity. Jejich  aktuální přehled naleznete na Internetu.

Zeptejte se na to, jestli to již ví rodiče a chce-li jim tuto skutečnost sdělit. O tom, jak má gay nebo lesbička informovat rodiče, existuje volně dostupná brožura s názvem "S pravdou ven", která je dostupná v síti Internet na adrese http://doma.004.cz. Pokud by rodiče jednali odmítavě, doporučuje se rodinné sezení s odborníkem, pokud si pedagog troufne, může se ujmout tohoto úkolu sám, jinak lze požádat psychologickou poradnu či sexuologa. Doporučujeme takové sezení telefonicky dohodnout u prověřeného terapeuta nebo se jej otázat, je-li připraven zvládnout takovýto úkol. Ne všichni přistupují dostatečně moudře. Jako alternativu rodinného sezení lze použít brožuru, kterou můžete stáhnout z adresy http://rodice.004.cz a jmenuje se "Můžeme porozumět". Je určena rodičům homosexuálních dětí, kteří mají problém s jejich přijetím.

Kontakt s gayem a lesbičkou nemusí vycházet z iniciativy druhé strany. Učitel se často do takové situace dostane v souvislosti se zjišťováním příčiny špatného prospěchu některého studenta či v souvislosti s řešením jeho závislosti na drogách, kdy se může ukázat jeho problém s přijetím homosexuální orientace, tedy problém s procesem coming outu.

Vzhledem k tomu, že zejména gayové si většinou nejčastěji uvědomují svoji orientaci v pubertě a adolescenci, objevuje se tento problém na středních školách všech typů. Způsob řešení, který šokovaný a neinformovaný učitel zvolí, může situaci mladého člověka i tragicky zhoršit.

Zde uvádíme skutečný příklad:
Student prvního ročníku obchodní akademie, kterému se značně zhoršoval prospěch a nejevil zájem o školu, byl vyzván výchovnou poradkyní, aby se dostavil do kabinetu. Zde byl zasypán otázkami typu: proč se neučí, jestli nechce změnit školu apod. Po naléhání se jí svěřil s problémy se svým coming outem. Učitelka (ekonomka) považovala homosexualitu za projev zvrhlého chtíče a měla dokonce tendenci navrhnout kázeňský postih. Studenta odvedla do ředitelny, kde byl nucen mluvit o své orientaci před několika jinými učiteli, což bylo, jak uvedl, velmi trapné, ponižující až traumatizující. Nikdo včetně jeho samého nevěděl, co s tím, a tak byl následně odkázán na psychologa. Přesto se sám později obrátil na anonymní poradnu pro gay komunitu, neboť problémy přetrvávaly, zejména při seznamování a navazování kontaktů.