www.004.cz >Průvodce pro pedagogy > Sexuální výchova a homosexualita

Autor: -ppg->, Téma: Průvodce pro pedagogy, Vydáno dne: 03. 02. 2021
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Většinová část populace by se měla seznámit se základními aspekty tohoto společenského, tedy nikoli jen zdravotnického jevu. Při setkání s homosexuálně orientovanými lidmi či homosexuálním chováním by je ostatní lidé měli hodnotit na základě odborných informací a nikoli předsudků a nesprávných přežívajících mýtů. Ty jsou hlavním zdrojem nepochopení a netolerance.

Zachováme-li jako standard prevalence homosexuality často zmiňovaná 4 %, nelze popřít vysokou pravděpodobnost, že na každé škole se vyskytuje nějaký mladý gay či lesbička. Tento mladý člověk si svou orientaci někdy plně neuvědomuje a nepřipouští.

Každý pedagog, který se zabývá sexuální a rodinou výchovou, biologií, sociologií apod., by se měl snažit podat informace o homosexualitě tak, aby napomohl vytvořit přátelskou atmosféru vůči těmto skrytým gayům a lesbičkám, vyjádřením svého postoje k této otázce. Taková atmosféra mezi studenty pak dále napomůže tomu, aby proces sebeuvědomování a sebepřijetí u gayů a lesbiček nebyl narušován. Může se však také stát, že takový pedagog může být osloven mladým člověkem v nesnázích. I tomuto problému se zde budeme věnovat.

Šíření správných a kvalitních informací má význam nejen pro zvyšování tolerance k homosexualitě, ale má mimořádný význam především pro gaye a lesbičky, kteří mohou sedět skrytě mezi ostatními spolužáky a mohou dokonce traumaticky prožívat odmítavé postoje společnosti. Mladí homosexuálně orientovaní lidé bývají obecně citově a duševně křehcí a odmítavá reakce či nepochopení jim může velmi ublížit.

Součástí každé komplexní sexuální výchovy jsou proto také již několik let informace o homosexualitě. Je žádoucí, aby se většinová část populace seznámila se základními aspekty tohoto společenského, tedy nikoli jen zdravotnického jevu.
Hlavním zdrojem nepochopení a netolerance je hodnocení gayů a lesbiček na předsudků a nesprávných přežívajících mýtů. Ty jsou hlavním zdrojem nepochopení a netolerance. Sexuální výchova by měla být zdrojem základních odborných informací o této problematice. V každé společnosti existuje okolo pěti procent osob s nenávistnými sklony k menšinám, kteří představují potenciální zdroj fašismu a rasismu. Právě negativní postoj k homosexuálům je jedním z typickým rysů těchto osob. V tomto směru se tedy setkává sexuální výchova s výchovou k toleranci a lidským právům.
To, že mají mladí lidé předsudky vůči gayům a lesbám je v pořádku a přirozené. Je to zajisté i výzva a smysl sexuální výchovy – s těmito předsudky je možné pracovat. Nechat žáky aktivně hledat jejich příčiny, vysvětlovat si původ předsudků a stereotypů. Předsudky není možné během hodiny vygumovat, ale vždy je lze minimalizovat.

Velmi potřebné jsou základní informace o homosexualitě pro ty, kteří se s homosexuály v budoucnu setkají ve svém nejbližším okolí, zejména u svých potomků. Ti, kteří jsou informováni, jsou schopni lepšího přijetí a spíše svým dětem mohou pomoci při vyrovnávání se s jejich sexuální orientací.


Další důvod pro přístupnost základních informací o homosexualitě je ten, že ve většinové populaci jsou zastoupeni také lidé neuvědomělým homosexuálním cítěním a chováním, kteří nemusí patřit mezi členy gay a lesbické komunity. Pomohou jim informace jak o homosexualitě obecně, tak základní informace o bezpečnějším sexu.

Část homosexuálně se chovajících osob nepatří vůbec do gay a lesbické komunity a jediné informace, kterých se jim o nich samých dostává, je sexuální výchova pro nejširší společnost. (Procházka, 1995)