www.004.cz >Prevence hiv - aids > Syndrom AIDS

Autor: -prh->, Téma: Prevence hiv - aids, Vydáno dne: 08. 07. 2024
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Syndrom získané imunodeficience neboli AIDS je smrtelné onemocnění, které neumíme léčit. Člověk ztratí přirozenou obranyschopnost svého těla a podléhá zhoubným nádorům, Kaposiho sarkomu, kandidózám, cytomegalovirovým infekcím.

AIDS je syndrom získané imunodeficience (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Původcem selhání imunitního systému je virus HIV.

Prvotní nákaza HIV

Po 6-8 týdnech začne většina osob, která se nakazí virem HIV, tvořit protilátky typu IgG proti různým virovým proteinům. V cirkulující krvi rovněž stoupá počet lyrnfocytů CD 8. Dochází též k autoimunním reakcím. Ať je imunitní odpověď jakákoli, vývoj infekce HIV ovlivňuje především intenzita virové replikace. Některé kmeny se množí rychleji. Infekce v tomto případě předurčuje nepříznivý průběh onemocnění.

Vývojová stadia nemoci

Ve světě bylo a je používáno několik klasifikací průběhu infekce HIV. Nejčastější je dělení CDC v Atlantě (Centre for Disease Control), zavedené v roce 1986.

Stádium I
Jde o stádium primoinfekce. V tomto období nepozorujeme často žádné zdravotní komplikace. Asi v 10 % případů pozorujeme 1-4 týden od nákazy různé projevy infekce. Horečka, zduření uzlin na krku, bolesti v krku, bolesti svalů, může se objevit vyrážka. Testy na HIV tzv. ELISA jsou zatím negativní, přibližně v ¼ případů je možno prokázat antigen p 24, který je typický právě pro HIV.
 
Stádium II
Jde o stádium, kdy se neobjevují již žádné příznaky a nazýváme jej obdoním bezpříznakové séropozitivity – člověk je HIV pozitivní. V tomto období je důležité zjistit onemocnění a v případě začít s léčbou či sledováním. V tomto období dochází k trvalé či přechodné virémii – v těle se objevuje aktivní virus a pozitivní může nakazit desítky osob při nechráněných pohlavních stycích.

Stadium III
Jde o stádium charakteristické mohutným zduřením ulzin tzv. generalizovaná lymfadenopatie (PGL). Definice uvádí zvětšení lymfatických uzlin ve dvou lokalizacích mimo třísla. Uzliny musí být větší než 1 cm, přetrvávat nejméně 3 měsíce a nesmějí být spojeny s jiným infekčním nebo nádorovým procesem.

Stádium IV - AIDS
Ve stádiu IV. A dochází k postižení celkového stavu. Projevuje se tzv. konstitučními příznaky. Jedná se o zhubnutí o více než 10 %, horečku přes 38 °C, průjem trvající déle než 1 měsíc, celková slabost a noční pocení.

Stádium IV. B je charakterizované postižením nervů a mozkové činnosti v přímé souvislosti s HIV infekcí. Obrazy jsou různé, může jít o progresivní periferní neuropatii, záněty mozkových blan, demence.

Stádium IV. C tvoří tzv. oportunní infekce. Oportunní znamená vyčkávající příležitosti. Jedná se o infekce, které by za normálních okolností nebyly pro člověka nebezpečné, ale při snížené imunitě jsou příčinou úmrtí všech osob trpících AIDS. Jedná se houbová onemocnění, cytomegalovirové infekce, záněty mozkových blan(encefalitidyú, meningitidy atd. Všechny tyto oportunní infekce se obtížně léčí a mají sklon k recidivám. Typická je se o orální kandidóza, chlupatá leukoplakii jazyka, plicní tuberkulóza, recidivující bakteriální infekce.

Stádium IV. D je stadium nádorových komplikací. U gayů se jedná nejčastěji o Kaposiho sarkom, rakovina plic a slinivky.

Kandidóza jazyka
Kandodóza jazyka spojená s oparem (herpes simplex)
Kandidóza v ústech
výrazné zduření mízních uzlin tzv lymfadenopatie
Vlasová leukoplakie (prekarcenóza jazyka)
recidivující opar na rtu - herpes simplex
Kandidóza
Kaposiho sarkom
Kaposiho sarkom
 Kaposiho sarkom na kotníku
Kaposiho sarkom
Orální granulomatóza s mukózou

Jiné stádium již neexistuje. Ve stádiu IV. člověk umírá. Vývoj infekce se nesmírně obtížné předpovídá. Zatímco u někoho přetrvává období více či méně bezpříznakové séropozitivity (stádium II.) po dlouhou dobu, jiný může rychle přecházet do III. či rovnou do IV. stádia. Na vývoj onemocnění mohou mít vliv různé faktory. Fyzická zdatnost, stav imunitního systému před primoinfekcí. Byl nalezen též lidský gen, který pomáhá přežívat a odolávat infekci u několika málo procent lidí. U dětí je rychlejší než u dospělých. Nad 60 let věku se ale doba rozvoje AIDS opět zkracuje.

Účinná léčba infekce HIV/AIDS neexistuje. Komplikující choroby léčíme symptomaticky nebo podle původce. Používají se látky, které znesnadňují množení viru HIV na různých úrovních v různé fázi cyklu množení.