www.004.cz >Prevence hiv - aids > Výsledky znalostních otázek

Autor: -prh->, Téma: Prevence hiv - aids, Vydáno dne: 14. 07. 2022
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Chcete vědět jak jsou gayové v ČR na tom se znalostmi o HIV? K dispozici vám předkládáme výsledky z roku 1994 a porovnání s rokem 2003. Rovnou prozradím, že se nijak pozitivně nezměnily. Dozvíte se tu i správné odpovědi na otázky.

Podobný průzkum jako je tento byl proveden v roce 1994. Díky tomu bylo možné porovnávat současné odpovědi s odpověďmi z roku 1994. Před vyhodnocením jsme předpokládali, že informovanost o HIV infekci se v gay komunitě zlepšila, stejně tak i znalosti o HIV. Bohužel musíme konstatovat, že některé znalosti se jsou v současnosti horší, než tomu bylo dříve. Otázky považujeme za obtížnější a některé odpovědi nebyly jednoznačné. Avšak pro zachování možnosti porovnání s předchozí studií nebyly formulace otázek z minulé studie změněny. 

Obecně lze říci, že nejčastěji odpovídali muži s vyšším vzděláním, homosexuální sebeidentifikací, žijící v partnerství, starší 20 let a ti, co uvedli, že znají svůj HIV stav. 

 

Správná odpověď zní ano - Podíl homosexuálních přenosů zůstává v České republice dlouhodobě stabilní a představuje mezi známými případy 52-53%. Z hlediska vzdělání odpovídali nejčastěji správně středoškoláci (27%), nejméně správně se základním vzděláním (18%). 

 

Výsledek testu na HIV protilátky je skutečně spolehlivý až po uplynutí několika měsíců od rizikového chování. V současnosti se jedná o období 2-3 měsíců. Tato odpověď korelovala se stupněm dosaženého vzdělání (základní 80%, středoškolské 90%, vysokoškolské 93%).

 

Většina mužů správně odmítla tvrzení, že jejich HIV negativní test zároveň vylučuje HIV pozitivitu stálého partnera, s nímž měli nechráněné pohlavní styky. Tato odpověď rovněž výrazně korelovala se stupněm dosaženého vzdělání (základní 63%, středoškolské 81%, vysokoškolské 90%).U této otázky mohou být závažné časté misinterpretace u mužů žijící v trvalých partnerstvích (16% nesprávných odpovědí vs. muži žijící sami nebo jinak 8%).

 

Přerušovanou soulož není dostatečnou ochranou před nákazou HIV infekcí, což je správná odpověď, kterou zná jen 66% dotázaných. Přerušovaná soulož může mírně, tedy nepodstatně snížit riziko pro pasivního partnera, který by se měl vyvarovat kontaktu s infekčním ejakulátem, pro aktivního zůstává riziko neměnné. Riziko spojené s poraněním sliznic, kontaktu sliznice konečníku s uretrálním sekretem či přenosem jiné pohlavní nákazy se nemění. 

 

Nejvíce správných odpovědí bylo na otázku, zda včasná léčba HIV infekce může podstatně prodloužit život pacienta.

 

Nejvíce rozpaků vzbuzovala u respondentů otázka, zda nákaza jinou pohlavní nemocí zvyšuje riziko nákazy HIV virem. Správná odpověď je ano. Souběžný přenos jiné pohlavní nákazy usnadní i cestu HIV viru, podobně ale i předchozí nákaza vytváří předpoklady pro průnik viru sliznicemi. Typickým onemocněním jsou např. kondylomata (tzv. bradavičky sliznice pohlavních orgánů a konečníku), které se při souloži snadno poraní. 

 

Správně jako nízké je odhadlo 45%, riziko podcenilo jako nulové jen 3%, mnohem častěji bylo nadhodnocováno jako vysoké 52%. Nadhodnocování rizika při orálním sexu, který je častější sexuální praktikou, může vést k podceňování ochrany při análním sexu - „Už jsme spolu stejně měli orální sex, tak proč bychom se chránili...“

 

Správně, tedy kladně odpovědělo jen 19%. Na četnost nesprávných odpovědí mělo zřejmě vliv, že nebylo (podobně už v první studii) zdůrazněno, že by se mělo jednat o soulož chráněnou kondomem. Při výronu infikovaného semene do konečníku pak skutečně pouhé užití lubrikantu podstatně riziko neovlivní. Na druhou stranu užití lubrikantu snižuje riziko drobných slizničních poranění a selhání kondomu, čímž podstatně přispívá ke snížení rizika.

 

Správně tuto možnost odmítlo 76%, 12% však tuto možností připouští, 11% nevědělo.