www.004.cz >Prevence hiv - aids > Výsledky průzkumu znalostí a postojů v gay komunitě

Autor: -prh->, Téma: Prevence hiv - aids, Vydáno dne: 12. 03. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Odpověděli jste na otázky průzkumu znalostí, postojů a chování gay mužů vůči infekci HIV? Chcete znát výsledky? Víte o tom, že nejvíce nechráněných análních styků mají Pražáci? Že gayové jsou zřejmě inteligence národa? Žijí sami, nebo v párech? V Praze nebo na vesnici? Na následující stránce najdete výsledky těchto otázek.

Zúčastnili jste se průzkumu o znalostech a postojích českých gay mužů vůči infekci HIV? Zajímají vás výsledky? Tady jsou!

Celkem odpovědělo velké množství respondentů - 774. Naprostá většina z nich interaktivně vyplnila dotazník na internetových společenských gay stránkách s následným odesláním mailem.

V dotazníku jsme pokládali celkem 43 otázek, z nichž bylo 6 demografických, 9 znalostních,  7 postojových a 21 behaviorálních (popisující chování).

Věk respondentů byl 14-65 let, nejčastěji 20-24 let (41%), průměr 25 let. Je tedy zřejmé, že výrazně převažují respondenti mladší, což souvisí obecně s angažovaností mladších mužů v gay komunitě i s lepší dostupností internetu v této věkové kategorii.

 V demografických otázkách se dozvíte jestli jsou gayové vzdělanější než ostatní populace. Jestli žijí sami nebo v partnerských vztazích a kolik gayů žije na vesnicích a v Praze. Zajímavé je též zjištění kdo se identifikuje jako bisexuál.

Základním smyslem dotazníku bylo zjistit, jaké jsou znalosti o HIV AIDS. Na této stránce se dozvíte správné odpovědi a výsledky můžete porovnat s výsledky obdobného průzkumu z roku 1994. Dozvíte se tu i správné odpovědi na otázky. Stránka je doplněna přehlednými grafy.

Otázky popisující chování neboli behaviorální prozradí např. kolik nechráněných análních styků mají Pražáci, kolik gayů spalo se ženou. Používají kondom více muži z vesnic, nebo z Prahy:

Chcete vědět jak jsme na tom s postoji vůči rizikům, které přináší HIV? Jsou gayové tolerantní vůči HIV pozitivním? Jak hodnotí gayové úroveň prevence HIV AIDS? Jsou gayové zodpovědní vůči sobě i druhým? Stránka je doplněna přehlednými grafy.

Závěr

Shrneme-li v kostce závěry našeho průzkumu zjistíme, že:

Autorem průzkumu a zpracování výsledků jsou: MUDr. Ivo Procházka CSc. (Sexuologický ústav Praha), Bc. Petr Kaňka (Přírodovědecká fakutla UK Praha a CODE 004), D. Janík (Univerzita Palackého, Olomouc) a Jan Novotný (Přírodovědecká fakutla UK, Praha)